Return to Video

घाबरू नका - हान्स रोझलिंग लोकसंख्येबद्दल तथ्य दर्शवित आहेत.

 • 0:05 - 0:10
  कायम बदलणारे जग हिच हया काळाची वास्तवत: अाहे
 • 0:11 - 0:15
  अनेक लोक मोठ्या प्रमाणात अनेक महानगराकडे स्थलांतर करु लागले अाहेत
 • 0:15 - 0:18
  काही गगनचुंबी इमारतीत स्थाइक होतात
 • 0:18 - 0:21
  तर काही झोपडपट्टीत घर बनवतात.
 • 0:21 - 0:26
  अन्नाची अाणि इंधनाची कधी न भागणारी भूक,
 • 0:26 - 0:28
  बदलणारे, न सांगता येणारे विचित्र हवामान,
 • 0:29 - 0:35
  अाणि हे सर्व घडते अाहे - जेव्हा लोकसंख्या अजुनही वाढत असताना
 • 0:36 - 0:38
  अापल्याला हयाची चिंता असावी का?
 • 0:38 - 0:42
  अापल्याला हयाची भिती असावी का?
 • 0:43 - 0:46
  हया सर्वातून काय निष्कर्श काढायचा?
 • 0:53 - 0:59
  हया जागाच्या पाठीवर सातशे कोटी लोक राहातात - ही अपूर्वाईची गोष्ट नव्हे का?
 • 0:59 - 1:04
  परंतू या पार्श्वभूमीवर, जगाच्या अाणि भविष्याच्या काळजीने काही लोक घबरलेले अाहेत.
 • 1:04 - 1:06
  काही लोक या विषयी विचार करायचे सुद्धा सोदून देतात.
 • 1:06 - 1:10
  परंतू हया रात्री मी तुम्हाना खरे काय अाहे हे दाखवायचा प्रयत्न कारेन।
 • 1:10 - 1:13
  माझे नाव हान्स रोझलिंग् . मी अाकडेवारी संख्यावारी कारणारा - -
 • 1:13 - 1:15
  नको, नको, नको, नको, बंद करु नका - --
 • 1:15 - 1:20
  - - कारण संख्याशास्त्राला मिळालेल्या नवीन माहितीतून मी तुम्हास हे जग नव्या द्र्ष्टीकोनातुन दाखवेन
 • 1:20 - 1:23
  लोकसंख्या कशा (वेगळ्या) पद्धतीने वाढत अाहे हे तुम्हास सांगेन
 • 1:23 - 1:28
  आाणी अाज दिसत असलेल्या माहितीवरून भविष्यातिल जग कसे असेल ते ही दाखवून देईन.
 • 1:28 - 1:32
  नक्कीच अापल्यासमोर फार मोठी अाव्हाने ऊभी अाहेत!
 • 1:33 - 1:37
  परंतू चांगली बातमी म्हणजे भविष्य येवढे अंधाकारमय नाही।
 • 1:37 - 1:42
  अाणि मनुष्यप्राणी तुम्हाला वाटतो त्यापेक्षा खूप सुधारला अाहे.
 • 1:44 - 1:45
  घाबरू नका!
 • 1:46 - 1:47
  लोकसंख्येबाबतची सत्यता
 • 1:47 - 1:50
  प्रोफेसर हांस् रोझलिंग यांच्या बरोबर
 • 1:51 - 1:53
  तान्ही मुले - - -
 • 1:53 - 1:55
  प्रत्येक (मूल) एक अाशीर्वाद - - -
 • 1:55 - 1:59
  परंतू अनेक लोकांना वाटते की लोकसंख्येची वाढ अनियंत्रणीत अाहे
 • 2:00 - 2:02
  काहीजण म्हणतात की (हा) लोकसंख्येचा बॉम्ब अाहे
 • 2:03 - 2:06
  ते ऊचित अाहे का?
 • 2:08 - 2:12
  मग सध्या अापलि लोकसंख्या कशी अाहे? आापण या (अवस्थेपर्यंत) कसे पोचलो?
 • 2:12 - 2:16
  मी तुमहाला अातपर्यंत जन्मलेल्या प्रत्येक व्यक्तीचा इतिहास सांगणार अाहे
 • 2:16 - 2:20
  बर, निदान गेल्या हजार वर्षाचा तरी
 • 2:20 - 2:22
  अाता सुरू करु
 • 2:22 - 2:25
  मी तुम्हाला दोन अक्ष देतो
 • 2:25 - 2:33
  हा काळाचा - अाणी हा इथला जागतीक लोकसंख्येचा
  अब्जाच्या च्या टप्यात
 • 2:33 - 2:41
  इश्र्वीसनपुर्वी १०००० वर्ष, जेंव्हा मनूष्यप्राणी सर्वप्रथम शेती करूलागला -
  त्याविषयी पुराणवस्तू तज्ञ असा अंदाज करतात की
 • 2:41 - 2:45
  त्यावेळी जगाची लोकसंख्या केवळ एक कोटी होती
 • 2:45 - 2:49
  कल्पना करा - फक्त एक कोटी! म्हणजे अाजचा स्वीडन् देश
 • 2:49 - 2:53
  संपूर्ण जग फक्त स्वीडन् देशियांनी भरलेले
 • 2:53 - 3:01
  परंतू जशी हजार वर्षे मागे पडू लागली तसे अजुन शेतकरी,
  अजुन अन्न अाणि अजुन माणसे --- अाणि बरीच साम्राज्ये निर्माण झाली
 • 3:01 - 3:06
  इजिप्त, चीन, भारत - - - अाणि शेवटी युरोप!
 • 3:06 - 3:10
  अाणि लोकसंख्या सुद्धा वाढू लागली, परंतू सावकाशीने.
 • 3:10 - 3:14
  अाणि मी इथे थांबतो, सन १८००.
 • 3:14 - 3:20
  कारण १८०० साली, जगाची लोकसंख्या १ अब्जाला पोचली
 • 3:20 - 3:29
  कल्पना करा - ह्या सर्वकाळात, हजारो वर्षे, लोकसंख्येची वाढ एक (दशांश) टक्क्याहूनही कमी असे (प्रत्येक वर्षी)
 • 3:29 - 3:35
  पण १८०० सालानंतर, औद्योगिक क्रांतीमुळे सगळेच बदलले अाणि लोकसंख्या दरवर्षी वेगाने वाढू लागली
 • 3:36 - 3:39
  अवघ्या १०० वर्षात, ती २ अब्ज्यापर्यंत पोचली
 • 3:39 - 3:43
  आाणि नंतर, मी जेंव्हा शाळेत होतो, ती ३ अब्ज होती
 • 3:43 - 3:50
  मग बरेच लोक म्हणू लागले: "पृथ्वीनक्षत्र येवढ्या लोकांचा भार
  सांभाळू शकणार नाही". अागदी तज्ञ लोकांचे पण तेच म्हणणे
 • 3:50 - 3:52
  पण घडलेते ते असे - - -
 • 3:52 - 3:59
  अापण ४ अब्ज - - ५ अब्ज - - ६ अब्ज - - ७ अब्ज!
 • 3:59 - 4:05
  विचार करा --- निम्याहून जास्त लोकसंख्या केवळ माङया अायूष्यात निर्माण झाली अाहे.
 • 4:05 - 4:09
  अाणि तो अकडा अजुनही वाढतो अाहे
 • 4:10 - 4:16
  ही लोकसंख्येची वाढ, अलिकडील वर्षात, अाशियाई देशात झालेली अाहे
 • 4:16 - 4:21
  उदाहरणार्थ, इथे बांगलादेशात - - - जिथे लोकसंख्या तिपटीने वाढली केवळ माझ्या अायूष्यभरात
 • 4:21 - 4:28
  ५ कोटी वरून १५ कोटींपर्यंत
 • 4:28 - 4:33
  तो अाता जगातला सार्वात घनदाट लोकसमख्येचा देश अाहे
 • 4:33 - 4:40
  साधारणपणे दीड कोटी लोक खूप गर्दी झालेल्या राजधानीत, ढाक्यात राहातात
 • 4:40 - 4:48
  येथील लोक, शहरातले असोत अथवा खेड्याकडील असोत,
  स्वतःच्या कुटुंबसंख्यच्या प्रचंड काळजीत अाहेत
 • 4:49 - 4:52
  पण एक नवीन बांगलादेश उदयोन्मूख होत अाहे
 • 4:52 - 4:59
  ह्या खान कुटुंबाचे उदाहरण. आाई तस्लिमा, मुली तंजिना अाणि छोटी सदिया
 • 4:59 - 5:02
  अाणि वडिल हन्नान.
 • 5:05 - 5:07
  बायकांना तयार व्हायला खूप वेळ लागतो, पुरुष तेवढा वेळ लावत नाहीत.
 • 5:07 - 5:12
  जर तू हातानी पुसुन टाकणार असशील तर मग लावतेस कशासाठी?
 • 5:12 - 5:18
  तस्लिमा अाणि हन्नान दोघेही स्वतः खूप मोठ्या कुटुंबातूनच अालेले
 • 5:24 - 5:24
  पण त्यांनी ठरवले की फक्त दोनच मुले होवू द्यायची।
 • 5:24 - 5:24
 • 5:27 - 5:28
 • 5:30 - 5:34
 • 5:34 - 5:38
 • 5:38 - 5:44
 • 5:44 - 5:47
 • 5:47 - 5:49
 • 5:49 - 5:52
 • 5:52 - 5:56
  तस्लिमा अाणि हन्नान हे मोठ्या कुटुंबपासून दूर जाउलागलेल्या संस्क्रुतीतले भागीदार अाहेत
 • 5:56 - 6:00
  अाणि तस्लिमाचीतर ही नोकरीच झाली आाहे
 • 6:00 - 6:04
  ती कुटुंब नियोजनाची सरकारी नोकरी करते
 • 6:04 - 6:07
  जे (सरकार) तिच्यासारख्या बायकांना प्रत्येक खेड्यात नोकरीस ठेवतात.
 • 6:07 - 6:14
  ती दारोदार जाउन इतराना लहान कुटुंब ठेवण्यासाठी मदत करते
 • 6:31 - 6:36
  तस्लिमा त्याना सल्ला देते, नैतीक अाधार देते अाणी सर्वात महत्वाचे,
 • 6:36 - 6:38
  वेगवेगळी गर्भनिरोधके पुरवते
 • 7:17 - 7:23
  तर तस्लिमा या गर्भधारणाचा दर कमी करण्य़ात कितपत यशस्वी झाली अाहे?
 • 7:23 - 7:26
  म्हणजे, प्रत्येक स्त्रीला होणार्या बाळांची सरासरी संख्या
 • 7:26 - 7:29
  अाम्ही स्वीडन् मधे गॅपमाइंडर फौडेशनची स्थापना केली
 • 7:29 - 7:34
  कारण जगातील सागळी सांख्यीक माहीती सर्वांना सोप्यारितीने पुरवता यावी
 • 7:34 - 7:38
  यामुळे मी तुम्हाला बांगलादेशातील परिस्थिती अाणि काय घडले अाहे हे दाखवू शकेन
 • 7:38 - 7:41
  हा, अाडवा अक्ष, स्त्रीला होणार्या बाळांची सरासरी संख्या
 • 7:41 - 7:45
  अागदी १, ते २ - - - ७ ते ८
 • 7:45 - 7:49
  अाणि हा उभा अक्ष, तो अायूष्यमर्यादेचा
 • 7:49 - 7:54
  आयुर्मानाचा, नवजात बाळ कीती अायुष्य जगेल याचा
 • 7:54 - 7:56
  ३० पासून ते अागदी ९० पर्यंत
 • 7:56 - 8:00
  अाता - - - अापण १९७२ मधे सूरूवात करू
 • 8:00 - 8:05
  हे वर्ष बांगलादेशाला महत्वाचे, ज्या वर्षी त्या देशाला स्वातंत्र्य मिळून वर्ष झाले
 • 8:05 - 8:08
  त्यावर्षी, बांगलादेशाची परिस्थिती ही इथे होती
 • 8:08 - 8:11
  अाणि तिथे स्त्रीयां सरासरी ७ बाळांना जन्म द्यायच्या
 • 8:12 - 8:15
  अाणि सरासरी आयुर्मान ५० वर्षापेक्षा कमी होते.
 • 8:15 - 8:17
  मग स्वातंत्र्यानंतर काय झाले?
 • 8:17 - 8:22
  बांगलादेशात आयुर्मानाची वाढ झाली का? तिथे बाळांचे जन्मप्रमाण कमी झाले का?
 • 8:22 - 8:25
  इथे सगळी अाकडेवारी माहिती अाहे. मी बांगलादेश सुरू करतो.
 • 8:25 - 8:29
  नक्कीच, आयुर्मान वाढत अाहे, जन्मप्रमाण, कमी कमी - - - ६ - - - ५
 • 8:29 - 8:31
  अाणि आयुर्मान अजूनही लांबत आाहे - - - ४ - - -३
 • 8:31 - 8:37
  अाणि अाता जन्मप्रमाण जवळजवळ २ पर्यंत अाले अाहे, २.२ ह्यपर्यंत.
  आाणि अायुर्मान हे सत्तरी पर्यंत लांबले अाहे
 • 8:37 - 8:43
  हे पूर्णपणे अाश्चर्यकारक अाहे! गेल्या ४० वर्षात, बांगलादेश बदलल अाहे
 • 8:43 - 8:48
  ७ पासून ६ - ५ -४ - ३ - २
 • 8:48 - 8:52
  हा चमत्कार बांगलादेशात घडला अाहे!
 • 8:52 - 8:57
  पण ही गोष्ट फक्त बांगलादेशाचीच अाहे का? बर,
  मी तुम्हाला सगळे जग दाखवतो
 • 8:57 - 9:02
  मी ५० वर्ष माघार काळी जातो - १९६३ सालात
 • 9:02 - 9:05
  ईथे सगळे देश अाहेत.
 • 9:05 - 9:13
  हीरव्या रंगात उत्तर अाणि दक्षीण अमेरिका.
  पिवळ्या रंगात युरोप, पूर्व अाणि पश्चिम
 • 9:13 - 9:21
  निळा म्हणजे आाफ्रिका, उत्तर अाणि सहारा वाळवंटाच्या दक्षीणेस.
  अाणि लाल हा अशिया खंड, त्यात अाम्ही अॉस्ट्रेलिया अाणि न्यू झिकंड़ घेतले अाहे.
 • 9:21 - 9:25
  गोलाचा अाकार जेवढा मोठा तेवढी लोकसंख्या मोठी.
 • 9:25 - 9:32
  हे तिथले मोठे गोल म्हणजे चीन व भारत. बांगलादेश त्याच्या मागोमाग.
 • 9:32 - 9:38
  १९६३ साली जागतीक जन्मप्रमाणाची सरासरी होती ५.
 • 9:38 - 9:42
  पण ते दुभागलेले जग होते - - - ते तुम्हाला दिसते किंवा जाणवते का?
 • 9:42 - 9:49
  हे ईथले देश, विकासलेले, त्यांची कुटुंबे छोटी होती अाणि अायुष्य मोठे होते.
 • 9:49 - 9:55
  अाणि मग हे विकसनशील देश, अाणि त्यांची मोठी कुटुंबे व छोटे अायुष्य
 • 9:55 - 9:58
  ह्या तफावतीच्या मध्यावर फार कमी देश होते.
 • 9:58 - 10:00
  पण अाता अापण बघू काय घदले ते.
 • 10:00 - 10:02
  मी जगाची सुरुवात करतो!
 • 10:02 - 10:04
  हे पहा - - -
 • 10:04 - 10:08
  तूम्हाला दिसेल, चीन, मोठ्ठा गोळा, त्यांचे अारोग्य सुधारले
 • 10:08 - 10:11
  अाणि त्यानी कुटुंब नियोजनास सुरुवात केली अाणि त्यांची कुटुंबे छोटी झाली।
 • 10:11 - 10:14
  हा हिरवा, बघा मेक्सिको, तो तिथे येत अाहे.
 • 10:14 - 10:17
  हा ब्राझीलसुध्धा, लॅटीन अमेरिकेतला हिरवा.
 • 10:17 - 10:22
  अाणि हा भारत, मागोमाग येतोय.
  हे सगळे मोठे अशियातले लाल गोळे, सागळे त्याच मार्गी.
 • 10:22 - 10:25
  अनेक अाफ्रीकेतील देश मात्र अजूनही
  दर स्त्री मागे बर्याच बाळांचा जन्म होतो अाहे .
 • 10:25 - 10:30
  अाणि तिथे बांगलादेशाने भारतापुढे
  अाघाडी घेतली कुटुंब छोटे करण्यामधे.
 • 10:30 - 10:33
  अाणि अाता जवळजवळ सगळेच देश भागाकडे सरकू लागले,
  अागदी अाफ्रीका देखील वर वळू लागलाय
 • 10:33 - 10:37
  अोह्! तो हेएटी मधला भूकंप!
 • 10:37 - 10:42
  आणि आता सगळेच वरपर्यंत पोचले. केवढा मोठा फरक!
 • 10:42 - 10:48
  अाज सगळ्या जगाची जन्मप्रमाणाची सरासरी अाहे २.५
 • 10:48 - 10:52
  केवळ ५० वर्षापूर्वी ती होती ५.
 • 10:52 - 10:59
  जग बदलले अाहे: प्रत्येक स्त्री मागे बाळांचे जन्मप्रमाण ५ वरून २.५ वर आले आहे
 • 10:59 - 11:04
  अाणि ते अजून उतरते अाहे - - - , केवढा मोठा फरक!
 • 11:04 - 11:11
  लोकांना वाटत असे की बांगलादेश आणि त्यासारखे देश हे
  लोकसंख्येच्या बॉम्बचे मूळ किंवा मध्य!
 • 11:11 - 11:13
  परंतू ते किती चूकीचे होते!
 • 11:14 - 11:17
  माझ्या मते, श्रीमति तलिस्मा आणि तिच्यासारखे आरोग्य कर्मचारी,
 • 11:17 - 11:24
  ज्यानी त्यांचे देश, हया बाजूपासून - - - आगदी - - - काही दशवर्षात
 • 11:24 - 11:29
  ह्या चांगल्या आरोग्याकडे आणि छोट़या कुटुंबाकडे नेले
  हे आपल्या काळातले धेय्यवादीच आहेत!
 • 11:29 - 11:32
  हा आश्चर्यजनक बदलच घडला आहे.
 • 11:32 - 11:36
  आपण आता विभागलेल्या जगात रहात नाही.
 • 11:37 - 11:42
  पण किती लोकांना हया आश्चर्यजनक बदलाची जाणीव आहे?
 • 11:42 - 11:50
  गॅपमाइंडर मधे आम्ही फक्त संख्याच पुरवत नाही,
  आम्ही लोकांना कितपत माहीत आहे याची देखिल नोंद घेतो.
 • 11:51 - 11:57
  म्हणून आम्ही स्वीडन् मधे पहिला आढावा घेतला.
  त्याचे परीणाम मात्र निराशावादी ठरले.
 • 11:57 - 12:04
  आम्ही दुसरा आढावा ब्रिटनमधे घेतला. आमच्या खूप आशा होत्या, कारण
  ब्रिटीश लोक सर्वत्र जाउन आले आहेत.
 • 12:05 - 12:07
  आम्हाला वाटले तिथेतरी चांगले परीणाम दिसतील.
 • 12:07 - 12:13
  आम्ही पहिला प्रश्न विचारला: बांगलादेशात प्रत्येक स्त्रीमागे
  सरासरी कीती मुले जन्माला येतात?
 • 12:13 - 12:19
  आम्हि त्यांना चार पर्याय दिले: २.५, ३.५, ४.५ व ५.५
 • 12:20 - 12:22
  आणि हा ब्रिटीश आढाव्याचा निकाल.
 • 12:28 - 12:33
  पण तुम्हाला खरे उत्तर माहीत आहे: ते म्हणजे २.५
 • 12:33 - 12:38
  केवळ १२ टक्के लोकांना बरोबर उत्तर देता आले.
 • 12:38 - 12:43
  आम्हाला वाटलेकी कदाचित् अशिक्षित लोकांच्या
  उत्तरामुळे टक्केवारी कमी झाली असावी.
 • 12:44 - 12:50
  म्हणून आम्ही ज्याना कॉलेज डीग्री नाही
  आणि ज्याना कॉलेज डीग्री आहे, यांचे विभाग केले.
 • 12:50 - 12:56
  आणि इथे ते आहेत. हा परीणाम!
 • 12:58 - 13:01
  पण त्यांची उत्तरे अजूनच वाइट
 • 13:01 - 13:05
  आता तुम्ही असा निष्कर्ष काढाल की ब्रीटीशांना
  जगाविषयी कमी माहिती आहे
 • 13:05 - 13:07
  नाही नाही!
 • 13:07 - 13:12
  मी जर एका वानराला आणि त्याच्या मित्रांना हा प्रश्न विचारला तर?
 • 13:12 - 13:18
  मी एकेका केळ्यावर वेगवेगळे उत्तर लिहून
  त्यांना एक एक केळे उत्तरासाठी निवडू दिले असते
 • 13:18 - 13:21
  तर त्याचे परिणामी उत्तर असे आले असते.
 • 13:21 - 13:24
  अर्थात वानरांना बांगलादेशाविषयी काहीच कल्पना नाही
 • 13:29 - 13:34
  पण केवळ यादृच्छिकतेमुळे, त्यांची बरोबर उत्तरे
  ब्रीटीशांच्या बरोबर उत्तरांपेक्शा दुप्पट असतील.
 • 13:36 - 13:42
  अर्ध्याहून अधीक ब्रीटीश लोकांचे उत्तर ४.५ किंवा जास्त असे आहे।
 • 13:43 - 13:49
  ही समस्या ज्ञानाच्या कमतरतेची नसून,
  पूर्वकल्पित गृहित विचारांची आहे.
 • 13:49 - 13:52
  ब्रीटीश अशी कल्पना करू शकत नाहीत,
  किंवा अंदाजही करू शकत नाहीत
 • 13:52 - 13:58
  बांगलादेशातील स्त्रीयांना सरासरी २.५ मुले होतात.
  आणि खरेतर २.२ च आहेत सध्या.
 • 13:58 - 14:05
  ही गोष्ट ब्रीटीशांना माहीत नाही: की तस्लीमाआणि तिचे कुटुंब
  हे बांगलादेशातील सर्वसामान्य प्रमाणाचे आहे.
 • 14:05 - 14:12
  आणि हे फक्त तिथेच् नाही तर जगभर आहे.
  ब्राझील मधे २ मुलांचेच कुटुंब.
 • 14:12 - 14:16
  व्हिएतनामात २ मुलांचेच कुटुंब.
 • 14:16 - 14:22
  आणि भारतातसुध्दा, आजकाल २ मुलांचेच कुटुंब हे प्रमाण झाले आहे.
 • 14:22 - 14:26
  आणिजर तुम्ही आफ्रीकाखंडात गेलात,
  जर आदीस अबाबा सारख्या मोठ्या शहरात गेलात
 • 14:23 - 14:30
  तर आदीस अबाबा मधे प्रत्येक स्त्रीला सरासरी २ पेक्षा कमीच मूले होतात
 • 14:30 - 14:34
  मग ते मुसलमान, बुध्द, हिंदू, ख्रिश्चन - - -
 • 14:34 - 14:39
  असा एक धर्म नाही, एक संस्कृती नाही, एक खंड नाही
 • 14:39 - 14:41
  जिथे २ मुलांचे कुटुंब होउ शकत नाही.
 • 14:42 - 14:46
  हा मोठ्या कुटुंबाकडून २ मुलांच्या कुटुंबाकडे होणारा बदल
 • 14:46 - 14:51
  हा माझ्याआयुष्यभरातला ह्या जगात घडलेला सर्वात महत्वाचा आहे.
 • 14:51 - 14:54
  हे मानवी इतिहासात अभूतपूर्वक् आहे !
 • 15:00 - 15:03
  तर आता आपण परत बांगलादेशात.
 • 15:01 - 15:10
  आपण ह्या मोठ्या वरून लहान कुटुंबाकडे होणार्या या
  ऐतिहासीक आणि अभूतपूर्व बडलाची कारण मिमांसा करूयात.
 • 15:10 - 15:18
  आज, इस्लामिक बांगलादेशात, जवळ जवळ सगळया १५ वर्षीय
  तंजिना सारख्या मुली शाळेत जातात.
 • 15:18 - 15:25
  ते सरकार आज त्या मुलीच्या उच्य माध्यमीक शिक्षणासाठी
  तिच्या कुटुंबाला पैशाची सुध्दा मदत करतात
 • 15:24 - 15:31
  आजकाल तंजिनाच्या शाळेत मुलींची मुलांपेक्षा जास्त संख्या आहे.
 • 15:40 - 15:44
  तुम्ही ह्या धदड्यातला हा मुद्दा न समजणे अशक्य!
 • 15:51 - 15:58
  शीक्षण हे ऊपायकारक आहे अणि बांगलादेशीय स्त्रीयांना
  अनेक नव्या संध्यांचा लाभ होत आहे.
 • 15:58 - 16:05
  असमानता असून देखील आज खूप नोकर्या मिळू शकतात
  आणि तंजिनाने खूप उच्च ध्येय ठेवले आहे.
 • 16:20 - 16:25
  इथे अधिक आणि अधीक तरुण महिलांना गोष्टी कीती
  वेगळ्या असू शकतात ह्याची जाणीव होऊ लागली आहे.
 • 17:03 - 17:09
  तस्लिमाला, तिच्या दोन मुलींसाठी एका
  उज्वल भविष्याची वाटणारी आशा-ही विस्मयकारकच दिसते.
 • 17:09 - 17:15
  पण बांगलादेश मधल्या बदलाला
  एका अत्यावश्यक परिवर्तनाचा आधार आहे.
 • 17:15 - 17:20
  ते (परिवर्तन) म्हणजे मूल जगण्याची एक नाट्यमय सुधारणा.
 • 17:24 - 17:30
  तो रमदान, मुसलमान लोकांचा उपवासाचा
  आणि अंतर्मयी होण्याचा महिना.
 • 17:30 - 17:37
  अशा शुभ काळी, हानान आपल्या आई-वडिलांना
  कुटुंबाच्या स्मशानभूमी कधे लक्ष द्यायला मदत करत आहे.
 • 17:40 - 17:48
  हनानची तीन भावंडे आगदी लहान असताना मृत्यूमुखी पडली.
  त्यांना येथे मृत्यूनंतर पुरले आहे.
 • 18:03 - 18:06
  पूर्वी जेव्हा हनानचे आई-वडील तरूण जोडपे होते,
 • 18:06 - 18:12
  त्याकाळी वय ५ वर्षे होण्याआधीच
  पाचातील एक मूल मृत्यूमुखी पडे.
 • 18:12 - 18:17
  सगळ्या कुटुंबांना सतत भीती असे
  की एक किंवा अधिक मुले (मृत्यूमुखी) गमावतील.
 • 18:36 - 18:44
  गेल्या काही दशकांत बांगलादेशाने मूलभूत आरोग्याची
  विशेषतः मुलांना जगवण्याची, खूपच प्रगती केलेली आहे.
 • 18:45 - 18:48
  लस, संक्रमण उपचार आणि चांगले पोषण आणि स्वच्छता
 • 18:48 - 18:51
  यामुळे देशातील लाखो मुलांच्या जीवनाचे जतन झाले आहे.
 • 18:52 - 18:57
  आणि आता आई-वडील म्हणून, त्यांना कल्पना आली आहे की
  आपली सर्व मुले जीवीत असण्याची शक्यता आहे,
 • 18:57 - 19:02
  कुटुंब नियोजन मोठा अडसर शेवटी नाहीसा झाला आहे.
 • 19:02 - 19:08
  आगदी ढाक्यातल्या झोपडपट्टीत सुध्दा,
  स्त्रीयांना आता सरासरी फक्त 2 मुले होतात.
 • 19:14 - 19:17
  मुले जीवीत असण्याची शक्यता वाढते यात सर्वकाही आहे.
 • 19:17 - 19:19
  आपण परत भुतकाळात जाऊ या.
 • 19:19 - 19:25
  १८०० सालापूर्वी जगाची लोकसंख्या खूप हळू का वाढत होती?
 • 19:25 - 19:30
  संपूर्ण इतिहासात, सर्व ऐतिहासिक नोंदी अम्हाला दर्शवतात की सरासरीने,
 • 19:30 - 19:34
  दोन पालकांना ६ मुले असत - कमीजास्त प्रमाणात.
 • 19:34 - 19:39
  पण ही तर अतिशय जलद लोकसंख्या वाढ वाटते. मग ते वाढली का नाही?
 • 19:36 - 19:47
  कारण, १... २ ... ३ ... ४ मुले; ती स्वत: पालक होण्याआधीच मरण पावत.
 • 19:47 - 19:52
  पूर्वी लोकांचे निसर्गातले वास्तव्य पर्यावर्णीय संतूलनेत नव्हते,
 • 19:52 - 19:55
  त्यांचा मृत्यू व्हायचा पर्यावर्णीय संतूलनेने.
 • 19:56 - 19:59
  हे मात्र अतीशय शोकाचेच!
 • 19:59 - 20:03
  पण औद्योगिक क्रांतीमुळे हे सर्व बदलले.
 • 20:03 - 20:11
  चांगले वेतन, अधिक अन्न, तोटीचे पाणी,
  चांगले स्वच्छता, साबण, वैद्यकीय क्षेत्रातील प्रगती ....
 • 20:11 - 20:17
  मग या सर्व प्रगतीमुळे लोकसंख्या का वाढेली?
  जास्त मुले झाली हे त्याला कारण?
 • 20:17 - 20:27
  नाही! मी शाळेत असताना १९६३ मध्ये जगातल्या प्रत्येक
  स्त्री प्रति सरासरी मुलांची संख्या कमी होत होत ५ पर्यंत आली.
 • 20:27 - 20:32
  आणि मुलांच्या जगण्याचा (दर) वाढणे
  हे लोकसंख्येच्या जलद वाढीचे कारण ठरले.
 • 20:32 - 20:35
  त्याकाळी ४ जगत
 • 20:35 - 20:40
  परंतू पाचापैकी एकाचा मृत्यू व्हायचा
  आणि हे नक्कीच दुर्दैवाचे होते.
 • 20:40 - 20:49
  बहुतेक देशांनी फक्त अलीकडील काळामध्येच मुले जगवण्याच्या
  आणि कुटुंब नियोजनाच्या प्रयत्नात मोठी पुढे उडी घेतली आहे.
 • 20:50 - 20:53
  यातून आता आम्ही एक नवीन समतोलता गाठत आहोत.
 • 20:53 - 20:59
  आणि ती एक सुरेख समतोलणा आहे:
  सरासरी २ पालक व २ जीवीत रहाणारी मुले.
 • 20:59 - 21:02
  ह्यातून आम्ही एक आनंदी संतूलनातले कुटुंब केले आहे.
 • 21:02 - 21:06
  हीच आज जगातील सर्वसामान्य कौटुंबिक परिस्थिती आहे.
 • 21:06 - 21:09
  आणि यातून भविष्याविषयी काय अर्थ काढता येइल?
 • 21:10 - 21:13
  मी तुम्हाला (लोकसंख्या) भविष्यात काय असेल याचा सर्वोत्तम अंदाज देतो,
 • 21:13 - 21:19
  युनायटेड नेशन्सच्या लोकसंख्याविभागातील तज्ञ्यांकडून आम्हाला - - -
 • 21:19 - 21:21
  (मिळाले) आणि ते असे दिसते.
 • 21:21 - 21:28
  ती (वाढ) सुरुवातीस चालूच राहील, ८ अब्ज्यापर्यंत - - -
  नंतर ९ अब्ज - - - मग इथपर्यंत जाईल - - -
 • 21:28 - 21:30
  पण बघा - ती मंद होती आहे!
 • 21:30 - 21:34
  शतकाअखेरी पर्यंत वाढ आगदी सपाट होतीय.
 • 21:34 - 21:38
  आणि मी जर यात अजून खोलात बघितले, तर तुम्हाला दिसेल
 • 21:38 - 21:44
  की आपण या वाढीची मंदता आणि झपाट्याने वाढणार्या लोकसंख्येला
  आळा बसेल अशी अपेक्षा करू शकतो.
 • 21:45 - 21:50
  पण अर्थात हा अंदाज आहे आणि ह्या
  अकडेवारीत काहीप्रमाणात अनिश्चितता आहे.
 • 21:50 - 21:55
  पण अापल्याला एक अर्थ तरी नक्की काढता येतो की
  ह्या शतकात झपाट्याने वाढणार्या लोकसंख्येला आळा बसेल
 • 21:56 - 22:00
  हा सर्व आहे तो, "घसरणार्या जननक्षमतेच्या दर"
  ह्यचा उल्लेखनीय परिणाम.
 • 22:00 - 22:02
  इकडे पहा. आपण ह्यात (इतिहासात) पुन्हा गेलो तर
 • 22:03 - 22:06
  मी हे तुम्हाला दाखवीन मुलांच्या संख्या दाखवून.
 • 22:06 - 22:10
  ० ते १५ वर्ष वयातील मुलांची संख्या.
 • 22:10 - 22:12
  इथे आले ते (अकडे), बघा - - -
 • 22:13 - 22:17
  मुलांची संख्या हळूहळू वाढली - - - मग नंतर ती सुद्धा वेगात वाढली - - -
 • 22:17 - 22:20
  आणि शतकाअखेरीपर्यंत - इथे
 • 22:20 - 22:23
  २ अब्ज मुले जगात होती.
 • 22:23 - 22:30
  मला ते महत्त्वाचे वर्ष होते कारण त्यावर्षी
  डोरीस् चा जन्म झाला. ती माझी पहीली नात.
 • 22:30 - 22:35
  तीचा जन्म झाला तो जगातील मुलांच्या द्रष्टीने
  एक विशेष वेळ होता.
 • 22:35 - 22:41
  कारण लोकसंख्येच्या विशेषज्ञ्यांचा
  या वर्षी पासूनचा अंदाज
 • 22:41 - 22:45
  (असा) जगातील मुलांच्या संख्येविषयीचा - -
  असाच पुढे होत राहील.
 • 22:45 - 22:47
  या नंतर तो पुढ वाढणार नाही.
 • 22:47 - 22:52
  या शतकाच्या अखेरीस अपल्या जगात
  अजूनही २ अब्जच मुले असतील.
 • 22:52 - 23:00
  डोरीस जेव्हा जन्म झाला तेव्हा जगातील
  मुलांची संख्या वरच्या टोकाला पोचली होती.
 • 23:00 - 23:03
  मुलांच्या संख्येचा अकडा वाढत नाहीए आता.
 • 23:03 - 23:06
  आता ह्यमुळे तुम्हाला संभ्रम होईल.
 • 23:06 - 23:13
  कारण, लोकसंख्या अशी कशी वाढते,
  जर मुलांची संख्या वाढत नसेल तर?
 • 23:13 - 23:16
  हे सगळे प्रौढ कुठुन येणार?
 • 23:16 - 23:20
  आणि हे समजावण्यासाठी मी ही
  मोहक अंकात्मक सामग्री सोडतो.
 • 23:20 - 23:26
  आणि तुम्हाला आम्ही विकसित केलेले
  खरेखुरे शक्तिशाली शैक्षणिक साहित्य दाखवतो.
 • 23:26 - 23:30
  बंधू भगिनींनो, मी तुम्हाला
  आता जगातील लोकसंख्या दाखवेन.
 • 23:30 - 23:34
  स्पंजच्या ठोकळ्यांच्या स्वरूपात.
 • 23:35 - 23:40
  एक ठोकळा म्हणजे १ अब्ज
 • 23:40 - 23:44
  म्हणजे, आपल्याकडे २ अब्ज मूले ह्या जगात आहेत.
 • 23:44 - 23:50
  त्याखेरीज, अापल्याकडे १५ ते ३० वयवर्षातील
  २ अब्ज लोक आहेत.
 • 23:50 - 23:52
  (अर्थात) हे ठोकळ आकडे आहेत.
 • 23:52 - 23:54
  आपल्याकडे अजून १ अब्ज लोक
  ३० ते ४५ वयमर्यादेतले आहेत.
 • 23:54 - 23:58
  आपल्याकडे अजून १ अब्ज लोक
  ३० ते ४५ वयमर्यादेतले आहेत.
 • 23:58 - 24:03
  आणि आता हा माझा ठोकळा - साठीचे आणि मोठे.
  आम्ही इथे सर्वात वर.
 • 24:03 - 24:06
  ही आज जगातील लोकसंख्या आहे.
 • 24:06 - 24:10
  तुम्हाला हे दिसेल की ईथे ३ अब्ज गहाळ आहेत.
 • 24:10 - 24:13
  आगदी थोडेसेच गहाळ आहेत कारण ते मरण पावले आहेत.
 • 24:13 - 24:16
  हे बहुतेक गहाळ आहेत कारण त्यांचा जन्मच झाला नव्हता.
 • 24:16 - 24:22
  कारण १९८० सालापूर्वी जगात खुप कमी मुलंचे जन्म झाले होते
 • 24:22 - 24:25
  कारण त्याकाळी मुलांना जन्म देणार्या
  स्त्रीयांची संख्या बरीच कमी होती
 • 24:25 - 24:27
  तर आज ही (परिस्थिती) आहे.
 • 24:27 - 24:29
  आता भविष्यात काय घडणार?
 • 24:29 - 24:32
  तुम्हाला माहीत आहे का माझ्यासारख्या
  वयस्कर लोकांचे काय होते?
 • 24:33 - 24:34
  ते म्रत्यू पावतात.
 • 24:34 - 24:38
  हो! इथे कूणीतरी आहेत, जे रुग्णालयात काम करतात.
 • 24:39 - 24:41
  तर, - - ते म्रत्यू पावतात.
 • 24:41 - 24:46
  उरलेले १५ वर्षाने मोठे होतात आणि
  त्यांना २ अब्ज मुले होतात
 • 24:47 - 24:50
  हे अाता वृध्द झाले, त्यांचा मृत्यूसमय आला.
 • 24:50 - 24:54
  आणि नंतर हे १५ वर्षाने मोठे होउन त्यांना २ अब्ज मुले होतात.
 • 24:54 - 24:59
  आणि नंतर हे १५ वर्षाने मोठे होउन त्यांना २ अब्ज मुले होतात.
 • 24:59 - 25:00
  आहाहा!
 • 25:00 - 25:03
  मुलांची संख्या न वाढता,
 • 25:03 - 25:06
  आयुष्यमान न वाढता,
 • 25:06 - 25:11
  आपल्या कधे अजून ३ अब्ज लोक होतील अाणि
  नक्कीच मोठ्या लोकांची (संख्या) भरून काढतील.
 • 25:11 - 25:15
  हे घडेल, नेमके त्यावेळी जेव्हा
  तरूण पिढीतील खूप लोक मोठे होतील.
 • 25:15 - 25:21
  आता इथे एक विषेश खुलासा,
  जो माझ्यासारख्या वृध्द लोकांच्या दृष्टीने चांगला.
 • 25:22 - 25:25
  असा एक अंदाज आहे वृध्द लोकांचे अयुष्यमान वाढणार आहे.
 • 25:25 - 25:29
  ह्या कारणाने, आम्हाला अजुन १ अब्ज लोक इथे वर घ्यावे लागतील.
 • 25:29 - 25:33
  मी एका मोठ्या आकांक्षेने
  अपेक्षा करतोय की मी ही त्या गटात असेन.
 • 25:33 - 25:39
  कारण मग मला लांब आयुष्य लाभेल आणि
  वाचायला मिळेल दरवर्षी येणारी वार्षीक आकडेवारी - - -
 • 25:39 - 25:46
  पण मी जेव्हा अनेक समर्थ पर्यावरण कार्यकर्त्यांशी चर्चा करतो
  तेव्हा त्यांच्या पर्यावरणाच्या काळजीने
 • 25:46 - 25:51
  ते मला नेहमी सांगतात की
  "आपण लोकसंख्या ८ अब्जावे थांबवली पाहीजे."
 • 25:51 - 25:56
  मग, मी जेव्हा त्यांना प्रथम सांगतो, तेव्हा त्याना माहीत
  नसते की आपण मुलांच्या संख्येचे उच्च टोक गाठले आहे.
 • 25:56 - 26:04
  आणि त्यांना हे माहीत नसते की उर्वरित लोकसंख्या वाढ
  सर्व प्रौढ लोकांच्या संख्येमुळेच होइल.
 • 26:04 - 26:10
  तेव्हा आपण कमीजास्तप्रमाणात
  येवढ्या लोकसंख्येपर्यंत पोचू.
 • 26:11 - 26:16
  तर, आता आपल्याला माहीत आहे कि कीती अब्ज असतील.
  पण ते रहाणार कुठे?
 • 26:16 - 26:19
  तात्काळात आणि भाविष्यात.
 • 26:21 - 26:26
  ते तिथे जग, आणि इथे ७ अब्ज लोक.
 • 26:26 - 26:33
  ७ अब्जातले, १ रहातात अमेरिकाखंडात - उत्तर आणि दक्षीण एकत्रीत.
 • 26:33 - 26:38
  १ युरोपात, १ आफ्रीकेत.
 • 26:38 - 26:42
  अणि ४ अशीयात
 • 26:42 - 26:44
  हे झाले सध्याचे. पण हे लक्षात कसे ठेवायचे?
 • 26:44 - 26:48
  माझगयाकडे लक्षात ठेवायला सोपा मार्ग असा - -
  मी सगळे अकडे असे मांडतो - - -
 • 26:48 - 26:51
  आणि म्हणतो की जगाचा पिनकोड आहे १११४.
 • 26:52 - 26:55
  आता या शतकाच्या मध्यावर काय होईल?
 • 26:55 - 26:57
  ते आम्हाला चांगल्याप्रकारे माहीत आहे.
 • 26:57 - 27:02
  युरोप - - वाढ नाही! किंबहुना, युरोपियनांची लोकसंख्या कामीच होत आहे.
 • 27:02 - 27:06
  अमेरिका खंडात थोडेसे जास्त लोक,
  मुख्यतः निवृत्त झालेले लॅटिन अमेरिकेतील लोक,
 • 27:06 - 27:10
  त्यामुळे फरक पडत नाही,
  आणि ती (संख्या) जवळजवळ समान आहे.
 • 27:10 - 27:13
  अशियात अापल्याकडे १ अब्ज अजून आहेत.
 • 27:13 - 27:16
  आणि शिवाय अशियातली लोकसंख्यावाढही थांबली आहे.
 • 27:16 - 27:21
  पुढील ४० वर्षात, आफ्रीकेतील लोकसंख्या
  दुपटीने वाढून २ अब्जापर्यंत पोचेल.
 • 27:21 - 27:25
  आता - - - ह्या शतकाच्या अखेरीकडे वळू
 • 27:25 - 27:30
  परंतू, आपल्याला माहीतच आहे;
  युरोपात अजून लोक नाहीत, अमेरिकेत नाहीत आणि अशियात नाहीत- - -
 • 27:30 - 27:35
  पण आफ्रीकेचे नक्की आहे,
  अपल्याजवळील अकदेवारीवरून आता पुन्हा दुप्पट
 • 27:35 - 27:40
  म्हणजे, अाफ्रीकेत ४ अब्ज होतील.
 • 27:40 - 27:45
  २१०० साली, आणि त्यावेळचा पिनकोड असेल ११४५
 • 27:46 - 27:50
  तर, २१०० साली हे जग फार वेगळे असेल.
 • 27:50 - 27:54
  जे लोक - मी ज्याला पूर्वकाळचा पश्चिमखंड म्हणतो - तिथे
 • 27:54 - 27:59
  म्हणजे पश्चिम युरोप, उत्तर अमेरिका, इथले,
  जगातल्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात १०% हून कमी असतील.
 • 27:59 - 28:03
  ८०% जागतीक संख्या अशियात आणि आफ्रीकेत नांदत असेल.
 • 28:04 - 28:07
  पण त्यांना टिकून राहण्यासाठी पुरेशी संसाधना असेल का?
 • 28:08 - 28:14
  पण, हे एक महान आव्हान असेल
  आणि काही आपोआप येणार नाही.
 • 28:14 - 28:22
  पण माझ्यामते या अब्जावधी लोकांना गुण्यागोविंदाने एकत्र रहाता येईल.
 • 28:29 - 28:37
  जे पाहिजे ते ५ अब्ज लोकांचा एक संपन्न आणि शांत अशिया
  हे पहायला मिळण्याचा संभाव नक्कीच आहे.
 • 28:37 - 28:40
  जपान, दक्षीण कोरीया आणि इतर अत्ताच संपन्न आहेत.
 • 28:40 - 28:49
  त्यांच्यामागोमाग ह्या संपन्नतेच्या रस्त्यावर, चीन, भारत आणि
  इंडोनेशिया या देशांचे मोठाले भाग व इतर ानेक अशियाई देश आहेत.
 • 28:49 - 28:55
  याखेरीज, अशियातल्या गारिब देशात,
  बर्याच जणांचे आयुष्यमान सुधारत आहे.
 • 28:57 - 29:02
  पण भवितव्यात, आफ्रीकेचे ४ अब्ज लोंकाचे काय होणार?
 • 29:03 - 29:08
  ते भयंकर दारिद्रयरेषेखाली राहतील का?
 • 29:08 - 29:12
  मी आफ्रीकेतील अत्यंत दारिद्र्य बघितले आहे.
 • 29:12 - 29:19
  ३० वर्षांपूर्वी मी डॉक्टर म्हणून २ वर्षे खुप प्रकर्शाने माझे आयुष्य घालवले,
 • 29:19 - 29:25
  ते आफ्रिका खंडाच्या पूर्वकिनार्याच्या गरीब मोझांबिक देशात.
 • 29:25 - 29:33
  मोझांबिकला नुकतेच स्वतंत्र्य मिळले होते,
  वसाहती-पोर्तुगाल विरुद्ध एक लांब युद्धानंतर.
 • 29:33 - 29:41
  माझे काम, आम्हा दोन परदेशीय डॉक्टरांपैकी एक म्हणून,
  ३ लाख लोकांकडे बघण्याचे होते.
 • 29:41 - 29:47
  आणि हे ते इस्पितळ होते. माझी पत्नी सुध्दा तिथे
  प्रसुतीशास्त्रातील परिचारिकेचे काम करत असे.
 • 29:47 - 29:50
  या रुग्णालयातील हे सगळे कर्मचारी.
 • 29:50 - 29:58
  पांढर्या कोटातल्यांना कमीत कमी एक वर्ष एक व्यावसायिक प्रशिक्षणाची
  (पोर्तुगीज) वसाहती काळात संधी मिळाली होती.
 • 29:58 - 30:01
  आणि इतर, - - - त्यांना वाचता किंवा लिहिता पण येत नसे.
 • 30:01 - 30:06
  पण ते सर्वजण अतिशय समर्पित आणि प्रेरणापुर्वक कार्य करत.
 • 30:06 - 30:12
  पण रुग्ण आलेते वाईट रोग अत्यंत गरीबी घेउन
 • 30:12 - 30:15
  आणि अमच्याकडील संसाधने कित्येकदा अपुरी पडत.
 • 30:15 - 30:22
  आणि विशेषत: तरुण डॉक्टर म्हणून माझे कौशल्य,
  रुग्णांना गरजा पूर्ण करण्यासाठी कमी पडत असे.
 • 30:22 - 30:26
  मोझांबिक अजूनही अत्यंत गरीब देश आहे.
 • 30:26 - 30:31
  परंतू मी ३० वर्षांपूर्वी होतो त्यपासून गोष्टींमधे बरीच सुधारणा झाली आहे.
 • 30:36 - 30:43
  सांगायची सुरुवात म्हणजे, आता मी ज्या गावात ३० वर्षांपूर्वी
  काम केले तेथे आता एक नवीन रुग्णालय आहे.
 • 30:44 - 30:50
  त्या नवीन आणि खूप मोठ्या रुग्णालयात १५ डॉक्टर आहेत
  आणि त्यातले ११ जण स्थानीक मोझांबीकचेच आहेत.
 • 30:50 - 30:54
  सर्व कर्मचार्यांना व्यवस्थीत प्रशिक्षण मिळलेले आहे.
 • 30:55 - 31:01
  रुग्णालयाचे संचालक आहेत डॉ. काशिमो, प्रसुतीशास्त्रातील तज्ञ.
 • 31:09 - 31:13
  हे परिवर्तन मला आश्चर्यकारक वाटते!
 • 31:25 - 31:32
  ते नियमितपणे सिझेरियन प्रसुती मधून महीलांना वाचवतात,
  जी गोष्ट मी जेव्हा तिथे होते तेव्हा अशक्य होती.
 • 31:48 - 31:52
  सगळ्या गोष्टी येवढ्या सुधारल्या आहेत.
 • 31:52 - 31:57
  आज मोझांबिक जन्मलेल्यांचे भविष्य खूपच उजळ असेल!
 • 32:00 - 32:05
  नुसते चांगले आरोग्यच नव्हे तर वेगाने सुधारणारी अर्थव्यवस्था सुध्दा!
 • 32:05 - 32:08
  (समुद्रकिनारची) व्यस्त बंदरे आणि बाजार
 • 32:08 - 32:12
  आणि नवे उद्योग बरेच नवीन रोजगार!
 • 32:16 - 32:20
  मला कल्पना आहे; तुम्ही विचार करत असालकी
  ही चांगली बातमी फक्त शहर आणि गावांपुरतीच आहे.
 • 32:20 - 32:22
  आणि ते खरे आहे!
 • 32:22 - 32:27
  वाईट आव्हान ग्रामीण भागात आहे जेथे बहुतांशी लोक राहतात.
 • 32:27 - 32:30
  पण तिथे सुध्दा वस्तुस्थिती बदलत आहे.
 • 32:33 - 32:39
  मोझांबीकच्या खूप आतल्या ग्रामीण भागात आहे एक जिल्हा - मोगोव्होलास.
 • 32:40 - 32:45
  हे अॉलिव्हिया आणी आन्द्रे यांच्या तरूण कुटुंबाचे घर.
 • 32:47 - 32:51
  जगातील अनेक गरीब लोकांसारखे,
  अॉलिव्हिया आणि आंद्रे हे देखील शेतकरीच आहेत.
 • 32:52 - 32:56
  त्यांचे खाणे हे ते काय पेरतील यावरच अवलंबीत आहे.
 • 33:00 - 33:04
  पहाटेचे ४ वाजले अहेत आणि दिवसाची सगळी कामे बोलावतायत.
 • 33:07 - 33:09
  आन्द्रे सरळ शेताकडे नीघतो.
 • 33:10 - 33:13
  अॉलिव्हिया प्रथम पाणी आणायाला जाते.
 • 33:13 - 33:16
  दोघांनाही कुठेही पोचायला अनेक मैल पायदळी जावे लागते.
 • 33:34 - 33:40
  कसल्याहि वाहतूकीचा पर्याय नसल्याने,
  सर्व गोष्टी चालत जाऊनच आणाव्या लागतात.
 • 33:43 - 33:47
  अॉलिव्हिया आणि आन्द्रे यांना ८ मुले आहेत.
 • 33:47 - 33:50
  अजूनही ग्रामीण आफ्रिकेत जन्मसंख्येचा दर जास्तच आहे.
 • 33:50 - 33:55
  आणि सर्वात गरीब कुटुंबांना सर्वात जास्त तोंडे भरावी लागतात.
 • 33:55 - 33:59
  जे काही हे कुटुंब वाचवेल, त्याची ते विक्री करतील.
 • 34:18 - 34:23
  पण हळूहळू गावाखेड्याकडेसुध्दा आर्थिक वाढेला सुरुवात झाली आहे.
 • 34:29 - 34:35
  आता आन्द्रेची नजर एका अशा गोष्टिकडे लागली अाहे,
  ज्याने त्याच्यामते सगळेच बदलून जाईल.
 • 34:42 - 34:47
  सायकलमुळे खेड्यातील गरीबांच्या
  आयुष्यात खूपच फरक पडू शकतो.
 • 34:47 - 34:52
  ते अनेक तास वेळ वाचवू शकतात आणि
  आजून जास्त कामे संपवू शकतात
 • 34:52 - 34:56
  सायकलच्यामुळे ते जास्त जडवस्तू बाजारात नेऊ शकतात.
 • 34:56 - 34:58
  आणि जास्त पैसे कमवू शकतात.
 • 34:58 - 35:00
  ते काम शोधण्यासाठी प्रवास करू शकतात.
 • 35:00 - 35:04
  आणि जर ते आजारी पडले तर
  वेळच्यावेळी दवाखान्यात पोचू शकतात
 • 35:18 - 35:24
  आन्द्रे आणि अॉलिव्हिया गेले २ वर्ष पैसे बाजूला ठवत आहेत.
  अजून त्यांच्याजवळ पुरेसे नाही आहेत.
 • 35:24 - 35:29
  आता सगळे त्यांनी पेरलेल्या तिळाच्या पिकावर अवलंबून आहे
 • 35:29 - 35:34
  जर त्यांना त्याची चांगली किंमत मिळाली
  तर कादाचित त्यांचे बनुन जाईल
 • 35:36 - 35:40
  आन्द्रे आणि अॉलिव्हिया हे एका सर्वात गरीब देशात रहातात.
 • 35:40 - 35:44
  आणि ते ग्रामीण भागात रहातात जो देशातला सर्वात गरीब भाग आहे.
 • 35:44 - 35:51
  तेव्हा अशा तर्हेने रहाणारे जगात किती लोक आहेत?
  आणि त्यातले किती आहेत जे गरीब आहेत?
 • 35:51 - 35:53
  आता मी तुम्हाला ही एक यार्डाची मोजपट्टी दाखवेन.
 • 35:53 - 35:56
  आगदी सोपे. गरीब - - -आणि - - -श्रीमंत
 • 35:56 - 35:59
  इथे पुन्हा माझ्याकडे अाहेत - ७ अब्ज.
 • 36:00 - 36:05
  त्यांची आगदी सोप्यापध्दतीने रचना केली आहे,
  सर्वात गारीबापासून ते सर्वात श्रीमंता पर्यंत.
 • 36:05 - 36:11
  आता, हे इथले १ अब्ज श्रीमंत,
  दर दिवसाला डॉलरच्या प्रमाणात, किती कमावतात?
 • 36:11 - 36:13
  आपण इथे पाहू
 • 36:13 - 36:15
  अो अो
 • 36:15 - 36:16
  तो वर येतोय, तो वर येतोय - -
 • 36:16 - 36:18
  अो अो
 • 36:18 - 36:20
  मी इथवर पोचूच शकत नाही. १०० डॉलर्स दिवसाला.
 • 36:21 - 36:26
  आता आपण बघू ह्या मधल्या अब्जांचे. ते किती कमावतात?
 • 36:26 - 36:31
  ते दिसेलच आता - - - फक्त १० डॉलर्स
 • 36:31 - 36:36
  आता मी सर्वात गरीब अब्जांच्याकडे जातो. ते किती कमावतात?
 • 36:36 - 36:38
  (बघू)
 • 36:38 - 36:40
  फक्त १ डॉलर.
 • 36:41 - 36:43
  आज हा या जगातला फरक आहे.
 • 36:43 - 36:48
  अर्थतज्ञ्यांनी एक रेषा काढली आहे अत्यंत गरीबीची.
 • 36:48 - 36:50
  जेमतेम १ डॉलरच्या वर.
 • 36:50 - 36:56
  तेव्हा तुम्हाला कुटुंबाला पुरेसे खाण्यापुरते अन्न देखील जेमतेम असते
  आणि तुम्हाला खात्री देखील नसतेकी सगळ्या दिवशी पुरेसे अन्न असेल.
 • 36:57 - 36:59
  हे १ अब्ज अजुनही त्याखालीच आहेत.
 • 36:59 - 37:03
  हे दुसरे अब्ज त्या रेषेने दुभागले गेले आहेत.
 • 37:03 - 37:05
  आणि बाकी सर्व त्याच्यावर आहेत.
 • 37:06 - 37:10
  आगदी गरीब लोकांना जोडे घेणे देखील परवडणे अवघड होते.
 • 37:10 - 37:15
  आणि ते जेव्हा जोडे घेतात - - - त्यानंतर ते साठवणूक करतात ते सायकल साठी
 • 37:15 - 37:17
  आन्द्रे आणि अॉलिव्हिया ते सध्द्या या परिस्थितीत आहेत.
 • 37:17 - 37:21
  आणि सायकल नंतर, ते मोटारसायकलच्या मागे जातील.
 • 37:21 - 37:24
  आणि मग मोतारसायकलनंतर, ती कार (गाडी).
 • 37:25 - 37:29
  आणि माला आठवते आहे जेव्हा माझ्या कुटुंबाकडे गाडी आली,
  ती होती छोटीशी राखाडी रंगाची व्होक्सवॅगन्.
 • 37:30 - 37:35
  आम्ही सर्वप्रथम काय केले तर नॉर्वेला सुट्टीला गेलो,
  कारण नॉर्वे स्वीडन् पेक्षा जास्त सुरेख आहे.
 • 37:35 - 37:39
  तो एक विलक्षण (सुरेख) प्रवास होता!
 • 37:39 - 37:45
  आणि आता मी या गटात आहे. मी ह्या श्रीमंतासारखा जाऊ शकतो.
  आम्ही सुट्टीसाठी विमानाने जाऊ शकतो.
 • 37:45 - 37:48
  अर्थात, या "वैमानिक" लोकांच्यापेक्षासुध्दा
  अनेक लोक बरेच श्रीमंत आहेत.
 • 37:49 - 37:55
  काही लोक एवढे श्रीमंत आहेत की ते आता अंतराळात
  पर्यटक म्हणून जावे असा विचार करू लागले आहेत.
 • 37:55 - 38:00
  आणि "वैमानीक" लोकांच्या आणि इथल्या
  सर्वात श्रीमंत लोकांच्या कमाईतला फरक - -
 • 38:00 - 38:05
  हा "वैमानीक" लोकांच्या येवढाच मोठा आहे.
 • 38:05 - 38:08
  आगदी ह्या टोकाच्या सर्वात गरीबांच्या तुलनेचा.
 • 38:08 - 38:14
  आता या यार्डाच्या मोजपट्टीतून सर्वात
  महत्वाची गोष्ट लक्षात ठेवायची म्हणजे ती ही.
 • 38:14 - 38:18
  ते दाखवण्यासाठी मला शिडीची गरज आहे.
 • 38:18 - 38:23
  कधीकधी तुम्हाला चांगले चालणार्या
  जुन्या तंत्रज्ञानाची देखील गरज असते.
 • 38:23 - 38:26
  हे इथे
 • 38:29 - 38:33
  मी फक्त इथवर - - - बर इथे आहेत ते, आता मी वर पर्यंत पोचलोय.
 • 38:33 - 38:40
  आम्ही दिवसाला १०० डॉलर्स कमावणार्यांना
  एक समस्या अशी आहे की आम्ही खाली बघतो
 • 38:40 - 38:45
  त्यांच्याकडे जे दिवसाला फक्त १० कींवा १ डॉलर कमावतात -
  ते सगळे सारखेच गरीब दिसतात.
 • 38:45 - 38:47
  आम्हाला (त्यांच्यातला) फरकच दिसत नाही.
 • 38:47 - 38:51
  ते असे दिसते की ते सगळे एकसारख्याच मिळकतीवर रहातात.
 • 38:51 - 38:53
  आणि मग ते म्हणतात "ते सगळेच गरीब आहेत."
 • 38:53 - 39:00
  नाही, मी तुम्हाला खात्रीपूर्वक सांगूशकतो. कारण
  मी त्या लोकांशी भेटलो, बोललो आहे जे तीथे राहतात.
 • 39:00 - 39:05
  आणि मी तुम्हाला खात्रीपूर्वक सांगूशकतो
  की तिथल्या खालच्या लोकांना
 • 39:05 - 39:11
  ह्याची व्यवस्थीत कल्पना आहे की (त्यांचे) आयुष्य किती सुखाचे असेल जर ते १ डॉलर वरून १० डॉलर्सवर पोचलेतर.
 • 39:11 - 39:13
  १० पटीने जास्त कमाई.
 • 39:13 - 39:17
  हा खूप मोठा फरक आहे.
 • 39:17 - 39:23
  हे समजण्यासाठी, - - - अॉलिव्हिया आणि आन्द्रे
  आता असे करायचा प्रयत्न करत आहेत.
 • 39:23 - 39:27
  ह्या रेषेतील प्रत्येक छोट्या पाऊलागणीक
 • 39:27 - 39:30
  जोड्यापासून ते सायकलकडे
 • 39:30 - 39:36
  दूरवरून ते कितीही छोटे दिसलेतरी
  त्यांच्या आयुष्यात त्याने खूप फरक पडतो.
 • 39:37 - 39:46
  आणि आन्द्रे आणि अॉलिव्हियाजर सायकल घऊ शकलेतर
  त्यांची प्रगती वेगाने चांगल्या आयुष्याकडे आणि धनसमृत्तीकड होईल.
 • 39:47 - 39:54
  आज, आन्द्रे आणि अॉलिव्हिया - अनेक महिन्यापासून
  उगवलेल्या तिळाचे पीक विकायच्या तयारीस लागले आहेत
 • 40:06 - 40:12
  पण आन्द्रे आणि अॉलिव्हिया यांना योग्य भाव
  मिळवण्यासाठी विशेष काळजि घ्यावी लागेल.
 • 40:36 - 40:39
  आन्द्रे विकण्याचे काम करणार आहे.
 • 40:39 - 40:45
  आणि तो आशेत आहे की अाता ही शेवटचीचवेळ असेल
  जेव्हा त्याला वाताहतीसाठी दुसर्याची मदत घ्यावी लागेल.
 • 40:48 - 40:52
  आता आन्द्रेला आगदी काळजीपूर्वक लक्षदेऊन व्यवहार कारावा लागेल.
 • 40:58 - 41:03
  सौदा पक्का झालाय. मिळालेल्या किंमतीने आन्द्रे खुषित आहे.
 • 41:10 - 41:15
  ज्याक्षणासाठी कुटुंबाने कष्ट केले तो क्षण आलाय.
 • 41:33 - 41:38
  आन्द्रेचा सकाळभरचा बाजाराकडला प्रवास पायतळी होता.
 • 41:38 - 41:43
  आता, एका तासाच्या आत तो घरी पोहचू शकेल.
 • 42:02 - 42:05
  सायकलीचा कामाला ताबडतोब उपयोग केला जातोय.
 • 42:06 - 42:08
  मुले त्याने पाणी घेऊन येतात.
 • 42:08 - 42:12
  आन्द्रे बाजारात अजून जास्त पीक घेऊन जातो.
 • 42:12 - 42:18
  आणि तेवढेच महत्वाचे म्हणजे, आन्द्रे आणि अॉलिव्हिया
  सहजगत्या प्रौढशिक्षणाच्या वर्गात पोहचू शकतात
 • 42:18 - 42:23
  जिथे ते चांगले गणीत अाणि वाचन लिखाण शिकू शकतात.
 • 42:39 - 42:46
  आन्द्रे आणि अॉलिव्हियांना सायकलवरून
  गरीबीबाहेर पडताना बघणे हे किती महान दृष्य आहे.
 • 42:46 - 42:49
  आणि ते साक्षरतेच्या वर्गात जाताना सायकल घऊन जातात.
 • 42:50 - 42:55
  शिक्षण हे लोकांच्या आणि देशाच्या प्रगतिसाठी अतिशय मह्त्वाचे आहे.
 • 42:55 - 43:01
  पण कितींना कल्पना आहे जगात शिक्षणाचे काय झाले आहे?
 • 43:01 - 43:05
  पुन्हा महान ब्रिटिश अज्ञानाच्या सर्वेक्षणाची वेळ!
 • 43:05 - 43:06
  आता पहा
 • 43:06 - 43:11
  आम्ही विचारले, जगातले किती टक्के लोक
  साक्षर आहेत, वाचू लिहू शकतात?
 • 43:12 - 43:18
  मी प्रेक्षकांना विचारू शकतो? कितींचा अंदाज आहे २० चा? हात वर.
 • 43:18 - 43:20
  ४०?
 • 43:22 - 43:24
  ६०?
 • 43:24 - 43:27
  आणि ८०?
 • 43:27 - 43:31
  हा ब्रिटिशांच्या उत्तरांचा नमुना आहे.
 • 43:36 - 43:43
  आता तुम्ही योग्य उत्तर काय आहे हे शोधण्यासाठी
  ब्रिटिशांच्या सर्वेक्षणातील उत्तरांचा वापर करू शकता, नाही का?
 • 43:43 - 43:47
  अर्थात ८०% हे बरोबर उत्तर आहे.
 • 43:47 - 43:51
  निदान तुमचे सरासरीचे उत्तर ब्रिटिशांच्या
  उत्तरापेक्षा नक्कीच् चांगले होते.
 • 43:51 - 43:55
  हो, आज, जगातील ८०% लोक वाचू आणि लिहू शकतात.
 • 43:55 - 44:00
  हो साक्षरता ८०% - - खरेतर, आगदी
  नुकतेच आलेले अाकडे अजून मोठे आहेत.
 • 44:00 - 44:05
  तर, मी ह्या अकड्यांची तुलना
  वानरांच्याशी केलीतर - - - तुम्हाला माहीतच् आहे. - - -
 • 44:05 - 44:08
  पुन्हा परत वानरांच्याकडून फक्त यादृच्छिक उत्तरांची अपेक्षा बाळगतो.
 • 44:08 - 44:13
  तरीदेखील तुम्हाला ३ पटीने जास्त बरोबर उत्तरे मिळतील
  ब्रिटिशांच्या उत्तरांच्या प्रमाणात.
 • 44:13 - 44:17
  आणि आता विद्यापिठिय लोक - - -
 • 44:17 - 44:20
  कदाचित त्यांना माहीत असेल. - - - अरे, त्याहूनही वाईट.
 • 44:20 - 44:24
  हे काय - - ते काय शिकवत आहेत ब्रिटिश विद्यापिठातून?
 • 44:24 - 44:31
  जगाविषयीचे अंदाजहे कित्येक दशकाने मागे पडलेले आहेत.
  (बातम्या देणारी) माध्यमे हे सांगायला पूर्णपणे विसरून गेले.
 • 44:31 - 44:35
  पण कदाचित ह्याचे कारण असेल की जग वेगात बदलते आहे.
 • 44:35 - 44:37
  (बंधू भगिनींनो) स्त्री-पुरुषांनो
 • 44:37 - 44:41
  मी माझा आत्तापर्यंतचा सर्वात आवडता आलेख दाखवणार आहे,
 • 44:41 - 44:49
  मी तुम्हाला २०० देशांचा गेल्या २०० वर्षातला
  इतिहास १ मिनीटाच्या आत सांगणार आहे.
 • 44:49 - 44:55
  हा माझा कमाईचा अक्ष. आणि हा आयुष्यमानाचा.
 • 44:55 - 45:00
  मी सुरुवात करतो १८०० साली - आणि इथे हे सारे देश आहेत.
 • 45:00 - 45:04
  अाणि १८०० साली सगळे गरीबीच्या आणि
  आजाराच्या कोन्यात होते; दिसते का तुम्हाला?
 • 45:04 - 45:07
  छोटे अयुष्यमान, कमी पैसे.
 • 45:07 - 45:09
  आणि इथे येतोए औद्योगिक क्रांतीचा परिणाम.
 • 45:09 - 45:15
  अर्थात, पश्चिम युरोपातील देशात चांगली समृद्धी आली
  परंतू सुरुवातीस त्यांचे आरोग्य फारसे सुधारले नव्हते.
 • 45:15 - 45:19
  आणि ते वसाहतिच्या वर्चस्वाखाली होते,
  त्यांना तेथे काही फायदा नव्हता.
 • 45:19 - 45:21
  ते तिथल्या गरीबीच्या दुसर्या कोपर्यात तसेच राहीले.
 • 45:21 - 45:27
  आणि इथे आरोग्य हळूहळू सुधारत आहे, ते तिथे वर सरकू
  लागले आहेत जसे आपण नवीन शतकात येत आहोत तसे.
 • 45:27 - 45:32
  आणि प्रथम भयंकर महायुद्ध, आणि त्या नंतरची आर्थिक मंदी.
 • 45:32 - 45:34
  आणि मग दुसरे महायुद्ध.
 • 45:34 - 45:37
  अो आणि त्यानंतर स्वातंत्र्य.
 • 45:37 - 45:41
  आणि स्वातंत्र्यानंतर आरोग्य जलदपणे सुधारुलागले
  आगदी इतर इथल्या देशांच्या तुलनेत सुध्दा.
 • 45:42 - 45:47
  आणि आता चीन आणि इतर लॅटिन अमेरिकन देशांची
  जलदपणे आर्थिक समानतकडे वाटचाल सुरु झाली.
 • 45:48 - 45:49
  हे पहा ते इथे येत आहेत.
 • 45:49 - 45:53
  आणि भारत त्यांच्या मागोमाग आणि
  आफ्रीकेतले देश देखील मागोमाग.
 • 45:53 - 45:56
  हा जगातील एक आश्चर्यकारक बदल घडला आहे.
 • 45:57 - 46:03
  येथे अमेरिका आणि ब्रिटन पुढे आहेत हे तुम्हाला माहीत आहे,
  पण ते आता जलद हलत नाहीयेत.
 • 46:03 - 46:05
  जलद सरकणारे हे ते इथे मधे आहेत.
 • 46:05 - 46:09
  चीन अतिशय जलद वाटचाल करत आहे. आणि बांगलादेश ...
 • 46:09 - 46:15
  पहा बांगलादेश, येथे आधीच येऊन पोचलाय,
  बराच निरोगी आणि आता जलद आर्थिक वाढीचा.
 • 46:15 - 46:20
  आणि मोझांबीक - - हो, मोझांबीक इथे मागे आहे,
  पण ते सुध्दा वेगातच योग्य दिशेकडे सरकत आहेत.
 • 46:21 - 46:25
  पण मी जे दाखवतो आहे हे देशातील सरासरीचे अकडे.
 • 46:25 - 46:30
  पण लोकांचे काय? त्यांचे आयुष्य सुधारले आहे का?
 • 46:30 - 46:34
  मी आता तुम्हाला एक संख्याशास्त्रज्ञ म्हणून ज्याने
  मी खूप उत्तेजित होतो ते दाखवणार आहे.
 • 46:34 - 46:39
  मी तुम्हास उत्पन्नाचे कसे वितरण आहे ते दाखवतो.
  लोकातला फरक.
 • 46:39 - 46:42
  आणि त्यासाठी हे गोल मी ५० वर्ष मी मागे नेतोय.
 • 46:42 - 46:45
  आणि त्यानंतर आपण फक्त पैशाकडे लक्ष देऊ.
 • 46:45 - 46:52
  आणि त्यासाठी हल अक्ष विस्तृत आणि समायोजित करू,
  कारण श्रीमंत खूप श्रीमंत आहेत आणि गरीब खूप गरीब आहेत
 • 46:52 - 46:55
  त्यामुळे त्यांच्यात (श्रीमंत व गरीबात)
  देशोदेशामधल्यापेक्षा जास्त मोठा फरक असेल,
 • 46:55 - 47:00
  आता ह्यावर, आपण देशांना पडू देऊ. हा अमेरिका देश.
 • 47:00 - 47:03
  आणि यातला प्रसार त्या देशातली श्रेणी दाखवतौ.
 • 47:03 - 47:06
  आता मी अमेरिका खंडातले सगळे देश खाली आणतो.
 • 47:06 - 47:10
  आता तुम्हाला दिसेल सर्वात श्रीमंतापासून
  ते गरीबातल्या गरीबापर्यंत.
 • 47:10 - 47:15
  आणि ही ऊंची दाखवते प्रत्येक कमाईच्या पातळीवर किती आहेत ते.
 • 47:15 - 47:19
  आणि आता यूरोपला पण खाली आणूयात.
 • 47:18 - 47:23
  आणि त्यावर मी आफ्रीका ठेवणार आहे
 • 47:23 - 47:30
  आणि शेवटी, जगातील सर्वात जास्त लोकसंख्येच्या
  भागाचा, सगळ्यात वर, अशिया खंड.
 • 47:30 - 47:36
  आता १९६३ साली, जगात दोन मोठी
  (उंटाच्या पाठीवरील) वाशिंड होती.
 • 47:36 - 47:40
  पहीले श्रीमंतांचे वाशिंड, ते हुबेहुब
  मंगोलियन ऊंटाच्या पाठीवरल्यासारखे (दोन वाशिंडयाचे)! - - -आहे ना?
 • 47:40 - 47:44
  हे पहीले श्रीमंतांचे वाशिंड आहेते मुख्यतः युरोप अाणि अमेरिकेचे.
 • 47:44 - 47:49
  आणि हे इकडचे गरिबांचे वाशिंड ते अशिया व आफ्रीकेचे.
 • 47:49 - 47:52
  आणि "गरीब-रेखा" तिथे होती.
 • 47:52 - 47:58
  तुम्हाल दिसताहेत का ५० वर्षापूर्वी किती लोक अत्यंत गरीबीत होते?
 • 47:58 - 48:00
  आणि ते प्रामुख्याने अशीयात होते.
 • 48:00 - 48:06
  आणि लोक म्हणत की अशिया दारिद्र्यातून निघूच शकणार नाही;
  जसे आज काही लोक आफ्रीकेबद्दल बोलतात तसे.
 • 48:06 - 48:08
  मग, काय घडले?
 • 48:08 - 48:09
  मी जग सुरु करतो.
 • 48:10 - 48:15
  आणि तुम्हाला दिसेल ब-याच लोकांचा जन्म दारिद्र्यात झाला,
  पण अशीयाची चाल वाढत्या उत्पन्नाकडे गेली.
 • 48:15 - 48:19
  आणि १ अब्ज लोक अत्यंत गरीबीतून या दिशेने बाहेर पडले.
 • 48:19 - 48:24
  आणि सगळ्या जगाचा आकार बदलला,
  आणि मंगोलीयन उंटाचा म्रुत्यु झाला.
 • 48:24 - 48:27
  आणि त्याचा अरेबियन (एकाच वाशिंद्म्हड्याचा) उंट
  म्हणून पुनर्जन्म झाला.
 • 48:28 - 48:31
  आणि तुम्ही इथे काय पाहू शकता हे ते म्हणजे
 • 48:31 - 48:36
  हा श्रीमंतापासून तफावत होत असताना, जास्तीचे लोक हे मध्यावर
 • 48:36 - 48:41
  आणि जगातले खूपच कमी प्रमाणातले लोक
  आता अत्यंत गरीबी खाली आहेत.
 • 48:41 - 48:46
  परंतू काळजी अजून असूद्या, तरीही खूप लोक आहेत;
  १ अब्जाहूनही अधीक लोक अत्यंत गरीबी खाली आहेत.
 • 48:47 - 48:53
  आता प्रश्न असा की ही अत्यंत गरीबीतून
  बाहेर येण्याचे असेच चालू राहील
 • 48:53 - 48:57
  विषेशतः (सध्याचे) आफ्रीकेतले आणि नवीन
  अब्जावधी होणा-या आफ्रीकेतले?
 • 48:59 - 49:07
  मला वाटते कि हे शक्य आहे, आणि सांभाव्य पण आहे
  की आफ्रीकेतले बरेच देश गरीबीतून वर येतील.
 • 49:07 - 49:12
  तो शहाण्यासारखी कृती आणि प्रचंड मोठी
  गुंतवणूकीची आवश्यकता आहे, पण ते घडू शकते.
 • 49:14 - 49:20
  आफ्रीकेतले अनेक देश समान पातळीत सुधारत नाहीएत.
 • 49:19 - 49:24
  काही वेगात वाढताहेत, आणि काही संघर्षात अडकले आहेत.
 • 49:24 - 49:29
  परंतू बरेचसे, मोझांबीकसारखे, धीम्यागतीने प्रगती करत आहेत.
 • 49:31 - 49:35
  आणि ह्या सगळ्या नवीन आफ्रकेतील
  लोकांना खायला कसे घालणार?
 • 49:35 - 49:42
  हो, आजकाल टंचाई आहे, पण अजून (सुधारणा) संभवनीय आहे.
 • 49:42 - 49:49
  आफ्रिकेतील कृषी उत्पादन, चांगल्या तंत्रज्ञानाने
  जेवढे होऊ शकते त्यामानाने खूपच किरकोळ आहे.
 • 49:53 - 49:57
  आणि आफ्रिकेतील नद्यां कृषीसिंचनासाठी
  जेमतेम उपयोगास वापरल्या आहेत.
 • 49:57 - 50:05
  एक दिवस आफ्रिकेत हारव्हेस्टर आणि ट्रॅक्टरच्या जोडीने
  अनेक अब्जावधी लोकांना पुरेसे अन्न निर्माण करू शकतील.
 • 50:06 - 50:11
  आणि कृपया असे समजू नका की
  आफ्रीका हे करू शकेल हे फक्त माझेच मत आहे म्हणून.
 • 50:11 - 50:20
  युनायटेड नेशन्स सध्या एक नवीन ध्येय ठरवत आहे -
  २० वर्षाच्या आत अत्यंत गरीबी मिटवायचे
 • 50:21 - 50:27
  सगळे समजून आहेत की हे खूपच मोठे आव्हान आहे,
  पण मला प्रामाणीकपणे वाटते की हे शक्य आहे.
 • 50:28 - 50:30
  कल्पना करा की जर असे घडले तर.
 • 50:30 - 50:35
  आता, काय आम्ही आतापर्यंत पाहिले आहे की श्रीमंतीचे टोक सरकते ...
 • 50:35 - 50:41
  आणि मध्यातले, ते ही सरकते,
  पण गरीबीचे टोक मात्र अडकलेले
 • 50:42 - 50:47
  ह्या अत्यंत गरीबीतच आपल्याला जवळजवळ सर्व निरक्षरता सापडेल.
 • 50:47 - 50:51
  येथे आपल्याला मोठा बालमृत्यूचा दर आणि
  दर स्त्रीला होणा-या अनेक मुलांचा जन्म दिसेल.
 • 50:52 - 50:59
  त्याचे असे वाटते की, जर पटकन् संपवली नाहीतर
  अत्यंत गरीबी स्वतःचेच पुनरुत्पादन असे आहे.
 • 50:59 - 51:05
  पण आन्द्रे आणि अॉलिव्हिया, आणि त्यांच्यासारखे लोक,
  त्यापासून दूर जाण्यासाठी खूपच मेहनत घेतात.
 • 51:05 - 51:11
  आणि त्यांना जर त्यांच्या सरकारकडून आणि
  जगातील इतरांकडून योग्य मदत मिळेल,
 • 51:11 - 51:19
  विशेषतः शाळा, आरोग्य, लस, रस्ते,
  वीज, गर्भनिरोधक सारख्या गोष्टींची,
 • 51:19 - 51:25
  तर त्यांना ते जमेल पण ते प्रामुख्याने त्यांच्या
  स्वत: च्या मेहनतीनेच ते यशस्वी होतील.
 • 51:25 - 51:32
  बर, आपण निघू, आंद्रे आणि अॉलिव्हिया
  यांच्या मागोमाग रेषा अोलांडून जा - - -
 • 51:32 - 51:37
  ते पुढील काही दशकातच हे शक्य आहे. - - - होयच!
 • 51:37 - 51:41
  पण गरीबीतून बाहेर पडणे ही फक्त सुरुवात आहे.
 • 51:41 - 51:46
  लोकांना या अोळीने चांगल्या आयुष्याकडे जाण्याची इच्छा आहे.
 • 51:46 - 51:49
  पण चांगल्या आयुष्याचा अर्थ काय?
 • 51:51 - 51:58
  जगातील बरेच लोक ज्या चांगल्या जीवनासाठी पराकाष्ठा करत आहेत
  त्याचा अर्थ म्हणजे जास्त यंत्रे आणि जास्त ऊर्जा.
 • 51:58 - 52:07
  तर हा एक मोठा प्रश्न आहे. ह्या सगळ्याची बेरीज म्हणजे
  भविष्याला एक मोठा धोका आहे - - - तीव्र हवामानतील बदल.
 • 52:07 - 52:12
  जगातील ८०% ऊर्जा अजूनही खनिज इंधनांतूनच येते,
 • 52:12 - 52:17
  आणि विज्ञानतून दिसत आहे की
  भविष्यात हवामान नाट्यमय रितीने बदलू शकते,
 • 52:17 - 52:25
  परंतू कार्बन डायअॉक्साईडचे उत्सर्जन हे खनिज इंधन जाळल्यानेच होते.
 • 52:26 - 52:31
  मी हवामान बदल किती वाईट असेल हे सांगण्यासाठी योग्य व्यक्ती नाही,
 • 52:31 - 52:34
  ना ते कसे थोपवावे हे सांगण्यासाठी.
 • 52:35 - 52:42
  मी तुम्हाला आकडेवारीने तुम्हाला दर्शवून देऊ शकतो की
  हे कार्बन डायऑक्साइड चे उत्सर्जन कोण करत आहे.
 • 52:42 - 52:45
  मी हे दाखवेन
 • 52:45 - 52:49
  तुम्हाला आठवती आहे ती यार्डाची पट्टी
  सर्वात गरीब अब्जापासून ते सर्वात श्रीमंत अब्जापर्यंतची
 • 52:49 - 52:54
  आगदी ज्यांना जोडे जेमतेम परवडतात
  त्यापसून ते जे विमानाने उड्डाण करू शकतात
 • 52:54 - 53:03
  आता हे दाखवते एका वर्षात सगळ्या जगाने वापरलेल खनिज इंधन.
 • 53:03 - 53:05
  कोळसा, तेल आणि नैसर्गिक वायू.
 • 53:05 - 53:09
  आणि ते दर्शवते कमी जास्त प्रमाणातले कार्बन डायऑक्साइडचे एकूण उत्सर्जन.
 • 53:09 - 53:13
  आता ह्यातले सर्वात श्रीमंत अब्जानी किती वापरले?
 • 53:14 - 53:16
  त्यातले निम्मे.
 • 53:16 - 53:19
  आता त्या खालील श्रीमंत अब्ज.
 • 53:19 - 53:21
  उरलेल्यातले निम्मे.
 • 53:21 - 53:24
  आणि तुम्हाला समजले असेल ते तिस-या अब्जातले किती वापरतात याचा.
 • 53:24 - 53:28
  उरलेल्यातले निम्मे. आणि बाकी फारच थोडा वापर करतात.
 • 53:28 - 53:38
  हे साधारण ढोबळ अकडे आहेत, पण ते व्यवस्थीत रित्या दाखवतात की जवळ जवळ
  सगळे खनिज इंधन हे सर्वात श्रीमंत १, २ ३, अब्जांनी वापरले आहे.
 • 53:38 - 53:40
  ८५% पेक्षा अधीक ते वापरतात.
 • 53:40 - 53:48
  आता श्रीमंत अब्जांची वाढ तरी थांबली आहे,
  पण अाम्हाला अजून दिसायचे आहे कि ते कमी होईल का.
 • 53:48 - 53:53
  आणि येत्या दशकातील या दोन घटांची आर्थीक वाढ
 • 53:53 - 53:57
  ज्याकारणास्तव खनिज इंधनाच्या वापराचे व
  कार्बन डायअॉक्साईडच्या उत्सर्जनाचे प्रमाण वाढेल.
 • 53:58 - 54:03
  याईथले अत्यंत गरीबी बाहेर येऊन आगदी मोटारसायकलिपर्यंत श्रीमंत झाले तरी
 • 54:03 - 54:08
  त्याचा कार्बन डायऑक्साइडच्या उत्सर्जनाला फारसा हातभार लागत नाही.
 • 54:08 - 54:15
  आणी जनसंख्यावाढीविषयी म्हणालतर पुढच्या ४० वर्षातले
  अजून येणारे अनेक अब्ज, ह्या भागात असतील.
 • 54:15 - 54:20
  तरीसुध्दा, जर तुम्ही या टोकाच्या श्रीमंताना विचारले
  तर वाटते कि त्यांना चुकीचेच कळलेले असावे.
 • 54:20 - 54:25
  ते त्यांच्या खूप जास्त वरच्या उत्सर्जनाच्या पातळीवरून
  जगाकडे बघतात आणि म्हणतात - -
 • 54:25 - 54:30
  अहो, ते तिथल्या सगळ्यांनो, तुम्ही आमच्यासारखे
  राहू शकणार नाही, तुम्ही (पृथ्वी)ग्रह नष्ट कराल.
 • 54:31 - 54:38
  हे पहा, मला ह्या लोकांचा, जे पुढे येवू बघताहेत त्यांचा,
  युक्तिवाद योग्य वाटतो.
 • 54:38 - 54:43
  ते म्हणतात - "हं, तुम्ही कोण आम्हाला सांगणार कि
  आम्ही तुमच्यासारखे राहू शकणार नाही?"
 • 54:43 - 54:48
  "आपण चांगला बदल करा जर आम्ही वेगळ्या पध्दतीने करावे असे इच्छित असल्यास."
 • 54:50 - 54:56
  जर ह्या अब्जावधींना चांगले जीवन हवे असेल तर -
  त्यांना ज्या अद्याप ह्या मिळाल्या नाहीत - अशा अनेक आवश्यक गोष्टींची गरज आहे .
 • 54:56 - 55:03
  आंद्रे आणि त्याच्यासारखे अनेकांचे खेडे आणि घर इथे विजेचा पुरवठा देखील नाहीए.
 • 55:04 - 55:07
  मोझांबीकमधे कोळश्याचा खूप साठा आहे
 • 55:07 - 55:14
  आणि जर त्यांनी आणि इतर गरीब देशांनी नवीन परवडतील अशी कोळश्यावर आधारित असलेली वीज नर्मिती केंद्रे उभी केली तर
 • 55:14 - 55:20
  माझ्यामते, जे जास्त कार्बन (दायअॉक्साईड)चे उत्सर्जन करतात
  त्यांनी त्यात ढवळाढवळ करू नये.
 • 55:20 - 55:26
  आता मी तुम्हाला दोन प्रश्न विचारणार आहे जे
  मी नेहमी माझ्या स्वीडीश विद्यार्थ्यांना विचारतो.
 • 55:26 - 55:31
  पहिला आहे - आपल्यापैकी किती लोकांनी विमानाने प्रवास केला नाही?
 • 55:34 - 55:35
  अरे, अरे.
 • 55:35 - 55:40
  बरेच लोक विमान प्रवासाखेरीज राहू शकतात.
  तर पुढचा प्रश्न असा - -
 • 55:40 - 55:46
  तुमच्यापैकी कितीजण कपडे धुण्याच्या यंत्रापासून लांब राहीले आहेत
  आणि हाताने सागळे पलंगपोस
 • 55:46 - 55:49
  आणि कपडे स्वच्छ केले या गेल्या वर्षात?
 • 55:50 - 55:53
  मला वाटलेच. कुणिच नाही.
 • 55:53 - 55:59
  प्रत्येकजण ज्याला कपडे धुण्याचे यंत्र परवडते तो ते वापरतो
  आगदी पर्यावरणासाठी जोरदार चळवळी करणारा सुध्दा!
 • 56:00 - 56:03
  आणी मला अजून आठवतोय तो दिवस जेव्हा
  माझ्या कुटुंबात कपडे धुण्याचे यंत्र आले.
 • 56:04 - 56:07
  तो दिवस होता १ नोव्हेंबर १९५२
 • 56:07 - 56:11
  आज्जीला आमंत्रीत केले होते पहिल्या वापरासाठी
 • 56:11 - 56:15
  तिने आयुष्यभर हाताने कपडे धुतले होते९ जणांच्या कुटुंबाचे
 • 56:15 - 56:24
  आणि तिने जेव्हा यंत्रात कपडे भरले तेव्हा ती
  एका तिवईवर बसून एक तास ते यंत्र संपेपर्यंत बघत राहीली.
 • 56:24 - 56:26
  ती पूर्णपणे मंत्रमुग्ध झाली होती.
 • 56:26 - 56:32
  त्यामुळे माझ्या आईला खूप मुक्त वेळ मिळाला
  ज्यात तिला इतर गोष्टी करता आल्या.
 • 56:32 - 56:37
  तिला मला पुस्तके वाचून दाखवणे शक्य झाले,
  मला वाटते की त्यामुळेच मी प्राध्यापक झालो.
 • 56:37 - 56:41
  मग आम्ही उगाच नाही पोलाद कारखान्याचे आभार मानत,
 • 56:41 - 56:46
  साबणाच्या कारखान्याचे आभार, वीज निर्माणकेंद्राचे आभार.
 • 56:48 - 56:50
  आता
 • 56:50 - 56:57
  ह्या सगळ्यातून आपण कुठवर येउन राहीलो तर
  त्याबद्दल माझा तुम्हाला एक नम्र सल्ला आहे
 • 56:57 - 57:01
  इतर सगळ्या गोष्टीखेरीज - अकडेवारीकडे (आणि माहीतीकडे) बघा.
 • 57:01 - 57:03
  जगातल्या तथ्यतेकडे पहा.
 • 57:03 - 57:11
  मग तुम्हाला दीसेल की आज आपण कुठे आहोत आणि ह्यापुढे ह्या
  अब्जावधी लोकांबरोबर आपण या सुरेख नक्षत्रावर पुढे कशी वाटचाल करू
 • 57:12 - 57:16
  अत्यंत गरीबीची आव्हाने मोठ्या प्रमाणाने कमी झाली आहेत
 • 57:16 - 57:21
  आणि इतिहासात प्रथमच ती कायमतः समाप्त करण्याची शक्ती आमच्यात आहे.
 • 57:23 - 57:27
  लोकसंख्या वाढीचे आव्हान खरं तर, आत्ताच सुटत आहे,
 • 57:28 - 57:31
  मुलांची संख्या वाढण्याचे थांबले आहे.
 • 57:31 - 57:37
  आणि हवामान बदलाविषयी म्हणालतरं, आपण
  अजूनही सर्वात वाईट होउशकतील अश्या घटना टाळू शकतो.
 • 57:37 - 57:44
  पण त्यासाठी श्रीमंतांनी लवकरात लवकर
 • 57:44 - 57:52
  मार्ग शोधला पाहिजे ज्यामुळे त्यांची उर्जा आणि इतर संसाधने वापरायची पातळी हळूहळू
 • 57:52 - 57:58
  १० त ११ अब्ज लोकांबरोबर वाटून घेता येइल.
 • 57:58 - 58:01
  मी स्वतःला कधिच आशावादी म्हटलेले नाही
 • 58:01 - 58:04
  पण मी म्हणतो की मी "शक्यतावादी" आहे.
 • 58:04 - 58:08
  आणि मी असेही म्हणतो कि हे जग तुम्हाला वाटते त्यापेक्षा खूप चांगले आहे.
 • 58:08 - 58:11
  तुम्हाला खूप खूप धन्यवाद!
Title:
घाबरू नका - हान्स रोझलिंग लोकसंख्येबद्दल तथ्य दर्शवित आहेत.
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
58:51

Marathi subtitles

Revisions Compare revisions