Return to Video

Седум верувања кои можат да ги замолчат жените и како да се ослободиме од нив

 • 0:00 - 0:04
  Шах Рук Кан: „Девојка треба да биде
  видена, а не слушната."
 • 0:04 - 0:06
  „Биди тивка," или „шшш“
 • 0:06 - 0:09
  Овие зборови се често користени за да се
  замолчат девојчиња уште од детството,
 • 0:09 - 0:11
  до зрелоста
 • 0:11 - 0:12
  и длабоко до староста.
 • 0:12 - 0:16
  Јас сум горд да ја претставам следната
  говорничка, вистински шампион на
 • 0:16 - 0:18
  женскиот глас, советник за
  сиромаштијата,
 • 0:18 - 0:20
  род и развој во Светската Банка,
 • 0:20 - 0:24
  Обединетите Нации и неколку други
  НВО во Индија и низ светот.
 • 0:24 - 0:28
  Таа се нарекува себеси
  културолошки детектив.
 • 0:28 - 0:31
  Да ги повишиме гласовите и
  да ѝ посакаме добредојде на реномираната
 • 0:31 - 0:34
  општествена научничка и авторка
  Дипа Нарајан.
 • 0:34 - 0:36
  (Музика)
 • 0:36 - 0:40
  (Аплауз)
 • 0:44 - 0:47
  Дипа Нарајан: Целта на секој родител
  исполнет со љубов
 • 0:47 - 0:49
  е да израсне добри девојки,
 • 0:49 - 0:51
  но, родителите во суштина
 • 0:51 - 0:55
  ги спречуваат, ограничуваат
  и ги гушат своите девојчиња.
 • 0:55 - 0:57
  Додека ги гушат своите девојчиња,
 • 0:57 - 0:59
  ги подготвуваат за насилство.
 • 1:00 - 1:02
  Ова е толку катастрофално
 • 1:02 - 1:05
  што никој родител не би го истрпил,
 • 1:05 - 1:06
  па е маскирано.
 • 1:06 - 1:09
  Во Индија, го нарекуваме „прилагодување".
 • 1:09 - 1:11
  Сигурна сум дека сте го слушнале зборот.
 • 1:12 - 1:14
  „Душо, само прилагоди се малку.
 • 1:14 - 1:15
  Само прилагоди се.
 • 1:15 - 1:18
  Без разлика на тоа што ќе се случи, само
  прилагоди се."
 • 1:18 - 1:22
  „Прилагоди се" ги учи девојчињата да бидат
  немоќни,
 • 1:22 - 1:24
  да не постојат, да не бидат видени,
 • 1:24 - 1:26
  да немаат „јас",
 • 1:26 - 1:33
  и ги тренира момчињата да стекнуваат
  моќ и авторитет над светот.
 • 1:33 - 1:38
  Во меѓувремено зборуваме за родова
  еднаквост и еманципирање на жените.
 • 1:38 - 1:44
  По едно групно силување во движечки
  автобус во Делхи во 2012-та,
 • 1:44 - 1:49
  навистина сакав да ги разберам коренот
  на насилството.
 • 1:49 - 1:52
  Започнав да поставувам многу едноставно
  прашање:
 • 1:52 - 1:57
  што значи за тебе да бидеш добра жена или
  добар маж денес?
 • 1:58 - 2:01
  Бев толку изненадена од тоа што го
  слушнав,
 • 2:01 - 2:05
  особено од одговорите на младите
  луѓе,
 • 2:05 - 2:10
  што проектот прерасна во
  истражување кое ме преокупира.
 • 2:10 - 2:16
  За 3 години, ислушав над 600 жени,
  мажи и деца,
 • 2:16 - 2:17
  образовани, од средна класа
 • 2:18 - 2:22
  кое доведе до 1800 часови слушање
 • 2:22 - 2:24
  и 8000 страни забелешки
 • 2:24 - 2:27
  и требаше уште една година
  за да му дадам смисла.
 • 2:27 - 2:32
  Денес, гледаме добро облечени, образовани
  жени како многу од вас тука,
 • 2:32 - 2:35
  сите во оваа просторија и јас
 • 2:35 - 2:38
  и мислиме дека светот се променил,
 • 2:38 - 2:42
  но овие надворешни промени се
  премногу лажни
 • 2:42 - 2:45
  бидејќи внатре ние не сме променети.
 • 2:46 - 2:49
  Денес, нема да зборувам за сиромашните
  луѓе.
 • 2:49 - 2:52
  Ќе зборувам само за средните и високите
  класи,
 • 2:52 - 2:55
  бидејќи ние најмногу негираме.
 • 2:55 - 2:59
  Ние сме тие кои повторно и повторно
  велиме
 • 2:59 - 3:01
  дека кога жените ќе се образовани,
 • 3:01 - 3:03
  кога ќе се вработени
 • 3:03 - 3:05
  и кога ќе заработуваат,
 • 3:05 - 3:08
  тие ќе бидат еднакви,еманципирани и
  слободни.
 • 3:09 - 3:10
  Тие не се.
 • 3:10 - 3:11
  Зошто?
 • 3:11 - 3:15
  Од моето истражување, идентификувам
  7 навики
 • 3:15 - 3:17
  кои ги бришат жените,
 • 3:17 - 3:19
  кои прават жените да исчезнат,
 • 3:19 - 3:21
  но овие навики опстојуваат
 • 3:21 - 3:24
  бидејќи ни се добро познати
 • 3:24 - 3:26
  и сме ги направиле добри и морални.
 • 3:27 - 3:30
  Зошто би промениле или исфрлиле нешто
  што е добро и морално?
 • 3:32 - 3:34
  Од една страна, ги сакаме нашите
  деца,
 • 3:34 - 3:35
  ги сакаме нашите ќерки,
 • 3:35 - 3:37
  а од друга страна, ги гушиме.
 • 3:39 - 3:42
  Прва навика: Ти немаш тело.
 • 3:43 - 3:49
  Првиот чекор да претвориш девојче во дух
  е да направиш нејзиното тело да исчезне,
 • 3:49 - 3:51
  да се преправаш дека таа нема тело.
 • 3:51 - 3:54
  Акангша, која има 23 год. рече:
 • 3:54 - 3:58
  „Во моето семејство никогаш не
  зборувавме за телото, никогаш".
 • 3:58 - 4:00
  Токму во таа тишина
 • 4:00 - 4:04
  милиони и милиони девојки се
  сексуално нападнати
 • 4:04 - 4:07
  и дури не им кажуваат на нивните мајки.
 • 4:08 - 4:10
  И негативните коментари од другите
 • 4:10 - 4:15
  водат до 90 проценти од жените да
  велат дека не си ги сакаат своите тела.
 • 4:15 - 4:18
  Кога девојка го одбива своето тело,
 • 4:18 - 4:20
  таа го одбива нејзиниот единствен дом
 • 4:20 - 4:23
  и невидливоста и несигурноста
 • 4:23 - 4:25
  стануваат нејзината несигурна основа.
 • 4:25 - 4:29
  Втора навика: Биди тивка.[ Тишина]
 • 4:30 - 4:32
  Ако не треба да постоиш
 • 4:32 - 4:33
  и немаш тело,
 • 4:33 - 4:35
  како може да имаш глас?
 • 4:35 - 4:37
  Па речиси секоја жена изјавила:
 • 4:37 - 4:41
  „Кога бев мала мајка ми ме караше
  и ми велеше:
 • 4:41 - 4:44
  „Не зборувај, биди тивка, замоччи,
 • 4:44 - 4:48
  зборувај нежно, не се карај и никогаш
  не одвраќај.
 • 4:48 - 4:49
  Не одговарај."
 • 4:49 - 4:51
  Сигурна сум дека сите сте го слушнале тоа.
 • 4:52 - 4:54
  Па девојчињата стануваат плашливи,
  се повлекуваат.
 • 4:54 - 4:58
  Стануваат тивки и велат,
 • 4:58 - 4:59
  „Остави. Ќе помине.
 • 5:00 - 5:01
  Што е поентата? Никој не слуша."
 • 5:02 - 5:04
  Образованите жени велат
 • 5:04 - 5:06
  дека нивниот прв проблем
 • 5:06 - 5:09
  е нивната неможност да прозборат,
 • 5:09 - 5:12
  како да има стапало на нивното грло
 • 5:12 - 5:13
  спремно да ги задави.
 • 5:14 - 5:17
  Тишината ги распарчува жените.
 • 5:19 - 5:22
  Трета навика: Биди задоволувач на луѓето.
 • 5:22 - 5:24
  Задоволи ги другите.
 • 5:24 - 5:27
  Секој сака фина жена, која секогаш
  се смее,
 • 5:27 - 5:29
  која никогаш не вели „не“
  и никогаш не е лута,
 • 5:29 - 5:31
  дури и кога е експлоатирана.
 • 5:31 - 5:34
  Амиша, која има 18 год. вели:
 • 5:34 - 5:36
  „Татко ми рече:
 • 5:36 - 5:39
  „Ако не те гледам да се смееш, не се
  чувствувам добро".
 • 5:40 - 5:41
  Па таа се смее.
 • 5:42 - 5:44
  Нејзиниот татко ја учи,
 • 5:44 - 5:48
  мојата среќа е поважна од твојата
  среќа.
 • 5:48 - 5:52
  Во овој бизнис за обид да
  ги усреќат сите цело време,
 • 5:52 - 5:55
  девојчињата се плашат да донесат одлуки.
 • 5:56 - 5:59
  Кога ги прашуваш, велат:
 • 5:59 - 6:01
  „Што и да е, како и да е!
 • 6:02 - 6:04
  Сѐ поминува.“
 • 6:05 - 6:07
  Дарша, која има 25 год.
 • 6:07 - 6:09
  рече со огромна гордост,
 • 6:09 - 6:12
  „Јас сум многу еластична.
 • 6:12 - 6:15
  Јас станувам што другите сакаат да бидам."
 • 6:16 - 6:18
  Такви девојчиња се откажуваат од
  своите соништа,
 • 6:18 - 6:20
  своите желби
 • 6:20 - 6:22
  и никој не ни забележува,
 • 6:22 - 6:23
  освен ако не стане збор за депресија.
 • 6:24 - 6:25
  Таа се вгнездува.
 • 6:26 - 6:29
  Друг дел од девојчето се одронува.
 • 6:31 - 6:34
  Четврта навика: Ти немаш сексуалност.
 • 6:35 - 6:39
  Мислам дека сите ќе се согласите дека со
  население од над 1.3 милијарди,
 • 6:39 - 6:41
  сексот не е нов за Индија.
 • 6:42 - 6:47
  Ново е тоа што повеќе луѓе признаваат
 • 6:47 - 6:50
  дека жените, исто така, имаат право
  на сексуална желба.
 • 6:51 - 6:55
  Но како може жена која не го поседува
  сопственото тело,
 • 6:55 - 6:57
  која не е образована за своето тело,
 • 6:57 - 6:59
  која можеби била сексуално злоупотребена,
 • 7:00 - 7:01
  која не може да рече „не“
 • 7:01 - 7:03
  и која е исполнета со срам,
 • 7:03 - 7:06
  како да си ја потврди својата сексуална
  желба?
 • 7:06 - 7:09
  Сексуалноста на жена е потисната.
 • 7:11 - 7:14
  Петта навика: Не верувај им на жените.
 • 7:15 - 7:17
  Замислете како ќе се променеше светот
 • 7:17 - 7:20
  ако жените се здружеа заедно во
  солидарност,
 • 7:20 - 7:23
  но за да не се случи ова,
 • 7:23 - 7:26
  нашата култура високо
  ги вреднува моралните вредности
 • 7:26 - 7:30
  за верноста на мажите
  и семејната дискреција.
 • 7:30 - 7:32
  Жените, една по друга изјавуваа:
 • 7:32 - 7:34
  „Знам само една жена од доверба
 • 7:34 - 7:36
  и тоа сум јас."
 • 7:36 - 7:38
  Дури и Ручи, која има 30 год.
 • 7:38 - 7:41
  и работи на еманципирањето на жените
  на Универзитетот во Делхи рече:
 • 7:42 - 7:45
  „Не им верувам на жените.
  Љубоморни се и озборуваат."
 • 7:45 - 7:47
  Очигледно, тогаш, во градовите,
 • 7:47 - 7:49
  жените не се приклучуваат кон женски групи
 • 7:49 - 7:52
  и кога ќе ги прашаш зошто, тие велат:
  „Немаме време за озборување."
 • 7:53 - 7:57
  Многу е полесно да уништиш
  жена која е сама.
 • 7:58 - 8:02
  Шеста навика: Обврски пред желби.
 • 8:03 - 8:07
  Мускан даде многу долга дефиниција за
  добра девојка, а има само 15 год.
 • 8:07 - 8:10
  „Таа е љубезна, учтива, умее да сака,
 • 8:10 - 8:12
  грижлива, искрена, послушна, ги почитува
  постарите,
 • 8:12 - 8:16
  безусловно помага секому, добра е со
  сите и ги извршува обврските."
 • 8:18 - 8:20
  Заморно, нели ?
 • 8:20 - 8:23
  Додека ги извршиш обврските,
 • 8:23 - 8:26
  која желба и да останала
  е исто така изгубена.
 • 8:26 - 8:30
  И кога пожртвуваните жени
  немаат ништо друго да кажат
 • 8:30 - 8:31
  освен да зборуваат за храна --
 • 8:31 - 8:35
  "Дали си јаден?
  Што ќе јадеш?",
 • 8:35 - 8:39
  мажи како Саураб, кој има 24, ги нарекува
  „досадни."
 • 8:40 - 8:43
  Жената станува остаток.
 • 8:43 - 8:47
  Седма навика: Биди целосно зависна.
 • 8:47 - 8:50
  Сите овие навики колективно
  ги рушат жените,
 • 8:50 - 8:52
  ги полнат со страв
 • 8:52 - 8:55
  и во нивното постоење целосно
  ги прават зависни од мажите
 • 8:56 - 8:59
  и ова дозволува системот на машка моќ
  да продолжи.
 • 9:00 - 9:05
  Па сите овие седум навики кои мислевме
  дека се добри и морални
 • 9:05 - 9:08
  го одземаат животот на девојките
 • 9:08 - 9:10
  и овозможуваат мажите да
  злоупотребуваат.
 • 9:11 - 9:13
  Мораме да се промениме.
 • 9:13 - 9:14
  Како да се промениме?
 • 9:15 - 9:17
  Навиката е само навика.
 • 9:18 - 9:20
  Секоја навика е научена навика,
 • 9:20 - 9:22
  па може да се одвикнеме
 • 9:22 - 9:24
  и оваа лична промена е значително
  важна.
 • 9:24 - 9:27
  И јас морав да се сменам исто така.
 • 9:27 - 9:29
  Но, ова не го променува системот
 • 9:29 - 9:31
  кој руши милиони други жени.
 • 9:32 - 9:34
  Па мораме да одиме до коренот.
 • 9:34 - 9:39
  Мораме да го смениме она што значи
  добра жена и добар маж,
 • 9:39 - 9:42
  бидејќи ова е основата на секое
  општество.
 • 9:42 - 9:47
  Не ни требаат еластични жени, ни
  требаат еластични дефиниции
 • 9:47 - 9:48
  и за мажите исто така
 • 9:48 - 9:54
  и оваа голема општествена промена не
  може да се случи без вклученост на мажите.
 • 9:54 - 9:55
  Ни требате.
 • 9:55 - 9:58
  Ни требаат мажи за да станат шампиони на
  промената,
 • 9:58 - 10:01
  да развијат силни мускули на промената.
 • 10:01 - 10:04
  Инаку, ќе требаат уште два века
 • 10:04 - 10:06
  додека нашите девојчиња и момчиња,
 • 10:06 - 10:07
  не се безбедни и слободни.
 • 10:08 - 10:15
  Замислете половина милијарда жени да
  дојдат заедно, со поддршка на мажите,
 • 10:15 - 10:18
  да зборуваат еден со друг за конверзација,
  за промена
 • 10:18 - 10:20
  и лична и политичка
 • 10:20 - 10:22
  и замислете ги мажите во нивните кругови
 • 10:22 - 10:26
  и замислете мажи и жени кои ќе се соберат
  заедно само за да се ислушаат
 • 10:26 - 10:29
  без осудување, без клевета,
 • 10:29 - 10:32
  без обвиненија и без срам.
 • 10:32 - 10:34
  Замислете колку многу би се промениле.
 • 10:34 - 10:36
  Ние можеме да го направиме ова заедно.
 • 10:36 - 10:38
  Жени, не се прилагодувајте.
 • 10:39 - 10:41
  Мажи, прилагодете се.
 • 10:42 - 10:44
  Време е.
 • 10:44 - 10:45
  Ви благодарам.
 • 10:45 - 10:49
  (Аплауз)
 • 10:50 - 10:51
  СРК: Колку добро кажано, прекрасно.
 • 10:51 - 10:53
  Сите, Дипа, ве молам.
 • 10:53 - 10:55
  Слушајќи ја неа, јас сфатив
 • 10:55 - 10:58
  дека дури и во наједноставните разговори
  кои ги имаме со жените,
 • 10:58 - 11:00
  ние всушност сме агресивни.
 • 11:00 - 11:02
  На пример, некогаш ѝ велам на
  ќерка ми:
 • 11:02 - 11:06
  "Yaar Tu hasti hai to mujhe
  accha lagta hai varna bura lagta hai".
 • 11:06 - 11:08
  [Многу се извинувам,никогаш не би го
  сторил тоа.]
 • 11:08 - 11:10
  Aaj Se main meri beti ko yahi bolunga.
 • 11:10 - 11:11
  [Што и да правиш,
 • 11:11 - 11:14
  ми се допаѓа, дури и да
  не се чувствувам добро.]
 • 11:14 - 11:17
  [Прави како сметаш дека е исправно.]
 • 11:17 - 11:20
  (Аплалуз)
 • 11:20 - 11:21
  Како се чувствувате,
 • 11:21 - 11:27
  прво со слушање на толку многу
  неисполнети приказни, желби,
 • 11:27 - 11:28
  недостаток на независност
 • 11:28 - 11:33
  за девојчиња за кои вообичаено
  претпоставуваме дека им е подобро?
 • 11:33 - 11:34
  ДН: Многу депресивно.
 • 11:34 - 11:37
  Беше шокантно за мене и затоа не можев
  да престанам,
 • 11:37 - 11:41
  бидејќи немав намера да проучувам
  и не планирав да пишувам книга.
 • 11:41 - 11:45
  Имав напишано 17 книги предходно и
  мислев завршив.
 • 11:45 - 11:47
  Но кога отидов на Колеџот Св. Стефан
 • 11:47 - 11:52
  и ги чув на најелитните колеџи во Делхи, вам добро познати,
 • 11:52 - 11:54
  чув млади жени и мажи,
 • 11:54 - 11:58
  што рекоа за тоа што за нив значи да си
  жена или маж.
 • 11:58 - 12:02
  Не звучеше како мене, туку како
  генерацијата на мојата мајка.
 • 12:02 - 12:05
  Па отидов на друг колеџ и
  на друг.
 • 12:05 - 12:06
  Она што ми беше највпечатливо
 • 12:06 - 12:10
  е тоа што секоја жена чувствува дека е
  сама,
 • 12:10 - 12:13
  дека си го крие стравот и сопственото
  однесување
 • 12:13 - 12:15
  бидејќи таа мисли дека е личен недостаток.
 • 12:16 - 12:19
  Не е личен недостаток, туку е тренирање
 • 12:19 - 12:21
  и мислам дека тоа е најголемото откритие
 • 12:21 - 12:25
  дека ако престанеме да се преправаме,
 • 12:25 - 12:27
  тогаш светот се менува.
 • 12:27 - 12:30
  СРК: Дали вие девојки се согласувате со
  тоа што го вели Депа?
 • 12:30 - 12:32
  (Аплауз)
 • 12:32 - 12:34
  Веќе ја слушнав таа млада девојка како
  вели:
 • 12:34 - 12:37
  „Слушна, слушна ли што рече таа?"
  Ова ми го викаш мене.
 • 12:37 - 12:38
  Да, тоа е како треба да биде.
 • 12:38 - 12:41
  Ти, момче, прилагоди се.
  Ние не се прилагодуваме веќе, во ред?
 • 12:41 - 12:43
  (Аплауз)
 • 12:43 - 12:45
  Многу ви благодарам.
  Имајте пријатна вечер. Ви благодарам.
 • 12:45 - 12:46
  (Аплауз)
Title:
Седум верувања кои можат да ги замолчат жените и како да се ослободиме од нив
Speaker:
Дипа Нарајан
Description:

Во Индија (и многу други држави), девојките и жените сѐ уште молчат пред традиционалните правила на учтивост и воздржаност, вели Дипа Нарајан, научничка по социјални науки. Во овој искрен и непосреден говор, таа идентификува седум длабоко врежани норми кои ја зајакнуваат нееднаквоста - и ги повикува мажите да помогнат во промената.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
12:59

Macedonian subtitles

Revisions