Pham Duong Chau's avatar
To change your picture, click Edit link in About section.

Thông tin

Học tiếng Trung tại trung tâm tiếng Trung đông học viên nhất tại Hà Nội. Học tiếng Trung trực tiếp với vua tiếng Trung youtube Dương Châu. I’m teaching Chinese. Pls visit to study https://tiengtrung.vn/
pham duong chau joined Amara on Tháng tư 17, 2020.

Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh

Nhóm

vẫn chưa tham gia nhóm nào.

User Activity

No activity