Return to Video

Sčítání smíšených čísel o různém jmenovateli

 • 0:01 - 0:01
  Sečtěte,
 • 0:01 - 0:04
  zjednodušte a výsledek
  zapište jako smíšené číslo.
 • 0:04 - 0:06
  Máme zde tři smíšená čísla: 3 a 1/12 plus
 • 0:06 - 0:10
  11 a 2/5 plus 4 a 3/15.
 • 0:10 - 0:12
  Jak jsme si již ukázali,
 • 0:12 - 0:14
  můžeme to psát také jako 3 plus 1/12
 • 0:14 - 0:16
  plus 11 plus 2/5... Pojďme si to zapsat.
 • 0:16 - 0:23
  Je to to samé jako
  3 plus 1/12 plus 11 plus 2/5
 • 0:23 - 0:27
  plus 4 plus 3/15.
 • 0:27 - 0:30
  Smíšené číslo 3 a 1/12 doslovně znamená
 • 0:30 - 0:33
  3 a 1/12 nebo 3 plus 1/12.
 • 0:33 - 0:36
  A pokud sčítáme skupinu čísel,
 • 0:36 - 0:37
  na pořadí nezáleží,
 • 0:37 - 0:40
  mohli bychom tedy
  sečíst všechna celá čísla,
 • 0:40 - 0:45
  tedy 3 plus 11 plus 4,
 • 0:45 - 0:47
  a potom můžeme sečíst zlomky.
 • 0:47 - 0:57
  1/12 plus 2/5 plus 3/15.
 • 0:57 - 0:59
  Modrá část je naprosto jasná,
 • 0:59 - 1:00
  jednoduše sečteme čísla.
 • 1:00 - 1:05
  3 plus 11 je 14 plus 4 je 18,
 • 1:05 - 1:07
  čili tato část je 18.
 • 1:07 - 1:09
  Toto bude trošku složitější, jelikož víme,
 • 1:09 - 1:12
  že když sčítáme zlomky,
  musí mít stejného jmenovatele.
 • 1:12 - 1:15
  Nyní musíme všechny tyto 3 zlomky
  převést na společného jmenovatele,
 • 1:15 - 1:19
  který bude nejmenším společným násobkem
 • 1:19 - 1:22
  čísel 12, 5 a 15.
 • 1:22 - 1:24
  Mohli bychom to udělat z hlavy,
 • 1:24 - 1:26
  podívat se na jednotlivé násobky,
 • 1:26 - 1:29
  jeden z nich si vybrat
  a postupně ho násobit 1, 2 a tak dále
 • 1:29 - 1:30
  a zjišťovat,
 • 1:30 - 1:34
  zda-li jsou tyto násobky
  dělitelné zároveň 5 i 15.
 • 1:34 - 1:36
  A nebo další způsob,
  jakým to můžeme řešit, je
 • 1:36 - 1:39
  udělat prvočíselný rozklad
  každého z těchto čísel,
 • 1:39 - 1:43
  protože jejich nejmenší společný násobek
  musí obsahovat
 • 1:43 - 1:46
  i jejich prvočíselný rozklad, což znamená
 • 1:46 - 1:47
  obsahuje každé z těchto čísel.
 • 1:47 - 1:49
  Ukážu vám to v praxi.
 • 1:49 - 1:54
  Udělejme si prvočíselný rozklad 12,
 • 1:54 - 2:03
  12 je 2 krát 6, 6 je 2 krát 3,
  čili 12 se rovná 2 krát 2 krát 3.
 • 2:03 - 2:05
  To je prvočíselný rozklad čísla 12.
 • 2:05 - 2:08
  Pokud si vezmeme 5,
  prvočíselný rozklad 5 je...
 • 2:08 - 2:13
  5 se vlastně rozloží jako 5 krát 1,
  čili 5 je prvočíslo.
 • 2:13 - 2:15
  Toto je prvočíselný rozklad 5.
 • 2:15 - 2:16
  Je zde pouze 5,
 • 2:16 - 2:18
  tato 1 je tu vlastně zbytečná.
 • 2:18 - 2:20
  5 je tedy 5.
 • 2:20 - 2:23
  Nyní 15, pojďme udělat patnáctku.
 • 2:23 - 2:26
  Ještě se vrátím k rozkladu 5 na prvočísla.
 • 2:26 - 2:28
  5 vlastně je prvočíslo.
 • 2:28 - 2:31
  Není žádné číslo větší než 1,
  které dělí 5,
 • 2:31 - 2:33
  takže dělat tady stromeček nemá smysl.
 • 2:33 - 2:38
  A nyní pojďme na 15,
  prvočíselný rozklad 15.
 • 2:38 - 2:43
  15 je 3 krát 5, což jsou obě prvočísla.
 • 2:43 - 2:48
  Hledáme tedy číslo,
  které bude násobkem dvou 2 a 3,
 • 2:48 - 2:49
  podívejte se nahoře na rozklad 12.
 • 2:49 - 2:55
  Hledaný jmenovatel bude tedy
  násobkem minimálně dvou 2 a 3,
 • 2:55 - 2:56
  pojďme si to tedy zapsat.
 • 2:56 - 3:00
  Musí to být 2 krát 2 krát 3.
 • 3:00 - 3:01
  Ve společném násobku
  budou minimálně tyto čísla.
 • 3:01 - 3:04
  Dále tam bude také 5, že?
 • 3:04 - 3:06
  Protože to musí být zároveň
  společný násobek 5 a
 • 3:06 - 3:09
  5 je další z prvočísel
  v rozkladu jednotlivých jmenovatelů,
 • 3:09 - 3:10
  čili 5 musíme přidat také,
 • 3:10 - 3:12
  ještě jí tu nemáme.
 • 3:12 - 3:14
  Dále bude násobek obsahovat také 3 a 5.
 • 3:14 - 3:17
  3 už tam ale máme.
 • 3:17 - 3:21
  Už tam máme 3 z 12 a také 5 z 5.
 • 3:21 - 3:25
  Toto číslo bude tedy
  dělitelné všemi třemi jmenovateli,
 • 3:25 - 3:26
  což je ze zápisu patrné,
  protože, jak vidíte,
 • 3:26 - 3:30
  má to v sobě rozklad 12, 5 i 15.
 • 3:30 - 3:32
  Jaké tedy dostaneme číslo?
 • 3:32 - 3:34
  2 krát 2 jsou 4.
 • 3:34 - 3:36
  4 krát 3 je 12.
 • 3:36 - 3:39
  12 krát 5 je 60.
 • 3:39 - 3:43
  Nejmenší společný násobek
  čísel 12, 5 a 15 je tedy 60.
 • 3:43 - 3:45
  Zde bude tedy plus
 • 3:45 - 3:47
  a ve jmenovateli bude 60.
 • 3:47 - 3:51
  Každý zlomek bude mít ve jmenovateli 60,
 • 3:51 - 3:54
  60 je náš hledaný společný jmenovatel.
 • 3:54 - 3:58
  Abychom dostali z 12 60,
  musíme jmenovatel 12 vynásobit 5
 • 3:58 - 4:00
  a musíme tedy vynásobit 5 i čitatele,
 • 4:00 - 4:03
  takže 1 krát 5 je 5.
 • 4:03 - 4:06
  5/60 je to samé jako 1/12.
 • 4:06 - 4:08
  Abychom dostali z 5 60
  ve druhém jmenovateli,
 • 4:08 - 4:10
  musíme 5 vynásobit 12,
 • 4:10 - 4:12
  totéž tedy musíme udělat v čitateli.
 • 4:12 - 4:15
  12 krát 2 je 24.
 • 4:15 - 4:19
  A poslední zlomek, 4 krát 15 je 60,
 • 4:19 - 4:20
  totéž musíme udělat v čitateli.
 • 4:20 - 4:27
  4 krát 3 je 12.
 • 4:27 - 4:29
  Nyní máme všude stejného jmenovatele
 • 4:29 - 4:33
  a můžeme začít sčítat.
 • 4:33 - 4:34
  Pojďme na to.
 • 4:34 - 4:39
  Bude to tedy 18 plus, zlomková čára,
 • 4:39 - 4:42
  jmenovatel je 60
 • 4:42 - 4:45
  a v čitateli máme 5 plus 24, což je 29.
 • 4:45 - 4:50
  29 plus 12 je kolik?
 • 4:50 - 4:55
  29 plus 10 by bylo 39 plus 2 je 41.
 • 4:55 - 4:58
  41.
 • 4:58 - 5:00
  Pokud vím,
 • 5:00 - 5:04
  41 a 60 nemají žádného
  společného celočíselného dělitele.
 • 5:04 - 5:07
  41 mi dokonce připadá jako prvočíslo.
 • 5:07 - 5:15
  Konečný výsledek je tedy 18 a 41/60.
Title:
Sčítání smíšených čísel o různém jmenovateli
Description:

Sčítání smíšených čísel o různém jmenovateli

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:16

Czech subtitles

Revisions Compare revisions