Return to Video

How To Vote In Tennesee 2020

 • 0:00 - 0:03
  [nhạc yêu nước]
 • 0:04 - 0:05
  Xin chào những cư dân Tennessee!
 • 0:05 - 0:08
  Nếu các bạn đang xem video này, thì tôi sẽ cho là bạn muốn bầu cử rồi đó!
 • 0:08 - 0:10
  Trước khi bạn có thể bầu cử ở Tennessee, bạn phải được đăng kí
 • 0:10 - 0:12
  Nếu bạn không chắc hay nếu bạn đã đăng kí rồi
 • 0:12 - 0:14
  bạn có thể kiểm tra lại bằng cách sử dụng đường link ở phần mô tả bên dưới
 • 0:14 - 0:15
  Nếu bạn vãn chưa đăng kí
 • 0:15 - 0:17
  hoặc bạn cần cập nhật tên và địa chỉ cỉa bạn
 • 0:17 - 0:19
  bạn sẽ cần điền nó trong đơn đăng kí
 • 0:19 - 0:21
  Nếu bạn có bẳng lái xe ở Tennessee hoặc state ID,
 • 0:21 - 0:23
  bạn có thể đăng kí trực tuyến theo đường link ở phần mô tả bên dưới
 • 0:23 - 0:27
  nhưng nếu bạn không có Tennessee ID, bạn vẫn có thể đăng kí qua thư
 • 0:27 - 0:28
  Bạn chỉ cần in tờ đơn ra bằng cách sử dụng đường link bên dưới
 • 0:28 - 0:31
  và gửi cho hội đồng quản trị bầu cử của quận trước ngày mùng 5 tháng 10.
 • 0:31 - 0:33
  Một khi bạn đã đăng kí, bạn phải đi bầu cử
 • 0:33 - 0:35
  trong các trường hợp cụ thể, bạn có thể bẩu theo thể thức vắng mặt qua thư,
 • 0:35 - 0:37
  ví dụ như nếu bạn sẽ không ở trong bang vào ngày bầu cử,
 • 0:37 - 0:38
  hoặc bạn bị ốm. bị tàn tật
 • 0:38 - 0:41
  hoặc niềm tin tín ngưỡng không cho phép bạn đi bỏ phiếu
 • 0:41 - 0:43
  Nếu bạn gặp phải bất kì trường hợp nào nếu trên
 • 0:43 - 0:45
  bạn sẽ cần điền đơn bầu cử vắng mặt
 • 0:45 - 0:46
  Link ở bên dưới phần mô tả
 • 0:46 - 0:48
  và gửi nó cho ủy viên bầu cử của hạt
 • 0:48 - 0:51
  Đường link cho tất cacr các thông tin liên hệ tới họ ở dưới phần mô tả
 • 0:51 - 0:54
  bạn có thể yêu cầu lá phiếu của bạn bất kì lúc nào trước ngày 27 tháng 10
 • 0:54 - 0:56
  nhưng bạn gửi yêu cầu càng sớm
 • 0:56 - 0:58
  thì bạn càng có càng nhiều thời gian để nhìn lại, điền nó,
 • 0:58 - 1:00
  và gửi lại nó trước ngày mùng 3 tháng 11
 • 1:00 - 1:02
  Đối với những người khác, nếu bạn muốn bầu sớm
 • 1:02 - 1:03
  bạn phải trực tiếp đi bầu cử
 • 1:03 - 1:07
  Từ ngày 14 đến 29 tháng 10, bất kì cử tri nào đăng kí rồi cũng có thể bầu cử
 • 1:07 - 1:10
  ở văn phòng ủy ban bầu cử của hạt
  hoặc địa điểm bỏ phiếu.
 • 1:10 - 1:12
  Thời gian và địa điểm bỏ phiếu tùy thuộc vào hạt,
 • 1:12 - 1:14
  chính vì thế nên hãy kiểm tra trang web bầu cử của hạt trước khi bạn đi bỏ phiếu
 • 1:14 - 1:17
  Nếu bạn mioons bỏ phiếu vào ngày bầu cử mùng 3 tháng 11
 • 1:17 - 1:20
  bạn có thể tìm thấy địa điểm bầu cử bằng cách sử dụng đường link trong phần mô tả
 • 1:20 - 1:23
  Cuộc bầu cử sẽ diễn ra từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối
 • 1:23 - 1:25
  Nếu bạn sống ở địa phận Central Time ở Tennessee
 • 1:25 - 1:27
  hãy đi bầu cử trong khoảng thời gian từ 8 gờ sáng đến 8 giờ tối nếu bạn ở Eastern Time.
 • 1:27 - 1:30
  Bạn sẽ cần phải mang theo một bức ảnh chụp ID, ví dụ như giấy phép lái xe ở Tennessee
 • 1:30 - 1:33
  state ID, ID quân đội, giấy phép súng ngắn, hoặc hộ chiếu
 • 1:33 - 1:34
  Nếu bạn không có những thứ đó
 • 1:34 - 1:37
  bạn có thể nhận ID cử tri miễn phí tại Trung tâm Dịch vụ Lái xe
 • 1:37 - 1:40
  thông tin ở đường link bên dưới để nhận ID cử tri
 • 1:40 - 1:43
  Tôi cũng khuyên các bạn kiểm tra trang web của hội đồng bầu cử hạt
 • 1:43 - 1:45
  để xem lá phiếu mẫu mà cho bạn biết bạn có thể bầu cho những ai
 • 1:45 - 1:48
  Bạn không cần phải bầu cho từng người trên lá phiếu
 • 1:48 - 1:49
  bạn có thể bỏ những ô trống nếu bạn muốn
 • 1:49 - 1:51
  Nhưng bầu cử trong địa phương là rất quan trọng
 • 1:51 - 1:53
  Vậy nên rất đáng để kiểm tra mọi thứ đang diễn ra trước khi hết thời hạn
 • 1:53 - 1:55
  Bạn cũng có thể chụp lại màn hình hoặc in ra
 • 1:55 - 1:57
  và mang nó đến buổi bầu cử
 • 1:57 - 1:58
  thì bạn sẽ không quên là bạn muốn bầu như thế nào
 • 1:58 - 2:00
  Điều tuyệt vời nhất để làm bây giờ nếu bạn muốn baaif cử vào năm nay
 • 2:00 - 2:02
  là lên kế hoạch bầu cử ngay bây giiowf
 • 2:02 - 2:04
  từ ngày mà bạn đăng kisi
 • 2:04 - 2:06
  cho đến liệu bạn bầu trực tiếp hay vắng mawtjj
 • 2:06 - 2:09
  Bạn sẽ dùng loại ID nào, và ID đó đến từ đâu
 • 2:09 - 2:12
  kể cả việc bạn sẽ bầu cử vào giờ nào và làm thế nào để bạn đi đến đó
 • 2:12 - 2:16
  viết chúng xuống, để nó vào ứng dụng ghi chú, nhắn tin cho bạn, đơn giản là lên kế hoạch thôi
 • 2:16 - 2:19
  điều này sẽ khiến cho không gì ngời dự kiến cản trở bạn khỏi việc bầu cử vào ngày mùng 3 tháng 11
 • 2:19 - 2:20
  tất cả các đường link mà bạn cần để kiểm tra việc đăng kí,
 • 2:20 - 2:24
  bầu cử sớm và tìm địa điểm bầu cử đều ở trong phần mô tả
 • 2:24 - 2:25
  Cảm ơn vì đã tham gia bầu cử
 • 2:25 - 2:27
  "Cách để bầu cử ở mọi bang" được sản xuất bởi Complexity
 • 2:27 - 2:29
  Trong sự hợp tác với dự án The MediaWise Voter
 • 2:29 - 2:32
  Cái gì được lãnh đạo bởi Viện Poynter
  và được hỗ trợ bởi Facebook?
タイトル:
How To Vote In Tennesee 2020
概説:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:35

Vietnamese subtitles

改訂