Return to Video

Slovní úlohy s NSN a NSD

 • 0:01 - 0:03
  William a Luis chodí
  na různé hodiny fyziky
 • 0:03 - 0:04
  na škole Santa Rita.
 • 0:04 - 0:08
  Luisova učitelka vždy
  zadává testy s 30 otázkami,
 • 0:08 - 0:11
  zatímco Williamova učitelka dává
 • 0:11 - 0:14
  testy častěji a jen s 24 otázkami.
 • 0:14 - 0:18
  Luisova učitelka zároveň
  každý rok zadává 3 projekty.
 • 0:18 - 0:20
  Přestože obě třídy píší různý počet testů,
 • 0:20 - 0:22
  jejich učitelky jim řekly,
 • 0:22 - 0:25
  že obě třídy... Podtrhnu to tu.
 • 0:25 - 0:29
  Obě třídy budou mít za rok stejný
  celkový počet testových otázek.
 • 0:29 - 0:33
  Jaký je nejmenší možný
  počet testových otázek,
 • 0:33 - 0:37
  který mohou třídy Luise a Williama
  očekávat v daném roce?
 • 0:37 - 0:38
  Přemýšlejme o tom, co se tu děje.
 • 0:38 - 0:40
  Zaměříme se na Luisovu učitelku,
 • 0:40 - 0:43
  která zadává v každém testu 30 otázek.
 • 0:43 - 0:47
  Po prvním testu by tedy měl 30 otázek.
 • 0:47 - 0:49
  Tady je 0.
 • 0:49 - 0:52
  Po druhém testu by měl 60,
 • 0:52 - 0:56
  po třetím pak 90
 • 0:56 - 1:00
  a po čtvrtém testu 120.
 • 1:00 - 1:03
  A po pátém testu, jestli nějaký bude,
 • 1:03 - 1:07
  by měl...to je pokud budou
  tolik testů psát...
 • 1:07 - 1:09
  měl by celkem 150 otázek.
 • 1:09 - 1:11
  A tak bychom mohli pokračovat
 • 1:11 - 1:12
  a vypisovat všechny násobky čísla 30.
 • 1:12 - 1:15
  To nám asi už napovídá,
  o co tady vlastně jde.
 • 1:15 - 1:17
  Hledáme násobky čísel.
 • 1:17 - 1:20
  Chceme ty nejnižší možné násobky
  čili nejmenší násobek.
 • 1:20 - 1:21
  Tak to máme Luise.
 • 1:21 - 1:23
  Jak to bude s Williamem?
 • 1:23 - 1:26
  Takže, Williamova třída se po prvním testu
 • 1:26 - 1:29
  dostane k 24 otázkám.
 • 1:29 - 1:33
  Po druhém testu jich budou mít 48.
 • 1:33 - 1:37
  Po třetím se dostanou k číslu 72.
 • 1:37 - 1:39
  Pak se dostanou k 96.
 • 1:39 - 1:42
  Jen vypisuji násobky čísla 24.
 • 1:42 - 1:45
  Po čtvrtém testu se dostanou k 96 otázkám.
 • 1:45 - 1:50
  Po pátém testu se pak
  dostanou k číslu 120.
 • 1:50 - 1:55
  A jestliže budou psát i šestý test,
  dostanou se k 144 otázkám.
 • 1:55 - 1:57
  A tak bychom mohli pokračovat.
 • 1:57 - 1:59
  Na co se nás vlastně ptají?
 • 1:59 - 2:00
  Minimálně kolik testových otázek
 • 2:00 - 2:03
  mohou třídy Luise a Williama
  během roku očekávat?
 • 2:03 - 2:05
  Naším minimálním počtem je bod,
 • 2:05 - 2:08
  ve kterém jsme se dostali
  na stejný počet testových otázek
 • 2:08 - 2:09
  i přes skutečnost, že se testy
 • 2:09 - 2:11
  z hlediska počtu otázek lišily.
 • 2:11 - 2:15
  A vy vidíte, že obě čísla dosáhla
  stejného násobku na čísle 120.
 • 2:15 - 2:17
  Bodem, který hledáme, je číslo 120.
 • 2:17 - 2:19
  Obě třídy mohou mít
  přesně 120 testových otázek,
 • 2:19 - 2:22
  přestože Luisova učitelka
  zadává testy s 30 otázkami
 • 2:22 - 2:25
  a Williamova učitelka zase s 24 otázkami.
 • 2:25 - 2:28
  Odpověď je tedy 120.
 • 2:28 - 2:31
  Všimněte si, že měli různá množství testů.
 • 2:31 - 2:34
  Luis psal 1, 2, 3, 4 testy,
 • 2:34 - 2:36
  kdežto William by musel
  psát 1,2,3,4,5 testů
 • 2:38 - 2:41
  Ale oba mají celkem 120 otázek.
 • 2:41 - 2:44
  Když se zamyslíme nad matematickými zápisy
 • 2:44 - 2:47
  nebo nad zápisem
  nejmenšího společného násobku,
 • 2:47 - 2:49
  který jsme již viděli,
  vlastně se nás ptají
 • 2:49 - 2:57
  jaký je nejmenší společný násobek
  čísel 30 a 24.
 • 2:57 - 3:03
  A tím nejmenším společným násobkem je 120.
 • 3:03 - 3:04
  Existují další způsoby,
 • 3:04 - 3:06
  jak najít nejmenší společný násobek
 • 3:06 - 3:08
  bez vypisování všech násobků.
 • 3:08 - 3:10
  Můžete to řešit rozkladem na prvočísla.
 • 3:10 - 3:15
  30 je 2 krát 15, což je 3 krát 5.
 • 3:15 - 3:20
  Můžeme tedy říci, že 30 se rovná
  2 krát 3 krát 5.
 • 3:20 - 3:29
  A 24... To je jiná modrá.
 • 3:29 - 3:32
  24 se rovná 2 krát 12.
 • 3:32 - 3:34
  12 se rovná 2 krát 6.
 • 3:34 - 3:36
  6 se rovná 2 krát 3.
 • 3:36 - 3:45
  24 se tedy rovná 2 krát 2 krát 2 krát 3.
 • 3:45 - 3:47
  Dalším způsobem, jak zjistit
  nejmenší společný násobek,
 • 3:47 - 3:50
  aniž bychom dělali
  to cvičení nahoře, je říct si,
 • 3:50 - 3:53
  že číslo, které hledáme,
  musí být dělitelné 30 a 24.
 • 3:53 - 3:55
  Aby bylo dělitelné 30,
 • 3:55 - 4:00
  musí v sobě mít 2 krát 3 krát 5
 • 4:00 - 4:01
  po rozkladu na prvočísla.
 • 4:01 - 4:03
  Což je v podstatě 30.
 • 4:03 - 4:06
  Tím pádem to bude dělitelné číslem 30.
 • 4:06 - 4:10
  A aby bylo dělitelné i číslem 24,
 • 4:10 - 4:14
  po rozkladu na prvočísla
  bude potřebovat tři 2 a jednu 3.
 • 4:14 - 4:15
  My už jednu 3 máme.
 • 4:15 - 4:18
  Taky máme jednu 2, takže už jen
  potřebujeme 2 další 2.
 • 4:18 - 4:21
  Tedy 2 krát 2.
 • 4:21 - 4:24
  Díky tomu je to... Trochu to posunu.
 • 4:24 - 4:29
  Díky tady tomu
  je to dělitelné číslem 24.
 • 4:29 - 4:32
  Toto je v podstatě rozklad na prvočísla
 • 4:32 - 4:35
  nejmenšího společného násobku
  čísel 30 a 24.
 • 4:35 - 4:37
  Pokud odeberete kterékoliv z těchto čísel,
 • 4:37 - 4:41
  nebude to již dělitelné
  některým z těchto dvou čísel.
 • 4:41 - 4:44
  Pokud odeberete 2,
  nebude to již dělitelné číslem 24.
 • 4:44 - 4:46
  Pokud odeberete 2 nebo 3.
 • 4:46 - 4:51
  Pokud odeberete 3 nebo 5,
 • 4:51 - 4:53
  nebude to již dělitelné číslem 30.
 • 4:53 - 4:55
  Když mezi sebou všechna
  tato čísla vynásobíte,
 • 4:55 - 5:04
  bude to 2 krát 2 krát 2 je 8
  krát 3 je 24 krát 5 je 120.
 • 5:04 - 5:07
  Pojďme si vypočítat ještě
  jeden takový příklad.
 • 5:07 - 5:10
  Umama právě koupila
  jeden balíček s 21 pořadači.
 • 5:10 - 5:11
  To číslo si napíšu.
 • 5:11 - 5:13
  21 pořadačů.
 • 5:13 - 5:15
  Zároveň koupila balíček s 30 tužkami.
 • 5:15 - 5:18
  30 tužek.
 • 5:18 - 5:20
  Chce použít všechny pořadače a tužky,
 • 5:20 - 5:23
  aby vytvořila stejné sady
  kancelářských potřeb
 • 5:23 - 5:25
  pro své spolužáky.
 • 5:25 - 5:27
  Jaký je nejvyšší možný počet
  naprosto stejných sad,
 • 5:27 - 5:30
  které může Umama vytvořit
  s použitím všech koupených potřeb?
 • 5:30 - 5:33
  Slovo nejvyšší nám napovídá,
  že budeme hledat
 • 5:33 - 5:35
  největší společný dělitel.
 • 5:35 - 5:37
  Také budeme tyto věci dělit.
 • 5:37 - 5:45
  Chceme je rozdělit na největší
  možný počet stejných sad.
 • 5:45 - 5:47
  Je několik způsobů,
  jak o tom můžeme přemýšlet.
 • 5:47 - 5:51
  Zamysleme se nad tím, jaký je největší
  společný dělitel obou těchto čísel.
 • 5:51 - 5:54
  Můžete také říci největší
  společný celočíselný dělitel.
 • 5:54 - 6:00
  Největší společný dělitel čísel 21 a 30.
 • 6:00 - 6:04
  Takže, jaké je největší možné číslo,
  kterým můžeme obě čísla vydělit?
 • 6:04 - 6:06
  Mohli bychom hledat
  prvočíselného dělitele,
 • 6:06 - 6:08
  nebo vypsat všechny normální dělitele
 • 6:08 - 6:10
  a najít ten největší společný.
 • 6:10 - 6:17
  Nebo bychom je mohli rozložit na prvočísla.
 • 6:17 - 6:19
  Pojďme si je rozložit na prvočísla.
 • 6:19 - 6:22
  Takže, 21 je to samé jako 3 krát 7.
 • 6:22 - 6:24
  Obě to jsou prvočísla.
 • 6:24 - 6:27
  Číslo 30 je...
 • 6:27 - 6:30
  mohl bych to napsat takto...
  je to 2 krát 15.
 • 6:30 - 6:32
  To jsme vlastně už dělali.
 • 6:32 - 6:35
  A 15 je 3 krát 5.
 • 6:35 - 6:38
  Takže, jaké je to největší prvočíslo,
 • 6:38 - 6:40
  kterým jsou dělitelná obě čísla?
 • 6:40 - 6:43
  No, společnou mají jen 3.
 • 6:43 - 6:45
  A pak už nemáte 3 krát nějaké další číslo.
 • 6:45 - 6:47
  Takže se to bude rovnat 3.
 • 6:47 - 6:49
  To nám v podstatě říká,
 • 6:49 - 6:55
  že můžeme vydělit obě tato čísla číslem 3
 • 6:55 - 6:57
  a dá nám to největší možný
 • 6:57 - 6:58
  počet stejných sad.
 • 6:58 - 7:00
  Ujasněme si, co tu děláme.
 • 7:00 - 7:02
  My už víme, že odpověď na naši otázku je 3,
 • 7:02 - 7:04
  ale abychom si to lépe představili
 • 7:04 - 7:07
  nakreslíme si těch 21 pořadačů.
 • 7:07 - 7:14
  21 pořadačů, takže to máme
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
 • 7:14 - 7:19
  11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
 • 7:19 - 7:23
  A pak 30 tužek, ty si uděláme zeleně.
 • 7:23 - 7:28
  Takže, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
 • 7:28 - 7:29
  Zbytek jen zkopíruji a vložím.
 • 7:29 - 7:32
  Začíná to být únavné.
 • 7:32 - 7:36
  Kopírovat a vložit.
 • 7:36 - 7:42
  To máme 20.
  A pak znovu vložíme a dá nám to 30.
 • 7:42 - 7:45
  Teď, přišli jsme na to,
  že 3 je největší číslo,
 • 7:45 - 7:47
  které rovnoměrně dělí obě tato čísla.
 • 7:47 - 7:51
  Mohu je tedy obě rozdělit do tří skupin.
 • 7:51 - 7:55
  Co se týče pořadačů,
  tak ty mohu rozdělit do tří skupin po 7.
 • 7:55 - 7:58
  A co se tužek týče, ty mohu rozdělit
 • 7:58 - 8:01
  do tří skupin po 10.
 • 8:01 - 8:03
  Pokud má Umama
 • 8:03 - 8:06
  ve třídě 3 spolužáky, mohla by
 • 8:06 - 8:12
  každému z nich dát 7 pořadačů a 10 tužek.
 • 8:12 - 8:14
  To je největší možný počet
  identických sad,
 • 8:14 - 8:15
  které může Umama vytvořit.
 • 8:15 - 8:16
  Měl bych 3 sady.
 • 8:16 - 8:22
  Každá sada by obsahovala
  7 pořadačů a 10 tužek.
 • 8:22 - 8:24
  V podstatě jen hledáme číslo,
 • 8:24 - 8:28
  které rovnoměrně rozdělí obě tyto sady.
 • 8:28 - 8:30
  To největší možné číslo,
 • 8:30 - 8:33
  které rovnoměrně rozdělí obě tyto sady.
Title:
Slovní úlohy s NSN a NSD
Description:

Slovní úlohy s nejmenším společným násobkem a největším společným dělitelem

more » « less
Video Language:
English
Duration:
08:34

Czech subtitles

Revisions Compare revisions