Return to Video

העובדה המדהימה ביותר (נייל דגריס טיסון)

 • 0:00 - 0:08
  מהי העובדה המדהימה ביותר שאתה יכול לשתף איתנו לגבי היקום?
 • 0:08 - 0:12
  העובדה המדהימה ביותר
 • 0:12 - 0:15
  היא הידע
 • 0:15 - 0:20
  שהאטומים שמרכיבים את החיים על כדור הארץ
 • 0:20 - 0:23
  האטומים שמרכיבים את הגוף האנושי
 • 0:23 - 0:31
  מגיעים מכורי ההיתוך שבישלו יסודות קלים
 • 0:31 - 0:34
  ליסודות כבדים בליבתם
 • 0:34 - 0:36
  תחת טמפרטורות ולחצים קיצוניים
 • 0:36 - 0:40
  הכוכבים האלו, בעלי המסה הגדולה מתוכם
 • 0:40 - 0:43
  הפכו ללא יציבים בשנותיהם המאוחרות
 • 0:43 - 0:51
  הם קרסו ולאחר מכן התפוצצו, מפזרים את הקרביים העשירים שלהם ברחבי הגלקסיה
 • 0:51 - 0:56
  קרביים העשוים מפחמן, חנקן, חמצן
 • 0:56 - 0:59
  וכל המרכיבים הבסיסיים של החיים עצמם
 • 0:59 - 1:03
  המרכיבים האלו נהפכו לחלק מענני גז אשר
 • 1:03 - 1:08
  התעבו, קרסו, ויצרו את הדור הבא של מערכות שמש
 • 1:08 - 1:16
  כוכבים עם פלנטות המקיפות אותם, והפלנטות האלו עכשיו מכילות את המרכיבים לחיים עצמם
 • 1:16 - 1:19
  אז שאני מסתכל למעלה אל שמי הלילה
 • 1:19 - 1:24
  ואני יודע שכן, אנחנו חלק מהיקום הזה
 • 1:24 - 1:30
  אנחנו בתוך היקום הזה, אבל אולי יותר חשוב משתי העובדות האלה
 • 1:30 - 1:34
  היא שהיקום נמצא בתוכנו.
 • 1:34 - 1:38
  כשאני חושב על העובדות האלו, אני מסתכל למעלה-
 • 1:38 - 1:41
  הרבה אנשים מרגישים קטנים, כי הם קטנים והיקום הוא גדול-
 • 1:41 - 1:49
  אבל אני מרגיש גדול, משום שהאטומים שלי באו מהכוכבים האלו.
 • 1:49 - 1:51
  יש רמה של חיבור.
 • 1:51 - 1:56
  זהו באמת מה שאתה רוצה בחיים, אתה רוצה להרגיש מחובר, אתה רוצה להרגיש רלוונטי
 • 1:56 - 2:00
  אתה רוצה להרגיש שאתה משתתף במה שקורה
 • 2:00 - 2:03
  בפעילויות ובאירועים שמסביבך
 • 2:03 - 2:08
  וזה בדיוק מה שאנחנו, רק על ידי היותנו חיים...
Title:
העובדה המדהימה ביותר (נייל דגריס טיסון)
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:34

Hebrew subtitles

Revisions Compare revisions