Return to Video

The OTP Learning Series 07: How to review

 • 0:06 - 0:08
  [Hoe je een vertaling naleest]
 • 0:10 - 0:15
  Je hebt minstens 90 minuten
  vertaald of getranscribeerd,
 • 0:15 - 0:18
  je hebt de wijzigingen van reviewers
  en taalcoördinatoren
 • 0:18 - 0:20
  en de feedback
  op je ondertitels bestudeerd,
 • 0:20 - 0:23
  je hebt alle richtlijnen gelezen
  en alle video's bekeken...
 • 0:23 - 0:25
  Tijd om te gaan nalezen!
 • 0:25 - 0:29
  Het nalezen door collega's
  is cruciaal voor het Open Vertaalproject.
 • 0:29 - 0:32
  Zonder jou kunnen de ondertitels
  niet worden gepubliceerd
 • 0:32 - 0:34
  en wereldwijd worden verspreid.
 • 0:34 - 0:38
  Nalezers passen de ondertitels aan
  om ervoor te zorgen dat ze correct zijn
 • 0:38 - 0:39
  en voldoen aan onze kwaliteitsnormen.
 • 0:40 - 0:42
  Ze geven ook nuttige,
  hoffelijke feedback
 • 0:42 - 0:45
  aan wie transcribeert of vertaalt.
 • 0:45 - 0:48
  Samenwerking is essentieel
  voor het proces.
 • 0:48 - 0:51
  Nalezers moeten openstaan
  voor bespreking van hun wijzigingen
 • 0:51 - 0:53
  en voor samenwerking
  om de tekst te verbeteren.
 • 0:53 - 0:57
  Als je ondertitels naleest,
  volg dan deze checklist.
 • 0:58 - 1:00
  Eén. Technische stijl.
 • 1:01 - 1:05
  Zorg ervoor dat alle ondertitels
  aan de TED-normen voldoen.
 • 1:07 - 1:09
  Kijk na of grammaticale eenheden
 • 1:09 - 1:12
  niet over twee regels of ondertitels
  worden uitgesplitst.
 • 1:12 - 1:14
  Een enkele ondertitel mag nooit
 • 1:14 - 1:17
  het einde van één en het begin
  van een andere ondertitel bevatten.
 • 1:19 - 1:23
  Er zijn verschillende technieken
  om ondertitels aan te passen op dit punt.
 • 1:23 - 1:27
  Je kan de tekst comprimeren of reduceren,
  de timing aanpassen,
 • 1:27 - 1:28
  regels afbreken,
 • 1:28 - 1:31
  de tekst herverdelen
  over de regels of de ondertitels
 • 1:31 - 1:33
  en ondertitels
  splitsen of samenvoegen.
 • 1:34 - 1:35
  Hier is een tip.
 • 1:36 - 1:40
  Om een ondertitel te splitsen,
  maak je hem korter
 • 1:40 - 1:43
  en plak je een stuk van de tekst
  in een volgende ondertitel
 • 1:43 - 1:45
  die je maakt in het ontstane 'gat'.
 • 1:47 - 1:49
  Om ondertitels samen te voegen,
 • 1:49 - 1:53
  plak je eerst de tekst
  van één ondertitel in de andere.
 • 1:53 - 1:56
  Dan verwijder je de eerste ondertitel
 • 1:56 - 1:58
  en verleng je de duur
  van de gecombineerde ondertitel
 • 1:58 - 2:00
  om het gat op te vullen.
 • 2:01 - 2:03
  Nummer twee op je lijstje is...
 • 2:03 - 2:04
  accuraatheid.
 • 2:05 - 2:07
  Zorg ervoor dat vertalingen
 • 2:07 - 2:10
  de oorspronkelijke betekenis
  vlot weergeven in de doeltaal.
 • 2:10 - 2:13
  Pas ondertitels aan
  als ze te letterlijk zijn.
 • 2:14 - 2:18
  Ga na of de weergave
  van vaktermen in je taal
 • 2:18 - 2:22
  strookt met de termen gebruikt
  door specialisten terzake.
 • 2:23 - 2:27
  Vergeet de titel en beschrijving
  van de talk niet na te kijken.
 • 2:29 - 2:32
  Voor transcripties check je de ondertitels
  terwijl je de talk beluistert
 • 2:32 - 2:34
  om zeker te zijn dat woorden
  niet fout zijn gehoord
 • 2:34 - 2:36
  of per ongeluk zijn weggelaten.
 • 2:38 - 2:42
  Check de ondertitels altijd
  op naleving van de stijlrichtlijnen van TED
 • 2:42 - 2:46
  en de stijlhulpmiddelen
  voor jouw taal op OTPedia.
 • 2:47 - 2:49
  Het derde punt op je checklist
 • 2:49 - 2:53
  is het nakijken van spelling,
  interpunctie en grammatica.
 • 2:54 - 2:57
  Om spellingfouten te vinden, gebruik je
  de spellingcontrole van je browser.
 • 2:57 - 3:02
  Let ook op spelfouten
  die de spellingcontrole niet vindt.
 • 3:03 - 3:05
  Kijk de interpunctie na,
 • 3:05 - 3:08
  vooral op het einde
  van een regel of ondertitel.
 • 3:10 - 3:15
  Let goed op ondertitels
  die over meerdere ondertitels lopen.
 • 3:15 - 3:18
  Klopt de woordvolgorde
  in jouw taal
 • 3:18 - 3:20
  of sluit ze te nauw aan
  bij de oorspronkelijke taal?
 • 3:21 - 3:24
  Heeft de zin als geheel een betekenis?
 • 3:24 - 3:28
  Tot slot het laatste punt
  op het lijstje van de reviewer...
 • 3:29 - 3:30
  opvolging!
 • 3:31 - 3:32
  Als je aanpassingen zijn gemaakt,
 • 3:32 - 3:36
  bekijk je de talk nog eens met ondertitels
  om zeker te zijn dat alles klopt.
 • 3:37 - 3:38
  Meld je aanpassingen
 • 3:38 - 3:42
  door een bericht te sturen naar diegene
  die vertaalde of transcribeerde
 • 3:42 - 3:44
  via Amara of via hun TED-profiel.
 • 3:44 - 3:46
  Geef aan wanneer je antwoord verwacht.
 • 3:46 - 3:49
  Geef elk van jullie voldoende tijd
  voor discussie en aanpassingen
 • 3:49 - 3:52
  voordat de tijd voor de review verstrijkt.
 • 3:53 - 3:57
  Als reviewer ben je ook mentor.
 • 3:57 - 3:59
  Geef dan ook altijd feedback
  bij het reviewen.
 • 3:59 - 4:03
  Wees specifiek, bemoedigend,
  constructief en positief.
 • 4:04 - 4:06
  Deel advies en links
 • 4:06 - 4:09
  waardoor de vertaler of transcribeert
  kan leren en verbeteren.
 • 4:09 - 4:12
  Geef aan wat goed was
  aan de ondertitels,
 • 4:12 - 4:14
  niet alleen wat moest verbeterd worden.
 • 4:15 - 4:19
  Ondertitels die veel fouten bevatten,
  kan je terugsturen.
 • 4:19 - 4:21
  Tikfouten zijn bijvoorbeeld
  gemakkelijk te corrigeren.
 • 4:22 - 4:26
  Denk eraan om altijd te vermelden
  wat er aangepast moet worden
 • 4:26 - 4:27
  en hoe dat moet gebeuren.
 • 4:27 - 4:31
  Probeer de nodige wijzigingen te doen
  aan de eerste paar minuten
 • 4:31 - 4:33
  om duidelijk te maken wat je bedoelde.
 • 4:35 - 4:37
  Vergeet tenslotte niet
 • 4:37 - 4:40
  dat de ondertitels, voor ze
  gepubliceerd worden,
 • 4:40 - 4:43
  moeten goedgekeurd worden
  door een Taalcoördinator.
 • 4:43 - 4:45
  Geef gevolg aan de feedback
 • 4:45 - 4:47
  die je krijgt van de Taalcoördinatoren
  over je reviews
 • 4:47 - 4:51
  en reageer als ze je ondertitels
  terugsturen voor aanpassing.
 • 4:51 - 4:55
  Vergeet vooral niet dat jouw naleeswerk
  de enige manier is
 • 4:55 - 4:58
  waarop andere vrijwilligers
  hun werk gepubliceerd kunnen zien.
 • 4:58 - 5:00
  Je heb dus een sleutelrol.
 • 5:01 - 5:04
  Intussen wens ik je
  veel transcribeer- en vertaalplezier!
 • 5:04 - 5:05
  En naleesplezier!
Title:
The OTP Learning Series 07: How to review
Description:

Dit instructiefilmpje legt uit hoe de naleesfase werkt in het Open Vertaalproject van TED. Tip: om ondertitels uit te lichten die technische aanpassingen nodig hebben, gebruik je de browserextensies ontwikkkeld door Krisztian Stancz. ttp://archifabrika.hu/tools/

Deze video is gemaakt voor de vrijwilligers van het Open Vertaalproject van TED. Het Open Vertaalproject van TED brengt TEDTalks naar de niet-Engelssprekende wereld via ondertitels, interactieve transcripties en de mogelijkheid om elke talk te laten vertalen door vrijwilligers over de hele wereld.
Meer informatie op http://www.ted.com/pages/287

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TED Translator Resources
Duration:
05:07

Dutch subtitles

Revisions