YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Dutch subtitles

← OJ77T1 V ENG Subtitle Preview

Get Embed Code
28 Languages

Showing Revision 36 created 02/15/2019 by krishnamurti.

 1. Ik weet niet precies hoe ik met
  deze toespraken zal beginnen.
 2. Omdat we zes toespraken en
  zeven discussies zullen hebben,
 3. wil ik erop wijzen, als het mag,
 4. dat we samen over
  onze problemen gaan nadenken.
 5. We gaan ons verstand gebruiken,
  helder denken,
 6. zonder stellige overtuigingen,
  meningen, oordelen,
 7. of wat voor conclusie dan ook.
 8. En daarom wordt het vrij serieus.
 9. Het is geen amusement,
 10. een vrije ochtend of middag,
  zaterdag en zondag,
 11. maar een serieuze bijeenkomst
  om heel intens stil te staan
 12. bij de vele menselijke conflicten,
  problemen, zorgen, genoegens, angsten,
 13. en de aard van meditatie en zo.
 14. We gaan op al deze gesprekken in,
  op al deze zaken.
 15. Maar eerst wil ik er graag op wijzen,
  als het mag,
 16. dat de spreker je van niets
  wil overtuigen.
 17. Neem dat alsjeblieft aan.
 18. Hij wil je niet overtuigen
  om zijn lijn van denken te volgen.
 19. Nogmaals: neem dat alsjeblieft aan.
 20. Hij biedt geen
  bepaalde ideologieën aan,
 21. geen overtuigingen of conclusies,
 22. omdat die de wereld,
  de mensen, verdeeld hebben,
 23. de een tegenover de ander.
 24. Dus we zijn totaal niet bezig
  met dit soort zaken,
 25. noch met een overtuiging, conclusie,
  mening of oordeel.
 26. Maar we gaan samen,
  en we bedoelen samen,
 27. jij en de spreker,
  zorgvuldig, objectief,
 28. kijken naar wat er om ons heen gebeurt,
 29. niet romantisch, niet sentimenteel,
  maar alleen observeren,
 30. zonder enige conclusie,
  zonder een standpunt te verkondigen,
 31. maar alleen samen kijken en redeneren,
  samen nadenken.
 32. En ik vind het heel belangrijk
  om het woord 'samen' te begrijpen.
 33. De meesten van ons zijn gewend
  om naar dit soort bijeenkomsten te gaan,
 34. om te accepteren wat de spreker zegt
  of om het te verwerpen,
 35. het ene standpunt of idee
  tegenover het andere,
 36. of ze overtuigen je,
  door slimme argumenten,
 37. om te volgen of accepteren wat hij zegt.
 38. En daarom denken we samen na
  over deze problemen,
 39. delen dit met elkaar.
 40. Dit is echt heel belangrijk
  om te begrijpen,
 41. als ik verder mag gaan,
 42. omdat je de neiging hebt om te luisteren
  alsof iemand daar aan het praten is,
 43. en jij het gemakshalve
  aanneemt of verwerpt.
 44. Het lijkt me dus dat het jouw
  verantwoordelijkheid is,
 45. in die zin dat
 46. je je serieus voorneemt
  om samen na te denken,
 47. om de precieze, ware oplossingen
  te vinden voor deze problemen
 48. waardoor wij mensen gekweld worden.
 49. Dat vraagt dus van ieder van ons
 50. dat het redeneren,
 51. het vermogen om logisch, verstandig,
  holistisch na te denken,
 52. enorm belangrijk wordt.
 53. We neigen naar de gedachte dat elk product
  van ons verstand, helder denken,
 54. te intellectueel is en daarom
  niet voor ieder van ons bestemd.
 55. Daarentegen meen ik dat als we samen
  kunnen denken, waarnemen, redeneren,
 56. terwijl we onze persoonlijke conclusies,
  meningen, oordelen opzijzetten,
 57. wat ons wel of niet aanstaat,
 58. waar we ons toe aangetrokken voelen en zo,
 59. als we al die dingen opzij kunnen zetten,
 60. en samen kunnen nadenken,
  grondig, verstandig,
 61. dus objectief, volledig,
 62. dan denk ik dat we onszelf
  grondig kunnen transformeren.
 63. Want wanneer je de wereld rond reist,
  zoals de spreker doet,
 64. van India, Europa en hier,
 65. dan zie je enorm veel leed, oorlogen,
  geweld,
 66. allerlei stommiteiten,
  terrorisme, doden, drugs.
 67. Jullie weten net zo goed als ik
  wat er gebeurt.
 68. En we accepteren deze zaken
  alsof ze onvermijdelijk zijn.
 69. En omdat de meesten van ons
  traditiegetrouw zijn,
 70. aanvaarden we deze dingen
  heel vanzelfsprekend en makkelijk.
 71. Of we komen ertegen in opstand.
 72. Maar die opstand is een reactie,
 73. zoals communisme een reactie is op
  kapitalisme of fascisme.
 74. Nu, zonder opstand,
  zonder ergens tegenin te gaan,
 75. en onze eigen kleine groep
  of leefgemeenschap te vormen,
 76. of een bepaalde goeroe te volgen,
  of een andere goeroe
 77. uit India, of uit dit land,
 78. en ze komen over de hele wereld als
  paddestoelen uit de grond, die goeroes,
 79. jammer genoeg.
 80. Maar als we dat zouden kunnen, zonder
  enige vorm van autoriteit te accepteren,
 81. omdat er in spirituele zaken
  geen autoriteit bestaat,
 82. geen goeroe, geen priester,
  geen straffen.
 83. Dit is belangrijk om te begrijpen
 84. wanneer we samen
 85. ingaan op al deze problemen
  die wij mensen hebben,
 86. al eeuwen en eeuwen,
  generatie na generatie.
 87. Dus om te beginnen wijs ik er graag op
  dat er hier geen autoriteit is.
 88. Wij zijn vrienden,
  twee vrienden, die het samen hebben
 89. over onze conflicten,
  onze onzekerheden, ons geploeter,
 90. de zaken waar wij als mensen
  mee te maken krijgen in ons leven,
 91. en die eindigen met de dood,
  zonder dat we begrijpen waar het om gaat,
 92. of we wijden ons aan een bepaalde
  bezigheid, denkend dat het de oplossing is
 93. voor al onze menselijke conflicten en
  lijden en angsten.
 94. Wanneer dat helder
  en werkelijk begrepen is,
 95. dat er geen autoriteit is...
  de spreker heeft geen enkele autoriteit,
 96. ook al zit hij op een podium,
 97. want dat is alleen maar voor het gemak,
  zodat we elkaar allemaal kunnen zien.
 98. Maar een kleine verhoging
  verleent hem geen autoriteit.
 99. Dicht hem dus geen autoriteit toe,
 100. verleen hem dat niet, geef hem dat niet.
 101. En ik meen dit heel oprecht,
  want in psychologische zaken
 102. die we samen heel intens
  gaan onderzoeken,
 103. bestaat er geen autoriteit,
  of het nu de Europese psychologen zijn
 104. of de moderne psychologen
 105. of de goeroes, of de boeken,
  of de verlossers, oud of modern,
 106. het accepteren van autoriteit
  op het gebied van de psychologie,
 107. is helderheid afwijzen,
  helder denken, logica,
 108. geestelijk gezond zijn en daarom heel.
 109. Het woord 'heel' houdt in:
  een goede gezondheid hebben,
 110. geestelijke gezondheid,
  en het houdt ook heiligheid in.
 111. Dus wanneer we het woord
  'heel', holistisch, gebruiken
 112. omvat het dat alles - gezondheid,
  geestelijke gezondheid, helderheid,
 113. en dat wat heilig is, compleet.
 114. Dus zoals we zeiden,
  op psychologisch gebied,
 115. omdat er geen autoriteit bestaat,
 116. schuiven we alles opzij
  wat mensen ons verteld hebben
 117. - als je dat kan -
  wat heel moeilijk is,
 118. en onderzoeken we, stap voor stap,
  ook weer als we dat kunnen,
 119. het enorme probleem van het bestaan,
  van ons dagelijks leven.
 120. Psychologisch gezien,
  innerlijk,
 121. zijn wij mensen de wereld,
  waar we ook zijn, psychologisch gezien.
 122. Wij zijn de wereld,
  de wereld ben ik en ik ben de wereld.
 123. En dat is psychologisch gezien
  absoluut een feit.
 124. Of je nu een witte huid hebt,
  een bruine of zwarte
 125. of wat dan ook, aan de buitenkant,
  welvarend, rijk, succesvol,
 126. veel auto's en dergelijke.
 127. Of misschien ben je heel arm,
 128. maar heel diep van binnen
  zijn we allemaal hetzelfde.
 129. We lijden, we zijn eenzaam,
  we hebben verdriet, conflict,
 130. ellende, verwarring, leunen op iemand
  om ons te vertellen wat we moeten doen,
 131. hoe we moeten denken,
  wat we moeten denken.
 132. We zijn slaven van propaganda,
 133. vanuit de verschillende kerken
  en verschillende religies, sekten
 134. - dat is wat aan de orde is,
  over de hele wereld,
 135. niet alleen politiek,
  door de experts, de regeringen en zo,
 136. maar heel diep van binnen
  zijn we slaven van propaganda,
 137. zijn we geconditioneerde mensen,
 138. of we nu in India, Amerika
  of hier wonen.
 139. Ik hoop dat je je dat realiseert,
  niet intellectueel,
 140. niet verbaal,
  want dat heeft weinig betekenis,
 141. maar dat je de realiteit ervan ziet,
 142. dat jij, in Amerika,
  met alle rijkdom, geweldig land,
 143. idiote mensen, drugsliefhebbers,
  je weet wat hier allemaal gebeurt,
 144. het geweld, de wreedheid,
 145. de groepsvorming op grond van
  overtuigingen, die verdeeldheid zaait.
 146. Maar wanneer je dat allemaal
  van tafel veegt, allemaal opzij,
 147. hier, of in India of in Europa,
 148. dan gaan we door dezelfde molen
  van tegenslagen, onzekerheid, diepe smart.
 149. Dus wij zijn feitelijk,
  psychologisch gezien, de wereld,
 150. en de wereld ben jij.
 151. Wanneer je je dat feit realiseert,
  niet verbaal, niet ideologisch,
 152. of als bewering van een feit,
  maar dat feit werkelijk, intens voelt,
 153. je dat feit realiseert, dat jij
  niet verschilt van de ander,
 154. hoe ver weg hij ook is - innerlijk -
 155. want hij lijdt enorm,
  hij is ontzettend bang,
 156. aarzelend, onzeker,
 157. zowel lichamelijk,
  als psychologisch.
 158. En waneer je dat beseft
 159. en die realisatie verder onderzoekt,
 160. ben je niet bezig met
  jouw eigen kleine zelf,
 161. je bent bezig met
  de mens in zijn totaliteit.
 162. Begrijpt u dit?
 163. Met de hele mensheid,
  die jij bent, want jij bent de wereld.
 164. Dus wanneer we over
  dit soort zaken spreken,
 165. zijn we bezig met de mens,
 166. niet met meneer X of Y
  of iemand anders,
 167. want hij is de volledige
  psychologische entiteit, als mens,
 168. waar hij ook woont.
 169. Ik hoop dat dit duidelijk is.
  Dit is een feit.
 170. Je kan geconditioneerd zijn
  op een bepaalde manier,
 171. je kan katholiek zijn, protestant,
  God weet wat jullie nog meer zijn,
 172. baptisten en Jezus-aanhanger
  - je bent geconditioneerd.
 173. En in India is het hetzelfde,
 174. ze zijn geconditioneerd door duizenden
  jaren van bepaalde overtuigingen,
 175. bijgeloof, ideeën,
  goden en de hele boel.
 176. Maar onder die conditionering,
  in de diepten van hun menselijke geest,
 177. wanneer ze alleen zijn,
  wanneer ze het leven onder ogen zien,
 178. dan is er leed, er is pijn,
  er is verdriet, er is bezorgdheid.
 179. Dus jij bent de wereld
  en de wereld ben jij.
 180. En wanneer je dat ziet
  als een werkelijk, onherroepelijk feit,
 181. dan ga je compleet anders denken,
 182. dan ga je observeren,
 183. niet als een persoon, individu,
  die moeilijkheden en zorgen heeft,
 184. maar de hele mensheid heeft
  moeilijkheden en zorgen.
 185. Dan geeft jou dat een buitengewone kracht.
 186. Ik weet niet of je dit allemaal snapt.
  Het geeft je buitengewone vitaliteit.
 187. Dan ben je niet alleen, je bent de
  de hele geschiedenis van de mensheid,
 188. als je weet hoe je het boek moet lezen
  dat jij zelf bent.
 189. En dat is wat we gaan doen,
 190. we gaan samen de geschiedenis
  van de mensheid lezen,
 191. opgeslagen in jou, als mens.
 192. Dit is geen retoriek,
  dit is geen verbale uitbarsting,
 193. maar een serieus gegeven
  waar we heel intens mee bezig zijn,
 194. een feit dat we ontkennen omdat we
  denken dat we zo individualistisch zijn,
 195. we zijn zo bezig met onszelf,
  met onze pietluttige problemen,
 196. met onze kleine goeroes,
  met onze kleine overtuigingen.
 197. Maar wanneer je je een
  uitzonderlijk feit realiseert,
 198. dan geeft je dat geweldige kracht,
 199. een enorme urgentie om jezelf
  te onderzoeken en transformeren
 200. omdat jij de mensheid bent.
 201. En wanneer er
  zo'n transformatie plaatsvindt,
 202. beïnvloed je het hele
  bewustzijn van de mensheid.
 203. Ik weet niet of je dat beseft.
 204. Je beïnvloedt werkelijk
  het hele bewustzijn van de mensheid
 205. omdat jij de hele mensheid bent,
 206. en als jij verandert,
  fundamenteel, diepgaand,
 207. wanneer er in jou
  een psychologische revolutie plaatsvindt,
 208. dan wordt er vanzelf, omdat jij deel
  uitmaakt van dat menselijke bewustzijn
 209. dat de rest van de mensheid is,
 210. dan wordt het bewustzijn
  van de wereld vanzelf beïnvloed.
 211. Kan je deze redenatie volgen,
  deze logica?
 212. Jouw bewustzijn is beïnvloed
  door de verschillende profeten,
 213. de verschillende oorlogsvoerders:
  Hitler, Mussolini, Stalin,
 214. al deze mensen hebben
  invloed op de mensheid gehad,
 215. maar dat hebben we niet door.
 216. En wat wij samen gaan doen,
  tijdens deze lezingen,
 217. is doordringen in de lagen
  van ons bewustzijn,
 218. en onderzoeken of het mogelijk is
 219. om de inhoud van ons bewustzijn
  te transformeren
 220. en van daaruit kan een andere dimensie
  van energie en helderheid ontstaan.
 221. Daar houden we ons mee bezig,
 222. en daarom is het een serieuze zaak,
  en niet iets om licht op te vatten.
 223. Als je niet geïnteresseerd bent,
  als je niet serieus bent,
 224. verdoe je tijd dan niet door hier komen.
 225. Het is zonde van je energie,
  en dat meen ik echt,
 226. omdat dit heel,
  heel, heel serieus is,
 227. en het is iets vrijwilligs,
  geen kwestie van overhalen of belonen,
 228. want onze conditionering
  is ingesteld op beloning en straf.
 229. Maar door ons bewustzijn
  te onderzoeken,
 230. wat het bewustzijn van
  de hele mensheid is,
 231. duiken we diep in onszelf
 232. om van daaruit te ontdekken,
  in contact te komen met wat waar is.
 233. Dat gezegd hebbende, wat nodig is,
 234. wat waarschijnlijk een van de
  belangrijkste zaken is,
 235. wat de eerste stap is
  en daarom de laatste stap,
 236. laten we beginnen met onderzoeken
  wat mensen verlangen,
 237. wat mensen heel basaal,
  fundamenteel, innerlijk verlangen, vragen.
 238. Dat wil zeggen: wat is het
  dat, als mens,
 239. die de wereld vertegenwoordigt,
 240. en die daarom de wereld is
  - psychologisch gezien -
 241. wat is het diepste
  verlangen van zo'n mens?
 242. Geef geen antwoord, alsjeblieft.
 243. We hebben deze vraag gesteld
  zodat we er samen over na kunnen denken.
 244. De meeste mensen,
  in een deel van hun bewustzijn,
 245. willen zowel biologische,
  fysieke,
 246. als psychologische veiligheid.
 247. Omdat je eten, kleding
  en onderdak nodig hebt.
 248. Dat is een absolute noodzaak.
 249. Maar we willen,
  verlangen, hunkeren,
 250. zoeken ook naar psychologische
  veiligheid.
 251. Psychologisch zeker zijn van alles.
 252. Onderzoek jezelf, observeer,
 253. gebruik de spreker,
  als ik zo vrij mag zijn, als een spiegel.
 254. De woorden die hij gebruikt
  zijn alleen maar een beschrijving
 255. maar de beschrijving is niet
  dat wat beschreven wordt.
 256. Nietwaar? Dus
  je kijkt naar jezelf
 257. en bent aan het ontdekken wat
  het diepste verlangen is dat je hebt,
 258. dat mensen hebben.
 259. En heel dit gevecht in de wereld,
 260. zowel psychologisch
  als fysiek,
 261. gaat over het vinden van veiligheid.
 262. Nietwaar?
 263. Het woord 'veiligheid'
  betekent veilig zijn,
 264. jouw fysieke continuïteit,
  fysiek gezond zijn,
 265. fysiek blijven bestaan, je ontwikkelen,
  groeien, wat dat ook is
 266. - en psychologisch, innerlijk,
  veiligheid vinden,
 267. iets vinden dat blijft,
 268. want alles, psychologisch gezien,
  als je heel goed kijkt,
 269. is heel vergankelijk.
 270. Je relaties, psychologisch gezien,
  zijn enorm onzeker.
 271. Je kan je tijdelijk veilig voelen
  in je relatie tot de ander,
 272. man, vrouw en dat allemaal,
  tijdelijk.
 273. Maar juist in die tijdelijke veiligheid
  ligt het gevaar besloten
 274. van totaal onveilig worden.
 275. Onderzoek dit alsjeblieft.
  Neem het niet aan.
 276. We denken samen na,
  we zijn aan het redeneren.
 277. Om er de logica, de reden,
  de zinnigheid van te zien,
 278. niet omdat de spreker het zegt,
 279. niet omdat hij een of andere
  stomme reputatie heeft,
 280. want dat is allemaal irrelevant
 281. wanneer je heel, heel
  serieus op iets ingaat.
 282. Dus we vragen of er eigenlijk wel
  psychologische veiligheid bestaat?
 283. Dat wil zeggen, we zoeken psychologische
  veiligheid binnen het gezin.
 284. We onderzoeken dit stap voor stap
 285. - binnen het gezin, te weten
  je vrouw, de kinderen.
 286. Daar probeer je bij je vrouw
  een relatie te vinden die veilig is,
 287. blijvend, permanent,
  maar permanent is relatief,
 288. want er is altijd de dood.
 289. En omdat je die niet altijd vindt,
  zijn er scheidingen, ruzies
 290. en alle ellende, jaloezie,
  woede, haat die zich voordoet.
 291. Dit weten jullie toch allemaal wel?
 292. En we proberen ook veiligheid
  te vinden binnen een gemeenschap,
 293. bij een groep mensen,
  in een leefgemeenschap, groot of klein.
 294. We proberen veiligheid te vinden
  in de wereld, een natie.
 295. Ik ben Amerikaan,
  ik ben hindoe,
 296. dat geeft een enorm gevoel
  van identificatie met een groep
 297. en daardoor veiligheid.
 298. Luister alsjeblieft, zoals we zeiden,
  luister ernaar, wijs het niet af.
 299. Er kan iets verstandigs in zitten,
  of niet,
 300. maar een serieus mens onderzoekt,
  en doet niet aan afwijzen of aannemen.
 301. Wanneer je dus probeert psychologische
  veiligheid in een natie te zoeken,
 302. en die natie verschilt dus
  van een andere natie,
 303. dan heb je natuurlijk verdeeldheid
 304. en als er verdeeldheid is
  tussen naties,
 305. waar je psychologisch gezien
  je veiligheid in hebt geïnvesteerd,
 306. dan heb je oorlogen,
  economische druk, verdeeldheid.
 307. Dat is wat zich echt
  afspeelt in de wereld. Nietwaar?
 308. En wanneer je veiligheid
  zoekt in ideologieën,
 309. - communistische, kapitalistische,
  religieuze ideologieën,
 310. conclusies, beelden, kruisen
  en alles, overal ter wereld,
 311. dat verdeelt ook,
  dan is er verdeeldheid.
 312. Je gelooft in bepaalde idealen
  die je aanstaan,
 313. die je troost schenken,
  waarin je veiligheid zoekt,
 314. met een groep mensen die
  dezelfde nonsens geloven.
 315. En een andere groep gelooft
  andere zaken,
 316. en weer hetzelfde
  - mensen zijn verdeeld.
 317. Religies hebben mensen verdeeld.
 318. De christenen, de boeddhisten,
  de hindoes, de moslims,
 319. de baptisten, verdeeldheid,
  die vechten ook weer,
 320. elk gelooft iets buitengewoons,
  romantisch,
 321. dat onrealistisch is,
  niet echt, niet feitelijk.
 322. Als je dit dus allemaal ziet, niet als
  theorie, als iets dat je moet vermijden,
 323. zonder arrogant te worden
  of intellectueel,
 324. of emotioneel gehecht,
 325. maar als je dit allemaal
  heel helder ziet,
 326. dan vraag je je af of psychologische
  veiligheid eigenlijk wel bestaat?
 327. Nietwaar? Begrijpen jullie mijn vraag?
 328. En als er geen psychologische
  veiligheid is, wat is een mens dan?
 329. Het wordt chaotisch.
 330. Nietwaar? Hij verliest zijn identiteit,
 331. omdat hij geïdentificeerd is
  met Amerika, met Jezus,
 332. met de Boeddha,
 333. met een natie enzovoort, enzovoort.
 334. Terwijl het verstand, de logica
  zegt hoe absurd dit allemaal is!
 335. Word je dan wanhopig of
  - luister alsjeblieft -
 336. of, omdat je ziet dat deze verdeeldheid
  scheppende processen een misvatting zijn,
 337. dat deze verzinsels onwaar zijn,
  mythen, ongefundeerde fantasieën,
 338. en juist de perceptie hiervan,
 339. is dat niet intelligentie?
 340. Nietwaar? Snapt u...?
 341. Niet de intelligentie van een
  slimme, uitgekookte geest,
 342. niet de intelligentie
  van boekenwijsheid,
 343. maar de intelligentie die voortkomt
  uit heldere observatie.
 344. Nietwaar?
 345. In dat soort observatie,
  die leidt tot buitengewone intelligentie,
 346. is veiligheid te vinden,
 347. en dat betekent dus dat
  die intelligentie zelf veilig is.
 348. Hebt u dit begrepen?
 349. Alsjeblieft, je moet het echt begrijpen,
  niet het met me eens zijn,
 350. of zeggen: 'Ja, buitengewoon,
  daar heb ik nog niet over nagedacht,'
 351. maar het moet deel van je zijn,
  jij moet het zelf ontdekken,
 352. niet dat ik het ontdek
  en het jou vertel
 353. en dat je het daarom aanneemt
  of afwijst.
 354. Zie je het verschil?
 355. Zoals we aan het begin zeiden,
  ik ben er niet op uit om,
 356. de spreker is er niet op uit
  om je van iets te overtuigen
 357. ik maak geen propaganda -
 358. ik wil niet dat je denkt zoals ik,
  want ik denk helemaal niet.
 359. En dat meen ik.
 360. Daar gaan we later op in,
  want dat is een buitengewoon feit,
 361. het vermogen om te observeren
  zonder te denken,
 362. en door zo te observeren
  een geweldig inzicht te krijgen,
 363. en dat inzicht
  is de allerhoogste intelligentie,
 364. en die intelligentie handelt
 365. - waar we op in zullen gaan,
 366. wanneer we de hele structuur
  en aard van het denken bespreken.
 367. Maar omdat de meesten van ons
  niet willen loslaten,
 368. zo bang zijn om los te laten
  en geen veiligheid te vinden.
 369. Begrijpt u? Ik kan het loslaten,
 370. je kan het loslaten om katholiek,
  protestant, communist te zijn,
 371. en die hele nonsens,
  heel makkelijk.
 372. Maar wanneer je dit loslaat,
  wanneer je jezelf hiervan ontdoet,
 373. doe je het of vanuit een reactie,
 374. of vanuit de observatie,
  op een intelligente, holistische manier,
 375. met enorme helderheid,
 376. over de absurditeit, de verzinsels,
  de schone schijn.
 377. En omdat je zonder enige
  vervorming ziet,
 378. omdat je er niet op uit bent
  er iets uit te halen,
 379. omdat je niet denkt in termen van
  straf en beloning,
 380. omdat je heel helder observeert,
 381. dan is intelligentie
  die helderheid van perceptie zelf.
 382. Daarin ligt een buitengewone
  veiligheid,
 383. niet dat jij veiligheid gaat ervaren,
  maar intelligentie is veiligheid.
 384. Zitten we op één lijn?
 385. Hebben we onderlinge communicatie?
 386. Of is het alleen maar
  verbale communicatie?
 387. Verbale communicatie is nodig,
  het juiste woord gebruiken
 388. en jammer genoeg wordt
  het juiste woord in Amerika niet gebruikt
 389. - ze nemen een oud, afgezaagd woord
  en denken dat ze iets overbrengen.
 390. Maar wij gebruiken de juiste woorden.
 391. En met communicatie bedoelen
  we niet alleen het taalgebruik
 392. en het wederzijds goed begrijpen
 393. van de bedoeling en betekenis
  van het woord,
 394. maar het houdt ook in dat we delen;
  delen wat er gezegd wordt,
 395. wat de verantwoordelijkheid van
  delen inhoudt, samen deelnemen.
 396. Dus we communiceren
  niet alleen verbaal,
 397. maar delen het feit ook intens:
 398. het feit, het absolute feit,
  niet het relatieve feit,
 399. het absolute feit dat
  er geen veiligheid bestaat
 400. in iets dat de mens verzonnen heeft,
  psychologisch gezien.
 401. Al onze religies zijn verzinsels,
  gecreëerd door het denken.
 402. Al onze verdeeldheid scheppende
  ondernemingen,
 403. die ontstaan vanuit overtuigingen,
  dogma's, rituelen,
 404. waar religie helemaal uit bestaat,
 405. wanneer je dit alles heel helder ziet,
  niet als idee, maar als feit,
 406. dan openbaart dat feit zelf
  het bijzondere vermogen van intelligentie,
 407. waarin volledige, complete veiligheid
  besloten ligt. Nietwaar?
 408. Ik hoop dat je dit feit met betrekking tot
  intelligentie nu inziet, niet morgen.
 409. Ga niet naar huis met:
  'Ik denk er nog eens over na.'
 410. Wanneer je er morgen over nadenkt
  heb je het alweer vervormd.
 411. Maar we zijn nu samen aan het nadenken,
 412. met ons verstand,
  ons vermogen om helder te denken.
 413. Dus communicatie van het feit
  tussen jou en de spreker is nu,
 414. niet later,
  niet wanneer het jou uitkomt.
 415. Dan heb je tijd verloren,
  en heb je dagen en maanden verspild.
 416. Dat doe je niet wanneer je huis
  in brand staat. Dan handel je.
 417. Wanneer je dus begaan bent, zoals
  wij allen hopelijk,
 418. wanneer je intens begaan bent
  met de transformatie van de mens,
 419. want de mens moet radicaal veranderen
 420. - wanneer ik het woord 'man' gebruik,
  bedoel ik ook vrouw.
 421. We hebben het niet over gelijke rechten,
  vrouwen en mannen,
 422. de vrouwenemancipatie en zo.
 423. Wanneer ik 'man' zeg,
  bedoel ik man-vrouw.
 424. Neem me dus niet kwalijk
  wanneer ik het woord 'man' gebruik.
 425. Schrijf me geen brieven met,
  'Waarom gebruikt u niet 'vrouw'?'
 426. Zoals voorgekomen is -
 427. wat betekent dat ze niet echt luisteren,
 428. dat ze nog steeds maar gedeeltelijk
  nadenken.
 429. We denken samen na,
  holistisch, als een geheel,
 430. niet jij en ik, aparte mensen,
  samen nadenken,
 431. we bekijken iets samen.
 432. Wanneer je voelt dat we samen
  iets aan het doen zijn
 433. dan is er veel zorg,
  een grote mate van aandacht,
 434. een enorm gevoel van
  sympathie, genegenheid.
 435. En ik gebruik dat woord
  in al die betekenissen - samen.
 436. In ons bewustzijn is
  een van de factoren dus
 437. deze vraag en zoektocht naar
  psychologische veiligheid.
 438. En wanneer we psychologische
  veiligheid zoeken in naties,
 439. in geloof, in goeroes, in boeken,
  in ideeën en zo, in leiders,
 440. omdat dit dan verdeeldheid veroorzaakt,
 441. ontstaat er dus in fysiek opzicht
  verdeeldheid
 442. - hindoe, boeddhist,
  een ander land, Engelsman,
 443. Amerikaan, Nederlander,
  Duitser - verdeeldheid.
 444. En daardoor, wanneer er
  psychologische gehechtheid is
 445. aan een geloof, aan een natie,
 446. dan is er fysieke onveiligheid.
  Begrijpt u, meneer?
 447. Dat klopt toch? Is dat geen feit?
 448. Wanneer ik gehecht ben aan India
  - wat niet zo is -
 449. wanneer ik gehecht ben aan India
  en alle nonsens die India representeert,
 450. alleen maar het beeld, de romantiek,
  al die rommel
 451. - wanneer ik daar dus aan gehecht ben,
 452. scheid ik mijzelf psychologisch gezien
  af van de rest van de wereld,
 453. en daardoor veroorzaakt
  verdeeldheid altijd conflict.
 454. Wanneer een man en vrouw
  verdeeld zijn - begrijpt u?
 455. Je bent getrouwd,
  je draagt al die ellende met je mee.
 456. Wanneer er verdeeldheid is,
  moet er wel conflict zijn, onvermijdelijk.
 457. Dat is een absolute wet.
 458. En deze verdeeldheid wordt veroorzaakt
 459. door gehecht te zijn aan
  psychologische ideeën.
 460. Daardoor zijn er armoede,
 461. verval, oorlogen,
  terreur in de wereld.
 462. de wereld is een gevaarlijke
  plek aan het worden.
 463. Is het dus mogelijk
  voor een mens,
 464. jij, die de wereld bent
 465. - dat is de kern van deze zaak -
 466. jij bent de wereld
  en de wereld dat ben jij.
 467. En de wereld daarbuiten
  en hierbinnen,
 468. is traditioneel geconditioneerd
  om een fragment te zijn
 469. - begrijpt u?
 470. Een fragment - een Amerikaans fragment,
  Indiaas fragment enzovoort,
 471. katholiek fragment - en daardoor
  is er uiterlijk geen vrede.
 472. Nietwaar?
 473. En een mens kan niet bestaan zonder vrede,
  hij kan niet scheppen,
 474. hij kan geen genegenheid voelen,
  hij kan geen compassie, liefde voelen.
 475. Oké, zal ik verder gaan?
 476. Dus een deel van het menselijk bewustzijn
  is het feit van het zoeken
 477. en verlangen naar
  en het hechten aan een fragment,
 478. waarin hij veiligheid hoopt te vinden.
 479. En het transformeren
  van dat fragment,
 480. waarin de mens geïnvesteerd heeft
  in de hoop op veiligheid,
 481. de volledige transformatie daarvan,
 482. kan alleen plaatsvinden
  wanneer er intelligentie is,
 483. intelligentie in de vorm van inzicht.
  Daar heb ik het over gehad.
 484. Toch? Nietwaar meneer? Ziet u dat?
 485. En vindt er op dit moment,
  niet morgen,
 486. niet wanneer je naar huis gaat
  en erover nadenkt - dan ben je verloren -
 487. vindt er, zoals je hier zit,
  luistert,
 488. je verstand gebruikt, vermogen, energie,
  genegenheid, zorgvuldigheid en aandacht,
 489. vindt er die transformatie plaats?
 490. Toch, meneer?
 491. Zo niet, dan luister je niet,
 492. dan gebruik je je vermogen
  om helder te denken niet.
 493. Of je bent verstrikt in verbale beelden
 494. of in een symbool waaraan je gehecht bent,
 495. want als je dat symbool loslaat
  ben je bang
 496. en daardoor eenzaam
  en dan begint het allemaal.
 497. We hebben het later nog over angst.
 498. Maar terwijl we samen luisteren,
  samen redeneren,
 499. onze energie verzamelen,
 500. is er dan sprake van die transformatie,
 501. die vrijheid betekent, volledige vrijheid
 502. van het proberen veiligheid
  te vinden in een fragment?
 503. Begrijpt u?
 504. Is er vrijheid?
  Vraag het jezelf af, verlang ernaar,
 505. want we zullen ingaan op
  hele complexe zaken.
 506. Dit is pas het begin ervan,
 507. want we gaan samen
 508. in op dit hele probleem
  van wat bewustzijn is,
 509. en de inhoud van het bewustzijn.
 510. Zonder de inhoud
  is er geen bewustzijn. Nietwaar?
 511. Jullie hebben niet nagedacht
  over deze zaken.
 512. Want een deel van de inhoud van je
  bewustzijn, het menselijk bewustzijn,
 513. is dit verlangen naar veiligheid. Toch?
 514. Veiligheid bij God, wat ook een woord is,
  een symbool, een geloof,
 515. veiligheid in een natie,
  in een groep, in een leefgemeenschap,
 516. veiligheid bij je vrouw, de kinderen,
  veiligheid in ideeën.
 517. Dat is onderdeel van ons bewustzijn.
 518. Dat bewustzijn is
  gedurende duizenden jaren
 519. gevormd,
 520. wat wij 'evolutie' noemen.
 521. Een fragment kan niet evolueren,
  het zal altijd een fragment blijven.
 522. Ik vraag me af of jullie dit doorhebben.
 523. Een fragment kan nooit het geheel worden.
 524. Dus... Hoe laat is het alsjeblieft?
  Publiek: Vijf voor twaalf.
 525. K: Heb ik dan anderhalf uur gesproken?
 526. P: Nee, een uur.
  K: Ah, een uur. Oké.
 527. Kunnen jullie nog wat aan?
  P: Ja.
 528. K: Nee, ik weet het niet zo zeker.
  Alsjeblieft...
 529. Want als je een uur hebt geluisterd,
 530. zorgvuldig, met aandacht,
  met aanhoudende toewijding,
 531. weten jullie wat dat betekent?
 532. Dan ben je het universum.
 533. Nee mevrouw, geen vragen nu.
 534. We bespreken dit... op dinsdag.
 535. Dus een deel van ons bewustzijn,
 536. wat het menselijke bewustzijn
  van de wereld is,
 537. een fragment van dit bewustzijn
  is het verlangen en het zoeken
 538. naar psychologische veiligheid.
 539. En dat is een van de fragmenten
  van onze bewustzijnsinhoud.
 540. De inhoud zorgt daarom voor bewustzijn.
 541. Zie de waarheid hiervan, de logica.
 542. Een deel van je bewustzijn zegt:
  'Ik ben Amerikaan,
 543. ik ben boeddhist,
  ik ben dit, ik ben dat.'
 544. Of ik heb me met het een of ander
  geïdentificeerd.
 545. En deze identificatie is het verlangen
  of de zucht naar veiligheid
 546. - die veiligheid, tijdelijk of permanent.
 547. Er bestaat geen permanente veiligheid.
 548. En als er tijdelijke veiligheid is
  leidt dat tot chaos,
 549. zoals we hebben laten zien.
 550. Dus kan je,
  omdat je een uur geluisterd hebt
 551. met hart en ziel,
 552. kan je je werkelijk bewust zijn
  van het feit dat je er vrij van bent?
 553. Zo niet, dan heb je of je vermogen
  om te redeneren niet gebruikt,
 554. of je vermogen om te luisteren
  naar iemand die zegt:
 555. 'Kijk hier in godsnaam naar.'
 556. En je kijkt niet.
 557. En wanneer je niet kijkt,
  gaat niemand je daartoe overhalen,
 558. de spreker al helemaal niet.
 559. Overhalen, propaganda, dreigementen,
 560. de belofte van een beloning of straf
  zal je nooit helpen kijken.
 561. Wanneer je onder dwang kijkt,
  is het vervormd.
 562. Dus kan jij, als mens,
 563. nadat we het hier samen
  een uur over gehad hebben,
 564. dit buitengewone feit zien
 565. en, wanneer je dit feit ziet
  en de realiteit ervan,
 566. een deel van dat bewustzijn
  bevrijden van het fragment
 567. dat het verlangen, het zoeken
  naar veiligheid is?
 568. De geest wordt dan
  enorm wakker.
 569. Begrijpt u?
 570. Dan kan de geest ingaan
  op het probleem van angst
 571. - wat we morgen en zo doen -
 572. ingaan op de enorme inhoud
  van ons bewustzijn.
 573. En uiteindelijk is de vraag:
  kan die inhoud helemaal geleegd worden?
 574. Begrijpt u, meneer?
 575. Leeg zodat -
  leeg, niet weer iets anders.
 576. Dat betekent weer een beloning.
 577. We stoppen dus vandaag,
  als jullie het niet erg vinden,
 578. want we hebben een uur gepraat,
 579. en om een uur te luisteren
  naar serieuze zaken is behoorlijk zwaar
 580. - je bent hier vermoedelijk
  niet aan gewend.
 581. Ik kan wel verder maar jullie niet.
 582. Dus als het goed is stoppen we
  en zien we elkaar morgenochtend weer.