Return to Video

POKEA MOTO WA ROHO MTAKATIFU!!!

 • 0:00 - 0:04
  Sasa hivi, naona moto wa Bwana ukianguka nyumbani kwako!
 • 0:04 - 0:07
  Moto wa Bwana ukianguka juu ya moyo wako!
 • 0:07 - 0:16
  Moto wa Bwana ukianguka sasa hivi - ukiteketeza maumivu hayo, ukiteketeza mateso hayo, ukiteketeza utumwa huo!
 • 0:16 - 0:17
  Pokea moto!
 • 0:19 - 0:30
  Mungu anabisha mlangoni mwa
  moyo wako sasa hivi.
 • 0:30 - 0:33
  Lakini hatajilazimisha kuingia.
 • 0:33 - 0:39
  Hapana. Hatajilazimisha
  ndani ya moyo wako.
 • 0:39 - 0:45
  Lazima umruhusu aingie sasa hivi.
 • 0:45 - 0:52
  Na tunapokaribia kuomba, nataka uzingatie jambo muhimu sana.
 • 0:52 - 1:06
  Wengi wetu tunaojiunga na ibada hii leo tunamwomba Mungu atukomboe,
 • 1:06 - 1:17
  lakini bado tunajilisha kitu kile kile ambacho kinachochea utumwa wetu.
 • 1:17 - 1:21
  Tunamwomba Mungu atuponye siku ya leo
 • 1:21 - 1:30
  lakini tunashikilia kitu kile kile ambacho kinazuia muujiza wetu.
 • 1:30 - 1:35
  Tunamwomba Mungu uhuru,
  Uhuru wa Kiungu leo,
 • 1:35 - 1:47
  bado wengi wetu tunashikilia kitu kile kile ambacho kinatuweka mateka.
 • 1:47 - 1:50
  Kitu gani hicho?
 • 1:50 - 2:01
  Kutosamehe, uchungu,
  maudhi katika mioyo yetu.
 • 2:01 - 2:11
  Tunagaagaa katika sumu ya uchungu, lakini tunashangaa kwa nini bado tu wagonjwa kiroho.
 • 2:11 - 2:15
  Watu wa Mungu, imetosha!
 • 2:15 - 2:23
  Usingojee wakati unaofaa zaidi ili kufanya moyo wako utulie na Mungu.
 • 2:23 - 2:30
  Usingojee wakati unaofaa zaidi ili kuachilia msamaha kwa mtu huyo
 • 2:30 - 2:36
  aliyekudhulumu, aliyekudhuru, aliyekushitaki kwa uwongo, aliyekusingizia.
 • 2:36 - 2:39
  Sasa ni wakati uliowekwa.
 • 2:39 - 2:49
  Hivi sasa, kwa kila moyo uliofungwa na uchungu - nasema, ufunguliwe!
 • 2:49 - 2:53
  Ufunguliwe, katika jina kuu
  la Yesu Kristo!
 • 3:07 - 3:13
  Dawa pekee ya sumu ya dhambi ni Damu ya thamani ya Yesu Kristo.
 • 3:13 - 3:22
  Hivi sasa, kwa kila moyo ulio na sumu ya kutosamehe, maumivu ya zamani, chuki -
 • 3:22 - 3:30
  Utakaswe kwa Damu ya Yesu Kristo!
 • 3:55 - 4:06
  Kizuizi hicho moyoni mwako -
  kivunjwe kwa uwezo wa Mungu!
 • 4:17 - 4:21
  Kizuizi chochote cha kiroho
  kwa muujiza wako leo,
 • 4:21 - 4:31
  Ninasema kwa imani katika jina la Yesu Kristo - ondolewa! Uondolewe sasa hivi!
 • 4:45 - 4:50
  Ndiyo, watu wa Mungu!
  Naweza kuona mioyo yenu iko tayari.
 • 4:50 - 4:54
  Ninaweza kuona mioyo yenu iko tayari
  kupokea sasa hivi.
 • 4:54 - 5:05
  Biblia inasema katika 1 Yohana 1:5 Mungu ni nuru na ndani yake hamna giza.
 • 5:05 - 5:10
  Sasa hivi, kwa mamlaka
  katika jina la Yesu Kristo -
 • 5:10 - 5:21
  Tengwa na giza!
 • 5:35 - 5:42
  Popote zana hizo za giza zinazofanya kazi katika maisha yako -
 • 5:42 - 5:49
  leo, kuwe na mwanga!
 • 5:49 - 5:55
  Nuru nyumbani kwako! Nuru katika afya yako! Nuru katika kazi yako! Nuru katika familia yako!
 • 5:55 - 5:59
  Pokea nuru ya Mungu sasa hivi!
 • 6:20 - 6:25
  Kuwa huru kutoka katika madhihirisho yote
  ya giza!
 • 6:25 - 6:28
  Ufunguliwe kutoka katika utumwa huo!
 • 6:28 - 6:30
  Ufunguliwe kutoka katika mateso hayo!
 • 6:30 - 6:33
  Ufunguliwe kutoka katika ndoto hiyo mbaya!
 • 6:33 - 6:35
  Ufunguliwe kutoka katika uraibu huo!
 • 6:35 - 6:39
  Ufunguliwe kutoka katika laana hiyo ya kizazi!
 • 6:57 - 7:03
  Katika 1 Wafalme 18:28, kisa cha Nabii Eliya na manabii wa Baali,
 • 7:03 - 7:09
  Biblia inasema moto wa Bwana ukaanguka!
 • 7:09 - 7:13
  Sasa hivi, naona moto wa Bwana ukianguka nyumbani kwako!
 • 7:13 - 7:16
  Moto wa Bwana ukianguka juu ya moyo wako!
 • 7:16 - 7:25
  Moto wa Bwana ukianguka sasa hivi - ukiteketeza maumivu hayo, mateso hayo, utumwa huo!
 • 7:25 - 7:27
  Pokea moto!
 • 7:49 - 7:54
  Ndiyo, pokea moto wa Roho Mtakatifu na upokee uponyaji wako!
 • 7:54 - 7:59
  Pokea moto wa Roho Mtakatifu na kupokea ukombozi wako!
 • 7:59 - 8:04
  Pokea moto wa Roho Mtakatifu na upokee mafanikio yako!
 • 8:04 - 8:09
  Pokea moto wa Roho Mtakatifu na upokee uhuru wako leo!
 • 8:26 - 8:36
  Hivi sasa, dhiki hiyo, ulevi ulioingia maishani mwako kupitia roho za mababu,
 • 8:36 - 8:41
  laana za kizazi -
  anza kuivunja sasa hivi!
 • 8:41 - 8:43
  Vunja minyororo ya mateso!
 • 8:43 - 8:46
  Vunja minyororo ya uraibu! Ivunjwe!
 • 9:08 - 9:14
  Uraibu huo wa pombe - uvunjwe,
  katika jina la Yesu Kristo!
 • 9:14 - 9:20
  Uraibu huo wa sigara - uvunjwe,
  katika jina la Yesu Kristo!
 • 9:20 - 9:28
  Uraibu huo wa ponografia na punyeto - uvunjwe sasa hivi!
 • 9:46 - 9:49
  Ndiyo, watu wa Mungu,
  pokea moto wa Roho Mtakatifu.
 • 9:49 - 9:57
  Weka mkono wako mahali ambapo umekuwa ukipata maumivu, magonjwa, mateso.
 • 9:57 - 10:02
  Pokea moto wa Roho Mtakatifu
  na upokee leo!
 • 10:19 - 10:30
  Ninazungumza na roho hiyo ya uchungu.
  Sikiliza sauti ya Mungu.
 • 10:30 - 10:36
  Toka, kwa jina la Yesu Kristo!
 • 10:36 - 10:42
  Maumivu hayo, mateso hayo, ugonjwa huo - toka nje!
 • 10:58 - 11:06
  Chochote ambacho shetani ameweka kwenye mfumo wako na kusababisha maumivu, ugonjwa -
 • 11:06 - 11:11
  Ninasema hivi sasa, Ondoshwa nje!
 • 11:11 - 11:15
  Usafishwe kwa Damu
  ya Yesu Kristo!
 • 11:15 - 11:17
  Tapika! Tapika huo uchungu!
 • 11:17 - 11:21
  Tapika hiyo sumu!
  Itapike sasa hivi!
 • 11:41 - 11:51
  Hiyo sumu ya kiroho inayochafua mwili wako, ikitesa mfumo wako, kuharibu viungo vyako -
 • 11:51 - 11:55
  Nasema, fichuliwa!
 • 11:55 - 12:00
  Itapike sasa hivi! Itapike,
  katika jina la Yesu Kristo!
 • 12:00 - 12:07
  Tapika hiyo sumu, adha, ugonjwa! Upone!
 • 12:24 - 12:35
  Ninazungumza na mateso hayo katika uwezo wako,
  katika mfumo wako, katika viungo vyako.
 • 12:35 - 12:45
  Hilo shinikizo la damu, Hiyo high cholesterol, hicho kisukari - Uponywa!
 • 12:45 - 12:48
  Upone sasa hivi!
 • 13:08 - 13:19
  Ugumu huo wa kutembea, ugumu wa kula, ugumu wa kupumua - uponywe!
 • 13:19 - 13:21
  Upone sasa hivi!
 • 13:40 - 13:49
  Kwa mara nyingine tena, weka mkono wako, kama kitendo cha imani, mahali popote unapopata maumivu.
 • 13:49 - 13:54
  Ikiwa una picha ya mpendwa, mtu wa familia ambaye ni mgonjwa,
 • 13:54 - 13:56
  Shikilia picha hiyo kwa imani.
 • 13:56 - 14:00
  Hebu tusihi Damu ya Yesu
  juu ya hali hiyo.
 • 14:00 - 14:09
  Kumbuka, ni sala ya Kimaandiko inayoachilia nguvu za Mungu.
 • 14:09 - 14:18
  Katika Isaya 53:5, inasema,
  “Kwa kupigwa kwake sisi tumepona.”
 • 14:18 - 14:25
  Sasa hivi, anza kusihi Damu ya Yesu juu ya hali yako,
 • 14:25 - 14:29
  juu ya familia yako, juu ya afya yako,
  juu ya kesi hiyo.
 • 14:29 - 14:35
  Omba kwa Damu ya Yesu sasa hivi.
 • 14:35 - 14:39
  Sihi Damu ya Yesu Kristo.
 • 15:02 - 15:06
  Kwa wale ambao wameunganishwa na familia yako,
 • 15:06 - 15:08
  Nataka mje pamoja sasa hivi.
 • 15:08 - 15:11
  Nataka nyinyi mje pamoja
  na kuomba pamoja.
 • 15:11 - 15:13
  Tunakwenda kuziombea familia zetu.
 • 15:13 - 15:23
  Ninaamuru kila roho ya kizuizi
  Iiache familia yako!
 • 15:23 - 15:25
  Iachie familia yako leo!
 • 15:38 - 15:48
  Ninaamuru kila roho ya vilio iiache familia yako sasa hivi!
 • 16:01 - 16:12
  Ninaamuru kila roho inayosumbua ustawi wa familia yako iondoke sasa hivi!
 • 16:12 - 16:14
  Ondoka, kwa jina la Yesu Kristo!
 • 16:30 - 16:39
  Roho yoyote ya mpasuko ambayo inajaribu kugawanya familia yako -
 • 16:39 - 16:46
  Namwambia huyo roho wa ajabu, ondoka!
  Ondolewa sasa hivi!
 • 17:01 - 17:11
  Kila nguvu ya kiroho inayofanya kazi dhidi ya umoja wenu, umoja, amani kama familia -
 • 17:11 - 17:16
  Ondolewa! Ondolewe sasa hivi!
 • 17:35 - 17:43
  Katika familia yako, pokea moto wa
  Roho Mtakatifu na acha furaha itawale!
 • 17:43 - 17:47
  Pokea moto wa Roho Mtakatifu na
  amani itawale!
 • 17:47 - 17:53
  Pokea moto wa Roho Mtakatifu na
  uache umoja utawale!
 • 17:53 - 17:57
  Pokea kwa imani katika jina la
  Yesu Kristo!
 • 18:19 - 18:27
  Kila roho itendayo kazi
  kinyume cha uthabiti wenu,
 • 18:27 - 18:34
  ambayo inasababisha kutofautiana katika kutembea kwako kiroho na Bwana -
 • 18:34 - 18:43
  Namwambia huyo roho wa ajabu, toka nje!
  Toka, katika jina la Yesu Kristo!
 • 19:03 - 19:12
  Najua kuna wengi wetu ambao tumekuwa tukipata msongo wa mawazo usio wa kawaida
 • 19:12 - 19:25
  katika maeneo yetu ya kazi, kazi, familia, ndoa na fedha.
 • 19:25 - 19:35
  Hivi sasa, kwa kila moyo uliounganishwa kwa wakati huu ambao unasumbuliwa na mafadhaiko yasiyo ya kawaida -
 • 19:35 - 19:39
  Ninasema, pokea nguvu za Kimungu!
 • 19:39 - 19:42
  Pokea nguvu isiyo ya kawaida!
 • 19:42 - 19:45
  Pokea nguvu za kushinda!
 • 19:45 - 19:50
  Pokea nguvu za kushinda,
  katika jina la Yesu Kristo.
 • 20:08 - 20:19
  Kwa ule moyo uliolemewa na mitego na mahangaiko ya maisha haya - fanywa upya leo!
 • 20:19 - 20:23
  Uwe huru, katika jina la Yesu Kristo!
 • 20:44 - 20:53
  Ukombolewe na roho hiyo ya ulegevu.
 • 20:53 - 20:57
  Ufanywe upya!
 • 20:57 - 21:03
  Katika roho yako, ndani ya nafsi yako, katika mwili wako -
  ufanywe upya leo!
 • 21:19 - 21:23
  Ufanywe upya ili uendelee kukazana!
 • 21:23 - 21:25
  Fanywa upya ili uendelee!
 • 21:25 - 21:28
  Fanywa upya ili uendelee kukua!
 • 21:28 - 21:32
  Ufanywe upya ili uendelee kung’aa kwa furaha ya Bwana!
 • 21:32 - 21:34
  Ifanywe upya sasa hivi!
 • 21:50 - 21:59
  Sasa hivi, mwombe Mungu Mwenyezi
  akusaidie kutenganisha
 • 21:59 - 22:05
  kutoka kwa chochote kinachojaribu kukutenganisha Naye.
 • 22:05 - 22:06
  Muulize sasa hivi.
 • 22:28 - 22:33
  Najua kuna wengi wetu tunapambana
  na udhaifu.
 • 22:33 - 22:39
  Inaweza kuwa udhaifu wa kimwili, kihisia, kiakili au kiroho.
 • 22:39 - 22:44
  Haijalishi udhaifu huo ni upi,
  ahadi ya Mungu ni hiyo
 • 22:44 - 22:50
  Atadhihirisha nguvu zake
  katika udhaifu huo.
 • 22:50 - 22:51
  Muulize sasa hivi.
 • 22:51 - 22:55
  Mwombe Mungu aonyeshe nguvu zake
  katika udhaifu wako.
 • 22:55 - 23:00
  Mwambie adhihirishe nguvu zake katika udhaifu wako sasa hivi.
 • 23:27 - 23:31
  Kumbuka, ulikuwa ni udhaifu wa Daudi
 • 23:31 - 23:39
  ambao kwa hakika ulionyesha nguvu za Mungu katika kukutana kwake na Goliathi.
 • 23:39 - 23:44
  Mwambie Mungu sasa hivi adhihirishe nguvu zake katika udhaifu wako,
 • 23:44 - 23:48
  ili utukufu wake uonekane katika maisha yako.
 • 23:48 - 23:50
  Muulize sasa hivi.
 • 24:22 - 24:27
  Katika jina kuu la Yesu Kristo tunaomba.
 • 24:33 - 24:43
  Watu wa Mungu najua mmepatwa moto wa Roho Mtakatifu leo.
 • 24:43 - 24:49
  Na nini kinatokea wakati roho yako inapounganishwa na Roho Wake?
 • 24:49 - 24:51
  Uponyaji hufanyika.
 • 24:51 - 24:52
  Ukombozi unafanyika.
 • 24:52 - 24:55
  Uhuru unafanyika.
 • 24:55 - 24:56
  Mafanikio hufanyika.
 • 24:56 - 25:00
  Umeipokea katika Roho leo!
 • 25:00 - 25:11
  Biblia inasema kwamba Mungu ametuita kutoka gizani na kutuingiza katika nuru yake ya ajabu!
 • 25:11 - 25:18
  Leo, Mungu amekuita utoke katika magonjwa na uwe na afya njema.
 • 25:18 - 25:22
  Amewaita kutoka katika utumwa
  na kuingia katika uhuru.
 • 25:22 - 25:26
  Amekuita kutoja kwenye hofu na imani.
 • 25:26 - 25:30
  Amekuita kwa uhuru wako leo.
 • 25:30 - 25:33
  Kwa hivyo sasa hivi, anza kufurahi!
 • 25:33 - 25:41
  Furahia uhuru wako, ukombozi, uponyaji, mafanikio!
 • 25:41 - 25:48
  Hata kama bado haujaona udhihirisho huo kwa macho au kimwili, unaweza kufurahi!
 • 25:48 - 25:51
  Unaweza kufurahi kama kitendo cha imani.
 • 25:51 - 25:55
  Furahia sasa hivi!
 • 25:55 - 26:03
  Na mnapofurahia watu wa Mungu ngoja niwakumbushe jambo la maana sana.
 • 26:03 - 26:19
  Pale Mungu anapoingilia kati, huwezi kutenganisha suluhisho na wokovu.
 • 26:19 - 26:27
  Kwa maneno mengine, chochote unachopokea kutoka kwa Yesu Kristo -
 • 26:27 - 26:33
  kipo juu ya jukwaa la wokovu
  wa nafsi yako.
 • 26:33 - 26:39
  Kwa hivyo, lazima uangalie ng'ambo ya muujiza uliopokea leo.
 • 26:39 - 26:46
  tukio ulilokumbana nalo leo,
  mguso uliohisi leo - angalia zaidi ya hapo.
 • 26:46 - 26:53
  Je, utaendeleaje na safari ya imani?
 • 26:53 - 27:10
  Yesu Kristo alisema kwamba lazima tukeshe na kuomba (Mathayo 26:40-41).
 • 27:10 - 27:21
  Jihadhari na ushawishi wowote katika ulimwengu huu ambao unajaribu kukudanganya
 • 27:21 - 27:32
  kupunguza kiwango cha Neno la Mungu na kuifanya dhambi kuwa ya kawaida. Jihadharini.
 • 27:32 - 27:38
  Weka moyo wako katika upatano na kweli ya Neno la Mungu.
 • 27:38 - 27:44
  Fanya maisha yako yaendane na nuru yake
 • 27:44 - 27:51
  na nuru hiyo iangaze ndani yako na kupitia kwako, katika jina la Yesu.
Title:
POKEA MOTO WA ROHO MTAKATIFU!!!
Description:

Shuhudia moto wa Roho Mtakatifu ukishuka kwa nguvu wakati uleule kote ulimwenguni wakati wa Ibada hii ya Maombi Shirikishi na Ndugu Chris - ukileta uponyaji, ukombozi na mafanikio ya ajabu! Maelfu ya waumini duniani kote huungana kupitia Zoom - katika mazingira ya imani - kuleta hali zao mbele za Mungu katika huduma hizi za mtandaoni za kila mwezi kwenye TV ya Moyo wa Mungu Nguvu za Mungu hazipitwi na wakati. Jiunge na maombi haya na ukamate moto wa Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu!

Ili kujiunga na Ibada inayofuata ya Maombi Shirikishi na Ndugu Chris kupitia Zoom, tafadhali wasilisha ombi lako la maombi hapa - https://www.godsheart.tv/interactive-prayer-form

#Maombi Shirikishi

➡️ Pats Kutiwa Moyo Kila Siku kwenye WhatsApp - https://godsheart.tv/whatsapp/
➡️ Saidia TV ya Moyo wa Mungu kifedha - https://godsheart.tv/financial/
➡️ Habari kuhusu Maombi Shirikishi - https://godsheart.tv/interactive-prayer/
➡️ Jitolee kama Mtafsiri wa TV ya Moyo wa Mungu - https://godsheart.tv/translate/
➡️ Shirikisha ushuhuda wako - https://godsheart.tv/testimony
➡️ Jiunge na Ibada yetu ya Maombi ya Moja kwa Moja Jumamosi ya kwanza ya kila mwezi - https://www.youtube.com/godshearttv/live

more » « less
Video Language:
English
Team:
God's Heart TV
Duration:
28:22

Swahili subtitles

Revisions Compare revisions