Return to Video

ابرقهرمانان زن را روی کار بیاورید!

 • 0:01 - 0:04
  من بیشتر وقتم را
 • 0:05 - 0:07
  به دختر بچهها فکر میکنم
 • 0:08 - 0:13
  که در جامعه ما این حرف عجیبی
  ازطرف یک مرد بالغ است.
 • 0:13 - 0:16
  ولی همین است، من اکثرا
  به دختر بچهها فکر میکنم
 • 0:16 - 0:19
  فکر میکنم به دلیل ابنکه خودم
  یک دختر دارم.
 • 0:19 - 0:22
  این دختر من است و فکر میکنم
  که شما از او خیلی خوشتان بیاید.
 • 0:22 - 0:25
  او باهوش و بامزه است
 • 0:25 - 0:27
  و بسیار مهربان است و یک دوست خیلی خوب.
 • 0:28 - 0:32
  اما وقتی من درباره دخترم حرف میزنم،
  کلمه ای که بیشتر استفاده میکنم
 • 0:32 - 0:34
  "ورزشکار" است.
 • 0:34 - 0:36
  بچه ی من ورزشکار است.
 • 0:36 - 0:39
  او قوی و سریع است
 • 0:39 - 0:42
  تعادلی عالی دارد،
  و کنترلش روی بدنش خیلی خوب است.
 • 0:42 - 0:45
  او سه بار پشت سر هم قهرمان ایالت شده
 • 0:45 - 0:47
  در شائولین کمپو
 • 0:47 - 0:51
  در ۹ سالگی بیشتر راه را برای گرفتن
  کمربند مشکی طی کرده.
 • 0:51 - 0:52
  دختر من ورزشکار است.
 • 0:53 - 0:57
  خب، وقتی یک مرد ۲ متری و ۱۲۰ کیلویی
  جلوی شما می ایستد
 • 0:57 - 0:58
  و میگوید دخترش ورزشکار است
 • 0:59 - 1:01
  احتمالا فکر میکنید که این تاثیر اوست،
 • 1:01 - 1:02
  که نیست،
 • 1:02 - 1:03
  (خنده)
 • 1:04 - 1:07
  همسر من در دبیرستان دو بار
  به عنوان بهترین فوتبالیست کل ایالت
 • 1:07 - 1:09
  دوبارنیز بهترین والیبالیست
  کل ایالت انتخاب شده،
 • 1:09 - 1:11
  درحالی که من سیاه چال
  و اژدها بازی میکردم.
 • 1:11 - 1:13
  و به خاطر همین است که
 • 1:13 - 1:15
  درحالی که دختر من یک ورزشکار است،
 • 1:15 - 1:18
  یک کله خراب به تمام معنا هم هست،
  که من این را دوست دارم
 • 1:19 - 1:21
  او اطراف خانه با شنلی راه میرود
 • 1:21 - 1:23
  که خودش درست کرده.
 • 1:23 - 1:26
  روی عرش آهنی می نشیند..
 • 1:26 - 1:27
  (خنده)
 • 1:27 - 1:29
  درحالی که هیچ وقت
  سریال تخت و تاج را ندیده،
 • 1:30 - 1:33
  چون ما بدترین والدین تاریخ نیستیم.
 • 1:33 - 1:36
  ولی می داند شخصیتی به نام
  مادر اژدهایان وجود دارد،
 • 1:36 - 1:38
  عاشق این است که خودش را
  مادر اژدهایان بداند،
 • 1:38 - 1:40
  او عاشق کتابهای کمدی ست.
 • 1:40 - 1:42
  الان، شخصیت مورد علاقه اش گروت است.
 • 1:42 - 1:43
  عاشق گروت است.
 • 1:43 - 1:45
  هالک شگفت انگیز را میپرستد.
 • 1:46 - 1:48
  اما دختر من از ته قلبش،
 • 1:48 - 1:51
  از صمیم قلبش عاشق جنگ ستارگان است،
 • 1:51 - 1:53
  بچه من یک جدی است.
 • 1:54 - 1:55
  گاهی سیث هم می شود.
 • 1:55 - 1:58
  که من به این انتخاب او احترام میگذارم.
 • 1:59 - 2:00
  (خنده)
 • 2:00 - 2:02
  اما این سوالی است که باید بپرسم.
 • 2:02 - 2:05
  چرا وقتی دختر من لباس مبدل میپوشد،
 • 2:05 - 2:07
  چه گروت، چه هالک شگفت انگیز،
 • 2:07 - 2:11
  چه اوبی ون کنوبی، یا دارث مال،
 • 2:11 - 2:15
  همه کاراکترهایی که
  مثل آنها لباس می پوشد پسرند؟
 • 2:16 - 2:18
  پس ابرقهرمان های زن کجا هستند؟
 • 2:18 - 2:20
  این سوال اصلی نیست،
 • 2:20 - 2:22
  چون ابر قهرمانهای زن وجود دارند،
 • 2:22 - 2:26
  سوال اصلی من این است که
  وسایل ابر قهرمانهای زن کجاست؟
 • 2:27 - 2:29
  لباس های مبدل؟
  اسباب بازی ها؟
 • 2:29 - 2:33
  چون هر روز وقتی که دختر من بازی می کند
  و لباس مبدل می پوشد،
 • 2:34 - 2:36
  چیزی یاد میگیرد
 • 2:37 - 2:38
  طی یک فرایند، که درخط کاری من،
 • 2:38 - 2:40
  یه عنوان استاد مطالعات رسانه،
 • 2:40 - 2:42
  آن را آموزش عمومی میخوانیم.
 • 2:42 - 2:47
  اینطور است که جوامع، ایدئولوژی می آموزند.
 • 2:47 - 2:50
  معنی مرد یا زن بودن را اینطور یاد میگیریم.
 • 2:50 - 2:53
  این که معنی درست رفتار کردن
  در فضای عمومی چیست،
 • 2:53 - 2:55
  این که معنی میهن پرست و مودب بودن چیست.
 • 2:55 - 2:59
  ابن روابط اجتماعی هستند
  که ما را میسازند.
 • 3:00 - 3:03
  بطور خلاصه، ما آنچه درباره
  دیگران میدانیم را یاد میگیریم
 • 3:03 - 3:05
  و آنچه درباره ی جهان میدانیم را.
 • 3:05 - 3:09
  اما ما در جامعه ای ۱۰۰ درصد اشباع شده
  توسط رسانه ها زندگی میکنیم.
 • 3:10 - 3:13
  و این یعنی همه جوانب حیات انسانی شما
 • 3:13 - 3:15
  سوای عملکرد های ابتدایی بدنتان
 • 3:15 - 3:18
  به نوعی با رسانه ها در ارتباط است.
 • 3:18 - 3:20
  از ماشینی که می رانید تا غذایی که میخورید
 • 3:20 - 3:22
  لباسی که میپوشید
 • 3:22 - 3:24
  نحوه ای که ارتباط برقرار می کنید
 • 3:24 - 3:27
  تا زبان و طرز بیان افکارتان--
 • 3:27 - 3:30
  همه به گونه ای
  تحت تاثیر رسانه ها قرار دارند.
 • 3:30 - 3:32
  پس جواب جامعه ی ما
 • 3:33 - 3:36
  به اینکه ما چگونه چیزهایی را
  درباره دیگران و دنیا یاد میگیریم
 • 3:36 - 3:38
  این است: بیشتر از طریق رسانهها.
 • 3:39 - 3:41
  خب، این جای کار ایراد دارد.
 • 3:41 - 3:43
  اینکه در جامعه ی ما
 • 3:43 - 3:48
  رسانه ها فقط بعنوان فنآوری و دستگاه های
  توزیع اطلاعات وجود ندارند.
 • 3:48 - 3:51
  آنها هویت مشترک نیز هستند.
 • 3:51 - 3:57
  و زمانی که انتشار اطلاعات
  وابسته به سود مالی است،
 • 3:57 - 3:58
  یک مشکلی وجود دارد.
 • 3:59 - 4:00
  به چه بزرگی؟
 • 4:01 - 4:02
  خب اینطور فکر کنید:
 • 4:02 - 4:08
  در سال۱۹۸۳، ۹۰ درصد رسانههای آمریکا
  متعلق به ۵۰ شرکت بود.
 • 4:09 - 4:13
  فعالیت ۵۰ شرکت درهر بازاری بسیار زیاد است.
 • 4:13 - 4:15
  و شامل دیدگاه های متنوع زیادی می شود.
 • 4:15 - 4:19
  در سال ۲۰۱۵، این رقم به ۶ تنزل یافته،
 • 4:19 - 4:21
  ۶ شرکت
 • 4:21 - 4:25
  ان بی سی یونیورسال، AOL، تایم وارنر
 • 4:25 - 4:30
  والت دیزنی، نیوز کروپ،
  ویاکام و CBS
 • 4:30 - 4:34
  این ۶ شرکت ۹ مورد از هر ۱۰ فیلمی
  که شما نگاه میکنید،
 • 4:34 - 4:38
  ۹ تا از هر ۱۰ برنامه ی تلوزیونی،
  ۹ تا از هر ۱۰ آهنگ،
 • 4:38 - 4:40
  ۹ تا از هر ۱۰کتاب را تولید میکنند.
 • 4:40 - 4:42
  سوال من این است:
 • 4:42 - 4:45
  اگر ۶ شرکت ۹۰ درصد
  رسانه ی آمریکا را کنترل میکند،
 • 4:45 - 4:51
  فکر میکنید چقدر روی چیزهایی که شما روزانه
  اجازه ی تماشای آن را دارید نفوذ دارند؟
 • 4:52 - 4:53
  چون در مطالعات رسانه
 • 4:53 - 4:57
  زمان زیادی صرف میکنیم که بگوییم رسانه
  نمی تواند بگوید چطور فکرکنیم
 • 4:57 - 4:59
  واقعا نمیتواند؛
  رسانه ها در این زمینه افتضاحند.
 • 4:59 - 5:00
  اما کار شان این نیست.
 • 5:00 - 5:02
  رسانه ها یه ما نمیگویند چگونه فکر کنیم.
 • 5:02 - 5:05
  رسانه ها به ما میگویند
  درباره چه چیزی فکر کنیم.
 • 5:05 - 5:07
  آن ها گفت و گو را کنترل میکنند،
 • 5:07 - 5:09
  و با کنترل کردن گفت و گو،
 • 5:09 - 5:12
  مجبور به کنترل افکار شما نیستند.
 • 5:12 - 5:15
  آن ها فقط مسیر فکری شما را مشخص میکنند،
  شما به چیزی که میخواهند فکر میکنید،
 • 5:15 - 5:19
  و حتی مهمتر،
  به چیزهایی که نمیخواهند فکر نمیکنید.
 • 5:19 - 5:21
  آن ها گفت و گو را کنترل میکنند.
 • 5:21 - 5:23
  چگونه این کار را میکنند؟
 • 5:23 - 5:25
  بیاید فقط یکی از این شرکتها را
  بررسی کنیم.
 • 5:25 - 5:26
  یکی از آسان ها را.
 • 5:26 - 5:28
  بیاید درباره شرکت والت دیزنی صحبت کنیم.
 • 5:28 - 5:31
  دلیل اینکه من همیشه راجب والت دیزنی صحبت
  میکنم این است:
 • 5:31 - 5:35
  آیا کسی در این اتاق هست که هیچ وقت
  یک فیلم والت دیزنی را ندیده باشد؟
 • 5:35 - 5:37
  اطرافتان را نگاه کنید، دقیقا!
 • 5:38 - 5:42
  من والت دیزنی را انتخاب کردم چون چیزی که
  ما به آن نفوذ ۱۰۰٪ می گوییم را دارد.
 • 5:42 - 5:43
  در جامعه ما،
 • 5:43 - 5:45
  همه در معرض دیزنی قرار گرفتند،
 • 5:45 - 5:47
  در نتیجه برای مثال زدن مناسب است.
 • 5:47 - 5:52
  از سال۱۹۳۷ دیزنی بیشتر درآمد خود را از
  فروش پرنسسها به دخترها داشته.
 • 5:52 - 5:54
  بخش بزرگی از درآمدش را
  از این راه بدست آورده.
 • 5:54 - 5:57
  مگر اینکه، البته،
  پرنسس مورد علاقهی دختر شما،
 • 5:57 - 5:59
  مانند دختر من، این باشد.
 • 6:00 - 6:02
  نگاه کنید، در سال ۲۰۱۲
 • 6:02 - 6:07
  دیزنی شرکت لویس فیلم را
  به مبلغ ۴ میلیارد دلار خرید،
 • 6:07 - 6:11
  و به سرعت فروشگاههای خود را
  با وسایل هان سولو
 • 6:11 - 6:14
  اوبی وان کنوبی، دارث وادر،
  لوک اسکای واکر و یودا پر کرد
 • 6:14 - 6:16
  اما خبری از پرنسس لیا نبود.
 • 6:16 - 6:19
  چرا؟ چون این پرنسس تعالیم عمومی را
 • 6:19 - 6:21
  برای این پرنسسها خراب می کند.
 • 6:21 - 6:25
  در نتیجه دیزنی محصولات پرنسس لیا را
  در مغازه هایش جا نداد،
 • 6:25 - 6:27
  و وقتی مردم از آن ها پرسیدند،
 • 6:27 - 6:29
  "پس وسایل پرنسس لیا کجاست؟"
 • 6:29 - 6:30
  دیزنی گفت: " ما قصد قرار دادن
 • 6:30 - 6:33
  محصولات پرنسس لیا را
  در فروشگاه هایمان نداریم."
 • 6:33 - 6:35
  طرفداران عصبانی شدند و عصبانیت خود را در
 • 6:35 - 6:37
  تویتر و هشتنگ #ما_لیا_میخواهیم
  نشان دادند.
 • 6:37 - 6:39
  سپس دیزنی اعلام کرد: " منظور ما این نبود،
 • 6:40 - 6:41
  منظور ما در واقع این بود که
 • 6:41 - 6:45
  ما هنوز محصولات پرنسس لیا را نداریم، اما
  خواهیم داشت."
 • 6:45 - 6:48
  این اتفاق در سال ۲۰۱۲ رخ داد،
  الان ۲۰۱۵ است.
 • 6:48 - 6:51
  اگر به فروشگاه دیزنی بروید،
  همانطور که من اخیرا رفتم،
 • 6:51 - 6:53
  و دنبال محصولات پرنسس لیا بگردید،
 • 6:53 - 6:56
  میدانید چند محصول
  در فروشگاه موجود است؟
 • 6:56 - 7:00
  هیچی، چون دیزنی قصد انجام این کار ندارد.
 • 7:00 - 7:03
  و ما نباید تعجب کنیم چون
  متوجه این سیاست آن ها شدیم
 • 7:03 - 7:07
  وقتی در سال ۲۰۰۹ شرکت مارول را
 • 7:07 - 7:10
  به مبلغ ۴.۵ میلیارد دلار خریدند.
 • 7:10 - 7:13
  وقتی شما درآمد زیادی از فروش پرنسسها
  به دختران داشته باشید،
 • 7:13 - 7:16
  به نحوی میخواهید که از پسرها هم
  درآمد داشته باشید.
 • 7:16 - 7:18
  چه چیزی بهتر از فروختن
  ابرقهرمان ها به پسرها؟
 • 7:18 - 7:21
  و حالا دیزنی کاپیتان امریکا، ثور،
 • 7:21 - 7:23
  و هالک شگقت انگیز را داشت.
 • 7:23 - 7:25
  آنها حتی
 • 7:26 - 7:28
  تعدادی ابرقهرمان ناشناخته داشتند.
 • 7:28 - 7:31
  این نشان دهنده توانایی مارول
  در فروش قهرمانان بود.
 • 7:31 - 7:35
  سال پیش، آن ها فیلم" نگهبانان کهکشان"
  را منتشر کردند.
 • 7:35 - 7:38
  این فیلمی است که نباید
  مورد استقبال قرار میگرفت.
 • 7:38 - 7:41
  جز طرفداران خوره کتابهای کمیک، مثل من،
  کسی آنها را نمیشناخت.
 • 7:42 - 7:44
  یکی از شخصیت ها یک درخت سخنگوست.
 • 7:44 - 7:46
  و یکی دیگر راکونی شبه انسان.
 • 7:46 - 7:48
  و این نباید موفق میشد.
 • 7:48 - 7:51
  اما آنها فروش فوق العادهای
  از این فیلم کردند.
 • 7:51 - 7:54
  این شخصیت وسطی اسمش گاموراست.
 • 7:54 - 7:55
  بازیگر آن زویی سالدانا ست،
 • 7:56 - 7:59
  این کاراکتر زیبا، قوی، باهوش، سریع است
  و مثل نینجا میجنگد،
 • 7:59 - 8:01
  و بازیگرش یک زن زیبای سیاه پوست است.
 • 8:01 - 8:04
  دختر من عاشق او شد.
 • 8:04 - 8:08
  پس من هم مثل هر پدر خوبی خواستم برایش
  وسایل گامورا را بگیرم،
 • 8:08 - 8:11
  وقتی که به فروشگاه رفتم،
  چیز خیلی جالبی را فهمیدم.
 • 8:11 - 8:14
  اگر میخواستم برایش
  کیف کولی گامورا بگیرم،
 • 8:14 - 8:16
  خب، گامورا رویش نبود.
 • 8:16 - 8:20
  اسم این کیف را باید
  "بعضی" از نگهبانان کهکشان میگذاشتند.
 • 8:20 - 8:22
  (خنده)
 • 8:22 - 8:25
  اگر میخواستم برای دخترم کیف تغذیه بخرم
  باز هم گامورا رویش نبود
 • 8:25 - 8:27
  همینطوراگه میخواستم تی شرت
  گامورا بخرم،
 • 8:27 - 8:28
  او رویش نبود.
 • 8:29 - 8:30
  و، در واقع،
 • 8:30 - 8:33
  اگر به مغازه میرفتید، همانطور که من رفتم،
 • 8:33 - 8:34
  و به تبلیغات نگاه میکردید،
 • 8:34 - 8:37
  یک عکس کوچک از گامورا
  را در اینجا میدیدید،
 • 8:37 - 8:41
  اما اگر به محصولات اصلی قفسه ها
  نگاه میکردید،
 • 8:41 - 8:43
  گامورا روی هیچ کدام نبود.
 • 8:43 - 8:47
  حالا من میتوانستم به توییتر بروم و یک هشتگ
  #وسایل _گامورا_کو درست کنم،
 • 8:47 - 8:50
  همانطور که میلیونها طرفدار جهانی
  این کار را انجام دادند،
 • 8:50 - 8:54
  اما واقعیت این است که من
  آنقدرها هم شوک نشده بودم.
 • 8:54 - 8:58
  چون زمانی که دیزنی فیلم "انتقام جویان"
  را پخش کرد باز هم این اتفاق افتاد،
 • 8:58 - 9:02
  و امسال یک قسمت جدید فیلم "انقام جویان"
  به نام "عصر اواتران" پخش شد،
 • 9:02 - 9:03
  و ما همه هیجان زده بودیم،
 • 9:03 - 9:05
  چون در آن ۲ کاراکتر
  ابرقهرمان زن وجود داشت.
 • 9:06 - 9:07
  جادوگر سرخ و عنکبوت سیاه.
 • 9:08 - 9:09
  و ما همه هیجان زده بودیم.
 • 9:09 - 9:11
  اما واقعیت این است که،
 • 9:11 - 9:13
  با اینکه اسکارلت یوهانسون،
 • 9:13 - 9:16
  که از محبوبترین بازیگران زن در
  آمریکاست، نقش عنکبوت سیاه را بازی میکند،
 • 9:16 - 9:18
  و عنکبوت سیاه ستاره ی
 • 9:18 - 9:23
  نه در یکی، نه در دوتا،
  بلکه در ۵ فیلم مختلف مارول است.
 • 9:23 - 9:27
  حتی یک محصول عنکبوت سیاه
  در بازار موجود نیست.
 • 9:27 - 9:29
  حتی یکی!
 • 9:29 - 9:32
  و اگر شما به فروشگاه دیزنی بروید و
  دنبال لباس عنکبوت سیاه بگردید.
 • 9:32 - 9:36
  چیزی که پیدا میکنید لباسای
  کاپیتان آمریکا و هالک شگفت انگیز است.
 • 9:36 - 9:37
  همینطور لباسهای مرد آهنی و ثور
 • 9:37 - 9:39
  حتی لباس ماشین جنگ،
 • 9:39 - 9:41
  که مدت زیادی توی فیلم نیست.
 • 9:42 - 9:44
  لباسی که پیدا نمیکنید
  مال عنکبوت سیاه است.
 • 9:44 - 9:48
  و بازهم من میتوانستم به توییتر بروم،
  مثل خیلیها،
 • 9:48 - 9:49
  و هشتگ #ناتاشا_کو بسازم.
 • 9:49 - 9:52
  اما من از این کار خسته شدم،
 • 9:52 - 9:53
  از اینکه باید این کار را
  بکنم خسته شدم
 • 9:54 - 9:55
  الان در همه جای کشور،
 • 9:55 - 9:58
  بچه ها مشغول بازی با مجموعه چرخه ی انفجار
  جت کوین اند
 • 9:59 - 10:03
  که در آن کاپیتان آمریکا با یک موتور از
  جت در حال حرکت بیرون می آید
 • 10:03 - 10:04
  و این خیلی با حال است.
 • 10:04 - 10:05
  می دانید چقدر باحال؟
 • 10:06 - 10:08
  آنقدری که در فیلم
 • 10:08 - 10:10
  عنکبوت سیاه بود که این کار را کرد.
 • 10:10 - 10:14
  او نه تنها پاک شده،
 • 10:14 - 10:19
  بلکه توسط یک شخصیت مرد جایگزین شده.
 • 10:20 - 10:23
  و این به ما چه یاد می دهد؟
 • 10:23 - 10:25
  اینکه در ۵ سال آینده،
 • 10:25 - 10:28
  دیزنی و برادران وار و چندتا از
  استدیوهای فیلم
 • 10:28 - 10:32
  میخواهند ۳۰ فیلم بلند تولید کنند
 • 10:32 - 10:33
  با شخصیت کتابهای کمیک.
 • 10:33 - 10:36
  و بین این ۳۰ فیلم،
 • 10:36 - 10:40
  ۲ تا نقش اول زن دارند،
 • 10:41 - 10:42
  دوتا.
 • 10:42 - 10:45
  البته بازیگران زن در بقیه فیلمها
  خواهند بود،
 • 10:45 - 10:47
  اما دستیار، معشوق و
 • 10:47 - 10:49
  عضوی از تیم خواهند بود.
 • 10:49 - 10:51
  نه شخصیت اصلی.
 • 10:51 - 10:53
  پس اگر دیدگاه های ما درباره دیگران و دنیا
 • 10:53 - 10:56
  از طریق رسانهها شکل می گیرد،
 • 10:56 - 10:59
  تمام چیزی که این شرکت ها به دختر
  من یاد می دهند این است که حتی اگر قوی باشد
 • 11:00 - 11:03
  و باهوش و سریع و مثل یک نینجا بجنگد،
 • 11:03 - 11:06
  که همه اینها درباره دختر من درست است،
 • 11:06 - 11:08
  اصلا مهم نیست.
 • 11:08 - 11:10
  او یا مثل گامورا نادیده گرفته می شود،
 • 11:10 - 11:13
  یا مثل عنکبوت سیاه،
 • 11:13 - 11:14
  یک پسر جایش را میگیرد.
 • 11:15 - 11:16
  این عادلانه نیست.
 • 11:17 - 11:20
  نه برای دختر من و نه برای بچه های شما
  عادلانه نیست.
 • 11:21 - 11:22
  چیزی که هست این است:
 • 11:22 - 11:25
  من یک دختر بزرگ میکنم،
  که کمی پسر-مانند است.
 • 11:25 - 11:28
  که لقب خیلی بدی برای یک دختر است.
 • 11:28 - 11:31
  چیزی که در واقع می گوید این است که،
  این صفاتی که تو را تعریف میکند
 • 11:31 - 11:32
  واقعا مال تو نیست،
 • 11:32 - 11:35
  فقط برای مدت کوتاهی از طرف
  یک پسر به تو قرض داده شده.
 • 11:36 - 11:39
  میدانید او چقدر در زندگیش بابت اینکه
 • 11:39 - 11:41
  این صفات را دارد زجر میکشد؟
 • 11:41 - 11:43
  هیچی. صفر.
 • 11:43 - 11:45
  چون مردم فکرمیکنند بامزه است
 • 11:45 - 11:47
  مردم به او لقب شجاع میدهند،
  چون در جامعه ی ما،
 • 11:47 - 11:50
  اینکه دخترها صفات مثلا مردانه داشته باشند
 • 11:50 - 11:53
  یک امر مثبت دانسته می شود.
 • 11:53 - 11:56
  من یک پسر بزرگ نمیکنم، مثل مایک.
 • 11:56 - 11:59
  مایک یه پسر بچه ی ۱۱ساله ِ اهل فلوریداست،
 • 11:59 - 12:02
  و چیز موردعلاقه اش
 • 12:02 - 12:04
  برنامه تلوزیونی
  " اسب کوچولوی من: دوستی جادوِ" است
 • 12:04 - 12:07
  مثل میلیون ها بچه در سراسر آمریکا.
 • 12:08 - 12:11
  مخاطب این برنامه دختران ۵-۹ ساله اند،
 • 12:11 - 12:13
  اما میلیون ها پسر
 • 12:13 - 12:15
  و حتی مردهای بزرگسال هستند
 • 12:15 - 12:18
  که از دیدن این برنامه لذت میبرند.
 • 12:18 - 12:19
  آنها حتی یک باشگاه دارند.
 • 12:19 - 12:21
  و خودشان را برونی صدا میکنند،
 • 12:21 - 12:24
  برادران اسبی، مرد هایی که
  اسب ها را دوست دارند.
 • 12:24 - 12:26
  و من هم یکی از آنها هستم.
 • 12:26 - 12:29
  چه چیزی ست که مایک و من
 • 12:29 - 12:32
  و میلیون ها پسر و مرد دیگر
  از این برنامه دخترانه
 • 12:32 - 12:35
  ودنیای سوسول "اسب کوچولوی من" یاد میگیریم؟
 • 12:35 - 12:40
  اینکه خوب درس بخوانند، و سخت کار کنند،
  خوب جشن بگیرند
 • 12:40 - 12:42
  که به خودشان برسند،
  احساس خوبی داشته باشند
 • 12:42 - 12:44
  و اینکه کارهای خوب انجام بدهند،
 • 12:44 - 12:49
  و خدا رحم کند اگر بخواهیم این
  مفاهیم لوس را به پسرها یاد بدهیم.
 • 12:49 - 12:53
  اتفاقی که می افتد این است که بچه های محله
  مایک را اذیت میکنند
 • 12:53 - 12:54
  مسخره اش می کنند،
 • 12:54 - 12:57
  و مایک در ۱۱ سالگی میرود خانه،
 • 12:57 - 12:59
  یک کمربند پیدا میکند و خودش را
 • 12:59 - 13:02
  از بالای تختش حلق آویز میکند.
 • 13:02 - 13:04
  چون ما جامعه ای ساختیم
 • 13:04 - 13:10
  که در آن یک پسر ترجیح می دهد بمیرد،
  ولی از چیزهای دخترانه خوشش نیاید.
 • 13:10 - 13:13
  و این تقصیر مایک نیست.
  تقصیر ماست.
 • 13:13 - 13:16
  ما او را ناامید کردیم،
 • 13:16 - 13:18
  بچه هایمان را ناامید کردیم.
 • 13:18 - 13:20
  باید برای آنها بیشتر تلاش کنیم.
 • 13:20 - 13:23
  باید کاری کنیم که بلوزهایی که
  عکس ابرقهرمانهای زن دارند
 • 13:23 - 13:26
  فقط برای دختران و برنگ صورتی تولید نشوند.
 • 13:27 - 13:28
  باید جلوی این را بگیریم.
 • 13:28 - 13:31
  وقتی من داشتم این را آماده میکردم،
  مردم به من میگفتند
 • 13:31 - 13:34
  این ممکن نیست.
  من هم میگفتم واقعا؟
 • 13:34 - 13:36
  چون همین امسال، تارگت اعلام کرد که
 • 13:36 - 13:39
  دیگر راهروهای فروشگاه هایشان را
  جنسیت گذاری نمی کند.
 • 13:39 - 13:41
  و اینکه قرار است مختلط شود.
 • 13:41 - 13:44
  خب، قبلا ما شانه مان را برای نوازش کردن
  شرکت تارگت خورد میکردیم،
 • 13:44 - 13:46
  تنها این هفته یک بلوز به باراز آوردند
 • 13:46 - 13:49
  که یکی از بیادماندنی ترین صحنه های
  « جنگ ستارگان: امید نو»
 • 13:49 - 13:52
  صحنه ای که شاهزاده لینا
  در برابر خدای تاریکی ایستاده،
 • 13:52 - 13:54
  روی آن چاپ شده،
 • 13:54 - 13:56
  ولی بطور مرموزی لوک جایگزین او شده است.
 • 13:56 - 13:59
  خب بگذارید خیلی فکر نکنیم که کاری کردیم.
 • 13:59 - 14:00
  درست این هفته،
 • 14:01 - 14:05
  شرکت دیسنی اعلام کرد که دیگر برای
  لباسهای هالوین جنسیت تعیین نمیکند،
 • 14:05 - 14:07
  که من میگویم « متشکرم دیسنی، ولی
 • 14:07 - 14:10
  تنها لباسهایی که شما ساخته اید
  مال ابرقهرمانهای مرد است!
 • 14:10 - 14:12
  مهم است که آنها را تن چه کسی کنید؟
 • 14:13 - 14:15
  درست همین هفته، شرکت متل، سازنده باربی،
 • 14:15 - 14:19
  اعلام کرد می خواهد خط تولید
  دختران ابرقهرمان را بسازد
 • 14:19 - 14:20
  نکته خنده دار این است که
 • 14:20 - 14:21
  با دختران دیدار کردند
 • 14:21 - 14:24
  و از آنها پرسیدند دوست دارند
  عروسکشان چطوری باشد
 • 14:24 - 14:26
  می بینید که در عروسکها
 • 14:26 - 14:30
  مچ پا و آرنج می چرخد،
  پس می توانند ابرقهرمان باشند.
 • 14:30 - 14:31
  لطفا آنها را بخرید!
 • 14:31 - 14:33
  نه فقط برای دخترهایتان،
 • 14:33 - 14:35
  برای پسرهایتان هم بخرید!
 • 14:35 - 14:40
  چون مهم است که پسرها
  با قهرمانان زن و در نقش آنها بازی کنند،
 • 14:40 - 14:44
  درست مثل دختر من که با قهرمانان مرد
  و مثل آنها بازی می کند.
 • 14:44 - 14:46
  در واقع آنچه من دوست دارم
 • 14:46 - 14:48
  جهانی است که در آن هرکس به فروشگاه می رود
 • 14:48 - 14:51
  یک فلوچارت در ذهنش داشته باشد
 • 14:51 - 14:54
  که تصمیم بگیرد این اسباب بازی را
  برای دختر بخرد یا پسر.
 • 14:54 - 14:57
  و این فلوچارت خیلی ساده ای است،
  چون فقط یک سوال دارد و آن این است:
 • 14:58 - 15:00
  آیا قراراست با آلتش با این بازی کند؟!
 • 15:01 - 15:03
  (خنده حضار)
 • 15:03 - 15:05
  اگ پاسخ مثبت است،
 • 15:06 - 15:08
  آنوقت آن اسباب بازی
  برای بچه ها نیست!
 • 15:08 - 15:09
  (خنده حضار)
 • 15:11 - 15:14
  و اگر پاسخ منفی است،
 • 15:14 - 15:16
  پس هم برای دختران است هم پسران.
 • 15:16 - 15:18
  خیلی ساده است.
 • 15:18 - 15:22
  چون امروز در آستانه آینده ی آینده هستیم،
  و در آینده من
 • 15:22 - 15:25
  دخترها و پسرها یک اندازه احترام می بینند،
 • 15:25 - 15:30
  ارزش یکسان دارند، و از همه مهمتر،
  به یک اندازه ارائه می شوند.
 • 15:31 - 15:32
  متشکرم.
 • 15:32 - 15:35
  (تشویق حضار)
Title:
ابرقهرمانان زن را روی کار بیاورید!
Speaker:
کریستوفر بل
Description:

چرا پیدا کردن شخصیت های قهرمان زن در بین کالاهای تجاری اینقدر دشوار است؟ در این سخنرانی پرشور و خیره کننده، کریستوفر بل، که یک محقق مطالعات رسانه (و پدر دختری شیفته جنگ ستارگان) است، به مساله هشداردهنده نبود قهرمانهای زن در بین اسباب بازی ها و کالاهای کودکانه اشاره می کند -- و می گوید چطور می توانیم این موضوع را در تربیت کودکان در نظر داشته باشیم.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
15:48

Persian subtitles

Revisions