Return to Video

Patricia Kuhl: Spädbarns språkliga begåvning

 • 0:00 - 0:03
  Jag vill att ni tittar på det här barnet.
 • 0:03 - 0:06
  Ni dras till hennes ögon
 • 0:06 - 0:09
  och huden som ni älskar att röra vid.
 • 0:09 - 0:12
  Men idag ska jag tala om något som ni inte kan se,
 • 0:12 - 0:15
  det som händer i hennes lilla hjärna.
 • 0:16 - 0:18
  Neurovetenskapens moderna verktyg
 • 0:18 - 0:21
  visar oss att det som pågår där uppe
 • 0:21 - 0:24
  inte är något mindre än raketfysik.
 • 0:24 - 0:26
  Och det vi lär oss
 • 0:26 - 0:28
  kommer att klargöra för oss
 • 0:28 - 0:31
  vad romantiska författare och poeter
 • 0:31 - 0:34
  har beskrivit som den "himmelska öppenheten"
 • 0:34 - 0:36
  hos ett barns sinne.
 • 0:36 - 0:38
  Det vi ser här
 • 0:38 - 0:40
  är en mamma i Indien,
 • 0:40 - 0:42
  hon talar Koro,
 • 0:42 - 0:44
  som är ett nyupptäckt språk.
 • 0:44 - 0:46
  Hon pratar med sitt barn.
 • 0:46 - 0:48
  Det den här mamman --
 • 0:48 - 0:51
  och de 800 personer i världen som talar Koro --
 • 0:51 - 0:54
  förstår, är att för att bevara sitt språk,
 • 0:54 - 0:57
  måste de prata med sina barn på det.
 • 0:57 - 1:00
  Och där finns en kritisk gåta.
 • 1:00 - 1:02
  Varför är det så att man inte kan bevara ett språk
 • 1:02 - 1:05
  genom att tala det till dig och mig, till de vuxna?
 • 1:05 - 1:08
  Det har med hjärnan att göra.
 • 1:08 - 1:10
  Det vi ser här
 • 1:10 - 1:13
  är att det finns en kritisk inlärningsperiod för språk.
 • 1:13 - 1:16
  Man läser detta på så vis att din ålder är på den horisontella axeln
 • 1:16 - 1:19
  (Skratt)
 • 1:19 - 1:21
  Och på den vertikala axeln
 • 1:21 - 1:23
  ser du din förmåga att ta in ett andra språk.
 • 1:23 - 1:25
  Spädbarn och barn är genier
 • 1:25 - 1:27
  tills de fyller sju,
 • 1:27 - 1:30
  sedan sjunker det systematiskt.
 • 1:30 - 1:32
  Efter puberteten trillar vi ur diagrammet.
 • 1:32 - 1:35
  Inga vetenskapsmän ifrågasätter den här kurvan
 • 1:35 - 1:37
  men laboratorier över hela världen
 • 1:37 - 1:40
  försöker lista ut varför det funkar på det här viset.
 • 1:40 - 1:42
  Arbetet i mitt labb är fokuserat
 • 1:42 - 1:44
  på den första kritiska utvecklingsperioden --
 • 1:44 - 1:46
  och det är den period då
 • 1:46 - 1:49
  spädbarn försöker bemästra de ljud som används i deras språk.
 • 1:49 - 1:52
  Vi tror att vi, genom att studera inlärningen av ljud,
 • 1:52 - 1:54
  kommer att ha en modell för resten av språket,
 • 1:54 - 1:57
  och kanske för andra kritiska perioder under barndomen
 • 1:57 - 1:59
  när det gäller social, känslomässig
 • 1:59 - 2:01
  och kognitiv utveckling.
 • 2:01 - 2:03
  Så vi har studerat dessa spädbarn
 • 2:03 - 2:05
  med hjälp av en teknik som vi använder över hela världen
 • 2:05 - 2:07
  med ljud från alla språk.
 • 2:07 - 2:09
  Spädbarnet sitter i förälderns knä,
 • 2:09 - 2:11
  och vi lär dem att vända på huvudet när ett ljud förändras --
 • 2:11 - 2:13
  till exempel från "ah" till "ii"
 • 2:13 - 2:15
  Om de gör detta i rätt tid,
 • 2:15 - 2:17
  lyser den svarta asken upp
 • 2:17 - 2:19
  och en panda slår på en trumma.
 • 2:19 - 2:21
  En sexmånaders älskar den här uppgiften
 • 2:21 - 2:23
  Vad har vi lärt oss?
 • 2:23 - 2:25
  Att spädbarn över hela världen
 • 2:25 - 2:27
  är vad jag brukar beskriva som
 • 2:27 - 2:29
  världsmedborgare;
 • 2:29 - 2:32
  De kan urskilja alla ljud i alla språk,
 • 2:32 - 2:35
  oavsett vilket land vi testar och vilket språk vi använder.
 • 2:35 - 2:38
  Och det är anmärkningsvärt för du och jag kan inte göra det.
 • 2:38 - 2:40
  Vi är kulturbundna lyssnare.
 • 2:40 - 2:42
  Vi kan urskilja ljud i vårt eget språk,
 • 2:42 - 2:44
  men inte ljud i främmande språk.
 • 2:44 - 2:46
  Så frågan uppkommer,
 • 2:46 - 2:48
  när blir dessa världsmedborgare
 • 2:48 - 2:51
  de språkstyrda lyssnare som vi är?
 • 2:51 - 2:54
  Svaret är: innan deras första födelsedag.
 • 2:54 - 2:57
  Det ni ser här är resultatet av huvudvändningsuppgiften
 • 2:57 - 2:59
  för spädbarn testade i Tokyo och i USA,
 • 2:59 - 3:01
  här i Seattle,
 • 3:01 - 3:03
  när de lyssnade på "ra" och "la" --
 • 3:03 - 3:06
  ljud som är viktiga i engelskan, men inte i japanskan.
 • 3:06 - 3:09
  Vid sex till åtta månaders ålder är barnen helt likvärdiga.
 • 3:09 - 3:12
  Två månader senare händer något otroligt.
 • 3:12 - 3:14
  Spädbarnen i USA blir mycket bättre,
 • 3:14 - 3:16
  och spädbarnen i Japan blir mycket sämre,
 • 3:16 - 3:18
  men båda grupperna av spädbarn
 • 3:18 - 3:21
  förbereder sig för exakt det språk som de kommer att lära sig.
 • 3:21 - 3:24
  Så frågan är, vad är det som händer
 • 3:24 - 3:26
  under denna kritiska tvåmånadersperiod?
 • 3:26 - 3:28
  Det är den perioden då ljud utvecklas,
 • 3:28 - 3:30
  men vad är det som händer där uppe?
 • 3:30 - 3:32
  Två saker händer.
 • 3:32 - 3:35
  Den första är att barnen lyssnar medvetet på oss,
 • 3:35 - 3:38
  och de för statistik medan de lyssnar på hur vi pratar --
 • 3:38 - 3:40
  de för statistik.
 • 3:40 - 3:43
  Lyssna på två mödrar som pratar mammiska --
 • 3:43 - 3:46
  det universella språk vi använder när vi talar till barn --
 • 3:46 - 3:49
  först på engelska, sedan på japanska.
 • 3:49 - 3:52
  (Video) Engelsk mamma: Åh, jag älskar dina stora blå ögon --
 • 3:52 - 3:55
  så söta och fina.
 • 3:56 - 4:02
  Japansk mamma: [japanska]
 • 4:02 - 4:04
  Patricia Kuhl: När talet utvecklas,
 • 4:04 - 4:06
  när barn lyssnar,
 • 4:06 - 4:08
  så för de statistik
 • 4:08 - 4:11
  över det språk de hör.
 • 4:11 - 4:14
  Och spridningen ökar.
 • 4:14 - 4:16
  Det vi har lärt oss
 • 4:16 - 4:19
  är att spädbarn är känsliga för statistiken,
 • 4:19 - 4:22
  och att statistiken för japanska och engelska är väldigt olika.
 • 4:22 - 4:25
  Engelskan har många R och L
 • 4:25 - 4:27
  visar spridningen.
 • 4:27 - 4:29
  Och spridningen inom japanskan är helt annorlunda,
 • 4:29 - 4:32
  där ser vi en grupp av mellanljud,
 • 4:32 - 4:35
  som är kända som japanska R.
 • 4:35 - 4:37
  Så spädbarnen suger upp
 • 4:37 - 4:39
  språkets statistik
 • 4:39 - 4:41
  och det förändrar deras hjärnor;
 • 4:41 - 4:43
  förändrar dem från att vara världsmedborgare
 • 4:43 - 4:46
  till att bli de kulturbundna lyssnare som vi är.
 • 4:46 - 4:48
  Men vi vuxna
 • 4:48 - 4:50
  suger inte upp den där statistiken längre.
 • 4:50 - 4:53
  Vi styrs av de minnesbilder
 • 4:53 - 4:56
  som formats tidigt i vår utveckling.
 • 4:56 - 4:58
  Så det vi ser här
 • 4:58 - 5:01
  förändrar vår modell av vad den kritiska perioden handlar om.
 • 5:01 - 5:04
  Vi argumenterar detta från en matematisk ståndpunkt
 • 5:04 - 5:07
  att språkinlärningen kan bli långsammare
 • 5:07 - 5:09
  när spridningen stabiliseras.
 • 5:09 - 5:12
  Detta väcker en mängd frågor när det gäller tvåspråkiga personer.
 • 5:12 - 5:16
  Tvåspråkiga måste hålla ordning på två statistik-set samtidigt
 • 5:16 - 5:19
  och växla mellan dem,
 • 5:19 - 5:21
  beroende på vem de pratar med.
 • 5:21 - 5:23
  Så vi frågade oss själva,
 • 5:23 - 5:26
  kan spädbarn ta in statistik för ett helt nytt språk?
 • 5:26 - 5:28
  Vi testade detta genom att exponera amerikanska spädbarn
 • 5:28 - 5:30
  som aldrig hört ett andra språk
 • 5:30 - 5:33
  för mandarin för första gången under den kritiska perioden.
 • 5:33 - 5:35
  Vi visste att när enspråkiga testades på
 • 5:35 - 5:38
  mandarinljud i Taipei och i Seattle,
 • 5:38 - 5:40
  så visade de samma mönster.
 • 5:40 - 5:42
  Vid sex till åtta månader är de helt likvärdiga.
 • 5:42 - 5:45
  Två månader senare händer något otroligt.
 • 5:45 - 5:48
  Men de taiwanesiska spädbarnen blir bättre, inte de amerikanska.
 • 5:48 - 5:51
  Så det vi gjorde var att exponera de amerikanska spädbarnen
 • 5:51 - 5:53
  för mandarin.
 • 5:53 - 5:56
  Det var som att ha mandarintalande släktingar på besök i en månad
 • 5:56 - 5:58
  som bor i ditt hus
 • 5:58 - 6:00
  och talar till barnet vid 12 tillfällen.
 • 6:00 - 6:02
  Så här såg det ut i laboratoriet.
 • 6:02 - 6:24
  (Video) Mandarintalande: [Mandarin]
 • 6:24 - 6:26
  PK: Så vad har vi gjort med deras små hjärnor?
 • 6:26 - 6:29
  (Skratt)
 • 6:29 - 6:31
  Vi använde en kontrollgrupp
 • 6:31 - 6:33
  för att vara säkra på att det inte bara är själva laboratoriemiljön
 • 6:33 - 6:35
  som förbättrar mandarinkunskaperna.
 • 6:35 - 6:37
  Så en grupp spädbarn kom in och lyssnade på engelska.
 • 6:37 - 6:39
  Vi kan se i den här grafen
 • 6:39 - 6:41
  att exponering för engelska inte förbättrade deras mandarin.
 • 6:41 - 6:43
  Men se vad som hände med de spädbarn
 • 6:43 - 6:45
  som exponerades för mandarin vid 12 tillfällen.
 • 6:45 - 6:47
  De var lika bra som de taiwanesiska spädbarnen
 • 6:47 - 6:50
  som lyssnat till språket under 10 och en halv månad.
 • 6:50 - 6:52
  Det detta visade
 • 6:52 - 6:54
  är att barn för statistik över ett nytt språk.
 • 6:54 - 6:58
  Vadhelst du lägger fram, så för de statistik över det.
 • 6:58 - 7:00
  Men vi undrade vilken roll
 • 7:00 - 7:02
  människan spelade
 • 7:02 - 7:04
  i den här inlärningsövningen.
 • 7:04 - 7:06
  Så vi testade en annan grupp med spädbarn,
 • 7:06 - 7:09
  där de fick samma mängd, samma 12 tillfällen,
 • 7:09 - 7:11
  men via TV
 • 7:11 - 7:14
  och ytterligare en grupp spädbarn som bara fick ljudexponering
 • 7:14 - 7:16
  medan de tittade på en teddybjörn på skärmen.
 • 7:16 - 7:19
  Vad gjorde vi med deras hjärnor?
 • 7:19 - 7:22
  Det ni ser här är ljudresultatet --
 • 7:22 - 7:24
  ingen inlärning överhuvudtaget --
 • 7:24 - 7:27
  och videoresultatet --
 • 7:27 - 7:29
  ingen inlärning överhuvudtaget.
 • 7:29 - 7:31
  Det krävs en människa
 • 7:31 - 7:33
  för att spädbarnen ska föra statistik.
 • 7:33 - 7:35
  Den sociala hjärnan styr
 • 7:35 - 7:37
  när spädbarnen ska föra statistik.
 • 7:37 - 7:39
  Vi vill komma in i hjärnan
 • 7:39 - 7:41
  och se detta hända
 • 7:41 - 7:43
  när spädbarn är vid TV:n,
 • 7:43 - 7:45
  jämfört med när de är med en människa.
 • 7:45 - 7:47
  Som tur är så har vi en ny maskin,
 • 7:47 - 7:49
  magnetencefalografi,
 • 7:49 - 7:51
  som låter oss göra detta.
 • 7:51 - 7:53
  Det ser ut som en hårtork från Mars.
 • 7:53 - 7:55
  Men är helt ofarligt,
 • 7:55 - 7:58
  gör ingen skada och är helt tyst.
 • 7:58 - 8:00
  Och vi får millimeterprecision
 • 8:00 - 8:02
  i det rumsliga
 • 8:02 - 8:04
  och millisekundprecision
 • 8:04 - 8:06
  genom att använda 306 SQUIDs --
 • 8:06 - 8:08
  det är supraledande
 • 8:08 - 8:10
  kvant-interferensenheter --
 • 8:10 - 8:12
  som plockar upp magnetfälten
 • 8:12 - 8:14
  som förändras när vi tänker.
 • 8:14 - 8:16
  Vi är de första i världen
 • 8:16 - 8:18
  som testar spädbarn
 • 8:18 - 8:20
  i en MEG-maskin
 • 8:20 - 8:22
  medan de lär sig.
 • 8:22 - 8:24
  Detta är lilla Emma.
 • 8:24 - 8:26
  Hon är sex månader.
 • 8:26 - 8:28
  Hon lyssnar till olika språk
 • 8:28 - 8:31
  i hörlurarna som är i hennes öron.
 • 8:31 - 8:33
  Som ni kan se så kan hon röra sig.
 • 8:33 - 8:35
  Vi följer hennes huvud
 • 8:35 - 8:37
  med små pellets i en hätta,
 • 8:37 - 8:40
  så hon kan röra sig helt obehindrat.
 • 8:40 - 8:42
  Det är ett tekniskt kraftprov.
 • 8:42 - 8:44
  Vad är det vi ser?
 • 8:44 - 8:46
  Vi ser spädbarnets hjärna.
 • 8:46 - 8:49
  När barnet hör ett ljud på sitt språk
 • 8:49 - 8:51
  lyser hörselcentrum upp
 • 8:51 - 8:53
  och sedan även områden runtom det
 • 8:53 - 8:56
  som vi tror hör ihop med koherens,
 • 8:56 - 8:58
  att hjärnan koordineras med sina olika områden,
 • 8:58 - 9:00
  och kausalitet,
 • 9:00 - 9:03
  att ett hjärnområde orsakar att ett annat aktiveras.
 • 9:03 - 9:05
  Vi är på väg in
 • 9:05 - 9:08
  i en stor och gyllene tidsålder
 • 9:08 - 9:11
  när det gäller kunskap om hjärnans utveckling hos barn.
 • 9:11 - 9:13
  Vi kommer att kunna se barns hjärnor
 • 9:13 - 9:15
  när de upplever en känsla,
 • 9:15 - 9:17
  när de lär sig tala och läsa,
 • 9:17 - 9:19
  när de löser matematikproblem
 • 9:19 - 9:21
  när de får idéer.
 • 9:21 - 9:24
  Och vi kommer kunna uppfinna hjärnbaserade hjälpmedel
 • 9:24 - 9:27
  för barn med inlärningssvårigheter.
 • 9:27 - 9:30
  Precis som poeterna och författarna beskrev,
 • 9:30 - 9:32
  så tror jag vi kommer kunna se
 • 9:32 - 9:34
  den där underbara öppenheten,
 • 9:34 - 9:36
  hel och full öppenhet
 • 9:36 - 9:39
  i ett barns sinne.
 • 9:39 - 9:41
  När vi undersöker barnets hjärna
 • 9:41 - 9:43
  kommer vi att uppdaga djupa sanningar
 • 9:43 - 9:45
  om vad det innebär att vara människa,
 • 9:45 - 9:47
  och i den processen
 • 9:47 - 9:49
  kommer vi kanske kunna hjälpa våra egna sinnen att hålla sig öppna för inlärning
 • 9:49 - 9:51
  under hela våra liv.
 • 9:51 - 9:53
  Tack.
 • 9:53 - 9:56
  (Applåder)
Title:
Patricia Kuhl: Spädbarns språkliga begåvning
Speaker:
Patricia Kuhl
Description:

På TEDxRainier delar Patricia Kuhl med sig av fantastiska upptäckter om hur spädbarn lär sig språk -- genom att lyssna på människor i deras omgivning och "föra statistik" över vilka ljud de behöver kunna. Listiga experiment (och hjärnscanningar) visar hur 6-månaders spädbarn använder sofistikerade resonemang för att förstå sin omvärld.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
09:57
Lisbeth Pekkari added a translation

Swedish subtitles

Revisions