Swedish subtitles

← Hans Rosling och den magiska tvättmaskinen

Vad blev den största innovationen från den industriella revolutionen? Hans Rosling hävdar det är tvättmaskinen. Med nyligen designade graferna från Gapminder, visar Rosling oss magin som uppkommer när tillväxt och elektricitet förvandlar en tråkig tvättdag till en intellektuell dag av läsning.

Get Embed Code
50 Languages

Showing Revision 1 created 04/06/2011 by Anders Björk.

 1. Jag var bara fyra år gammal
 2. när jag såg min mor ladda en tvättmaskin
 3. för den allra första gången i hennes liv.
 4. Det var en stor dag för min moder.
 5. Min mor och far hade sparat i många år
 6. för att kunna köpa maskinen.
 7. Och första dagen då den skulle användas,
 8. var till och med mormor inbjuden
 9. för att se maskinen.
 10. Och mormor var än mer exalterad.
 11. Under hela hennes liv
 12. hade hon värmt vatten genom elda med ved,
 13. och hon hade handtvättat
 14. för sju barn.
 15. Och nu skulle hon få se
 16. elektriciteten göra detta arbete.
 17. Min mor öppnade varsamt luckan,

 18. och laddade tvätten
 19. i maskinen,
 20. så här.
 21. Och sen, när hon stängde luckan,
 22. sa mormor, "Nej, nej, nej, nej."
 23. Låt mig få trycka på knappen."
 24. Och mormor tryckte på knappen,
 25. och hon sa, "Åh, fantastiskt.
 26. Jag vill se detta. Ge mig en stol.
 27. Ge mig en stol. Jag vill se det."
 28. Och hon satt ned framför maskinen,
 29. och hon tittade på tvättprogrammet i sin helhet.
 30. Hon var hypnotiserad.
 31. För min mormor,
 32. var tvättmaskinen ett mirakel.
 33. Numera i Sverige och andra rika länder,

 34. använder folk
 35. så många olika maskiner.
 36. Se, hemmen är fulla av maskiner;
 37. Jag kan inte ens namnge dem alla.
 38. Och de använder också, när de vill resa,
 39. använder de flygmaskiner
 40. som tar dem till avlägsna destinationer.
 41. Och ändå, i denna värld, är det så många människor
 42. som fortfarande värmer vatten över eld,
 43. och lagar sin mat över eld.
 44. Emellanåt har de inte ens tillräckligt med mat.
 45. Och de lever sina liv under fattigdomsgränsen
 46. Det finns två miljarder medmänniskor
 47. vilka lever på mindre än två dollar per dag.
 48. Och de mest rika över här --
 49. det är en miljard människor --
 50. och de lever ovan vad jag skulle kalla flyglinjen,
 51. för att de spenderar mer än $80 per dag
 52. på sin konsumtion.
 53. Men detta är bara en, två, tre miljarder människor,

 54. och uppenbarligen finns det sju miljarder människor i världen.
 55. så det måste finnas en, två, tre, fyra fler miljarder människor,
 56. vilka lever mellan fattigdomsgränsen och flyglinjen.
 57. De har elektricitet,
 58. men frågan är, hur många har tvättmaskiner?
 59. Jag har granskat marknadsdata,
 60. och jag har sannerligen funnit att,
 61. tvättmaskinen har slagit igenom under flyglinjen,
 62. och i dag är det ytterligare en miljard människor där ute
 63. som lever ovan tvättlinjen.
 64. (Skratt)
 65. Och de konsumerar för mer än $40 per dag.
 66. Så två miljarder har tillgång till tvättmaskiner.
 67. Och de återstående fem miljarderna,

 68. hur tvättar de?
 69. Eller för att vara mer precis,
 70. hur tvättar de flesta kvinnorna i världen?
 71. Eftersom det fortfarande är ett hårt arbete för kvinnorna att tvätta.
 72. De tvättar så här: med handkraft.
 73. Det är ett tungt och tidskrävande arbete,
 74. vilket de måste göra i timtals varje vecka.
 75. Och ibland måste de bära vatten en lång väg
 76. för att kunna tvätta hemma.
 77. Eller så måste de ta tvätten till ett vattendrag som ligger långt borta.
 78. Och de vill ha tvättmaskinen.
 79. De vill inte spendera en stor del av sina liv
 80. med att göra detta hårda arbete
 81. med så relativt låg produktivitet.
 82. Och det är inget som skiljer deras önskan
 83. från min mormors.
 84. Betrakta detta, för två generationer sedan i Sverige --
 85. hämta vatten från en å,
 86. värma det med ved och tvätta så här.
 87. De ville få tvättmaskinen på exakt samma sätt.
 88. Men när jag föreläser för miljömedvetna studenter,

 89. talar de om för mig, "Nej, alla i denna värld kommer inte kunna ha bilar och tvättmaskiner."
 90. Hur kan vi tala om för denna kvinna
 91. att hon inte kommer att kunna få ha en tvättmaskin?
 92. Och då frågar jag mina studenter,
 93. Jag har frågat dem -- under de senaste två åren har frågat,
 94. "Hur många av er använder inte bil?"
 95. Och några av räcker stolt upp deras hand
 96. och säger, "Jag använder inte bil."
 97. Och sen ställer jag den verkligen hårda frågan:
 98. "Hur många av er
 99. handtvättar era jeans eller er sängkläder?"
 100. Och inte en enda räcker upp sin hand.
 101. Även de mest inbitna miljövännerna
 102. använder tvättmaskiner.
 103. (Skratt)

 104. Nå hur kan det komma sig att något alla använder

 105. och de inte andra kommer sluta med det. Är så speciellt?
 106. Jag var tvungen göra en analys över energianvändning i världen.
 107. Här är vi.
 108. Titta här, du ser sju miljarder människor häruppe:
 109. flygfolket, tvättfolket,
 110. glödlampsfolket och eldfolket.
 111. En enhet som denna
 112. är en energienhet av fossiltbränsle --
 113. olja, kol eller naturgas.
 114. Det är vad merparten av el och energin i världen är.
 115. Och det används 12 enheter i hela världen,
 116. och den rikaste miljarden den använder sex av dessa.
 117. Halva energin används av en sjundedel av världens befolkning.
 118. Och dessa är de som har tvättmaskiner,
 119. men inte ett hus fullt av andra maskiner,
 120. dessa använder två (enheter).
 121. Den här gruppen använder tre, en vardera.
 122. Och de har också elektricitet.
 123. Och här borta använder de inte ens en vardera.
 124. Det summerar till 12 av dem.
 125. Men huvudbekymret

 126. för de miljöintresserade studenterna -- och de har rätt --
 127. handlar om framtiden.
 128. Vilka är trenderna? Om vi bara sträcker på trenderna,
 129. utan någon egentlig avancerad analys till 2050,
 130. så är det två olika saker som kan öka energianvändningen.
 131. Först, befolkningsökningen.
 132. Därefter, ekonomisk tillväxt.
 133. Befolkningsökningen kommer främst ske bland de mest fattiga [här],
 134. på grund av att de har hög barnadödlighet
 135. och de har många barn per kvinna.
 136. Och [med] det kommer ge dig två extra,
 137. men det kommer inte påverka energiförbrukningen nämnvärt.
 138. Men det som kommer ske är ekonomisk tillväxt.

 139. De bästa här borta i tillväxtekonomierna --
 140. Jag kallar dessa den Nya Öst --
 141. det kommer att hoppa över flyglinjen.
 142. "Wopp!" kommer de säga. Och de kommer att börja använda,
 143. lika som mycket de gamla västländerna redan gör.
 144. Och dessa människor, de kommer vilja ha en tvättmaskin.
 145. Som jag berättade. De kommer gå hitåt.
 146. Och det kommer dubbla sin energianvändning.
 147. Och vi hoppas att de fattiga människorna kommer gå mot elektriskt ljus.
 148. Och att de kommer bilda två-barns familjer utan ett stopp i befolkningsökningen.
 149. Men den totala energiförbrukningen
 150. kommer öka till 22 enheter.
 151. Och av dessa 22 enheter
 152. kommer fortfarande de mest rika använda merparten.
 153. Så vilka behov måste ordnas?
 154. För risken,
 155. den högt sannolika klimatförändringen är riktig.
 156. Den är reell.
 157. Och naturligtvis måste de bli mera energieffektiva.
 158. De måste ändra sitt beteende på något sätt.
 159. De måste börja producera grön energi,
 160. mycket mer grön energi.
 161. Men innan de är på samma energiförbrukning per person,
 162. borde de inte ge råd till andra --
 163. vad de ska göra och inte göra.
 164. (Applåder)
 165. Här vi kan få enbart grön energi rakt igenom.
 166. Det är vad vi hoppas kommer att ske.

 167. Det är en verklig utmaning in i framtiden.
 168. Men jag kan försäkra er om att den här kvinnan i favelan i Rio,
 169. hon vill ha en tvättmaskin.
 170. Hon är nöjd över sin energiminister
 171. som tillhandahållit elektricitet till alla --
 172. så nöjd att hon till och med röstade på henne.
 173. Och hon blev Dilma Rousseff,
 174. den valda presidenten
 175. i en av världen största demokratierna i världen --
 176. gick från energiminister till president.
 177. Om du har en demokrati,
 178. kommer folk rösta på tvättmaskinerna.
 179. De älskar dem.
 180. Och vad är magin med dem?

 181. Min mor visade magin med denna maskin
 182. den allra, allra första dan.
 183. Hon sa, "Nu Hans,
 184. har vi ladda tvätten;
 185. maskinen kommer göra jobbet.
 186. Och nu kan vi gå till biblioteket."
 187. Därför är detta magin:
 188. när du laddar tvätten,
 189. och vad får du ut av maskinen?
 190. Du får böcker ut ur maskinen,
 191. barnböcker.
 192. Och min mor fick tid att läsa för mig.
 193. Hon älskade denna. Jag fick "ABC."
 194. Det är var här jag startade min karriär som professor,
 195. när min mor fick tid att läsa för mig.
 196. Och hon själv fick böcker för henne.
 197. Hon hann studera engelska
 198. och lära sig det som ett utländskt språk.
 199. Och hon läste så många noveller,
 200. så många olika noveller här.
 201. Och vi verkligen, vi verkligen älskade denna maskin.
 202. Och vad vi sa, min mor och jag,

 203. "Tack industrialisering.
 204. Tack stålverk.
 205. Tack vattenkraftverk.
 206. och tack kemisk processindustri
 207. som gav oss tid att läsa böcker."
 208. Tack så mycket.

 209. (Applåder)