Return to Video

Jak lidský hluk ovlivňuje mořské habitaty

 • 0:01 - 0:06
  Roku 1956 jeden dokument
  Jacquesa Cousteaua vyhrál
 • 0:06 - 0:09
  jak Zlatou palmu, tak Oscara.
 • 0:09 - 0:12
  Ten film se jmenoval
  "Le Monde Du Silence,"
 • 0:12 - 0:14
  neboli "Tichý svět".
 • 0:14 - 0:20
  A předpoklad v pozadí názvu byl,
  že podmořský svět je tichý svět.
 • 0:20 - 0:23
  Dnes víme, o 60 let později,
 • 0:23 - 0:26
  že podmořský svět je všechno možné,
  jenom ne tichý.
 • 0:27 - 0:30
  Ačkoli zvuky jsou pod vodou neslyšitelné,
 • 0:30 - 0:33
  v závislosti na místě a roční době
 • 0:33 - 0:39
  podvodní zvukové prostředí může být stejně
  hlučné jako jakákoli džungle či prales.
 • 0:40 - 0:45
  Bezobratlí, například krevety,
  ryby a mořští savci
 • 0:45 - 0:46
  všichni používají zvuky.
 • 0:46 - 0:49
  Používají zvuky,
  aby studovali své prostředí,
 • 0:49 - 0:52
  ke komunikaci mezi sebou,
 • 0:52 - 0:53
  k navigaci,
 • 0:53 - 0:55
  k detekci predátorů a kořisti.
 • 0:56 - 1:01
  A také používají zvuk poslechem,
  aby se něco dozvěděli o svém prostředí.
 • 1:01 - 1:04
  Vezměte si například Arktidu.
 • 1:04 - 1:07
  Je považována za obrovské,
  nehostinné místo,
 • 1:07 - 1:10
  někdy označované jako pustina,
 • 1:10 - 1:13
  protože je tak chladná a vzdálená
 • 1:13 - 1:15
  a většinu roku pokrytá ledem.
 • 1:15 - 1:17
  A navzdory tomu,
 • 1:17 - 1:21
  není na zemi žádné místo,
  kde bych byla raději než v Arktidě,
 • 1:21 - 1:25
  obzvláště když se dlouží dny
  a přichází jaro.
 • 1:25 - 1:30
  Pro mě Arktida vskutku ztělesňuje
  nepoměr
 • 1:30 - 1:35
  mezi tím, co vidíme na hladině,
  a tím, co se děje pod vodou.
 • 1:36 - 1:41
  Můžete vyhlédnout přes led --
  naprosto bílý a modrý a chladný --
 • 1:42 - 1:43
  a nic nevidět.
 • 1:44 - 1:46
  Ale pokud dokážete slyšet pod vodou,
 • 1:46 - 1:50
  zvuky, které byste uslyšeli,
  by vás napřed ohromily
 • 1:50 - 1:52
  a potom potěšily.
 • 1:52 - 1:56
  A zatímco vaše oči nevidí na kilometry nic
  než led,
 • 1:56 - 2:01
  uši vám říkají, že tam někde
  jsou velryby grónské a běluhy,
 • 2:01 - 2:04
  mroži a tuleni vousatí.
 • 2:05 - 2:07
  Led také vydává zvuky.
 • 2:07 - 2:10
  Skučí a puká a praská a sténá,
 • 2:10 - 2:15
  jak se sráží a tře, když se
  teplota nebo proudy nebo vítr změní.
 • 2:16 - 2:20
  A pod nefalšovaným mořským ledem
  uprostřed zimy
 • 2:21 - 2:23
  velryby grónské zpívají.
 • 2:24 - 2:26
  A to byste nikdy nečekali,
 • 2:26 - 2:28
  protože my lidé
 • 2:28 - 2:31
  býváme velmi vizuální tvorové.
 • 2:31 - 2:34
  Pro většinu z nás, i když ne pro všechny,
 • 2:35 - 2:37
  zrak je smysl, kterým se orientujeme
  ve světě.
 • 2:38 - 2:40
  Pro mořské savce žijící pod vodou,
 • 2:40 - 2:44
  kde se chemické stopy a světlo
  přenášejí špatně,
 • 2:44 - 2:48
  zvuk je smysl, kterým vidí.
 • 2:48 - 2:51
  A zvuk se přenáší velmi dobře pod vodou,
 • 2:51 - 2:53
  mnohem lépe než ve vzduchu,
 • 2:53 - 2:56
  takže signály lze slyšet
  na velké vzdálenosti.
 • 2:56 - 2:59
  A to je v Arktidě obzvlášť důležité,
 • 2:59 - 3:03
  protože nejenže musí mořští savci
  slyšet jeden druhého,
 • 3:03 - 3:06
  ale také musí naslouchat
  podnětům v prostředí,
 • 3:06 - 3:10
  které mohou naznačit,
  že vpředu je težký led či otevřená voda.
 • 3:11 - 3:14
  Pamatujte, ačkoli tráví
  většinou života pod vodou,
 • 3:14 - 3:16
  jsou to savci,
 • 3:16 - 3:18
  a tak se musí vynořovat, aby se nadechli.
 • 3:18 - 3:22
  Takže mohou poslouchat,
  kde je tenký nebo žádný led
 • 3:22 - 3:25
  nebo naslouchají ozvěnám
  blízkého ledu.
 • 3:27 - 3:32
  Arktičtí savci žijí v bohatém
  a rozmanitém zvukovém prostředí.
 • 3:33 - 3:34
  Na jaře
 • 3:34 - 3:36
  to může být kakofonie zvuků.
 • 3:37 - 3:41
  (zvuky mořských savců)
 • 3:53 - 3:56
  Ale když je led pevně zmrzlý
 • 3:56 - 4:00
  a nejsou žádné velké změny teploty
  či proudu,
 • 4:00 - 4:04
  podmořská Arktida má jednu z nejnižších
  úrovní šumu pozadí
 • 4:04 - 4:06
  ze světových oceánů.
 • 4:06 - 4:07
  Ale to se mění.
 • 4:07 - 4:11
  Je to zejména kvůli sníženému množství
  sezónního ledu,
 • 4:12 - 4:15
  což je přímým důsledkem lidských emisí
  skleníkových plynů.
 • 4:16 - 4:19
  Vlastně změnou klimatu
 • 4:19 - 4:23
  provádíme naprosto nekontrolovaný
  experiment s naší planetou.
 • 4:24 - 4:26
  Během posledních 30 let
 • 4:26 - 4:30
  arktické oblasti zažily úbytek
  sezónního ledu
 • 4:30 - 4:34
  o něco mezi šesti týdny a čtyřmi měsíci.
 • 4:35 - 4:39
  Tento pokles množství mořského ledu
  se někdy chápe jako nárůst délky
 • 4:39 - 4:41
  období volné vody.
 • 4:41 - 4:45
  To je roční doba, kdy je Arktida splavná
  pro lodi.
 • 4:46 - 4:48
  A nejenže se mění rozsah ledu,
 • 4:49 - 4:53
  ale stáří a šířka ledu se mění též.
 • 4:53 - 4:55
  Tak, možná že jste slyšeli,
 • 4:55 - 4:58
  že snížení množství sezónního ledu
  způsobuje ztrátu habitatu
 • 4:58 - 5:00
  zvířatům, která spoléhají na mořský led,
 • 5:00 - 5:04
  jako jsou tuleni nebo mroži
  nebo lední medvědi.
 • 5:05 - 5:10
  Snížení množství mořského ledu
  zvýšilo erozi při vesnicích na pobřeží
 • 5:10 - 5:13
  a změnilo dostupnost kořisti
  pro mořské ptáky a savce.
 • 5:14 - 5:17
  Změna klimatu a snížení množství
  mořského ledu
 • 5:17 - 5:22
  mění i podmořské zvukové prostředí
  Arktidy.
 • 5:23 - 5:25
  Co míním "zvukovým prostředím"?
 • 5:26 - 5:29
  My, kteří máme odposlouchávání oceánu
  v popisu práce,
 • 5:29 - 5:31
  používáme nástroje zvané hydrofony,
 • 5:31 - 5:33
  což jsou podmořské mikrofony,
 • 5:33 - 5:35
  a zaznamenáváme šum pozadí --
 • 5:35 - 5:37
  šum, který je všude kolem nás.
 • 5:37 - 5:40
  A zvukové prostředí charakterizuje
  různé zdroje
 • 5:40 - 5:42
  tohoto šumu.
 • 5:43 - 5:45
  To, co slyšíme našimi hydrofony,
 • 5:45 - 5:49
  jsou skutečné zvuky změn klimatu.
 • 5:50 - 5:52
  Slyšíme tyto změny ze tří míst:
 • 5:53 - 5:55
  ze vzduchu,
 • 5:55 - 5:56
  z vody
 • 5:56 - 5:57
  a ze země.
 • 5:58 - 6:01
  Nejprve vzduch.
 • 6:02 - 6:05
  Vítr vytváří na vodě vlny.
 • 6:05 - 6:06
  Tyto vlny dělají bubliny,
 • 6:06 - 6:08
  bubliny praskají,
 • 6:08 - 6:09
  a když to udělají,
 • 6:09 - 6:11
  vzniká hluk.
 • 6:11 - 6:14
  A tento hluk se projevuje jako sykot
  nebo statický šum v pozadí.
 • 6:15 - 6:18
  V Arktidě, když je pokrytá ledem,
 • 6:18 - 6:22
  se většina hluku od větru nedostane
  do vody,
 • 6:22 - 6:27
  protože led funguje jako nárazník
  mezi atmosférou a vodou.
 • 6:27 - 6:28
  To je jeden z důvodů,
 • 6:28 - 6:32
  proč má Arktida velmi nízkou úroveň
  šumu pozadí.
 • 6:33 - 6:35
  Ale s úbytkem sezónního ledu
 • 6:35 - 6:40
  se Arktida nejen otevřela
  této vlně hluku,
 • 6:40 - 6:44
  ale také počet a síla
  bouří v Arktidě
 • 6:44 - 6:45
  se stále zvyšuje.
 • 6:46 - 6:50
  Toto vše zvyšuje hladinu hluku
  v dříve tichém oceánu.
 • 6:51 - 6:53
  Zadruhé: voda.
 • 6:54 - 6:56
  S menším množstvím sezónního ledu
 • 6:56 - 6:59
  se subarktické druhy přesunují na sever
 • 6:59 - 7:04
  a využívají nový habitat, který vzniká
  zvýšením plochy otevřené vody.
 • 7:05 - 7:08
  Tak, arktické velryby, jako třeba
  tato velryba grónská,
 • 7:08 - 7:09
  nemají žádnou hřbetní ploutev,
 • 7:09 - 7:14
  protože se vyvinuli k životu a plavání
  v ledem pokrytých vodách,
 • 7:14 - 7:18
  a když vám něco trčí ze hřbetu,
  tak to není zrovna výhoda
 • 7:18 - 7:19
  při migraci ledem
 • 7:19 - 7:23
  a vlastně to může zvířata vyloučit
  z oblastí pokrytých ledem.
 • 7:24 - 7:26
  Ale dnes, všude, kde posloucháme,
 • 7:27 - 7:30
  slyšíme zvuky plejtváků myšok a vorvaňů
 • 7:30 - 7:31
  a kosatek,
 • 7:31 - 7:33
  stále severněji a severněji
 • 7:33 - 7:35
  a v pozdějším a pozdějším období.
 • 7:36 - 7:37
  Slyšíme, v podstatě,
 • 7:37 - 7:41
  invazi Arktidy subarktickými druhy.
 • 7:42 - 7:44
  A nevíme, co to znamená.
 • 7:44 - 7:49
  Dojde k závodům o potravu mezi
  arkticktickými a subarktickými zvířaty?
 • 7:49 - 7:54
  Zanesou tyto subarktické druhy do Arktidy
  nové nemoci a parazity?
 • 7:55 - 7:58
  A co ty nové zvuky,
  které vydávají,
 • 7:58 - 8:00
  dělají s podvodním zvukovým prostředím?
 • 8:01 - 8:03
  A zatřetí: pevnina.
 • 8:03 - 8:05
  A pevninou...
 • 8:05 - 8:06
  myslím lidi.
 • 8:07 - 8:10
  Více otevřené vody znamená
  větší využití Arktidy lidmi,
 • 8:11 - 8:13
  Zrovna minulé léto,
 • 8:13 - 8:17
  mohutná výletní loď proplula
  Severozápadní cestou --
 • 8:17 - 8:20
  kdysi jen mytickou trasou
  mezi Evropou a Tichým oceánem.
 • 8:21 - 8:28
  Snížení úrovně mořského ledu
  umožnilo lidem pobývat v Arktidě častěji.
 • 8:28 - 8:33
  Přineslo zvýšené hledání a těžbu
  ropy a zemního plynu,
 • 8:33 - 8:35
  možnosti obchodních plaveb
 • 8:35 - 8:37
  a také vzestup turistického ruchu.
 • 8:38 - 8:43
  A my teď víme, že hluk lodí zvyšuje
  hladinu stresových hormonů u velryb
 • 8:43 - 8:45
  a může narušit jejich příjem potravy.
 • 8:46 - 8:51
  Vzduchové pistole, které vydávají
  hlasité, nízkofrekvenční "štěky"
 • 8:51 - 8:54
  každých 10 až 20 vteřin,
 • 8:54 - 8:57
  změnily plavecké a zvukové
  chování velryb.
 • 8:58 - 9:03
  A všechny tyto zdroje zvuků
  umenšují akustický prostor,
 • 9:03 - 9:06
  ve kterém arktičtí mořští savci
  mohou komunikovat.
 • 9:07 - 9:11
  Tak, arktičtí mořští savci
  jsou zvyklí na velmi vysokou úroveň hluku
 • 9:11 - 9:13
  v určitých ročních obdobích.
 • 9:13 - 9:17
  Ale ten pochází hlavně od jiných zvířat
  nebo od mořského ledu,
 • 9:17 - 9:20
  a jsou to zvuky,
  s nimiž se vyvinuli,
 • 9:20 - 9:23
  a tyto zvuky jsou zásadní pro jejich
  samotné přežití.
 • 9:23 - 9:27
  Tyhle nové zvuky jsou hlasité a cizí.
 • 9:27 - 9:32
  Mohou ovlivnit prostředí způsoby,
  kterým patrně rozumíme,
 • 9:32 - 9:35
  ale také způsoby, jimž nerozumíme.
 • 9:37 - 9:42
  Pamatujte, sluch je pro tato zvířata
  nejdůležitějším smyslem.
 • 9:42 - 9:46
  A nejenže se fyzické prostředí Arktidy
  prudce mění,
 • 9:46 - 9:49
  ale akustické prostředí také.
 • 9:49 - 9:53
  Je to jako bychom tato zvířata vytáhli
  z tiché venkovské krajiny
 • 9:53 - 9:56
  a vhodili je do velkoměsta
  uprostřed dopravní špičky.
 • 9:57 - 9:58
  A ona tomu nemohou uniknout.
 • 10:00 - 10:02
  Co teď tedy můžeme udělat?
 • 10:03 - 10:05
  Nedokážeme snížit rychlost větru
 • 10:05 - 10:09
  nebo zabránit subarktickým zvířatům,
  aby migrovala na sever,
 • 10:09 - 10:11
  ale můžeme zapracovat
  na místních řešeních,
 • 10:11 - 10:14
  abychom snížili podvodní hluk
  způsobený lidmi.
 • 10:15 - 10:18
  Jedno z takových řešení
  je zpomalit lodi,
 • 10:18 - 10:20
  které proplouvají Arktidou,
 • 10:20 - 10:23
  neboť pomalejší loď je tišší loď.
 • 10:24 - 10:28
  Můžeme omezit přístup v obdobích
  a do oblastí,
 • 10:28 - 10:32
  které jsou důležité pro páření,
  příjem potravy či migraci.
 • 10:32 - 10:36
  Můžeme se naučit, jak ztišit lodi,
 • 10:36 - 10:39
  a najít lepší způsoby,
  jak objevovat dno oceánu.
 • 10:40 - 10:42
  A dobrá zpráva je,
 • 10:42 - 10:44
  že se na tom právě teď pracuje.
 • 10:46 - 10:48
  Ale vposledku
 • 10:48 - 10:51
  musíme my lidé podstoupit dřinu,
  která je potřeba
 • 10:51 - 10:55
  abychom zvrátili či alespoň zpomalili
 • 10:55 - 10:57
  změny v atmosféře způsobené lidmi.
 • 10:57 - 11:02
  Tak, vraťme se k myšlence
  tichého podmořského světa.
 • 11:03 - 11:05
  Je velice dobře možné,
 • 11:05 - 11:08
  že mnohé z velryb plavoucích
  dnes v Arktidě,
 • 11:08 - 11:11
  obzvláště dlouhověké druhy
  jako velryby grónské,
 • 11:11 - 11:15
  o kterých Eskymáci tvrdí,
  že žijí počas dvou lidských životů --
 • 11:15 - 11:19
  je možné, že tyto velryby žily
  již roku 1956,
 • 11:19 - 11:21
  kdy Jacques Cousteau
  vytvořil svůj film.
 • 11:22 - 11:24
  A při pohledu zpět,
 • 11:24 - 11:28
  vezmeme-li v potaz všechen hluk,
  který v oceánech vytváříme dnes,
 • 11:29 - 11:32
  to možná opravdu byl "Tichý svět."
 • 11:33 - 11:34
  Děkuji.
 • 11:34 - 11:37
  (Potlesk)
Title:
Jak lidský hluk ovlivňuje mořské habitaty
Speaker:
Kate Staffordová
Description:

Oceánoložka Kate Staffordová nás zavádí do zvukově bohatých hlubin Severního ledového oceánu, kde led sténá, velryby zpěvem komunikují na velké vzdálenosti a změna klimatu spolu s lidským hlukem mění prostředí způsoby, jež nechápeme. Zjistěte více o tom, proč na tomto podvodním zvukovém prostředí záleží a co můžeme udělat na jeho ochranu.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
11:51

Czech subtitles

Revisions