Return to Video

23 WE ALL NEED FAMILY - Don't Give Beef To A Baby....

 • 0:03 - 0:04
  Isusov poziv
 • 0:06 - 0:11
  Dobrodošli na 23. lekciju:
  "Svima nam je potrebna porodica".
 • 0:11 - 0:15
  Pogledali smo mnogo toga,
  kada se radi o nalaženju osobe mira,
 • 0:15 - 0:19
  izlaženju, propovedanju evanđelja,
  lečenju bolesnih,
 • 0:19 - 0:24
  isterivanju demona,
  i sve je to veoma važno.
 • 0:24 - 0:28
  Ali ima još, jer šta radimo
  kada smo sve to uradili?
 • 0:28 - 0:31
  Šta radimo kada smo našli
  tu osobu mira
 • 0:31 - 0:33
  i odveli je Bogu?
 • 0:33 - 0:37
  U Mateji 28:18-20
  Isus kaže sledeće:
 • 0:37 - 0:41
  "Dade mi se sva vlast na nebu i na zemlji.
 • 0:41 - 0:44
  Zato idite i stvarajte učenike
  od svih naroda,
 • 0:44 - 0:48
  krštavajući ih u ime Oca,
  Sina i Svetoga Duha,
 • 0:48 - 0:52
  učeći ih da drže sve
  što sam zapovedio vama.
 • 0:52 - 0:58
  A ja sam sa vama uvek,
  do svršetka sveta."
 • 0:59 - 1:03
  Znači, šta mi radimo u odnosu na naš
  misionarski poziv, svi mi,
 • 1:03 - 1:08
  jeste da izlazimo i stvaramo učenike,
  krštavajući ih.
 • 1:08 - 1:11
  Njihovo krštavanje u vodi i Svetim Duhom,
 • 1:11 - 1:15
  i pomaganje da prime novi život je početak.
 • 1:16 - 1:20
  Ali onda, pošto smo to učinili,
  Isus je rekao: I naučite ih...
 • 1:20 - 1:25
  da drže sve što je On zapovedio.
 • 1:25 - 1:31
  Znači, kada neka osoba dođe Hristu,
  kao što Biblija kaže, oni su prvo
 • 1:31 - 1:35
  kao novorođena beba.
  Oni su sada novi u Hristu.
 • 1:35 - 1:40
  Ali nama je data zapovest
  da ih naučimo,
 • 1:40 - 1:44
  odnosno da ih nahranimo, da im pomognemo,
  da ih naučimo
 • 1:44 - 1:48
  da izvršavaju sve što je Isus zapovedio.
 • 1:48 - 1:54
  Ovde smo da bismo pomogli ljudima
  da odrastu i postanu snažni u Hristu.
 • 1:55 - 1:58
  Ono što ćete uočiti kada počnete
  da živite ovim životom,
 • 1:58 - 2:02
  počnete da vodite ljude Hristu, da radite
  ono što smo pogledali u "Isusovom pozivu",
 • 2:02 - 2:06
  videćete da su ti ljudi koje srećete i
  vodite Hristu veoma, veoma različiti.
 • 2:06 - 2:13
  Neki ljudi su već u crkvi,
  već vole Isusa, na mnogo načina,
 • 2:13 - 2:18
  odrasli su uz Bibliju,
  ali treba im krštenje ili Sveti Duh,
 • 2:18 - 2:23
  sloboda, i kada im to date,
  oni su već veoma, veoma snažni,
 • 2:23 - 2:25
  jer su odrasli uz Božju Reč.
 • 2:26 - 2:28
  Oni već znaju Hrista.
 • 2:28 - 2:31
  Samo im je bila potrebna pomoć da idu dalje.
 • 2:31 - 2:35
  Neki drugi ljudi su veoma religiozni,
  veoma, veoma religiozni.
 • 2:36 - 2:44
  Morate im ukloniti taj religiozni način
  razmišljanja i naučiti ih nešto potpuno novo -
 • 2:44 - 2:48
  ko je zaista Hrist i šta je evanđelje.
 • 2:49 - 2:51
  Čuli su za Isusa,
  znaju Bibliju,
 • 2:51 - 2:54
  ali sve su pogrešno shvatili.
 • 2:54 - 2:57
  Neki drugi ljudi su veoma, veoma novi,
  kao ja.
 • 2:57 - 3:00
  Kada sam ja dao svoj život Hristu
  nikada ranije nisam otvorio Bibliju.
 • 3:00 - 3:01
  Ništa nisam znao.
 • 3:04 - 3:08
  Nije bilo potrebno da se oslobađam
  mnogo toga, ideja, zadrški, religije,
 • 3:08 - 3:11
  na početku.
  Samo mi je bilo potrebno mleko.
 • 3:11 - 3:13
  Bila mi je potrebna osnova.
 • 3:14 - 3:16
  Svi smo mi različiti.
 • 3:16 - 3:20
  Ali jedno je sigurno za sve nas,
  a to je - potrebni su nam ljudi oko nas.
 • 3:20 - 3:23
  Svima nam je potrebna porodica.
 • 3:24 - 3:27
  Ne samo da dolazimo u crkvu.
 • 3:27 - 3:31
  Postoji razlika između toga da se samo
  dolazi u crkvu i da se ima porodica.
 • 3:31 - 3:36
  Možete biti u crkvi, možete biti član crkve,
  možete sedeti u crkvi,
 • 3:36 - 3:39
  i može biti pastora, koji je vaš pastor
  ili vaš vođa,
 • 3:39 - 3:42
  ali to nisu roditelji. To nije porodica.
 • 3:42 - 3:48
  To nisu ljudi koji će položiti svoj život
  kako bi vam pomogli da odrastete.
 • 3:49 - 3:53
  Nažalost, i ja sam bio u crkvi godinama,
  a da nisam zaista imao i roditelje.
 • 3:53 - 3:57
  A velika je razlika između toga da se
  bude vođa, da se imaju vođe,
 • 3:57 - 4:00
  i toga da se imaju roditelji i porodica
  kojoj je zaista stalo.
 • 4:01 - 4:04
  Pročitaću vam nešto iz moje knjige
  "Isusov poziv".
 • 4:04 - 4:06
  "Svaka osoba koju srećemo je različita.
 • 4:06 - 4:10
  Svaka osoba je na različitom mestu
  u svom životu i ima drugačije potrebe,
 • 4:10 - 4:13
  ali svakome je potrebno zajedništvo.
 • 4:13 - 4:16
  Niko od nas nije pozvan
  da u ovom životu ide sam.
 • 4:16 - 4:22
  Često kažemo da smo mi telo Hristovo,
  ovde, na zemlji, i to je tačno.
 • 4:22 - 4:27
  Ali 'mi' nije ja sam ili vi sami.
 • 4:27 - 4:30
  'Mi' smo svi zajedno.
 • 4:30 - 4:34
  'Mi' sami nismo telo Hristovo.
 • 4:34 - 4:38
  'Mi' sami samo smo deo tela.
 • 4:38 - 4:44
  Znači, 'mi' smo samo jedan od kamenova
  crkve koju Isus gradi skupa.
 • 4:44 - 4:51
  Ne možete živeti kao učenik sami,
  bez ljudi sličnog razmišljanja oko sebe."
 • 4:51 - 4:54
  Želim reći ovo ponovo.
  To je tako važno.
 • 4:54 - 4:59
  Mi smo telo Hristovo,
  ali mi, ja, nisam to ja sam.
 • 4:59 - 5:01
  Ja jesam telo Hristovo, da,
  ali ne sam.
 • 5:01 - 5:05
  Ja sam telo Hristovo zajedno
  sa svim drugim delovima.
 • 5:05 - 5:10
  Mi zajedno postajemo telo Hristovo
  i potrebni smo jedni drugima.
 • 5:10 - 5:14
  Nikada nismo pozvani da
  ovo sve živimo sami.
 • 5:14 - 5:17
  Naročito kada je jedna osoba
  rođena ponovo.
 • 5:17 - 5:22
  Biblija kaže da su te osobe koje su
  rođene ponovo bebe u Hristu.
 • 5:22 - 5:24
  Oni su bebe.
 • 5:24 - 5:28
  I njima je potrebna pomoć.
  Potrebna im je pomoć kao bebama:
 • 5:28 - 5:34
  mleko, druge stvari, ljudi oko njih
  da ih neguju, da se brinu o njima,
 • 5:34 - 5:38
  da im pomognu, kako bi mogli da
  porastu i postanu snažniji.
 • 5:38 - 5:41
  Biblija govori o mladićima u veri.
 • 5:41 - 5:45
  I oni će porasti i postaće odrasli,
  zreli,
 • 5:45 - 5:47
  i postaće roditelji u veri.
 • 5:48 - 5:52
  Duhovni roditelji.
  A onda oni dobijaju svoju duhovnu decu.
 • 5:52 - 5:57
  Potpuno isto kao što vidimo u
  običnom životu.
 • 5:57 - 6:00
  Ako pogledamo taj običan život,
 • 6:00 - 6:05
  imamo bebe, imamo mlade,
  tinejdžere, i imamo roditelje.
 • 6:05 - 6:08
  Ne opterećujemo svakoga isto.
 • 6:08 - 6:12
  Očekujemo više od tinejdžera
  nego od beba.
 • 6:12 - 6:15
  A još više očekujemo od odraslih.
 • 6:15 - 6:21
  A ne želimo da ljudi od 45 godina
  žive i dalje kod mame i tate.
 • 6:21 - 6:25
  Ne. Želimo da odrastu i postanu
  nezavisni od nas, zreli,
 • 6:25 - 6:29
  da napuste mamu i tatu
  i dobiju svoju decu.
 • 6:29 - 6:32
  Kao što je u običnom životu,
 • 6:32 - 6:34
  tako bi trebalo biti i u duhovnom.
 • 6:34 - 6:40
  Ne dajete veliku sočnu šniclu bebi.
 • 6:40 - 6:44
  Ta beba će umreti ako ostavite
  tu bebu sa šniclom.
 • 6:44 - 6:48
  Na isti način, ako date mleko tinejdžeru,
 • 6:48 - 6:50
  preživeće na tom mleku,
 • 6:50 - 6:52
  ali od njega neće baš porasti
  i postati jaki.
 • 6:52 - 6:57
  Zašto? Jer tinejdžeru treba više od mleka.
 • 6:57 - 7:00
  Znamo te različite nivoe,
 • 7:00 - 7:03
  ne samo u običnom životu,
  već i u duhovnom.
 • 7:03 - 7:10
  Pročitaću vam nešto iz 1. Jovanove,
  u kojoj on govori o različitim nivoima.
 • 7:10 - 7:12
  U 1. Jovanovoj poslanici 2:12-14
  on kaže sledeće:
 • 7:12 - 7:14
  "Pišem vam, dečice,
 • 7:14 - 7:18
  jer su vam oprošteni gresi
  zbog Njegovog imena.
 • 7:18 - 7:22
  Pišem vam, oci, jer poznaste
  Onoga koji je od početka.
 • 7:22 - 7:27
  Pišem vam, mladići,
  jer prevladaste zloga.
 • 7:27 - 7:30
  Pišem vam, dečice,
  jer znate Oca.
 • 7:30 - 7:34
  Pišem vam, oci, jer poznaste
  Onoga koji je od početka.
 • 7:34 - 7:38
  Pišem vam, mladići,
  jer ste snažni,
 • 7:38 - 7:43
  i Božja reč živi u vama,
  i prevladaste zloga."
 • 7:43 - 7:47
  Ovde Jovan piše trima
  različitim grupama ljudi.
 • 7:47 - 7:51
  Piše deci, drugim rečima - bebama;
 • 7:51 - 7:56
  piše mladima,
  i piše roditeljima, očevima.
 • 7:57 - 8:00
  Kaže različite stvari
  različitim ljudima.
 • 8:00 - 8:02
  Zašto? Zato što su ljudi na
  različitim mestima u svojim životima.
 • 8:03 - 8:06
  Kada ljudi dođu u veru,
  oni su kao bebe.
 • 8:06 - 8:09
  Treba im mleko.
 • 8:10 - 8:12
  Tim ljudima kojima treba mleko
  rekao je:
 • 8:12 - 8:16
  Pišem vam da su vam gresi
  oprošteni. Zašto?
 • 8:16 - 8:19
  Jer kada su ljudi novi u veri,
 • 8:19 - 8:24
  ima napada, ima sumnje.
 • 8:24 - 8:28
  O... je li ovo ispravno? Šta je sa ovim?
  Čuju nešto i...
 • 8:28 - 8:32
  O ne... Neko nešto kaže.
  O, možda je poziv.
 • 8:32 - 8:36
  Bog to ne kaže.
  Možda Bog to ne kaže.
 • 8:36 - 8:40
  Onda padnu u greh.
  O, Satana dođe i osuđuje ih:
 • 8:40 - 8:43
  "Više nisi spasen."
  O ne, više nisam spasen.
 • 8:43 - 8:48
  Ima mnogo, mnogo napada
  kada ste novi u veri.
 • 8:48 - 8:51
  Sećam se, iskusio sam
  sve te napade.
 • 8:51 - 8:56
  Iskusio sam sumnju, padao sam,
  i Satana je dolazio i osuđivao me.
 • 8:56 - 9:00
  Mnogo sam se borio u početku.
 • 9:01 - 9:04
  Ali mi je trebao neko,
  kao što je Jovan ovde rekao.
 • 9:04 - 9:08
  Hajde!
  Oprošteno ti je zbog Njegovog imena.
 • 9:08 - 9:10
  Diži se! Budi jak!
 • 9:10 - 9:13
  Dakle, trebao mi je neko...
 • 9:13 - 9:15
  a i vama treba neko...
 • 9:15 - 9:18
  odnosno potrebno je da vi
  budete tu za nekoga.
 • 9:19 - 9:22
  Oni koji su novi moraju naučiti
  da koračaju.
 • 9:22 - 9:26
  Padaju, prave greške,
  potrebno je da se dižu.
 • 9:26 - 9:29
  Treba im mleko. Treba im pomoć.
 • 9:29 - 9:32
  Potrebni su im drugi ljudi
  da ih nauče istinu.
 • 9:33 - 9:36
  Ne samo da im daju Bibliju i kažu:
  Doviđenja, čitaj to. Ne.
 • 9:36 - 9:41
  Treba im neko da ih hrani Rečju, da im
  pomogne i objasni im Reč.
 • 9:42 - 9:45
  To je ono što je potrebno bebama -
  novim vernicima.
 • 9:45 - 9:47
  Ali onda, ima i mladih.
 • 9:50 - 9:54
  Jovan kaže: Vi ste snažni,
  vi ste prevladali zloga.
 • 9:54 - 9:58
  Kada dođete u veru na početku,
  to je period kada ima mnogo napada.
 • 9:58 - 10:00
  Satana stvarno želi da vas obori.
 • 10:00 - 10:04
  Mnogi otpadnu u tom periodu,
  jer nema nikoga da im pomogne.
 • 10:05 - 10:10
  Ali onda dolazi vreme u kojem ste
  prevazišli taj početnički period.
 • 10:10 - 10:13
  Prevladali ste zloga,
  kao što Jovan kaže.
 • 10:13 - 10:17
  Snažni ste.
  I Božja reč prebiva u vama.
 • 10:17 - 10:20
  Više vam ne treba mleko,
  ili samo mleko.
 • 10:20 - 10:23
  Ne trebaju vam ljudi da vas uče,
  uče i uče.
 • 10:23 - 10:27
  Možete učiti sami sebe.
  Možete hraniti sami sebe.
 • 10:27 - 10:30
  Uzmete Bibliju i počnete da čitate.
 • 10:30 - 10:34
  Dobili ste Bibliju na početku, ali
  sada se hranite sami, još više.
 • 10:34 - 10:38
  Mladima nije potrebno mleko,
  na takav način.
 • 10:38 - 10:43
  Njima je potrebno da budu izazvani.
  Njima je potrebno da preduzmu korake.
 • 10:43 - 10:46
  Potrebno je im je da idu na misionarska
  putovanja. Moraju biti napolju...
 • 10:46 - 10:50
  i pokušati. Sami pokušavati
  sve više i više
 • 10:50 - 10:53
  da budu poslušni Hristu
  i žive ovim životom.
 • 10:53 - 10:55
  Baš kao u običnom životu.
 • 10:55 - 10:58
  Kada odrastete i postanete tinejdžer,
  dolazi vreme kada vam je potrebno
 • 10:58 - 11:02
  da se malo raspustite i pokušate da
  dođete do svojih vlastitih iskustava.
 • 11:02 - 11:05
  Onda imamo očeve, roditelje.
 • 11:05 - 11:09
  Jovan kaže: Vi poznaste Onoga
  koji je od početka.
 • 11:09 - 11:12
  To znači: ŽIvite sa Bogom
  već mnogo godina.
 • 11:12 - 11:14
  Vidite celovitu sliku.
 • 11:14 - 11:17
  Nije vas lako poremetiti.
 • 11:17 - 11:19
  Vi znate Boga.
  Imate iskustva sa Bogom.
 • 11:19 - 11:22
  Možete biti tu za druge ljude
  i pomoći im.
 • 11:22 - 11:28
  Kao što je u običnom životu,
  tako je i u duhovnom.
 • 11:28 - 11:30
  Nekako je isto.
 • 11:30 - 11:35
  I svima nam je to potrebno.
  Svima nam je potrebna porodica.
 • 11:36 - 11:40
  Nažalost, ima onih koji su hrišćani
  mnogo, mnogo godina,
 • 11:40 - 11:44
  ali su i dalje vrlo, vrlo nezreli.
 • 11:44 - 11:49
  Čitamo to na mnogo mesta u
  Bibliji. U 1. Korinćanima 3:1-3 čitamo:
 • 11:49 - 11:54
  "Braćo i sestre. Nisam vam se mogao
  obratiti kao ljudima koji žive po Duhu
 • 11:54 - 11:58
  već kao ljudima koji su još uvek
  svetski - pukoj nejači u Hristu.
 • 11:58 - 12:02
  Dao sam vam mleko, ne čvrstu hranu,
  jer još uvek niste bili spremni za nju.
 • 12:02 - 12:04
  Zaista, još uvek niste spremni.
 • 12:05 - 12:07
  Još uvek ste svetski.
 • 12:07 - 12:12
  Pošto među vama ima ljubomore
  i svađa, zar niste svetski?
 • 12:12 - 12:15
  Zar se ne ponašate samo
  kao ljudi?"
 • 12:15 - 12:19
  Znači, Pavle je pisao Korinćanima
  i prekoreo ih.
 • 12:19 - 12:24
  Hajdete! Kao mala deca ste!
  Kao da ste bebe u Hristu!
 • 12:24 - 12:26
  Do sada ste već trebali odrasti.
 • 12:26 - 12:29
  I danas ima toga u crkvama,
 • 12:30 - 12:34
  da bi trebalo da ljudi budu zreliji.
 • 12:34 - 12:37
  Možete biti u crkvi 30 godina,
  a da niste ponovo rođeni.,
 • 12:37 - 12:41
  ali isto tako, dugo možete biti u crkvi,
  a da još uvek budete duhovno malo dete.
 • 12:41 - 12:42
  A mi to ne želimo.
 • 12:42 - 12:45
  Želimo da ljudi odrastu.
 • 12:45 - 12:48
  Ali da bismo pomogli ljudima da
  odrastu, moramo razumeti
 • 12:48 - 12:53
  gde se nalaze u njihovim životima
  i pomoći im odatle.
 • 12:53 - 12:55
  Moramo to shvatiti.
 • 12:55 - 13:00
  Jasno to čitamo u Poslanici
  Jevrejima 5:11-14:
 • 13:00 - 13:02
  "O tome bismo imali mnogo govoriti,
 • 13:02 - 13:07
  ali vam je teško to pojasniti,
  jer se više ne trudite da razumete.
 • 13:07 - 13:11
  Zapravo, iako ste do ovog vremena
  trebali biti učitelji,
 • 13:11 - 13:16
  trebate nekoga da iznova vas uči
  elementarnim istinama Božje reči.
 • 13:16 - 13:20
  Treba vam mleko, ne čvrsta hrana!
 • 13:20 - 13:23
  Svako ko živi na mleku,
  budući da je nejako dete,
 • 13:23 - 13:27
  još uvek nije upoznat sa učenjem
  o pravednosti.
 • 13:27 - 13:29
  Ali čvrsta hrana je za zrele,
 • 13:29 - 13:35
  koji su stalnom praksom izvežbali sebe
  u razlikovanju dobra i zla."
 • 13:36 - 13:43
  Čitamo da je autor Poslanice Jevrejima
  želeo nešto da nauči ljude,
 • 13:43 - 13:46
  ali oni nisu još uvek stigli do toga
  u svojim životima.
 • 13:46 - 13:48
  Nisu bili spremni da prime to.
 • 13:48 - 13:55
  Morali su se vratiti i još jednom ih
  podučiti elementarnim Hristovim učenjima.
 • 13:55 - 14:00
  Tako je i danas. Potrebna nam je porodica.
  Potrebni su nam ljudi oko nas.
 • 14:00 - 14:04
  Potrebni su nam ljudi koji su bebe,
  koji su mladi, koji su roditelji.
 • 14:04 - 14:09
  Potrebno je da odrastu i budu
  tu jedni za druge.
 • 14:09 - 14:13
  I opet, setite se,
  niste u ovome sami.
 • 14:13 - 14:16
  Ne pretpostavlja se da vi sami
  budete cela porodica.
 • 14:16 - 14:20
  Ali Bog će staviti ljude
  u vaš život,
 • 14:21 - 14:24
  i zajedno možete pomoći
  ljudima da odrastu.
 • 14:24 - 14:29
  To je jedan od glavnih fokusa,
  kada čitamo o petovrsnoj službi,
 • 14:29 - 14:33
  pogledali smo je ranije u ovoj knjizi,
  u ovom video serijalu.
 • 14:33 - 14:36
  U Poslanici Efescima 4:11-16
  čitamo sledeće:
 • 14:36 - 14:41
  "Sam Hrist dade apostole, proroke,
  evanđeliste, pastire i učitelje,
 • 14:41 - 14:47
  da opremi svoje ljude za delo službe,
  da se telo Hristovo izgrađuje
 • 14:47 - 14:52
  dok svi ne dostignemo jedinstvo vere
  u poznanju Sina Božjega,
 • 14:52 - 14:58
  da bismo postali zreli, dostižući
  punu meru punoće Hrista.
 • 14:58 - 15:03
  Tada više nismo nejaka deca
  kojom se poigravaju talasi
 • 15:03 - 15:06
  i koju nosi svaki vetar učenja
 • 15:06 - 15:12
  lukavih i veštih ljudi,
  po njihovim prevarnim planovima.
 • 15:12 - 15:19
  Nego, propovedajući istinu u ljubavi
  uzrašćemo da postanemo u svakom smislu
 • 15:19 - 15:24
  zrelo biće u Njemu, koji je glava,
  a to je Hrist.
 • 15:24 - 15:30
  Od koga je celo telo sastavljeno i drži
  se skupa svakim ligamentom,
 • 15:30 - 15:35
  narasta i izgrađuje sebe u ljubavi,
  dok svaki deo obavlja svoju funkciju."
 • 15:35 - 15:41
  Znam da je ovo bio dugačak tekst,
  ali vidimo ovde da je Bog dao ljude
 • 15:41 - 15:48
  u crkvi da izgrade ljude,
  da više ne budemo nejaka deca,
 • 15:48 - 15:51
  već da uzrastemo u zrelost.
 • 15:51 - 15:54
  Ali Bog to nije dao samo jednoj osobi.
 • 15:54 - 15:58
  Bog je dao različite darove
  i razne ljude.
 • 15:58 - 16:02
  Ovde čitamo o petovrsnoj službi,
  o čemu smo već govorili.
 • 16:02 - 16:04
  Potrebno nam je to.
 • 16:04 - 16:08
  Na primer, jeste li vi jaki
  u nalaženju osobe mira?
 • 16:08 - 16:11
  Da li je za vas evangelizacija
  nekako prirodna?
 • 16:11 - 16:15
  Onda idite i nađite tu osobu mira.
 • 16:15 - 16:21
  Radite ono u čemu ste jaki i pomozite
  da i ostali budu jaki.
 • 16:21 - 16:26
  Ali trebaju vam i drugi ljudi koji su
  možda snažni u negovanju
 • 16:26 - 16:30
  i staranju o novim vernicima,
  do kojih ste doprli.
 • 16:31 - 16:36
  Ako se okupimo na ovakav način
  i pomognemo jedni drugima,
 • 16:36 - 16:42
  ne samo da ćemo videti kako se ljudi
  rađaju ponovo, već kako sazrevaju
 • 16:42 - 16:45
  za vrlo, vrlo kratko vreme.
 • 16:45 - 16:49
  To će vas i osloboditi, jer vi koji ste
  veoma jaki u evangelizaciji,
 • 16:49 - 16:54
  ne morate ići tako daleko, davati im
  mleko i starati se tim ljudima.
 • 16:54 - 16:58
  Možete biti slobodni da idete dalje
  i nađete i druge ljude.
 • 16:59 - 17:02
  Zamislite da mi, kao telo Hristovo,
 • 17:02 - 17:06
  pošto smo prihvatili Isusov poziv,
  počnemo zajedno da živimo tim životom,
 • 17:06 - 17:11
  skupimo se i ustanovimo ko ima
  takve snažne darove,
 • 17:11 - 17:15
  i zajedno izađemo da nađemo
  tu osobu mira.
 • 17:15 - 17:20
  Ali i da neko bude tu, postavi temelj,
  da budemo tu jedni za druge.
 • 17:20 - 17:26
  Još uvek se sećam početka,
  dosta sam se borio.
 • 17:26 - 17:31
  Ali sećam se svog tasta,
  postao je moj tast,
 • 17:31 - 17:40
  jedan stariji, zreo čovek, otac u veri,
  prihvatio me je, i većinu mleka koje sam dobio
 • 17:40 - 17:45
  dobio sam na njegovom kauču, sedeći sa
  Biblijom, postavljajući mu mnoga pitanja.
 • 17:45 - 17:47
  On mi je pomogao da porastem.
 • 17:47 - 17:51
  Pustio me je i da pravim greške.
  Napravio sam mnogo, mnogo grešaka.
 • 17:51 - 17:53
  Ali naučio sam preko njih.
 • 17:53 - 17:56
  Sada više nisam beba.
 • 17:56 - 17:59
  Još uvek imam da učim,
  ali sam porastao.
 • 18:00 - 18:04
  Ali sam odlučio da nikada ne
  zaboravim kako je bilo u početku.
 • 18:04 - 18:06
  Isto bih rekao i vama.
 • 18:06 - 18:10
  Nikada nemojte zaboraviti kako je
  bilo u početku, kada ste došli u veru.
 • 18:10 - 18:14
  Zašto? Jer onog trena kada zaboravite
  kako je bilo u početku
 • 18:14 - 18:17
  počnete da gubite strpljenje sa ljudima.
 • 18:17 - 18:18
  Počnete da bivate isfrustrirani.
 • 18:18 - 18:21
  O, zašto se toliko bori?
  Zašto pada?
 • 18:21 - 18:24
  Zašto ovde miriše na prljavu pelenu?
 • 18:24 - 18:27
  Zašto svaki put moram da im pomažem?
 • 18:27 - 18:30
  Hej, vama je bila potrebna pomoć u početku.
 • 18:30 - 18:32
  Nemojte to zaboraviti.
 • 18:32 - 18:36
  Sada možete hodati, sada ste zreli,
  ali u početku bila vam je potrebna pomoć.
 • 18:37 - 18:40
  Kao što su vama bili potrebni ljudi
  na početku,
 • 18:40 - 18:42
  budite tu za druge ljude.
 • 18:42 - 18:46
  Ne zaboravite odakle ste došli,
  jer onda ćete izgubiti strpljenje.
 • 18:46 - 18:48
  Predaćete se previše lako.
 • 18:48 - 18:51
  Ne, setite se kako je bilo u početku.
 • 18:51 - 18:55
  Tada ćete imati više strpljenja
  i bolje ćete pomoći drugima,
 • 18:55 - 18:59
  da im date izazov, da vidite kako uzrastaju,
  da sazreju.
 • 18:59 - 19:02
  U sledećoj lekciji govoriću više o ovome,
 • 19:02 - 19:06
  kada ću govoriti o tome kako
  da ljudi uzrastaju.
 • 19:06 - 19:10
  Ali setite se ovoga.
  Upamtite da smo mi telo.
 • 19:10 - 19:12
  Potrebni smo jedni drugima.
 • 19:12 - 19:15
  Ljudi su na različitim nivoima
  u njihovim životima.
 • 19:15 - 19:18
  Moramo biti bolji u tome da
  prepoznamo gde se ljudi nalaze,
 • 19:19 - 19:22
  i tada, odatle im pomoći da uzrastaju.
 • 19:22 - 19:26
  Mnogo više o tome imam u svojoj
  knjizi "Isusov poziv".
 • 19:26 - 19:31
  Imam neka videa u kojima sam već
  govorio o tim duhovnim nivoima.
 • 19:31 - 19:35
  U opisu ovog videa staviću neke linkove
 • 19:35 - 19:38
  tako da možete pogledati ta videa.
 • 19:38 - 19:41
  Sledeći put biću malo ličniji,
  pričati vam iz sopstvenog života,
 • 19:41 - 19:45
  i dati vam više oruđa
  kako vi možete pomoći ljudima,
 • 19:45 - 19:49
  kada ste u njihovim domovima,
  da postavite temelj,
 • 19:49 - 19:51
  kako možete pomoći tim ljudima
  koje ste pronašli,
 • 19:51 - 19:54
  osobama mira, da uzrastaju.
 • 19:54 - 19:56
  Bog vas blagoslovio! Vidimo se
  sledeći put! Zdravo!
 • 19:58 - 20:00
  Isusov poziv
Title:
23 WE ALL NEED FAMILY - Don't Give Beef To A Baby....
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
20:06

Serbian, Latin subtitles

Revisions Compare revisions