Return to Video

Emma Watson Han För Henne-tal i FN | FNs kvinnokonvention 2014

 • 0:04 - 0:06
  Era Högheter,
 • 0:06 - 0:08
  FN:s Generalsekreterare,
 • 0:09 - 0:11
  ordförande för Generalförsamlingen,
 • 0:12 - 0:14
  verkställande direktör
  för FN:s kvinnokonvention
 • 0:15 - 0:17
  och utvalda gäster.
 • 0:19 - 0:23
  Idag lanserar vi en kampanj som
  fått namnet Han För Henne.
 • 0:25 - 0:27
  Jag vänder mig till er för att
  vi behöver er hjälp.
 • 0:29 - 0:32
  Vi vill stoppa ojämställdhet mellan könen.
 • 0:33 - 0:37
  Och för att göra detta behöver vi
  ha alla delaktiga.
 • 0:38 - 0:41
  Det här är första kampanjen av sitt
  slag från FN.
 • 0:42 - 0:46
  Vi vill försöka sporra
  så många män och pojkar som möjligt
 • 0:46 - 0:48
  att bli förespråkare för förändring.
 • 0:49 - 0:51
  Och vi vill inte bara prata om det.
 • 0:51 - 0:54
  Vi vill försöka
  se till att det är konkret.
 • 0:56 - 1:00
  Jag blev utsedd till Goodwill-ambassadör
  för sex månader sen.
 • 1:01 - 1:06
  Och ju mer jag pratar om feminism
  ju mer inser jag
 • 1:06 - 1:10
  att kampen för kvinnors rättigheter
  alltför ofta har
 • 1:10 - 1:13
  blivit synonymt med manshat.
 • 1:15 - 1:18
  Om det är någonting jag vet säkert
 • 1:20 - 1:22
  så är det att detta måste få ett slut!
 • 1:24 - 1:28
  För att tydliggöra;
  definitionen på feminism
 • 1:29 - 1:33
  är tron på att män och kvinnor
  ska ha likvärdiga rättigheter
 • 1:33 - 1:35
  och möjligheter.
 • 1:35 - 1:40
  Det är teorin om politisk, ekonomisk
 • 1:40 - 1:42
  och social jämställdhet mellan könen.
 • 1:45 - 1:48
  Jag ifrågasatte könsbaserade
  föreställningar redan för länge sedan.
 • 1:49 - 1:54
  När jag var åtta år blev jag förvirrad
  när jag kallades dominant
 • 1:54 - 1:59
  eftersom jag ville regissera skådespelet
  som vi skulle visa upp för våra föräldrar.
 • 2:00 - 2:01
  Men killarna blev inte det.
 • 2:02 - 2:07
  När jag var 14 blev jag sexualiserad
  av en viss typ av media.
 • 2:08 - 2:13
  När jag var 15 slutade mina tjejkompisar,
  en efter en, i sina älskade sportlag
 • 2:14 - 2:16
  eftersom de inte ville framstå
  som muskulösa.
 • 2:17 - 2:23
  När jag var 18 var mina killkompisar
  oförmögna att uttrycka sina känslor.
 • 2:24 - 2:27
  Jag bestämde...
  att jag var feminist.
 • 2:28 - 2:30
  Allt detta verkade, för mig, okomplicerat.
 • 2:31 - 2:36
  Men mina senaste efterforskningar
  har visat att feminism har blivit
 • 2:36 - 2:38
  ett impopulärt ord.
 • 2:40 - 2:46
  Kvinnor väljer att inte identifiera sig
  som feminister.
 • 2:48 - 2:52
  Uppenbarligen är jag en av de kvinnor
 • 2:52 - 2:58
  vars uttryckssätt ses som
  för starkt, för aggressivt,
 • 2:59 - 3:06
  isolerande och antimän...
  ... oattraktivt till och med.
 • 3:08 - 3:13
  Varför har ordet blivit
  ett så obekvämt ord?
 • 3:15 - 3:17
  Jag är från Storbritannien
 • 3:18 - 3:22
  och jag tycker att det är rätt att jag får
  samma lön som mina manliga motsvarigheter.
 • 3:24 - 3:29
  Jag tycker att det är rätt att jag ska
  kunna ta beslut om min egen kropp.
 • 3:30 - 3:38
  (Applåder)
 • 3:41 - 3:44
  Jag tycker att det är rätt att
  kvinnor är involverade,
 • 3:44 - 3:49
  å mina vägnar, i de policy och beslut
  som kommer påverka mitt liv.
 • 3:50 - 3:57
  Jag tycker att det är rätt att kvinnor
  bevärdigas samma respekt som män.
 • 3:59 - 4:05
  Men tyvärr finns det inte ett enda land
 • 4:05 - 4:10
  i världen där kvinnor kan räkna med
  att få dessa rättigheter.
 • 4:11 - 4:16
  Inget land i världen kan ännu säga
 • 4:16 - 4:18
  att de har uppnått jämlikhet
  mellan könen.
 • 4:19 - 4:23
  De här rättigheterna anser jag
  vara mänskliga rättigheter.
 • 4:24 - 4:26
  Men jag är en av de lyckligt lottade.
 • 4:27 - 4:33
  Mitt liv är ett rent privilegium
  för mina föräldrar älskade inte mig mindre
 • 4:33 - 4:35
  för att jag föddes som dotter.
 • 4:36 - 4:40
  Min skola begränsade inte mig
  för att jag var flicka.
 • 4:41 - 4:45
  Mina mentorer förutsatte inte att jag
  inte skulle gå lika långt
 • 4:46 - 4:48
  för att jag kanske
  skulle föda barn en dag.
 • 4:50 - 4:54
  Dessa influenser var ambassadörer
  för jämlikhet mellan könen
 • 4:54 - 4:56
  som formade mig till den jag är idag.
 • 4:57 - 5:01
  De vet kanske inte om det
  men de är ouppmärksammade feminister
 • 5:01 - 5:03
  som idag förändrar världen.
 • 5:04 - 5:06
  Vi behöver fler av dem.
 • 5:07 - 5:13
  Och om du fortfarande hatar ordet,
  det är inte ordet som är viktigt
 • 5:14 - 5:18
  det är tanken och ambitionen bakom det.
 • 5:19 - 5:23
  För det är inte alla kvinnor som upplevt
  samma rättigheter som jag har.
 • 5:24 - 5:29
  Statistiskt sätt är det
  väldigt få som har det.
 • 5:31 - 5:36
  1997 framförde Hillary Clinton
  ett berömt tal i Beijing
 • 5:36 - 5:38
  om kvinnors rättigheter.
 • 5:38 - 5:44
  Tyvärr är många av de sakerna hon
  ville förändra fortfarande aktuella idag.
 • 5:45 - 5:50
  Men vad som stod ut mest för mig
  var att mindre än 30 procent
 • 5:51 - 5:54
  av publiken var män.
 • 5:56 - 6:01
  Hur kan vi uppnå förändring i världen
  när endast hälften av den är inbjuden
 • 6:01 - 6:05
  eller känner sig välkomna
  att delta i diskussionen.
 • 6:07 - 6:08
  Män...
 • 6:10 - 6:15
  Jag skulle vilja ta tillfället i akt
  att utöka er formella inbjudan.
 • 6:16 - 6:26
  (Applåder)
 • 6:28 - 6:32
  Jämlikhet är er fråga också.
 • 6:33 - 6:37
  För fram till denna dag,
  har jag sett min fars roll
 • 6:37 - 6:42
  som förälder, bli lägre värderad
  av samhället, trots att
 • 6:42 - 6:46
  jag har behövt hans närvaro som barn
  lika mycket som min mammas.
 • 6:46 - 6:50
  Jag har sett unga män lida av
  psykisk sjukdom
 • 6:50 - 6:54
  oförmögna att be om hjälp av rädsla
  för att det skulle göra de
 • 6:54 - 6:58
  mindre manliga--
  eller mindre av en man.
 • 6:59 - 7:05
  I Storbritannien är självmord den främsta
  dödsorsaken bland män
 • 7:05 - 7:12
  mellan 20- 49. Mer än i trafikolyckor,
  cancer och hjärt -och kärlsjukdom.
 • 7:14 - 7:19
  Jag har sett män bli sköra och osäkra
  av en förvriden uppfattning om
 • 7:19 - 7:23
  vad som dikterar manlig framgång.
 • 7:24 - 7:28
  Män har inte heller förmånen
  att vara jämlika.
 • 7:30 - 7:34
  Vi pratar inte så ofta om män som blir
  fångade i könsstereotyper.
 • 7:34 - 7:37
  Men jag kan se att de blir det.
 • 7:38 - 7:42
  Och när de är fria kommer även
  kvinnors situation förändras
 • 7:42 - 7:44
  som en naturlig reaktion.
 • 7:46 - 7:50
  Om män inte behöver vara aggressiva
  för att bli accepterade,
 • 7:50 - 7:53
  behöver inte kvinnor känna sig tvungna
  att vara underdåniga.
 • 7:54 - 7:59
  Om män inte behöver kontrollera
  behöver inte kvinnor bli kontrollerade.
 • 8:00 - 8:04
  Både män och kvinnor borde känna
  att det är okej att vara känslosamma.
 • 8:04 - 8:08
  Både män och kvinnor borde känna
  att det är okej att vara starka.
 • 8:09 - 8:12
  Det är dags att vi alla ser på kön
  som ett spektrum
 • 8:13 - 8:17
  istället för två motsatta ideal.
 • 8:18 - 8:25
  (Applåder)
 • 8:25 - 8:28
  Om vi slutar att definiera varandra
  genom vad vi inte är
 • 8:29 - 8:34
  och börjar definiera oss själva
  genom vad vi är, kan vi alla vara friare.
 • 8:35 - 8:38
  Och detta är vad Han För Henne handlar om.
 • 8:39 - 8:41
  Det handlar om frihet.
 • 8:43 - 8:46
  Jag vill att männen börjar axla
  detta ansvar så att deras döttrar,
 • 8:46 - 8:50
  systrar och mödrar
  kan bli fria från fördomar.
 • 8:50 - 8:55
  Men så att även deras söner har tillåtelse
  att vara sårbara och mänskliga så att de
 • 8:56 - 8:59
  själva tar tillbaka kontrollen
  över de delar som övergetts.
 • 8:59 - 9:05
  Och genom att göra detta, bli en ärligare
  och mer fullständig version av sig själva.
 • 9:06 - 9:10
  Du kanske tänker:
  "Vem är den här Harry Potter- flickan?"
 • 9:10 - 9:12
  Och varför
 • 9:12 - 9:16
  talar hon inför FN?"
  Det är en väldigt bra fråga.
 • 9:16 - 9:18
  Jag har ställt mig själv samma fråga.
 • 9:19 - 9:24
  Allt jag vet är att jag bryr mig om
  det här problemet och jag vill
 • 9:24 - 9:25
  förändra till det bättre.
 • 9:26 - 9:30
  Och efter att ha sett vad jag har sett
  och fått chansen
 • 9:31 - 9:35
  kände jag att det låg på mitt
  ansvar att säga något.
 • 9:37 - 9:39
  Statsmannen Edmund Burke sa:
 • 9:39 - 9:43
  "Det enda ondskan behöver för att segra
 • 9:44 - 9:47
  är att de goda ingenting gör".
 • 9:50 - 9:55
  I min nervositet för detta tal
  och i mina tvivlande stunder
 • 9:56 - 9:59
  sa jag strängt till mig själv
 • 10:00 - 10:02
  "Om inte jag...?"
  "Vem?"
 • 10:03 - 10:06
  "Om inte nu...?"
  "När?"
 • 10:07 - 10:12
  Om du har liknande tvivel
  när möjligheterna ligger framför dig
 • 10:13 - 10:15
  hoppas jag att dessa ord ska hjälpa dig.
 • 10:17 - 10:18
  För...
 • 10:20 - 10:27
  verkligheten är sådan att om vi
  ingenting gör kommer det ta 75 år,
 • 10:27 - 10:32
  eller tills jag är nästan 100
  innan kvinnor kan förvänta sig
 • 10:32 - 10:34
  samma lön som män
 • 10:35 - 10:37
  för samma utförda arbete.
 • 10:38 - 10:44
  15,5 miljoner flickor kommer giftas bort
  inom de kommande 16 åren, som barn.
 • 10:45 - 10:53
  I nuvarande takt dröjer det till 2086 innan
  alla flickor på den afrikanska landsbygden
 • 10:53 - 10:55
  tillåts en högstadieutbildning.
 • 10:58 - 11:03
  Om du tror på jämlikhet
  kanske du är en av de
 • 11:03 - 11:06
  ouppmärksammade feminister,
  som jag talade om tidigare.
 • 11:07 - 11:09
  Och för detta applåderar jag er.
 • 11:11 - 11:17
  Vi kämpar för ett gemensamt ord.
  Men de goda nyheterna är att vi har
 • 11:17 - 11:19
  en gemensam rörelse.
 • 11:20 - 11:22
  Den har fått namnet Han För Henne.
 • 11:24 - 11:31
  Jag inbjuder er att ta ett steg framåt
  att bli sedda, och fråga er själva:
 • 11:33 - 11:39
  "Om inte jag, vem?
  Om inte nu, när?"
 • 11:40 - 11:46
  Tack så väldigt, väldigt mycket.
  (Applåder)
Title:
Emma Watson Han För Henne-tal i FN | FNs kvinnokonvention 2014
Description:

FNs Kvinnokonventions Goodwill-ambassadör i världen, Emma Watson, ger sina rörande kommentarer under evenemanget för kampanjen Han För Henne i FNs högkvarter i New York den 20:e september 2014. För mer information gå in på: HeForShe.org.

Detta passionerade tal var upptakten till Han För Henne, solidaritetsrörelsen för jämlikhet mellan könen. Han För Henne uppmuntrar den ena halvan av mänskligheten att stödja den andra halva av mänskligheten till något som är av nytta för oss alla.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
11:48

Swedish subtitles

Revisions Compare revisions