Return to Video

Çembere Çizilen Dik Açı

 • 0:01 - 0:04
  Elimizde bir çember ve çapı var.
 • 0:04 - 0:05
  .
 • 0:05 - 0:09
  Daha iyi bir çap çizeyim.
 • 0:09 - 0:10
  Bu fena sayılmaz.
 • 0:10 - 0:13
  Buradaki çizgi çemberin çapı.
 • 0:13 - 0:15
  .
 • 0:15 - 0:16
  Bu bir çap.
 • 0:16 - 0:19
  Elimizde bir kenarı çemberin çapı olan bir üçgen var,
 • 0:19 - 0:26
  Bu kenarın karşısında tepe noktası var, kenarın bir yerlerine oturuyor.
 • 0:26 - 0:29
  .
 • 0:29 - 0:34
  Bu açı veya çapın karşısındaki açı bu kenara oturuyor.
 • 0:34 - 0:35
  .
 • 0:35 - 0:38
  Üçgen böyle gözüküyor.
 • 0:38 - 0:44
  Üçgen böyle gözüküyor.
 • 0:44 - 0:47
  Bu videoda bu üçgenin bir dik üçgen olduğunu göstereceğim.
 • 0:47 - 0:51
  .
 • 0:54 - 0:57
  Doksan derecelik bu açı çapın karşısındaki açı olacak.
 • 0:57 - 0:59
  .
 • 0:59 - 1:00
  Şimdiden doksan derecedir diye isimlendirmiyorum, kanıtladıktan sonra isimlendireceğim.
 • 1:00 - 1:02
  .
 • 1:02 - 1:05
  Bu açının doksan derece olduğunu kanıtlamak için ne yapabiliriz, bir bakalım.
 • 1:05 - 1:09
  Araç listemizle açıyı çizebiliriz, bu açının, bu açıya karşılık gelen yay ile ilişkisi var.
 • 1:09 - 1:13
  .
 • 1:13 - 1:15
  .
 • 1:15 - 1:16
  Hadi bakalım.
 • 1:16 - 1:19
  Buraya bir açı çizelim.
 • 1:19 - 1:23
  Teta olsun.
 • 1:23 - 1:25
  Çemberin merkezi de burası olsun.
 • 1:25 - 1:27
  .
 • 1:27 - 1:30
  O zaman burası merkez açı olacak.
 • 1:30 - 1:33
  Buraya başka bir üçgen çizeyim, buraya da başka bir çizgi.
 • 1:33 - 1:33
  .
 • 1:33 - 1:35
  Buradaki açı, merkez açı.
 • 1:35 - 1:38
  Bu da yarıçap.
 • 1:38 - 1:40
  Bu da aynı yarıçap, daha doğrusu burası aynı uzaklık.
 • 1:40 - 1:41
  .
 • 1:41 - 1:44
  Birkaç video önce öğrendiğimiz gibi bu açı, bu yaya karşılık geliyor.
 • 1:44 - 1:49
  .
 • 1:52 - 1:56
  Yaya karşılık gelen merkez açı, bu açının iki katı olacaktır.
 • 1:56 - 1:57
  .
 • 1:57 - 1:59
  Bunu birkaç video önce kanıtladık.
 • 1:59 - 2:02
  Burası iki teta olacak.
 • 2:02 - 2:05
  Burası da aynı yayı gören merkez açı.
 • 2:05 - 2:10
  Buradaki üçgen bir ikizkenar üçgen.
 • 2:10 - 2:12
  .
 • 2:12 - 2:14
  Bu şekilde yerleştirdim ve böyle çizdim.
 • 2:16 - 2:22
  Bu üçgeni buraya taşıdım, böyle gözükecek.
 • 2:22 - 2:25
  .
 • 2:25 - 2:29
  Bu iki kenarın uzunluğu da r kadar.
 • 2:29 - 2:31
  Bu açı iki teta büyüklüğünde.
 • 2:31 - 2:34
  Yaptığım tek şey bu üçgeni buraya taşımaktı.
 • 2:34 - 2:35
  .
 • 2:35 - 2:37
  Bu kenar, bu kenarla eşdeğer.
 • 2:37 - 2:42
  Bu iki kenar eşit olduğundan bu üçgen ikizkenar, o zaman bu açılar da eşit olmalı.
 • 2:42 - 2:44
  .
 • 2:48 - 2:50
  Burası ve burası birbirine eşit olmalı.
 • 2:50 - 2:55
  .
 • 2:55 - 2:58
  Hadi bakalım, tetayı kullandık, bunun yerine x kullanalım şimdi de.
 • 2:58 - 3:00
  .
 • 3:00 - 3:05
  Burası x ise burası da x olacak.
 • 3:05 - 3:08
  Peki x neye eşit olacak?
 • 3:08 - 3:12
  x artı x artı iki teta yüz seksene eşit olacak.
 • 3:12 - 3:14
  Bu üç açı da aynı üçgenin açıları.
 • 3:14 - 3:16
  Bunu yazalım.
 • 3:16 - 3:23
  x artı x artı iki tetanın toplamı yüz seksene eşit olmalı.
 • 3:23 - 3:31
  ya da iki x artı iki teta yüz seksene eşit olmalı diye yazabiliriz.
 • 3:31 - 3:36
  Buradan da iki x eşittir yüz seksen eksi iki tetayı buluruz.
 • 3:36 - 3:43
  İki tarafı da ikiye bölersek, x doksan eksi tetaya eşit olur.
 • 3:43 - 3:51
  O zaman x eşittir doksan eksi teta.
 • 3:51 - 3:53
  Bununla başka neler yapılır, bir bakalım.
 • 3:53 - 3:55
  Bu üçgeni inceleyelim.
 • 3:55 - 3:59
  Bu üçgenin bu kenarı da merkeze r uzaklıkta.
 • 3:59 - 4:02
  .
 • 4:02 - 4:04
  Bu uzaklığın r olduğunu zaten belirtmiştik.
 • 4:04 - 4:05
  .
 • 4:05 - 4:09
  Bir kez daha söyleyelim, bu bir ikizkenar üçgen.
 • 4:09 - 4:13
  Bu iki kenar birbirine eşit o zaman bu iki açı da birbirine eşit olmalı.
 • 4:13 - 4:14
  .
 • 4:14 - 4:17
  Burası teta ise, burası da tetaya eşit olacak.
 • 4:17 - 4:18
  .
 • 4:18 - 4:21
  Aslında, bu bilgiyi kullanarak, aynı yayı gören merkez açı ve çizilmiş bu açılar arasındaki bağlantıyı bulabiliriz.
 • 4:21 - 4:25
  .
 • 4:25 - 4:27
  .
 • 4:27 - 4:28
  .
 • 4:28 - 4:30
  Eğer burasu teta ise, burası da teta olur çünkü bu bir ikizkenar üçgen.
 • 4:30 - 4:31
  .
 • 4:31 - 4:36
  Buradaki açının büyüklüğü ne kadar?
 • 4:36 - 4:40
  Burası da teta eksi doksan eksi teta.
 • 4:40 - 4:42
  Buradaki açı teta artı doksan eksi teta olacak.
 • 4:42 - 4:45
  .
 • 4:45 - 4:46
  Tetalar gider.
 • 4:46 - 4:50
  Üçgenin bir kenarı çapa eşit oldu.
 • 4:50 - 4:53
  Buradaki iki açı birbirini doksana tamamlıyor, o halde bu açı doksan derece olacak.
 • 4:53 - 4:57
  .
 • 4:57 - 5:02
  .
 • 5:02 - 5:09
  .
 • 5:09 - 5:12
  Böyle rastgele bir açı çizersem bile, bu açı dik açı olacaktır.
 • 5:12 - 5:16
  .
 • 5:16 - 5:20
  .
 • 5:20 - 5:23
  Burası da dik açı olur.
 • 5:23 - 5:25
  .
 • 5:25 - 5:28
  Her biri için teker teker kanıtlayabiliriz.
 • 5:28 - 5:30
  Bu açıyı buraya çizerek çok genel tuttuk fakat bu durum buradaki her açı için geçerli.
 • 5:30 - 5:34
  .
Title:
Çembere Çizilen Dik Açı
Description:

Çembere çizilen dik açının bir kenarı çemberin çapı olur.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:35

Turkish subtitles

Revisions Compare revisions