Romanian subtitles

← Pledoaria lui Michelle Obama pentru educatie

Vorbind la o scoala de fete din Londra, Michelle Obama face o pledoarie pasională şi personală pentru ca fiecare eleva să ia educaţia în serios. Aceasta nouă, genială generaţie, spune ea, va pune capăt separării dintre lumea cum e şi lumea cum ar trebui să fie.

Get Embed Code
44 Languages