Return to Video

Mary Heilmann: Tranh trừu tượng | Art21 "Extended Playi"

 • 0:11 - 0:12
  Mùa hè vài năm trước,
 • 0:12 - 0:16
  Tôi đang vẽ bức tranh "Heaven"
  (Thiên đường)
 • 0:16 - 0:18
  Nó là một bức tranh tự do,
 • 0:18 - 0:21
  mang tính biểu tượng, phi đối tượng.
 • 0:21 - 0:26
  Tôi nghĩ nó là bản hậu hiện đại của tôi
  trong chủ nghĩa biểu hiện trừu tượng.
 • 0:26 - 0:30
  Và tôi đọc tiểu sử của de Kooning
 • 0:30 - 0:34
  về việc de Kooning tội nghiệp đã ngồi
  trên một cái ghế trong nhiều năm liền
 • 0:34 - 0:36
  và cố gắng nảy ra ý tưởng
  cho một bức tranh.
 • 0:36 - 0:40
 • 0:40 - 0:41
 • 0:41 - 0:43
 • 0:43 - 0:45
 • 0:45 - 0:47
 • 0:47 - 0:49
 • 0:49 - 0:51
 • 0:51 - 0:52
 • 0:52 - 0:55
 • 0:55 - 0:57
 • 0:57 - 0:57
 • 0:59 - 1:01
 • 1:01 - 1:03
 • 1:03 - 1:08
 • 1:09 - 1:11
 • 1:11 - 1:14
 • 1:15 - 1:18
 • 1:18 - 1:19
 • 1:19 - 1:23
 • 1:23 - 1:25
 • 1:25 - 1:29
 • 1:29 - 1:33
 • 1:33 - 1:35
 • 1:35 - 1:37
 • 1:40 - 1:41
 • 1:41 - 1:42
 • 1:42 - 1:45
Title:
Mary Heilmann: Tranh trừu tượng | Art21 "Extended Playi"
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Art21
Proiect:
"Extended Play" series
Duration:
02:00

Vietnamese subtitles

Versiuni Compare revisions