Return to Video

הרב זמיר כהן -- כוחו של התת מודע

 • 0:16 - 0:18
  שלום וברכה וערב טוב לכולם
 • 0:20 - 0:25
  היום נתבונן בעוצמות שישנן באדם עצמו,
 • 0:25 - 0:29
  עד כמה האדם יכול להשפיע
  באמצעות העוצמות שבו,
 • 0:29 - 0:34
  החשיבה שבו, ובפרט כוחו של התת מודע
 • 0:36 - 0:39
  במה שיכול להקרין על כל תחומי החיים.
 • 0:40 - 0:44
  בדרך כלל האדם מרגיש מאוד תלותי
  במה שקורה מסביב
 • 0:44 - 0:45
  "כמה אני כבר יכול להשפיע"?
 • 0:46 - 0:50
  וכשהוא מרגיש שהוא עצוב או כועס, זועם
 • 0:52 - 0:55
  הוא חש
  "זה לא תלוי בי, איך הגעתי למצב הזה"?
 • 0:56 - 0:58
  כי הוא אשם והיא אשמה והם אשמים.
 • 0:58 - 1:00
  תמיד הוא מרגיש שיש מסביב גורמים,
 • 1:00 - 1:04
  וזה נכון, בסך הכול הגורמים הסביבתיים
  מאוד משפיעים על האדם.
 • 1:05 - 1:11
  אבל, התחושה הזו של החוסר אונים,
  של ה"עד כמה הדבר לא תלוי בי",
 • 1:12 - 1:14
  זוהי ממש עצת היצר.
 • 1:14 - 1:22
  הקב"ה נתן כוחות לאדם ע"י חשיבה נכונה,
  ע"י שימוש בתת מודע של האדם
 • 1:23 - 1:27
  להגיע לשמחת חיים, לשליטה במחשבות,
  לשליטה בכעסים,
 • 1:28 - 1:31
  להיות אדם טוב-לב, אדם שמקרין לסביבה,
  מקרין לעצמו.
 • 1:34 - 1:36
  ראשית, מהו בעצם המודע, ומהו התת מודע?
 • 1:39 - 1:41
  המודע, זה כל מה שיש לנו כעת בהכרה,
 • 1:42 - 1:45
  נושאים שאנחנו חושבים עליהם באותו רגע -
  זהו המודע.
 • 1:45 - 1:49
  אנחנו כעת מתכננים לצאת לעבודה,
  מתכננים לאכול, חושבים לעשות משהו,
 • 1:49 - 1:52
  יושבים ליצור עבודה מסוימת -
  זה מה שיש לנו במודע.
 • 1:53 - 1:57
  התת מודע זהו, נקרא לזה, המרתף של המוח
 • 1:57 - 2:02
  שבו האדם מאחסן את כל החוויות
  שהוא חווה בעבר
 • 2:03 - 2:08
  לעיתים מדובר בחוויות שמחות,
  לעיתים בחוויות מביישות
 • 2:08 - 2:10
  שהוא חש מאוד שלא בנוח באותה תקופה,
 • 2:11 - 2:16
  כעסים, תסכולים, טפיחה על השכם
 • 2:16 - 2:19
  דברים שבעבר עשה והצליח
 • 2:19 - 2:23
  ובאותם רגעים הוא חווה חוויה
  מאוד מרגשת, מאוד שמחה.
 • 2:23 - 2:26
  רואים אותו ברחוב, רואים אדם רגיל,
 • 2:26 - 2:30
  אבל בתת מודע אם הייתה לו פעם
  איזושהי הצלחה, איזה ניצחון,
 • 2:30 - 2:32
  איזה סוג של פריצה,
 • 2:32 - 2:36
  מה שאחרים לא הצליחו
  לעשות והוא כן הצליח לעשות -
 • 2:36 - 2:38
  הסביבה לא מזהה את האדם.
 • 2:38 - 2:41
  מישהו יכול לדעת מה יש בו,
  מה הוא חווה בעבר,
 • 2:41 - 2:43
  מה הוא נושא אתו, מה הוא זוכר אתו?
 • 2:43 - 2:47
  אבל אצלו, במרתף של המוח - כל זה נמצא.
 • Not Synced
  אדם שהוא חכם ונבון יכול להשתמש
  בתת מודע, בכל מה שנמצא שם באותו מרתף
 • Not Synced
  להכניס את עצמו לשמחת חיים תמידית,
 • Not Synced
  ובלבד שידע להציף ברגע האמת
  את כל מה שנמצא שם.
 • Not Synced
  נפתח ראשית בדברי התלמוד בשני מקומות:
  במסכת הוריות ומסכת ברכות.
 • Not Synced
  משפטים שנראים מאוד תמוהים
 • Not Synced
  יש להם כמובן גם את הממד הרוחני שבהם,
 • Not Synced
  אבל יש כלל גדול ביהדות:
 • Not Synced
  שלכל דבר רוחני ישנה השתלשלות גשמית,
 • Not Synced
  וכך גם להיפך:
 • Not Synced
  כל דבר שרואים אותו במציאות, בגשמיות -
  יש לו את השורש הרוחני שלו.
 • Not Synced
  במסכת הוריות דף יב עמ' א,
  אומרים חז"ל את המשפט הבא...
 • Not Synced
  יש כאן סגולות שונות, אחת מהן:
 • Not Synced
  "האי מאן דבעי למיפק לאורחא " -
 • Not Synced
  אדם שרוצה לצאת לדרך, יוצא למסע ארוך.
 • Not Synced
  אפילו היום יש סוג של פחד לקראת
  יציאה למסע ארוך, למסע סבוך,
 • Not Synced
  אף-על-פי שיש היום כלי תחבורה משוכללים.
 • Not Synced
  בזמנם היו עוברים דרך מדבריות, יערות,
  כלי תחבורה לא פשוטים, שודדי דרכים,
 • Not Synced
  חיות רעות, היה פחד גדול.
 • Not Synced
  "ובעי למידע אי חזר ואתי לביתא אי לא"
 • Not Synced
  הוא רוצה לדעת האם הוא יחזור לביתו,
 • Not Synced
  או שחס ושלום יקרה לו אסון בדרך
  והוא לא ישוב לביתו.
 • Not Synced
  נותנים לנו כאן חז"ל סוג של סגולה,
  סוג של בדיקה, שהוא יכול לבדוק
 • Not Synced
  ועל-פי התוצאה הוא ידע
  אם הוא יחזור או לא.
 • Not Synced
  "ניקום בביתא דחברא
 • Not Synced
  אי חזי בבואה דבבואה לידע דהדר ואתי לביתא".
 • Not Synced
  אני לא אסביר את מה שכתוב כאן,
  בגלל המשפט הבא...
 • Not Synced
  ממשיכים חז"ל:
  "ולאו מלתא היא" -
 • Not Synced
  לא נכון לעשות כך,
  לא להסתמך על הדבר הזה.
 • Not Synced
  למה?
  "דלמא חלשא דעתיה ומיתרע מזליה" -
 • Not Synced
  משפט מאוד תמוה במבט ראשון.
 • Not Synced
  אומרים חז"ל, עם כל הכבוד לסגולה הזו,
  שהיא בדרך כלל פועלת,
 • Not Synced
  בה הוא יכול לדעת את העתיד,
  האם הוא יחזור לביתו או לא -
 • Not Synced
  אל תעשה את זה,
 • Not Synced
  כי לא תמיד זה עובד
 • Not Synced
  ולעיתים עלול להטעות.
 • Not Synced
  אז מה? שיטעה...
 • Not Synced
  אומרים חזל,
  נקרא את לשון הגמרא:
 • Not Synced
  "דלמא חלשא דעתיה ומיתרע מזליה" -
 • Not Synced
  אם המסר שהוא יקבל,
  שהוא לא חוזר לביתו
 • Not Synced
  ובאמת, הפעם הסגולה הזו לא עבדה,
  הוא כן יחזור לביתו
 • Not Synced
  רק סגולות לא תמיד פועלות
  80% - כן, 20% - לא.
 • Not Synced
  אבל, מהפחד שייפול עליו
  כתוצאה מכך שהוא יבין
 • Not Synced
  "ראיתי לפי הסגולה
  שאני לא אמור לחזור הביתה"
 • Not Synced
  זה נקרא "חלשא דעתיה" -
  דעתו תהיה חלושה
 • Not Synced
  "ומיתרע מזליה" -
  מזלו יהרס
 • Not Synced
  כלומר, הוא באמת לא יחזור אחר כך.
 • Not Synced
  אף-על-פי שמצד האמת
  היה אמור לחזור.
 • Not Synced
  למה הוא לא חוזר?
 • Not Synced
  כי בתת מודע הוא יוצא לדרך עם תובנה
  שהוא יוצא ולא חוזר
 • Not Synced
  וזה יכול לפעול,
  והוא באמת לא יחזור.
 • Not Synced
  לכן אומרים חז"ל
 • Not Synced
  תזהר מראש לא לסבך את עצמך
  עם תובנות שעלולות להטעות.
 • Not Synced
  כלומר, רואים כאן
  שישנה השפעה על המציאות.
 • Not Synced
  ובאמת, ידוע בעולם
 • Not Synced
  יש כאלה הרי שמתחזים לבעלי כוחות,
 • Not Synced
  גובים כספים או שרוצים כבוד,
  כל אחד עם השיקולים שלו.
 • Not Synced
  והם מתיימרים לדעת עתידות.
 • Not Synced
  לא פעם, כשבא לפניהם אדם,
  הם מבשרים לו לא טוב.
 • Not Synced
  ואותו אדם מרגיש
 • Not Synced
  שאם האדם החשוב והנכבד הזה
  שכל-כך מפורסם, אומר לי דבר כזה,
 • Not Synced
  כנראה שהוא יודע על מה הוא מדבר.
 • Not Synced
  בפועל, הוא בכלל לא יודע על מה הוא מדבר,
 • Not Synced
  אבל הפחד של האדם
  גורם לו לדבר שיתגשם.
 • Not Synced
  הייתי בהרצאה בדרום,
 • Not Synced
  ניגשה אלי בחורה קרוב לגיל 40
 • Not Synced
  והיא שואלת אם יש לה סיכוי להתחתן.
 • Not Synced
  אמרתי לה: מה פירוש, למה לא?
  כל אדם יש לו סיכוי.
 • Not Synced
  הזוהר הקדוש אומר שלכל נשמה
  יש את החצי המקורי שלה.
 • Not Synced
  ודאי יש לך את החצי שלך
  ויש סיבות...
 • Not Synced
  בספר מפתחות לחיים הבאתי שם עשרה גורמים שיכולים לפעמים לגרום עיכוב בזוגיות
 • Not Synced
  שכל אדם צריך לבדוק מה מתוך הדברים האלה
  שמופיעים בחז"ל, שייכים אליו.
 • Not Synced
  למה את חושבת שלא?
 • Not Synced
  היא אומרת שלפני שנים רבות
  היא הלכה לאיזו קוראת בקפה
 • Not Synced
  וההיא בדקה בקפה,
  שילמה גם סכום לא קטן
 • Not Synced
  ואמרה לה: "לפי מה שאני רואה,
  את לעולם לא תתחתני".
 • Not Synced
  ולכן, היא אומרת:
  "אני רוצה לדעת אם יש לי סיכוי,
 • Not Synced
  אולי על-פי התורה אפשר לבטל את הגזירה".
 • Not Synced
  אמרתי לה: "אין עלייך שום גזירה,
  היא פשוט שיקרה עלייך,
 • Not Synced
  ואת היום מפחדת להתחתן
  רק מתוך מה שהיא אמרה לך.
 • Not Synced
  את יושבת עם בחור, פוגשת,
  את רואה שהוא בחור טוב,
 • Not Synced
  אבל מה מהדהד לך בתת ההכרה?
 • Not Synced
  לפעמים זה גם בהכרה, זה עולה,
 • Not Synced
  'היא אמרה לי שאני לא אתחתן
 • Not Synced
  אז כנראה שמשהו פה לא בסדר,
  ואני לא מזהה',
 • Not Synced
  ואת מפרקת את הכל".
 • Not Synced
  זה בעצם יסוד שמזהירים חז"ל
  לא להפחיד את עצמנו,
 • Not Synced
  אפילו בדברים שיש להם מקור.
 • Not Synced
  הסגולה הזאת בדרך כלל היא עובדת,
  כדי לדעת אם יחזור לביתו או לא.
 • Not Synced
  אומרים חז"ל:
  "דלמא חלשא דעתיה ומיתרע מזליה" -
 • Not Synced
  אם דעתך תהיה חלושה,
 • Not Synced
  אם תצא לדרך לא מתוך ביטחון ועוצמה
  שאני כן חוזר הביתה -
 • Not Synced
  חלילה עלול להתרחש אסון.
 • Not Synced
  אותו הדבר הטיפוסים המתחזים האלה
 • Not Synced
  נתאר לעצמנו שבא לפניהם אדם,
 • Not Synced
  ואני מדבר דברים שקורים בעולם,
 • Not Synced
  ומבקש קצת לדעת את העתיד
 • Not Synced
  וההוא מסתכל עליו ואומר לו:
  לפי מה שאני רואה...
 • Not Synced
  ובדרך-כלל האנשים האלו
  גם יודעים איך להרשים,
 • Not Synced
  הוא עתיד בחודש הקרוב...
 • Not Synced
  יש כאלה זהירים יותר,
  אז אומרים - בשנה הקרובה,
 • Not Synced
  הוא עתיד לעבור תאונה.
 • Not Synced
  אדם ששומע דבר כזה,
 • Not Synced
  בכל פעם שהוא נוהג -
  מה קורה לו בתחושה?
 • Not Synced
  או בהכרה או בתת ההכרה.
 • Not Synced
  הוא תמיד חי בתחושה:
  "אני עלול לעשות תאונה".
 • Not Synced
  ואז ברגע שמכונית נכנסת,
  באופן רגיל הוא היה מיד
 • Not Synced
  מסובב את ההגה ומצליח לעקוף,
 • Not Synced
  אבל מהפחד שלו, שאמרו לו
  שהוא עתיד להגיע לתאונה,
 • Not Synced
  הוא עלול באמת לבצע תאונה,
  כי באותה שעה הוא לא יפעל כראוי.
 • Not Synced
  לכן, כמה צריך להיזהר
  לשלוט בחשיבה של עצמנו,
 • Not Synced
  לנתב אותה נכון, וכך להרוויח
  חיים הרבה יותר טובים.
 • Not Synced
  אני הזכרתי כעת את הצדדים השליליים,
  תיכף נראה את הצדדים החיוביים.
 • Not Synced
  זו דוגמא אחת שמופיעה בתלמוד
  במסכת הוריות,
 • Not Synced
  נראה כעת עוד דבר מעניין
  שמופיע במסכת ברכות.
 • Not Synced
  מספרת הגמרא במסכת ברכות,
  דף ס עמ' א:
 • Not Synced
  "יהודה בר נתן הבא שקין
  ואזיל בתרי דרב אמנונא".
 • Not Synced
  רב המנונא היה אחד מגדולי
  האמוראים בדורו.
 • Not Synced
  הוא היה הולך, ובחור צעיר,
  בשם יהודה, הולך אחריו.
 • Not Synced
  "אתנח"- הבחור הזה
  שהולך אחריו, נאנח.
 • Not Synced
  למה נאנח? לא כתוב למה, אבל כנראה
  היו לו קשיים, היו לו צרות.
 • Not Synced
  באופן טבעי אדם נאנח.
 • Not Synced
  "אמר לה" - אמר לו הרב,
  הסתובב אליו ואמר לו:
 • Not Synced
  "יסורין בעה וגברה לאתוה על נפשה" -
 • Not Synced
  אמר לו, כנראה אתה רוצה להביא על
  עצמך יסורין, צרות, דכתיו:
 • Not Synced
  "כי פחד פחדתי ויאתני". "ויאתני",
  פירושו של דבר - בא לי.
 • Not Synced
  "ואשר יגורתי יבוא לי",
  כך לשון הפסוק שם בתנ"ך.
 • Not Synced
  "כי פחד פחדתי ויאתני,
  ואשר יגורתי יבוא לי".
 • Not Synced
  כלומר, הרב מסתובב אליו
  ואומר לו: למה אתה נאנח?
 • Not Synced
  אתה יודע שבאנחה הזו עצמה,
  אתה מושך על עצמך עוד צרות?
 • Not Synced
  שהרי כתוב בפסוק: "ואשר יגורתי" -
  דבר שאתה מפחד ממנו, בסוף הוא יקרה לך.
 • Not Synced
  לכן צריך מראש לא לפחד.
  כך מדריך אותו הרב,
 • Not Synced
  יש לך קשיים - אל תאנח.
  תמצא תובנות.. זה טבעי,
 • Not Synced
  קשה לאדם, הוא נאנח.
 • Not Synced
  אבל הוא אומר לו, תחפש על-ידי
  החשיבה איך להפעיל חשיבה חיובית,
 • Not Synced
  איך להוביל את עצמך למקום טוב -
  ואז יקרה לך טוב.
 • Not Synced
  אבל אם תוביל את עצמך למחשבות שליליות -
  המחשבות השליליות האלה יפעלו עליך,
 • Not Synced
  חלילה, לכיוון הפוך,
  כפי שאתה באמת חושב שכך יהיה.
 • Not Synced
  אלה שתי דוגמאות מתוך רבות בדברי חז"ל,
 • Not Synced
  עד כמה כוחו של התת מודע, של החשיבה...
 • Not Synced
  אפשר להסביר את זה גם בהיבט הרוחני,
  כמו שהסברנו, שלכל דבר יש שורש רוחני.
 • Not Synced
  ככל שאדם יותר בוטח באלוקים,
  ככל שהאדם סומך על הקב"ה -
 • Not Synced
  אז הקב"ה לא מאכזב אותו.
 • Not Synced
  אם האדם נשען על בורא עולם,
  אז הוא נותן לו.
 • Not Synced
  אדם שמרגיש שהוא נתון למקריות,
  אין בורא לעולם, והכל מקרי,
 • Not Synced
  והוא כזה מסכן, והכל תלוי במה שקורה
  מסביב- הקב"ה אומר לו:
 • Not Synced
  זו האמונה שלך - תסתדר לבד.
  אם אני לא בתמונה אצלך,
 • Not Synced
  אז בקשה - תסתדר לבד.
 • Not Synced
  איך באמת מגיעים למצב של שליטה
  במחשבות ובתת מודע של האדם?
 • Not Synced
  לעיתים אנשים סובלים מחרדות, מפחדים,
 • Not Synced
  חוסר ביטחון עצמי - תופעה מאוד מצוי
 • Not Synced
  חוסר ביטחון עצמי -
  תופעה מאוד מצויה היום.
 • Not Synced
  חוסר ביטחון עצמי נובע, בדרך-כלל
  משתי סיבות קיצוניות:
 • Not Synced
  או מפינוק יתר -
 • Not Synced
  אדם שמפונק יותר מדי בילדותו,
  כשגדל ויוצא לחיים -
 • Not Synced
  הוא לא ידע להתמודד,
  אין לו ביטחון עצמי.
 • Not Synced
  כי תמיד סידרו לו, עשו לו, דאגו לו.
 • Not Synced
  או ילד שקיבל יותר מדי מילים קשות,
  או חבטות מכל סוג שלא יהיה -
 • Not Synced
  זה גם מוריד לו את הביטחון העצמי,
  כי אף-על-פי שהוא כישרוני ומסוגל
 • Not Synced
  ויכול - אבל גמרו לו את הביטחון העצמי,
 • Not Synced
  כי הראו לו תמיד שהוא לא בסדר,
  ושהוא לא שווה שום דבר,
 • Not Synced
  והוא לא מסוגל... - אז הוא גמר
  לעצמו את הביטחון העצמי.
 • Not Synced
  כלומר, חוסר ביטחון עצמי
  יכול לבוא משתי סיבות קיצוניות:
 • Not Synced
  או פינוק יתר, או צער ומצוקה
  שחווים בגיל ילדות.
 • Not Synced
  יש אדם שהוא גם ביישן מטבעו,
 • Not Synced
  וזה בסדר גמור -
  אדם שהוא גם ביישן מטבעו.
 • Not Synced
  אבל הוא יוצא לחיים...
 • Not Synced
  ביישנות היא תכונה טובה למקומות מסוימים,
  אבל אם היא בהפרזה - היא יכולה להקשות.
 • Not Synced
  הוא רוצה לפתוח עסק, רוצה להתקדם,
  הוא מתייעץ...
 • Not Synced
  יש אנשים סתם מדמיינים שיצליחו,
  לווים הלוואות, וכל מי שמסתכל
 • Not Synced
  מהצד - מחייך בליבו,
  מה אתה לוקח הלוואות,
 • Not Synced
  במה אתה משקיע? הרי ברור שזה לא ילך.
 • Not Synced
  אבל אני מדבר על אדם שהוא באמת
  מסוגל ויכול, שקול,
 • Not Synced
  מתייעץ עם אנשים שהם מבינים.
 • Not Synced
  וכולם, באמת, אנשים שאוהבים אותו
  ואומרים לו את האמת:
 • Not Synced
  אומרים לו: אתה תצליח, אין סיבה שלא.
 • Not Synced
  אבל הוא תמיד מרגיש פחד,
  פחד לצאת לדרך, חוסר ביטחון עצמי.
 • Not Synced
  יש תופעה כזו, מצויה מאוד,
  אצל אנשים שכירים.
 • Not Synced
  הוא עובד כשכיר, הוא מוצלח ביותר,
  מרים את כל העסק,
 • Not Synced
  נותנים לו אפילו דברים לבצע
  שהוא לא למד עליהם,
 • Not Synced
  והוא עושה אותם בצורה הכי טובה.
 • Not Synced
  יש כאלה, איפה שנוגעים, הכול מצליח.
 • Not Synced
  והוא יודע, שכשכיר, המשכורת מאוד קטנה.
  כעצמאי הוא יוכל לפרוץ קדימה,
 • Not Synced
  אבל הוא מפחד, מפחד לצאת לדרך.
 • Not Synced
  מתייעץ עם הוריו, עם אחיו, אחיותיו,
  כל מי שמכיר אותו, חברים שאוהבים
 • Not Synced
  אותו, רב שמכיר אותו ואומר לו:
  אין לך מה לפחד, צא לדרך.
 • Not Synced
  אבל הוא מפחד.
 • Not Synced
  כיצד ניתן באמת להגיע למצב
  של ביטחון עצמי,
 • Not Synced
  מצב של שליטה ברגשות,
 • Not Synced
  שאגב, חשוב גם להוסיף עוד מחקר
  שממש התגלה בשנים האחרונות,
 • Not Synced
  כי זה מאוד קשור למה שנדבר מיד,
 • Not Synced
  מה קודם למה?
 • Not Synced
  האם המחשבה קודמת לרגש?
 • Not Synced
  או הרגש קודם למחשבה?
 • Not Synced
  זו שאלה שהעסיקה את הפסיכולוגים
  עשרות רבות של שנים.\
 • Not Synced
  היו תאוריות שנפלו ועלו.
 • Not Synced
  למה זה כל-כך חשוב לדעת
  מה קודם למה?
 • Not Synced
  האם אנחנו קודם חושבים, ואחר-כך מרגישים,
 • Not Synced
  או קודם מרגישים, ואחר-כך חושבים?
 • Not Synced
  אם הרגש קודם לשכל,
 • Not Synced
  אדם שחווה חוויה קשה, מצערת,
 • Not Synced
  אי אפשר לעזור לו.
 • Not Synced
  תדבר אתו, תסביר לו, תנסה לשכנע אותו,
 • Not Synced
  אבל הרגש צועק, מה הוא יכול לעשות?
 • Not Synced
  הוא חווה חוויה כאובה.
 • Not Synced
  והרגש, קודם לשכל, קודם להגיון,
  אז אין מה לעשות.
 • Not Synced
  אבל, אם המחשבה, השכל, הוא זה
  שקודם לרגשות,
 • Not Synced
  על-ידי החשיבה אפשר לשלוט ברגשות.
 • Not Synced
  גם לפני שקורה מאורע
 • Not Synced
  מכאיב, אדם שמכין את עצמו עם כלים
 • Not Synced
  מחשבתיים, כשקורה לו מאורע מצער,
  יש לו כלים להתמודד.
 • Not Synced
  וגם אם הוא חווה, ניתן לעזור לו
  על-ידי השכל, לשלוט ברגש.
 • Not Synced
  רק בשנים האחרונות ממש, באמצעות
  מכשור מאוד מתקדם
 • Not Synced
  מדדו גלים חשמליים של המוח,
  גלים של הלב.
 • Not Synced
  התברר שהמוח מקדים את הלב בכמה שניות.
 • Not Synced
  כלומר, כשאנחנו חווים רגשות, זה בא
  רק לאחר שהשכל הבין שיש פה בעיה.
 • Not Synced
  כשהשכל מבין שמדובר בתמונה מצערת,
 • Not Synced
  בתמונה מכאיבה,
 • Not Synced
  בתמונה מפחידה,
 • Not Synced
  אז הרגש עובר לפעילות, ומכניס אותנו
  ללחץ, לפחדים, לחששות.
 • Not Synced
  אבל קודם כל השכל קולט,
  ואחר-כך הרגש מתחיל לעבוד.
 • Not Synced
  זוהי מסקנה מדעית של השנים האחרונות.
 • Not Synced
  לפני כן, שערו שזה כך, אבל היו
  כאלה שטענו אחרת, היום הוכח מדעית.
 • Not Synced
  ולמעשה זה פסוק מפורש בתורה:
 • Not Synced
  בכמה מקומות בתורה כתוב:
 • Not Synced
  "כי תצא למלחמה על אויבך
 • Not Synced
  וראית סוס ורכב, עם רב ממך...
 • Not Synced
  בזמנם היו נאבקים פנים מול פנים,
 • Not Synced
  יוצאים לקרב, עם ישראל יוצא
  10,000 חיילים, רואים 30,000 מולם.
 • Not Synced
  מה קורה באותה שעה לחייל שיוצא
  לחזית כזו?
 • Not Synced
  ליבו נופל בקרבו.
 • Not Synced
  איך אני יכול?
 • Not Synced
  אבל אלוקים אמר לי לצאת למלחמה,
 • Not Synced
  בסדר, אבל איך אפשר, זה לא הגיוני.
 • Not Synced
  אומרת התורה: "כי תצא למלחמה על אויבך
  וראית עם רב ממך, לא תירא מהם,
 • Not Synced
  זכור תזכור את אשר עשה ה' אלוקיך
  לפרעה ולכל מצרים, המסות הגדולות..."
 • Not Synced
  אומר לו הקב"ה: אל תפחד,
 • Not Synced
  תזכור מה שעשיתי לעמים חזקים
  ועצומים שיצאו נגדך,
 • Not Synced
  וממנה אל תפחד.
 • Not Synced
  במילים אחרות, מה התורה אומרת?
  שמה קודם למה?
 • Not Synced
  שהשכל קודם לרגש.
 • Not Synced
  כי מה זה "לא תירא מהם זכור תזכור"?
  "זכור" זה במחשבה.
 • Not Synced
  אבל אומרת התורה, אם תפעיל את
  המחשבה שלך נכון,
 • Not Synced
  אתה תוכל לסלק את כל הפחדים.
 • Not Synced
  אבל במציאות אני... לא, אתה לא תפחד.
 • Not Synced
  אתה יכול לשלוט ברגשות על-ידי השכל.
 • Not Synced
  זה מופיע בתורה בכמה מקומות.
 • Not Synced
  והתורה, כמובן, אמינה גם יותר מהמחקרים.
 • Not Synced
  מי שיצר את האדם, יודע בדיוק איך
  המערכות עובדות אצלו.
 • Not Synced
  לכן, העניין הזה של השליטה במחשבות,
 • Not Synced
  הניתוב של המחשבות,
 • Not Synced
  לא כמו שיש כאלה שמבינים,
  שמה זו מחשבה?
 • Not Synced
  מחשבה זה סוג שהמוח מפריש.
 • Not Synced
  יש הפרשה כזו שהמוח מפריש,
 • Not Synced
  אבל זה לא תלוי בי, אני יכול לבנות
  בית, יכול ליצור, יכול לצייר,
 • Not Synced
  אבל מחשבה... בא לבד.
 • Not Synced
  זה לא נכון, אדם יכול לשלוט במחשבות,
  על-ידי המחשבה, יכול לשלוט במחשבות.
 • Not Synced
  רק, כאשר מתבוננים בדברים בצורה נכונה.
 • Not Synced
  עצה טובה לאדם שמרגיש חוסר ביטחון עצמי:
 • Not Synced
  חשוב להיעזר בדף ועט,
 • Not Synced
  לרשום לעצמו את כל ההצלחות שהוא
  הצליח בחייו.
 • Not Synced
  כשהיה ילד, כשהיה נער,
 • Not Synced
  כעת, כשהוא כבר עובד במקום מסוים
  והצליח כל-כך הרבה.
 • Not Synced
  בפרט, אם יש מקרים כאלה שבהם
  ההצלחה הייתה נגד ההיגיון,
 • Not Synced
  והוא ידע, הייתה לו תחושה "אני אצליח",
  והוא ניסה ועשה והצליח.
Title:
הרב זמיר כהן -- כוחו של התת מודע
Description:

מהו התת מודע ?ואיך אפשר להשתמש בכוח התת מודע בחיי היומיום?

more » « less
Video Language:
Hebrew
Duration:
27:31

Hebrew subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions