Vietnamese titulky

← Firefox Privacy Protections: Letting You Track the Trackers

Získať kód na vloženie
15 Languages

Ukazujem Revíziu 1 vytvorenú 05/04/2020 od Khoi Pham.

 1. Có cả ngàn cookies và các trackers khác
 2. Theo dõi bạn ở trên internet mọi ngày
 3. Ứng dụng Firefox bây giờ đã có thể chặn
  chúng
 4. một cách tự động.
 5. Hãy tự mình tìm hiểu.
 6. Sự riêng tư của bạn được bảo
  vệ
 7. Hãy nhấn vào hình lá chắn ở trên thanh URL
 8. để có thể thấy các trackers
 9. Ứng dụng sẽ block những trang web
  nhất định
 10. và tiếp cận thông báo đầy đủ của
 11. tất cả mọi trackers
 12. chúng tôi đã chặn tuần này.
 13. Chức năng bảo vệ sự riêng tư cũng
 14. xuất hiện ở Danh Mục Chính.
 15. Rất dễ để chỉnh sửa theo ý thích
 16. những gì bạn muốn chặn
 17. Phần cài đặt Chức Năng Bảo Vệ Nâng Cao
 18. Giám sát mọi hoạt động của
  trackers
 19. để theo dõi bạn
 20. và học hỏi thêm về
 21. năm loại trackers khác nhau
 22. sẽ bị chặn.
 23. Kích hoạt tài khoản Firefox
 24. để đăng kí Theo Dõi Firefox
 25. và để thấy thông tin cá nhân của bạn
 26. thuộc về một công ty khác
 27. vi phạm dữ liệu
 28. và xem trộm kết quả của
  bạn
 29. ngay ở trên trang.
 30. Đăng nhập vào Khoá Firefox
 31. sẽ cho bạn thấy mật khẩu
 32. bạn đã lưu ở trong trình duyệt
  Firefox
 33. và dùng những mật khẩu đó
 34. ở trên mọi thiết bị.
 35. Với Chức Năng Bảo Vệ Nâng Cao
 36. Firefox sẽ giúp bạn giữ được
 37. những gì là riêng tư nhất.