Return to Video

DON'T PANIC — Hans Rosling ukazuje fakta o světové populaci

 • 0:05 - 0:10
  Žijeme ve světě neustálých změn.
 • 0:11 - 0:15
  Obrovská migrace lidí do nových velkoměst
 • 0:15 - 0:18
  je plní tyčícími se mrakodrapy
 • 0:18 - 0:21
  a rozsáhlými slumy.
 • 0:21 - 0:26
  Neukojitelná chuť po palivu a jídle,
 • 0:26 - 0:28
  nepředvídatelné změny klimatu
 • 0:29 - 0:35
  a to vše ve světě stálého populačního růstu.
 • 0:36 - 0:38
  Měli bysme se obávat?
 • 0:38 - 0:42
  Měli bysme být vyděšení?
 • 0:43 - 0:46
  Jak tomu všemu rozumět?
 • 0:53 - 0:59
  7 miliard lidí nyní žije na naší planetě.
  Není to krásné?
 • 0:59 - 1:04
  Pokud ale někteří lidé přemýšlí o světě
  a jeho budoucnosti, panikaří!
 • 1:04 - 1:06
  Jiní o tom všem raději nepřemýšlejí.
 • 1:06 - 1:10
  Ale dnes vám ukáži,
  jak se věci opravdu mají.
 • 1:10 - 1:13
  Mé jméno je Hans Rosling,
  jsem statistik, který ...
 • 1:13 - 1:15
  NE, NE, NE, NE ... nevypínejte to!
 • 1:15 - 1:20
  Protože s posledními daty ze všech zemí
  vám ukážu svět v novém světle.
 • 1:20 - 1:23
  Řeknu vám, jak se světová populace mění
 • 1:23 - 1:28
  a co nám současná data říkají o tom,
  jaká bude budoucnost světa.
 • 1:28 - 1:32
  Nepochybně čelíme obrovským výzvám,
 • 1:33 - 1:37
  ale dobrá zpráva je, že ta budoucnost
  nemusí být tak temná
 • 1:37 - 1:42
  a že lidstvo se již teď vede lépe,
  než si mnozí myslíte!
 • 1:44 - 1:45
  Nepanikařte!
 • 1:46 - 1:47
  Pravda o populaci
 • 1:47 - 1:50
  s profesorem Hansem Roslingem
 • 1:51 - 1:53
  Děti...
 • 1:53 - 1:55
  každé je požehnáním.
 • 1:55 - 1:59
  Ale spousta lidí si myslí,
  že populace nekontrolovatelně roste.
 • 2:00 - 2:02
  Někteří dokonce hovoří
  o populační explozi!
 • 2:04 - 2:06
  Mají pravdu?
 • 2:08 - 2:12
  Takže kde jsme s populací nyní?
  A jak jsme se tam dostali?
 • 2:12 - 2:16
  Povím vám historii o každém,
  kdo kdy žil...
 • 2:16 - 2:20
  Alespoň během posledních 1000 let.
 • 2:20 - 2:22
  Jdeme na to.
 • 2:22 - 2:25
  Máme dvě osy.
 • 2:25 - 2:33
  Toto je čas v letech,
  a toto je světová populace v miliardách.
 • 2:33 - 2:41
  V roce 10 000 před naším letopočtem,
  kdy se první lidé stali farmáři,
  archeologové odhadují,
 • 2:41 - 2:45
  že světová populace byla pouze 10 miliónů.
 • 2:45 - 2:49
  Představte si: 10 miliónů!
  To je jako dnešní Švédsko!
 • 2:49 - 2:53
  Svět plný švédů!
 • 2:53 - 3:01
  Ale jak tisíciletí míjela, více farmářů,
  jídla a lidí... a říší se mohlo vynořit.
 • 3:01 - 3:06
  Egypt, Čína, Indie... a konečně Evropa!
 • 3:06 - 3:10
  A populace pokračovala v růstu,
  ale velmi pomalu.
 • 3:10 - 3:14
  A tady zastavím, v roce 1800.
 • 3:14 - 3:20
  Protože to bylo v roce 1800,
  kdy populace dosáhla 1 miliardy.
 • 3:20 - 3:29
  Představte si to... celý ten čas, populace
  rostla pouze o zlomek procent, tisíce let.
 • 3:29 - 3:35
  Ale v roce 1800, s průmyslovou revolucí,
  se vše změnilo a populace rostla rychleji.
 • 3:36 - 3:39
  O trochu déle než 100 let
  dosáhla 2 miliard.
 • 3:39 - 3:43
  A následně, kdy jsem by ve škole,
  to byly 3 miliardy.
 • 3:43 - 3:50
  A mnozí říkali: 'Planeta neuživí více
  lidí'. Dokonce odborníci to tvrdili.
 • 3:50 - 3:52
  Ale co se stalo bylo toto...
 • 3:52 - 3:59
  Dosáhli jsme 4 miliard... 5 miliard...
  6 miliard... 7 miliard!
 • 3:59 - 4:05
  Představte si to... Více než polovina
  světové populace vznikla za mého života.
 • 4:05 - 4:09
  A počet stále roste.
 • 4:10 - 4:16
  Většina populačního růstu, v posledních
  letech, byla v Asijských zemích.
 • 4:16 - 4:21
  Jako tady, v Bangladéši... kde se populace
  ztrojnásobila během mého života.
 • 4:21 - 4:28
  Z 50 milionů na více než 150 milionů.
 • 4:28 - 4:33
  Dnes je jednou z nejvíce
  přelidněných zemí na světě.
 • 4:33 - 4:40
  Nějakých 15 milionů už žije ve velmi
  přeplněném hlavním městě Dháka.
 • 4:40 - 4:48
  Lidé zde, kdekoliv ve městě nebo na venkově,
  jsou velmi znepokojeni velikostí svých rodin.
 • 4:49 - 4:52
  Ale vzniká nová Bankgladéš...
 • 4:52 - 4:59
  Jako rodina Khan. Matka Taslima,
  dcery Tanjina a malá Sadia
 • 4:59 - 5:03
  a otec Hannan.
 • 5:04 - 5:07
  Ženským trvá věčnost než se vypraví,
  chlapům to tak netrvá.
 • 5:08 - 5:13
  Když si to chceš utřít rukama,
  proč to tam dáváš?
 • 5:14 - 5:18
  Oba, Taslima a Hannan sami
  pocházejí z velkých rodin.
 • 5:18 - 5:22
  Ale rozhodli se mít pouze 2 děti.
 • 5:22 - 5:25
  V Bangladéši máme heslo,
  které můžete všude slyšet.
 • 5:26 - 5:29
  "Ne více než dvě děti - jedno
  je ještě lepší!"
 • 5:34 - 5:37
  Mám štěstí, že mám pouze dvě děti.
 • 5:37 - 5:40
  Nemohl bych si to dovolit,
  pokud bych měl více.
 • 5:40 - 5:42
  Se dvěma dětma jim můžu koupit co chtějí.
 • 5:47 - 5:50
  Teď mám prázdné kapsy!
 • 5:51 - 5:56
  Taslima a Hannan jsou součástí
  kulturního posunu od velkých rodin.
 • 5:56 - 6:00
  A pro Taslimu se to stalo i prací.
 • 6:00 - 6:04
  Pracuje pro národní
  Rodinnou plánovací správu
 • 6:04 - 6:07
  která zaměstnává ženy
  jako je ona v každé vesnici.
 • 6:07 - 6:14
  Chodí od dveří ke dveřím a pokouší se
  pomoci ostatním mít také menší rodiny.
 • 6:15 - 6:17
  Kdy jsi měla poslední menstruaci?
 • 6:17 - 6:19
  Bylo to 22.
 • 6:19 - 6:21
  Takže nepoužíváš
  nějaký druh antikoncepce?
 • 6:22 - 6:23
  Nebude to problém, pokud otěhotníš?
 • 6:24 - 6:26
  Já neotěhotním tak snadno.
 • 6:26 - 6:28
  Ale už máš dvě děti.
 • 6:29 - 6:31
  Nemám čas jít do nemocnice.
 • 6:32 - 6:36
  Taslima nabízí radu, morální podporu
 • 6:36 - 6:38
  a hlavně různé druhy antikoncepce.
 • 6:40 - 6:43
  Máš tři dcery.
  Opravdu chceš ještě více dětí?
 • 6:45 - 6:46
  To je na otci.
 • 6:46 - 6:50
  Ty dáváš dětem život, proč je to na něm?
 • 6:51 - 6:53
  Ty si musíš projít bolestí, on nemusí.
 • 6:54 - 6:55
  Kdo si prochází bolestí?
 • 6:56 - 7:00
  Já procházím bolesti,
  ale když chce kluka, co mám dělat?
 • 7:00 - 7:05
  Tady jsou pilulky, vezmi si je,
  jakmile ti začne menstruace.
 • 7:10 - 7:13
  Může být těžké se jim přiblížit
  pokud jsou méně vzdělané.
 • 7:14 - 7:16
  Ale postupně k nim dostáváme poselství.
 • 7:17 - 7:23
  Jak byla Taslima a Bangladéš úspěšní
  v omezování porodnosti?
 • 7:23 - 7:26
  Tady je počet narozených dětí na ženu.
 • 7:26 - 7:29
  Ve Švédsku jsme založili Gapminder Foundation
 • 7:29 - 7:34
  abychom data ze světa zpřístupnili
  způsobem, kterému každý může porozumět.
 • 7:34 - 7:38
  Takže vám můžu ukázat situaci
  v Bangladéši a co se stalo.
 • 7:38 - 7:41
  Zde na vodorovné ose jsou děti na ženu.
 • 7:41 - 7:45
  Od 1 k 2... 7 k 8.
 • 7:45 - 7:49
  A tady na vertikální ose je délka dožití,
 • 7:49 - 7:54
  očekávaná délka života, kolik let
  života může novorozenec očekávat.
 • 7:54 - 7:56
  Od 30 až k 90.
 • 7:56 - 8:00
  Teď... začínáme v roce 1972,
 • 8:00 - 8:05
  velmi důležitém roce pro Bangladéš,
  první celý rok nezávislosti.
 • 8:05 - 8:08
  Toho roku byla Bangladéš tady
 • 8:08 - 8:11
  a měli v průměru 7 dětí na ženu
 • 8:12 - 8:15
  a doba dožití byla méně než 50 let.
 • 8:15 - 8:17
  Takže co se stalo po nezávislosti?
 • 8:17 - 8:22
  Žili lidé déle v Bangladéši?
  Bylo méně dětí?
 • 8:22 - 8:25
  Zde jsou data. Začnu s Bangladéší
 • 8:25 - 8:29
  Samozřejmě, život se prodlužuje
  a dětí, méně... 6... 5...
 • 8:29 - 8:31
  a život se více prodlužuje...
  4... 3...
 • 8:31 - 8:37
  a skončili nyní skoro na 2. Je to 2,2.
  A doba života je 70.
 • 8:37 - 8:43
  To je naprosto úžasné!
  Za 40 let Bangladéš se dostala
 • 8:43 - 8:48
  ze 7... 6... 5... 4... 3... 2
 • 8:48 - 8:52
  To je zázrak že se to stalo v Bangladéši!
 • 8:52 - 8:57
  Ale je to jen v Bangladéši?
  No, ukážu vám celý svět.
 • 8:57 - 9:02
  Půjdu zpět 50 let v čase, do roku 1963.
 • 9:02 - 9:05
  Zde jsou všechny země.
 • 9:05 - 9:13
  Zelená je Amerika, severní a jižní.
  Žlutá je evropa, východní a západní.
 • 9:13 - 9:21
  Modrá je Afrika, severní a jižní Sahara.
  A červená je Asie, a přidáme Austrálii a Nový Zéland.
 • 9:21 - 9:25
  Velikost bublin znázorňuje
  velikost populace. Podívejte:
 • 9:25 - 9:32
  Ty velké tamhle jsou Čína a Indie.
  A Bangladéš je těsně za nimi.
 • 9:32 - 9:38
  V roce 1963 bylo průměrné
  množství dětí na ženu 5.
 • 9:38 - 9:42
  Ale byl to rozdělený svět... vidíte to?
 • 9:42 - 9:49
  Tamty země, rozvinuté,
  mají malé rodiny a dlouhý život.
 • 9:49 - 9:55
  A potom tamhle byly rozvojové země
  a ty měly velké rodiny a krátké životy.
 • 9:55 - 9:58
  Pouze pár zemí je mezi.
 • 9:58 - 10:00
  Ale nyní uvidíme co se stalo.
 • 10:00 - 10:02
  Nastartuji svět!
 • 10:02 - 10:04
  A jedeme...
 • 10:04 - 10:08
  Můžete vidět že Čína, ta velká bublina,
  se začíná uzdravovat
 • 10:08 - 10:11
  a začínají plánovat rodiny,
  posouvají se směrem k menším rodinám.
 • 10:11 - 10:14
  Velká zelená, podívejte se na Mexiko,
  tamhle přichází!
 • 10:14 - 10:17
  Toto je Brazílie, také zelená
  v latinské Americe.
 • 10:17 - 10:22
  A tady Indie následuje. Velké červené bubliny
  jsou Asijské země jdoucí tímto směrem.
 • 10:22 - 10:25
  Mnoho Afričanů jsou stále
  s mnoha dětmi na ženu.
 • 10:25 - 10:30
  A potom Bangladéš tamhle předběhne
  Indii na své ceste k malým rodinám.
 • 10:30 - 10:32
  A nyní skoro všechny země jdou nahoru do této části,
  dokonce Afrika se nyní začíná posouvat nahoru.
 • 10:34 - 10:37
  Óo! Tohle bylo zemětřesení na Haity!
 • 10:37 - 10:42
  A nyní každý končí tam. To jsou změny!
 • 10:42 - 10:48
  Dnes je světový průměr 2,5.
 • 10:48 - 10:52
  Před padesáti lety to bylo 5.
 • 10:52 - 10:59
  Svět se změnil: průměrný počet narozených
  dětí na ženu klesl z 5 na 2,5.
 • 10:59 - 11:04
  A stále klesá... To je velká změna!
 • 11:04 - 11:11
  Lidé si mohou myslet že Bangladéš a podobné
  země jsou epicentry populační exploze.
 • 11:11 - 11:13
  Nemůžou se mýlit více.
 • 11:14 - 11:17
  Pro mě, zdravotní pracovníky
  jako paní Taslima a její kolegy,
 • 11:17 - 11:24
  kteří odvedli své země z této strany...
  celkově... během pár desetiletí
 • 11:24 - 11:29
  k mnohem lepšímu zdraví a malým rodinám,
  jsou pravými hrdiny naší doby!
 • 11:29 - 11:32
  Nastala úžasná změna.
 • 11:32 - 11:36
  Již nežijeme v rozděleném světě.
 • 11:37 - 11:42
  Ale kolik lidí ví o těchto úžasných změnách?
 • 11:42 - 11:50
  V Gapminderu neukazujeme pouze data, také
  měříme kolik lidí ví, nebo neví o světě.
 • 11:51 - 11:57
  Udělali jsme průzkum ve Švédsku.
  Výsledky byly depresivní!
 • 11:57 - 12:04
  Udělali jsme druhý průzkum v Británii. Měli
  jsme vysoká očekávání, protože britové zde všude byli.
 • 12:05 - 12:07
  Mysleli jsme, že zde můžeme
  získat dobré výsledky.
 • 12:07 - 12:13
  První otázka, na kterou jsme se zeptali, byla:
  Kolik dětí mají v průměru ženy v Bangladéši?
 • 12:13 - 12:19
  A dali jsme jim možnosti:
  2,5; 3.5; 4,5 nebo 5,5.
 • 12:20 - 12:22
  Tohle jsou výsledky Britského průzkumu.
 • 12:28 - 12:33
  Ale vy znáte správnou odpověď: Je to 2,5
 • 12:33 - 12:37
  Pouze 12 % britů odpovědělo správně.
 • 12:40 - 12:43
  Takže jsme mysleli, že možná lidé se špatným vzděláním
  táhnou výsledky dolů.
 • 12:44 - 12:50
  Tak jsme vybrali ty, kteří vystudovali Britskou univerzitu
  a mají vysokoškolské vzdělání.
 • 12:50 - 12:56
  A tady jsou jejich výsledky.
 • 12:58 - 13:01
  Oni dopadli ještě hůř!
 • 13:01 - 13:05
  Takže můžeme dojít k závěru, že Britům chybí vzdělání o světě.
 • 13:05 - 13:07
  Ne, ne!
 • 13:07 - 13:12
  Co kdybych se zeptal tohohle šimpanze a jeho přátel.
 • 13:12 - 13:18
  Napsal bych různé odpovědi na banány
  a nechal bych každého vybrat jeden.
 • 13:18 - 13:21
  Dostal jsem tento výsledek.
 • 13:21 - 13:24
  Samozřejmě, že šimpanzi neví nic o Bangladéši.
 • 13:29 - 13:34
  Ale pouze čirou náhodou šimpanzi vybrali dvakrát více
  správných odpovědí než Britové.
 • 13:36 - 13:42
  Více než polovina Britů si myslí, že je to 4,5 nebo víc.
 • 13:43 - 13:49
  Problém není nedostatek vzdělání, ale předsudky.
 • 13:49 - 13:52
  Britové si nedokážou ani představit, dokonce ani hádat,
 • 13:52 - 13:58
  že ženy v Bangladéši mají v průměru 2,5 dítěte.
  Vy už víte, že je to přesně 2,2.
 • 13:58 - 14:05
  Tohle je to co Britové nevědí: Taslima a její rodina jsou
  normální rodina v Bangladéši, nejběžněji velká rodina.
 • 14:05 - 14:12
  To není jenom tady, je to všude na světě.
  V Brazílii - 2 děti na rodinu.
 • 14:12 - 14:16
  Vietnam - 2 děti na rodinu.
 • 14:16 - 14:22
  A dokonce i v Indii má rodina nejčastěji dvě děti.
 • 14:22 - 14:26
  Když se podíváte na Afriku, na velká města
  jako je Addis Ababa.
 • 14:23 - 14:30
  V Addis Ababa má žena v průměru dvě děti.
 • 14:30 - 14:34
  Mohou to být Muslimové, Budhisti,
  Hinduisti, Křesťané...
 • 14:34 - 14:39
  Není to pouze jedno náboženství,
  jedna kultura, jeden kontinent...
 • 14:39 - 14:41
  ...kde mohou být rodiny se dvěma dětmi.
 • 14:42 - 14:46
  Tahle změna z velkých rodin
  na rodiny se dvěma dětmi
 • 14:46 - 14:51
  je jedna z nejdůležitějších věcí,
  která se stala v průběhu mého života.
 • 14:51 - 14:54
  To je nevídané v lidské historii!
 • 15:00 - 15:03
  Zpět do Bangladéše.
 • 15:01 - 15:10
  Pojďme najít důvod tohoto historického
  a stále pokračujícího vývoje z velkých rodin na malé.
 • 15:10 - 15:18
  Skoro všechny dívky v muslimské Bangladéši,
  jako 15-letá Tanjina, chodí do školy.
 • 15:18 - 15:25
  Vláda dokonce platí rodinám, aby jejich dcery
  chodili na druhý stupeň základní školy.
 • 15:25 - 15:31
  V Tanjině škole je dokonce více dívek než chlapců.
 • 15:34 - 15:36
  Jaký typ rodiny je tohle?
 • 15:36 - 15:38
  Velká rodina!
 • 15:38 - 15:40
  Budou mít málo jídla?
 • 15:41 - 15:44
  Těžko můžete nepochopit smysl této hodiny.
 • 15:45 - 15:48
  Jaký typ rodiny je tohle?
 • 15:48 - 15:49
  Budou mít nějaké potíže?
 • 15:50 - 15:50
  Ne!
 • 15:51 - 15:58
  Vzdělání je efektivní a zároveň přináší
  nové příležitosti pro Bangladéšské ženy.
 • 15:58 - 16:05
  I přes pokračující nerovnost, je tu více
  pracovních pozic pro ženy a Tanjina míří vysoko.
 • 16:05 - 16:08
  Miluji chodit do školy.
 • 16:09 - 16:12
  V době, kdy byla moje matka mladá,
  ženy se vdávaly mladé.
 • 16:12 - 16:14
  Neměly šanci studovat.
 • 16:15 - 16:20
  V současnosti, můžeme mít velké sny,
  jako být doktorkami nebo inženýrkami.
 • 16:20 - 16:25
  Stále více mladých žen vidí,
  jak rozdílné věci pro ně mohou být.
 • 16:26 - 16:31
  Neumím si představit,
  že bych se vdala v 17-ti letech.
 • 16:31 - 16:34
  Vdát se v následujících dvou letech
  není můj sen.
 • 16:34 - 16:36
  To je nemožné.
 • 16:37 - 16:39
  Zpětně tomu nerozumím.
 • 16:39 - 16:41
  Ale lidé dnes vědí více.
 • 16:43 - 16:47
  V kolika letech by jsi se chtěla vdát?
 • 16:48 - 16:49
  Dvacet pět
 • 16:50 - 16:53
  Dokončím svoje vzdělání a najdu si práci.
 • 16:54 - 16:56
  Nejdřív se stanu doktorkou a až potom se vdám.
 • 16:57 - 16:59
  Jsi velmi chytrá.
 • 17:03 - 17:09
  Je nádherné vidět Taslimu plnou nadějí
  pro lepší budoucnost pro její dvě dcery.
 • 17:09 - 17:13
  Jedna zásadní transformace podporuje
  změnu v Bangladéši.
 • 17:16 - 17:20
  Dramatické snížení úmrtnosti dětí.
 • 17:24 - 17:30
  Je Ramadan, muslimský měsíc půstu a úvah.
 • 17:30 - 17:37
  V těchto úspěšných časech, Hanan pomáhá
  jeho rodičům uklidit rodinný hrob.
 • 17:38 - 17:40
  Zmáčkni tu půdu rukama.
 • 17:40 - 17:48
  Tři Hananovi sourozenci umřeli,
  když byl velmi mladý. Jsou pohřbeni zde.
 • 17:48 - 17:50
  Zemřeli na spalničky.
 • 17:51 - 17:54
  Hrozně moc jsme brečeli,
  bylo to strašně moc smutné.
 • 17:55 - 17:58
  Kdyby tu byl doktor, mohli být ošetřeni.
 • 17:58 - 17:59
  Alespoň jeden mohl přežít.
 • 18:00 - 18:03
  Jak bych mohl zapomenout?
  Budu si je pamatovat dokud budu žít.
 • 18:03 - 18:06
  Zpátky, když Hananovi rodiče
  byli ještě mladý pár.
 • 18:06 - 18:12
  Jedno z pěti dětí v Bangladéši
  se nedožilo 5 let.
 • 18:12 - 18:17
  Všechny rodiny žily v permanentním strachu,
  že ztratí jedno nebo více dětí.
 • 18:18 - 18:22
  Staraly se pouze o to, mít jedno dítě za druhým.
 • 18:22 - 18:24
  A potom, pokud jedno zemře,
  nezbylo by ti pouze jedno.
 • 18:25 - 18:27
  Tak to prostě bylo.
 • 18:28 - 18:33
  Nepřemýšleli jsme nad tím, že budeme mít
  moc dětí nebo o jejich budoucnost.
 • 18:36 - 18:44
  V posledních desetiletích, Bangladéš udělala skvělý
  pokrok v základním zdravotnictví, zejména v přežití dětí.
 • 18:45 - 18:48
  Vakcíny, léčby infekcí a lepší
  výživa a hygiena
 • 18:48 - 18:51
  zachránili život milionům dětí.
 • 18:52 - 18:57
  A jak rodiče mohou vidět,
  že všechny jejich děti přežívají
 • 18:57 - 19:02
  největší překážka v plánování
  rodiny je najednou pryč.
 • 19:02 - 19:08
  Dokonce i ve slumu Dhaka,
  ženy mají v průměru 2 děti.
 • 19:14 - 19:16
  Míra přežití dětí řídí všechno.
 • 19:17 - 19:19
  Pojďme zpátky do historie.
 • 19:19 - 19:25
  Proč populace na světě rostla
  tak pomalu před rokem 1800?
 • 19:25 - 19:30
  V průběhu historie, všechny záznamy ukazují, že v průměru
 • 19:30 - 19:34
  2 rodiče měli více méně 6 dětí.
 • 19:34 - 19:39
  Ale to vypadá na velmi rychlý růst populace.
  Takže, proč nerostla?
 • 19:39 - 19:47
  Protože 1... 2... 3... 4 dětí zemřelo
  dříve než se samy staly rodiči.
 • 19:47 - 19:52
  Lidé v minulosti nikdy nežili v ekologické
  rovnováze s přírodou.
 • 19:52 - 19:55
  oni umírali v ekologické rovnováze s přírodou.
 • 19:56 - 19:59
  Bylo to naprosto tragické!
 • 19:59 - 20:03
  To se změnilo s průmyslovou revolucí.
 • 20:03 - 20:11
  Lepší mzdy, více jídla, nezávadná voda,
  větší čistota, mýdlo, pokroky v medicíně...
 • 20:11 - 20:17
  Po celém tomto pokroku, proč populace rostla?
  Bylo to, protože měli více dětí?
 • 20:17 - 20:27
  Ne! V roce 1963, když jsem chodil do školy,
  se dokonce počet dětí na ženu trochu snížil - na 5.
 • 20:27 - 20:32
  A důvod, pro rychlý populační růst
  je zvýšení míry přežití dětí.
 • 20:32 - 20:35
  V té době přežili 4 děti.
 • 20:35 - 20:40
  1 z 5 dětí umřelo, to je stále hrozné.
 • 20:40 - 20:49
  Pouze v posledních desetiletích, většina zemí
  udělala velký pokrok ve zlepšení míry přežití dětí
  a plánování rodiny.
 • 20:50 - 20:53
  Přibližujeme se k nové rovnováze.
 • 20:53 - 20:59
  A je to hezká rovnováha: rodiče mají průměrně 2 děti, které přežijí.
 • 20:59 - 21:02
  Máme rodiny v moc hezké rovnováze.
 • 21:02 - 21:06
  Tohle je nejběžnější rodinná situace na světě.
 • 21:06 - 21:09
  Co to znamená do budoucnosti?
 • 21:10 - 21:13
  Ukážu vám nejlepší náhled do budoucnosti,
 • 21:13 - 21:19
  od nejlepších demografů, které máme v
  Population Division of the United Nations.
 • 21:19 - 21:21
  Vypadá asi takhle.
 • 21:21 - 21:28
  Nejdříve pokračuje až na 8... následně na 9...a pak to jde sem...
 • 21:28 - 21:30
  Ale koukejte: zpomaluje se!
 • 21:30 - 21:34
  Ke konci století se začíná více zplošťovat.
 • 21:34 - 21:38
  A když přiblížím tuto část, můžete vidět,
 • 21:38 - 21:44
  že očekáváme zpomalení a konec rychlého růstu populace.
 • 21:45 - 21:50
  Tohle je samozřejmě předpověď,
  která má určitý stupeň nejistoty.
 • 21:50 - 21:55
  Ale jsme si jisti, že rychlý růst populace
  se zastaví do konce tohoto století.
 • 21:56 - 22:00
  To vše, jako důsledek klesající míry plodnosti.
 • 22:00 - 22:02
  Koukněte sem. Když jdeme zpět sem
 • 22:03 - 22:06
  Předvedu vám to tím, že vám ukážu
  počet dětí na světě.
 • 22:06 - 22:10
  Počet dětí ve věku do 15 let.
 • 22:10 - 22:12
  Tady jsou, podívejte:
 • 22:13 - 22:17
  Počet dětí se zvyšuje pomalu...
  a následně se také zvyšuje rychle.
 • 22:17 - 22:20
  Na přelomu století
 • 22:20 - 22:23
  tady byly 2 miliardy dětí.
 • 22:23 - 22:30
  Pro mě to byl důležitý rok, protože se narodila Doris.
  To je moje první vnučka.
 • 22:30 - 22:35
  Narodila se do, pro děti, velmi zvláštních časů.
 • 22:35 - 22:41
  Protože od tohoto roku demografové odhadují vývoj
 • 22:41 - 22:45
  počtu dětí na světě asi takhle.
 • 22:45 - 22:47
  Už to nebude stoupat.
 • 22:47 - 22:52
  Na přelomu století tu pořád máme 2 miliardy dětí.
 • 22:52 - 23:00
  Když se narodila Doris, svět dosáhl vrcholu.
 • 23:00 - 23:03
  Počet dětí již nestoupá.
 • 23:03 - 23:06
  Tohle vás zmate.
 • 23:06 - 23:13
  Protože...Jak může populace růst,
  když počet dětí nestoupá?
 • 23:13 - 23:16
  Odkud se všichni ti dospělí berou?
 • 23:16 - 23:20
  Pro vysvětlení musím opustit tuhle skvělou digitální věc
 • 23:20 - 23:26
  a ukážu vám opravdu skvělý vzdělávací materiál,
  který jsme vyvinuli.
 • 23:26 - 23:30
  Ukážu vám světovou populaci, ženy a muže...
 • 23:30 - 23:34
  ve formě pěnových krychlí.
 • 23:35 - 23:40
  Jedna krychle je 1 miliarda.
 • 23:40 - 23:44
  To znamená, že máme 2 miliardy dětí.
 • 23:44 - 23:50
  Pak máme 2 miliardy ve věku mezi 15 a 30 lety.
 • 23:50 - 23:52
  Tyto čísla jsou zaokrouhlená.
 • 23:52 - 23:54
  Máme 1 miliardu ve věku mezi 30 a 45 lety,
 • 23:54 - 23:58
  1 miliardu ve věku mezi 45 a 60 lety
 • 23:58 - 24:03
  a tady máme moji krychli: 60 let a více. Jsme tady navrchu.
 • 24:03 - 24:06
  Tohle je světová populace dnes.
 • 24:06 - 24:10
  Můžete vidět, že tady chybí 3 miliardy.
 • 24:10 - 24:13
  Jenom pár jich chybí, protože zemřeli.
 • 24:13 - 24:16
  Nejvíce jich chybí, protože se nikdy nenarodili.
 • 24:16 - 24:22
  Před rokem 1980 se zde narodilo o hodně méně dětí
 • 24:22 - 24:25
  protože zde bylo méně žen, které je mohli porodit.
 • 24:25 - 24:27
  Takže to je to, co zde máme dnes.
 • 24:27 - 24:29
  Takže, co se stane v budoucnosti?
 • 24:29 - 24:32
  Víte, co se stane starým lidem jako jsem já?
 • 24:33 - 24:34
  Umřou!
 • 24:34 - 24:38
  Ano! Tady byli někteří, kteří pracují v nemocnici.
 • 24:39 - 24:41
  Takže...umřou!
 • 24:41 - 24:46
  Zbytek je starší 15 let a mají 2 miliardy dětí.
 • 24:47 - 24:50
  Tihle jsou najednou staří, čas umřít!
 • 24:50 - 24:54
  A tihle jsou najednou starší než 15 let a mají 2 miliardy dětí.
 • 24:54 - 24:59
  Tihle umřou a zbytek zestárne nad
  hranici 15-ti let a mají dvě miliardy dětí.
 • 24:59 - 25:00
  Ah!
 • 25:00 - 25:03
  Bez zvýšení počtu dětí,
 • 25:03 - 25:06
  bez navýšení délky života,
 • 25:06 - 25:11
  tu máme o 3 miliardy lidí víc, kteří
  nevyhnutelně vyplnili tuto díru a dospěli.
 • 25:11 - 25:15
  To způsobí pouze to,
  že početná mladá generace zestárne.
 • 25:15 - 25:21
  Tady máme ještě jeden detail,
  dobrou zprávu pro starší lidi, jako jsem já.
 • 25:22 - 25:25
  To způsobí, že staří lidé budou žít o trochu déle.
 • 25:25 - 25:29
  Takže musíme tady nahoře přidat
  1 miliardu navíc pro staré lidi.
 • 25:29 - 25:33
  A já doufám, že budu součástí této skupiny.
 • 25:33 - 25:39
  Protože, když budu moct žít déle,
  budu moct číst výroční statistiky a
  vydávat každoroční hlášení.
 • 25:39 - 25:46
  Ale když jsem mluvil s mnoha dobrými ekology,
  kteří mají obavy o životním prostředí
 • 25:46 - 25:51
  velmi často mi říkali
  "musíme zastavit růst populace na 8 miliardách".
 • 25:51 - 25:56
  Když jsem s nimi později mluvil...za prvé - nevědí, že jsme již dosáhli vrchol v porodnosti
 • 25:56 - 26:04
  a také nemají tušení, že zbývající
  populační růst je způsoben dospíváním.
 • 26:04 - 26:10
  Takže to ukončíme s více méně takovýmhle počtem lidí.
 • 26:11 - 26:16
  Takže víme, kolik miliard tady bude.
  Ale kde žijí?
 • 26:16 - 26:19
  Teď a v budoucnosti?
 • 26:21 - 26:26
  Tady vidíte svět a tady máme 7 miliard lidí.
 • 26:26 - 26:33
  Z těchto 7 miliard, 1 mld. žije v Americe -
  Severní a Jižní dohromady.
 • 26:33 - 26:38
  1 mld. v Evropě, 1 mld. v Africe.
 • 26:38 - 26:42
  a 4 mld. v Asii.
 • 26:42 - 26:44
  Tak to je dnes. Ale jak si to zapamatovat?
 • 26:44 - 26:48
  Znám jednoduchý návod, jak si to zapamatovat:
  dám čísla asi takhle
 • 26:48 - 26:51
  a pak si řeknu - tohle PIN kód země: 1114
 • 26:52 - 26:55
  Ale co se stane do poloviny století?
 • 26:55 - 26:57
  To víme celkem přesně.
 • 26:57 - 27:02
  Evropa...žádné navýšení.
  Evropská populace dokonce klesá.
 • 27:02 - 27:06
  V Americe bude trochu více lidí.
  V latinské Americe budou hlavně přestárlí lidé.
 • 27:06 - 27:10
  Žádná změna, to je skoro to samé.
 • 27:10 - 27:13
  V Asii bude o 1 miliardu více.
 • 27:13 - 27:16
  a to je konec populačního růstu v Asii.
 • 27:16 - 27:21
  V Africe se v následujících 40 letech
  populace zdvojnásobí na 2 miliardy lidí.
 • 27:21 - 27:25
  Teď...konec století
 • 27:25 - 27:30
  No...my to víme celkem přesně:
  stejně lidí v Evropě, stejně v Americe, stejně v Asii...
 • 27:30 - 27:35
  Ale Afrika, podle dnešních dat,
  znovu zdvojnásobí počet obyvatel.
 • 27:35 - 27:40
  Takže v Africe budou žít 4 miliardy lidí.
 • 27:40 - 27:45
  V roce 2100, a pravděpodobně
  poslední PIN kód, bude 1145.
 • 27:46 - 27:50
  Takže v roce 2100 tu bude naprosto jiný svět.
 • 27:50 - 27:54
  Lidé, kteří žijí na, jak já říkám, starém západu
 • 27:54 - 27:59
  v západní Evropě a Severní Americe
  bude žít méně než 10% světové populace.
 • 27:59 - 28:03
  80% světové populace bude žít v Asii a Africe.
 • 28:04 - 28:07
  Bude tu dostatek zdrojů pro všechny tyto lidi?
 • 28:07 - 28:10
  No, tohle bude velká výzva a nic nepřijde samo.
 • 28:14 - 28:22
  Ale můj odhad je, že všichni tito lidé
  mohou žít společně dobře.
 • 28:29 - 28:37
  Jistě, že lehce můžeme vidět potenciál pro
  prosperující Asii, s pěti miliardami lidí.
 • 28:37 - 28:40
  Japonsko, Jižní Korea a další již jsou bohatí.
 • 28:40 - 28:49
  Stále větší část Číny, Indie, Indonésie a další Asijské země
  je následují na cestě za bohatstvím.
 • 28:49 - 28:55
  Dokonce i chudší asijské země se
  stále více přibližují slušnému životu.
 • 28:57 - 29:02
  Ale co budoucnost Afriky se 4 miliardami lidí?
 • 29:03 - 29:08
  Nebude většina z nich žít ve velké chudobě?
 • 29:08 - 29:12
  Viděl jsem extrémní chudobu v Africe.
 • 29:12 - 29:19
  Před 30-ti lety jsem strávil 2 velmi
  intenzivní roky jako doktor
 • 29:19 - 29:25
  v jedné z nejchudších zemí na východním
  pobřeží Afriky - Mosambik.
 • 29:25 - 29:33
  Mosambik se po dlouhé válce proti
  koloniálnímu Portugalsku právě stal nezávislým.
 • 29:33 - 29:41
  Byl jsem jeden ze dvou lékařů pro 300 000 lidí.
  Oba jsme byli cizinci.
 • 29:41 - 29:47
  A tohle byla celá nemocnice. Moje žena tam
  byla se mnou, pracovala jako porodní asistentka.
 • 29:47 - 29:50
  Tohle je celé vybavení nemocnice.
 • 29:50 - 29:58
  Ti s bílím pláštěm měli měli možnost v průběhu kolonizace
  dostat profesionální, minimálně dvouletou, praxi.
 • 29:58 - 30:01
  Ostatní... mnoho z nich dokonce neumělo číst nebo psát.
 • 30:01 - 30:06
  Ale všichni pracovali s velkým nasazením a motivací!
 • 30:06 - 30:12
  Pacienti chodili s nejhoršími nemocemi z extrémní chudoby
 • 30:12 - 30:15
  a my jsme neměli dostatek vybavení,
 • 30:15 - 30:22
  a obzvlášť moje schopnosti, mladého doktora,
  nesplňovaly potřebu pacientů.
 • 30:22 - 30:26
  Mosambik je stále velmi chudá země.
 • 30:26 - 30:31
  Ale věci se podstatně zlepšili od té doby
  co jsem tam byl já před 30-ti lety.
 • 30:36 - 30:43
  Na začátek, ve městě kde jsem pracoval
  postavili úplně novou nemocnici.
 • 30:44 - 30:50
  Nová, o hodně větší nemocnice má 15 doktorů
  a 11 z nich jsou z Mosambiku.
 • 30:50 - 30:54
  Všichni zaměstnanci jsou skvěle vyškolení.
 • 30:55 - 31:01
  Ředitel nemocnice je Dr. Cashimo - porodník.
 • 31:02 - 31:04
  Všechno nasvědčuje tomu...
 • 31:04 - 31:06
  že to budou...
 • 31:06 - 31:08
  dvojčata!
 • 31:09 - 31:13
  Podle mě, je tohle skvělá změna!
 • 31:14 - 31:16
  Máme tu chirurgii a JIP...
 • 31:16 - 31:20
  a dětské oddělení a ortopedii.
 • 31:21 - 31:25
  Máme velké laboratoře a lékárnu,
  která je otevřená 24 hodin denně.
 • 31:25 - 31:32
  Běžně zachraňují ženy při porodu
  císařským řezem. To je něco, co nebylo
  možné v době, kdy jsem tam byl.
 • 31:34 - 31:38
  Dnes už zde na to
  máme profesionální tým...
 • 31:38 - 31:45
  a operační sál vybavený stejně
  dobře jako kdekoli jinde.
 • 31:48 - 31:52
  Všechno se o tolik zlepšilo.
 • 31:52 - 31:57
  Děti narozené v dnešním Mozambiku
  by měla čekat mnohem zářivější budoucnost!
 • 32:00 - 32:05
  Nejen díky lepší zdravotní péči,
  ale i díky rychle rostoucí ekonomice
 • 32:05 - 32:08
  s přístavy a trhy plnými zboží
 • 32:08 - 32:12
  a nově vzniklým průmyslem,
  který přináší spoustu pracovních míst.
 • 32:16 - 32:20
  Vím, že si myslíte, že se tyto
  pozitivní změny týkají jen měst.
 • 32:20 - 32:22
  A máte pravdu!
 • 32:22 - 32:27
  Skutečnou výzvou je přivést tento
  rozvoj na venkov, kde žije většina lidí.
 • 32:27 - 32:30
  Ale i tady se časy mění k lepšímu.
 • 32:33 - 32:39
  Ve vnitrozemí severního Mozambiku
  leží oblast jménem Mogovolas.
 • 32:40 - 32:45
  Zde bydlí Olivia, Andre
  a jejich mladá rodina.
 • 32:47 - 32:51
  Tak jako tolik jiných chudých lidí jinde
  ve světě, i Olivia a Andre jsou farmáři.
 • 32:52 - 32:56
  Jejich živobytí závisí na tom,
  co jsou schopni sami vypěstovat.
 • 33:00 - 33:04
  Jsou čtyři hodiny ráno a
  je třeba začít pracovat.
 • 33:07 - 33:09
  Andre vyráží sklízet na pole.
 • 33:10 - 33:13
  Olivia musí nejdříve pro vodu.
 • 33:13 - 33:16
  Oba musí ujít mnoho kilometrů,
  aby se dostali, kam potřebují.
 • 33:18 - 33:20
  Cesta na pole mi zabere dvě hodiny.
 • 33:22 - 33:26
  Když se nás tu někdy sejde víc,
  trvá to i dvě hodiny.
 • 33:28 - 33:32
  Když pak dorazím zpátky,
  jsem unavená a hladová.
 • 33:34 - 33:40
  K chůzi a nošení nákladu
  tu není žádná alternativa.
 • 33:43 - 33:47
  Olivia a Andre mají osm dětí.
 • 33:47 - 33:50
  Porodnost je na africkém
  venkově stále vysoká.
 • 33:50 - 33:55
  A jsou to právě ty nejchudší rodiny,
  které musí nakrmit nejvíc krků.
 • 33:55 - 33:59
  Cokoli dokáže rodina z úrody ušetřit
  se prodá na tržišti.
 • 34:00 - 34:02
  Nemáme to lehké.
 • 34:03 - 34:10
  Sázím různé plodiny. Ale ani to všechno,
  co vypěstuji navíc a prodám...
 • 34:10 - 34:18
  nevydělá tolik peněz, abych mohl
  zaopatřit všechny naše děti.
 • 34:18 - 34:23
  Avšak ekonomický růst se pomalu
  přesouvá i na venkov.
 • 34:24 - 34:30
  Na tuhle novou střechu
  jsem šetřil tři roky.
 • 34:30 - 34:35
  Andre se nyní snaží naspořit na něco,
  co podle něj všechno změní.
 • 34:36 - 34:40
  Nutně potřebuji kolo.
  Bez něj se nikam nedostanu.
 • 34:42 - 34:47
  Kola jsou pro chudé venkovany
  obrovským přínosem.
 • 34:47 - 34:52
  Denně jim uspoří hodiny chůze a
  otevírají doposud netušené možnosti.
 • 34:52 - 34:56
  Díky kolu mohou na trh
  odvést mnohem větší náklad...
 • 34:56 - 34:58
  a vydělat tak víc peněz.
 • 34:58 - 35:00
  Mohou hledat práci v širém okolí...
 • 35:00 - 35:04
  a pokud někdo z rodiny onemocní,
  může se včas dopravit na kliniku.
 • 35:06 - 35:13
  Kdybych měl kolo, byl bych tak šťastný.
 • 35:13 - 35:17
  Protože dům bez kola není domovem.
 • 35:18 - 35:24
  Andre a Olivia na kolo spoří již dva roky.
  Stále jim ale nějaké peníze chybí.
 • 35:24 - 35:29
  Vše nyní závisí na tom, jak prodají
  sezamová semínka, která právě sklízejí.
 • 35:29 - 35:34
  Pokud za ně dostanou dobrou cenu,
  mohli by mít možná konečně dost peněz.
 • 35:36 - 35:40
  Andre a Olivia žijí v jedné
  z nejchudších zemí světa.
 • 35:40 - 35:44
  A žijí navíc na venkově,
  v jednom z nejchudším regionů.
 • 35:44 - 35:51
  Kolik je na světě lidí, jako jsou oni?
  Kolik lidí na světě je tak chudých?
 • 35:51 - 35:53
  Podívejme se na tuhle škálu.
 • 35:53 - 35:56
  Je velmi jednoduchá. Zde jsou chudí...
  a zde bohatí.
 • 35:56 - 35:59
  Přidejme našich známých sedm miliard lidí.
 • 36:00 - 36:05
  Seřadíme je zcela prostě,
  od nejchudších k nejbohatším.
 • 36:05 - 36:11
  Tady máme miliardu nejbohatších.
  Kolik dolarů vydělají denně?
 • 36:11 - 36:13
  Ukažme si to.
 • 36:13 - 36:15
  No toto...
 • 36:15 - 36:16
  pořád nám to roste a roste...
 • 36:16 - 36:18
  ojojoj...
 • 36:18 - 36:20
  Na vrchol ani nedosáhnu.
  Vydělávají sto dolarů denně.
 • 36:21 - 36:26
  Nyní se podívejme na prostřední miliardu.
  Kolik vydělává takový člověk?
 • 36:26 - 36:31
  To bude rychlejší. Jenom deset dolarů.
 • 36:31 - 36:36
  A co zde na kraji ta nejchudší miliarda?
  Kolik vydělávají?
 • 36:36 - 36:38
  No...
 • 36:38 - 36:40
  Jenom jeden dolar.
 • 36:41 - 36:43
  Takové jsou rozdíly v dnešním světě.
 • 36:43 - 36:48
  Ekonomové črtají čáru, které
  říkají hranice extrémní chudoby.
 • 36:48 - 36:50
  Kousek nad jedním dolarem.
 • 36:50 - 36:56
  Kdo je pod ní, má problémy uživit rodinu.
  Některé dny musí přežít o hladu.
 • 36:57 - 36:59
  Jedna miliarda je jasně pod touto hranicí.
 • 36:59 - 37:03
  Další miliarda už pod ní není celá...
 • 37:03 - 37:05
  a všichni ostatní jsou nad ní.
 • 37:06 - 37:10
  Ti nejchudší si mohou
  stěží dovolit koupit boty.
 • 37:10 - 37:15
  Když na ně pak ušetří,
  dalším cílem je pořídit si kolo.
 • 37:15 - 37:17
  To je situace Andreho a Olivie.
 • 37:17 - 37:21
  Kdo má kolo, snaží se uspořit na motorku.
 • 37:21 - 37:24
  A po motorce přichází na řadu auto.
 • 37:25 - 37:29
  Vzpomínám, jak si naše rodina pořídila
  první auto. Byl to malý šedý volkswagen.
 • 37:30 - 37:35
  Hned jsme odjeli na dovolenou do Norska,
  protože je mnohem hezčí než Švédsko.
 • 37:35 - 37:39
  Byl to krásný výlet!
 • 37:39 - 37:45
  Já jsem nyní v téhle skupině. Nejbohatší
  miliarda může dnes na dovolenou létat.
 • 37:45 - 37:48
  Jsou samozřejmě i lidé, kteří
  jsou mnohem bohatší než my "letci".
 • 37:49 - 37:55
  Někteří jsou tak bohatí, že přemýšlí,
  jestli neletět na dovolenou do kosmu.
 • 37:55 - 38:00
  A rozdíl v příjmech nás "letců"
  a těch superbohatých támhle na kraji...
 • 38:00 - 38:05
  je skoro tak velký jako
  rozdíl mezi "letci"...
 • 38:05 - 38:08
  a těmi nejchudšími.
 • 38:08 - 38:14
  To nejdůležitější vám ale ukáži až teď.
 • 38:14 - 38:18
  Budu k tomu ale potřebovat žebřík.
 • 38:18 - 38:23
  Někdy je potřeba využít
  i staré dobré technologie.
 • 38:23 - 38:26
  Díky.
 • 38:29 - 38:33
  Tady shora vidím naši
  škálu v jiné perspektivě.
 • 38:33 - 38:40
  Problémem nás bohatších totiž je,
  že když se podíváme na ty chudší...
 • 38:40 - 38:45
  tak nedokážeme rozlišit, kdo vydělává
  dolarů deset a kdo jen jeden.
 • 38:45 - 38:47
  Nevidíme mezi nimi rozdíl.
 • 38:47 - 38:51
  Přijde nám, jako by vydělávali stejně.
 • 38:51 - 38:53
  A odbydeme to tím,
  že jsou všichni chudí.
 • 38:53 - 39:00
  Jenže to je chyba. Jako někdo, kdo
  s těmi nejchudšími mluvil...
 • 39:00 - 39:05
  vás mohu ujistit, že oni moc dobře vědí...
 • 39:05 - 39:11
  o kolik lépe by se jim žilo, pokud by
  místo jednoho dolaru vydělávali deset.
 • 39:11 - 39:13
  To je totiž desetkrát tolik.
 • 39:13 - 39:17
  To je přece obrovský rozdíl.
 • 39:17 - 39:23
  Přesně o to se právě snaží Olivie a Andre.
 • 39:23 - 39:27
  Každý krůček tímhle směrem...
 • 39:27 - 39:30
  od bot ke kolu...
 • 39:30 - 39:36
  jakkoli nám zdálky připadá malý, znamená
  ohromný posun v kvalitě jejich života.
 • 39:37 - 39:46
  A pokud by Andre a Olivie kolo získali,
  ohromně by to urychlilo růst jejich příjmů.
 • 39:47 - 39:54
  Dnes budou Andre a Olivie prodávat
  sezam, který pěstovali po tolik měsíců.
 • 39:54 - 39:58
  Cena bývala 25 meticais.
 • 39:59 - 40:02
  Letos je to lepší.
 • 40:02 - 40:05
  Snad se nám podaří
  prodat za 40-45 meticais.
 • 40:06 - 40:12
  Ale Andre a Olivie musí být opatrní,
  aby je nikdo neošidil.
 • 40:12 - 40:20
  Někteří kupci podvádí s váhami.
 • 40:20 - 40:26
  Pokud si necháme zboží zvážit sami
  a vyjde nám deset kilo...
 • 40:26 - 40:36
  ...tak jim vyjde sedm nebo osm.
 • 40:36 - 40:39
  Prodávat dnes bude Andre.
 • 40:39 - 40:45
  Doufá, že dnes to bude naposled, co bude
  muset žádat o pomoc s dopravou zboží.
 • 40:48 - 40:52
  Andre teď musí být nanejvýš ostražitý.
 • 40:53 - 40:57
  Hej, kamaráde. Počítej to poctivě!
 • 40:58 - 41:03
  Obchod byl uzavřen.
  Andre je s cenou spokojen.
 • 41:06 - 41:09
  Jde se utrácet!
 • 41:10 - 41:15
  Konečně nadešel okamžik,
  na který celá rodina tak dřela.
 • 41:33 - 41:38
  Chůze na trh zabrala Andremu celé ráno.
 • 41:38 - 41:43
  Na kole je doma zpátky ani ne za hodinu.
 • 41:50 - 41:52
  Tys koupil kolo!
 • 41:52 - 41:54
  Konečně máme kolo, lásko!
 • 42:02 - 42:05
  Kolo nezahálí ani chvilku.
 • 42:06 - 42:08
  Děti s ním jedou pro vodu.
 • 42:08 - 42:12
  Andre teď doveze na trh více zboží.
 • 42:12 - 42:18
  Olivie a Andre navíc nyní mohou rychleji
  dojet do večerní školy pro dospělé...
 • 42:18 - 42:23
  kde se naučí lépe počítat a číst a psát.
 • 42:25 - 42:31
  Teď bych chtěl našetřit na motorku,
  aby mohl vozit svou ženu i děti.
 • 42:32 - 42:34
  To je můj další cíl.
 • 42:39 - 42:46
  Je krásné vidět Olivii a Andreho, jak si
  mohou vyšlapat cestu z extrémní chudoby.
 • 42:46 - 42:49
  Kolo jim tak umožní i doplnit si vzdělání.
 • 42:50 - 42:55
  A vzdělání je přece tak důležité
  pro rozvoj lidí i celých národů.
 • 42:55 - 43:01
  Ale kolik lidí ví, jak je to
  dnes se vzděláním ve světě?
 • 43:01 - 43:05
  Čas vrátit se k naší velké
  sondě do britské nevědomosti.
 • 43:05 - 43:06
  Tady ji máme.
 • 43:06 - 43:11
  Zeptali jsme se, kolik procent
  dospělých na světě dokáže číst a psát.
 • 43:12 - 43:18
  Když už tu sedíte, zeptám se i vás. Kolik
  z vás tipuje dvacet procent? Ruce nahoru.
 • 43:18 - 43:20
  Čtyřicet procent?
 • 43:22 - 43:24
  Šedesát procent?
 • 43:24 - 43:27
  A osmdesát procent? Hm, aha.
 • 43:27 - 43:31
  Takhle nám odpověděli Britové.
 • 43:36 - 43:43
  Po předchozích zkušenostech už asi víte,
  že je třeba neodpovídat jako Britové.
 • 43:43 - 43:47
  Takže je jasné, že osmdesát procent
  je správná odpověď.
 • 43:47 - 43:51
  Tak, alespoň jste byli jasně
  lepší než průměrný Brit.
 • 43:51 - 43:55
  Je tomu skutečně tak, každý
  osmý člověk z deseti dnes umí číst a psát.
 • 43:55 - 44:00
  Poslední čísla jsou dokonce o trochu vyšší.
 • 44:00 - 44:05
  Pokud srovnáme tyto odpovědi se šimpanzi...
 • 44:05 - 44:08
  kteří pořád odpovídají zcela náhodně...
 • 44:08 - 44:13
  tak dostaneme třikrát více
  správných odpovědí, než u Britů!
 • 44:13 - 44:17
  A nyní ti s vysokou školou.
 • 44:17 - 44:20
  Možná že to dopadne...
  ne, je to ještě horší!
 • 44:20 - 44:24
  Co to ksakru na těch
  britských univerzitách vyučují?
 • 44:24 - 44:31
  Náš pohled na svět zaostává za realitou
  o několik desetiletí. Média mlčí.
 • 44:31 - 44:35
  Možná je to tím, že se svět mění moc rychle.
 • 44:35 - 44:37
  Dámy a pánové...
 • 44:37 - 44:41
  nyní vám ukáži můj nejoblíbenější graf.
 • 44:41 - 44:49
  V jedné minutě zobrazuje vývoj dvou set
  zemí za posledních dve stě let.
 • 44:49 - 44:55
  Vodorovně vede osa s příjmy.
  Svisle pak osa s dobou dožití.
 • 44:55 - 45:00
  Začneme v roce 1800 se všemi zeměmi.
 • 45:00 - 45:04
  V roce 1800 jsme byli všichni
  v rohu chudých a nemocných, vidíte?
 • 45:04 - 45:07
  Krátká doba dožití, málo peněz.
 • 45:07 - 45:09
  A nyní začíná průmyslová revoluce.
 • 45:09 - 45:15
  Nejdříve bohatne západní Evropa, ale
  zdraví se zpočátku moc nezlepšilo ani tam.
 • 45:15 - 45:19
  Kolonizované země z toho neměly nic.
 • 45:19 - 45:21
  Zůstaly dole v rohu.
 • 45:21 - 45:27
  Tady se začalo zlepšovat zdraví.
  Pomalu nám přichází nové století.
 • 45:27 - 45:32
  Tady máme hrůzy první světové války
  a hospodářskou krizi co přišla po ní.
 • 45:32 - 45:34
  A pak druhou světovou válku.
 • 45:34 - 45:37
  Kolonie konečně získaly nezávislost...
 • 45:37 - 45:41
  a s ní přišlo bezprecedentní
  zlepšení zdraví.
 • 45:42 - 45:47
  Tady začíná Čína a Latinská Amerika
  dotahovat rozvinuté země.
 • 45:48 - 45:49
  Dostávají se až sem.
 • 45:49 - 45:53
  Indie je jim v patách
  a i africké země začínají růst.
 • 45:53 - 45:56
  Úžasná proměna našeho světa.
 • 45:57 - 46:03
  Tady vpředu máme USA a Británii,
  ale dále už se moc nepohybují.
 • 46:03 - 46:05
  Ty nejrychlejší země jsou tady uprostřed.
 • 46:05 - 46:09
  Čína se dotahuje velice razantně.
 • 46:09 - 46:15
  Bangladéš už je tady, lidé jsou zdraví
  a začíná i hospodářský růst.
 • 46:15 - 46:20
  Mozambik je sice pozadu, ale i ten
  už se pohybuje správným směrem.
 • 46:21 - 46:25
  Ale tohle všechno jsou jen
  průměry jednotlivých zemí.
 • 46:25 - 46:30
  Co konkrétní lidé? Žije se lidem lépe?
 • 46:30 - 46:34
  Nyní vám ukáži něco, co mně
  jako statistikovi přijde fascinující.
 • 46:34 - 46:39
  Rozdělení příjmů! Rozdíly mezi lidmi.
  Zábava, že?
 • 46:39 - 46:42
  Nejdříve posuneme bubliny zpět o padesát let.
 • 46:42 - 46:45
  Sledovat budeme jenom příjmy.
 • 46:45 - 46:52
  Předěláme lehce osu, protože rozdíly mezi
  nejbohatšími a nejchudšími jsou velké.
 • 46:52 - 46:55
  Rozdíly tak budou větší než
  když jsme si ukazovali průměry.
 • 46:55 - 47:00
  Tohle jsou Spojené státy.
  Necháme je spadnout tady.
 • 47:00 - 47:03
  Vidíme jak se nám rozprostřely
  příjmy amerických obyvatel.
 • 47:03 - 47:06
  A pak přidáme zbytek obou Amerik.
 • 47:06 - 47:10
  Teď krásně vidíme škálu od toho
  nejbohatšího člověka k tomu nejchudšímu.
 • 47:10 - 47:15
  Výška čáry pak ukazuje,
  kolik lidí má odpovídající příjem.
 • 47:15 - 47:19
  Pak přidáme Evropu...
 • 47:19 - 47:23
  a na ní potom Afriku.
 • 47:23 - 47:30
  Navrch přidáme kontinent
  s největším počtem obyvatel, Asii.
 • 47:30 - 47:36
  Vidíme, že svět měl v roce 1963 dva hrby.
 • 47:36 - 47:40
  První hrb jsou ti bohatí.
  Trochu to vypadá jako velbloud, že?
 • 47:40 - 47:44
  Tenhle hrb je tvořen především
  bohatými obyvateli Evropy a Amerik.
 • 47:44 - 47:49
  A druhý hrb jsou chudí Asiaté a Afričané.
 • 47:49 - 47:52
  A hranice extrémní chudoby byla tady.
 • 47:52 - 47:58
  Vidíte, kolik lidí bylo
  pod ní před padesáti lety?
 • 47:58 - 48:00
  Většina přitom bydlela v Asii.
 • 48:00 - 48:06
  Tehdy se říkalo, že Asie se z chudoby nikdy
  nevymaní, přesně jak se to říká dnes o Africe.
 • 48:06 - 48:08
  Jestlipak měli pravdu?
 • 48:08 - 48:09
  Pusťme si naši simulaci.
 • 48:10 - 48:15
  Nejdříve se spousta lidí do chudoby narodila,
  ale příjmy se v Asii začaly zvyšovat.
 • 48:15 - 48:19
  Jedna miliarda lidí se tak
  vymanila z extrémní chudoby.
 • 48:19 - 48:24
  Tvar našeho světa se změnil, z velblouda
  dvouhrbého se stal jednohrbý dromedár.
 • 48:24 - 48:27
  Svět se znovuzrodil jako dromedár!
 • 48:28 - 48:31
  Poměry mezi lidmi se změnily...
 • 48:31 - 48:36
  tady jsou bohatí,
  nejvíce lidí je ve středu...
 • 48:36 - 48:41
  a relativně mnohem méně
  lidí dnes žije v extrémní chudobě.
 • 48:41 - 48:46
  Ale nenechte se zmást, pořád se jedná
  o jednu miliardu extrémně chudých!
 • 48:47 - 48:53
  Nabízí se tak otázka: může se
  z extrémní chudoby vymanit Afrika...
 • 48:53 - 48:57
  a to včetně těch miliard Afričanů,
  kteří se teprve narodí?
 • 48:59 - 49:07
  Můj názor je ten, že je to nejen možné,
  ale dokonce pravděpodobné!
 • 49:07 - 49:12
  Bude to vyžadovat moudrá rozhodnutí
  a obrovské investice, ale může se to podařit.
 • 49:14 - 49:20
  Všechny země v Africe
  se nevyvíjí stejným tempem.
 • 49:20 - 49:24
  Některé se rozvíjejí prudce, jiné
  se zmítají v různých konfliktech.
 • 49:24 - 49:29
  Ale většina, tak jako Mozambik,
  zažívá stabilní pokrok.
 • 49:31 - 49:35
  Ale bude možné nakrmit všechny ty
  miliardy Afričanů, které se teprve narodí?
 • 49:35 - 49:42
  Ano, už dnes jsou s tím problémy,
  ale také v zemi dřímá ohromný potenciál.
 • 49:42 - 49:49
  Zemědělské výnosy v Africe jsou pouhými
  zlomky toho, čeho by se dalo dosáhnout...
 • 49:53 - 49:57
  s lepšími technologiemi, mechanizací
  a využitím řek k zavlažování.
 • 49:57 - 50:05
  Jednoho dne může i Afrika hučet kombajny
  a traktory sklízejícími úrodu pro miliardy.
 • 50:06 - 50:11
  A nemyslete si, že jsem jediný, kdo
  si myslí, že to Afrika může zvládnout.
 • 50:11 - 50:20
  OSN si dala nový oficiální cíl: do dvaceti
  let zcela vymýtit extrémní chudobu.
 • 50:21 - 50:27
  Všichni vědí, že je to cíl velice ambiciózní,
  ale já věřím, že ho lze splnit.
 • 50:28 - 50:30
  Představte si, kdyby tomu tak bylo.
 • 50:30 - 50:35
  Jak jsme si ukázali, bohatí bohatnou...
 • 50:35 - 50:41
  a středně bohatí také bohatnou.
  Jen ti nejchudší se nehýbají z místa.
 • 50:42 - 50:47
  Je to tady v extrémní chudobě, kde můžeme
  nalézt skoro všechnu negramotnost...
 • 50:47 - 50:51
  vysokou dětskou úmrtnost
  a vysokou porodnost.
 • 50:52 - 50:59
  Skoro jakoby se extrémní chudoba sama
  množila, pokud se ji nepodaří rychle ukončit.
 • 50:59 - 51:05
  Ale lidé jako Andre a Olivie tvrdě dřou,
  aby se z ní vymanili...
 • 51:05 - 51:11
  a pokud by jim jejich vlády a zbytek
  světa poskytly tu správnou pomoc...
 • 51:11 - 51:19
  vzdělání, lékařskou péči, očkování,
  silnice, elektřinu, antikoncepci...
 • 51:19 - 51:25
  pak by se jim to díky
  jejich vlastní píli podařilo.
 • 51:25 - 51:32
  No tak, běžte... to je ono... následujte
  Andreho a Olivii za tu proklatou hranici!
 • 51:32 - 51:37
  Stačilo by k tomu pár desetiletí? Ano!
 • 51:37 - 51:41
  Ale vymanit se z chudoby je jen začátek.
 • 51:41 - 51:46
  Lidí si chtějí svůj úděl stále zlepšovat.
 • 51:46 - 51:49
  Ale co to znamená?
  Jak vypadá lepší život?
 • 51:51 - 51:58
  Pro většinu lidí na světě je lepší život
  spojen s více elektrickými spotřebiči.
 • 51:58 - 52:07
  A to je problém. Spotřeba energie výrazně
  přispívá k hrozbě klimatických změn.
 • 52:07 - 52:12
  Osmdesát procent energie ve světě
  stále pochází z fosilních paliv.
 • 52:12 - 52:17
  Věda přitom ukazuje, že klima
  se může v budoucnu dramaticky změnit...
 • 52:17 - 52:25
  vinou oxidu uhličitého, který se uvolňuje
  při spalování fosilních paliv.
 • 52:26 - 52:31
  Neumím přesně popsat, jak nebezpečná
  může změna klimatu být.
 • 52:31 - 52:34
  Nejsem ani odborníkem na to,
  jak jí zabránit.
 • 52:35 - 52:42
  Co ale znám jsou čísla, která ukazují,
  kvůli komu emise oxidu uhličitého vznikají.
 • 52:42 - 52:45
  Vypadají takto.
 • 52:45 - 52:49
  Pamatujete si tu škálu od nejchudší
  miliardy lidí k nejbohatším?
 • 52:49 - 52:54
  Tu s těmi, kteří nemají na boty,
  až po ty, kteří létají letadlem?
 • 52:54 - 53:03
  Tento kruh znázorňuje celkovou světovou
  spotřebu fosilních paliv v jednom roce.
 • 53:03 - 53:05
  Fosilní paliva jsou uhlí,
  ropa a zemní plyn.
 • 53:05 - 53:09
  Tento kruh víceméně odpovídá
  i celkovým emisím oxidu uhličitého.
 • 53:09 - 53:13
  Kolik z něj připadá na nejbohatší miliardu?
 • 53:14 - 53:16
  Polovina.
 • 53:16 - 53:19
  A co další miliarda?
 • 53:19 - 53:21
  Polovina zbytku.
 • 53:21 - 53:24
  Asi už tušíte, kolik
  připadá na další miliardu.
 • 53:24 - 53:28
  Polovina zbytku. Ostatní pak
  nespotřebovávají skoro nic.
 • 53:28 - 53:38
  Z těchto hrubých čísel je vidět, že tři
  nejbohatší miliardy spotřebovávají...
 • 53:38 - 53:40
  většinu fosilních paliv.
  Jde o více než 85 %.
 • 53:40 - 53:48
  Spotřeba nejbohatší miliardy už neroste,
  ale není jisté, jestli bude klesat.
 • 53:48 - 53:53
  A bude to hospodářský růst
  dalších dvou miliard...
 • 53:53 - 53:57
  který potáhne spotřebu paliv
  a tedy i emisí oxidu uhličitého.
 • 53:58 - 54:03
  Ti nejchudší se přitom můžou vymanit
  z chudoby a přesedlat na motorky...
 • 54:03 - 54:08
  aniž by nějak zvlášť přispívali
  k emisím oxidu uhličitého.
 • 54:08 - 54:15
  A co se týče růstu populace, většina
  dodatečných miliard přibude v této skupině.
 • 54:15 - 54:20
  Ale když se zeptáte těch
  nejbohatších, nechápou to.
 • 54:20 - 54:25
  Ze své hory emisí se dívají
  na zbytek světa a říkají:
 • 54:25 - 54:30
  "Hej, vy tam, vy nemůžete žít
  jako my, tím byste zničili planetu."
 • 54:31 - 54:38
  Jako logičtější mi přijdou argumenty těch,
  kteří se na ty bohaté chtějí dotáhnout.
 • 54:38 - 54:43
  Ti říkají: "Co? Kdo jste, že nám
  říkáte, že nemůžeme žít jako vy?
 • 54:43 - 54:48
  Pokud chcete, abychom se uskrovnili,
  tak byste se nejdřív měli uskrovnit sami."
 • 54:50 - 54:56
  Na světě je spousta vymožeností, které
  mohou miliardám lidí usnadnit život.
 • 54:56 - 55:03
  Andreho dům a vesnice, podobně jako
  mnoho jiných, nemá ani přístup k elektřině.
 • 55:04 - 55:07
  Mozambik má obrovské zásoby uhlí
  a pokud on nebo jiná chudá země...
 • 55:07 - 55:14
  vybuduje uhelné elektrárny, aby měli lidé
  a továrny přístup k elektřině...
 • 55:14 - 55:20
  nemyslím si, že by kdokoli, kdo vypouští
  více emisí, měl mít právo jim to zakazovat.
 • 55:20 - 55:26
  Nyní vám položím dvě otázky, které často
  kladu svým švédským studentům.
 • 55:26 - 55:31
  První zní: kolik z vás
  letos neletělo letadlem?
 • 55:34 - 55:35
  Aha.
 • 55:35 - 55:40
  Docela hodně z vás se obejde bez létání.
  Další otázka zní takto:
 • 55:40 - 55:46
  Kolik z vás letos nepoužilo pračku
  a všechno své povlečení,
 • 55:46 - 55:49
  oblečení a prádlo jste prali v ruce?
 • 55:50 - 55:53
  Nikdo. Přesně jak jsem si myslel.
 • 55:53 - 55:59
  Všichni, kdo si to můžou dovolit, i extrémní
  ochránci přírody, používají pračku.
 • 56:00 - 56:03
  Já si pořád pamatuji den, kdy
  si naše rodina pořídila první pračku.
 • 56:04 - 56:07
  Bylo to prvního listopadu 1952.
 • 56:07 - 56:11
  Babička byla první, kdo
  pračku slavnostně naplnil.
 • 56:11 - 56:15
  Celý život předtím prala v ruce,
  a to pro devítičlennou rodinu.
 • 56:15 - 56:24
  Jak pračku naplnila, sedla si na židličku
  a sledovala celý ten hodinový prací program.
 • 56:24 - 56:26
  Byla z něj naprosto unesená.
 • 56:26 - 56:32
  I pro moji maminku znamenala pračka spoustu
  volného času, který mohla využít na jiné věci.
 • 56:32 - 56:37
  Mohla mi díky ní předčítat knížky.
  Kvůli tomu jsem se asi stal profesorem.
 • 56:37 - 56:41
  Není divu, že jsme dříve říkali:
  "děkujeme ocelárno...
 • 56:41 - 56:46
  děkujeme továrno na prací prášek,
  děkujeme elektrárno."
 • 56:48 - 56:50
  Dovolte mi jednu malou radu.
 • 56:50 - 56:57
  Až se budete zamýšlet nad tím,
  jak si náš svět stojí, co s námi bude...
 • 56:57 - 57:01
  mějte na paměti jednu věc: data.
 • 57:01 - 57:03
  Vycházejte z faktů.
 • 57:03 - 57:11
  Potom jasně uvidíte, jak si stojíme,
  čeho můžeme realisticky dosáhnout.
 • 57:12 - 57:16
  Hrozbě extrémní chudoby jsme
  začali úspěšně vzdorovat...
 • 57:16 - 57:21
  a poprvé v historii je v naší moci
  s ní jednou pro vždy skoncovat.
 • 57:23 - 57:27
  Hrozba populační exploze je
  ve skutečnosti už zažehnána...
 • 57:28 - 57:31
  protože počet dětí přestal růst.
 • 57:31 - 57:37
  A co se týče hrozby klimatických změn,
  můžeme se stále vyhnout tomu nejhoršímu.
 • 57:37 - 57:44
  Ale to si žádá, aby se ti nejbohatší,
  jak jen to bude možné...
 • 57:44 - 57:52
  snažili najít úroveň své spotřeby...
 • 57:52 - 57:58
  kterou může na konci století sdílet
  deset, jedenáct miliard lidí.
 • 57:58 - 58:01
  Nikdy jsem netvrdil, že jsem optimista.
 • 58:01 - 58:04
  Ale říkávám, že jsem posibilista,
  že ukazuji na možnosti.
 • 58:04 - 58:08
  A také rád říkám, že náš svět je na tom
  mnohem lépe, než si mnozí z vás myslíte.
 • 58:08 - 58:11
  Děkuji vám za pozornost!
Title:
DON'T PANIC — Hans Rosling ukazuje fakta o světové populaci
Description:

Don’t Panic je hodinový dokument produkovaný společností Wingspan Productions.
http://www.wingspanproductions.co.uk/

Použité vizualizace jsou založené na původních zdrojích Gapminderu, jejichž výčet lze nalézt zde:
http://www.gapminder.org/news/sources-for-data-shown-in-dont-panic/

LICENCE
Gapminder vlastní práva na výukové využití tohoto filmu. Dává jej přitom k dispozici i v podobě videosouboru, který lze dále šířit.

Sledováním nebo šířením tohoto filmu souhlasíte s následujícími podmínkami: http://goo.gl/s1yTUO

Ve zkratce: můžete si film stáhnout a ukázat jej pro výukové účely komukoli s výjimkou: a) komerčního využití, b) projekce ve Spojeném království, c) vysílání v zemích s vysokými příjmy (kam spadá i Česká republika).

Zašlete, prosím, zprávu o svém využití na info@gapminder.org, abychom mohli posoudit, zda-li bylo volné poskytnutí tohoto filmu smysluplné. Můžeme se vám i pokusit pomoct rozšířit vaši skvělou práci mezi ostatní!

Děkujeme!
:) Gapminder

more » « less
Video Language:
English
Duration:
58:51

Czech subtitles

Revisions Compare revisions