Return to Video

Elsa Marieds - Ngày Phiên dịch viên Quốc tế 2017

 • 0:01 - 0:03
  Xin chào, tôi là Elsa Marieds
 • 0:03 - 0:06
  người sáng lập và
  chủ tịch hội đồng quản trị của Quỹ Red Dot
 • 0:06 - 0:08
  được biết tới với cái tên Safecity
 • 0:09 - 0:13
  Safecity là một hệ thống bản đồ về
  bạo lực tình dục ở nơi công cộng
 • 0:13 - 0:15
  thu thập dựa trên
  tin tức nóng tại địa phương
 • 0:15 - 0:17
  được hệ thống trên bản đồ
  thành các tụ điểm
 • 0:18 - 0:21
  Các bạn đã biết, bạo lực tình dục
  phổ biến trên toàn cầu
 • 0:21 - 0:24
  chúng tôi đã nhận được
  rất nhiều sự công nhận quốc tế
 • 0:24 - 0:29
  cho công việc về dữ liệu cộng đồng
  và các công nghệ liên quan
 • 0:30 - 0:35
  Kết quả là, chúng tôi được
  mời diễn thuyết khắp nơi trên thế giới
 • 0:35 - 0:39
  và nói về công việc của mình
  với các thính giả
 • 0:39 - 0:43
  Tôi nói bằng tiếng Anh, nhưng thính giả
  có thể không biết tiếng Anh
 • 0:43 - 0:44
  như một ngôn ngữ cơ bản
 • 0:45 - 0:49
  Do đó, phiên dịch rất quan trọng
  vì nó giúp tôi chia sẻ các thông điệp
 • 0:49 - 0:53
  đúng ngữ cảnh và ý nghĩa
 • 0:54 - 0:57
  Ví dụ, tôi đang ở Argentina
 • 0:57 - 0:59
  và tôi đã có một số bài nói
 • 0:59 - 1:02
  với hơn năm trăm người ở mỗi nơi
 • 1:03 - 1:06
  Nếu không có sự giúp đỡ
  của các phiên dịch viên
 • 1:06 - 1:08
  những người đó sẽ không hiểu
  nổi một từ về điều tôi nói
 • 1:09 - 1:14
  để mà, họ có thể đánh giá cao công việc
  và nhận được thông điệp
 • 1:14 - 1:16
  về điều chúng tôi đang làm
 • 1:16 - 1:19
  Nên, trong Ngày Phiên dich viên quốc tế này
 • 1:19 - 1:22
  tôi muốn chúc mừng các phiên dịch viên
 • 1:22 - 1:26
  Và cảm ơn các bạn rất nhiều
  vì ngôn ngữ rất quan trọng
 • 1:26 - 1:32
  chúng ta cần tìm những nhịp cầu
  để có thể chia sẻ kinh nghiệm với nhau
 • 1:33 - 1:35
  Xin cảm ơn
Title:
Elsa Marieds - Ngày Phiên dịch viên Quốc tế 2017
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
International Translation Day
Duration:
01:35

Vietnamese subtitles

Incomplete

Revisions