Return to Video

Wprowadzenie do wartości bieżącej (PV)

 • 0:02 - 0:04
  Teraz nauczymy się prawdopodobnie najbardziej użytecznego pojęcia w finansach
 • 0:05 - 0:07
  którym jest wartość bieżąca (teraźniejsza, zdyskontowana na teraz (lub na moment 0) lub po prostu PV)
 • 0:09 - 0:11
  Jeśli rozumiesz PV,
 • 0:11 - 0:12
  będą dla ciebie zrozumiałe
 • 0:12 - 0:15
  Wartość bieżąca netto, zdyskontowane przepływy pieniężne
 • 0:15 - 0:17
  i wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)
 • 0:17 - 0:18
  I niedługo nauczymy się tych wszystkich rzeczy.
 • 0:18 - 0:21
  A wartość bieżąca, co to właściwie jest?
 • 0:23 - 0:25
  Wartość bieżąca.
 • 0:25 - 0:29
  Zróbmy małe ćwiczenie.
 • 0:29 - 0:33
  Mogę zapłacić ci dziś100 dolarów.
 • 0:33 - 0:37
  Powiedzmy, że dziś
 • 0:37 - 0:42
  mogę zapłacić ci 100$.
 • 0:42 - 0:50
  Albo (sam wybierasz) za rok zapłacę ci
 • 0:50 - 0:59
  Powiedzmy, za rok zapłacę ci 110$.
 • 0:59 - 1:01
  A moje pytanie do ciebie
 • 1:01 - 1:03
  i jest to fundamentalne pytanie w finansach
 • 1:03 - 1:04
  wszystko będzie bazowało na tym
 • 1:04 - 1:07
  Jaką płatność preferujesz?
 • 1:07 - 1:08
  I to jest pewniak.
 • 1:08 - 1:10
  Gwarantuję, że zapłaci ci dziś 100$
 • 1:10 - 1:14
  i nie ma żadnego ryzyka, nawet jeśli zostanę potrącony przez ciężarówkę.
 • 1:14 - 1:16
  Na pewno, jeśli Ziemia będzie jeszcze istniała, zapłacę ci 110$ za rok.
 • 1:21 - 1:24
  To jest pewne, więc nie ma żadnego ryzyka.
 • 1:24 - 1:25
  Jest jedno z dwóch
 • 1:25 - 1:28
  Na pewno dostaniesz 100$ dziś, prosto do ręki
 • 1:28 - 1:34
  albo na pewno dostaniesz 110$ za rok.
 • 1:34 - 1:36
  Jak więc porównać te 2 sumy.
 • 1:36 - 1:38
  I tu właśnie pojawia się wartość bieżąca.
 • 1:38 - 1:40
  Gdyby był sposób
 • 1:40 - 1:42
  powiedzieć, czym właściwie jest 110$
 • 1:42 - 1:45
  gwarantowane 110$ w przyszłości?
 • 1:45 - 1:46
  Jeżeli był by sposób powiedzieć
 • 1:46 - 1:49
  ile to jest warte dziś?
 • 1:49 - 1:52
  Ile jest to wartę w przeliczeniu na dziś?
 • 1:52 - 1:55
  Zróbmy mały eksperyment myślowy.
 • 1:55 - 1:57
  Powiedzmy, że możesz włożyć pieniądze
 • 1:57 - 2:01
  w coś, powiedzmy możesz włożyć do banku.
 • 2:01 - 2:03
  Chociaż w tych czasach banki są ryzykowną sprawą.
 • 2:03 - 2:05
  Ale powiedzmy, że możesz włożyć pieniądze w najbezpieczniejszy bank świata.
 • 2:05 - 2:10
  Powiedzmy, że mógł byś włożyć je w rządowe obligacje
 • 2:10 - 2:11
  które uważa się za pozbawione ryzyka
 • 2:11 - 2:15
  ponieważ rząd USA, Ministerstwo Finansów
 • 2:15 - 2:18
  może zawsze niebezpośrednio dodrukować pieniędzy.
 • 2:18 - 2:20
  Pewnego dnia zrobimy to wszystko na podaży pieniądza.
 • 2:20 - 2:21
  Koniec końców
 • 2:21 - 2:23
  rząd USA ma prawo do drukowania pieniądza itd. (w PL nie)
 • 2:26 - 2:27
  To jest bardziej skomplikowane niż to przedstawiłem, ale na potrzeby ćwiczenia załóżmy, że
 • 2:28 - 2:30
  Min. Finansów USA, którym
 • 2:30 - 2:32
  właściwie jesteś ty, pożyczając pieniądze rządowi USA
 • 2:33 - 2:34
  że pożyczka jest wolna od ryzyka.
 • 2:34 - 2:35
  Powiedzmy, że
 • 2:35 - 2:36
  możesz pożyczyć (od kogoś) pieniądze
 • 2:36 - 2:40
  Powiedzmy, że mogę dać ci dziś 100$
 • 2:40 - 2:41
  i ty byś mógł je zainwestować na
 • 2:41 - 2:45
  5% bez zyryka
 • 2:45 - 2:49
  Mógł byś je zainwestować na 5% bez ryzyka.
 • 2:49 - 2:52
  A po roku ile by ta suma była warta?
 • 2:52 - 2:54
  Za rok.
 • 2:54 - 2:58
  To będzie warte 105$ za rok.
 • 2:58 - 3:03
  Właściwie, pozwól, że napiszę 110$ tu.
 • 3:03 - 3:06
  To jest prawidłowy sposób w jaki należy o tym myśleć.
 • 3:06 - 3:09
  A ty: zamiast brać pieniądze
 • 3:09 - 3:11
  od Sal'a (autor filmu) za rok
 • 3:11 - 3:13
  i dostać 110$,
 • 3:13 - 3:16
  Gdybym miał wziąć dziś 100$ i włożyć(zainwestować) je gdzieś bez ryzyka
 • 3:16 - 3:19
  po roku miał byś 105$.
 • 3:19 - 3:23
  Zakładając, że nie muszę wydać pieniądze dziś
 • 3:23 - 3:27
  To jest lepsza sytuacja. Co nie?
 • 3:27 - 3:28
  Jeśli wezmę pieniądze dziś i bez ryzyka
 • 3:28 - 3:30
  zainwestuje je na 5%, będę miał
 • 3:30 - 3:32
  105$ za rok.
 • 3:32 - 3:34
  Zamias tego, jeśli powiesz mi:
 • 3:34 - 3:36
  Sal, daj mi po prostu pieniądze za rok i daj mi 110$
 • 3:36 - 3:40
  za rok będziesz miał więcej pieniędzy.
 • 3:40 - 3:42
  Będziesz miał 110$.
 • 3:42 - 3:44
  I to jest prawidłowy sposób, jak należy myśleć o tym.
 • 3:44 - 3:48
  I pamiętaj, wszystko jest pozbawione ryzyka.
 • 3:48 - 3:51
  Jak już dodasz ryzyko,
 • 3:51 - 3:54
  I będziemy musieli zacząć uwzględniać różne stopy procentowe i
 • 3:54 - 3:56
  prawdopodobieństwo, kiedyś do tego dojdziemy.
 • 3:56 - 4:01
  Ale teraz chce przedstawić tylko najprostszy przykład.
 • 4:01 - 4:03
  Więc dokonałeś już decyzji.
 • 4:03 - 4:05
  Wciąż nie wiemy, czym jest wartość bieżąca (PV).
 • 4:05 - 4:07
  Więc do pewnego stopnia
 • 4:07 - 4:08
  kiedy wziąłes te 100$ i stwierdziłeś:
 • 4:08 - 4:10
  jeśli pożyczę te pieniądze rzadowi
 • 4:10 - 4:12
  albo jakiemuś pewnemu banku na 5%
 • 4:12 - 4:14
  za rok oddadzą mi 105$
 • 4:14 - 4:19
  Te 105$ to jest pewien sposób powiedzenia, jaka jest wartość 100$ za rok.
 • 4:25 - 4:26
  Co jeśli byśmy chcieli pójść w odwrotnym kierunku?
 • 4:28 - 4:29
  Jeśli mamy pewną sumę pieniędzy
 • 4:29 - 4:31
  i chcemy wyznaczyć ich dzisiejszą wartość
 • 4:31 - 4:33
  co możemy zrobić?
 • 4:33 - 4:35
  Żeby przejść stąd tu, co zrobimy?
 • 4:35 - 4:40
  Zasadniczo wzięliśmy 100$
 • 4:40 - 4:44
  i pomnożyliśmy je razy 1 plus 5%
 • 4:44 - 4:48
  A to jest 1,05
 • 4:48 - 4:49
  Idąc w przeciwnym kierunku,
 • 4:49 - 4:51
  żeby powiedzieć ile pieniędzy
 • 4:51 - 4:53
  gdybym zwiększył je o 5%
 • 4:53 - 4:58
  dało by mi 110$, podzielimy je (110) przez 1,05
 • 5:02 - 5:05
  I otrzymamy wartość bierzącą
 • 5:05 - 5:07
  Skrótem jest PV (present value)
 • 5:07 - 5:12
  Dostaniemy wartość bieżącą 110$ z okresu o rok później
 • 5:12 - 5:21
  110$ po roku.
 • 5:21 - 5:23
  Wartość bieżąca 100$ w 2009
 • 5:30 - 5:32
  teraz jest 2008
 • 5:32 - 5:34
  Nie wiem w którym roku oglądasz ten film.
 • 5:34 - 5:37
  Mam nadzieję, że ludzie będą oglądać to w następnych mileniach.
 • 5:37 - 5:41
  Ale wartość bieżąca 110$ w 2009
 • 5:41 - 5:48
  --zakładając, że teraz jest 2008-- rok później jest równa 110$
 • 5:48 - 5:53
  dzielone przez 1,05
 • 5:53 - 5:57
  Co jest równe -- pozwól, że wyciągnę ten kalkulator
 • 5:57 - 6:03
  który jest chyba przesadzony jak na takie działanie--wyczyszczę wszystko.
 • 6:03 - 6:12
  OK, więc chcę 110 podzielić przez 1,05
 • 6:12 - 6:17
  to jest równe 104,76 (zaokrąglijmy)
 • 6:17 - 6:25
  Więc to jest równe 104,76$.
 • 6:25 - 6:29
  Wartość bieżąca 110$ "z przyszłego roku"
 • 6:29 - 6:33
  jeśli założymy, że możemy zainwestować pieniądze bez ryzyka na 5%--jeśli byśmy dostali je dziś--
 • 6:33 - 6:40
  wartość bieżąca tego jest--pozwól, że napiszę to innym kolorem żeby nie było tak monotonnie--
 • 6:40 - 6:47
  wartość bieżąca (PV) jest równa 104,76.
 • 6:47 - 6:50
  Inny sposób by powiedzieć o tym:
 • 6:50 - 6:57
  żeby otrzymać wartość bieżącą 110$ po roku, dyskontujemy tę wartość stopą dyskonta.
 • 6:57 - 7:00
  I to jest stopa dyskonta(nie dyskontowa !).
 • 7:00 - 7:03
  Zwiększamy nasze pieniądze o --można by powiedzieć--
 • 7:03 - 7:08
  nasz zysk, 5% zysk, albo nasz procent.
 • 7:08 - 7:11
  Teraz dyskontujemy wartość pieniędzy "ponieważ cofamy się w czasie"
 • 7:11 - 7:13
  Przechodzimy z "za rok" do "dziś".
 • 7:13 - 7:18
  I to jest nasz zysk. Żeby zobaczyć wartość pieniędzy, które zainwestowaliśmy
 • 7:18 - 7:22
  mnożymy to co zainwestowaliśmy razy 1 plus procent.
 • 7:22 - 7:25
  Żeby zdyskontować pieniądze z przyszłości na dziś
 • 7:25 - 7:30
  dzielimy je przez 1 plus stopa dyskonta -- to jest
 • 7:30 - 7:37
  5% stopa dyskonta.
 • 7:37 - 7:39
  Żeby dostać ich wartość bieżącą.
 • 7:39 - 7:41
  Więc co to nam mówi?
 • 7:41 - 7:47
  To nam mówi, że jeśli ktoś jest gotów zapłacic 110$--mając w pamięci TE 5%, pamiętaj
 • 7:47 - 7:52
  to jest krytycznie założenie-- to nam mówi, że jeśli powiem ci
 • 7:52 - 7:56
  "Jestem gotów zapłacić ci 110$ za rok
 • 7:56 - 7:59
  i możesz dostać 5%, to można by powiedzieć,
 • 7:59 - 8:02
  że 5% to stopa dyskonta, bez ryzyka.
 • 8:02 - 8:06
  W takim wypadku powinieneś być chętny wziąć pieniądze dzisiaj("dzisiejsze") jeśli
 • 8:06 - 8:10
  dziś jestem gotów zapłacić ci więcej niż wartość bieżącą (PV).
 • 8:10 - 8:15
  Jeśli te wartości są porównywalne --pozwól, że wyczyszczę to,
 • 8:15 - 8:17
  albo przejdę niżej -- powiedzmy
 • 8:17 - 8:24
  że 1 rok-- "dzisiaj", "za rok"--
 • 8:24 - 8:31
  Doszliśmy wcześniej, że 110$ za rok,
 • 8:31 - 8:40
  jego wartość bieżąca (PV) jest równa --PV 110$--
 • 8:40 - 8:46
  jest równe 104,76$.
 • 8:46 - 8:51
  A to wynika z faktu, że użyłem 5% stopa dyskonta (i to jest kluczowe założenie)--
 • 8:51 - 8:54
  a co nam to mówi-- to jest znaczek dolata, wiem, że nie łatwo rozczytać--
 • 8:54 - 8:59
  nam to mówi, że jeśli twój wybór by był między
 • 8:59 - 9:04
  110$ za rok a 100$ dziś,
 • 9:04 - 9:09
  powinieneś wziąć 110$ za rok.
 • 9:09 - 9:10
  Dlaczego tak?
 • 9:10 - 9:14
  Ponieważ wartość bieżąca tej sumy jest warta więcej, niż 100$.
 • 9:14 - 9:17
  Jednakże, gdybym miał zaoferować ci 110$ za rok albo
 • 9:17 - 9:26
  105$ dzis, to --105$ dziś-- było by lepszym wyborem,
 • 9:26 - 9:29
  ponieważ jego warotość bieżąca -- tak, 105$ dziś
 • 9:29 - 9:32
  nie musisz dyskontować tego, to jest "dzisiejsze" -- to wartość bierząca (teraźniejsza)
 • 9:32 - 9:33
  .
 • 9:33 - 9:39
  105$ dziś jest warte więcej, niż PV 110$, które
 • 9:40 - 9:42
  jest równe 104,76$.
 • 9:42 - 9:50
  Inny sposób spojrzenia na kwestię: mógł bym włożyć 105$ do banku,
 • 9:50 - 9:54
  dostać 5% z tego i wtedy będę miał -- ile
 • 9:54 - 10:05
  dostanę po roku?-- Dostanę 105 razy 1,05 czyli 110,25$.
 • 10:05 - 10:09
  Więc za rok będę bogatszy o 25 centów.
 • 10:09 - 10:12
  I będę miał uciechę z tego, że mogę dotykać moich pieniędzy przez rok,
 • 10:12 - 10:17
  co jest trudne do policzenia, więc nie uwzględniamy tego w równaniu.
Title:
Wprowadzenie do wartości bieżącej (PV)
Description:

Jak wybrać między pieniędzmi dziś i później.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
10:19

Polish subtitles

Revisions Compare revisions