Return to Video

Az egykori radikális dzsihadista gondolatai

 • 0:01 - 0:05
  Teljes életet élő ember áll önök előtt
 • 0:05 - 0:06
  itt és most.
 • 0:07 - 0:09
  Nagyon hosszú ideig azonban
 • 0:09 - 0:10
  a halálnak éltem.
 • 0:12 - 0:14
  Fiatalon úgy hittem,
 • 0:14 - 0:19
  hogy a dzsihád a kényszer,
  az erőszak nyelvén ismerhető meg.
 • 0:20 - 0:24
  A rosszat erővel és agresszióval
  próbáltam jobbá tenni.
 • 0:25 - 0:30
  Mélyen megérintett mások
  szenvedése, és erős vágyat éreztem,
 • 0:31 - 0:34
  hogy segítsek, hogy megváltást
  hozzak számukra.
 • 0:37 - 0:40
  Hittem: az erőszakos dzsihád nemesi,
 • 0:40 - 0:42
  lovagias,
 • 0:42 - 0:44
  és a segítség legmegfelelőbb formája.
 • 0:45 - 0:48
  Napjainkban, amikor oly sokan --
 • 0:48 - 0:49
  különösen a fiatalok --
 • 0:49 - 0:51
  veszélyeztetettek a radikalizálódással
 • 0:51 - 0:53
  olyan csoportok által mint az al-Kaida,
 • 0:53 - 0:55
  Iszlám Állam és mások,
 • 0:56 - 0:58
  amikor ezen csoportok állítják,
 • 0:58 - 1:02
  hogy a szörnyűséges brutalitásuk
  és erőszakosságuk a valódi dzsihád,
 • 1:02 - 1:07
  akkor el kell mondanom, hogy a dzsihádról
  alkotott eszméjük téves --
 • 1:07 - 1:08
  teljességgel téves --
 • 1:08 - 1:10
  ahogy a sajátom is egykoron.
 • 1:11 - 1:14
  A dzsihád a legjobbra
  való törekvést jelenti.
 • 1:14 - 1:17
  A fáradhatatlan igyekezetet,
  spiritualitást,
 • 1:17 - 1:19
  önmegtisztulást
 • 1:19 - 1:21
  és odaadást foglalja magába.
 • 1:22 - 1:25
  A pozitív átalakulással azonosítható
 • 1:25 - 1:29
  a műveltség, bölcsesség,
  és Isten üdvözlete útján.
 • 1:29 - 1:33
  A dzsihád jelenti mindezt
  egyetlen szóban kifejezve.
 • 1:35 - 1:39
  Olykor a dzsihád erőszak
  formájában nyilvánul meg,
 • 1:39 - 1:41
  azonban csak ritkán,
 • 1:41 - 1:43
  szigorú feltételek mellett,
 • 1:44 - 1:46
  szabályokon és korlátokon belül.
 • 1:48 - 1:50
  Az iszlám vallásban egy cselekedet
  által biztosított előny
 • 1:50 - 1:54
  túlsúlyban kell legyen
  az általa okozott sérelemmel.
 • 1:55 - 1:57
  Ennek értelmében
 • 1:57 - 2:02
  a Koránban a dzsihádhoz kapcsolódó strófák
 • 2:02 - 2:07
  nem írják felül a megbocsátásra,
 • 2:07 - 2:09
  a jóakaratra,
 • 2:09 - 2:11
  a türelemre tanító sorokat.
 • 2:13 - 2:18
  Hiszem, hogy napjainkban a Föld egyetlen
  pontján sem állnak fenn olyan körülmények,
 • 2:18 - 2:21
  ahol a dzsihád nevében erőszak
  alkalmazása megengedhető volna,
 • 2:21 - 2:25
  mivel aránytalanul nagyobb
  károkat okozna.
 • 2:25 - 2:28
  Napjainkra azonban
  a dzsihád szellemiségét megfertőzték.
 • 2:28 - 2:31
  Eltorzítva annak jelentését
  erőszak alkalmazására
 • 2:31 - 2:35
  sarkallja a világon bárhol
  nehézségekkel küzdő muszlimokat
 • 2:35 - 2:37
  cselekedeteiket így formálják
  terrorizmussá
 • 2:37 - 2:40
  az iszlám tekintélyuralmi nacionalista
  csoportjai mint az al-Kaida,
 • 2:40 - 2:42
  Iszlám Állam és mások.
 • 2:42 - 2:44
  Nekem azonban sikerült megértenem,
 • 2:44 - 2:49
  hogy az igaz dzsihád
  a legvégsőkig tartó küzdelmet jelenti,
 • 2:49 - 2:52
  az Istennek tetsző erények
  szerinti élet megerősítésére úgymint:
 • 2:53 - 2:55
  őszinteség, becsületesség
 • 2:55 - 2:57
  könyörületesség, jóindulat,
 • 2:57 - 2:59
  megbízhatóság, tisztelet
 • 2:59 - 3:00
  igazmondás --
 • 3:00 - 3:03
  emberi értékek,
  melyen oly sokan osztozunk.
 • 3:06 - 3:08
  Bangladesben születtem,
 • 3:08 - 3:10
  de jobbára Angliában nevelkedtem.
 • 3:10 - 3:12
  Iskoláimat is itt végeztem.
 • 3:12 - 3:15
  Édesapám tanult ember volt,
 • 3:15 - 3:18
  munkássága okán tartózkodtunk
  az Egyesült Királyságban.
 • 3:18 - 3:23
  1971-ben ott voltunk Bangladesben,
  amikor minden megváltozott.
 • 3:24 - 3:28
  A Függetlenségi Háborúnak
  szörnyűséges hatása volt ránk nézve
 • 3:28 - 3:30
  családokat fordított egymás ellen,
 • 3:30 - 3:31
  szomszédot a szomszéd ellen.
 • 3:31 - 3:34
  12 éves koromban testközelből
  tapasztaltam meg a háborút,
 • 3:34 - 3:36
  a családom nyomorát,
 • 3:37 - 3:40
  22 rokonom szörnyűséges halálát,
 • 3:41 - 3:44
  csakúgy mint bátyám megölését.
 • 3:47 - 3:49
  Láttam mások halálát...
 • 3:51 - 3:54
  állatokat az utcákon
  emberi tetemeken lakmározni
 • 3:54 - 3:56
  az éhínséget körülöttem,
 • 3:56 - 3:58
  az önkényt, a kegyetlen erőszakot--
 • 3:58 - 3:59
  érzéketlen erőszakot.
 • 4:02 - 4:04
  Fiatal férfiként
 • 4:04 - 4:07
  tinédzserként, az eszmék bűvöletében.
 • 4:07 - 4:09
  Szerettem volna tanulni,
 • 4:09 - 4:11
  de négy éven keresztül
  nem járhattam iskolába.
 • 4:13 - 4:14
  A Függetlenségi Háborút követően
 • 4:15 - 4:17
  édesapámat két és fél évre
  börtönbe csukták
 • 4:18 - 4:20
  én minden héten meglátogattam őt
 • 4:21 - 4:23
  ez idő alatt pedig
  saját magamat képeztem.
 • 4:24 - 4:27
  Édesapát 1973-ban engedték szabadon
 • 4:28 - 4:30
  menekültként Angliába utazott
 • 4:30 - 4:32
  aztán nem sokkal később
  mi is követtük.
 • 4:33 - 4:34
  17 éves voltam ekkor.
 • 4:34 - 4:37
  E tapasztalatok különösen
  érzékennyé tettek
 • 4:37 - 4:41
  a világban zajló zavargásokra,
  igazságtalanságokra.
 • 4:42 - 4:44
  És egy erős vágyat éreztem --
 • 4:44 - 4:46
  buzgó, mélyen gyökerező vágyat --
 • 4:46 - 4:47
  hogy a rosszat jóvá tegyem,
 • 4:47 - 4:50
  az elnyomás alatt élőket megsegítsem.
 • 4:50 - 4:53
  Tanulmányaimat az Egyesült Királyság
  felsőoktatásában folytatva,
 • 4:53 - 4:57
  találkoztam emberekkel, akik megmutatták
  hogyan irányíthatnám vágyam
 • 4:57 - 5:00
  és a hitem útján hogyan
  segíthetnék másokon.
 • 5:02 - 5:04
  És radikalizálódtam -
 • 5:04 - 5:07
  éppen csak annyira,
  hogy az erőszakot jogosnak tartsam,
 • 5:07 - 5:11
  bizonyos esetekben erénynek tekintsem.
 • 5:12 - 5:15
  Így lettem hát részese az
  Afganisztánban zajló dzsihádnak.
 • 5:15 - 5:20
  Oltalmazni szerettem volna az afgán
  muszlimokat a szovjet hadseregtől.
 • 5:21 - 5:23
  És hittem, hogy ez dzsihád:
 • 5:24 - 5:25
  a szent kötelességem,
 • 5:25 - 5:27
  amiért majd Isten megjutalmaz.
 • 5:32 - 5:34
  Hitszónok lettem.
 • 5:36 - 5:41
  Az erőszakos dzsihádot hirdetők egyik
  úttörője lettem az Egyesült Királyságban.
 • 5:41 - 5:42
  Toboroztam,
 • 5:43 - 5:45
  adományokat gyűjtöttem, gyakorlatoztattam.
 • 5:45 - 5:48
  Összetévesztettem a valódi dzsihádot
 • 5:48 - 5:53
  azzal az elkorcsosulással,
  amit a fasiszta muszlimok képviselnek--
 • 5:54 - 5:59
  Ők azok az emberek, akik a dzsihád
  eszméjét saját hatalomvágyuk, tekintjük,
 • 5:59 - 6:02
  területi fennhatóságuk
  igazolására használják fel.
 • 6:02 - 6:06
  Elfajzás. Napjainkban az olyan
  fasiszta iszlám csoportok közreműködésével
 • 6:06 - 6:09
  mint az al-Kaida, Iszlám Állam és mások.
 • 6:10 - 6:12
  Körülbelül 15 éven keresztül
 • 6:13 - 6:17
  rövid ideig harcokat vívtam
 • 6:18 - 6:20
  Kasmírban és Burmában
 • 6:20 - 6:22
  az Afganisztáni háború mellett.
 • 6:25 - 6:28
  Célunk az volt,
  hogy kiűzzük a betolakodókat,
 • 6:29 - 6:32
  hogy megváltást hozzunk
  az elnyomás alatt szenvedők számára és
 • 6:33 - 6:36
  természetesen egy
  muszlim állam létrehozása,
 • 6:36 - 6:38
  egy kalifátus Isten uralma alatt.
 • 6:39 - 6:40
  És tettem ezt nyilvánosan.
 • 6:41 - 6:44
  Nem szegtem törvényt.
 • 6:44 - 6:48
  Büszke és hálás voltam,
  amiért brit lehettem --
 • 6:48 - 6:49
  és az vagyok most is.
 • 6:49 - 6:53
  Soha nem viseltettem
  ellenségesen a hazám iránt
 • 6:54 - 6:57
  soha nem gyűlöltem a nem
  muszlim polgártársaimat,
 • 6:58 - 6:59
  ahogyan most sem.
 • 7:02 - 7:04
  Egy afganisztáni csata alkalmával
 • 7:04 - 7:07
  néhány brit férfi, én,
  és egy 15 éves afgán kisfiú
 • 7:08 - 7:11
  egyfajta köteléket alkottunk.
 • 7:11 - 7:12
  Abdullah,
 • 7:13 - 7:15
  egy ártatlan, szerető
  és szeretetre méltó kölyök
 • 7:16 - 7:18
  aki mindig kereste a módját,
  hogy örömet szerezzen.
 • 7:19 - 7:20
  Szegény volt.
 • 7:21 - 7:24
  A táborban az ilyen srácok
  különféle szolgamunkákat végeztek.
 • 7:24 - 7:26
  Eléggé boldognak láttam,
 • 7:26 - 7:28
  de egyfolytában azon aggodalmaskodtam,
 • 7:28 - 7:31
  hogy a szülei mennyire hiányolhatják már.
 • 7:32 - 7:36
  És azon is, hogy bizonyára ennél
  szebb jövőt álmodtak számára.
 • 7:37 - 7:40
  Válhatunk a háború
  körülményeinek áldozatává,
 • 7:41 - 7:42
  kegyetlen módon, ahogyan ő is
 • 7:43 - 7:46
  a háború kegyetlen
  körülményeinek idején.
 • 7:49 - 7:51
  Egy nap a lövészárokban
  felvettem a földről
 • 7:51 - 7:54
  egy fel nem robbant aknavető gránátot,
 • 7:54 - 7:58
  majd egy összetákolt sárkunyhóba vittem.
 • 7:59 - 8:02
  Aztán egy rövid csatározásba,
  értelmetlen csatározásba keveredtem
 • 8:02 - 8:04
  mindig értelmetlen.
 • 8:04 - 8:08
  Néhány órával később tértem vissza,
  ekkor már holtan találtam.
 • 8:09 - 8:12
  A robbanóanyagot próbálta meg
  kinyerni a töltetből.
 • 8:12 - 8:15
  A töltet felrobbant,
  ő pedig szörnyűséges halált halt,
 • 8:15 - 8:18
  darabokra szaggatta ugyanaz a szerkezet,
 • 8:18 - 8:21
  ami esetemben teljességgel
  ártalmatlannak bizonyult.
 • 8:21 - 8:23
  Feltettem hát a kérdést?
 • 8:24 - 8:29
  Mi célt szolgált az ő halála egyáltalán?
 • 8:30 - 8:33
  Őt miért érte a halál, engem miért nem?
 • 8:34 - 8:35
  Tovább léptem.
 • 8:35 - 8:37
  Harcoltam Kasmírban.
 • 8:37 - 8:40
  toboroztam a filippinóknak
 • 8:40 - 8:42
  Boszniában és Csecsenföldön.
 • 8:43 - 8:45
  Továbbra sem leltem válaszra.
 • 8:46 - 8:47
  Később Burmában
 • 8:47 - 8:50
  rohingya harcosokkal kerültem kapcsolatba
 • 8:50 - 8:52
  alig tinédzser korúak
 • 8:52 - 8:55
  a dzsungelben születtek
  és ott is nevelkedtek
 • 8:55 - 8:58
  gépfegyverekkel, aknavetőkkel
  felszerelkezve.
 • 9:00 - 9:05
  Találkoztam két 13 év körüli jólelkű,
  vékony hangú fiúval.
 • 9:07 - 9:12
  Rám néztek, könyörögve kérték,
  hogy vigyem őket magammal Angliába.
 • 9:17 - 9:20
  Egyszerűen csak iskolába
  szerettek volna járni--
 • 9:20 - 9:22
  ez volt az ő álmuk.
 • 9:24 - 9:25
  A családom--
 • 9:26 - 9:27
  a velük egykorú gyermekeim--
 • 9:27 - 9:29
  ők otthon éltek az Egyesült Királyságban,
 • 9:29 - 9:31
  iskolába jártak,
 • 9:31 - 9:33
  biztonságban voltak.
 • 9:34 - 9:37
  Egyfolytában az járt a fejemben,
  hogy ezek a srácok
 • 9:37 - 9:39
  milyen régóta szövögethetik álmaikat
 • 9:39 - 9:41
  egy ilyen életről.
 • 9:43 - 9:45
  A körülmények áldozatai:
 • 9:46 - 9:48
  a két fiatal fiú,
 • 9:48 - 9:51
  a szabad ég alatt éjszakázva,
  esténként a csillagokat fürkészve
 • 9:51 - 9:54
  hite hagyottan, a vezetőjük
  hatalomvágyának
 • 9:54 - 9:56
  kielégítésétől kiaknázottan.
 • 9:58 - 10:01
  Hamarosan azt is megtapasztaltam
  ahogy ezek a fiúk egymást öldöklik
 • 10:01 - 10:04
  a rivális bandák ellen
  folytatott harcokban.
 • 10:05 - 10:08
  És mindenhol ugyanezt láttam.
 • 10:09 - 10:12
  Afganisztán, Kasmír, Burma,
 • 10:12 - 10:13
  Fülöp-szigetek, Csecsenföld;
 • 10:14 - 10:19
  kicsinyes hadurak rábírják a gyengét és
  a sebezhetőt a kölcsönös öldöklésre,
 • 10:19 - 10:21
  és mindezt a dzsihád nevében.
 • 10:22 - 10:24
  Muszlim a muszlim ellen.
 • 10:26 - 10:30
  Nem a hódító, a megszálló
  erők ellen oltalmat nyújtva;
 • 10:30 - 10:33
  nem az elnyomás alatt
  élők megsegítésére.
 • 10:34 - 10:36
  Gyermekek felhasználásával
 • 10:36 - 10:37
  az önös érdekek kihasználására;
 • 10:37 - 10:39
  emberek halála az összetűzések során
 • 10:39 - 10:42
  amit a dzsihád nevében én is támogattam.
 • 10:45 - 10:47
  És a folyamat napjainkban is zajlik.
 • 10:52 - 10:55
  Miután szembesültem azzal,
  hogy az erőszakos dzsihád
 • 10:55 - 11:00
  melynek külföldön
  én magam is részese voltam
 • 11:01 - 11:03
  annyira különbözött --
 • 11:05 - 11:10
  tátongó szakadék aközött
  amit tapasztaltam
 • 11:10 - 11:13
  és amiről úgy hittem,
  hogy szent kötelességem --
 • 11:13 - 11:16
  Az egyesült királyságbeli
  cselekedeteimen kezdtem töprengeni.
 • 11:18 - 11:20
  A prédikációimra gondoltam,
 • 11:20 - 11:22
  a toborzásra, az adomány gyűjtésre,
 • 11:22 - 11:24
  a képzésre,
 • 11:24 - 11:26
  de leginkább a radikalizálódásra--
 • 11:27 - 11:29
  hogy ifjakat küldtem csatákba, a halálba,
 • 11:29 - 11:30
  mert ezt tettem --
 • 11:30 - 11:32
  teljességgel helytelenül.
 • 11:35 - 11:40
  Így lettem hát a 80'-as évek közepén
  részese az erőszakos dzsihádnak,
 • 11:40 - 11:42
  Afganisztánnal kezdetben.
 • 11:43 - 11:46
  És mire felhagytam az egésszel,
  már a 2000-es éveket írtuk.
 • 11:47 - 11:49
  Teljesen belemerültem.
 • 11:49 - 11:51
  Az emberek körülöttem mind támogattak
 • 11:51 - 11:52
  tapsoltak,
 • 11:52 - 11:55
  még ünnepeltek is, azért amit
  véghez viszünk az ő nevükben.
 • 11:56 - 11:59
  Azonban mire megtanultam,
  hogy ebből ki kell szállni,
 • 11:59 - 12:01
  2000-ben, teljesen kiábrándultan,
 • 12:01 - 12:03
  addigra már 15 év telt el.
 • 12:05 - 12:07
  Szóval, hol rontjuk el?
 • 12:08 - 12:13
  Annyira el voltunk foglalva
  az erkölcsi tisztaság hirdetésével
 • 12:13 - 12:17
  hogy közben megfeledkeztünk
  tetteink következményeiről.
 • 12:20 - 12:25
  Esélyt sem adtunk magunknak arra,
  hogy erkölcsösek legyünk.
 • 12:25 - 12:30
  Az elnyomás ellen harcolunk,
  mondogattuk magunknak,
 • 12:30 - 12:33
  de csak megvívhatatlan
  háborúkat folytattunk.
 • 12:33 - 12:38
  Egyfajta eszközzé váltunk, mely eszköz
  csupán még több ember halálához vezetett
 • 12:38 - 12:41
  így válva részesévé annak a bűnnek,
 • 12:41 - 12:45
  amivel az ádáz kisebbség
  önös érdekeit szolgáltuk.
 • 12:52 - 12:54
  Idővel tehát,
 • 12:54 - 12:56
  elég hosszú időt követően,
 • 12:57 - 12:58
  felnyitottam a szemem.
 • 13:00 - 13:02
  Lett bátorságom
 • 13:03 - 13:05
  szembenézni az igazsággal,
 • 13:05 - 13:06
  hogy gondolkodjam,
 • 13:07 - 13:10
  hogy kemény kérdéseket
  tegyek fel önmagamnak.
 • 13:10 - 13:13
  Kapcsolatba léptem a lelkemmel.
 • 13:22 - 13:24
  Hogy mit tanultam?
 • 13:25 - 13:29
  Azt, hogy az erőszakos
  dzsiháddal érintettek
 • 13:31 - 13:34
  azok, akik a szélsőségekből
  próbálnak meríteni
 • 13:35 - 13:37
  nem különböznek másoktól.
 • 13:38 - 13:41
  Azonban hiszem, hogy
  ezek az emberek képesek változni.
 • 13:42 - 13:45
  Képesek visszaszerezni
  és meggyógyítani szívüket
 • 13:45 - 13:50
  hogy olyan emberi értékekkel
  töltsék meg, melyek gyógyítani képesek.
 • 13:55 - 13:58
  Amikor egész egyszerűen
  nem veszünk tudomást a valóságról,
 • 13:58 - 14:03
  rádöbbenünk, hogy fenntartás nélkül
  fogadjuk el azt amit hallunk.
 • 14:06 - 14:10
  Így elszalasztunk megélni olyan
  áldásos pillanatokat melyeket
 • 14:10 - 14:13
  dédelgetve őriznénk meg magunknak
  akárcsak egy múló pillanatra is.
 • 14:16 - 14:21
  Voltam részese olyan tetteknek,
  melyről hittem, hogy helyesek.
 • 14:21 - 14:27
  Azonban mára megkérdőjelezem azt is,
  amiről hittem, hogy helyesen cselekszem.
 • 14:28 - 14:32
  Fogadd el az igazságot -mondtam mindig.
 • 14:32 - 14:36
  Azonban a kétségeknek
  helyet soha nem adtam.
 • 14:40 - 14:44
  Meggyőződésem, miszerint az emberek
  képesek a változásra,
 • 14:44 - 14:48
  tapasztalataimban,
  utazásaimban gyökeredzik.
 • 14:49 - 14:50
  A terjedelmes olvasói munka
 • 14:50 - 14:52
  megfontoláson alapuló szemléletmód
 • 14:52 - 14:55
  megfigyelés és az önismeret
  útján felfedeztem,
 • 14:55 - 15:00
  rádöbbentem, hogy az Ő
  és a mi muszlim világunk
 • 15:00 - 15:02
  hamis és igazságtalan.
 • 15:05 - 15:09
  Az összes bizonytalan körülményre való
  tekintettel, melyeket hangoztattunk
 • 15:09 - 15:11
  és a sérthetetlen igazságra,
 • 15:11 - 15:13
  a kétségbevonhatatlan igazságra,
 • 15:15 - 15:17
  egy sokkal árnyaltabb
  értelmezésre jutottam.
 • 15:24 - 15:29
  Megértettem, hogy az oly sokféle
  ellentmondással teli világban,
 • 15:30 - 15:31
  az hamis hitszónokok,
 • 15:31 - 15:34
  kizárólag a hamis hitszónokok
  amilyen én is voltam,
 • 15:34 - 15:38
  nem képesek felismerni az ellentmondást
  a misztikumban, a fikcióban
 • 15:38 - 15:40
  mellyel a tekintélyüket bizonygatják.
 • 15:41 - 15:43
  Én tehát megértettem az önismeret,
 • 15:43 - 15:47
  politikai alapú tájékozottság, tudatosság,
 • 15:47 - 15:53
  a széles látókörű értelmezés
  alapvető szükségességét,
 • 15:53 - 15:56
  kötelezettségvállalásaink,
  cselekedeteink következményeit,
 • 15:56 - 15:58
  és másokra gyakorolt hatását.
 • 15:58 - 16:01
  Arra kérek hát mindenkit,
  kiváltképp azokat,
 • 16:02 - 16:05
  akik őszintén hisznek a muszlim
  dzsihád szellemiségében
 • 16:06 - 16:10
  utasítsák el a dogmatikus
  tekintélyuralmi rendszert;
 • 16:10 - 16:14
  utasítsák el a dühöt,
  a gyűlöletet, az erőszakot;
 • 16:15 - 16:17
  keressék a módját,
  hogy a rosszat jóvá tegyék
 • 16:17 - 16:19
  a könyörtelen, igazságtalan
 • 16:20 - 16:23
  és elutasító bánásmód
  igazolásának megkísérlése nélkül.
 • 16:25 - 16:28
  Alkossunk helyette
  kedves és hasznos dolgokat,
 • 16:28 - 16:30
  az utókor számára.
 • 16:33 - 16:36
  Szeretettel közeledjünk
  a világhoz, az élethez.
 • 16:38 - 16:41
  Találjuk meg a módját annak,
  hogy kitárjuk a szívünket,
 • 16:41 - 16:45
  hogy megláthassuk a szépséget,
  az igazságot másokban, a világban.
 • 16:45 - 16:48
  Azért, hogy többre értékeljük magunkat
 • 16:49 - 16:51
  egymást,
 • 16:51 - 16:55
  a társadalmunkat, engem, és Istent.
 • 16:55 - 16:57
  Ez a dzsihád--
 • 16:57 - 16:58
  az én igaz dzsihádom.
 • 16:59 - 17:00
  Köszönöm.
 • 17:00 - 17:03
  (taps)
Title:
Az egykori radikális dzsihadista gondolatai
Speaker:
Manwar Ali
Description:

"Hosszú ideig a halálnak éltem" mondja Manwar Ali, az egykori radikális dzsihadista, aki az 1980- as években részt vett a Közel-Keleten és Ázsiában zajló erőszakos, fegyveres mozgalmakban. A megrendítő előadásban radikalizálódással kapcsolatos tapasztalatain töpreng és határozott választ ad mindazok számára, akik olyan iszlamista csoportok felé közelednének, melyek azt állítják, hogy az erőszak, a brutalitás nemes és erkölcsös cselekedet: szabadulj meg a benned tomboló haragtól és gyűlölettől -mondja és tárd ki szíved, hogy meglásd másokban a jóságot, a szépséget és az igazságot.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
17:22
 • Jó lett, szép munka!
  Az "Ő"-t szükéségtelen nagybetűvel írni. A többi OK. :)

 • Nagyon szépen köszönöm!

Hungarian subtitles

Revisions