Return to Video

Multiplying a Decimal by a Power of 10

 • 0:01 - 0:08
  แสตมป์หนึ่งดวงราคา $0.44. แสตมป์ม้วนละ
  1000 ดวงราคาเท่าใด?
 • 0:08 - 0:12
  มีวิธีทำหลายวิธี และผมจะทำสองวิธี
  เพื่อให้เห็นว่ามันใช้ได้ทั้งคู่.
 • 0:12 - 0:15
  วิธีหนึ่งเร็วกว่า แต่ผมอยากให้คุณเข้าใจ
  ว่าทำไมถึงใช้ได้.
 • 0:15 - 0:18
  แล้วเราค่อยทดสอบว่ามันถูกต้อง
 • 0:18 - 0:21
  โดยใช้วิธีการทศนิยมแบบดั้งเดิม.
 • 0:21 - 0:27
  เราเริ่มที่ $0.44. ผมจะเขียนว่า 0.44.
 • 0:27 - 0:32
  นั่นคือแสตมป์หนึ่งดวง นี่ก็คือ
  แสตมป์หนึ่งดวง. ผมจะเขียนแบบนี้นะ 1 ดวง.
 • 0:32 - 0:34
  แสตมป์ 10 ดวงราคาเท่าใด?
 • 0:34 - 0:37
  ทีนี้ ถ้าแสตมป์ 1 ดวงราคา $0.44
  แล้วแสตมป์ 10 ดวง
 • 0:37 - 0:40
  เราก็เลื่อนทศนิยมไปทางขวาหนึ่งตำแหน่ง
 • 0:40 - 0:44
  มันก็คือ ตอนนี้ ศูนย์นำหน้าไม่มีค่าแล้ว
 • 0:44 - 0:52
  มันกลายเป็น 4.4 หรือถ้าพูดให้ชัด
  มันเท่ากับ $4.40.
 • 0:52 - 0:56
  แล้วเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณมีแสตมป์ร้อยดวง?
  100 ดวง.
 • 0:56 - 0:58
  ก็คิดเหมือนเดิม.
 • 0:58 - 1:03
  เรากำลังคูณอีก 10 เท่า เราจึงเลื่อนทศนิยม
  ไปทางขวาอีกหนึ่งครั้ง.
 • 1:03 - 1:07
  แสตมป์ร้อยดวง จะมีราคา ราคา $44.00.
 • 1:07 - 1:09
  และคุณคงเข้าใจ.
 • 1:09 - 1:16
  ถ้าแสตมป์หนึ่งดวงราคา 44 ในร้อยดอลลาร์
  แล้วแสตมป์ร้อยดวง จะ
 • 1:16 - 1:21
  มีราคา 44 ใน 100 ของร้อยดอลลาร์ หรือ $44.
  หรือคุณจะมองเป็น
 • 1:21 - 1:23
  การเลื่อนทศนิยมไปหนึ่งตำแหน่งก็ได้.
 • 1:23 - 1:26
  แล้วถ้าเรามีแสตมป์หนึ่งพันดวง
  ถ้าเรามี 1000 ดวง
 • 1:26 - 1:28
  เราจะเลื่อนทศนิยมไปทางขวา
  อีก 1 ครั้ง
 • 1:28 - 1:35
  การเลื่อนทศนิยมไปทางขวา เหมือนกับ
  การคูณด้วย 10. มันจึงเท่ากับ $440.
 • 1:35 - 1:41
  ทีนี้ เราก็ใส่ศูนย์ต่อท้ายอีกตัวได้
  ให้ชัดเจนว่าเราไม่มีเศษเซนต์ตรงนี้.
 • 1:41 - 1:44
  ถ้าคุณอยากทำเร็วๆ คุณก็เริ่มที่ $0.44.
 • 1:44 - 1:48
  แล้วก็บอกว่า โอเค ผมไม่ได้คูณด้วย 10.
  ผมไม่ได้คูณด้วย 100.
 • 1:48 - 1:53
  ผมกำลังคูณด้วย 1000. คุณก็ต้องเติม
  ศูนย์อีกตัวตรงนี้.
 • 1:53 - 1:59
  แล้วคุณก็เลื่อนทศนิยมไปตรงนี้.
 • 1:59 - 2:05
  คุณก็คูณอันนี้ด้วยสิบ คูณสิบ คูณสิบ
  เท่ากับ หนึ่งพัน.
 • 2:05 - 2:10
  นี่จึงกลายเป็น $440.
 • 2:10 - 2:15
  ลองทดสอบดูว่ามันเท่ากันไหม
  ถ้าเราคูณแบบดั้งเดิม
 • 2:15 - 2:25
  วิธีที่เราคูณทศนิยม ถ้าคุณคูณ 1000
  กับ $0.44.
 • 2:25 - 2:33
  คุณก็เริ่มตรงนี้. 4 คูณ 0 ได้ 0, 4 คูณ 0
  ได้ 0, 4 คูณ 0 ได้ 0, 4 คูณ 1 ได้ 4.
 • 2:33 - 2:36
  หรือคุณบอกว่า เฮ้ นี่คือ 4 คูณหนึ่งพัน.
 • 2:36 - 2:40
  แล้วเราก็ไปหนึ่งหลัก เราก็เติมศูนย์.
 • 2:40 - 2:48
  เหมือนเดิม เราจะได้ 4 คูณ 0 ได้ 0, 4 คูณ 0
  ได้ 0, 4 คูณ 0 ได้ 0, 4 คูณ 1 ได้ 4.
 • 2:48 - 2:51
  หรือเราแค่คูณ 4 กับหนึ่งพัน.
  ได้เท่ากับ 4000
 • 2:51 - 2:54
  ถ้าคุณไม่รวมศูนย์ที่เราใส่ข้างหน้า
 • 2:54 - 2:57
  เพราะเราไปทางซ้ายหนึ่งตำแหน่ง.
 • 2:57 - 3:01
  แล้วเราไม่เหลืออะไรแล้ว. ผมยังไม่ได้
  คิดเรื่องทศนิยมเลย.
 • 3:01 - 3:06
  ถึงตรงนี้ ผมยังมองมันเป็นหนึ่งพันคูณ 44
  อยู่ ผมไม่ได้คิดจุดทศนิยมเลย.
 • 3:06 - 3:08
  ถ้ามันคือ หนึ่งพันคูณ 44,
 • 3:08 - 3:15
  เราจะได้ 0 บวก 0 ได้ 0, 0 บวก 0 ได้ 0, 0
  บวก 0 ได้ 0, 4 บวก 0 ได้ 4.
 • 3:15 - 3:19
  4 บวกศูนย์ได้ 4. และถ้าคุณไม่คิดทศนิยม
  มันก็ดูถูกต้องดี.
 • 3:19 - 3:24
  เพราะหนึ่งพันคูณ 4 ได้ 4 พัน และหนึ่งพัน
  คูณ 40 ได้ 4 หมื่น.
 • 3:24 - 3:31
  คุณจึงได้ 44000. แต่แน่นอน มันไม่ใช่ 44.
  มันคือ 44 ส่วนร้อย.
 • 3:31 - 3:34
  เราได้ว่าระหว่างเลขสองตัว ได้เลขสองตัว
  หลังจุดทศนิยม.
 • 3:34 - 3:38
  เราจึงต้องมีเลขสองตัวข้างหลัง หรือทางขวา
  จุดทศนิยมในคำตอบของเรา.
 • 3:38 - 3:41
  หนึ่ง สอง. ตรงนั้นเอง.
 • 3:41 -
  เหมือนเดิม เราได้ $440.00 สำหรับแสตมป์
  หนึ่งพันดวง.
Title:
Multiplying a Decimal by a Power of 10
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:47

Thai subtitles

Incomplete

Revisions