Return to Video

Michelle Obamová obhajuje vzdělávání

 • 0:00 - 0:02
  Tohle je moje první cesta.
 • 0:02 - 0:04
  Moje první zahraniční cesta jako první dáma.
 • 0:04 - 0:06
  Věřily byste tomu?
 • 0:06 - 0:16
  (Potlesk)
 • 0:16 - 0:19
  A i když to není má první návštěva Velké Británie,
 • 0:19 - 0:24
  musím říct, že jsem ráda, že je to má první oficiální návštěva.
 • 0:24 - 0:28
  Mimořádný vztah mezi Spojenými státy a Velkou Británií
 • 0:28 - 0:33
  je založen nejen na vztahu mezi vládami,
 • 0:33 - 0:36
  ale také na společném jazyce a sdílených hodnotách.
 • 0:36 - 0:40
  Pohled na vás mi to dnes připomíná.
 • 0:40 - 0:44
  Během mé návštěvy mi bylo zvláště ctí
 • 0:44 - 0:47
  potkat některé z nejvýjimečnějších žen Británie.
 • 0:47 - 0:50
  Žen, které vám všem razí cestu.
 • 0:50 - 0:53
  A jsem poctěna, že poznávám vás,
 • 0:53 - 0:59
  budoucí vůdkyně Velké Británie a celého světa.
 • 0:59 - 1:04
  A přesto, že se okolnosti našich životů mohou zdát být velice vzdálené --
 • 1:04 - 1:08
  já před vámi stojím jako první dáma Spojených států amerických
 • 1:08 - 1:12
  a vy teprve doděláváte školu --
 • 1:12 - 1:16
  chci abyste věděly, že máme mnoho společného.
 • 1:16 - 1:20
  Protože nic na mé životní dráze
 • 1:20 - 1:22
  by nemohlo předpovědět, že tady budu dnes stát
 • 1:22 - 1:25
  jako první afroamerická první dáma
 • 1:25 - 1:27
  Spojených států amerických.
 • 1:27 - 1:32
  Na mém příběhu není nic co by mě sem dostalo.
 • 1:32 - 1:35
  Nebyla jsem vychovaná v bohatství nebo s prostředky
 • 1:35 - 1:39
  či nějakým významným sociálním postavením.
 • 1:39 - 1:43
  Byla jsem vychována na Jižní straně Chicaga.
 • 1:43 - 1:46
  To je opravdu jedna z částí Chicaga.
 • 1:46 - 1:49
  A byla jsem produktem dělnické třídy.
 • 1:49 - 1:53
  Můj otec byl po celý život dělníkem.
 • 1:53 - 1:55
  A matka byla ženou v domácnosti.
 • 1:55 - 2:00
  Byla doma a starala se o mě a mého staršího bratra.
 • 2:00 - 2:03
  Ani jeden z nich nestudoval na univerzitě.
 • 2:03 - 2:06
  Otci byla diagnostikována roztroušená skleróza
 • 2:06 - 2:08
  na vrcholku jeho života.
 • 2:08 - 2:11
  Ale i v době kdy pro něj bylo těžké chodit
 • 2:11 - 2:13
  a ráno se oblékat --
 • 2:13 - 2:15
  viděla jsem ho zápasit víc a víc --
 • 2:15 - 2:19
  můj otec si nikdy nestěžoval.
 • 2:19 - 2:21
  Byl vděčný za to co měl.
 • 2:21 - 2:26
  Prostě o něco dříve vstal a tvrději pracoval.
 • 2:26 - 2:29
  Můj bratr a já jsme byli vychovaní se vším co opravdu potřebujete:
 • 2:29 - 2:32
  láskou, silnými hodnotami
 • 2:32 - 2:35
  a vírou v to, že s dobrým vzděláním
 • 2:35 - 2:37
  a spoustou tvrdé práce
 • 2:37 - 2:40
  neexistuje nic, čeho bychom nemohli dosáhnout.
 • 2:40 - 2:44
  Jsem příklad toho co je možné,
 • 2:44 - 2:48
  když jsou dívky od počátku svých životů
 • 2:48 - 2:53
  milovány a podporovány lidmi kolem nich.
 • 2:53 - 2:57
  Během svého života jsem byla obklopena neobyčejnými ženami.
 • 2:57 - 3:02
  Babičkami, učitelkami, tetami, sestřenicemi, sousedkami,
 • 3:02 - 3:06
  které mě naučily síle a důstojnosti.
 • 3:06 - 3:11
  A mou matkou, nejdůležitějším vzorem v mém životě,
 • 3:11 - 3:13
  která žije s námi v Bílém domě
 • 3:13 - 3:16
  a pomáhá nám s péčí o naše dvě malé dcery,
 • 3:16 - 3:18
  Malii a Sashu.
 • 3:18 - 3:22
  Je aktivním účastníkem v jejich životě stejně jako v mém
 • 3:22 - 3:24
  a vštěpuje jim
 • 3:24 - 3:27
  ty samé hodnoty, které učila mě a mého bratra:
 • 3:27 - 3:30
  věci jako soucit, čest,
 • 3:30 - 3:34
  sebevědomí a vytrvalost.
 • 3:34 - 3:37
  To vše obaleno bezpodmínečnou láskou,
 • 3:37 - 3:40
  kterou může dát jenom babička.
 • 3:40 - 3:44
  Měla jsem taky to štěstí, že jsem byla také oceňována a podporována
 • 3:44 - 3:49
  některými silnými mužskými vzory,
 • 3:49 - 3:52
  včetně mého otce, bratra, strýců a dědečků.
 • 3:52 - 3:57
  Muži v mém životě mě také naučili některé důležité věci.
 • 3:57 - 4:00
  Naučili mě, jak by měl vypadat uctivý vztah
 • 4:00 - 4:04
  mezi mužem a ženou.
 • 4:04 - 4:08
  Naučili mě, jak vypadá silné manželství.
 • 4:08 - 4:11
  Že je postaveno na víře a odhodlání
 • 4:11 - 4:15
  a obdivu k jedinečným darům toho druhého.
 • 4:15 - 4:17
  Naučili mě, co znamená
 • 4:17 - 4:19
  být otcem
 • 4:19 - 4:21
  a vychovávat rodinu.
 • 4:21 - 4:23
  A investovat nejen do vlastního domova,
 • 4:23 - 4:28
  ale podat pomocnou ruku i dětem
 • 4:28 - 4:30
  v širší komunitě.
 • 4:30 - 4:32
  A byly to tyto vlastnosti,
 • 4:32 - 4:35
  které jsem hledala u svého manžela --
 • 4:35 - 4:37
  Baracka Obamy.
 • 4:38 - 4:41
  Když jsme se seznámili,
 • 4:41 - 4:45
  jedna z věcí, kterou si pamatuji, je že mě vzal na rande.
 • 4:45 - 4:48
  A jeho představa rande bylo vzít mě na komunitní zasedání.
 • 4:48 - 4:50
  (Smích)
 • 4:50 - 4:52
  Já vím, jak romantické.
 • 4:52 - 4:55
  (Smích)
 • 4:55 - 4:57
  Ale když jsme se seznámili, Barack byl komunitní koordinator.
 • 4:57 - 5:01
  Pomáhal lidem najít práci
 • 5:01 - 5:05
  a snažil se přivést prostředky do zkoušených sousedství.
 • 5:05 - 5:07
  Když promlouval k obyvatelům v tom komunitním centru,
 • 5:07 - 5:09
  mluvil o dvou konceptech.
 • 5:09 - 5:15
  Mluvil o tom "jaký svět je" a o tom "jaký by svět být měl."
 • 5:15 - 5:19
  Mluvila jsem o tom během celé volební kampaně.
 • 5:19 - 5:21
  Říkal, že se příliš často
 • 5:21 - 5:26
  smiřujeme se vzdáleností mezi těmito myšlenkami.
 • 5:26 - 5:30
  A někdy se spokojíme s tím jaký svět je,
 • 5:30 - 5:34
  i když nereflektuje naše hodnoty a touhy.
 • 5:34 - 5:37
  Ale Barack nám ten den připomněl,
 • 5:37 - 5:40
  nám všem v té místnosti, že všichni víme,
 • 5:40 - 5:44
  jak by náš svět měl vypadat.
 • 5:44 - 5:47
  Všichni víme, jak vypadá čestnost, spravedlnost a příležitost.
 • 5:47 - 5:49
  Všichni to víme.
 • 5:49 - 5:51
  A přesvědčoval lidi na tom zasedání,
 • 5:51 - 5:53
  v té komunitě,
 • 5:53 - 5:56
  aby se věnovali překonávání mezery
 • 5:56 - 5:58
  mezi těmi dvěma koncepty,
 • 5:58 - 6:02
  aby společně pracovali na tom, aby svět jaký je
 • 6:02 - 6:06
  a svět jaký by měl být, byla jedna a ta samá věc.
 • 6:06 - 6:09
  Přemýšlím nad tím dneska, protože
 • 6:09 - 6:13
  jsem přesvědčena, že vy všichni na této škole
 • 6:13 - 6:18
  jste velice důležitou součástí překonávání této mezery.
 • 6:18 - 6:23
  Jste ženy, které vybudují svět takový jaký by měl být.
 • 6:23 - 6:25
  Napíšete další kapitolu historie.
 • 6:25 - 6:29
  Ne jen pro sebe, ale i pro vaší generaci
 • 6:29 - 6:32
  a generace, které přijdou po vás.
 • 6:32 - 6:34
  A to je důvod, proč je dobré vzdělaní
 • 6:34 - 6:36
  tak důležité --
 • 6:36 - 6:39
  To je důvod, proč je všechno to čím procházíte --
 • 6:39 - 6:43
  to dobré i zlé, ti učitelé, které máte rádi, i ti, co je rádi nemáte --
 • 6:43 - 6:46
  proč je to tak důležité.
 • 6:46 - 6:49
  Protože komunity a země a nakonec i celý svět
 • 6:49 - 6:54
  jsou jen tak silné jako je prosperita jejich žen.
 • 6:54 - 6:56
  A to je důležité mít na paměti.
 • 6:56 - 7:02
  Částí této jejich prosperity je i vynikající vzdělání.
 • 7:02 - 7:07
  Rozdíl mezi nefunkční a prosperující rodinou
 • 7:07 - 7:10
  spočívá často v přítomnosti silné ženy,
 • 7:10 - 7:13
  nebo silných žen, v jádru oné rodiny.
 • 7:13 - 7:16
  Rozdíl mezi prosperující a nefunkční komunitou
 • 7:16 - 7:20
  spočívá často ve zdravém respektu mezi muži a ženami
 • 7:20 - 7:25
  a ve vzájemném ocenění jejich příspěvku pro společnost.
 • 7:25 - 7:28
  Rozdíl mezi chřadnoucím národem
 • 7:28 - 7:30
  a tím, který bude prosperovat,
 • 7:30 - 7:34
  je v poznání, že potřebujeme stejný přístup k vzdělávání
 • 7:34 - 7:36
  pro chlapce i děvčata.
 • 7:36 - 7:41
  A tato škola, pojmenovaná po první britské lékařce
 • 7:41 - 7:47
  a okolní budovy pojmenované po mexické umělkyni Fridě Kahlo,
 • 7:47 - 7:49
  Mary Seacole,
 • 7:49 - 7:53
  jamajské zdravotní sestře, známe jako "černá Florence Nightingale,"
 • 7:53 - 7:56
  a anglické spisovatelce Emily Bronteové,
 • 7:56 - 8:00
  ctí ženy, které bojovaly proti sexismu, rasismu a neznalosti,
 • 8:00 - 8:05
  aby se mohly věnovat svým vášním.
 • 8:05 - 8:08
  Nedovolily, aby je cokoliv zastavilo.
 • 8:08 - 8:12
  Tak jak praví ten nápis tam vzadu -- "bez omezení."
 • 8:12 - 8:14
  Nevěděly, jak žít jinak,
 • 8:14 - 8:17
  než následovat své sny.
 • 8:17 - 8:22
  A proto tyto ženy
 • 8:22 - 8:24
  překonaly spoustu překážek.
 • 8:24 - 8:26
  A umožnily tak
 • 8:26 - 8:29
  miliónům žen stát se lékařkami, zdravotními sestrami,
 • 8:29 - 8:32
  umělkyněmi a spisovatelkami,
 • 8:32 - 8:34
  protože ty je následovaly.
 • 8:34 - 8:37
  A s dobrým vzděláním
 • 8:37 - 8:41
  také vy můžete řídit svůj osud.
 • 8:41 - 8:44
  Na to prosím nezapomínejte.
 • 8:44 - 8:48
  Jestli chcete vědět, proč tady dnes vlastně stojím,
 • 8:48 - 8:51
  tak je to kvůli vzdělávání.
 • 8:51 - 8:55
  Já jsem nikdy nebyla za školou. Omlouvám se, nevím jestli někdo za školu chodí.
 • 8:55 - 8:57
  Já to nikdy nedělala.
 • 8:57 - 8:59
  Milovala jsem, když jsem dostávala jedničky.
 • 8:59 - 9:01
  Líbilo se mi být chytrá.
 • 9:01 - 9:05
  Líbilo se mi chodit včas. Líbilo se mi dělat úkoly.
 • 9:05 - 9:10
  Byla jsem přesvědčená, že být chytrá je ta největší frajeřina na světě.
 • 9:10 - 9:12
  A vy také, pokud budete mít stejné hodnoty,
 • 9:12 - 9:14
  můžete řídit svůj osud.
 • 9:14 - 9:17
  Také vy můžete razit cestu.
 • 9:17 - 9:19
  Také vy si můžete splnit své sny,
 • 9:19 - 9:23
  a pak je vaším úkolem
 • 9:23 - 9:27
  pomoct někomu jako vy dokázat to samé.
 • 9:27 - 9:30
  Historie dokazuje, že nezáleží na tom,
 • 9:30 - 9:32
  jestli pocházíte z paneláku
 • 9:32 - 9:34
  nebo z luxusní vily.
 • 9:34 - 9:36
  Váš úspěch bude záležet na
 • 9:36 - 9:39
  na vaší statečnosti,
 • 9:39 - 9:43
  na vaší smělosti, na vašem vlastním těžkém úsilí.
 • 9:43 - 9:47
  Je to pravda. Takový je opravdu svět, ve kterém žijeme.
 • 9:47 - 9:50
  Nyní máte kontrolu nad svým vlastním osudem.
 • 9:50 - 9:55
  Nebude to jednoduché. To je jisté.
 • 9:55 - 9:57
  Ale máte vše co potřebujete.
 • 9:57 - 10:00
  Vše co potřebujete k úspěchu
 • 10:00 - 10:03
  máte již tady.
 • 10:03 - 10:07
  Můj manžel pracuje ve velké kanceláři.
 • 10:07 - 10:10
  Říkají jí Oválná pracovna.
 • 10:10 - 10:12
  V Bílém domě se nachází stůl za kterým sedí.
 • 10:12 - 10:15
  Říká se mu "stůl Resolute".
 • 10:15 - 10:19
  Byl sestaven z dřeva z Královské lodě Resolute
 • 10:19 - 10:22
  a darován královnou Viktorií.
 • 10:22 - 10:27
  Je to přetrvávající symbol přátelství mezi našimi národy.
 • 10:27 - 10:29
  A jeho název, Resolute [Rozhodný]
 • 10:29 - 10:33
  je připomínka, jak silný charakter je potřeba
 • 10:33 - 10:35
  nejen k vedení země,
 • 10:35 - 10:40
  ale také k vedení smysluplného života.
 • 10:40 - 10:44
  A já doufám, že až budete následovat své sny, zůstanete rozhodné
 • 10:44 - 10:47
  a půjdete kupředu bez jakýchkoliv hranic
 • 10:47 - 10:52
  a že využijete své vlohy -- protože těch je hodně. Viděli jsme je.
 • 10:52 - 10:54
  Jsou ve vás.
 • 10:54 - 10:58
  Že je využijete k vytvoření takového světa, jaký by měl být.
 • 10:58 - 11:01
  Protože my na vás spoléháme.
 • 11:01 - 11:03
  Spoléháme na to, že každá z vás
 • 11:03 - 11:06
  dosáhne svého potenciálu.
 • 11:06 - 11:08
  Protože svět je velký.
 • 11:08 - 11:10
  A plný výzev.
 • 11:10 - 11:14
  A potřebujeme silné, chytré a sebejisté mladé ženy,
 • 11:14 - 11:16
  aby se zvedly a převzaly otěže.
 • 11:16 - 11:20
  Všichni víme, že to dokážete. Milujeme vás. Velice vám děkuji.
 • 11:20 - 11:27
  (Potlesk)
Title:
Michelle Obamová obhajuje vzdělávání
Speaker:
Michelle Obama
Description:

Ve svém projevu v Londýnské dívčí škole Michelle Obamová vypráví zanícený osobní příběh a apeluje na všechny studentky, aby braly vzdělání vážně. Je to tato nová brilantní generace, říká, která překoná mezeru mezi tím, jaký svět je a jaký by měl být.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
11:29
Martin Ferfecký added a translation

Czech subtitles

Revisions