YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Swedish subtitles

← Emma Watson Han För Henne-tal i FN | FNs kvinnokonvention 2014

Get Embed Code
38 Languages

Showing Revision 7 created 11/08/2014 by Lina Enbom Klingberg.

 1. Era Högheter,
 2. FN:s Generalsekreterare,
 3. ordförande för Generalförsamlingen,
 4. verkställande direktör
  för FN:s kvinnokonvention
 5. och utvalda gäster.
 6. Idag lanserar vi en kampanj som
  fått namnet Han För Henne.
 7. Jag vänder mig till er för att
  vi behöver er hjälp.
 8. Vi vill stoppa ojämställdhet mellan könen.
 9. Och för att göra detta behöver vi
  ha alla delaktiga.
 10. Det här är första kampanjen av sitt
  slag från FN.
 11. Vi vill försöka sporra
  så många män och pojkar som möjligt
 12. att bli förespråkare för förändring.
 13. Och vi vill inte bara prata om det.
 14. Vi vill försöka
  se till att det är konkret.
 15. Jag blev utsedd till Goodwill-ambassadör
  för sex månader sen.
 16. Och ju mer jag pratar om feminism
  ju mer inser jag
 17. att kampen för kvinnors rättigheter
  alltför ofta har
 18. blivit synonymt med manshat.
 19. Om det är någonting jag vet säkert
 20. så är det att detta måste få ett slut!
 21. För att tydliggöra;
  definitionen på feminism
 22. är tron på att män och kvinnor
  ska ha likvärdiga rättigheter
 23. och möjligheter.
 24. Det är teorin om politisk, ekonomisk
 25. och social jämställdhet mellan könen.
 26. Jag ifrågasatte könsbaserade
  föreställningar redan för länge sedan.
 27. När jag var åtta år blev jag förvirrad
  när jag kallades dominant
 28. eftersom jag ville regissera skådespelet
  som vi skulle visa upp för våra föräldrar.
 29. Men killarna blev inte det.
 30. När jag var 14 blev jag sexualiserad
  av en viss typ av media.
 31. När jag var 15 slutade mina tjejkompisar,
  en efter en, i sina älskade sportlag
 32. eftersom de inte ville framstå
  som muskulösa.
 33. När jag var 18 var mina killkompisar
  oförmögna att uttrycka sina känslor.
 34. Jag bestämde...
  att jag var feminist.
 35. Allt detta verkade, för mig, okomplicerat.
 36. Men mina senaste efterforskningar
  har visat att feminism har blivit
 37. ett impopulärt ord.
 38. Kvinnor väljer att inte identifiera sig
  som feminister.
 39. Uppenbarligen är jag en av de kvinnor
 40. vars uttryckssätt ses som
  för starkt, för aggressivt,
 41. isolerande och antimän...
  ... oattraktivt till och med.
 42. Varför har ordet blivit
  ett så obekvämt ord?
 43. Jag är från Storbritannien
 44. och jag tycker att det är rätt att jag får
  samma lön som mina manliga motsvarigheter.
 45. Jag tycker att det är rätt att jag ska
  kunna ta beslut om min egen kropp.
 46. (Applåder)
 47. Jag tycker att det är rätt att
  kvinnor är involverade,
 48. å mina vägnar, i de policy och beslut
  som kommer påverka mitt liv.
 49. Jag tycker att det är rätt att kvinnor
  bevärdigas samma respekt som män.
 50. Men tyvärr finns det inte ett enda land
 51. i världen där kvinnor kan räkna med
  att få dessa rättigheter.
 52. Inget land i världen kan ännu säga
 53. att de har uppnått jämlikhet
  mellan könen.
 54. De här rättigheterna anser jag
  vara mänskliga rättigheter.
 55. Men jag är en av de lyckligt lottade.
 56. Mitt liv är ett rent privilegium
  för mina föräldrar älskade inte mig mindre
 57. för att jag föddes som dotter.
 58. Min skola begränsade inte mig
  för att jag var flicka.
 59. Mina mentorer förutsatte inte att jag
  inte skulle gå lika långt
 60. för att jag kanske
  skulle föda barn en dag.
 61. Dessa influenser var ambassadörer
  för jämlikhet mellan könen
 62. som formade mig till den jag är idag.
 63. De vet kanske inte om det
  men de är ouppmärksammade feminister
 64. som idag förändrar världen.
 65. Vi behöver fler av dem.
 66. Och om du fortfarande hatar ordet,
  det är inte ordet som är viktigt
 67. det är tanken och ambitionen bakom det.
 68. För det är inte alla kvinnor som upplevt
  samma rättigheter som jag har.
 69. Statistiskt sätt är det
  väldigt få som har det.
 70. 1997 framförde Hillary Clinton
  ett berömt tal i Beijing
 71. om kvinnors rättigheter.
 72. Tyvärr är många av de sakerna hon
  ville förändra fortfarande aktuella idag.
 73. Men vad som stod ut mest för mig
  var att mindre än 30 procent
 74. av publiken var män.
 75. Hur kan vi uppnå förändring i världen
  när endast hälften av den är inbjuden
 76. eller känner sig välkomna
  att delta i diskussionen.
 77. Män...
 78. Jag skulle vilja ta tillfället i akt
  att utöka er formella inbjudan.
 79. (Applåder)
 80. Jämlikhet är er fråga också.
 81. För fram till denna dag,
  har jag sett min fars roll
 82. som förälder, bli lägre värderad
  av samhället, trots att
 83. jag har behövt hans närvaro som barn
  lika mycket som min mammas.
 84. Jag har sett unga män lida av
  psykisk sjukdom
 85. oförmögna att be om hjälp av rädsla
  för att det skulle göra de
 86. mindre manliga--
  eller mindre av en man.
 87. I Storbritannien är självmord den främsta
  dödsorsaken bland män
 88. mellan 20- 49. Mer än i trafikolyckor,
  cancer och hjärt -och kärlsjukdom.
 89. Jag har sett män bli sköra och osäkra
  av en förvriden uppfattning om
 90. vad som dikterar manlig framgång.
 91. Män har inte heller förmånen
  att vara jämlika.
 92. Vi pratar inte så ofta om män som blir
  fångade i könsstereotyper.
 93. Men jag kan se att de blir det.
 94. Och när de är fria kommer även
  kvinnors situation förändras
 95. som en naturlig reaktion.
 96. Om män inte behöver vara aggressiva
  för att bli accepterade,
 97. behöver inte kvinnor känna sig tvungna
  att vara underdåniga.
 98. Om män inte behöver kontrollera
  behöver inte kvinnor bli kontrollerade.
 99. Både män och kvinnor borde känna
  att det är okej att vara känslosamma.
 100. Både män och kvinnor borde känna
  att det är okej att vara starka.
 101. Det är dags att vi alla ser på kön
  som ett spektrum
 102. istället för två motsatta ideal.
 103. (Applåder)
 104. Om vi slutar att definiera varandra
  genom vad vi inte är
 105. och börjar definiera oss själva
  genom vad vi är, kan vi alla vara friare.
 106. Och detta är vad Han För Henne handlar om.
 107. Det handlar om frihet.
 108. Jag vill att männen börjar axla
  detta ansvar så att deras döttrar,
 109. systrar och mödrar
  kan bli fria från fördomar.
 110. Men så att även deras söner har tillåtelse
  att vara sårbara och mänskliga så att de
 111. själva tar tillbaka kontrollen
  över de delar som övergetts.
 112. Och genom att göra detta, bli en ärligare
  och mer fullständig version av sig själva.
 113. Du kanske tänker:
  "Vem är den här Harry Potter- flickan?"
 114. Och varför
 115. talar hon inför FN?"
  Det är en väldigt bra fråga.
 116. Jag har ställt mig själv samma fråga.
 117. Allt jag vet är att jag bryr mig om
  det här problemet och jag vill
 118. förändra till det bättre.
 119. Och efter att ha sett vad jag har sett
  och fått chansen
 120. kände jag att det låg på mitt
  ansvar att säga något.
 121. Statsmannen Edmund Burke sa:
 122. "Det enda ondskan behöver för att segra
 123. är att de goda ingenting gör".
 124. I min nervositet för detta tal
  och i mina tvivlande stunder
 125. sa jag strängt till mig själv
 126. "Om inte jag...?"
  "Vem?"
 127. "Om inte nu...?"
  "När?"
 128. Om du har liknande tvivel
  när möjligheterna ligger framför dig
 129. hoppas jag att dessa ord ska hjälpa dig.
 130. För...
 131. verkligheten är sådan att om vi
  ingenting gör kommer det ta 75 år,
 132. eller tills jag är nästan 100
  innan kvinnor kan förvänta sig
 133. samma lön som män
 134. för samma utförda arbete.
 135. 15,5 miljoner flickor kommer giftas bort
  inom de kommande 16 åren, som barn.
 136. I nuvarande takt dröjer det till 2086 innan
  alla flickor på den afrikanska landsbygden
 137. tillåts en högstadieutbildning.
 138. Om du tror på jämlikhet
  kanske du är en av de
 139. ouppmärksammade feminister,
  som jag talade om tidigare.
 140. Och för detta applåderar jag er.
 141. Vi kämpar för ett gemensamt ord.
  Men de goda nyheterna är att vi har
 142. en gemensam rörelse.
 143. Den har fått namnet Han För Henne.
 144. Jag inbjuder er att ta ett steg framåt
  att bli sedda, och fråga er själva:
 145. "Om inte jag, vem?
  Om inte nu, när?"
 146. Tack så väldigt, väldigt mycket.
  (Applåder)