Return to Video

Aktivita bez počítača - Premenné v obálkach

 • 0:23 - 0:26
  Táto lekcia sa volá Premenné v obálkach.
 • 0:26 - 0:30
  Naučíme sa, ako môžeme vytvoriť vety,
  aj keď stále nemáme všetky informácie.
 • 0:30 - 0:34
  Väčšina z nás už vie,
  ako vyplniť prázdnu kolónku.
 • 0:34 - 0:37
  Robíme to, keď píšeme
  svoje meno na domácu úlohu.
 • 0:37 - 0:43
  Niekedy musí byť vyplnených viac miest,
  a v tom prípade prázdne miesta pomenujeme,
 • 0:43 - 0:46
  aby sme vedeli,
  kam ktorá informácia patrí.
 • 0:47 - 0:51
  Premenné sú dočasnou náhradou
  za informácie, ktoré sa môžu zmeniť.
 • 0:51 - 0:54
  Používaním premenných
  namiesto chýbajúcich informácií
 • 0:54 - 0:56
  môžeme pokračovať ďalej v práci,
 • 0:56 - 1:00
  až kým niekto ďalší
  nevyplní chýbajúce informácie neskôr.
 • 1:00 - 1:02
  V softvéri používame premenné veľmi často.
 • 1:02 - 1:07
  Používame premenné ako náhradu za meno,
  e‑mailovú adresu alebo meno používateľa.
 • 1:07 - 1:11
  Takto dokážeme programu povedať,
  kde tieto podrobnosti nájde potom,
 • 1:11 - 1:13
  ako ich používateľ vyplní.
 • 1:13 - 1:15
  Pri našej práci
  používame premenné neustále.
 • 1:15 - 1:20
  Takže zakaždým, keď si potrebujeme uložiť
  informáciu na neskôr, použijeme premennú.
 • 1:21 - 1:25
  Napríklad potrebujeme spočítať, koľkokrát
  používateľ zdieľal správu na Twitteri.
 • 1:25 - 1:29
  Zakaždým, keď používateľ správu zdieľa,
  zvýšime hodnotu o jeden,
 • 1:29 - 1:32
  a zakaždým, keď používateľ správu vymaže,
  hodnotu o jeden znížime.
 • 1:33 - 1:36
  A vždy, keď potrebujeme vedieť,
  koľkokrát používateľ správu zdieľal,
 • 1:36 - 1:38
  pozrieme sa iba na našu premennú.
Title:
Aktivita bez počítača - Premenné v obálkach
Video Language:
English
Team:
Code.org
Project:
CSF '21-'22
Duration:
01:43

Slovak subtitles

Revisions Compare revisions