Return to Video

The Internet: Packets, Routing and Reliability

 • 0:00 - 0:08
  [odpočítavanie: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]
  Internet : balíky, vedenie a spoľahlivosť
 • 0:08 - 0:14
  Ahoj, som Lynn, softvérová inžinierka
  v Spotify a budem prvá, ktorá prizná, že
 • 0:14 - 0:19
  často beriem spoľahlivosť internetu za
  samozrejmosť. Samotné množstvo informácií
 • 0:19 - 0:23
  priblížených cez internet je úžasné. Ako
  je však možné, aby vám boli všetky údaje
 • 0:23 - 0:29
  doručené spoľahlivo? Povedzme, že chcete
  prehrať skladbu zo Spotify. Zdá sa, že sa
 • 0:29 - 0:34
  počítač pripája priamo k serverom Spotify
  a Spotify vám pošle skladbu na priamej,
 • 0:34 - 0:39
  vyhradenej linke. V skutočnosti tak
  internet nefunguje. Ak by internet tvorili
 • 0:39 - 0:44
  priame a vyhradené pripojenia, nebolo by
  možné ho udržať v prevádzke po pripojení
 • 0:44 - 0:48
  miliónov používateľov. Najmä preto, že
  neexistuje žiadna záruka, že každý kábel
 • 0:48 - 0:53
  a počítač neustále fungujú. Namiesto toho
  údaje cestujú po internete oveľa menej
 • 0:53 - 1:01
  priamočiaro. Pred mnohými rokmi, začiatkom
  70. rokov, sme s partnerom Bobom Kahnom
 • 1:01 - 1:07
  začali pracovať na návrhu toho, čo dnes
  nazývame internet. Bob a ja sme mali
 • 1:07 - 1:15
  zodpovednosť a príležitosť navrhnúť
  internetové protokoly a ich architektúru
 • 1:15 - 1:20
  Po celú dobu až po súčasnosť sme sa
  podieľali na raste a vývoji internetu.
 • 1:20 - 1:26
  Spôsob prenosu informácií z jedného
  počítača na druhý je celkom zaujímavý.
 • 1:26 - 1:31
  Nemusí ísť po pevnej trase, v skutočnosti
  sa vaša trasa môže zmeniť uprostred
 • 1:31 - 1:36
  komunikácie medzi počítačmi. Údaje na
  internete idú z jedného počítača do
 • 1:36 - 1:42
  druhého v niečom, čo nazývame balík
  informácií. Tento balík cestuje z jedného
 • 1:42 - 1:46
  miesta na druhé na internete, podobne ako
  keby ste sa chceli dostať z jedného miesta
 • 1:46 - 1:51
  na druhé v aute. V závislosti od dopravy
  alebo podmienok na ceste si môžete
 • 1:51 - 1:59
  alebo musíte vybrať inú trasu,
  aby ste sa vždy dostali na rovnaké miesto.
 • 1:59 - 2:04
  Tak ako v aute môžete prepravovať rôzne
  veci, pomocou IP balíkov je možné posielať
 • 2:04 - 2:10
  veľa druhov digitálnych informácií, ale
  s istými obmedzeniami. Čo ak napríklad
 • 2:10 - 2:14
  musíte presunúť raketoplán z miesta, kde
  bol postavený, na miesto, kde bude
 • 2:14 - 2:19
  vypustený? Raketoplán sa celý nezmestí
  do kamiónu, takže ho treba rozdeliť
 • 2:19 - 2:23
  na kusy a presunúť v niekoľkých kamiónoch.
  Všetky by sa mohli vydať rôznymi trasami
 • 2:23 - 2:28
  a do cieľa môžu doraziť v rôznych časoch.
  Keď sú všetky kusy na mieste, môžete
 • 2:28 - 2:34
  ich znova zmontovať a raketoplán bude
  pripravený na let. Na internete veci
 • 2:34 - 2:40
  fungujú podobne. Ak máte veľmi veľký
  obrázok, ktorý chcete poslať priateľovi
 • 2:40 - 2:45
  alebo nahrať na web, môže sa skladať z mi-
  liónov jednotiek a núl, ktorých je priveľa
 • 2:45 - 2:50
  na odoslanie v jednom balíku. Keďže ide o
  údaje v počítači, odosielajúci počítač
 • 2:50 - 2:56
  dokáže obrázok rýchlo rozdeliť na
  stovky alebo až tisíce menších častí
 • 2:56 - 3:00
  nazvaných balíky. Na rozdiel od osobných
  a nákladných automobilov tieto balíky
 • 3:00 - 3:05
  nemajú vodiča a nevyberajú si trasu.
  Každý balík má internetovú adresu,
 • 3:05 - 3:09
  z ktorej prišiel a na ktorú smeruje.
  Premávku ovládajú špeciálne smerovače,
 • 3:09 - 3:15
  počítače zabezpečujúce bezproblémový pohyb
  balíkov v sieti. Ak sa jedna trasa upchá,
 • 3:15 - 3:20
  jednotlivé balíky môžu cestovať rôznymi
  trasami a prísť na miesto určenia v trochu
 • 3:20 - 3:27
  odlišnom čase alebo v inom poradí.
  Povedzme si, ako to funguje: v rámci
 • 3:27 - 3:31
  internetového protokolu každý smerovač
  sleduje viac ciest a vyberá najlacnejšiu
 • 3:31 - 3:37
  dostupnú trasu pre každý kus údajov na
  základe cieľovej IP adresy balíka.
 • 3:37 - 3:42
  Najlacnejšia trasa nestojí najmenej
  peňazí, ale času či iných faktorov, akými
 • 3:42 - 3:47
  sú politika či vzťahy medzi spoločnosťami.
  Najlepšia trasa pre údaje často nemusí byť
 • 3:47 - 3:53
  tá najpriamejšia. Vďaka možnostiam
  trasovania je sieť odolná voči
 • 3:53 - 3:58
  poruchám, čiže dokáže odosielať
  balíky aj vtedy, keď sa niečo veľmi
 • 3:58 - 4:05
  pokazí. Je to základ kľúčovej zásady
  internetu: spoľahlivosť. Čo ak chcete
 • 4:05 - 4:09
  požiadať o údaje, ale neprišli všetky?
  Povedzme, že si chcete vypočuť skladbu.
 • 4:09 - 4:15
  Ako si môžeme byť celkom istí, že všetky
  údaje sa doručia a skladba sa prehrá?
 • 4:15 - 4:21
  Zoznámte sa s novým najlepším priateľom,
  TCP, protokolom riadenia prenosu. Riadi
 • 4:21 - 4:27
  odosielanie a príjem všetkých údajov
  v balíku a podobá sa na doporučené listy.
 • 4:27 - 4:32
  Keď na svojom zariadení požiadate
  o skladbu, Spotify ju odošle rozdelenú
 • 4:32 - 4:37
  do viacerých balíkov. Pri ich príchode
  vykoná TCP kontrolu a pošle späť
 • 4:37 - 4:43
  potvrdenia o každom prijatom balíku.
  Ak protokol dostal všetky balíky, potvrdí
 • 4:43 - 4:55
  doručenie a je hotovo. (hrá hudba)
  Ak TCP zistí, že niečo chýba, nepotvrdí
 • 4:55 - 5:00
  príjem, inak by skladba znela zle alebo
  by sa neprehrala celá. Každý chýbajúci
 • 5:00 - 5:06
  alebo neúplný balík Spotify odošle znova.
  Keď TCP overí doručenie balíkov pre jednu
 • 5:06 - 5:13
  žiadosť o skladbu, vaša skladba sa začne
  prehrávať. Na TCP systémoch a smerovačoch
 • 5:13 - 5:19
  je skvelé, že sa dajú stupňovať. Dokážu
  fungovať s 8 alebo 8 miliardami zariadení.
 • 5:19 - 5:23
  Vďaka týmto zásadám odolnosti voči chybám
  a opakovaniu rastie s počtom smerovačov
 • 5:23 - 5:28
  aj spoľahlivosť internetu. Je tiež
  skvelé, že internet môžeme rozširovať
 • 5:28 - 5:34
  a zmenšovať bez prerušenia služby pre
  jeho používateľov. Internet tvoria
 • 5:34 - 5:39
  státisíce sietí a miliardy fyzicky
  prepojených počítačov a zariadení.
 • 5:39 - 5:44
  Tieto rôzne systémy, ktoré tvoria
  internet, sa navzájom spájajú, komunikujú
 • 5:44 - 5:51
  a spolupracujú vďaka dohodnutým normám
  spôsobu odosielania údajov na internete.
 • 5:51 - 5:56
  Počítače alebo smerovače na internete
  pomáhajú všetkým balíkom dostať sa na
 • 5:56 - 6:03
  miesto určenia, kde sa v prípade potreby
  znova zoradia. Stáva sa to miliardukrát
 • 6:03 - 6:09
  denne, keď vy alebo iní posielate e-maily,
  navštevujete weby, videočetujete,
 • 6:09 - 6:14
  používate mobilnú aplikáciu alebo, keď
  senzory alebo zariadenia na internete
 • 6:14 - 6:15
  spolu komunikujú.
Title:
The Internet: Packets, Routing and Reliability
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
06:26

Slovak subtitles

Revisions Compare revisions