Macedonian subtitrări

← Општествено одговорен начин на користење на интернетот

Ја исполнуваш благородната задача да сортираш отпад за рециклирање и компостирање затоа што е добро за планетата. Пробај го Firefox: добар е за Интернетот, добар е за луѓето И е полесен од отпадот. Победа / победа. https://mzl.la/2J0Uyb4

Obține codul încorporat
23 Languages

Showing Revision 1 created 02/16/2021 by Stefan Mitikj.

  1. Трошиш многу време на пчели
    да направат свој мед.
  2. Зошто не потрошиш помалку од минута
    менувајќи го веб прелистувачот?
  3. Фајерфокс:
  4. Добар за луѓе
  5. Полесен од пчели