Return to Video

ประวัติศาสตร์ฉบับย่อของอาณาจักรแรกของโลก - โซรายา ฟิลด์ ฟิออริโอ

 • 0:08 - 0:13
  ประวัติศาสตร์ของอาณาจักรที่ถือกำเนิดขึ้น
  ในบริเวณอันแสนร้อนและแห้งแล้ง
 • 0:13 - 0:19
  ปราศจากน้ำฝนสำหรับพืชพันธุ์
  ปราศจากต้นไม้และหินสำหรับก่อสร้าง
 • 0:19 - 0:24
  แม้จะมีข้อจำกัดมากมาย เหล่าผู้ตั้งถิ่นฐาน
  ต่างได้สร้างเมืองแรกๆ ของโลกในบริเวณนี้
 • 0:24 - 0:28
  เมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันน่าทึ่ง
  พร้อมด้วยจำนวนประชากรมหาศาล
 • 0:28 - 0:33
  และพวกเขาสร้างทุกสิ่งขึ้นมาจากโคลน
 • 0:33 - 0:36
  ชาวสุเมอร์เคยครอบครองบริเวณทางใต้
  ของดินแดนที่เป็นประเทศอิรักในปัจจุบัน
 • 0:36 - 0:39
  หรือดินแดนเมโสโปเตเมีย
 • 0:39 - 0:42
  เมโสโปเตเมีย แปลว่า "ระหว่างสองแม่น้ำ"
 • 0:42 - 0:45
  แม่น้ำไทกริส และ แม่น้ำยูเฟรติส
 • 0:45 - 0:52
  5,000 ปีก่อนคริสตกาล ชาวสุเมเรียนกลุ่มแรก
  ได้สร้างคลองชลประทาน เขื่อน อ่างเก็บน้ำ
 • 0:52 - 0:58
  เพื่อทื่จะนำน้ำจากแม่น้ำมาทำการเกษตร
  ในบริเวณที่เคยแห้งผาก
 • 0:58 - 1:03
  ชุมชนเกษตรกรรมเช่นนี้
  ได้กระจายตัวอย่างช้าๆ ไปทั่วโลก
 • 1:03 - 1:07
  แต่ชาวสุเมเรียนนั้นเป็นพวกแรก
  ที่ยกระดับชุมชนของตนไปอีกขั้นหนึ่ง
 • 1:07 - 1:09
  โดยใช้ก้อนอิฐที่ทำจากโคลนแม่น้ำ
 • 1:09 - 1:13
  พวกเขาได้เริ่มก่อสร้างอาคารหลายชั้น
  ที่ใช้เป็นบ้านพักอาศัยหรือวัดวาอาราม
 • 1:13 - 1:15
  พวกเขาได้คิดค้นล้อขึ้น
 • 1:15 - 1:19
  จานหมุนของช่างปั้นที่จะเปลี่ยนโคลน
  ให้กลายเป็นข้าวของเครื่องมือเครื่องใช้
 • 1:20 - 1:24
  ก้อนอิฐจากโคลนเหล่านั้นเป็นรากฐาน
  ของการก่อร่างสร้างตัวของเมืองแรกๆ ของโลก
 • 1:24 - 1:28
  ในช่วง 4,500 ปีก่อนคริสตกาล
 • 1:28 - 1:32
  นักบวชทั้งบุรุษและสตรีนั้น
  จะมีสถานะอยู่ขั้นบนสุดของบันไดสังคม
 • 1:32 - 1:34
  และถูกจัดว่าเป็นพวกชนชั้นสูง
 • 1:34 - 1:40
  พ่อค้า ช่างฝีมือ เกษตรกร และทาส
  อยู่ในตำแหน่งที่ลดหลั่นกันลงมาในสังคม
 • 1:40 - 1:44
  อาณาจักรสุเมเรียน
  ถูกจัดว่าเป็นนครรัฐที่โดดเด่น
 • 1:44 - 1:47
  ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เหมือนรัฐประชาชาติเล็กๆ
 • 1:47 - 1:50
  สังคมถูกเชื่อมโยงกันอย่างหลวมๆ
  ด้วยภาษาและความเชื่อทางจิตวิญญาณ
 • 1:50 - 1:53
  แต่ยังขาดอำนาจศูนย์กลาง
 • 1:53 - 1:57
  เมืองแรกๆ ที่เกิดขึ้นมีชื่อว่า
  อูรุค อูร์ และ อิริดู
 • 1:57 - 2:00
  และต่อมาก็กลายเป็นหลายสิบเมือง
 • 2:00 - 2:05
  แต่ละเมืองจะมีกษัตริย์
  ที่ทำหน้าที่กึ่งพระกึ่งผู้ปกครอง
 • 2:05 - 2:09
  และในบางครั้งพวกเขาก็ต่อสู้กันเอง
  เพื่อขยายดินแดน
 • 2:09 - 2:15
  แต่ละเมืองนั้นได้ถูกอุทิศให้แด่เทพอุปถัมภ์
  ซึ่งจะถูกเล่าขานว่าเป็นผู้สร้างเมือง
 • 2:15 - 2:20
  สิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุด
  ของเมืองคืออารามแห่งเทพอุปถัมภ์ประจำเมือง
 • 2:20 - 2:24
  ซิกกูแรต อารามที่ถูกออกแบบให้
  มีรูปทรงแบบปิรามิดขั้นบันได
 • 2:24 - 2:30
  ราว 3,200 ปีก่อนคริสตกาล
  ชาวสุเมเรียนได้เริ่มขยายอิทธิพลของตน
 • 2:30 - 2:34
  จานหมุนของช่างปั้นได้ถูกเปลี่ยนให้ไปอยู่
  บนรถม้าศึกและเกวียนสินค้า
 • 2:34 - 2:38
  พวกเขาสร้างเรือจากต้นกก
  และใบของต้นอินทผลัม
 • 2:38 - 2:43
  และขึงใบเรือด้วยผ้าลินินที่พาเรือของพวกเขา
  เดินทางระยะไกลทั้งในแม่น้ำและทะเล
 • 2:43 - 2:47
  เพื่อค้นหาสินค้าที่ขาดแคลน
  พวกเขาได้สร้างเครือข่ายการค้าขึ้น
 • 2:47 - 2:51
  กับอาณาจักรที่กำลังเติบโต
  เช่น อียิปต์ อนาโตเลีย และเอธิโอเปีย
 • 2:51 - 2:57
  พวกเขานำเข้าทองคำ แร่เงิน
  หินลาปิซลาซูรี่ และไม้จำพวกสน
 • 2:58 - 3:00
  การค้านั้นไม่น่าจะเป็นแรงผลักดันหลัก
 • 3:00 - 3:04
  สำหรับการคิดค้นระบบการเขียนระแบบแรกของโลก
 • 3:04 - 3:07
  แต่มันเริ่มจากระบบการทำบัญชี
  ของพ่อค้าชาวสุเมเรียน
 • 3:07 - 3:10
  ที่ทำธุรกิจกับพ่อค้าต่างชาติ
 • 3:10 - 3:14
  หลังจากผ่านมาไม่กี่ร้อยปี
  ระบบรูปสัญลักษณ์แรกๆ
 • 3:14 - 3:17
  ที่ถูกเรียกว่า คูนิฟอร์ม
  ก็ได้กลายเป็นภาษาเขียน
 • 3:17 - 3:20
  ชาวสุเมเรียนได้ร่าง
  กฎหมายลายลักษ์อักษรฉบับแรกๆ ขึ้น
 • 3:20 - 3:25
  และได้สร้างระบบโรงเรียนที่ถูกออกแบบ
  ให้สอนงานช่างฝีมือและงานเขียน
 • 3:25 - 3:31
  ทั้งยังคิดค้นนวัตกรรมที่ไม่น่าตื่นเต้น
  สักเท่าไหร่ เช่นระบบราชการและระบบภาษี
 • 3:31 - 3:35
  ในโรงเรียน อาลักษณ์ทั้งหลาย
  ต่างเรียนตั้งแต่เช้ายันค่ำ
 • 3:35 - 3:38
  ตั้งแต่เป็นเด็กเล็กจนกระทั่งโตเป็นผู้ใหญ่
 • 3:38 - 3:42
  พวกเขาเรียนการบัญชี คณิตศาสตร์
  และคัดลอกงานวรรณกรรมต่างๆ เช่น
 • 3:42 - 3:47
  บทเพลงสวด ตำนาน ภาษิต
  นิทานเกี่ยวกับสัตว์ มนต์คาถา
 • 3:47 - 3:51
  และมหากาพย์เรื่องแรกๆ บนแผ่นดินเหนียว
 • 3:51 - 3:54
  แผ่นดินเหนียวเหล่านั้นบางแผ่น
  เล่าเรื่องราวของ กิลกาเมช
 • 3:54 - 4:00
  กษัตริย์แห่งอูรุค
  ผู้เป็นที่ถูกกล่าวถึงในตำนานปรัมปรา
 • 4:00 - 4:06
  แต่เมื่อ 3,000 ปีก่อนคริสตกาล
  สุเมอร์ก็ไม่ใช่อาณาจักรเดียวในบริเวณนั้น
 • 4:06 - 4:08
  หรือแม้กระทั่งในทั้งดินแดนเมโสโปเตเมีย
 • 4:08 - 4:14
  คลื่นของชนเผ่าเร่ร่อนถาโถมเข้ามา
  ทั้งจากทางเหนือและจากทางตะวันออก
 • 4:14 - 4:18
  ผู้มาใหม่บางกลุ่มต่างรับเอาการใช้ชีวิต
  แบบชาวสุเมเรียนมาปรับใช้
 • 4:18 - 4:22
  และใช้อักษรคูนิฟอร์ม
  ในการสื่อสารภาษาของพวกเขา
 • 4:22 - 4:29
  2,300 ปีก่อนคริสตกาล ซาร์กอน
  กษัตริย์อัคคาเดียน ได้พิชิตนครรัฐสุเมเรียน
 • 4:29 - 4:32
  แต่ซาร์กอนนั้นเคารพวัฒนธรรมสุเมเรียน
 • 4:32 - 4:37
  จึงทำให้ทั้งอัคคาเดียนและสุเมเรียน
  ดำรงอยู่ด้วยกันเป็นเวลาหลายศตวรรษ
 • 4:37 - 4:41
  ผู้บุกรุกอื่นๆ นั้นพุ่งเป้า
  ไปที่การปล้นสะดมและการทำลายล้าง
 • 4:41 - 4:44
  ถึงแม้ว่าวัฒนธรรมสุเมเรียนจะกระจายออกไป
 • 4:44 - 4:52
  การบุกรุกและฆ่าอย่างเหี้ยมโหด
  ก็ยังคงดำเนินต่อไปจน 1,750 ปีก่อนคริสตกาล
 • 4:52 - 4:56
  ภายหลัง ชาวสุเมอร์ก็ได้หายสาบสูญไป
  หายไปในความแห้งแล้งของทะเลทราย
 • 4:56 - 5:00
  จนได้รับการค้นพบในศตวรรษที่ 19
 • 5:00 - 5:04
  แต่วัฒนธรรมสุเมเรียนนั้นยังคงอยู่
  ต่อมาอีกหลายพันปี
 • 5:04 - 5:09
  จากการส่งผ่านชาวอัคคาเดียน
  อัสซีเรียน และชาวบาบีโลเนียน
 • 5:09 - 5:13
  หลังจากนั้นชาวบาบิโลเนียนก็ได้ส่งต่อ
  นวัตกรรมและจารีตของชาวสุเมเรียน
 • 5:13 - 5:17
  ให้กับวัฒนธรรมของชาวฮิบรู กรีกและโรมัน
 • 5:17 - 5:19
  ซึ่งบางอย่างก็ยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้
Title:
ประวัติศาสตร์ฉบับย่อของอาณาจักรแรกของโลก - โซรายา ฟิลด์ ฟิออริโอ
Speaker:
โซรายา ฟิลด์ ฟิออริโอ
Description:

ประวัติศาสตร์ของอาณาจักรแรกของโลกนั้นกำเนิดขึ้นบนบริเวณที่ร้อนและแห้งแล้ง ปราศจากน้ำฝนสำหรับการปลูกพืชผัก ปราศจากต้นไม้หรือหินสำหรับการก่อสร้าง อย่างไรก็ตามผู้ตั้งถื่นฐานนั้นได้ร่วมกันก่อสร้างเมืองแห่งแรกของโลกที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันน่าทึ่งและประชากรจำนวนมาก ทุกอย่างนี้สร้างขึ้นจากโคลน! โซรายา ฟิลด์ ฟิออริโอ จะมาอธิบายถึงการก่อร่างสร้างตัวและการล่มสลายของอาณาจักรสุเมเรียน

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TED-Ed
Duration:
05:21
Sakunphat Jirawuthitanant approved Thai subtitles for The rise and fall of history's first empire
Sakunphat Jirawuthitanant accepted Thai subtitles for The rise and fall of history's first empire
Sakunphat Jirawuthitanant edited Thai subtitles for The rise and fall of history's first empire
Pattara Jermsawat edited Thai subtitles for The rise and fall of history's first empire
Pattara Jermsawat edited Thai subtitles for The rise and fall of history's first empire
Pattara Jermsawat edited Thai subtitles for The rise and fall of history's first empire
Pattara Jermsawat edited Thai subtitles for The rise and fall of history's first empire

Thai subtitles

Revisions