Return to Video

Sådan får du bedre politiske samtaler

 • 0:01 - 0:04
  Du fornemmer måske,
  som så mange andre,
 • 0:04 - 0:07
  at polariseringen øges,
 • 0:08 - 0:11
  at skellet mellem venstre og højre
 • 0:11 - 0:15
  er værre end nogensinde før.
 • 0:15 - 0:20
  Men bakkes din fornemmelse
  mon op af forskning.
 • 0:21 - 0:25
  I det store hele
  er svaret desværre ja.
 • 0:27 - 0:29
  Forskning viser,
 • 0:29 - 0:33
  at venstre- og højrefløjen er
  længere fra hinanden.
 • 0:33 - 0:38
  De forskanser sig i højere grad i
  ideologiske siloer,
 • 0:38 - 0:42
  konsumerer forskellige nyheder,
  taler kun med ligesindede
 • 0:42 - 0:46
  og vælger i højere grad at bo i
  forskellige dele af landet.
 • 0:47 - 0:50
  Og jeg tror,
  at det mest alarmerende af det hele
 • 0:50 - 0:54
  er, at se denne stigning af fjendskab
  på begge sider.
 • 0:54 - 0:56
  Liberale og konservative,
 • 0:56 - 0:58
  demokrater og republikanere,
 • 0:58 - 1:01
  de kan i højere grad
  bare ikke lide hinanden.
 • 1:02 - 1:04
  Det ses på mange forskellige måder.
 • 1:04 - 1:07
  De undgår venskaber og
  arrangementer med hinanden.
 • 1:07 - 1:11
  Sker det alligevel, finde de
  hinanden mindre tiltrækkende,
 • 1:11 - 1:14
  og de vil i mindre grad have
  at deres børn gifter sig med nogen,
 • 1:14 - 1:16
  som støtter det andet parti,
 • 1:16 - 1:18
  en særligt chokerende statistik.
 • 1:20 - 1:22
  jeg og de studerende, jeg arbejder med
 • 1:22 - 1:26
  taler om et socialt mønster --
 • 1:26 - 1:29
  Jeg er en filmnørd, og jeg tænker ofte,
 • 1:30 - 1:32
  hvad for en film er vi i dette mønster?
 • 1:33 - 1:36
  Hvilken film er vi i denne
  politiske polarisering?
 • 1:37 - 1:40
  Det kunne være en katastrofefilm.
 • 1:41 - 1:43
  Det virker som en katastrofe.
 • 1:43 - 1:45
  Det kunne være en krigsfilm.
 • 1:46 - 1:47
  Det passer også.
 • 1:47 - 1:51
  Men jeg tænker at vi er i
  en zombie-apokalypse-film.
 • 1:51 - 1:53
  (Latter)
 • 1:53 - 1:55
  I kender dem...
 • 1:55 - 1:58
  Der er folk der bevæger sig
  rundt i flokke,
 • 1:58 - 1:59
  tænker ikke selvstændigt,
 • 1:59 - 2:01
  er grebet af denne flokmentalitet,
 • 2:01 - 2:04
  prøver at sprede sygdommen
  og ødelægge samfundet.
 • 2:05 - 2:08
  Og du tænker sikkert, som jeg gør,
 • 2:08 - 2:11
  at du er den gode
  i denne zombie-apokalypse-film,
 • 2:11 - 2:15
  og alt det her had og polarisering
  skyldes andre mennesker,
 • 2:15 - 2:17
  for vi er Brad Pitt, ikke?
 • 2:18 - 2:21
  Fritænkende, retfærdige,
 • 2:21 - 2:23
  prøver bare at holde fast i det,
  vi har kært,
 • 2:23 - 2:27
  ikke soldater i zombie-hæren.
 • 2:27 - 2:28
  Ikke det.
 • 2:28 - 2:29
  Aldrig det.
 • 2:30 - 2:32
  Men her er pointen:
 • 2:32 - 2:34
  hvilken film tror I,
  at de tænker, de er med i?
 • 2:35 - 2:37
  Ikke sandt?
 • 2:37 - 2:39
  De mener helt sikkert,
  at de er heltene
 • 2:39 - 2:41
  i zombie-apokalypse-filmen. Ikke sandt?
 • 2:41 - 2:44
  at de er Brad Pitt,
 • 2:44 - 2:46
  og vi er zombierne.
 • 2:49 - 2:51
  Og hvordan ved vi,
  at de tager fejl?
 • 2:52 - 2:56
  Jeg tror vi alle har en andel i det her.
 • 2:56 - 2:59
  Og det gode er at vi kan
  være en del af løsningen.
 • 3:00 - 3:02
  Så hvad skal vi gøre?
 • 3:03 - 3:08
  Hvad kan vi gøre for at mindske
  polarisering i hverdagen?
 • 3:08 - 3:11
  Hvordan kontakter vi og
  kommunikerer med
 • 3:11 - 3:13
  vores politiske modparter?
 • 3:14 - 3:18
  Min kollega Matt Feinberg og jeg,
 • 3:18 - 3:20
  blev fascineret af
  netop de spørgsmål
 • 3:20 - 3:22
  og vi begyndte at undersøge emnet.
 • 3:23 - 3:26
  Og en af de første ting, vi opdagede,
 • 3:26 - 3:29
  som kan kaste lys over polarisering,
 • 3:29 - 3:31
  er, at forstå
 • 3:31 - 3:35
  at basis for det politiske skel
  findes i et dybere moralsk skel.
 • 3:35 - 3:40
  Et af de mest markante fund
  i den politiske psykologi-historie,
 • 3:40 - 3:44
  er identificeret
  af psykologerne
 • 3:44 - 3:45
  Jon Haidt og
  Jesse Graham.
 • 3:45 - 3:49
  Liberale og konservative
 • 3:49 - 3:50
  har forskellige værdier
 • 3:51 - 3:56
  For eksempel ser vi, at liberale
  ofte har værdier som lighed
 • 3:56 - 4:00
  og retfærdighed og omsorg
  og beskyttelse
 • 4:00 - 4:02
  i højere grad end konservative.
 • 4:02 - 4:07
  Og for konservative er det oftest
  loyalitet og patriotisme,
 • 4:07 - 4:11
  respekt for autoritet og moralsk renhed
 • 4:11 - 4:13
  i højere grad end liberale.
 • 4:14 - 4:18
  Og Matt og jeg tænkte, at dette
  moralske skel måske
 • 4:18 - 4:21
  kan vise hvordan
 • 4:21 - 4:23
  liberale og konservative
  taler med hinanden
 • 4:23 - 4:26
  og hvorfor de
  misforstår hinanden
 • 4:26 - 4:27
  når de taler.
 • 4:27 - 4:29
  Så vi lavede en undersøgelse
 • 4:29 - 4:32
  hvor vi rekrutterede liberale
 • 4:32 - 4:35
  til at skrive en tekst
 • 4:35 - 4:39
  som skulle overbevise en konservativ
  om at bifalde homovielse.
 • 4:40 - 4:43
  Resultatet viste at liberale havde tendens
  til at argumentere
 • 4:43 - 4:47
  med liberale moralske værdier
  som lighed og retfærdighed.
 • 4:47 - 4:49
  Så de skrev ting som,
 • 4:49 - 4:52
  "Alle skal have ret til at elske,
  hvem de har lyst,"
 • 4:52 - 4:55
  og "De" -- de Amerikanske homoseksuelle --
 • 4:55 - 4:58
  "fortjener de samme rettigheder,
  som andre amerikanere."
 • 4:58 - 5:02
  69 % af de liberale
 • 5:02 - 5:07
  brugte mindst een af de mere liberale
  moralværdier i deres tekst,
 • 5:07 - 5:11
  og kun 9% af de mere
  konservative moralske værdier,
 • 5:11 - 5:14
  selvom det var meningen de
  skulle overtale en konservativ.
 • 5:14 - 5:18
  Og i studiet af de konservatives
  overtalelsesevner
 • 5:19 - 5:21
  for at gøre engelsk til det officielle
  sprog i USA,
 • 5:21 - 5:24
  - en klassisk konservativ
  overbevisning -
 • 5:24 - 5:26
  viste det sig at de
  ikke var meget bedre.
 • 5:26 - 5:28
  59 % af dem fremlagde argumenter
 • 5:28 - 5:31
  fra mere konservative moralske værdier,
 • 5:31 - 5:33
  og kun 8% benyttede en
  liberalt værdisæt
 • 5:33 - 5:36
  på trods af at de skulle overbevise
  en liberal målgruppe.
 • 5:37 - 5:42
  Så, du kan godt se vi har et problem
  her, ikke?
 • 5:42 - 5:46
  Folks moralske værdier, er deres
  mest faste overbevisninger.
 • 5:46 - 5:49
  Folk er villige til at kæmpe og dø
  for deres værdier.
 • 5:50 - 5:52
  Hvorfor opgive det, bare
  for at blive enige med dig
 • 5:52 - 5:56
  om noget de ikke egentlig ikke
  ønsker at være enig med dig i?
 • 5:56 - 5:59
  Hvis appellen til din republikanske onkel
 • 5:59 - 6:02
  ikke bare skal ændre hans holdning
 • 6:02 - 6:04
  men også hans grundlæggende værdier
 • 6:04 - 6:05
  kommer du ikke særlig langt.
 • 6:06 - 6:07
  Så hvad ville virke bedre?
 • 6:08 - 6:12
  Altså, vi tror på en teknik vi kalder
  moralsk reframing
 • 6:13 - 6:15
  og vi har undersøgt det i en
  række eksperimenter.
 • 6:15 - 6:17
  I et af de her eksperimenter
 • 6:17 - 6:20
  rekrutterede vi liberale og konservative
  til en undersøgelse
 • 6:20 - 6:22
  hvor de skulle læse en af tre tekster
 • 6:22 - 6:25
  før en undersøgelse af deres
  holdning til miljø.
 • 6:26 - 6:27
  Og den første tekst
 • 6:27 - 6:31
  var relativt konventionel
  og pro-miljø
 • 6:31 - 6:35
  der brugte liberale værdier som
  omsorg og beskyttelse.
 • 6:35 - 6:37
  Der stod ting som,
  "Vi gør, på mange måder, stor skade
 • 6:37 - 6:40
  på de steder vi lever,"
 • 6:40 - 6:43
  og, "Det er essentielt at vi
  handler nu
 • 6:43 - 6:46
  for at forbygge fremtidig ødelæggelse
  af vores planet."
 • 6:47 - 6:49
  En anden gruppe deltagere
 • 6:49 - 6:51
  fik tildelt en meget anderledes tekst
 • 6:51 - 6:55
  som var designet til at tappe ind i
  den konservative værdi om moralsk renhed.
 • 6:56 - 6:58
  Det var også en pro-miljø tekst,
 • 6:58 - 7:00
  hvor der stod ting som,
 • 7:00 - 7:04
  "At holde vores skove, drikkevand og
  luft ren er af afgørende betydning."
 • 7:05 - 7:06
  "Vi burde betragte forureningen
 • 7:07 - 7:09
  af de steder vi bor, som ulækker."
 • 7:09 - 7:11
  Og "Reduceringen af forurening kan
  hjælpe os med at bevare
 • 7:11 - 7:14
  det smukke og renheden i
  de steder vi bor."
 • 7:16 - 7:17
  Den 3. gruppe
 • 7:17 - 7:20
  skulle læse en ikke-politisk tekst.
 • 7:20 - 7:22
  En baseline-gruppe
  der skulle give et udgangspunkt.
 • 7:22 - 7:24
  Da vi testede folks holdninger
 • 7:24 - 7:26
  efter læsning
  af teksterne
 • 7:26 - 7:29
  gik de liberale meget
  op i miljø,
 • 7:29 - 7:32
  uanset hvad de havde læst.
 • 7:32 - 7:35
  Liberale går virkelig ind
  for miljøbeskyttelse.
 • 7:35 - 7:37
  Konservative derimod,
 • 7:37 - 7:41
  støttede i langt højere grad en
  progressiv miljøpolitik
 • 7:41 - 7:43
  hvis de læste teksten
 • 7:43 - 7:45
  der agiterede med moralsk renhed,
 • 7:45 - 7:47
  end hvis de læste en
  af de to andre tekster
 • 7:48 - 7:51
  Vi fandt oven i købet,
  at disse konservative
 • 7:51 - 7:55
  var mere tilbøjelige til at
  tro på global opvarmning
 • 7:55 - 7:56
  og bekymre sig om det
 • 7:56 - 7:59
  selvom teksten slet ikke omtalte
  global opvarming.
 • 7:59 - 8:02
  Det er bare relateret til miljøproblemer.
 • 8:02 - 8:05
  Men så robust var
  den morale reframing.
 • 8:06 - 8:10
  Og vi har undersøgt dette på en række
  forskellige politiske emner.
 • 8:10 - 8:13
  Så hvis du vil bevæge konservative
 • 8:13 - 8:17
  på emner som homovielse eller
  national sygeforsikring,
 • 8:17 - 8:20
  hjælper det at binde liberale politiske
  emner til konservative værdier
 • 8:20 - 8:23
  som patriotisme og moralsk renhed.
 • 8:24 - 8:26
  Vi har også undersøgt det modsatte
 • 8:26 - 8:30
  Hvis du vil flytte liberale til højre på
  de konservative politiske emner
 • 8:30 - 8:34
  som militærudgifter og engelsk
  som officielt sprog i USA,
 • 8:34 - 8:36
  vil du være mere overbevisende
 • 8:36 - 8:39
  hvis du binder konservative politikker til
  liberale moralske værdier
 • 8:39 - 8:41
  som lighed og retfærdighed.
 • 8:43 - 8:45
  Alle disse undersøgelser har samme
  klare besked:
 • 8:46 - 8:48
  Hvis du vil overbevise nogen,
 • 8:48 - 8:52
  hjælper det at binde det op på
  deres moralske værdier.
 • 8:54 - 8:56
  Og når du siger det sådan
 • 8:56 - 8:57
  virker det ret åbenlyst. Ikke?
 • 8:57 - 8:59
  Som f.eks. hvorfor vi her i aften?
 • 8:59 - 9:00
  Hvorfor --
 • 9:00 - 9:02
  (Latter)
 • 9:02 - 9:04
  Det er utroligt intuitivt.
 • 9:05 - 9:09
  Og alligevel er det
  utroligt svært at gøre.
 • 9:09 - 9:13
  Når vi forsøger at overbevise
  nogen om en politisk holdning,
 • 9:13 - 9:15
  taler vi, som om vi taler til et spejl.
 • 9:15 - 9:20
  Vi overtaler ikke så meget, som vi
  udøver vores egne årsager
 • 9:20 - 9:23
  til hvorfor vi tror på en slags
  politisk overbevisning.
 • 9:23 - 9:28
  Mens vi designede vores
  "reframed" argumenter, sagde vi
 • 9:28 - 9:30
  "Empati og respekt,
  empati og respekt."
 • 9:31 - 9:32
  Og hvis du kan gøre det,
 • 9:33 - 9:34
  kan du få kontakt
 • 9:34 - 9:37
  og du kan måske overbevise
  nogen i dette land.
 • 9:38 - 9:40
  Så hvis vi igen tænker på
 • 9:40 - 9:42
  hvilken film vi er i,
 • 9:43 - 9:45
  måske blev jeg revet med før.
 • 9:45 - 9:47
  Måske er det ikke en zombie film.
 • 9:48 - 9:49
  Måske er det en
  betjent-makkerpar film.
 • 9:50 - 9:52
  (Latter)
 • 9:52 - 9:54
  Prøv nu bare at gå med på den...
 • 9:54 - 9:56
  (Latter)
 • 9:56 - 9:59
  Du ved hvilken slags:
  En hvid betjent og en sort betjent,
 • 9:59 - 10:01
  eller måske en rodet betjent og en
  organiseret betjent.
 • 10:01 - 10:03
  Hvad end det er, så kan de ikke sammen
 • 10:03 - 10:05
  fordi de er forskellige.
 • 10:06 - 10:09
  Men til slut, når de lærer at
  samarbejde,
 • 10:09 - 10:11
  føler de en solidaritet,
 • 10:11 - 10:14
  som er større på grund af den
  afgrund de krydsede. Ikke?
 • 10:15 - 10:17
  Og husk at i de film,
 • 10:17 - 10:20
  er det oftest værst i anden akt
 • 10:20 - 10:23
  når vores to hovedpersoner
  er længst væk fra hinanden.
 • 10:23 - 10:26
  Det er måske der vi er
  lige nu her i landet,
 • 10:26 - 10:28
  sent i anden akt af en
  betjent-makkerpar film --
 • 10:28 - 10:31
  (Latter)
 • 10:31 - 10:34
  langt fra hinanden, men ved at
  finde sammen igen.
 • 10:35 - 10:37
  Det lyder godt,
 • 10:37 - 10:39
  men hvis det skal ske,
 • 10:39 - 10:42
  tror jeg at ansvaret starter med os.
 • 10:43 - 10:45
  Så min opfordring til Jer er:
 • 10:45 - 10:47
  Lad os samle dette land igen.
 • 10:49 - 10:52
  Lad os gøre det på
  trods af politikerne
 • 10:52 - 10:55
  og medierne, Facebook og Twitter
 • 10:55 - 10:57
  og kongres gerrymandering
 • 10:57 - 10:59
  og alt det der skiller os.
 • 11:00 - 11:03
  Lad os gøre det, fordi det er rigtigt.
 • 11:04 - 11:08
  Og lad os gøre det fordi
  dette had og den foragt,
 • 11:08 - 11:11
  der flyder gennem os hver dag,
 • 11:11 - 11:15
  er grim og korrumperende
 • 11:15 - 11:18
  og truer samfundets grundpiller.
 • 11:20 - 11:23
  Vi skylder det til hinanden og vores land
 • 11:23 - 11:25
  at række ud og prøve at skabe kontakt.
 • 11:26 - 11:29
  Vi har ikke råd til at hade dem længere,
 • 11:30 - 11:32
  og vi har ikke råd til at
  lade dem hade os.
 • 11:34 - 11:35
  Empati og respekt.
 • 11:36 - 11:37
  Empati og respekt.
 • 11:38 - 11:42
  Det er det mindste vi kan
  byde vores medborgere.
 • 11:42 - 11:44
  Tak.
 • 11:44 - 11:48
  (Bifald)
Title:
Sådan får du bedre politiske samtaler
Speaker:
Robb Willer
Description:

Robb Willer undersøger de energier der samler eller skiller os. Som social psykolog undersøger han hvordan moralske værdier -- en typisk kilde til adskillelse -- kan føre folk sammen. Willer deler en overbevisende indsigt i hvordan vi bygger bro mellem ideologier, og giver os intuitive råd om hvordan vi kan være mere overbevisende, når vi taler politik.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
12:01

Danish subtitles

Revisions