Return to Video

CARRY NO MONEY - Learn To Be Dependent On God

 • 0:02 - 0:04
  Jeesuse Kutse
 • 0:05 - 0:10
  Tere tulemast sellesse õppetundi nimega
  "Ära kanna raha kaasas"
 • 0:10 - 0:15
  Me oleme Luuka 10 peatükis, vaadates
  kutset, mille Jeesus on meile andnud.
 • 0:15 - 0:22
  Nagu sa võid näha, Jeesus on kutsega
  väga, väga, väga spetsiifiline.
 • 0:22 - 0:29
  Ta on juhiste andmisel, mille Ta oma jüngritele
  ja sinule ja minule andis, väga spetsiifiline.
 • 0:29 - 0:29
  ...
 • 0:29 - 0:33
  Ma tean, et see on veidi naljakas pealkiri
  "Ära kanna raha kaasas",
 • 0:33 - 0:37
  aga tegelikult on see väga väga oluline,
  mida Jeesus meile ütleb.
 • 0:37 - 0:40
  Niisiis, alustame mu raamatu lugemisega.
 • 0:40 - 0:44
  "Järgmine asi, millest Jeesus Luuka 10s
  räägib, on meile väga oluline mõista,
 • 0:44 - 0:49
  eriti neile meist, kes elavad
  materjalistlikus lääne maailmas,
 • 0:49 - 0:53
  kus mammona (raha)
  on neist kõige suurem jumal.
 • 0:53 - 0:59
  Me loeme Luuka 10:4: "Ärge kandke
  kukrut ega pauna ega jalatseid
 • 0:59 - 1:03
  ja ärge teretage kedagi teel!"
 • 1:04 - 1:05
  Hakkame nüüd seda vaatama.
 • 1:05 - 1:09
  Ärge kandke kukrut või
  ärge kandke kaasas raha.
 • 1:10 - 1:15
  Me oleme seda võib olla kuulnud, aga paljud inimesed
  ei ole kunagi tegelikult peatunud ega mõelnud sellele,
 • 1:15 - 1:19
  mis see on millest Jeesus räägib.
 • 1:19 - 1:21
  Kuid sa pead mõistma,
  mida Jeesus ütleb.
 • 1:21 - 1:25
  Ta ei öelnud seda ilma, et ta oleks seda mõelnud.
  Ta ütles seda väga konkreetse eesmärgiga.
 • 1:25 - 1:30
  Ta ütles seda, et me kuulaksime,
  mõistaksime ja kuuletuksime.
 • 1:30 - 1:34
  Jeesus saatis Oma jüngrid välja
  ilma milletagi.
 • 1:34 - 1:36
  Ta saatis nad välja ilma milletagi.
 • 1:36 - 1:40
  Miks? Kuna Ta tahtis neile midagi õpetada.
 • 1:40 - 1:43
  Samuti ütles Ta, et nad ei
  teretaks kedagi teel olles.
 • 1:43 - 1:47
  See on miski, millele me
  keskendume rohkem järgmisel korral.
 • 1:47 - 1:52
  Aga siin me loeme, et Jeesus ütles:
  Ärge kandke kukrut ega pauna ega jalatseid.
 • 1:52 - 1:56
  Miks? Miks Jeesus tegi seda?
 • 1:56 - 2:00
  Miks Ta saatis inimesed välja
  ilma...või keelates neid
 • 2:00 - 2:03
  võtta kaasa pauna, kukrut või jalatseid?
  Miks?
 • 2:03 - 2:08
  Kuna Ta tahtis neile midagi õpetada.
 • 2:08 - 2:09
  Ta tahtis sinule ja minule midagi õpetada.
 • 2:09 - 2:12
  Ta tahtis, et me oleksime sõltuvad Temast
 • 2:12 - 2:17
  ja mitte oma rahast ja sellest,
  mis meil on.
 • 2:17 - 2:19
  Kui me vaatame täna kogudust,
  siis see on päris suur probleem.
 • 2:19 - 2:24
  See on väga suur probleem täna koguduses,
  kuna peaaegu kõik tänases koguduses
 • 2:24 - 2:26
  taandub rahale.
 • 2:26 - 2:31
  Kogudustes me oleme raha poolt nii
  kontrollitud /mõjutatud.
 • 2:31 - 2:33
  Mõjutatud sellest, mis meil on.
 • 2:33 - 2:36
  Aga me ei peaks olema mõjutatud
  sellest mis meil on.
 • 2:36 - 2:39
  Me peaksime olema juhitud
  Püha Vaimu poolt,
 • 2:39 - 2:42
  mitte raha poolt.
 • 2:42 - 2:46
  Las ma loen ühe pikema osa oma
  raamatust "Jeesuse Kutse".
 • 2:47 - 2:51
  "Tänapäeval peaaegu kõik meie eludes ja
  lääne maailma kogudustes
 • 2:51 - 2:54
  on keskendunud raha ümber.
 • 2:54 - 2:57
  Me oleme mõjutatud sellest, mis meil on
  või mis meil puudub.
 • 2:57 - 3:01
  Raha on ka see, mis paljude jaoks
  on peamine tegur
 • 3:01 - 3:05
  kui me räägime misjonist,
  kiriku elust jne.
 • 3:05 - 3:10
  Kui raha on olemas, siis me teeme seda
  ja kui ei ole, siis me seda ei tee.
 • 3:10 - 3:15
  Aga Jumala kuningriigis
  raha ei ole probleem,
 • 3:15 - 3:19
  ja raha ei peaks meid kunagi mõjutama
  mida me saame teha ja mida mitte.
 • 3:19 - 3:23
  Meie jaoks on tõesti oluline õppida olla
  Jumalast sõltuv
 • 3:23 - 3:26
  raha või raha puuduse asemel.
 • 3:26 - 3:29
  Sageli me mõtleme, et me
  näeksime tõesti ühte läbimurret
 • 3:29 - 3:34
  kui meil oleks palju raha ja vot siis me
  saaksime teha nii palju asju Jumala jaoks
 • 3:34 - 3:40
  just nagu meie kasv või meie kuulekus
  seisaks või kukuks koos rahaga kokku.
 • 3:40 - 3:44
  Me mõtleme, et kui meil on raha,
  siis me saaksime Jumala jaoks palju ära teha,
 • 3:44 - 3:48
  aga kui meil raha ei ole, siis
  ei olegi palju mida me teha saame.
 • 3:48 - 3:50
  See ei peaks nii olema.
 • 3:50 - 3:55
  Me ei tohiks olla sõltuvad või kontrollitavad
  raha poolt või selle poolt mis meil on.
 • 3:55 - 4:01
  Selle asemel, me peaksime õppima mõistma,
  et Jumalal on kogu maailma hõbe ja kuld.
 • 4:01 - 4:04
  Kõik kuulub Temale
  ja koos Temaga ei puudu meil miski.
 • 4:04 - 4:09
  Piiblis on selge see, et
  probleem ei ole raha puudus.
 • 4:09 - 4:13
  Probleem on töötegijate puudus.
 • 4:14 - 4:17
  See mida ma siin ütlen ei ole midagi,
  mida ma kuuleks inimesi sageli rääkimas.
 • 4:17 - 4:21
  Aga kui sa mõtled sellele,
  nii paljud asjad meie koguduses
 • 4:22 - 4:24
  on mõjutatud rahast.
 • 4:24 - 4:28
  Ma olen kohanud palju inimesi, kes
  ütlevad: Kui mul vaid oleks see raha
 • 4:28 - 4:31
  ja ma teeksin seda ja teist, siis ma
  läheksin välja ja teeksin seda ja toda,
 • 4:31 - 4:34
  nagu raha oleks probleem.
  Probleem ei ole rahas.
 • 4:34 - 4:39
  Miks? Sest kui sa astud välja,
  kui sa astud välja,
 • 4:39 - 4:42
  kui sa teenid Jumalat....
 • 4:42 - 4:45
  Tema kannab hoolt su vajaduste eest.
 • 4:45 - 4:47
  Ja ma olen seda näinud nii mitmeid kordi.
 • 4:47 - 4:50
  Ma mäletan kui ma alustasin meie teekonda
 • 4:50 - 4:53
  olime meil perekonnana mitmeid, mitmeid
  kordi, kus meil ei olnud midagi,
 • 4:53 - 4:56
  aga me otsustasime minna
  välja Jumala Sõna peale.
 • 4:56 - 4:58
  Ja kui me astusime välja
  Jumala Sõna peale,
 • 4:58 - 5:01
  siis me nägime, et Tema
  pidas hoolt meie eest.
 • 5:01 - 5:04
  Tema kattis meie vajadused.
 • 5:04 - 5:08
  Se algas väikeste asjadega: toiduga,
  riietega ja paljude muude asjadega,
 • 5:08 - 5:13
  Tema varustas, aga seal me õppisime
  olema sõltuvad Temast.
 • 5:13 - 5:17
  Ja siis see kasvas ja kasvas ja kasvas
  ja nüüd on need suuremad asjad.
 • 5:17 - 5:19
  Las ma toon ühe tunnistuse.
 • 5:19 - 5:22
  Mõned aastad tagasi..võib olla sa tead,
  meil on kolm filmi tehtud,
 • 5:22 - 5:25
  "Viimane Reformatsioon: Elu",
  "7 päevane seiklus koos Jumalaga" ja
 • 5:25 - 5:27
  "Viimane Reformatsioon: Algus"
 • 5:28 - 5:32
  Aastaid tagasi kui andsime välja
  "7 päevane seiklus koos Jumalaga",
 • 5:32 - 5:34
  mäletan, et istusin oma sõbra Robertiga
 • 5:34 - 5:37
  ja me rääkisime temaga sellest,
  kuidas see film välja anda.
 • 5:37 - 5:41
  Me arutasime sellest, et me tahaksime
  selle tasuta välja anda.
 • 5:41 - 5:43
  Ja me leppisime selles kokku.
  Kõik meie filmid on tasuta.
 • 5:44 - 5:50
  Aga siis ta ütles: Kuid kui see on tasuta film
  ja siis inimesed peavda saatmise eest maksma 5$,
 • 5:50 - 5:52
  siis sellisel juhul inimesed
  ei tunne, et see oli tasuta.
 • 5:52 - 5:59
  Siis ta ütles: mis oleks kui me
  filmi ka tasuta välja saadaks?
 • 5:59 - 6:03
  Ja ma vaatasin talle otsa ja ütlesin:
  Aga kui oleks 10 000 inimest
 • 6:03 - 6:08
  kes seda filmi tahaksid nagu viimane kord,
  siis see teeks 50 000 $.
 • 6:08 - 6:11
  Ja meil ei ole 50 000 dollarit.
 • 6:12 - 6:15
  Aga siis ma tundsin Jumalat ütlemas:
  Tehke seda.
 • 6:15 - 6:20
  Ja ma olin nii närvis. Me tundsime
  sel hetkel, et Jumal ütles: Tehke seda.
 • 6:20 - 6:24
  Ärge lihtsalt tehke seda filmi tasuta.
  Ärge lihtsalt andke filmi tasuta välja,
 • 6:24 - 6:27
  vaid tegelikult saadke ka
  see tasuta välja.
 • 6:28 - 6:32
  Aga, see maksaks 50 000 $
  ja meil ei ole seda 50 000 $.
 • 6:33 - 6:38
  Aga kui me lähme, kui me teeme, mida Tema ütles,
  Tema kannab hoolt meie eest.
 • 6:38 - 6:41
  Nädal hiljem ma korraldasin koosoleku ja
  üks naine tuli minu juurde,
 • 6:41 - 6:43
  ja ma ei ole midagi sellist varem kogenud.
 • 6:43 - 6:47
  Ta tuli ja ütles: Torben,
  ma tunnen, et Jumal rääkis minuga,
 • 6:47 - 6:50
  et ma peaksin sulle 50 000$ andma.
 • 6:51 - 6:55
  Halleluuja! Ja ma andsime selle
  filmi välja ja ka saatsime selle välja.
 • 6:56 - 7:02
  Kui palju filme ma pean müüma,
  et saada 50 000$? Palju.
 • 7:02 - 7:07
  Aga see on see, mida me teeme, nii ka raamatuga.
  Kui sul ei ole raha, et raamatut hankida,
 • 7:07 - 7:11
  siis kirjuta meile "Viimasele reformatsioonile"
  ja me anname sulle koodi
 • 7:11 - 7:15
  ja sa saad selle otsekohe alla laadida e-raamatuna.
  Sa saad seda kohe lugema hakata.
 • 7:15 - 7:18
  Me tahame, et see jõuaks välja (paljudeni).
 • 7:18 - 7:23
  Ma olen näinud seda üha uuesti ja uuesti ja uuesti,
  et kui meie lähme välja
 • 7:23 - 7:28
  Jeesuse sõnade peal, siis ei ole Ta üksnes
  meiega koos, nagu me viimane kord vaatasime,
 • 7:28 - 7:31
  vaid Ta ka täidab meie vajadused.
 • 7:31 - 7:36
  Aga me peame alustama Temale kuuletumisest
  ja õppima seda väikestes asjades.
 • 7:38 - 7:44
  Niisiis, me alustame rahulikult, alustame
  Jeesusele kuuletumises väikestes asjades.
 • 7:44 - 7:48
  Me alustame Temale kuuletumises viisil
  kuidas Ta on öelnud, et me peaksime Temale kuuletuma.
 • 7:48 - 7:50
  Mine välja Tema sõna peale,
  leia rahulaps,
 • 7:50 - 7:54
  ja siis me näeme, et kõik ülejäänud
  Luuka 10 peatükis peab paika.
 • 7:54 - 7:58
  Ka see, et Tema peab meie
  vajaduste eest hoolt.
 • 7:59 - 8:03
  Niisiis on väga oluline, et me
  õpime olema Temast sõltuvuses.
 • 8:04 - 8:08
  Nüüd olen ma selles kohas, kuna
  ma olen õppinud, olema Temast sõltuvuses,
 • 8:08 - 8:11
  kui Jeesus ütleb mulle midagi -
  ma teen seda.
 • 8:11 - 8:14
  Ma ei küsi: Jah, aga mul ei ole raha
  selle tegemiseks.
 • 8:14 - 8:17
  Ma ei istu maha ega arvuta, kas
  mul on raha teha seda ja toda.
 • 8:17 - 8:21
  Ei. Kui Ta ütles: Mine,
  siis ma lähen.
 • 8:21 - 8:24
  Kuna siis Tema peab hoolt meie eest.
 • 8:24 - 8:25
  Sama kehtib ka sinu puhul.
 • 8:25 - 8:30
  Kui Ta ütleb: Mine,
  siis mine ja Tema peab sinu eest hoolt.
 • 8:30 - 8:35
  Niisiis, kui Jeesus saatis oma jüngrid
  välja Luuka 10 peatükis,
 • 8:35 - 8:38
  siis see oli ka neile,
  et nad selle ära õpiksid.
 • 8:38 - 8:41
  Põhjus, miks Jeesus ütles:
  Ärge võtke seda endaga kaasa,
 • 8:41 - 8:47
  oli, et Ta tahtis, et nad õpiksid
  olema sõltuvad Temast.
 • 8:47 - 8:51
  Ja ma olen tänulik, et
  Ta seda mulle õpetas,
 • 8:51 - 8:54
  kui ma mõned aastad tagasi
  selle imelise eluga alustasin.
 • 8:56 - 8:59
  See ei tähenda, et mul ei
  võiks praegu raha olla
 • 8:59 - 9:04
  ja et oleks alati vale endaga
  raha kaasa võtta.
 • 9:04 - 9:06
  Sest me loeme seda ka hiljem,
 • 9:06 - 9:12
  kuna hiljem Luuka 22:35-37 ,
  loeme me seda:
 • 9:12 - 9:16
  "Ja Jeesus ütles neile: "Kui ma läkitasin
  teid kukruta
 • 9:16 - 9:20
  ja punata ja jalatsiteta,
  kas teil oli midagi puudu?"
 • 9:20 - 9:23
  Nemad ütlesid: "Ei midagi."
  Siis Ta ütles neile:
 • 9:24 - 9:29
  "Kuid nüüd, kellel on kukkur, võtku see kaasa,
  nõndasamuti ka paun,
 • 9:29 - 9:32
  ja kellel ei ole, see müügu ära oma kuub
  ja ostku mõõk!
 • 9:33 - 9:35
  Nii, siin me näeme midagi huvitavat.
 • 9:35 - 9:41
  See mida Jeesus ütles Luuka 10,
  kui Ta saatis nad välja mitte millegita,
 • 9:41 - 9:44
  ei tähendanud, et ülejäänud elu
 • 9:44 - 9:46
  ei oleks neil lubatud midagi
  endaga kaasa võtta.
 • 9:46 - 9:51
  Ei. Ta saatis nad tollel korral välja, et
  nad õpiksid midagi olulist -
 • 9:51 - 9:55
  mitte olema sõltuvuses sellest mis sul on.
 • 9:55 - 9:57
  Praegusel hetkel on meil rohkem kui
  meil oli siis kui me alustasime,
 • 9:57 - 9:59
  aga ma ei ole sellest, mis meil on, sõltuvuses.
 • 9:59 - 10:03
  Kui mul on rohkem või vähem,
  ei ole ma sellest sõltuvuses, mis mul on.
 • 10:03 - 10:05
  Ma olen Temast sõltuvuses.
 • 10:05 - 10:08
  Ja see on teglikult täpselt see, mida me
  oma Luuka 10 koolis teeme.
 • 10:08 - 10:12
  Meil on oma treening kool.
  Ja me treenime oma Luuka 10 koolis inimesi,
 • 10:12 - 10:18
  ja saadame nad välja "Luuka 10 teekonnale" nagu me seda ise kutsume,
  tehes seda selliselt.
 • 10:18 - 10:23
  Me saadame nad välja ja väga tihti me
  saadame nad välja ilma rahata,
 • 10:23 - 10:26
  ilma magamiskohata,
  ilma telefonita,
 • 10:26 - 10:29
  ilma krediitkaardita,
  ilma millegita.
 • 10:29 - 10:31
  Minge minema.
 • 10:31 - 10:33
  Näeme kolme päeva pärast.
 • 10:33 - 10:37
  Ja me olme nüüdseks teinud seda juba mitmeid aastaid
  üha uuesti ja uuesti ja uuesti.
 • 10:37 - 10:40
  Ja iga kord see on hämmastav.
 • 10:40 - 10:45
  Iga kord tudengid tulevad tagasi:
  Wow! Ma olen seda näinud! Ma olen kogenud seda!
 • 10:45 - 10:48
  Meil ei olnud raha, aga siis me
  palvetasime kellegi eest,
 • 10:48 - 10:50
  kes sai terveks ja me jagasime Jeesusest
  ja äkitselt öeldi meile:
 • 10:50 - 10:54
  "Hei, kas te tahaksite midagi süüa või
  me leidsime teel veidi raha,
 • 10:54 - 10:58
  või meil ei olid ööbimispaika ja siis
  Jumal avas uksed
 • 10:58 - 11:01
  ja me magasime seal, ja me magasime seal.
  Mul on nii palju tunnistusi
 • 11:01 - 11:06
  inimestest, kes läksid välja, läksid paika, olles
  Püha Vaimu poolt juhitud ja nad leidsid kellegi
 • 11:06 - 11:09
  kes kutsub neid koju, avab neile oma
  kodu ja annab neile kõike süüa
 • 11:09 - 11:11
  ja kõike mida nad vajavad.
 • 11:11 - 11:14
  Inimesed lähevad hotelli, palvetavad kellegi
  eest, kes saab terveks,
 • 11:14 - 11:18
  ja hotelli omanik ütleb:
  Hei, tulge ja peatuge kaheks päevaks meie juures.
 • 11:18 - 11:24
  Meil on nii palju hämmastavaid näiteid
  ja see on üks tugevamaid asju.
 • 11:24 - 11:28
  Üks tugevamaid asju, kui nad on väljas
  Luuka 10 teekonnal,
 • 11:28 - 11:33
  on see kui nad tulevad tagasi koju ja
  on õppinud selle väga väga olulise õppetunni.
 • 11:34 - 11:37
  Otsige esmalt Jumala riiki ja
  tehke Tema tahet
 • 11:37 - 11:40
  ja kõike muud antakse teile pealegi.
 • 11:40 - 11:45
  Kui meie otsime Jumala riiki ja teeme,
  mida Jumal on meid käskinud teha,
 • 11:45 - 11:47
  siis Tema peab hoolt kõige muu eest.
 • 11:47 - 11:51
  Ära muretse riiete pärast.
  Ära muretse toidu pärast.
 • 11:51 - 11:54
  Ära muretse kus magada.
  Miks?
 • 11:54 - 11:57
  Jeesus ütles: Vaadake linde.
  Vaadake lilli väljal.
 • 11:57 - 12:01
  Nemad ei muretse. Jumal
  peab hoolt ka sinu ja minu eest.
 • 12:01 - 12:06
  Ma olen nii tänulik Jumalale, et Ta
  mõned aastat tagasi
 • 12:06 - 12:11
  viis meid sellele teekonale, kus Ta,
  raske viisil,..
 • 12:11 - 12:13
  mõnikord on raske õppida midagi uut,
 • 12:13 - 12:16
  kuid kus Ta õpetas meile
  seda olulist tõde -
 • 12:16 - 12:18
  et me võime Teda usaldada.
 • 12:18 - 12:22
  Et meil tuleb Teda usaldada.
 • 12:22 - 12:24
  Ma ütleksin seda sama sulle.
 • 12:25 - 12:32
  Sa pead olema Jumalast sõltuv
  ja mitte siis kui sul on töö või sul ei ole tööd,
 • 12:32 - 12:34
  mitte siis kui sul on raha
  või kui sul raha ei ole.
 • 12:34 - 12:36
  mitte siis kui sul on süüa
  või kui sul süüa ei ole.
 • 12:36 - 12:40
  Õpi otsima Jumalat ja tegema Tema tahet
  ja näe kuidas Tema peab selles eest hoolt.
 • 12:41 - 12:46
  On nii kurb näha paljusi kristlasi,
  kes ei ole kunagi õppinud seda väga olulist asja
 • 12:46 - 12:48
  ja kui nad äkitselt kaotavad töökoha
  ja seisavad kriisis -
 • 12:48 - 12:50
  kogu maailm variseb kokku.
 • 12:50 - 12:53
  Nad ei ole kunagi õppinud Jumalat usaldama.
 • 12:54 - 12:57
  Ja ma ütleksin, eriti praegusel ajal milles elame.
 • 12:57 - 13:03
  Oleme just sisenenud lõpuaegadesse
  viisil, mida keegi meist poleks osanud ette kujutada.
 • 13:03 - 13:06
  Maailm ei saa enam kunagi olema endine.
 • 13:06 - 13:08
  See on äratuskõne meile kõigile.
 • 13:09 - 13:12
  Me siseneme aega kus saavad
  olema majanduslikud kriisid,
 • 13:12 - 13:15
  milliseid me ei ole kunagi varem näinud.
  Me siseneme aega,
 • 13:15 - 13:20
  kus toimub kontroll,
  kontroll, kontroll ja kontroll
 • 13:20 - 13:23
  ja kui sa omad raha ja teed seda ja
  teed seda ja teed seda -
 • 13:23 - 13:25
  siis tulevik ei ei saa sinu
  jaoks kerge olema.
 • 13:26 - 13:28
  Me siseneme tulevikus aega,
 • 13:28 - 13:31
  kus saab olema metsalise märk
  käel või otsaesisel
 • 13:31 - 13:35
  ja sa ei saa ilma selleta
  müüa ega osta asju.
 • 13:35 - 13:37
  Me siseneme aega,
  millest Piibel räägib
 • 13:37 - 13:39
  ja me peame õppima..
 • 13:40 - 13:42
  olema Temast sõltuvad.
 • 13:42 - 13:43
  Kuidas me seda õpime?
 • 13:43 - 13:46
  Tehes seda, mida Jeesus käskis.
 • 13:46 - 13:48
  Kuid mõnikord saadetakse välja..
 • 13:48 - 13:50
  ilma millegita.
 • 13:50 - 13:52
  Mine välja.
 • 13:53 - 13:54
  Mine välja...
 • 13:54 - 13:59
  ja näe kuidas Ta peab hoolt
  sinu vajaduste eest.
 • 14:00 - 14:04
  See on oluline. Ma julgustan sind,
  eriliselt just selle peatükiga,
 • 14:04 - 14:07
  võta mu raamat "Jeesuse Kutse".
  Kui sul ei ole raha,
 • 14:07 - 14:09
  saada meil ja me saame saata sulle koodi.
 • 14:09 - 14:11
  Hangi raamat. Loe seda raamatut.
 • 14:11 - 14:15
  Kuna selles peatükis kus ma
  räägin raha asjadest,
 • 14:15 - 14:18
  katan ma ka nii palju muid asju.
 • 14:18 - 14:21
  Ja see on väga oluline just
  selles ajas milles elame.
 • 14:21 - 14:24
  Aga siiani, oleme me vaadanud, et
  lõikus on valmis
 • 14:24 - 14:26
  ja me peame seda uskuma.
 • 14:26 - 14:28
  Me peame palvetama töötegijate
  pärast, et nad läheksid välja
 • 14:28 - 14:31
  ja siis me peame minema välja
  nagu lamabad huntide sekka.
 • 14:31 - 14:36
  Ja kui me lähme välja me näeme, et
  Jeesus on meiega ja peab meie eest hoolt.
 • 14:36 - 14:40
  Ja me näeme, et Ta peab hoolt
  ka meie vajaduste eest.
 • 14:40 - 14:43
  Seega, ära muretse nende asjade pärast.
 • 14:43 - 14:45
  Mine välja Jumala Sõna peale.
 • 14:45 - 14:47
  Ja uuesti, ma julgustan sind hankima
  mu raamat
 • 14:47 - 14:51
  kus on veel enam tunnistusi selle kohta.
 • 14:51 - 14:54
  Seega, ootan juba järgmist kohtumist, kus
  me hakkame vaatama
 • 14:54 - 14:59
  mida Jeesus veel on öelnud, kui Ta ütles:
  Ärge teretage kedagi teel.
 • 14:59 - 15:01
  Kuna see on samuti oluline.
 • 15:01 - 15:05
  Kuna kui me läheme välja, siis me ei lähe
  välja lihtsalt selleks, et välja minna.
 • 15:05 - 15:07
  Me ei lähe lihtsalt välja evangeliseerima.
 • 15:07 - 15:10
  Me lähme välja, et leida rahulaps.
 • 15:10 - 15:13
  Ja kui ma ütlen, mine välja, siis see ei
  tähenda lihtsalt tänavatele minemist.
 • 15:13 - 15:16
  See tähendab ka välja minemast oma kooli,
  oma töökohta,
 • 15:16 - 15:19
  minna oma naabrite poole.
 • 15:19 - 15:22
  Kui me sellest räägime, siis
  see ei toimu ainult tänavatel.
 • 15:22 - 15:24
  Aga sellest juba rohkemalt hiljem.
 • 15:24 - 15:26
  Raamatu lõpus,
  videosarja lõpus,
 • 15:26 - 15:30
  ma panen selle kõik kokku.
  Ja kui ma sellest kõigest kokkuvõtte teen
 • 15:30 - 15:32
  jagan ma Luuka 10 tunnistusi
 • 15:32 - 15:37
  kus sa saad nägema kuidas Tema on meiega.
  Sa kuuled tunnistusi
 • 15:37 - 15:39
  kuidas Tema varustab meid meie
  vajadustes kui me lähme välja,
 • 15:39 - 15:42
  sa kuuled tunnistusi kuidas leida
  rahulast,
 • 15:42 - 15:46
  kuidas istuda nende kodus,
  kuidas süüa ja juua mida nad pakuvad.
 • 15:46 - 15:50
  Paneme selle kõik lõpuks kokku ja
  ma juba ootan seda väga.
 • 15:50 - 15:51
  Näeme järgmisel korral!
 • 15:51 - 15:53
  Jumal õnnistagu sind!
  Nägemist!
 • 15:56 - 15:57
  Jeesuse Kutse
Title:
CARRY NO MONEY - Learn To Be Dependent On God
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
16:03

Estonian subtitles

Revisions Compare revisions