Return to Video

Tri mita o korupciji

 • 0:01 - 0:03
  Jutros ću da vam pričam
 • 0:03 - 0:06
  o problemu korupcije.
 • 0:06 - 0:08
  Korupcija se definiše
 • 0:08 - 0:14
  kao zloupotreba položaja
 • 0:14 - 0:17
  radi lične koristi,
  ili u kontekstu ove priče,
 • 0:17 - 0:20
  radi koristi vaših prijatelja,
  porodice ili mecena.
 • 0:20 - 0:24
  Jasno? Prijatelja, porodice i mecena.
 • 0:24 - 0:28
  Ali, moramo shvatiti šta
  razumijemo o korupciji.
 • 0:28 - 0:31
  Moramo da shvatimo
 • 0:31 - 0:35
  da su nas pogrešno učili o njoj,
  i to se mora priznati.
 • 0:35 - 0:36
  Moramo imati hrabrosti
  da to priznamo
 • 0:36 - 0:39
  da bismo počeli mijenjati
  svoj odnos prema njoj.
 • 0:39 - 0:42
  Prvo, najveći mit je to
 • 0:42 - 0:44
  da ona u stvari i nije zločin.
 • 0:44 - 0:46
  Kada smo sa
  prijateljima i porodicom,
 • 0:46 - 0:48
  i kada razgovaramo o kriminalu
  u našoj zemlji,
 • 0:48 - 0:51
  kriminalu u Belmontu,
  Diegu ili u Marabeli,
 • 0:51 - 0:53
  niko ne govori o korupciji.
 • 0:53 - 0:54
  To je prava istina.
 • 0:54 - 0:57
  Kada policijski komesar
  na TV govori o kriminalu,
 • 0:57 - 0:59
  on ne govori o korupciji.
 • 0:59 - 1:02
  Sigurno znamo da ni
  ministar sigurnosti,
 • 1:02 - 1:05
  kada govori o kriminalu,
  ne govori o korupciji.
 • 1:05 - 1:08
  Poenta je da ona jeste kriminal.
 • 1:08 - 1:13
  To je privredni kriminal, jer se
  pljačka novac poreskih obveznika.
 • 1:13 - 1:16
  Korupcija u javnom i
  privatnom sektoru je realnost.
 • 1:16 - 1:17
  Kao pripadnik privatnog sektora
 • 1:17 - 1:20
  mogu vam reći da u njemu
  ima jako puno korupcije
 • 1:20 - 1:23
  koja nije povezana sa vladom.
 • 1:23 - 1:25
  Ista podmićivanja, mita
  i poslovi "ispod stola"
 • 1:25 - 1:28
  se dešavaju i u privatnom sektoru.
 • 1:28 - 1:32
  Danas ću se fokusirati
  na korupciju u javnom sektoru
 • 1:32 - 1:35
  u kojem i privatni sektor
  taođer ima udjela.
 • 1:35 - 1:37
  Drugi važan mit
  kojeg treba shvatiti,
 • 1:37 - 1:39
  jer moramo razbiti te mitove,
 • 1:39 - 1:41
  ogoliti ih, rasturiti
  i učiniti ih apsurdnim,
 • 1:41 - 1:43
  taj drugi mit kojeg
  treba shvatiti
 • 1:43 - 1:46
  je onaj u kojem se kaže
 • 1:46 - 1:49
  da je korupcija zapravo
  samo mali problem.
 • 1:49 - 1:51
  Ako predstavlja problem,
  onda je to mali problem
 • 1:51 - 1:55
  koji zapravo čini tek 10-15%,
 • 1:55 - 1:59
  da oduvijek postoji, da će
  vjerovatno uvijek postojati,
 • 1:59 - 2:03
  i da nema svrhe donositi zakone,
  jer se malo šta može uraditi.
 • 2:03 - 2:05
  Ja želim da pokažem da je i to
 • 2:05 - 2:07
  veoma opasan mit.
 • 2:07 - 2:09
  To je dio javnog nemara.
 • 2:09 - 2:12
  Želim da govorim malo o
 • 2:12 - 2:14
  vremenu prije 30 godina.
 • 2:14 - 2:16
  Danas se javljamo iz
  Trinidada i Tobaga,
 • 2:16 - 2:19
  male karipske zemlje
  bogate prirodnim resursima.
 • 2:19 - 2:24
  Početkom '70-ih došlo je do
  velikog bogaćenja zemlje,
 • 2:24 - 2:28
  a do toga je došlo zbog rasta
  cijena nafe u svijetu.
 • 2:28 - 2:31
  To nazivamo "petro-dolari".
  Državna kasa bila krcata novcem.
 • 2:31 - 2:35
  Ironija je u tome
 • 2:35 - 2:37
  što smo danas u Centralnoj banci.
 • 2:37 - 2:39
  Vidite, historija je puna ironije.
 • 2:39 - 2:41
  Danas smo u Centralnoj banci
 • 2:41 - 2:44
  a ona je odgovorna za mnogo
  toga o čemu ću govoriti.
 • 2:44 - 2:47
  Govorimo o neodgovornosti
  u državnoj službi.
 • 2:47 - 2:50
  Govorimo o činjenici
  da se preko puta
 • 2:50 - 2:52
  nalazi toranj Ministarstva finansija,
 • 2:52 - 2:54
  i na mnogo načina je
  povezan sa nama danas,
 • 2:54 - 2:57
  tako da mi danas govorimo
  u vašem hramu.
 • 2:57 - 3:02
  (Aplauz)
 • 3:02 - 3:04
  Prvo želim da govorim
  o tome da smo mi,
 • 3:04 - 3:07
  kada se prije oko 40 godina
  sav taj novac ulivao u našu zemlju,
 • 3:07 - 3:09
  da je naša tadašnja vlada,
 • 3:09 - 3:12
  postigla niz
  međudržavnih sporazuma
 • 3:12 - 3:14
  za brzi razvoj zemlje.
 • 3:14 - 3:16
  Neki od najvećih
  projekata u zemlji
 • 3:16 - 3:19
  su izvedeni putem
  međudržavnih sporazuma
 • 3:19 - 3:21
  sa nekim od vodećih
  zemalja svijeta,
 • 3:21 - 3:24
  kao što su SAD,
  Britanija, Francuska, itd.
 • 3:24 - 3:27
  Kao što rekoh, ironija je da
  je čak i ova zgrada
 • 3:27 - 3:29
  bila dio niza kompleksa
 • 3:29 - 3:33
  kojeg su zvali "Blizanci".
 • 3:33 - 3:36
  Kompletna situacija
  je postala toliko nečuvena
 • 3:36 - 3:38
  da je zapravo imenovana
  istražna komisija
 • 3:38 - 3:42
  koja je 1982. godine,
  prije 30 godina,
 • 3:42 - 3:45
  podnijela Balah izvještaj -- prije 30 godina
 • 3:45 - 3:49
  i međudržavni sporazumi su
  momentalno obustavljeni.
 • 3:49 - 3:51
  Tadašnji Premijer vlade je
  otišao u parlament
 • 3:51 - 3:54
  da govori o budžetu i rekao je
  nešto što nikada neću zaboraviti.
 • 3:54 - 3:57
  Bili su baš na ovom mjestu.
  Tada sam bio mladić.
 • 3:57 - 3:58
  Pogodilo me je pravo u srce.
 • 3:58 - 4:02
  I rekao je da, zapravo...
  Da vidim radili i ovo.
 • 4:02 - 4:03
  Imamo li...? Da.
 • 4:05 - 4:08
  Evo šta nam je rekao.
 • 4:08 - 4:10
  Rekao je da su, zapravo
 • 4:11 - 4:14
  dva od svaka tri dolara
  od naših petro-dolara
 • 4:14 - 4:17
  koje smo potrošili,
  novac poreskih obveznika,
 • 4:17 - 4:19
  protraćena ili ukradena.
 • 4:19 - 4:23
  Dakle, 10-15% je čisti nemar.
 • 4:23 - 4:26
  Kako se kod nas kaže,
  to su bapske priče. Zaboravite.
 • 4:26 - 4:28
  To je za malu djecu.
  Mi smo odrasli,
 • 4:28 - 4:30
  i pokušavamo da se nosimo sa
  situacijom u našem društvu.
 • 4:30 - 4:32
  Eto koliki je to problem.
 • 4:32 - 4:35
  Dvije trećine novca je
  ukradeno ili protraćeno.
 • 4:35 - 4:38
  To je bilo prije 30 godina.
  1982. godine je bio Balah izvještaj.
 • 4:38 - 4:40
  I, šta se promijenilo?
 • 4:40 - 4:43
  Ne volim da iznosim
  sramotne tajne
 • 4:43 - 4:45
  pred svjetskom publikom,
  ali moram.
 • 4:45 - 4:48
  U ovoj zemlji smo prije četiri
  mjeseca doživjeli ustavnu sramotu.
 • 4:48 - 4:53
  To nazivamo "fijasko Člana 34",
 • 4:53 - 4:56
  koji je sumnjivi zakon.
  Reći ću onako kako jeste.
 • 4:56 - 4:58
  Taj sumnjivi zakon
 • 4:58 - 5:00
  je donesen u sumnjivo vrijeme
 • 5:00 - 5:02
  da bi se oslobodili
  neki osmunjičeni.
 • 5:02 - 5:08
  Te ljude nazivaju
 • 5:08 - 5:10
  optuženicima sa aerodroma Piarco.
 • 5:10 - 5:12
  Danas ću koristiti svoju terminologiju.
 • 5:12 - 5:14
  To su optuženici
  sa aerodroma Piarco.
 • 5:14 - 5:17
  To je bila ustavna sramota
  prve klase,
 • 5:17 - 5:20
  i ja sam je nazvao "Zavjera
  za izopačenje parlamenta".
 • 5:20 - 5:24
  Naša najviša državna institucija
  je bila izopačena.
 • 5:24 - 5:26
  Ovdje se bavimo izopačenicima
 • 5:26 - 5:29
  privredne i finansijske prirode.
 • 5:29 - 5:30
  Shvatate li ozbiljnost problema?
 • 5:30 - 5:31
  Bili su ogromni protesti.
  Mnogi od prisutnih ovdje
 • 5:31 - 5:34
  su učestvovali u protestitma
  na razne načine.
 • 5:34 - 5:38
  Najvažnije je da se
  Američka ambasada žalila,
 • 5:38 - 5:41
  pa se parlament
  ponovo sastao
 • 5:41 - 5:43
  i zakon je poništen.
  Ukinut je.
 • 5:43 - 5:44
  Tu riječ koriste pravnici.
  Zakon je ukinut.
 • 5:44 - 5:46
  Ali poenta je u tome
 • 5:46 - 5:50
  da je u svemu tome
  parlament nadmudren.
 • 5:50 - 5:53
  jer zapravo se desilo to
  da je,
 • 5:53 - 5:56
  zbog sumnjivog donošenja
  samog zakona,
 • 5:56 - 5:58
  taj zakon stupio na snagu
 • 5:58 - 6:02
  za vikend kada smo proslavljali
  50. godišnjicu nezavisnosti,
 • 6:02 - 6:04
  naš Dan nezavisnosti.
 • 6:04 - 6:06
  I to je ta sramota.
 • 6:06 - 6:09
  Bio je to gadan način
  sazrijevanja, ali smo sazreli,
 • 6:09 - 6:11
  jer smo svi to razumjeli,
 • 6:11 - 6:13
  i prvi put koliko se ja sjećam,
 • 6:13 - 6:16
  došlo je do masovnih
  protesta protiv te korupcije.
 • 6:16 - 6:17
  I to mi je dalo veliku nadu.
 • 6:17 - 6:20
  Nama koji se ponekad osjećamo
 • 6:20 - 6:23
  kao da smo sami u svemu ovome.
 • 6:23 - 6:26
  Donošenje i ukidanje zakona
 • 6:26 - 6:30
  je učvrstilo slučaj optuženika
  sa aerodroma Piarco.
 • 6:30 - 6:34
  To je zapravo bila jedna
  vrhunska dvostruka prevara.
 • 6:34 - 6:37
  Ali za šta su bili optuženi?
 • 6:37 - 6:39
  Za šta su zaista bili optuženi?
 • 6:39 - 6:41
  Malo sam vam tajanstven.
  Za šta su bili optuženi?
 • 6:41 - 6:44
  Pokušavali smo da izgradimo,
  ili obnovimo velikim dijelom,
 • 6:44 - 6:46
  jedan zastarjeli aerodrom.
 • 6:46 - 6:50
  Čitav projekat je koštao
  oko 1.6 milijardi dolara,
 • 6:50 - 6:53
  tj. dolara Trinada i Tobaga.
 • 6:53 - 6:58
  Zapravo bilo je tu dosta
  namještanja tendera,
 • 6:58 - 7:00
  i sumnjivog i nečistog posla.
 • 7:00 - 7:03
  A da biste shvatili
  šta je to bilo,
 • 7:03 - 7:07
  i da biste mogli povezati
  sa ovim
 • 7:07 - 7:10
  drugim mitom
  kako to nije ništa strašno,
 • 7:10 - 7:12
  možemo pogledati
  ovaj drugi slajd.
 • 7:12 - 7:15
  I, šta imamo ovdje?
  Nisam ja ovo naveo.
 • 7:15 - 7:18
  To je u pisanoj izjavi naveo
  Direktor Javnog tužioca.
 • 7:18 - 7:24
  On nam govori da je od 1.6
  milijardi troškova za projekat,
 • 7:24 - 7:27
  jedna milijarda dolara pronađena
 • 7:27 - 7:29
  na računima
  u offshore bankama.
 • 7:29 - 7:32
  Jedna milijarda dolara
  poreskih obveznika
 • 7:32 - 7:34
  je pronađena na
  računima offshore banaka.
 • 7:34 - 7:36
  Pošto sam sumnjičav po karakteru,
 • 7:36 - 7:39
  to me razbjesnilo,
  i ovdje ću zastati.
 • 7:39 - 7:40
  Pomalo ću zastajati
  i uvoditi nove stvari
 • 7:40 - 7:44
  Sada ću zastati i spomenuti
  nešto što sam vidio
 • 7:44 - 7:47
  na Wall Street-u, u novembru prošle
  godine. Bio sam u parku Zuccotti.
 • 7:47 - 7:50
  Bila je jesen. Bilo je hladno i vlažno.
  Smrkavalo se.
 • 7:50 - 7:54
  Ja sam šetao naokolo sa
  demonstrantima preko puta
 • 7:54 - 7:57
  zgrade One Wall Street, oko koje je
  bio pokret "Okupirajmo Wall Street".
 • 7:57 - 8:00
  Bila je tu jedna gospođa sa vrlo
  jednostavnim transparentom,
 • 8:00 - 8:02
  pomalo oronula plavuša,
 • 8:02 - 8:04
  a transparent je napravljen
  na tzv. hamer papiru
 • 8:04 - 8:07
  i napisan markerom.
 • 8:07 - 8:09
  Natpis me je dotaknuo do srži.
 • 8:09 - 8:13
  Pisalo je: "Ako niste bijesni,
  onda niste obratili pažnju.
 • 8:13 - 8:16
  Ako vas sve ovo nije razbjesnilo,
  onda niste obratili pažnju.
 • 8:17 - 8:20
  Zato poslušajte,
  jer zalazimo još dublje.
 • 8:20 - 8:22
  Mozak je počeo da radi.
 • 8:22 - 8:24
  Šta ako...
 • 8:24 - 8:29
  Ipak sam sumnjičav.
  Čitam puno špijunske literature.
 • 8:29 - 8:31
  Šta ako... (Smijeh)
 • 8:31 - 8:33
  Da biste preživjeli
  među ovim nedjelima
 • 8:33 - 8:36
  morate čitati puno
  špijunskih romana
 • 8:36 - 8:38
  i pratiti takvu literaturu, zar ne?
 • 8:38 - 8:40
  A šta ako to
  nije bio prvi put?
 • 8:40 - 8:42
  Šta ako je to samo prvi put
 • 8:42 - 8:46
  da su ti-i-ti uhvaćeni?
 • 8:47 - 8:51
  Šta ako se to i prije dešavalo?
  Kako bih ja to saznao?
 • 8:51 - 8:55
  Moja dva prva primjera
 • 8:55 - 8:58
  su imala veze sa korupcijom
  u građevinskom sektoru.
 • 8:58 - 9:00
  Sada imam privilegiju
 • 9:00 - 9:04
  da vodim jedno neprofitno
  Mješovito konsultantsko vijeće.
 • 9:04 - 9:07
  Naša web adresa je "jcc.org.tt"
  i mi smo lideri
 • 9:07 - 9:10
  u borbi za stvaranje
  novog sistema javnih nabavki
 • 9:10 - 9:13
  za prenos državnog novca.
 • 9:13 - 9:15
  Oni koji žele da saznaju više
 • 9:15 - 9:19
  ili da nam se pridruže ili potpišu
  neku od peticija, samo izvolite.
 • 9:19 - 9:21
  Preći ću na drugu stvar
  koja je povezana,
 • 9:21 - 9:24
  jer je jedna od moji ličnih
  kampanja koju vodim
 • 9:24 - 9:26
  već duže od tri i po godine
 • 9:26 - 9:29
  za transparetnost i odgovornost
 • 9:29 - 9:32
  u vezi sa pomaganjem
  kompaniji "CL Financial".
 • 9:32 - 9:37
  CL Financial je najveći
  konglomerat na Karibima.
 • 9:37 - 9:40
  Da ne bih ulazio u detalje,
 • 9:40 - 9:43
  priča se da je propao.
  Pažljivo biram riječi.
 • 9:43 - 9:46
  Priča se da je propao
  u Januaru 2009. godine
 • 9:46 - 9:49
  i od tada je prošlo već
  skoro četiri godine.
 • 9:49 - 9:52
  U jednoj neviđenoj
  navali velikodušnosti,
 • 9:52 - 9:55
  a morate biti sumnjičavi
  kada su ti ljudi u pitanju,
 • 9:55 - 9:57
  u neviđenoj, i ovdje
  pažljivo biram riječi,
 • 9:57 - 10:01
  u neviđenoj navali velikodušnosti,
  tedašnja vlada
 • 10:01 - 10:05
  potpisuje, pismeno se obavezuje,
  da će isplatiti sve kreditore.
 • 10:05 - 10:07
  I kažem vam to bez straha
  od oprečnog mišljenja
 • 10:07 - 10:10
  da se to nije desilo
  nigdje na planeti.
 • 10:10 - 10:12
  Da shvatimo,
  jer nam fali konteksta.
 • 10:12 - 10:15
  Ljudi nam kaožu da je to isto
  kao na Wall Street-u. E pa nije.
 • 10:15 - 10:20
  TT je poput mjesta sa različim
  zakonima fizike ili biologija, i sl.
 • 10:20 - 10:23
  Nije baš kao na drugim mjestima.
 • 10:23 - 10:30
  Nije baš kao na drugim mjestima.
 • 10:30 - 10:33
  Ovdje je jedno,
  a tamo negdje ne nešto drugo.
 • 10:33 - 10:34
  Ozbiljan sam.
 • 10:34 - 10:37
  Poslušajte. Na Wall Streetu su
  pomagali kompanijama.
 • 10:37 - 10:39
  U Londonu su pomagali.
 • 10:39 - 10:41
  U Evropi su pomagali.
 • 10:41 - 10:44
  U Africi su pomagali.
  U Nigeriji, šest najvećih
 • 10:44 - 10:46
  komercijanil banaka je propalo
  u isto vrijeme kada i naše.
 • 10:46 - 10:48
  Zanimljivo je uporediti kako
  su Nigerijci
 • 10:48 - 10:51
  to riješili,
  a riješili su
 • 10:51 - 10:53
  jako dobro,
  za razliku od nas.
 • 10:53 - 10:55
  Nigdje na planeti
 • 10:55 - 10:57
  nisu kreditori isplaćeni
 • 10:57 - 11:00
  više nego što im je
  po statutu pripadalo.
 • 11:00 - 11:03
  Samo ovdje. Pa zbog čega
  tolika velikodušnost?
 • 11:03 - 11:06
  Je li naša vlada toliko velikodušna?
  A možda i jeste.
 • 11:06 - 11:08
  Da vidmo.
  Pogledajmo malo.
 • 11:08 - 11:11
  Tako sam počeo da tražim
  i pišem, itd. itd.
 • 11:11 - 11:13
  i taj rad, moj lični rad,
  se može naći
 • 11:13 - 11:16
  na stranici AfraRaymond.com,
  što je ujedno i moje ime.
 • 11:16 - 11:19
  To je moj neprofitni blog.
 • 11:19 - 11:21
  Nije popularan kao što su
  neki drugi, ali šta je tu je.
 • 11:21 - 11:24
  (Smijeh)
 • 11:24 - 11:28
  Poenta je u tome da me je
  to gorko iskustvo Člana 34,
 • 11:28 - 11:31
  ta zavjera za izopačenjem
  parlamenta,
 • 11:31 - 11:34
  koja se desila u avgustu,
 • 11:34 - 11:37
  kada smo trebali da slavimo
  Dan nezavisnosti,
 • 11:37 - 11:41
  početkom septembra,
  natjerala da se preispitam
 • 11:41 - 11:43
  provjerim svoj kompas,
 • 11:43 - 11:46
  i vratim se nekim radovima
  koje sam pisao
 • 11:46 - 11:48
  i nekim razmjenama
  sa zvaničnicima
 • 11:48 - 11:50
  da vidim šta je zaista šta.
 • 11:50 - 11:54
  Kao što ovdje kažemo,
  koje ko, i šta je šta?
 • 11:54 - 11:56
  Želimo da pokušamo da promislimo.
 • 11:56 - 11:58
  U maju sam napravio
  aplikaciju "Sloboda informacija"
 • 11:58 - 12:02
  za Ministarstvo finansija.
 • 12:02 - 12:04
  Ministarstvo finansija je u
  sljedećem tornju preko puta.
 • 12:04 - 12:06
  To je drugi kontekst.
 • 12:06 - 12:08
  Rečeno nam je da
  Ministarstvo finansija
 • 12:08 - 12:12
  podliježe odredbama
  Zakona o slobodi informacija.
 • 12:12 - 12:15
  Dat ću vam jedan praktični
  primjer da vidite je li baš tako.
 • 12:15 - 12:18
  Centralna banka u kojoj
  se jutros nalazimo
 • 12:18 - 12:22
  ne podliježe odredbama
  Zakona o slobodi informisanja.
 • 12:22 - 12:24
  Stoga im ne možete ništa tražiti,
 • 12:24 - 12:25
  i ne moraju ništa odgovarati.
 • 12:25 - 12:28
  Taj zakon važi od 1999. godine.
 • 12:28 - 12:32
  Zato sam uskočio u tu borbu
  i postavio četiri pitanja.
 • 12:32 - 12:36
  Reći ću vam ta pitanja ukratko
  skupa sa odgovorima,
 • 12:36 - 12:38
  tako da shvatite
  gdje se nalazimo.
 • 12:38 - 12:40
  Ovdje nije kao negdje drugo.
 • 12:40 - 12:43
  Prvo pitanje:
 • 12:43 - 12:45
  Tražio sam da vidim
  račune kompanije CL Financial,
 • 12:45 - 12:48
  a ako ne možete da mi
  pokažete račune,
 • 12:48 - 12:50
  Ministar finansija daje izjave,
 • 12:50 - 12:52
  donosi nove zakone,
  drži govore i tako dalje,
 • 12:52 - 12:55
  na koje se on podatke poziva?
 • 12:55 - 12:57
  To je poput onog vica:
  "Ja ću ono što onaj tamo pije."
 • 12:57 - 12:59
  I oni su odgovorili i
  napisali mi,
 • 12:59 - 13:01
  šta tačno mislite?
 • 13:01 - 13:03
  Odgovorili su mi pitanjem.
 • 13:03 - 13:06
  Druga stvar: Želim da vidim
 • 13:06 - 13:10
  ko su kreditori grupe
  kojoj je plaćeno?
 • 13:10 - 13:12
  Dozvolite da prekinem ovdje
  da vam naglasim
 • 13:12 - 13:15
  da je zo ovo potrošeno
  24 milijarde dolara našeg novca.
 • 13:15 - 13:18
  To je oko 3,5 milijarde
  američkih dolara.
 • 13:18 - 13:21
  koji potiču iz male... a nekada
  smo bili karipska zemlja
 • 13:21 - 13:24
  bogata prirodnim resursima.
 • 13:24 - 13:25
  I postavio sam pitanje,
 • 13:25 - 13:29
  ko je dobio te 3,5 milijarde dolara?
 • 13:29 - 13:32
  I opet ću prekinuti radi konteksta,
 • 13:32 - 13:35
  jer nam pomaže da
  jasnije shvatimo ovo.
 • 13:35 - 13:38
  U vladi sada postoji jedna
  posebna osoba.
 • 13:38 - 13:39
  Njeno ime nije bitno.
 • 13:39 - 13:42
  Ta osoba je izgradila karijeru
 • 13:42 - 13:44
  koristeći Zakon o slobodi informacija
 • 13:44 - 13:46
  u korist svog političkog cilja.
 • 13:46 - 13:50
  Njegovo ime nije važno.
 • 13:50 - 13:52
  Ne bih mu davao značaj.
  Dolazim do poente.
 • 13:52 - 13:54
  Poenta je da je ta osoba
  izgradila karijeru
 • 13:54 - 13:57
  koristeći Zakon o slobodi
  informacija za svoj cilj.
 • 13:57 - 14:00
  A najpoznatiji slučaj je onaj
 • 14:00 - 14:03
  kojeg smo nazvali
  Skandal tajnog stipendiranja,
 • 14:03 - 14:05
  gdje se oko 60 miliona
  dolara državnog novca
 • 14:05 - 14:08
  rasulo u čitavom
  nizu stipendija
 • 14:08 - 14:11
  a stipendije nisu objavljivane,
  itd. itd.
 • 14:11 - 14:14
  On je bio u stanju da natjera
  sud, pomoću Zakona o parlamentu,
 • 14:14 - 14:16
  Zakona o slobodi informaicja,
 • 14:16 - 14:18
  da objavi te podatke
 • 14:18 - 14:21
  i ja sam mislio da je to odlično.
 • 14:21 - 14:24
  Fantastično.
 • 14:24 - 14:26
  Ali vidite, pitanje je sljedeće:
 • 14:26 - 14:30
  Ako je ispravno da koristimo
  Zakon o slobodi informacija
 • 14:30 - 14:34
  i da koristimo sud
 • 14:34 - 14:39
  da prisilno objelodani oko 60
  milona dolara državnog novca,
 • 14:39 - 14:40
  mora da je ispravno
 • 14:40 - 14:45
  da natjeramo i objelodanjivanje
  24 milijarde dolara.
 • 14:45 - 14:47
  Vidite? Ali, Ministarstvo finansija,
 • 14:47 - 14:49
  Stalni sekretar Ministarstva finansija,
 • 14:49 - 14:52
  mi je pisao i rekao da je
  i taj podatak izuzet.
 • 14:52 - 14:55
  Vidite li o čemu se radi?
 • 14:55 - 14:57
  Treće što ću vam reći
 • 14:57 - 15:00
  jeste da sam takođe pitao
 • 15:00 - 15:03
  da li su direktori "CL Financial",
 • 15:03 - 15:07
  slali prijave u skladu sa Zakonom
  o integritetu u javnom životu
 • 15:07 - 15:09
  Imamo Zakon o integritetu
  u javnom životu
 • 15:09 - 15:14
  kao dio okvira koji bi trebao
  da čuva državni interes.
 • 15:14 - 15:16
  Javni zvaničnici moraju prijaviti
 • 15:16 - 15:22
  šta je to što imaju u smislu
  sredstava i obaveza.
 • 15:22 - 15:25
  I naravno, od tada sam otkrio
  da ne prijavljuju
 • 15:25 - 15:28
  i da im Ministar finansija zapravo
  nikada nije tražio da prijave.
 • 15:28 - 15:33
  Dakle, ovdje imamo situaciju
 • 15:33 - 15:38
  gdje su odbačeni
  osnovna zaštita integriteta,
 • 15:38 - 15:40
  odgovornosti i transpertnosi.
 • 15:40 - 15:42
  Pitanje sam postao zakonski
  i prema pravilu.
 • 15:42 - 15:44
  Izignorisano je.
 • 15:44 - 15:47
  Zbog onog što nas je
  motivisalo oko Člana 34
 • 15:47 - 15:50
  moramo da nastavimo raditi
  na tome. Ne možemo to zaboraviti.
 • 15:50 - 15:54
  To sam definisao ka najveći
  pojedinačni rashod u historiji zemlje.
 • 15:54 - 15:56
  Takođe je najveći
  pojedinačni primjer
 • 15:56 - 16:01
  javne korupcije,
  a prema ovoj jednačini.
 • 16:01 - 16:04
  I ovo je moja provjera stvarnosti.
 • 16:04 - 16:07
  Tamo gdje se novac javno troši
 • 16:07 - 16:10
  bez odgovornosti
 • 16:10 - 16:11
  i bez transparentnosti,
 • 16:11 - 16:13
  to će uvijek biti jednako korupciji,
 • 16:13 - 16:17
  bilo da ste u Rusiji, Nigeriji ili na Aljasci.
 • 16:17 - 16:21
  Uvijek će se izjednačavati sa
  korupcijom, i o tome govorime.
 • 16:21 - 16:23
  Nastavit ću sa radom,
 • 16:23 - 16:27
  pritiskati, da dobijem neka rješenja
 • 16:27 - 16:29
  tih stvari u Ministarstvu finansija.
 • 16:29 - 16:32
  Ako budem morao lično da
  idem na sud, otići ću.
 • 16:32 - 16:33
  Nastavit ćemo sa pristiscima.
 • 16:33 - 16:35
  Nastavit ćemo da radimo
  unutar JCC.
 • 16:35 - 16:38
  Ali želim da se odmaknem
  od konteksta TT
 • 16:38 - 16:39
  i iznesem nešto novo
 • 16:39 - 16:41
  u smislu međunarodnog primjera.
 • 16:41 - 16:44
  Govorio nam je novinar Brok
 • 16:44 - 16:47
  o njenoj borbi protiv korupcije vlade
 • 16:47 - 16:52
  i ona mi je pokazala ovu
  web stranicu: alaveteli.com
 • 16:52 - 16:57
  Alavateli.com je način da
  imamo otvorenu bazu podataka
 • 16:57 - 16:59
  za prijave slobode informacija,
 • 16:59 - 17:02
  i da razgovaramo međusobno.
 • 17:02 - 17:04
  Ja mogu vidjeti
  za šta se vi prijavljujete.
 • 17:04 - 17:07
  Vi možete da vidite za šta sam
  se ja prijavio i kako mi je odgovoreno.
 • 17:07 - 17:10
  Možemo skupa raditi na njoj.
  Moramo izgraditi kolektivnu bazu podataka
 • 17:10 - 17:14
  i skupa razumjeti kuda ćemo dalje.
 • 17:14 - 17:15
  Moramo podići svijest.
 • 17:15 - 17:19
  Posljednja stvar koju želim da kažem
  je povezana sa ovim,
 • 17:19 - 17:21
  što je ujedno i divna web stranica iz Indije
 • 17:21 - 17:23
  pod nazivom IPaidABribe.com
 • 17:23 - 17:25
  Oni imaju međunarodne ogranke
 • 17:25 - 17:28
  i važno nam je da se uključimo u ovu.
 • 17:28 - 17:30
  IPaidABribe.com je veoma važan
 • 17:30 - 17:33
  dobar za posjetiti i vidjeti.
 • 17:33 - 17:35
  Ovdje ću zastati i zamoliti vas
  da budete hrabri.
 • 17:35 - 17:37
  Odbacite prvi mit. To jeste kriminal.
 • 17:37 - 17:40
  Odbacite drugi mit.
  To jeste strašno.
 • 17:40 - 17:42
  To je ogroman problem.
  To je privredni kriminal.
 • 17:42 - 17:44
  I nastavimo da radimo skupa.
 • 17:44 - 17:46
  da poboljšamo situaciju,
 • 17:46 - 17:50
  stabilnost i održivost u
  našem društvu. Hvala.
Title:
Tri mita o korupciji
Speaker:
Afra Rejmond
Description:

Zahvaljujući nafti, Trinidad i Tobago je '70-ih godina zgrnuo veliko bogatstvo. Ali je 1982. godine otkrivena šokantna činjenica: Dvije trećina novca namijenjene za razvoj je protraćeno ili ukradeno. To već 30 godina proganja Afra Raymond-a. Bacajući svjetlo na neprekidnu prošlost vladine korupcije, Raymond nam daje drugačiji prikaz finansijskog kriminala.
(Snimljeno na TEDx-u u Port-of-Spain-u.)

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
18:09
Dimitra Papageorgiou approved Bosnian subtitles for Three myths about corruption
Ema Bilbija Zulic accepted Bosnian subtitles for Three myths about corruption
Ema Bilbija Zulic edited Bosnian subtitles for Three myths about corruption
Ema Bilbija Zulic edited Bosnian subtitles for Three myths about corruption
Ema Bilbija Zulic edited Bosnian subtitles for Three myths about corruption
Ema Bilbija Zulic edited Bosnian subtitles for Three myths about corruption
Eldin Grabovica edited Bosnian subtitles for Three myths about corruption
Eldin Grabovica edited Bosnian subtitles for Three myths about corruption
Show all

Bosnian subtitles

Revisions