Return to Video

How to find equivalent expressions by combining like terms and using the distributive property

 • 0:00 - 0:03
  Aşağıdakı ifadələrdən hansı
 • 0:03 - 0:07
  x üstəgəl 2y üstəgəl x üstəgəl 2-yə
  bərabərdir?
 • 0:07 - 0:10
  Düzgün cavabları seçin.
 • 0:10 - 0:13
  Bunu bir qədər sadələşdirməyə çalışaq.
 • 0:13 - 0:17
  Bu ifadəni yenidən yazaq.
 • 0:17 - 0:22
  x üstəgəl 2y üstəgəl x üstəgəl 2.
 • 0:22 - 0:23
  Variantlara baxmadan diqqətimi
 • 0:23 - 0:25
  çəkən bir məqam var.
 • 0:25 - 0:27
  Burada və burada x həddi var.
 • 0:27 - 0:29
  1 x-in üzərinə başqa bir x əlavə etsək,
 • 0:29 - 0:33
  cavabda 2x alınar.
 • 0:33 - 0:34
  Fərqli bir rəngdən istifadə edək.
 • 0:34 - 0:37
  Bu x və bu x-i
 • 0:37 - 0:40
  toplasaq, cavabda 2x alınar.
 • 0:40 - 0:43
  Bütün mərhələləri ətraflı yazaq.
 • 0:43 - 0:47
  x üstəgəl x üstəgəl 2y
 • 0:47 - 0:49
  üstəgəl 2.
 • 0:49 - 0:52
  Buradakı 2 ədəd x-i
 • 0:52 - 0:54
  2x kimi yaza bilərik.
 • 0:54 - 0:58
  2x üstəgəl 2y
 • 0:58 - 1:01
  üstəgəl 2.
 • 1:01 - 1:03
  Variantlara nəzər salaq.
 • 1:03 - 1:06
  Bu variantda
 • 1:06 - 1:10
  2x üstəgəl 4y üstəgəl 4 yazılıb.
 • 1:10 - 1:14
  Bu doğru deyil.
  İfadə 2x üstəgəl 2y üstəgəl 2-yə bərabər olmalıdır.
 • 1:14 - 1:15
  Bu variant doğru deyil.
 • 1:15 - 1:17
  Bu çox maraqlıdır.
 • 1:17 - 1:18
  2 mötərizə xaricinə çıxarılıb.
 • 1:18 - 1:21
  Burada 2-ni mötərizə xaricinə çıxarsaq,
  nə alınar?
 • 1:21 - 1:23
  Gördüyünüz kimi 2 buradakı bütün
 • 1:23 - 1:26
  hədlərin ortaq vuruğudur.
 • 1:26 - 1:29
  Onu mötərizə xaricinə çıxaraq.
 • 1:29 - 1:33
  2 vur.
 • 1:33 - 1:37
  x-ləri eyni rənglə yazacam.
  2 vur x üstəgəl,
 • 1:37 - 1:41
  burada sadəcə y qalır.
 • 1:41 - 1:42
  Burada isə 2-ni mötərizə xaricinə
  çıxardıqda
 • 1:42 - 1:44
  cavabda 1 qalır.
 • 1:44 - 1:47
  2 vur (x üstəgəl y üstəgəl 1).
 • 1:47 - 1:50
  Cavab eynidir.
 • 1:50 - 1:52
  Bir cavab tapdığmızdan
 • 1:52 - 1:56
  "yuxarıdakılarda heç biri" cavabını seçmirik.
Title:
How to find equivalent expressions by combining like terms and using the distributive property
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Khan Academy
Duration:
01:58

Azerbaijani subtitles

Revisions Compare revisions