Return to Video

26/26 Let The New Life Begin - An Amazing life

 • 0:02 - 0:04
  Isusov poziv
 • 0:06 - 0:11
  Dobrodošli na ovu poslednju lekciju
  serijala "Isusov poziv".
 • 0:11 - 0:15
  Ovo je poslednja lekcija i
  poslednje poglavlje moje knjige
 • 0:15 - 0:21
  "Isusov poziv" i zove se
  "Neka počne novi život".
 • 0:21 - 0:27
  Veoma sam uzbuđen što smo došli
  do poslednjeg poglavlja.
 • 0:27 - 0:33
  Želim da počnem čitajući jedan
  citat iz ovog poslednjeg poglavlja.
 • 0:34 - 0:37
  "Kada se završi jedno poglavlje,
  počinje novo.
 • 0:37 - 0:39
  Ovo je možda kraj knjige,
 • 0:39 - 0:44
  ali neka ovo bude početak
  novog zadivljujućeg putovanja;
 • 0:44 - 0:48
  živeći saglasno pozivu koji
  vam je Isus dao."
 • 0:48 - 0:53
  Želim da kažem ovo. Ovo je možda
  poslednje poglavlje knjige ili poslednji video,
 • 0:53 - 1:00
  ali neka ovo bude novi početak
  zadivljujućeg života sa Isusom.
 • 1:00 - 1:04
  To jeste zadivljujući život i
  želim da vas ohrabrim:
 • 1:04 - 1:07
  uzmite sve što ste pročitali
  u ovoj knjizi
 • 1:07 - 1:10
  i počnite tako da živite.
 • 1:10 - 1:12
  Nije onaj ko pročita taj
  koji će biti promenjen.
 • 1:12 - 1:14
  Nije čak ni onaj ko veruje.
 • 1:14 - 1:16
  Onaj je ko postupa po tome.
 • 1:16 - 1:18
  A ja volim taj život.
 • 1:18 - 1:21
  Nedavno sam bio u
  obližnjem gradu.
 • 1:22 - 1:24
  Došao sam i tamo je bio
  kućni sastanak.
 • 1:24 - 1:26
  Zamolili su me da govorim.
  Sedeo sam.
 • 1:26 - 1:30
  Sedeo sam u dnevnoj sobi
  i govorio evanđelje.
 • 1:30 - 1:31
  Volim evanđelje.
 • 1:31 - 1:33
  Evanđelje koje smo pogledali
  ovde u knjizi.
 • 1:33 - 1:35
  Sila je u evanđelju.
 • 1:35 - 1:38
  Pošto sam podelio evanđelje
  došli su mi neki ljudi.
 • 1:38 - 1:42
  Jedna devojka je bila oslobođena. Neko je
  primio Svetoga Duha i progovorio u jezicima.
 • 1:42 - 1:45
  Jedna osoba se pokajala
  i mi smo je krstili.
 • 1:45 - 1:48
  I dok se krštavala Sveti Duh je
  došao na nju.
 • 1:48 - 1:52
  Osoba koja mi je pomagala pri krštenju
  je počela da govori u jezicima.
 • 1:52 - 1:56
  Imali smo predivno veče
 • 1:56 - 1:58
  i ljudi iz zajedništva su bili opremljeni.
 • 1:58 - 2:02
  Sutradan su pričali sa susedima
  i počeli da se mole za druge ljude
 • 2:02 - 2:04
  koji su bili izlečeni i oslobođeni.
 • 2:04 - 2:07
  I plod se samo nastavio.
 • 2:07 - 2:09
  Volim ovakav plod.
 • 2:09 - 2:14
  Imam mnoga, mnoga svedočanstva
  o tome kako je odlaziti u kuće,
 • 2:14 - 2:17
  osobama mira i videti kako raste
  Kraljevstvo Božje,
 • 2:17 - 2:20
  svedočanstva koja sam opisao
  u ovoj knjizi,
 • 2:20 - 2:23
  nešto o čemu sam govorio u
  ovim videima.
 • 2:23 - 2:25
  Volim ovaj život.
 • 2:25 - 2:30
  Opet želim reći: Naravno da postoji
  cena koja se mora platiti,
 • 2:30 - 2:31
  kada se radi o ovome.
 • 2:31 - 2:35
  Cena se mora platiti,
  kada se radi o idenju za Isusom.
 • 2:35 - 2:40
  Ali, ta cena nije ništa ako se uporedi
  sa plodom koji ćete videti
 • 2:40 - 2:43
  i radošću služenja Njemu.
 • 2:43 - 2:47
  Često mislim na Pavla u Filipljanima 1:21.
  Volim to.
 • 2:47 - 2:51
  "(...) živeti je Hrist (...)"
 • 2:52 - 2:55
  Ako pogledate Pavlov život,
 • 2:55 - 3:01
  videćete da Pavle nije bio toliko
  zabrinut za ovaj život na zemlji.
 • 3:01 - 3:06
  Zapravo je bio raspolućen, jer je
  Pavle, s jedne strane, čeznuo
 • 3:06 - 3:09
  da pobegne sa ovog sveta i
  bude sa Hristom,
 • 3:09 - 3:12
  jer je znao da je to daleko bolje.
 • 3:12 - 3:15
  Ali je takođe znao da je bilo potrebno
  da bude ovde na zemlji.
 • 3:15 - 3:20
  Zašto? Da bi i drugi ljudi mogli
  primiti evanđelje.
 • 3:20 - 3:24
  O tome je govorio.
  Rekao je sledeće u Filipljanima 1:21-24:
 • 3:24 - 3:28
  "Jer je meni život Hrist
  a smrt dobitak.
 • 3:28 - 3:32
  A kad mi življenje u telu
 • 3:32 - 3:35
  plod donosi,
 • 3:35 - 3:37
  Šta izabrati?
 • 3:37 - 3:40
  Ne znam!
  Podeljen sam između ova dva:
 • 3:40 - 3:45
  Želim da odem i budem sa Hristom,
  što je daleko bolje;
 • 3:45 - 3:53
  ali je mnogo potrebnije za vas
  da ostanem u telu."
 • 3:53 - 3:57
  Slušajte ove reči.
  Pavle je rekao:
 • 3:57 - 3:59
  Dvoumim se.
 • 3:59 - 4:05
  Želim da odem i budem sa Hristom
  jer je to daleko bolje.
 • 4:05 - 4:06
  Ali onda je rekao:
 • 4:06 - 4:12
  ali ako će moj ostanak ovde na zemlji
  značiti plod u vašem životu,
 • 4:13 - 4:15
  onda ću uraditi to.
 • 4:15 - 4:18
  Gde čujemo da ljudi danas
  tako govore?
 • 4:18 - 4:20
  Čujem kako ljudi govore:
  O Isuse, ne vraćaj se! Ne vraćaj se
 • 4:20 - 4:23
  jer ima toliko toga što moram
  uraditi. Želim veliku kuću.
 • 4:23 - 4:25
  Želim da putujem.
  Želim da putujem po svetu.
 • 4:25 - 4:29
  Želim da vidim toliko toga.
  Pavle nije tako govorio.
 • 4:29 - 4:33
  Pavle je čeznuo da bude sa Hristom.
 • 4:33 - 4:36
  Jer je završio sa ovim svetom.
 • 4:36 - 4:40
  Da, želeo je i da bude ovde na zemlji,
  ne zato što...
 • 4:40 - 4:43
  je trebalo da ima dvodište, dobru kuću,
  dobar posao, dobro obrazovanje,
 • 4:43 - 4:46
  da se oženi i dobije mnogo dece.
  Ne.
 • 4:46 - 4:51
  Jer je želeo da vidi da i drugi ljudi
  iskuse Hrista.
 • 4:51 - 4:53
  Trebalo bi da i mi imamo isti um.
 • 4:53 - 4:56
  Trebalo bi da oponašamo Pavla
  kao što je on oponašao Hrista,
 • 4:56 - 5:01
  znajući zašto smo ovde na zemlji
  i zbog čega živimo.
 • 5:01 - 5:05
  Zato vas zaista ohrabrujem da uzmete
  ovaj poziv koji vam je Isus dao,
 • 5:05 - 5:08
  kao što je Pavle rekao "da", kao što sam
  ja i drugi ljudi rekli "da".
 • 5:08 - 5:12
  Recite "da" pozivu
  i počnite tako da živite.
 • 5:12 - 5:18
  Radi se o Božjem Kraljevstvu,
  a ne o našim zemaljskim stvarima.
 • 5:19 - 5:24
  Pre nego što počnete da živite po tom
  pozivu, želim da vam postavim neka pitanja.
 • 5:24 - 5:28
  Prvo što želim da vas pitam je:
  Jeste li se istinski pokajali?
 • 5:29 - 5:33
  Jeste li ste se istinski okrenuli
  od svojih greha?
 • 5:33 - 5:38
  Da li ste imali pokajničko srce
  i jeste li ste se krstili u vodi,
 • 5:38 - 5:42
  pošto ste se pokajali,
  i da li ste iskusili slobodu?
 • 5:43 - 5:46
  Da li ste primili krštenje
  Svetim Duhom
 • 5:46 - 5:49
  i silu da živite ovaj novi život?
 • 5:49 - 5:54
  Ako niste, onda morate početi od toga,
  pre nego što počnete da postupate
 • 5:54 - 5:55
  po pozivu koji vam je Isus dao?
 • 5:55 - 5:57
  Morate se roditi ponovo.
 • 5:57 - 5:59
  Ne mora to trajati deset godina.
 • 5:59 - 6:02
  U Bibliji su se rađali ponovo
  istoga dana.
 • 6:02 - 6:04
  Prvoga dana.
 • 6:04 - 6:09
  Ohrabrujem vas da odete na naš
  veb-sajt TLRmap.com
 • 6:09 - 6:12
  i da pronađete neki zeleni marker,
  ili nekoga u vašoj blizini,
 • 6:12 - 6:16
  ko je dobar, ko vam može pomoći,
  da sedne sa vama,
 • 6:16 - 6:18
  da podeli sa vama evanđelje,
  da se možete roditi ponovo.
 • 6:18 - 6:20
  Možete i nas kontaktirati.
 • 6:20 - 6:24
  Ili još bolje,
  dođite na neki naš događaj.
 • 6:24 - 6:29
  Dođite na naše "šatore oživljenja".
  Dođite na naše kikstart vikende.
 • 6:30 - 6:33
  Potrebno je da se rodite ponovo.
  To je prvi korak.
 • 6:33 - 6:36
  I to je tako važno.
 • 6:36 - 6:39
  Možete doći i na neku našu
 • 6:39 - 6:42
  Pionir trening školu ili Luka 10 školu.
 • 6:42 - 6:46
  Pogledajte ima li u vašoj blizini.
  Ima mnogo mesta širom sveta
 • 6:46 - 6:48
  u kojima su škole za obuku.
 • 6:48 - 6:50
  Znam da ima mnogo ljudi
  širom sveta
 • 6:50 - 6:55
  koji žive ovaj poziv
  i koji su spremni da vam pomognu.
 • 6:55 - 6:59
  To je jedan način na koji možete
  početi.
 • 6:59 - 7:02
  Možete i samo uzeti Reč i raditi po njoj.
 • 7:02 - 7:04
  Uzmite Reč.
  Radite po Reči.
 • 7:05 - 7:09
  Koja je to reč?
  Reč koju smo posmatrali.
 • 7:09 - 7:11
  Počnite od početka.
 • 7:13 - 7:15
  Isus ih je poslao...
 • 7:15 - 7:21
  i rekao im je da je žetva velika,
  ali radnika je malo.
 • 7:21 - 7:23
  Promislite o tome.
 • 7:23 - 7:25
  Molite se oko toga.
 • 7:25 - 7:32
  Odvojite vreme da obnovite svoj um
  i shvatite šta to Isus kaže.
 • 7:32 - 7:38
  Možda ste živeli svoj život 10, 15, 20
  godina i nikada nikoga niste odveli Hristu.
 • 7:38 - 7:42
  Nije to zato što nešto nije u redu
  sa žetvom.
 • 7:43 - 7:45
  Žetva je spremna.
  Žetva je obilna.
 • 7:45 - 7:46
  Radi se o vama.
 • 7:46 - 7:49
  Žetva se neće promeniti,
  kao što smo pogledali.
 • 7:49 - 7:51
  Vi se morate promeniti.
 • 7:51 - 7:55
  Zato uzmite ovu reč koju smo pogledali
  i molite se oko nje.
 • 7:55 - 8:00
  Promislite o njoj. Počnite da verujete.
  Počnite da obnavljate svoj um
 • 8:00 - 8:02
  i gledajte na žetvu onako kako je na nju
  gledao Hrist,
 • 8:02 - 8:04
  da je žetva spremna.
 • 8:04 - 8:08
  Nemojte govoriti da ima četiri meseca do
  žetve. Spremna je sada. Obilna je.
 • 8:08 - 8:10
  Ali radnika je malo.
 • 8:10 - 8:14
  Molite se. Mi to radimo u našoj
  školi, tu gde smo sada.
 • 8:14 - 8:17
  Svakoga jutra u 10.02,
  svake večeri u 10.02.
 • 8:17 - 8:20
  Oglasi se alarm i mi se molimo:
  Bože, molimo Te
 • 8:20 - 8:24
  da pošalješ radnike, molimo Te
  da pošalješ radnike u žetvu.
 • 8:24 - 8:30
  Radite to, kao što smo govorili.
  Počnite da se molite da budu poslati radnici.
 • 8:30 - 8:34
  Nemojte se moliti da uđe žetva,
 • 8:34 - 8:37
  već se molite da radnici budu poslati.
 • 8:37 - 8:40
  Ako počnete od toga...
 • 8:40 - 8:43
  ako obnovite um i ako budete
  drugačije gledali na žetvu,
 • 8:43 - 8:48
  i svakoga dana se molite za radnike,
  već će vas to promeniti.
 • 8:48 - 8:51
  Nešto će se u vama pokrenuti.
 • 8:51 - 8:55
  I onda krenite od toga.
  Isuse, rekao si
 • 8:55 - 8:57
  da si ih poslao kao jagnjad
  među vukove.
 • 8:57 - 9:01
  Osećam taj poziv. Osećam da treba
  da me pošalješ.
 • 9:01 - 9:06
  I kada izlazite, naravno, budite mudri
  kada izlazite, kao što Isus to i kaže.
 • 9:06 - 9:10
  Ali razumite da će napolju biti
  i vukova.
 • 9:10 - 9:13
  I onda kada doživite progon
  počnete da...
 • 9:13 - 9:18
  da učite kako da se nosite sa progonom,
  kada na kraju dođete u tu tačku
 • 9:18 - 9:22
  da ne brinete o onome ko
  može ubiti vaše telo.
 • 9:22 - 9:26
  Plašite se onoga ko može ubiti
  i vašu dušu i vaše telo, i oboje baciti u pakao.
 • 9:26 - 9:28
  Nemojte se plašiti Satane.
 • 9:28 - 9:31
  Počećete da se radujete kada vas
  budu progonili.
 • 9:31 - 9:35
  Radujete se. Zašto? Jer znate
  da vas čeka velika nagrada na nebu.
 • 9:35 - 9:40
  Počnete da uzrastate u tome.
  Počnete da učite da se nosite sa progonom,
 • 9:40 - 9:42
  da učite da se nosite sa odbacivanjem.
 • 9:42 - 9:44
  Kada srećete ljude koji nisu
  osobe mira,
 • 9:44 - 9:49
  koji vas odbacuju, to podnosite sa
  osmehom i idete dalje.
 • 9:49 - 9:54
  I onda, izlazite,
  kao što smo već pogledali ovde,
 • 9:54 - 9:58
  možda bez ranca, sandala, itd.
 • 9:58 - 10:02
  Jer ćete videti da kada radite ovako
 • 10:02 - 10:06
  da će se Bog starati o vama.
  On će se starati o vašem životu.
 • 10:06 - 10:09
  Gledajte ptice.
  Gledajte cveće u polju.
 • 10:09 - 10:12
  Ako se Bog stara o njima
  zar se neće starati i o vama?
 • 10:12 - 10:15
  Počinjete da rastete u veri,
 • 10:15 - 10:17
  kada izlazite i živite takvim životom.
 • 10:17 - 10:20
  Videćete kako su vaše potrebe
  zadovoljene.
 • 10:20 - 10:25
  Bog se stara o vašem životu
  i vi rastete u veri,
 • 10:25 - 10:27
  dok ste napolju.
 • 10:27 - 10:31
  On je rekao da nikoga ne pozdravljate
  na putu.
 • 10:31 - 10:34
  Važno je zadržati fokus,
  ne biti ometen.
 • 10:34 - 10:36
  I nastavite to da radite.
 • 10:37 - 10:42
  Naučićete kako da nađete osobu mira.
 • 10:42 - 10:46
  I naći ćete tu osobu.
  Naći ćete ljude kojima možete služiti.
 • 10:46 - 10:49
  Nekima ćete reći malo,
  nekima malo više.
 • 10:49 - 10:52
  Neki ljudi će biti osobe mira sa
  kojima možete ići do kraja.
 • 10:52 - 10:57
  Moći ćete da propovedate
  evanđelje,
 • 10:57 - 11:00
  da krštavate ljude u vodi,
  Svetim Duhom.
 • 11:00 - 11:05
  Sve to će vam izgledati novo
  u početku, ali dok to budete radili,
 • 11:05 - 11:10
  sve više i više će vam biti prirodno
  na kraju.
 • 11:10 - 11:13
  Na kraju ćete biti veoma hrabri i
  znaćete šta radite.
 • 11:13 - 11:19
  Da, naučitećete da radite sa ljudima,
  a nekada je teško
 • 11:19 - 11:22
  znati kako raditi,
  ali učite radeći,
 • 11:22 - 11:25
  i videćete ne samo jednu osobu kako
  dolazi u veru.
 • 11:25 - 11:30
  Videćete susede, prijatelje i porodice
  kako dolaze u veru,
 • 11:30 - 11:32
  kako cela domačinstva dolaze u veru.
 • 11:32 - 11:35
  Počećete da im dajete mleko
  i oni će odrastati,
 • 11:35 - 11:40
  onda im date čvršću hranu.
  I počinjete da napredujete.
 • 11:40 - 11:42
  Učite razne stvari
  tako što radite.
 • 11:42 - 11:44
  Ono što ćete naučiti je
 • 11:44 - 11:46
  kako je važno govoriti evanđelje
  svakoga dana,
 • 11:46 - 11:51
  da svi shvate evanđelje.
 • 11:51 - 11:55
  Zašto? Jer mnogi kažu da veruju
  u Isusa,
 • 11:55 - 11:57
  ali ne razumeju zaista evanđelje.
 • 11:57 - 11:59
  Učite. I svaki put kada se okupite,
 • 11:59 - 12:03
  prvih mesec ili dva,
  govorite evanđelje svakoga dana,
 • 12:03 - 12:06
  tako da evanđelje uđe svima
  pod kožu.
 • 12:06 - 12:08
  Počnete da se sastajete.
 • 12:08 - 12:11
  Shvatate da se ne radi o
  nekom modelu crkve,
 • 12:11 - 12:14
  kako treba crkva da radi.
  Jednostavno je.
 • 12:14 - 12:16
  Radi se o ljudima koji su tamo,
 • 12:16 - 12:19
  i da ti ljudi počnu da postupaju
  po pozivu koji nam je Isus dao,
 • 12:19 - 12:21
  i da ti ljudi uzrastaju u zrelost,
 • 12:21 - 12:26
  tako da posle kraćeg vremena oni
  budu ti koji izlaze i nalaze osobu mira,
 • 12:26 - 12:29
  da oni budu oni koji uče,
  i onda se odvoje od vas
 • 12:29 - 12:32
  i počnu vlastito zajedništvo.
 • 12:32 - 12:35
  I odjednom nemate samo jednu
  ponovo rođenu osobu,
 • 12:35 - 12:38
  ili jedno domaćinstvo spašeno.
  Imate pet ili šest,
 • 12:38 - 12:41
  i raste, i sledeću generaciju,
  i sledeću generaciju.
 • 12:41 - 12:44
  Želim vam reći da ova knjiga i
  ovaj video serijal
 • 12:44 - 12:47
  mogu vam biti samo još jedno učenje.
 • 12:47 - 12:50
  I možete reći: Hvala!
  Dobro učenje!
 • 12:50 - 12:53
  Izvukao sam nešto iz njega.
  I samo produžite dalje.
 • 12:53 - 12:58
  Ali možete i izabrati,
  ako ste rekli "da" Isusovom pozivu,
 • 12:58 - 13:04
  da ga uzmete, da mu budete poslušni,
  i da vidite predivan plod,
 • 13:04 - 13:07
  ne samo u vašem životu, već i u životima
  ljudi iz vaše blizine.
 • 13:08 - 13:12
  I jednoga dana stajaćete pred Njim
  kao dobar i veran sluga.
 • 13:12 - 13:16
  A ono na čemu ste gradili neće biti
  slama ili drugi materijali
 • 13:16 - 13:20
  koji će izgoreti u vatri, već će to
  na čemu ste gradili ovaj život
 • 13:20 - 13:25
  stajati u večnosti
  i vi ćete dobiti vašu nagradu.
 • 13:25 - 13:30
  Zaista vas ohrabrujem da počnete
  tako da živite,
 • 13:30 - 13:33
  da budete poslušni, da se vratite
  i počnete iz početka,
 • 13:33 - 13:37
  i tada ćete doći do nekih novih
  stvari, dok radite.
 • 13:37 - 13:40
  Svaki put naučite nešto novo.
 • 13:40 - 13:42
  Mi smo tu da vam pomognemo.
 • 13:42 - 13:45
  Ako vam treba više obuke,
  kada se radi o ovome,
 • 13:45 - 13:48
  dođite i sretnite se sa nama,
  kada smo na putovanju.
 • 13:48 - 13:52
  Idemo u razna mesta, sa šatorima
  oživljenja.
 • 13:52 - 13:55
  Imamo i škole za obuku, pionir trening
  školu, tronedeljnu školu.
 • 13:55 - 13:58
  Imamo Luka 10 školu koja
  traje dva meseca.
 • 13:58 - 14:02
  U te tri nedelje, odnosno dva meseca
  više se bavimo ovime,
 • 14:02 - 14:05
  ali ne samo da ćemo to pogledati,
  već ćemo vas uhvatiti za ruku
 • 14:05 - 14:08
  i izvesti i raditi zajedno sa vama.
 • 14:08 - 14:12
  A najbolja obuka uvek je bila
  i biće - raditi.
 • 14:12 - 14:13
  Radite sa nekim.
 • 14:13 - 14:17
  Ako ne možete raditi sami,
 • 14:17 - 14:21
  ako vam treba pomoć, kontaktirajte
  nekoga iz vaše blizine, ko tako živi,
 • 14:21 - 14:25
  ili kontaktirajte nas, i pridružite nam se
  u školi.
 • 14:25 - 14:27
  Ovaj video serijal sada je gotov.
 • 14:27 - 14:31
  Neće više biti videa u ovom
  video serijalu.
 • 14:31 - 14:36
  Postoji plejlista sa svih 26 lekcija,
 • 14:36 - 14:41
  intro i plejlista.
  Podelite ovu plejlistu
 • 14:41 - 14:44
  sa drugima.
  Neka je i drugi ljudi vide.
 • 14:44 - 14:47
  A onda počnite tako da živite.
  Počnite da delite svedočanstva
 • 14:47 - 14:51
  o vašem plodu, i budite smeli
  kada govorite svedočanstva.
 • 14:51 - 14:54
  I tada im dajte ovu plejlistu,
 • 14:54 - 14:57
  pošaljite im knjigu i recite:
  Ovo ja živim.
 • 14:57 - 14:59
  I ti možeš isto.
 • 14:59 - 15:03
  A onda zajedno možemo videti
  pokret u kojem se ljudi vraćaju
 • 15:03 - 15:07
  pozivu koji nam je Isus dao
  i zajedno vidimo veliki plod.
 • 15:07 - 15:11
  Vreme je da se crkva vrati
  Isusovoj reči.
 • 15:11 - 15:14
  Vreme je da crkva ima reformaciju
 • 15:14 - 15:16
  u kojoj se vraćamo pozivu
  koji nam je Isus dao.
 • 15:16 - 15:19
  Bog vas sve blagoslovio!
 • 15:19 - 15:22
  Rađajte plod.
  Neka raste Kraljevstvo Božje.
 • 15:22 - 15:23
  Zdravo!
 • 15:25 - 15:27
  Isusov poziv
Title:
26/26 Let The New Life Begin - An Amazing life
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
15:33

Serbian, Latin subtitles

Revisions Compare revisions