YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Hungarian subtitles

← Az Egyesült Államok és Mexikó közti határfal forradalmi átértékelése egy építész szemszögéből

Get Embed Code
19 Languages

Showing Revision 17 created 03/16/2019 by Csaba Lóki.

 1. Hát nem lenyűgöző, hogy egy vonal
  egyszerű meghúzása a térképen
 2. átformálhatja világképünket
  és tapasztalásunkat?
 3. És ahogy azok a terek
  a vonalak, határok között
 4. helyekké válnak!
 5. Helyekké, ahol a nyelv, táplálék, zene
 6. és az eltérő kultúrák
  egymásnak feszülnek
 7. valami szépséges, olykor erőszakos,
  időnként elég nevetséges módon.
 8. Azok a térképre rajzolt vonalak
 9. sebeket is vághatnak a tájon,
 10. sebeket üthetnek emlékeinkben is.
 11. Akkor kezdtem el érdeklődni
  a határok iránt,

 12. amikor a határvidék építészetét kutattam.
 13. Különböző programokban dolgoztam
  az amerikai-mexikói határ mentén,
 14. egyenesen a földből kinövő
  épületeket terveztem agyagból.
 15. Olyan programokon is dolgoztam,
  melyek úgymond betelepültek ebbe a tájba.
 16. A Prada Marfa egy tájművészeti alkotás,
 17. mely átível a művészet
  és az építészet határán,
 18. és számomra azt jelenti, hogy
  az építészet olyan gondolatokat közvetít,
 19. melyek politikai és kulturális
  értelemben is igen összetettek,
 20. és hogy az építészet egyszerre lehet
  gunyoros és komoly is,
 21. szólhat a gazdagság és szegénység
  közti egyenlőtlenségről,
 22. bemutathatja, mi helyi és mi külföldi.
 23. Így aztán miközben a határvidék
  építészetét kutattam,

 24. azon kezdtem töprengeni:
 25. vajon építészet-e falat emelni?
 26. Nekiálltam összeszedni a gondolataimat
  és a falnál tett látogatásaimat úgy,
 27. hogy alkottam egy csomó emléktárgyat,
 28. ami arra az időre emlékeztet minket,
  amikor felhúztuk a falat,
 29. meg arra, hogy ez mennyire
  őrült ötlet volt.
 30. Határjátékokat találtam ki,
 31. (Nevetés)

 32. képeslapokat alkottam,

 33. hógömböket, bennük apró
  építészeti modellekkel,
 34. a falnál zajlott tiltakozásokról
  mesélő térképeket,
 35. és azt kerestem,
  hogyan világíthat rá a tervezés
 36. a határfal felépítésének problémájára.
 37. Tehát építészet-e falat emelni?

 38. Nos, kétségtelenül megtervezett szerkezet,
 39. és a FenceLab kutatóközpontban tervezték,
 40. ahol öttonnás teherautókkal,
 41. 65 km/h sebességgel rontottak a falnak,
 42. így tesztelve, mennyire áthatolható.
 43. A másik oldalon is zajlott
  azonban ellenkutatás,
 44. a hordozható felvonóhidak megtervezése,
 45. melyeken járművel feljuthatunk
  a fal tetejére,
 46. és keresztülhajthatunk rajta.
 47. (Nevetés)

 48. Mint minden kutatási programban,
  itt is adódtak sikerek is,

 49. balsikerek is.
 50. (Nevetés)

 51. De érthetők ezek a
  középkori reagálások is –

 52. például a felvonóhíd –,
 53. hiszen a fal önmagában is valami
  misztikus, középkori építészeti forma.
 54. Túlzottan leegyszerűsített válasz
  egy összetett kérdéskörre.
 55. Számos középkori technikai ötlet
  vetődött fel a fallal kapcsolatban:
 56. a fal túloldalára marihuána-bálákat
  áthajító katapult,
 57. (Nevetés)

 58. vagy a kokain- és heroincsomagokat
  átlövő ágyúk.

 59. A középkorban a betegeket, halottakat
 60. időnként áthajították a falon,
 61. mintegy a biológiai hadviselés
  korai megnyilvánulásaként,
 62. és manapság is felmerült a gondolat,
 63. hogy a bevándorlás egyik módjaként
  embereket dobnának át a falon.
 64. Nevetséges elképzelés.
 65. De az egyetlen valaha ismert személy,
  akiről megírták, hogy átdobták a falon
 66. Mexikóból az Egyesült Államokba,
 67. valójában amerikai állampolgár volt.
 68. Engedélyt kapott, hogy ágyúgolyó-emberként
  átjuthasson a falon,
 69. 60 métert repült,
 70. miközben útlevelét szorongatta a kezében,
 71. (Nevetés)

 72. majd a túloldalon biztonságosan
  földet ért egy hálóban.

 73. Hassan Fathy építész mondása
  ihlette az ötleteimet,
 74. azt mondta:
 75. "Az építészek nem falakat terveznek,
 76. hanem falak közti tereket."
 77. Egyfelől tehát nem hiszem,
  hogy az építészeknek falat kéne tervezni,
 78. másfelől viszont fontos és sürgős,
  hogy odafigyeljenek
 79. a falak közti térségre.
 80. Oda kéne figyelniük azokra a terekre,
  emberekre és tájakra,
 81. amiket a fal veszélyeztet.
 82. Az emberek már felnőttek erre a feladatra,

 83. és miközben a fal célja az,
  hogy szétválassza az embereket,
 84. valójában inkább figyelemreméltó
  módon összehozza őket,
 85. például kétnemzetiségű jóga tanfolyamokat
  tartanak a határ mentén,
 86. a senki földjén összehozva az embereket.
 87. Ezt én emlékmű-póznak hívom.
 88. (Nevetés)

 89. És hallottak már a "fal-röpiről"?

 90. (Nevetés)

 91. A röplabda határmenti változata,
  1979 óta játsszák

 92. (Nevetés)

 93. az amerikai-mexikói határ mentén,

 94. így dicsőítik a két nemzet
  közös örökségét.
 95. Ez elég érdekes kérdéseket vet fel, nem?
 96. Ez a játék vajon törvényes?
 97. A labda ide-oda adogatása a falon át
  illegális kereskedelemnek minősül?
 98. (Nevetés)

 99. A röplabda szépsége,
  hogy átminősíti a falat

 100. egy egyszerű, homokba húzott vonallá,
 101. amit mindkét térfél játékosainak
  szelleme, teste és lelke elfogadott.
 102. Szerintem pontosan ez a fajta
  kétoldalú egyezmény kell ahhoz,
 103. hogy leromboljuk a szétválasztó falakat.
 104. Labdát átdobni a falon az egy dolog,

 105. de amikor köveket hajítottak át,
 106. az megrongálta a határőrök járműveit,
 107. határőröket is megsebesített,
 108. az Egyesült Államok pedig
  keményen megtorolta.
 109. A határőrök tüzet nyitottak a falon át,
 110. és kődobálók életét oltották ki
  a mexikói oldalon.
 111. A határőrség másik reakciója az volt,
 112. hogy baseball védőhálót állítottak fel
  önmaguk és járműveik védelmében.
 113. Ezek a védőhálók állandó elemei lettek
 114. az új falak építésének.
 115. Én meg azon kezdtem gondolkodni,
  mi lenne, ha a baseball is,
 116. akárcsak a röplabda,
  állandó elem lenne a határon?
 117. Megnyílhatnának a falak,
 118. ott játszhatnának a közösségek,
 119. és mondjuk, hazafutásnál
 120. egy határőr fogná meg a labdát,
 121. és dobná vissza a másik térfélre.
 122. Az egyik határőr raspadót vesz,
  finom jégkását

 123. az eladótól, aki alig pár méterre árul,
 124. élelmiszert és pénzt
  csereberélnek a falon át,
 125. mindez teljesen hétköznapi esemény,
  amit az a térképre húzott vonal
 126. és pár milliméteres acél
  tett törvénytelenné.
 127. Ez a jelenet az alábbi mondást
  juttatja eszembe:
 128. "Ha többet birtokolsz,
  mint amennyire szükséged van,
 129. hosszabb asztalt építs,
  ne magasabb falat!"
 130. Ezért készítettem ezt az emléktárgyat,
  hogy arra emlékeztessen:
 131. a falon keresztül megoszthatjuk
  élelmünket, és beszélgethetünk.
 132. Egy hinta segítségével bárki átlendülhet
  a határ túloldalára,
 133. míg a gravitáció vissza nem repíti őt
  saját hazájába.
 134. Manapság úgy gondolnak
  a határra és a falra,

 135. mint egyfajta politikai színházra,
 136. márpedig ha az, akkor közönséget
  kéne hívnunk a színházba,
 137. egy kétnemzetiségű színházba,
 138. ahol a közönség együtt lehet
  az előadóművészekkel, zenészekkel.
 139. Talán nem egyéb a fal,
  mint egy hatalmas hangszer,
 140. a világ legnagyobb xilofonja,
  játszhatunk rajta
 141. tömegdobverő fegyverekkel.
 142. (Nevetés)

 143. Amikor megálmodtam
  ezt a kétnemzetiségű könyvtárat,

 144. olyan teret akartam elképzelni,
  ahol könyveket, információt
 145. és tudást cserélhetünk a lezárt határon,
 146. ahol a fal csak egy könyvespolc.
 147. Kölcsönös kapcsolatunkat
  Mexikóval és az Egyesült Államokkal
 148. talán azzal illusztrálhatjuk legjobban,
 149. ha egy libikókát képzelünk el,
 150. melynek az egyik térfélen
  elkövetett cselekvések
 151. kihatnak arra, ami a túloldalon történik,
 152. hiszen láthatják, a határ önmagában
 153. az USA-Mexikó-kapcsolat jelképes
  és szó szerint vett támaszpontja egyaránt,
 154. és a két szomszéd közé emelt falak
  szétválasztják ezeket a kapcsolatokat.
 155. Talán emlékeznek erre a mondásra:
  "Jó szomszédság, jó kerítés."

 156. A Mending wall [Fal-javítás] című vers
  erkölcsi tanulságaként szokták értelmezni.
 157. Frost verse azonban valójában
  megkérdőjelezi: kell-e egyáltalán fal.
 158. Valójában az emberi kapcsolatok
  javításáról szól.
 159. Az első sort szeretem legjobban:
 160. "Egy mit-tudom-mi nem szeret kerítést."
 161. Mert egyvalamit világossá tesz:
 162. nincs két külön oldal,
  amit egy fal határoz meg.
 163. Ez egyetlen táj, amit kettéosztottak.
 164. Az egyik oldal így nézhet ki:
 165. Egy férfi füvet nyír, miközben a fal
  fenyegetően magasodik az udvarában.
 166. A túloldal így festhet:

 167. Az ott lakó házának negyedik fala.
 168. A valóság pedig az, hogy a fal
  emberek életét vágja ketté.
 169. Belevág a magántulajdonunkba,
 170. közterületeinkbe,
 171. amerikai őslakos földjeinkbe, városainkba,
 172. keresztülvág egy egyetemet
 173. és szomszédságainkat.
 174. Nem tehetek róla, de nem hagy nyugodni,

 175. mi lenne, ha egy házat vágna ketté?
 176. Emlékeznek azokra a különbségekre
  gazdagság és szegénység között?
 177. Jobb oldalon egy átlagméretű texasi,
  El pasói házat láthatnak,
 178. bal oldalon egy juarezi átlagméretű házat.
 179. Itt a fal egyenesen áthatol
  a konyhaasztalon.
 180. Itt átvágja az ágyat a hálószobában.
 181. Azt szeretném ugyanis kifejezni,
  hogy a fal nemcsak tereket választ szét,
 182. hanem embereket is, családokat is.
 183. A fal sajnálatos politikája ma az,
 184. hogy gyerekeket választ el szüleiktől.
 185. Biztos ismerik ezt
  a közlekedési jelzőtáblát.

 186. John Hood grafikus tervezte,
 187. őslakos amerikai háborús veterán,
 188. a Kaliforniai Közlekedési
  Minisztérium munkatársa.
 189. Megbízták, hogy tervezzen figyelmeztető
  táblát a motorosoknak
 190. a műút mentén menetelő bevándorlókról,
 191. akik esetleg át akarnak kelni az úton.
 192. Hood összekapcsolta a jelenlegi
  bevándorlás-helyzetet
 193. a navajók Hosszú sétájával.
 194. Ez tényleg kitűnő példa
  a grafikai aktivizmusra.
 195. Nagyon alaposan átgondolta,
 196. hogy mondjuk,
  egy lófarkas kislányt ábrázol,
 197. feltételezve, hogy ő különösen kedves
  figura a motorosok számára,
 198. az apa fejéhez pedig
  a polgárjogi vezető, Cesar Chavez
 199. sziluettjét választotta.
 200. Ebből a ragyogó közlekedési
  táblából indulok ki,

 201. hogy ráirányítsam a figyelmet:
  gyerekeket szakítanak el családjaiktól,
 202. ehhez elég volt
  egy nagyon egyszerű módosítás.
 203. Szembefordítottam egymással a családot.
  [ÚJRAEGYESÍTÉS]
 204. Az elmúlt néhány hétben
 205. lehetőségem nyílt arra,
  hogy újra kitegyem a táblát a műúthoz,
 206. hogy elmesélhessem
 207. a javításra szoruló
  kapcsolatok történetét,
 208. és emlékeztetőnek, hogy újraegyesített
  államokat kell terveznünk,
 209. nem pedig megosztottakat.
 210. Köszönöm.

 211. (Taps)