YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Dutch subtitles

← Hoe nanodeeltjes kunnen veranderen hoe we kanker behandelen

Get Embed Code
23 Languages

Showing Revision 8 created 11/03/2019 by Peter van de Ven.

 1. Het was een zondagmiddag
  in april van dit jaar.
 2. Mijn telefoon rinkelde,
 3. ik nam hem op.
 4. De stem zei: "Het is Rebecca.
 5. Ik bel je om je uit te nodigen
 6. voor mijn begrafenis."
 7. Ik zei: "Rebecca, waar heb je het over?"
 8. Ze zei: "Joy, als mijn vriend,
  moet je me laten gaan.
 9. Het is mijn tijd."
 10. De volgende dag was ze dood.
 11. Rebecca was 31 jaar toen ze stierf.
 12. Ze had een acht jaar durende strijd
  met borstkanker achter de rug.
 13. Het kwam drie keer terug.
 14. Ik heb haar niet kunnen helpen.
 15. De wetenschappelijke gemeenschap
  heeft haar niet kunnen helpen.
 16. Ook de medische gemeenschap niet.
 17. Ze is niet de enige.
 18. Elke vijf seconden
 19. sterft iemand aan kanker.
 20. Vandaag spannen wij medische
  onderzoekers ons in
 21. om ervoor te zorgen
  dat Rebecca en mensen zoals zij
 22. de laatste patiënten zijn waar we falen.
 23. De Amerikaanse regering alleen
 24. gaf meer dan 100 miljard
  uit aan kankeronderzoek
 25. sinds de jaren 1970,
 26. met beperkte vooruitgang
 27. wat betreft het overleven van de patiënt,
 28. vooral dan voor bepaalde soorten
  zeer agressieve kankers.
 29. Dus hebben we duidelijk
  behoefte aan verandering,
 30. omdat wat we tot nu toe deden
  niet genoeg werkte.
 31. In de geneeskunde sturen we
  brandweerlieden uit,
 32. want kanker is als een grote brand.
 33. Deze brandweerlieden
  zijn de geneesmiddelen tegen kanker.
 34. Maar we zenden ze uit
  zonder brandweerwagen --
 35. dus zonder vervoer, zonder ladder
 36. en zonder nooduitrusting.
 37. Meer dan 99% van deze brandweerlieden
  geraken nooit bij het vuur.
 38. Meer dan 99% van kankermedicijnen
  geraken nooit tot bij de tumor,
 39. omdat ze geen vervoer
  en hulpmiddelen hebben
 40. om hen naar de locatie te brengen
  waarvoor ze bedoeld zijn.
 41. Blijkt dat het altijd gaat over
  locatie, locatie, locatie.
 42. (Gelach)
 43. Dus hebben we een brandweerwagen nodig
  om de juiste plaats te bereiken.
 44. Ik kom jullie vertellen dat nanodeeltjes
  de brandweerwagens zijn.
 45. We kunnen kankermedicijnen
  in nanodeeltjes steken,
 46. en nanodeeltjes kunnen fungeren als drager
 47. en benodigde apparatuur
 48. om de kankermedicijnen
  in het hart van de tumor te brengen.
 49. Wat zijn nanodeeltjes
 50. en wat betekent het eigenlijk
  om nano-groot te zijn?
 51. Er zijn veel verschillende
  soorten nanodeeltjes
 52. gemaakt van verschillende materialen,
 53. zoals op metaal gebaseerde nanodeeltjes
 54. of op vet gebaseerde nanodeeltjes.
 55. Maar om echt te illustreren
 56. wat het betekent
  om nano-afmetingen hebben,
 57. nam ik een van mijn haren
 58. en legde ze onder de microscoop.
 59. Nu heb ik zeer dun haar,
 60. mijn haar is ongeveer
  40.000 nanometer in diameter.
 61. Dat betekent dat als we 400 nanodeeltjes
 62. op elkaar stapelen,
 63. we de dikte van een haar krijgen.
 64. Ik leid een nanodeeltjeslaboratorium
  om kanker en andere ziekten te bestrijden
 65. in de Mayo Clinic hier in Jacksonville.
 66. In de Mayo Clinic
 67. hebben we echt de middelen
 68. om een verschil te maken voor de patiënten
 69. dankzij de gulle giften
 70. en subsidies die
  ons onderzoek financieren.
 71. Maar hoe slagen deze nanodeeltjes nu erin
 72. om geneesmiddelen tegen kanker
  te vervoeren naar de tumor?
 73. Nou, ze hebben een
  uitgebreide gereedschapskist.
 74. Kankergeneesmiddelen zonder nanodeeltjes
  worden snel uit het lichaam weggespoeld
 75. door de nieren
 76. omdat ze zo klein zijn.
 77. Net als water dat door een zeef loopt.
 78. Ze hebben daarom niet echt de tijd
  om de tumor te bereiken.
 79. Hier zien we er een illustratie van.
 80. We hebben de brandweerlieden,
  de kankermedicijnen.
 81. Ze circuleren in het bloed,
 82. maar ze worden snel
  uit het lichaam gewassen
 83. en geraken niet echt in de tumor.
 84. Maar als we de geneesmiddelen
  tegen kanker in nanodeeltjes steken,
 85. worden ze niet uitgespoeld
  door het lichaam,
 86. omdat de nanodeeltjes te groot zijn.
 87. Ze zullen blijven circuleren in het bloed,
 88. waardoor ze meer tijd hebben
  om de tumor te vinden.
 89. Hier zien we het kankermedicijn,
  de brandweer,
 90. in de brandweerwagen, de nanodeeltjes.
 91. Ze circuleren in het bloed
 92. en worden niet uitgewassen,
 93. zodat ze uiteindelijk de tumor bereiken.
 94. Welke andere instrumenten
  hebben de nanodeeltjes nog?
 95. Ze kunnen kankermedicijnen beschermen
  tegen vernietiging in het lichaam.
 96. Er bestaan enkele zeer belangrijke
  maar gevoelige medicijnen
 97. die gemakkelijk worden afgebroken
  door enzymen in het bloed.
 98. Zonder deze nanodeeltjesbescherming
 99. zullen ze niet kunnen functioneren.
 100. Een ander nanodeeltjeshulpmiddel
  zijn de oppervlakte-uitsteeksels
 101. die als kleine handen met vingers
  naar de tumor grijpen
 102. en er precies op passen,
 103. zodat de rondcirkelende nanodeeltjes
 104. zich kunnen vastzetten op de kankercellen
 105. en de kankermedicijnen
  meer tijd geven om hun werk te doen.
 106. Dit zijn slechts enkele
  van de vele instrumenten
 107. die nanodeeltjes kunnen hebben.
 108. Vandaag hebben we
 109. meer dan 10 klinisch goedgekeurde
  nanodeeltjes voor kanker
 110. die aan patiënten
  over de hele wereld worden gegeven.
 111. Toch zijn er patiënten,
  zoals Rebecca, die sterven.
 112. Wat zijn dan de belangrijkste
  uitdagingen en beperkingen
 113. met de huidige goedgekeurde nanodeeltjes?
 114. Een belangrijke uitdaging is de lever,
 115. omdat de lever het filtersysteem
  van het lichaam is
 116. en de lever vreemde dingen
  herkent en vernietigt,
 117. zoals virussen, bacteriën
  en ook nanodeeltjes.
 118. De immuuncellen in de lever
  eten de nanodeeltjes op
 119. en beletten dat ze de tumor bereiken.
 120. Hier zien we een afbeelding
  waar de nier niet langer een probleem is,
 121. maar deze brandweerwagens,
  de nanodeeltjes,
 122. vast komen te zitten in de lever,
 123. waardoor er minder de tumor bereiken.
 124. Een toekomstige strategie
  om nanodeeltjes te verbeteren,
 125. is het tijdelijk uitschakelen
  van de immuuncellen in de lever.
 126. Hoe kunnen we deze cellen ontwapenen?
 127. We keken naar geneesmiddelen
  die reeds klinisch goedgekeurd waren
 128. voor andere indicaties,
 129. om te zien of een daarvan
  de immuuncellen kon verhinderen
 130. om de nanodeeltjes op te eten.
 131. En onverwacht vonden we
  in een van onze preklinische studies
 132. dat een 70 jaar oud malariamedicijn
 133. de immuuncellen kon stoppen
  met het opslorpen van de nanodeeltjes,
 134. zodat ze uit de lever konden ontsnappen
 135. en hun reis voortzetten
  naar hun doel, de tumor.
 136. Hier zien we de afbeelding
  van het blokkeren van de lever.
 137. De nanodeeltjes gaan daar niet heen
 138. en komen in plaats daarvan in de tumor.
 139. Soms worden onverwachte verbanden
  gelegd in de wetenschap
 140. die leiden tot nieuwe oplossingen.
 141. Een andere strategie
  om te voorkomen dat nanodeeltjes
 142. vast komen te zitten in de lever,
 143. is lichaamseigen nanodeeltjes gebruiken.
 144. Ja -- surprise, surprise.
 145. Jij, en jij, en jij, en ieder van ons
  hebben veel nanodeeltjes
 146. die circuleren in ons lichaam.
 147. Omdat ze deel uitmaken van ons lichaam,
 148. zal de lever ze minder waarschijnlijk
  als vreemd bestempelen.
 149. Deze biologische nanodeeltjes
  kunnen worden gevonden in speeksel,
 150. in bloed, in urine, in pancreassap.
 151. We kunnen ze verzamelen uit het lichaam
 152. en ze als brandweerwagens
  voor kankermedicijnen gebruiken.
 153. In dit geval
 154. hebben de immuuncellen
  in de lever minder kans
 155. om die biologische
  nanodeeltjes op te eten.
 156. Met behulp van een Trojaans-paardstrategie
 157. misleiden we de lever.
 158. Hier zien we de biologische nanodeeltjes
 159. circuleren in het bloed.
 160. Ze worden niet herkend door de lever,
 161. en komen in de tumor.
 162. In de toekomst
 163. willen we die natuurlijke
  nanodeeltjes exploiteren
 164. voor het afleveren van kankermedicijn
 165. om bijwerkingen te verminderen
  en levens te redden
 166. door te voorkomen dat de kankermedicijnen
  op de verkeerde locatie terechtkomen.
 167. Er was echter een groot probleem:
 168. hoe kunnen we deze biologische
  nanodeeltjes massaal isoleren
 169. zonder ze te beschadigen?
 170. Mijn lab heeft een efficiënte methode
  ontwikkeld om dat te doen.
 171. We kunnen grote hoeveelheden
  lichaamsvloeistoffen verwerken
 172. om een sterk geconcentreerde,
  hoogwaardige vorm
 173. van biologische nanodeeltjes
  te produceren.
 174. Deze nanodeeltjes
  zijn nog niet in klinisch gebruik,
 175. want het duurt gemiddeld 12 jaar
 176. voordat iets van het lab
 177. in je medicijnkastje belandt.
 178. Dit is het soort uitdaging
  dat teamwerk vereist
 179. van wetenschappers en artsen
 180. die hun leven wijden aan deze strijd.
 181. We blijven doorgaan
  dankzij de inspiratie van patiënten.
 182. Ik geloof dat als we op deze
  nanogeneesmiddelen blijven werken,
 183. we de schade aan gezonde organen
  kunnen beperken,
 184. de kwaliteit van het leven
  kunnen verbeteren
 185. en toekomstige patiënten kunnen redden.
 186. Ik stel me voor
 187. dat als deze behandelingen
  voor Rebecca beschikbaar waren,
 188. dat telefoontje van haar
 189. een uitnodiging had kunnen zijn
 190. niet voor haar begrafenis,
 191. maar voor haar huwelijk.
 192. Dank je.
 193. (Applaus)