Hungarian subtitrări

← Miért rendelkezzenek a tavak és folyók ugyanazokkal a jogokkal, mint az emberek?

Obține codul încorporat
22 Languages

Showing Revision 12 created 03/17/2020 by Csaba Lóki.

 1. Aquay Wunne Kesuk.
  Kelsey Leonard Nooweesuonk.
 2. Jó napot mindenkinek!
 3. A shinnecock nemzetből való vagyok.
 4. Tabutni [köszönet] a cahuillaiaknak,
 5. akiknek földjén ma összegyűltünk.
 6. Arra tanítottak, hogy a víz él.

 7. Hall bennünket,
 8. megőrzi az emlékeket.
 9. Magammal hoztam egy vizeskancsót,
 10. hogy megőrizze a mai beszélgetés emlékét.
 11. Ki rendelkezik törvényes jogokkal?

 12. A történelem rámutat,
  hogy van, aki igen, és van, aki nem.
 13. Az Egyesült Államokban,
  az őslakosok, mint jómagam,
 14. állampolgárságot csak 1924 után kaptak.
 15. Shinnecock őseim, a képen,
 16. nem élveztek állampolgári jogokat.
 17. Miért állítsuk azt a nemzetekről,
  hogy jogállamban élnek,
 18. ha nem mindenki élvezi
  ugyanazt a védelmet?
 19. Azért, mert ez az igazságtalanság
  egyik legjobb ellenszere.
 20. Őslakosként tudjuk, mi az igazságtalanság.
 21. Jó barátunk, mentorunk, vízért menetelő

 22. Nokomis, nagyanyánk,
  Josephine Mandamin-ba
 23. elmesélte a midewiwin-beli törzse
 24. anisinábé népének egyik jövendölését.
 25. Ebben pedig az állt,
 26. hogy el fog jönni a nap,
 27. amikor az arany unciája közel
  sem fog annyit érni, mint ugyanannyi víz.
 28. Amint erről a jövendölésről mesélt,
 29. végigfutott agyamon világunk
  összes igazságtalansága,
 30. a világszerte látott vízválság,
 31. majd azt mondtam: "Nokomis, nagyanya,
 32. a jövendölés számunkra
  mintha beteljesülni látszana."
 33. Ő egyenesen rám nézett,
 34. és azt válaszolta:
 35. "Tudsz valamit ellene tenni?"
 36. Ezért jöttem ma el, mert hiszem,
 37. hogy a világban látott
  víz körüli igazságtalanságok
 38. leküzdésének egyik módja lehetne,
 39. ha a vízhez mint élőlényhez viszonyulnánk,
 40. és megérdemelten
  jogi személyiséggel látnánk el.
 41. Ehhez át kell formálnunk
  a vízhez fűződő értékrendünket.

 42. El kell gondolkodnunk,
  hogy miként kötődünk hozzá.
 43. Ha valaki megkérdezi:
 44. "Mi a víz?",
 45. általában ezt válaszolnánk:
 46. "Eső, óceán, tó, folyó, H₂O, folyadék."
 47. Talán még a víz szent lényegével
  is tisztában vagyunk,
 48. és azt mondjuk: a víz az élet.
 49. Viszont, ha azt kérdezném:
 50. "Ki a víz?"
 51. Akárcsak ha azt kérdezném önöktől:
  "Ki az ön nagyanyja?",
 52. "Ki az ön lánytestvére?"
 53. Ez a szemléletváltás
  lényegében formálná át,
 54. ahogyan a vízről gondolkodunk,
 55. átformálná, hogyan hozunk döntéseket
 56. a víz védelmének lehetőségeiről,
 57. ugyanúgy, ahogy nagyanyánk, édesanyánk,
 58. testvérünk, nénénk védjük.
 59. Ilyen típusú átalakulás szükséges,
 60. ha a világban látott vízválság ellen
 61. fel akarjuk venni a harcot,
 62. az olyan felemésztő vízválságok ellen,
 63. amelyeket képernyőinken
  nyomon követhetünk,
 64. amint visszaszámlálnak a végső napig,
 65. amikor is a városi vízellátás megszűnik.
 66. Például a dél-afrikai Fokvárosban,

 67. ahol 2018-ban,
 68. a lakosságot két percnyi zuhanyzásra
 69. és személyenként 100 liter víz
  használatára korlátozták,
 70. vagy ahogy múlt nyáron
  a hibás vízgazdálkodás miatt
 71. Csennai utcáit
 72. több ezer műanyag kanna lepte el,
 73. amint a lakosok órákig vártak
  az először vasúton,
 74. majd közúton érkező tartálykocsikra,
 75. hogy fedezzék napi szükségletüket.
 76. Vagy akár itt, az Egyesült Államokban,
 77. a világ egyik legfejlettebb országában.
 78. A michigani Flintnek
  a mai napig nincs tiszta vize.
 79. Bár ezekről a válságokról
  valószínűleg nem hallottak:

 80. Az észak-ontariói első nemzet
  Kanadában, a neskantaga,
 81. ahol a lakosság 1995 óta
  csak forralt vizet használhat.
 82. Vagy a Grassy Narrows,
 83. akik évtizedek óta küszködnek
 84. a papíripar okozta vízszennyezéssel.
 85. Egy utóbbi tanulmány szerint
 86. az őslakosság 90 százalékának
 87. van valamilyen szintű,
 88. súlyos egészségi szövődményekkel
  járó higanymérgezése.
 89. Vagy akár a navahó nemzet körében.
 90. Az Animas folyó látható itt
  2015 egyik kora reggelén,

 91. a Gold King Mine-kiömlés előtt.
 92. Miután a bányából
 93. több ezer köbméter káros anyag
  ömlött a folyórendszerbe,
 94. ilyenné változott.
 95. A navahó nemzet, a diné nép
 96. és a folyó a mai napig próbál
  a szennyezéstől megszabadulni.
 97. Vagy akár pont itt,
  a kaliforniai Palm Springsben,
 98. ahol a cahuilla indiánok
  Agua Caliente Bandje
 99. évtizedek óta küzd a talajvíz védelméért,
 100. hogy a jövő nemzedékek ne csak éljenek,
 101. hanem gyarapodjanak is szülőföldjükön,
 102. ahogy azt az idők kezdete óta tették.
 103. Az amerikai DIGDEEP
  és a US Water Alliance

 104. nemrégiben készült tanulmánya szerint
 105. a rassznak irányadó szerepe
  van a víz- és szennyvízellátásban.
 106. Őslakosokként pedig
 107. mi vagyunk azok,
 108. akik leginkább szembesülünk
 109. víz- és szennyvízellátási gondokkal.
 110. Indián jogászként és kutatóként hiszem,
 111. a vizet érintő igazságtalanságok
  abból erednek,
 112. hogy a nyugati jogrendszer
 113. képtelen a vizet
  jogi személyiségként elismerni.
 114. Meg kell kérdeznünk magunktól –

 115. az igazság kiért van?
 116. Csupán az emberiségért?
 117. A társaságokat
  elláttuk jogi személyiséggel.
 118. Az USA-ban, a Legfelsőbb Bíróság
  a Citizens United döntésében kimondta:
 119. a társaság egyenlő a személlyel,
 120. ugyanazokkal az alkotmányos jogokkal,
 121. mint a szólásszabadság,
 122. és ezt alkalmazta
  a Hobby Lobby-ügy indoklásában,
 123. ahol a társaságnak
  a vallásszabadság jogából kiindulva
 124. nem kellett az Obamacare-t biztosítania
 125. alkalmazottai számára.
 126. Ezek mindenesetre vitás esetek,

 127. és shinnecock nőként
  és jogászként eltűnődöm,
 128. lehet-e a Nyugat erkölcsi iránytű,
 129. amikor jogi személyiséggel
  látunk el társaságokat,
 130. ellenben a természetet nem.
 131. A jogi személyiség
  lehetővé teszi számunkra
 132. a törvényszék előtti megjelenést,
 133. hogy jogvédett személyként
  hangunkat hallathassuk.
 134. Ha a társaságokat felruházhatjuk vele,
 135. a Nagy-tavakat miért nem?
 136. A Mississippi folyót miért nem?
 137. A bolygón bejárható vízi utakat,
  amelytől mindannyiunk élete függ,
 138. miért nem?
 139. Tudjuk, globális klímaválságban vagyunk,

 140. de globálisan a vizeink
  is veszélyben vannak,
 141. így globális vízválsággal nézünk szembe.
 142. Ha e válságokat még életünkben
  le akarjuk küzdeni,
 143. változtatnunk kell.
 144. Alapvetően át kell formálnunk
  a vízhez fűződő értékrendünket.
 145. Ebben pedig nekünk,
  őslakosoknak semmi új nincs:
 146. jogrendszerünk alapköve
 147. a nem emberi viszonyaink
 148. élőként és jogvédettként való felfogása.
 149. Pedig még a nyugati világban is,
 150. környezetjogi teoretikusok
 151. már az 1970-es évek óta
  a természet jogai mellett állnak ki.
 152. De ez nem elég.
 153. Változtatnunk kell.
 154. Jogi személyiséggel
  kell ellátnunk a vizet,
 155. hiszen ebből adódóan
  jogi védelemben részesülhet.
 156. Ez a vizet a létezés, a gyarapodás,
 157. a természetes fejlődés jogával látja el,
 158. és legfőképpen védelmet nyújt ellenünk,
 159. hogy ne tehessünk kárt benne,
 160. védi az ember keltette
  klímaváltozás hatásaitól,
 161. a szennyezőanyagoktól,
 162. az ember alkotta mérgező anyagoktól.
 163. Továbbá ez megfordítaná
  az általánosan elfogadott
 164. "ember uralja a természetet" hierarchiát.
 165. Emberi lényként ezen a bolygón
 166. nem vagyunk felsőbbrendűek
  más élőlényeknél.
 167. A víznél sem vagyunk felsőbbrendűek.
 168. Meg kell tanulnunk újra
  jó gondnoknak lenni.
 169. Gyakran hisszük, hogy a világ
  végtelen vízmezőket rejt.

 170. De nem.
 171. Ez a bolygó, Ohke, a Földanya,
 172. véges édesvízforrásokkal rendelkezik.
 173. Jelenleg közel kétmilliárdan
  élnek olyan országokban,
 174. ahol nagyfokú vízhiány van.
 175. Úgy becsülik,
 176. hogy 2030-ra 700 millió ember
  kényszerül elhagyni lakóhelyét
 177. a víz szűkössége miatt.
 178. Fel kell készülnünk erre a válságra.

 179. Tehát eljött az idő a változtatásra.
 180. Át kell formálnunk a vízhez
  fűződő értékrendünket.
 181. Képesek vagyunk rá.
 182. Lehetünk újra jó gondnokok.
 183. Törvényeink jogi személyiséggel
  láthatják el a vizet.
 184. Elkezdhetjük tisztelni
 185. az indiánok és nem-indiánok közti
  első szerződéseket
 186. a vízvédelem érdekében.
 187. Gondviselőt jelölhetünk ki a víz számára,
 188. biztosítva, hogy jogai
  állandó védelemben részesülnek.
 189. Felállíthatunk új vízminőségi szabályokat,
 190. holisztikus megközelítéssel,
 191. így biztosítva a víz jólétét,
  mielőtt saját szükségleteinket néznénk.
 192. Továbbá megszüntethetjük
  a víz feletti kizárólagos tulajdonjogot.
 193. Erre számos sikeres példát
  láthatunk világszerte.

 194. Az új-zélandi Aotearoában
  a Whanganui folyót
 195. és a Gangeszt Indiában
 196. 2017-ben jogi személyiséggel látták el.
 197. És még ebben az évben
 198. Toledo lakossága
 199. jogi személyiségként
  ismerte el az Erie-tavat.
 200. Itt, Kaliforniában pedig
 201. a yurok törzs jogi személyiséggel
  látta el a Kalamath folyót.
 202. Olyan világot képzelek el,
  ahol vízhez élőként viszonyulunk,

 203. és úgy is értékeljük,
 204. ahol a hozzá kötődő kapcsolatunk
  helyreállításán fáradozunk.
 205. Nőként mi vízhordozók vagyunk.
 206. Méhünkben kilenc hónapig óvjuk a vizet.
 207. Emberi lényként ez az első orvosság,
 208. amely hat ránk.
 209. Születésünkből eredendően
  mindannyian szorosan kötődünk a vízhez,
 210. de valahol útközben
  veszni hagytuk ezt a kötődést,
 211. és fáradoznunk kell a helyreállításán.
 212. Mert olyan világot képzelek el,
 213. amelyben a víz életerős
  és az ökorendszer gazdagodik.
 214. Olyan világot képzelek el,
 215. ahol egyenként a víz polgáraként
 216. felvállaljuk a felelősséget
 217. és védelmezzük a vizet.
 218. Nokomis szavaival élve:

 219. Mit tehetünk az érdekében?
 220. Mit tehetünk a vízért?
 221. Beszélhetünk a helyi képviselővel,
 222. elmehetünk a városi közgyűlésre.
 223. Támogathatjuk a víz
  jogi személyiségként való elismerését.
 224. Követhetik Toledo lakosságának példáját,
 225. és az alapoktól kezdve
  kialakíthatják saját jogszabályaik,
 226. ha a képviselők nem akarják megírni,
 227. és a vizet jogalanyként elismerni.
 228. Tanulhatunk az őslakosok
  mára már elfoglalt földjeiről és vizeiről,
 229. és az indiánok jogrendszeréről,
  amely máig érvényben van.
 230. Végül a vízhez is fordulhatunk,
 231. és helyreállíthatjuk a kötődésünket.
 232. Menjenek ki a lakóhelyükhöz
  legközelebb eső vízhez,
 233. és derítsék ki, miért veszélyeztetett.
 234. De bármit tegyenek is,
 235. azt kérem, ígérjék meg maguknak,
 236. hogy mindennap megkérdezik:
 237. "Tettem-e valamit ma a vízért?"
 238. Ha teljesíteni tudják ezt az ígéretet,
 239. hiszem, hogy bátor
  és gyönyörű világot formálhatunk,
 240. ahol a jövő nemzedéke
  képes lesz úgy fordulni a vízhez,
 241. mint ahogy az nekünk megadatott,
 242. ahol minden közösségnek,
  emberi és nem emberi viszonyban,
 243. megvan az élethez kellő vize,
 244. mert a víz élet.
 245. Tabutni. Köszönöm.

 246. (Taps)