Return to Video

The Fermi Paradox II — Solutions and Ideas – Where Are All The Aliens?

 • 0:00 - 0:05
  ในทรายทุกเม็ดบนโลกจะมีดวงดาวกว่า
  หนึ่งหมึ่นดวงในจักรวาลที่สามารถสังเกตได้
 • 0:06 - 0:08
  เรารู้ว่าอาจมีดาวเคราะห์เป็นล้านล้านดวง
 • 0:08 - 0:10
  ฉะนั้น พวกต่างดาวไปไหนหมดละ
 • 0:10 - 0:12
  นี่เรียกว่า "Fermi Paradox"
 • 0:12 - 0:15
  ถ้าคุณอยากเรียนรู้เพิ่มเติม ดูตอนที่ 1 สิ
 • 0:15 - 0:19
  ในตอนนี้ เราจะดูความเป็นไปได้ของ
  Fermi Paradox
 • 0:19 - 0:23
  ว่าเราจะมีอนาคตอันสดใส หรือโดนทำลายราบคาบ
 • 0:30 - 0:36
  การท่องอวกาศมันยาก แต่เป็นไปได้
  มันเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ในการเดินทาง
  ไปยังดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ
 • 0:36 - 0:40
  วัสดุจำนวนมหาศาลจะถูกนำไป
  สร้างยานอวกาศบนวงโคจร
 • 0:40 - 0:46
  เราต้องเตรียมประชากรที่เพียงพอที่จะเริ่ม
  จากศูนย์ได้ในการเดินทางกว่าพันๆ ปีนี้
 • 0:46 - 0:50
  และดาวเคราะห์อาจไม่อำนวยต่อการอยู่อาศัย
  เหมือนที่เห็นจากโลกก็ได้
 • 0:50 - 0:54
  มันเป็นเรื่องยากมากๆ ที่จะสร้างยานอวกาศ
  ที่จะเดินทางแบบนี้ได้
 • 0:55 - 0:59
  และการเดินทางระหว่างดวงดาว
  อาจไม่เกิดขึ้นจริงก็ได้
 • 0:59 - 1:03
  และเมื่อดูจากเวลา จักรวาลนั้นเก่าแก่มาก
 • 1:03 - 1:07
  บนโลก ชีวิตเริ่มต้นเมื่อ 3.6 พันล้าน
  ปีที่แล้ว
 • 1:07 - 1:11
  มนุษย์เกิดขึ้นเมื่อ 250,000 ปีที่แล้ว
 • 1:11 - 1:16
  และเทคโนโลยีสื่อสารทั่วโลกเพิ่ง
  เกิดขึ้นเมื่อ 100 ปีที่แล้วเอง
 • 1:16 - 1:24
  ไม่แน่ อาจมีอารยธรรมต่างดาวอายุกว่าล้านปี
  ที่ตั้งรกรากบนระบบสุริยะกว่าพันระบบก็ได้
 • 1:24 - 1:25
  และเราอาจคลาดพวกเขาไป
 • 1:25 - 1:29
  อาจมีซากอารยธรรมบนดาวเคราะห์ดวงอื่นก็ได้
 • 1:29 - 1:34
  สิ่งมีชีวิตกว่า 99% บนโลกสูญพันธ์ไปแล้ว
 • 1:34 - 1:37
  และเราอาจมีชะตากรรมเดียวกันในไม่ช้าก็ได้
 • 1:37 - 1:44
  สิ่งมีชีวิตที่มีปัญญาอาจพัฒนา เดินทางไปตาม
  ระบบดวงดาว และตายจากไปเป็นวัฏจักร
 • 1:44 - 1:48
  แต่อารยธรรมระหว่างดาวไม่อาจได้มาพบกัน
 • 1:48 - 1:54
  ไม่แน่ มนุษย์ต่างดาวอาจกำลังมองขึ้นไปบน
  ท้องฟ้า พูดว่า "มีเอเลี่ยนจริงหรือเปล่า"
 • 1:54 - 1:58
  แต่ก็ไม่มีเหตุผลที่มนุษย์ต่างดาวจะเหมือน
  กับอารยธรรมของเรา
 • 1:58 - 2:00
  หรือกฏหลักที่เรามีต่อพวกเขา
 • 2:01 - 2:06
  การสื่อสารของเราอาจโบราณเกินกว่าที่มนุษย์
  ต่างดาวจะเข้าใจได้
 • 2:06 - 2:12
  สมมุติว่าเรานั่งกดรหัสมอสอยู่ในบ้าน ส่ง
  สัญญาณไปแต่ไม่มีใครตอบรับ
 • 2:12 - 2:17
  และเราคงรู้สึกเหงา ไม่แน่เราอาจยังไม่ถูก
  ตรวจพบจากอารยธรรมต่างดาว
 • 2:17 - 2:22
  และจะเป็นอย่างนั้นจนกว่าเราจะรู้วิธี
  สื่อสารอย่างถูกวิธี
 • 2:22 - 2:28
  และแม้ว่าเราจะพบมนุษย์ต่างดาว ไม่ได้หมาย
  ความว่าเราจะสื่อสารกันรู้เรื่องเสมอไป
 • 2:28 - 2:30
  ให้คิดถึงกระรอกที่ฉลาดที่สุดเท่าที่คุณจะ
  จินตนาการได้
 • 2:30 - 2:35
  ไม่ว่าคุณจะอธิบายถึงอารยธรรมของเราอย่างไร
  มันก็ไม่มีทางเข้าใจ
 • 2:35 - 2:43
  ในมุมมองของกระรอก ต้นไม้คือสิ่งที่มันต้อง
  การเพื่อเอาชีวิตรอด
 • 2:43 - 2:50
  ฉะนั้น เราตัดไม้ไปทั้งป่ามันบ้าคลั่ง แต่
  เราไม่ได้ตัดไม้ไปเพราะเราเกลียดกระรอก
 • 2:50 - 2:52
  เราแค่ต้องการทรัพยากรเท่านั้นเอง
 • 2:52 - 2:56
  การเอาชีวิตรอดของกระรอกอาจเหมือนกับพวกเรา
  ในอนาคตก็ได้
 • 2:56 - 3:01
  อารยธรรมที่สูงส่งที่ต้องการทรัพยากรอาจทำ
  กับเราเหมือนที่เราทำกับกระรอกก็ได้
 • 3:01 - 3:05
  มันอาจระเหยมหาสมุทรของพวกเราเพื่อเก็บ
  ทรัพยากรออกไปได้ง่ายขึ้น
 • 3:05 - 3:13
  มนุษย์ต่างดาวอาจคิดกับเรา "อุ้ย ดูพวกนี้สิ
  มันสร้างตึกคอนกรีตน่ารักแต่มันตายหมดแล้ว"
 • 3:13 - 3:15
  ก่อนจะเดินทางจากโลกไป
 • 3:15 - 3:19
  อาจมีอารยธรรมอื่นที่คอยจ้องจะทำลาย
  อารยธรรมอื่นก็ได้
 • 3:19 - 3:23
  มันอาจมีแรงจูงใจในการทำมันเพื่อกระแสสังคม
  มากกว่าทำเพื่อเศรษฐกิจ
 • 3:23 - 3:29
  และมันจะได้ผลมากขึ้นเมื่อทำงานโดยเครื่อง
  จักรทำลายล้างที่ได้ผลอย่างดี
 • 3:29 - 3:33
  เครื่องจักรขนาดจิ๋วที่สามารถโคลนตัวเองได้
 • 3:33 - 3:37
  มันทำงานในระดับโมเลกุลอย่างรวดเร็วราบคาบ
 • 3:37 - 3:40
  ด้วยพลังที่ทำลายหรือดับการทำงานกับทุก
  อย่างที่ขวางหน้า
 • 3:40 - 3:44
  คุณแค่ต้องการทำตามสี่ขั้นตอนนี้
 • 3:44 - 3:46
  1. หาดาวที่มีสิ่งมีชีวิต
 • 3:46 - 3:49
  2. เปลี่ยนมันให้เป็นดาวเคราะห์ไร้ชีวิต
 • 3:49 - 3:53
  3. ใช้ทรัพยากรสร้างยานอวกาศใหม่
 • 3:53 - 3:54
  4. ทำต่อไปเรื่อยๆ
 • 3:54 - 3:59
  เครื่องจักรวันสิ้นโลกนี้อาจทำงานมากว่าล้าน
  ปีทั่วกาแล็กซี่แล้วก็ได้
 • 3:59 - 4:03
  แต่ทำไมเราต้องเดินทางเป็นปีแสงเพื่อเอา
  ทรัพยากรและฆ่าล้างเผ่าพันธ์ด้วยละ?
 • 4:03 - 4:06
  ความเร็วของแสงมันไม่ได้เร็วมาก
 • 4:06 - 4:11
  ถ้าคุณเดินทางด้วยความเร็วแสง มันอาจใช้เวลา
  เป็นหมึ่นปีกว่าจะเดินทางข้ามทางช้างเผือก
 • 4:11 - 4:14
  และเราเดินทางได้ช้ากว่านั้นแน่
 • 4:14 - 4:19
  อาจมีวิธีที่น่าสนุกกว่าการทำลายล้าง
  อารยธรรมและสร้างอาณาจักรก็ได้
 • 4:19 - 4:22
  "Matrioshka Brain" เป็นความคิดที่ดีอันนึง
 • 4:22 - 4:24
  สิ่งก่อสร้างที่สร้างครอบดวงดาวดวงหนึ่ง
 • 4:24 - 4:33
  คอมพิวเตอร์ที่ดีพอที่จะอัพโหลดสิ่งมีชีวิต
  ทั้งหมดลงในจักรวาลเสมือนจริง
 • 4:33 - 4:40
  จักรวาลที่เรามีแต่ความสุข โดยไม่มีการเกิด
  หรือความเศร้า ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ
 • 4:40 - 4:45
  ถ้ามันสร้างรอบดาวแคระแดง คอมพิวเตอร์จะ
  สามารถทำงานได้กว่าสิบล้านล้านปี
 • 4:45 - 4:50
  ใครจะมานั่งครอบครองจักรวาลหรือติดต่อกับ
  อารยธรรมอื่นเมื่อมีสิ่งนี้เป็นทางเลือก
 • 4:50 - 4:54
  ปัญหาสำหรับ Fermi Paradox มีอย่างเดียว
 • 4:54 - 4:57
  เราไม่รู้ว่าขอบเขตของเทคโนโลยีอยู่ที่ไหน
 • 4:57 - 5:00
  เราอาจใกล้ถึงจุดที่อิ่มตัวที่สุดหรือไม่
  ใกล้เคียงเลย
 • 5:00 - 5:02
  และมีเทคโนโลยีที่สุดยอดกำลังรอเราอยู่
 • 5:02 - 5:08
  ที่จะทำให้เราเป็นอมตะ ขนส่งเราไปทั่ว
  กาแล็กซี่ ยกระดับเราให้เป็นพระเจ้า
 • 5:08 - 5:13
  สิ่งเดียวที่เรารู้คือ เราไม่รู้อะไรเลย
 • 5:13 - 5:17
  มนุษย์ใช้เวลากว่า 90% เป็นสังคมแห่ง
  การล่าสัตว์และเก็บของป่า
 • 5:17 - 5:20
  500 ปีที่แล้ว เราคิดว่าเราเป็นศูนย์กลางของ
  จักรวาล
 • 5:20 - 5:25
  200 ปีแล้ว เราหยุดใช้แรงงานมนุษย์เป็น
  พลังงานหลัก
 • 5:25 - 5:30
  30 ปีที่แล้ว เราสร้างอาวุธวันสิ้นโลก
  ขู่ใส่กันเพราะความขัดแย้งทางการเมือง
 • 5:30 - 5:32
  ในเวลาของจักรวาล เรายังเป็นแค่เอ็มบริโอ้
 • 5:32 - 5:36
  เรามาได้ไกลแล้ว แต่ยังต้องเดินทางไปอีกไกล
 • 5:36 - 5:40
  ความคิดที่ว่าเราเป็นศูนย์กลางของจักรวาล
  ยังคงฝังลึกในจิตใจมนุษย์
 • 5:40 - 5:45
  และมันง่ายมากที่เราจะคิดสมมุติฐานภายใต้
  ความคิดของเราเกี่ยวกับชีวิตต่างดาว
 • 5:45 - 5:50
  แต่สุดท้าย เรามีวิธีเดียวที่จะรู้ได้ใช้ไหม
Title:
The Fermi Paradox II — Solutions and Ideas – Where Are All The Aliens?
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
06:17

Thai subtitles

Revisions