YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Macedonian subtitles

← Ривс за четири наутро.

Поетот Ривис раскажува лирично оригами, виткајќи ја историјата во серија случајни настани кои се однесуваат на тој најчуден час, четири наутро.

Get Embed Code
40 Languages