Bosnian subtitles

← Posljednji poglavica Komanča i pad carstva - Dustin Tahmahkera

Get Embed Code
22 Languages

Showing Revision 7 created 09/21/2020 by Ivana Korom.

 1. Kasno noću 1871. god. grupa jahača
  se spustila u uspavani vojni logor.
 2. Za par minuta su unijeli paniku u logor,
 3. ukrali oko 70 konja i nestali.
 4. Pod vođstvom mladog poglavice
  po imenu Quanah Parker,

 5. napad je bio posljednji
  u dugom nizu razmirica
 6. duž teksaške granice
  između autohtonog naroda,
 7. poznatog po imenu Numunu ili Komanči,
 8. i snaga Sjedinjenih Država poslanih
  da kradu zemlju Komanča
 9. za bijele doseljenike.
 10. Mada je konflikt bio star decenijama,
 11. američki pukovnik Ranald MacKenzie
  je vodio ovaj zadnji napad.
 12. Od ljeta do zime je pratio Qaunah.
 13. Ali, Quanah je isto tako pratio njega
 14. i svaki put kad bi se pukovnik
  približio svojim metama,
 15. one bi bez traga nestajale
  u nepreglednim ravnicama.
 16. Komanči su imali kontrolu nad
  ovom teritorijom već skoro 200 godina,

 17. lovili su bizone i čitava sela
  selili po ravnicama.
 18. Spriječili su napade Španaca
  i Meksikanaca s juga,
 19. pokušaje Amerikanaca
  da nasele zemlju sa istoka
 20. i brojne pokušaje drugih
  autohtonih naroda da preuzmu moć.
 21. Carstvo Komanča nije bila jedna
  ujedinjena grupa pod centralnom kontrolom,
 22. nego su to bile brojne bande
  od kojih je svaka imala svog vođu.
 23. Zajedničko svim ovim bandama
  je njihovo umijeće u jahanju -
 24. svaki muškarac, žena i dijete
  su bili vješti u sedlu.
 25. Njihove borbene vještine u sedlu
 26. su daleko nadmašivale umijeća drugih,
  kako autohtonih naroda tako i kolonista,
 27. tako da su kontrolisali ogromno područje
  sa relativno malo ljudi -
 28. vjerovatno najviše oko 40 000
 29. i samo oko 4-5 000 do momenta
 30. kada su se Quanah Parker
  i Ranald Mackenzie suočili.
 31. Quanah je rođen oko 1848. god.
  i bio je najstarije dijete Pete Nocone,
 32. vođe bande Nokoni, i Cynthie Ann Parker,

 33. kidnapovane bijele doseljenice
  koja se saživjela sa Komančima
 34. i dobila ime Naduah.
 35. Kada je Quanah imao 11-12 godina,
 36. američka vojska je iz zasjede napala
  njegovo selo i otela mu majku i sestru.
 37. Quanah i njegov mlađi brat su potražili
  utočište u drugoj bandi Komača,
 38. Quahadi.
 39. U narednim godinama Quanah
  se dokazao kao ratnik i vođa.
 40. Kad je imao nešto više od 20 godina
  on i djevojka po imenu Weakeah su pobjegli

 41. i time razljutili njenog moćnog oca
  i nekoliko drugih poglavica.
 42. Bili su u bijegu oko godinu dana,
 43. okupili su sljedbenike i Quanaha
  je postavljen za 'paraiba', tj. poglavicu
 44. dok je još uvijek bio veoma mlad.
 45. Pod njegovim vođstvom banda Quahada
  je uspjela izmaći američkoj vojsci
 46. i nastaviti svoj način života.
 47. Ali početkom 1870-ih godina, tržište
  na zapadnoj obali je postalo unosno
 48. i lovci su poubijali na milione bizona
  u samo nekoliko godina.
 49. U međuvremenu, američke snage
  su izvršile iznenadni napad
 50. i ubile skoro svih 1400 konja
  bande Quahada, a ostale ukrale.
 51. I mada se zakleo da se nikad neće predati,
  Quanah je znao da će bez bizona ili konja
 52. Komančima na zimu
  sigurno zaprijetiti glad.
 53. Tako su se 1875. god.
  Quanah i banda Quahada
 54. preselili u rezervat Fort Sill u Oklahomi.
 55. Kao lovci i skupljači
  nisu lako mogli preći

 56. na poljoprivredni način
  života u rezervatu.
 57. Američka vlada je obećala
  životne namirnice i potrepštine,
 58. ali ono što su oni obezbijedili
  nije bilo ni blizu dovoljnog.
 59. Quanah se tada odjednom našao
  u lošoj političkoj poziciji:
 60. nije imao ni bogatstvo ni moć
  u poređenju sa onima
 61. koji su duže boravili u rezervatu.
 62. Ipak, uočio je priliku.
 63. U sklopu rezervata su bili
  ogromni pašnjaci -
 64. beskorisni za Komanče, ali idealni
  za stočare da napasaju svoja stada.
 65. Započeo je unosan posao tako što je
  stočarima davao tu zemlju pod zakup,
 66. isprva vrlo diskretno.
 67. Na kraju je sa američkom vladom
  dogovorio prava o zakupu
 68. koja su obezbjeđivala stalni izvor
  prihoda za Komanče u rezervatu.
 69. Kako je ugled Quanaha u rezervatu rastao,

 70. kao i njegova priznatost
  među vladinim zvaničnicima,
 71. osigurao je bolju opskrbu
  životnim namirnicama,
 72. zalagao se za izgradnju škola i kuća
 73. i postao jedan od trojice
  plemenskih sudaca na sudu rezervata.
 74. Umorna od pregovaranja sa više vođa,
 75. američka vlada je željela da imenuje
  jednog poglavicu svih Komanča -
 76. to je uloga koja nije
  postojala izvan rezervata.
 77. Ipak, mnogi Komanči su podržali ideju
  da Quanah dobije tu ulogu,
 78. baš kao što su ga neke
  starije poglavice podržale
 79. da ih on vodi u borbi
  protiv američkih snaga.
 80. Čak se i Quanahov nekadašnji
  suparnik, Ranald Mackenzie,
 81. zauzeo za njegovo imenovanje.
 82. Quanah je glumio u holivudskim filmovima,
  sprijateljio se sa američkim političarima,

 83. jahao na paradi inauguracije
  Theodora Roosevelta.
 84. Ipak, nikad nije odsjekao
  svoje duge pletenice
 85. i zalagao se za crkvu američkih
  starosjedilaca i upotrebu peyote kaktusa.
 86. Počeo se oslovljavati sa Quanah Parker,
  usvojivši prezime majke
 87. i pokušao je da pronađe majku i sestru,
 88. konačno saznavši da su obje umrle
  ubrzo nakon što su otete.
 89. Quanah se iznova i iznova prilagođavao -
  različitim svjetovima, različitim ulogama

 90. i okolnostima koje su se
  većini činile nepremostivim.
 91. Iako ne bez kritika,
  nakon što je Quanah umro,
 92. Komanči su počeli koristiti
  izraz "predsjedavajući"
 93. da bi označili vrhovnog
  izabranog zvaničnika plemena,
 94. tako ga priznavajući kao
  posljednjeg poglavicu Komanča
 95. i model kulturnog opstanka
  i prilagođavanja.
 96. U tom duhu današnji narod Komanča
  se raduje budućnosti,
 97. sa preko 16 000 upisanih građana
  i nebrojenih potomaka.