Return to Video

چرا اشخاص را برای مشکلات بحران‌های اقتصادی سرزنش می‌کنیم؟

 • 0:01 - 0:05
  یک روز سرد آفتابی در ماه مارس بود.
 • 0:05 - 0:08
  در خیابانی در ریگا قدم می‌زدم.
 • 0:09 - 0:12
  یادم می‌آید زمستان
  کم کم داشت به پایان می‌رسید.
 • 0:12 - 0:15
  هنوز کمی برف در بعضی جاها دیده می‌شد،
 • 0:15 - 0:18
  اما پیاده رو از برف پاک شده و خشک بود.
 • 0:18 - 0:19
  اگر در ریگا زندگی کرده باشید،
 • 0:20 - 0:25
  می‌دانید که چه حس خوبی است
  وقتی که نشانه‌های بهار را می‌بینید.
 • 0:25 - 0:28
  و دیگر لازم نیست
  به سختی راه بروید در مخلوطی کثیف
 • 0:28 - 0:29
  از برف و گل در خیابان‎ها.
 • 0:30 - 0:33
  بنابراین داشتم از قدم زدن
  در خیابان لذت می‌بردم،
 • 0:33 - 0:39
  که یک دفعه متوجه نوشته
  کنار پیاده رو که جلو من بود شدم،
 • 0:39 - 0:40
  یک نوشته:
 • 0:41 - 0:45
  که با حروف سفید
  روی آجرهای خاکستری تیره نوشته شده بود.
 • 0:45 - 0:46
  که می‌گفت،
 • 0:46 - 0:51
  «وظیفه تو چیست؟»
 • 0:53 - 0:55
  این سوال سبب شد من بایستم.
 • 0:56 - 1:00
  در حالیکه ایستاده بودم
  به معنی نوشته فکر می‌کردم.
 • 1:00 - 1:05
  متوجه شدم جلو ساختمان خدمات اجتماعی
  در ریگا ایستاده‌ام.
 • 1:06 - 1:09
  معلوم شد که منظور نویسنده،
  هر کسی که بود، چیست.
 • 1:10 - 1:14
  در خواست کرده بود که
  مردم برای انجام خدمات اجتماعی داوطلب شوند.
 • 1:16 - 1:17
  آن زمستان،
 • 1:17 - 1:23
  در حال تحقیق
  در مورد بحران اقتصادی در لتونی بودم.
 • 1:23 - 1:28
  وقتی که بحران اقتصادی در سال
  ۲۰۰۸ اتفاق افتاد، لتونی ضربه سختی خورد
 • 1:28 - 1:30
  به عنوان یک اقتصاد آزاد کوچک.
 • 1:30 - 1:32
  برای هم تراز کردن حساب‌ها،
 • 1:32 - 1:35
  دولت لتونی تصمیم گرفت
  ارزش پول داخلی را پایین بیاورد.
 • 1:35 - 1:40
  در واقع قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داد.
 • 1:40 - 1:43
  حقوق کارکنان دولت را کم کرد،
 • 1:43 - 1:44
  سرویس خدمات اجتماعی را کم کرد،
 • 1:44 - 1:47
  کمک به افراد بیکار
  و دیگر کمک‌ها اجتماعی قطع شد،
 • 1:47 - 1:49
  و مالیات‌ها بالا رفت.
 • 1:50 - 1:53
  مادر من تمام عمرش به
  عنوان معلم تاریخ کار کرده بود.
 • 1:54 - 1:59
  برای مادرم سخت بود که
  در واقع حقوقش ۳۰ درصد کم شده بود
 • 1:59 - 2:01
  یک دفعه.
 • 2:01 - 2:04
  و خیلی از مردم بودند که
  شرایط او و یا شرایط بدتری داشتند.
 • 2:04 - 2:09
  سختی‌های بحران اقصادی
  روی شانه افراد معمولی در لتونی گذاشته شد.
 • 2:10 - 2:13
  به خاطر شرایط بحرانی اقتصادی و سختی‌هایش،
 • 2:13 - 2:18
  اقتصاد لتونی
  در مدت دو سال ۲۵ درصد کوچک شد.
 • 2:18 - 2:21
  تنها کشور یونان بود که
  دچار چنین کسادی اقتصادی شده بود
 • 2:21 - 2:22
  که با لتونی قابل مقایسه بود.
 • 2:24 - 2:27
  در حالیکه مردم یونان
  برای ماه‌ها در خیابان‌ها بودند
 • 2:27 - 2:31
  و تظاهرات خشونت آمیز در آتن ادامه داشت،
 • 2:31 - 2:34
  اما در ریگا سکوت حکم فرما بود.
 • 2:36 - 2:39
  دعوای اقتصاددان‌های بزرگ
  در روزنامه نیویورک تایمز دیده می‌شد
 • 2:39 - 2:43
  در باری این سکوت عجیب مردم لتونی
  در چنین شرایطی
 • 2:43 - 2:45
  با حکومتی که کاری انجام نمی‌داد،
 • 2:45 - 2:47
  و ناباورانه سکوت مردم را تماشا می‌کردند
 • 2:47 - 2:49
  که چگونه مردم لتونی
  چنین چیزی را تحمل می‌کردند.
 • 2:51 - 2:52
  من آن زمان در لندن درس می‌خواندم،
 • 2:52 - 2:55
  و جنبش‌های اشغال گرانه را بخاطر می‌آورم
 • 2:55 - 2:58
  و چگونه این جنبش‌ها
  از شهری به شهری دیگر گسترش می‌یافت،
 • 2:58 - 3:00
  از مادرید به نیویورک به لندن،
 • 3:00 - 3:02
  ۹۹ درصد برعلیه یک درصد.
 • 3:02 - 3:04
  شما داستان را می‌دانید.
 • 3:05 - 3:07
  وقتی من به ریگا رسیدم هنوز
 • 3:07 - 3:09
  اثری از جنبش‌های اشغال گرانه درآنجا نبود.
 • 3:10 - 3:12
  مردم لتونی فقط همه چیز را تحمل می‌کردند.
 • 3:13 - 3:17
  در اصطلاح محلی آنها
  قورباغه را قورت می‌دادند.
 • 3:18 - 3:20
  برای تحقیق دکترایم،
 • 3:20 - 3:24
  می‌خواستم درباره چگونگی تغییر روابط
  دولت و مردم در لتونی تحقیق کنم
 • 3:25 - 3:26
  بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی،
 • 3:26 - 3:29
  و مرکز مراجعه بیکاران را انتخاب کردم
 • 3:29 - 3:30
  برای انجام تحقیقاتم.
 • 3:31 - 3:34
  و وقتی در پاییز ۲۰۱۱ به آنجا رسیدم،
 • 3:34 - 3:38
  فهمیدم که واقعا دارم با چشمان خودم
 • 3:38 - 3:40
  می‌بینم که چگونه
  اثرات بحران اقتصادی آشکار شده،
 • 3:40 - 3:44
  و چگونه افرادی که بدترین ضرر را از بحران
  بردند، کسانی که کارشان را از دست دادند،
 • 3:44 - 3:46
  واکنش نشان می‌دهند.
 • 3:48 - 3:53
  بنابرین وارد مصاحبه کردن
  با کسانی شدم که در اداره بیکاری می‌دیدم.
 • 3:54 - 3:59
  همه آنها برای گرفتن کار تقاضا کرده بودند
  و امید داشتند که دولت به آنها کمی کمک کند
 • 3:59 - 4:03
  اما، خیلی زود کشف کردم
  که این کمک شکل خاصی دارد.
 • 4:03 - 4:05
  کمی از کمک‌ها به صورت نقدی بود،
 • 4:05 - 4:09
  اما بیشترین کمک‌های دولتی
  در قالب برنامه‌های اجتماعی مختلف بود،
 • 4:09 - 4:12
  و یکی از بزرگترین این برنامه‌ها برنامه
 • 4:12 - 4:14
  «افزایش برنامه‌های رقابتی» بود.
 • 4:15 - 4:17
  در اصل این برنامه سمینارهایی بود
 • 4:17 - 4:20
  که تمام بیکاران به
  شرکت کردن دران تشویق می‌شدند.
 • 4:20 - 4:23
  پس من شروع به رفتن به
  این سمینارها با آنها کردم.
 • 4:24 - 4:27
  و متوجه تعداد زیادی تناقض شدم.
 • 4:27 - 4:29
  بنابراین، تصور کنید:
 • 4:29 - 4:32
  که بحران اقتصادی هنوز ادامه دارد،
 • 4:32 - 4:34
  که اقتصاد لتونی در حال کوچک شدن است،
 • 4:34 - 4:37
  تقریبا هیچکس استخدام نمی‌شد،
 • 4:37 - 4:38
  و ما نشستیم
 • 4:38 - 4:41
  در این کلاس کوچک پرنور
 • 4:41 - 4:43
  یک گروه ۱۵ نفری،
 • 4:43 - 4:48
  روی نقاط قوت و ضعف شخصیتی و
  دشمنان درونی خود کار می‌کنیم،
 • 4:48 - 4:51
  که گفته شده جلو موفقیت بیشتر ما را می‌گرد
 • 4:51 - 4:53
  در بازار کار.
 • 4:54 - 4:57
  در حالیکه بزرگترین بانک محلی
  وثیقه دریافت می‌کرد
 • 4:57 - 5:01
  و هزینه این وثیقه برروی دوش مردم
  گذاشته شده بود،
 • 5:01 - 5:07
  ما دورهم نشسته بودیم و یاد می‌گرفتیم که
  عمیق نفس بکشیم
 • 5:07 - 5:09
  وقتی حس می‌کنیم مضطربیم.
 • 5:09 - 5:11
  (نفس عمیق)
 • 5:13 - 5:16
  زمانیکه وام خانه‌ها پرداخت نمی‌شد
 • 5:16 - 5:18
  و هزاران نفر در حال مهاجرت بودند،
 • 5:18 - 5:22
  به ما گفته شده بود آرزوهای بزرگ داشته
  باشیم و به دنبال آرزوهایمان برویم.
 • 5:24 - 5:25
  به عنوان یک جامعه شناس،
 • 5:25 - 5:29
  می‌دانم که قوانین اجتماعی
  قسمت مهمی از ارتباط
 • 5:29 - 5:31
  بین دولت و مردم است.
 • 5:32 - 5:33
  پیام این برنامه این بود،
 • 5:34 - 5:36
  به زبان یکی از آموزش دهندگان،
 • 5:36 - 5:37
  «فقط انجام بده.»
 • 5:37 - 5:39
  در واقع، به پیام شرکت نایک استناد می‌کرد.
 • 5:39 - 5:44
  بنابراین دولت به صورت نمادی به
  مردم بیکار این پیام را می‌داد
 • 5:44 - 5:47
  که باید بیشتر فعالیت کنید،
  باید سخت تر کار کنید،
 • 5:47 - 5:51
  باید روی خودتان کار کنید،
  باید بر دشمنان درونیتان غلبه کنید،
 • 5:51 - 5:52
  باید اعتماد به نفس بیشتری داشته باشید--
 • 5:52 - 5:56
  در واقع اگر بیکار شدید
  به علت ضعف شخصی خودتان است.
 • 5:57 - 6:00
  راه حل رنجی که
  از بحران اقتصادی کشیده می‌شد
 • 6:00 - 6:03
  این بود که هرکس باید اضطراب خودش را
 • 6:03 - 6:05
  کنترل کند در بدن خود
 • 6:05 - 6:07
  از طریق کشیدن نفس‌های عمیق و متفکرانه.
 • 6:10 - 6:14
  این برنامه‌های اجتماعی تاکید
  بر مسئولیت پذیری شخصی دارد
 • 6:14 - 6:17
  که در تمام دنیا متداول شده است.
 • 6:17 - 6:21
  این قبیل برنامه ها گسترش پیدا کردند
  توسط آنچه جامعه شناس لویک وکانت آن را
 • 6:21 - 6:24
  «ایالت نئولیبرال قنطورس» نامید.
 • 6:24 - 6:26
  حالا بخاطر بیاورید قنطورس
 • 6:26 - 6:28
  موجود افسانه ای در
  فرهنگ یونان باستان است که
 • 6:28 - 6:30
  نیمی از آن انسان و نیمی دیو بود.
 • 6:30 - 6:35
  که قسمت بالای آن انسان
  و قسمت پایین آن اسب است.
 • 6:35 - 6:37
  بنابراین ایالت قنطورس ایالتی است که
 • 6:37 - 6:42
  در آن افراد با صورت انسانی
  در بالای نردبان اجتماعی قرار دارند
 • 6:42 - 6:45
  در حالیکه در پایین، آنها له شده
 • 6:46 - 6:47
  لگد کوب شده‌اند.
 • 6:47 - 6:49
  بنابراین افراد با درامد زیاد
  و شرکت‌های بزرگ
 • 6:49 - 6:53
  می‌توانند از تخفیف‌های مالیاتی
  و دیگر برنامه‌های کمک کننده استفاده کنند
 • 6:53 - 6:55
  در حالیکه افراد بیکار و فقیر
 • 6:55 - 6:59
  باید نشان بدهند که
  چرا سزاوار دریافت کمک دولتی هستند
 • 6:59 - 7:01
  به صورت صادقانه
 • 7:01 - 7:04
  بدون آنکه بر چسپ بی مسئولیتی،
  منفی یا تنبل بودن
 • 7:04 - 7:06
  یا مجرم بودن بخورند.
 • 7:07 - 7:11
  در لتونی، ما مدل ایالت قنطورس را داشتیم
 • 7:11 - 7:13
  که به صورت جدی از دهه ۹۰ اجرا می‌شد.
 • 7:13 - 7:17
  برای مثال تا امسال قوانین مالیاتی
  یکسان اجرا می‌شد
 • 7:17 - 7:20
  که به سود افراد با بیشترین درامد بود،
 • 7:20 - 7:23
  در حالیکه یک چهارم افراد
  در فقر زندگی می‌کردند.
 • 7:24 - 7:29
  و بحران اقتصادی و رنج ناشی از آن،
  این نابرابری‌های اجتماعی را بدتر کرده بود.
 • 7:29 - 7:34
  بنابراین در حالیکه بانک‌ها
  و افراد ثروتمند حمایت می‌شدند،
 • 7:34 - 7:35
  به کسانی که بیشترین ضرر را کرده بودند
 • 7:35 - 7:39
  آموزش داده می‌شد که مسئولیت شخصی دارند.
 • 7:40 - 7:44
  اکنون در حالیکه برای مردم
  در این سمینار سخنرانی می‌کردم
 • 7:44 - 7:47
  انتظار داشتم آنها عصبانی می‌شدند.
 • 7:47 - 7:48
  من انتظار داشتم آنها
 • 7:48 - 7:51
  مخالف این درس‌های مسئولیت شخصی باشند.
 • 7:51 - 7:56
  در نهایت این بحران اقتصادی تقصیر آنها نبود
  ولی آنها بیشترین آسیب را از آن می‌دیدند.
 • 7:56 - 8:00
  اما وقتی افراد داستان‌هایشان
  را تعریف می‌کردند
 • 8:00 - 8:02
  بارها متوجه شدم که
 • 8:02 - 8:06
  عقیده مسئولیت پذیری بسیار قدرتمند است.
 • 8:08 - 8:10
  یکی از کسانی که ملاقت کردم ژانت بود.
 • 8:11 - 8:14
  او ۲۳ سال کار کرده بود
 • 8:14 - 8:19
  خیاطی و دیگر کارهای دستی را
  در هنرستان فنی در ریگا آموزش می‌داد.
 • 8:19 - 8:21
  و با بوجود آمدن بحران اقتصادی،
 • 8:21 - 8:24
  مدرسه بسته شده بود
  بخاطر بخشی از تدابیر اقتصادی.
 • 8:24 - 8:30
  تغییر ساختار سیستم آموزشی راهی
  برای کم کردن مخارج عمومی بود.
 • 8:30 - 8:33
  و ۱۰۰۰۰ معلم شغلشان را
  از دست داده بودند در سراسر کشور،
 • 8:33 - 8:35
  و ژانت یکی از آنها بود.
 • 8:35 - 8:38
  و براساس آنچه او به من می‌گفت
 • 8:38 - 8:41
  از دست دادن شغلش، او را در
  وضعیت بدی قرار داده بود؛
 • 8:41 - 8:45
  او طلاق گرفته بود و دو فرزند نوجوان داشت
  و به تنهایی باید مخارج را پرداخت می‌کرد.
 • 8:45 - 8:47
  و هنوز، زمانیکه ما صحبت می‌کردیم
 • 8:47 - 8:52
  او می‌گفت که بحران اقتصادی
  یک فرصت واقعا خوب است.
 • 8:53 - 8:56
  او می‌گفت، «من امسال ۵۰ ساله می‌شوم.
 • 8:56 - 9:01
  فکر می‌کنم زندگی واقعا این شانس را به
  من داده که اطرافم را ببینم، بایستم،
 • 9:01 - 9:03
  برای اینکه تمام این سال‌ها
  را بدون توقف کار می‌کردم،
 • 9:03 - 9:05
  و زمان برای درنگ کردن نداشتم.
 • 9:05 - 9:07
  و اکنون ایستاده‌ام
 • 9:07 - 9:11
  و به من این فرصت داده شده که
  همه چیز را ببینم و تصمیم بگیرم
 • 9:11 - 9:13
  که چه چیزی را می‌خواهم
 • 9:13 - 9:15
  و چه چیزی را نمی‌خواهم.
 • 9:15 - 9:19
  در تمام این مدت، خیاطی کردن،
  خیاطی کردن، خسته کننده بود.»
 • 9:20 - 9:24
  ژانت بعد از ۲۳ سال اخراج شده بود.
 • 9:24 - 9:26
  اما او نمی‌خواست اعتراض کند.
 • 9:26 - 9:30
  او در مورد اختلاف طبقاتی بین ۹۹ درصد
  و یک درصد مردم حرف نمی‌زد.
 • 9:30 - 9:32
  او فقط در باره خودش تجزیه
  و تحلیل می‌کرد.
 • 9:32 - 9:35
  او واقعا در فکر شروع یک شرکت کوچک
 • 9:35 - 9:37
  در اتاق خوابش بود
 • 9:37 - 9:40
  که عروسک‌هایی درست کند که
  به عنوان سوغاتی کوچک به توریست‌ها بفروشد.
 • 9:40 - 9:43
  من در دفتر خدمات بیکاران
  ایوارس را ملاقات کردم.
 • 9:43 - 9:45
  ایوارس در آخرین سال‌های ۴۰ سالگی بود،
 • 9:45 - 9:50
  او شغلش را به عنوان مامور دولتی
  ناظر بر راه سازی از دست داده بود.
 • 9:50 - 9:54
  در یکی از جلسات ما،
  ایوارس کتابی را آورده بود که می‌خواند.
 • 9:54 - 10:01
  نام کتاب «واکسن ضد استرس
  یا آیکیدو روان پرانرژی» بود.
 • 10:02 - 10:05
  بعضی از شما ممکن است بدانید
  که آیکیدو نوعی هنر رزمی است،
 • 10:05 - 10:08
  بنابراین، آیکیدو روان پر انرژی.
 • 10:09 - 10:12
  و ایوارس به من می‌گفت بعد از ماه‌ها
 • 10:12 - 10:15
  خواندن و فکر کردن و تامل کردن
  در زمانیکه بیکار بوده
 • 10:15 - 10:21
  او فهمیده بود که
  شرایط سخت کنونی او تقصیر خودش است.
 • 10:21 - 10:23
  او به من گفت،
 • 10:23 - 10:25
  «من خودم باعث ایجاد این شرایط هستم.
 • 10:25 - 10:28
  من در حالت روانی بودم که برایم خوب نبود.
 • 10:28 - 10:31
  اگر یک نفر از، از دست دادن
  پول و یا شغل بترسد،
 • 10:31 - 10:34
  او بیشتر مضطرب و
  ناآرام و پر از ترس می‌شود.
 • 10:34 - 10:36
  این چیزی است که برای او اتفاق می‌افتد.»
 • 10:37 - 10:38
  وقتی از او خواستم توضیح بدهد،
 • 10:38 - 10:43
  او افکارش را شعرگونه با
  دویدن یک اسب وحشی به هر سو مقایسه می‌کرد،
 • 10:43 - 10:46
  و او گفت، «تو باید افکارت را کنترل کنی.
 • 10:47 - 10:49
  برای نظم پیدا کردن در جهان واقعی،
 • 10:49 - 10:51
  تو باید افکارت را کنترل کنی،
 • 10:51 - 10:54
  برای اینکه با افکار منظم
  همه چیزهای دیگر مرتب می‌شود.»
 • 10:55 - 10:57
  «به تازگی،» او گفت، «من به وضوح فهمیدم
 • 10:57 - 10:59
  که جهان اطراف من،
  و آنچه برای من اتفاق می‌افتد،
 • 10:59 - 11:03
  کسانی که وارد زندگیم می‌شوند…
  همه مستقیما به خودم بستگی دارند.»
 • 11:03 - 11:08
  بنابراین وقتی لتونی
  در شرایط بحرانی اقتصادی بود،
 • 11:08 - 11:11
  ایوارس می‌گفت که
  روش فکر کردن او باید تغییر کند.
 • 11:11 - 11:16
  او خودش را برای
  شرایط کنونی‌اش سرزنش می‌کرد.
 • 11:17 - 11:22
  بنابراین پذیرش مسئولیت
  در واقع چیز خوبی است، درسته؟
 • 11:22 - 11:24
  بخصوص این مساله بسیار پرمعنی
 • 11:24 - 11:26
  و اخلاقی بود در یک جامعه
  بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی،
 • 11:26 - 11:30
  جایی که تکیه کردن به دولت
  به عنوان ارثیه بدی از اتحاد
 • 11:30 - 11:31
  جماهیر شوروی بجا مانده بود.
 • 11:32 - 11:35
  اما وقتی به حرف ژانت و ایوارس و بقیه
  گوش می‌کنم،
 • 11:35 - 11:38
  هنوز باور دارم که این سئوال ظالمانه است--
 • 11:39 - 11:40
  «مسئولیت پذیری شما کجاست؟»--
 • 11:40 - 11:42
  چه بی‌رحمانه.
 • 11:42 - 11:46
  برای اینکه این راهی است برای
  سرزنش کردن و ساکت نگاه‌داشتن مردمی
 • 11:46 - 11:48
  که بدترین ضربه را
  از بحران اقتصادی خورده بودند.
 • 11:48 - 11:52
  بنابراین وقتی که یونانی‌ها در خیابان‌ها
  بودند، لتونی‌ها قورباغه قورت می‌دادند،
 • 11:52 - 11:55
  و هزاران نفر مهاجرت می‌کردند،
 • 11:55 - 11:58
  که این راهی برای پذیرش مسئولیت است.
 • 12:00 - 12:03
  بنابراین این حرف، یعنی مسئولیت پذیری شخصی،
 • 12:03 - 12:06
  بخشی از انکارپذیری جمعی شده است.
 • 12:06 - 12:09
  در حالیکه ما قوانین اجتماعی داریم
  که بیکار شدن افراد باید
 • 12:09 - 12:11
  به عنوان شکست فردی تلقی شود
 • 12:11 - 12:15
  اما ما بودجه کافی نداریم برای برنامه‌هایی
  که به مردم مهارت‌های واقعی یاد بدهد
 • 12:15 - 12:17
  یا موقعیت‌های شغلی ایجاد کند،
 • 12:17 - 12:20
  ما چشممان را بر
  مسئولیت قانون گذاران می‌بندیم.
 • 12:20 - 12:24
  در حالیکه ما به مردم فقیر برچسپ
  غیر فعال بودن و تنبلی می‌زنیم
 • 12:24 - 12:26
  اما به مردم راهکار واقعی نجات
  از فقر را نشان نمی‌دهیم
 • 12:27 - 12:28
  بجای مهاجرت کردن،
 • 12:28 - 12:32
  ما دلایل واقعی فقر را انکار می‌کنیم.
 • 12:32 - 12:34
  و در حالیکه،
 • 12:34 - 12:35
  ما همه داریم رنج می‌بریم،
 • 12:36 - 12:40
  بر اساس امار دقیقی که
  دانشمندان جامعه شناس نشان می‌دهند
 • 12:40 - 12:45
  انسان‌های بیشتری با
  مشکلات فیزیکی و مغزی وجود دارند
 • 12:45 - 12:49
  در جوامعی که در آن
  اختلاف طبقاتی زیاد است.
 • 12:49 - 12:55
  بنابراین نابرابری در جامعه نه
  تنها برای افراد کم درآمد بد است
 • 12:55 - 12:56
  بلکه برای همه ما مضر است،
 • 12:56 - 12:58
  برای اینکه زندگی در جامعه‌ای
  با اختلاف طبقاتی زیاد
 • 12:58 - 13:02
  باعث می‌شود افراد در جامعه ای زندگی کنند
  با امنیت اجتماعی کمتر و اضطراب بیشتر.
 • 13:03 - 13:04
  بنابراین وضعیت ما این است.
 • 13:04 - 13:06
  ما همه کتاب‌های کمک به خود می‌خوانیم،
 • 13:06 - 13:08
  ما سعی می‌کنیم عادت‌هایمان را عوض کنیم،
 • 13:08 - 13:10
  ما سعی می‌کنیم طرز فکرمان را عوض کنیم،
 • 13:10 - 13:11
  ما مراقبه می‌کنیم.
 • 13:11 - 13:14
  و این کارها واقعا از
  بعضی جهات کمک می‌کنند.
 • 13:14 - 13:17
  خواندن کتاب‌های کمک به خود به ما کمک
  می‌کند احساس خوشحالی بیشتری بکنیم.
 • 13:17 - 13:22
  مراقبه کردن به ما کمک می‌کند که
  از لحاظ روانی بقیه را بیشتر درک کنیم.
 • 13:23 - 13:25
  بنظر من آنچه بدان نیازمندیم
 • 13:25 - 13:30
  آگاه بودن بیشتر است درباره آنچه که ما را
  مرتبط می‌کند به دیگران به صورت اجتماعی،
 • 13:30 - 13:33
  زیرا اختلاف طبقاتی به همه ما آسیب می‌زند.
 • 13:33 - 13:36
  بنابراین ما به
  قوانین اجتماعی دلسوزانه تری نیاز داریم
 • 13:36 - 13:40
  که بر درس‌های اخلاقی
  کمتر تاکید کند
 • 13:40 - 13:44
  و بیشتر عدالت اجتماعی
  و برابری را ترویج کند.
 • 13:44 - 13:45
  سپاسگزارم.
 • 13:45 - 13:48
  (تشویق)
Title:
چرا اشخاص را برای مشکلات بحران‌های اقتصادی سرزنش می‌کنیم؟
Speaker:
لیئن اوزولینا
Description:

در سال ۲۰۰۸ بحران اقتصادی جهانی به لتونی خسارت زد. برای اینکه آمار بیکاری خیلی بالا رفت، دولت از بودجه عمومی کاست و مالیات‌‌‌‌‌‌‌‌ها را بالا برد، در حالیکه مالیات‌های افراد ثروتمند و شرکت‌های بزرگ را کم کرد -- بدونه اینکه مردم تحت فشار واکنش نشان دهند و یا اعتراض کنند. جامعه شناس لیئن اوزولینا تحقیقی انجام داد برای
اینکه نشان دهد چگونه دولت لتونی مردم را قانع کرد که مسئولیت بحران اقتصادی در کشور را قبول کنند -- و افزایش سیاست‌های اجتماعی مشابهی که نابرابری در همه جهان را تقویت می‌کند، برجسته کرد.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
14:02

Persian subtitles

Revisions