Hungarian subtitles

← A világegyetem ébredése több milliárd év után

Get Embed Code
25 Languages

Showing Revision 17 created 12/02/2019 by Csaba Lóki.

 1. Örömmel szólok önökhöz
  ezzel a high-tech módszerrel.
 2. A valaha élt emberek zöme
 3. felfoghatatlannak s hihetetlennek találná,
 4. amit itt teszünk.
 5. Az ipari forradalom

 6. és a felvilágosodás előtti sötét időkben,
 7. évezredeken át
 8. az emberiségnek nem voltak nagy igényei,
 9. sem saját, sem az utódok életét illetően.
 10. Általában semmi lényeges újat
 11. vagy jobbat nem vártak.
 12. Ez a borúlátás tökéletesen jelenik meg
 13. a Biblia egyik, ismert szerzőtől
  származó részében.
 14. A titokzatos személy: "Kohelet",
  azaz "a gyülekezetben beszélő"
 15. azt írta: "Ami volt, ugyanaz,
  ami ezután is lesz,
 16. és ami megtörtént, ugyanaz,
  ami ezután is történik;
 17. és semmi nincs új dolog a nap alatt."
 18. A mondottakban ez van: "Lám, ez új!"
 19. Az is rég megvolt azokban az időkben,
  amelyek előttünk voltak.
 20. Kohelet újdonság nélküli világot ír le.

 21. Újdonságon én a Kohelet
  szellemiségében vett újat értem,
 22. nem csupán azt, ami megváltozott,
 23. hanem a tartós hatású, lényeges változást,
 24. amelyre azt szoktuk mondani:
 25. "Lám, ez új!",
 26. és remélhetőleg előnyösebb.
 27. A tisztán véletlenszerű változások,
  nem újdonságok.
 28. Hérakleitosz szerint egyetlen ember
  sem léphet kétszer ugyanabba a folyóba,
 29. mert az már nem ugyanaz a folyó,
  és ő már nem ugyanaz az ember.
 30. De ha a folyó véletlenszerűen változik is,
 31. valójában ugyanaz a folyó.
 32. Ellentétben az ötletekkel,

 33. melyek továbbterjedhetnek másokhoz,
 34. nemzedékek életét megváltoztatva,
 35. újat hozva.
 36. Az újdonság nélküli élet
 37. nélkülözi a kreativitást és a fejlődést.
 38. Stagnáló társadalmat jelent,
  nulla-összegű játékot.
 39. Ez volt Kohelet élő pokla,
 40. hasonlóan másokéhoz
  pár évszázaddal ezelőttig.
 41. Pokoli volt, mert emberileg
  szorosan összefügg
 42. a szenvedés és a pangás.
 43. Mert a pangás nem csak feszélyez.
 44. Minden szenvedés –
 45. ínség, járványok, aszteroida-becsapódások,
 46. háború és rabszolgaság –,
 47. csak addig kínoztak,
  míg meg nem tanultuk megelőzni őket.
 48. Somerset Maugham az Örök
  szolgaság című regényében

 49. a bölcs egyetlen mondatába tömörítette
 50. az ember történetét:
 51. "Született,
 52. szenvedett és meghalt."
 53. Ekképpen folytatódik:
 54. "Az életnek nem volt jelentősége,
  és a halálnak sem következménye."
 55. Valóban, az emberiség nagyobb része
 56. szenvedett, és halálra dolgozta magát,
 57. mielőtt fiatalon, gyötrődve meghalt.
 58. Igen, mondhatjuk, hogy nemzedékeken át
 59. semmi hatással nem volt
  egyik nemzedék a következőre.
 60. Mindemellett, az ősember,
  mikor saját létét próbálta magyarázni,

 61. akkor jellemzően tekintélyes
  kozmikus viszonylatban tette.
 62. Kiderült, hogy ez megalapozott volt.
 63. Annak ellenére,
  hogy magyarázataik, mítoszaik
 64. nagyrészt tévesek voltak.
 65. Félelmetes és monoton világukat
 66. a jó és gonosz örök kozmikus harcával
 67. próbálták megmagyarázni,
 68. ahol az ember a harcmező.
 69. Ez kiterjedt magyarázatot adott arra,
  hogy létük miért volt szenvedés,
 70. és miért nem történt előrelépés.
 71. Csak éppen nem volt igaz.
 72. Meglepő módon,

 73. minden konfliktusukat és szenvedésüket
 74. az eszmék feldolgozási módja okozta.
 75. Megelégedtek a dogmákkal
  és magyarázat nélküli történetekkel,
 76. inkább, mint hogy kritizálják őket,
 77. s megpróbáljanak jobb magyarázatot
  találni a világról és saját létezésükről.
 78. A 20. századi fizikusok
  jobb magyarázatot adtak,
 79. de még mindig kozmikus harci alapon.
 80. Ezúttal a rend, a káosz és az entrópia
  vettek részt benne.
 81. Ez a történet reményre
  ad okot a jövőt illetően.
 82. Egyébként ez a történet gyengébb,
 83. mint az ősi mítoszok,
 84. mert a galád entrópia
 85. végső győzelemre van ítélve,
 86. mikor a termodinamika rendíthetetlen
  törvényei lezárnak minden újdonságot
 87. a világegyetem hőhalálelméletével.
 88. Jelenleg, a háborúnak
  egy helyi csatája folyik

 89. a fenntarthatóság, azaz a rend
 90. és a pazarlás, azaz a káosz között.
 91. Ezek fejezik ki a jelenkorban
  a jót és a gonoszt.
 92. Gyakran még van benne egy csavar,
  mely szerint az emberiség a gonosz,
 93. tehát meg se próbáljunk győzni!
 94. Napjainkban
 95. létezik még egy kozmikus harci
  történet a következők között:
 96. a gravitáció, mely összeomlasztja
  a világegyetemet,
 97. és a sötét energia,
  mely végül szétdarabolja.
 98. Ebben az esetben
 99. bármelyik kozmikus erő nyerne,
 100. mi vesztünk.
 101. Mindegyik borúlátó létezéselméletben

 102. van némi igazság,
 103. de mint próféciák
 104. ugyanazon okból mind félrevezetők.
 105. Egyik sem valósághűen
  festi le az emberiséget.
 106. Jacob Bronowski írta:
 107. "Az ember nem csak eleme környezetének,
 108. hanem alakítója is."
 109. Másképp fogalmazva:
 110. az emberiség nem
  a kozmikus erők játékszere;
 111. mi igába hajtjuk a kozmikus erőket.
 112. Mesélek erről bővebben később,
 113. de előbb tisztázzuk,
  mik hoznak létre újdonságot?
 114. A világegyetem keletkezése
  határozottan létrehozott.
 115. A Nagy Bumm kb. 14 milliárd évvel ezelőtt

 116. megalkotta fizikailag
 117. a teret, időt és az energiát.
 118. Rögtön utána következett
 119. az általam újdonságok
  korszakának nevezett korszak:
 120. az első atom, az első csillag,
 121. az első fekete lyuk,
 122. az első galaxis megjelenése.
 123. Utána bizonyos szemszögből
 124. az újdonság eltűnt a világegyetemből.
 125. Talán 12-13 milliárd évvel ezelőttől
 126. napjainkig bezárólag
 127. nincs semmi új csillagászati objektum.
 128. Csak az általam nagy egyhangúságnak
  nevezett időszak volt.
 129. Koheletnek véletlenül
  tökéletesen igaza volt
 130. a Napon túli világról,
 131. inkább, mint a Nap alattiról.
 132. Míg a kiterjedt egyhangúság tart
 133. szerte a világban,
 134. addig ez lesz.
 135. És semmi nincs a külvilágban,
 136. amire őszintén mondhatjuk: "Lám, ez új!"
 137. Mindazonáltal

 138. a kiterjedt egyhangúságban valamikor
 139. történt egy esemény, –
  az időpont lényegtelen –,
 140. és még évmilliárdokkal később
 141. sem hatott semmire
  a keletkezési bolygóján kívül,
 142. bármire, ami esetleg jelentős kozmikus
  újdonságot okozhatott volna.
 143. Az élet megjelenése volt ez az esemény:
 144. kialakult az első genetikai tudás,
 145. kódolta a biológiai alkalmazkodást,
 146. kódolta az újdonságot.
 147. Végképp átalakította a Föld felszínét.
 148. Az egysejtűek DNS génjei
 149. oxigént termeltek a légkörbe,
 150. és szén-dioxidot vontak ki onnan,
 151. mészkövet és vasércet tettek a talajba,
 152. bizonyos mélységig, a Föld felszínének
  szinte egyetlen köbcentimétere sem
 153. maradt a gének által érintetlen.
 154. A Föld átalakult,
  ha nem is kozmikus léptékben,
 155. de különleges hely lett.
 156. Például a Földön kívül

 157. alig pár száz vegyi anyagot fedeztek fel.
 158. Valószínű, hogy még
  több van a lakatlan helyeken,
 159. de a Földön
 160. a fejlődés során több milliárdnyi
  vegyi anyag keletkezett.
 161. Az első növényekben, állatokban,
 162. később felmenőinkben
 163. megjelent a feltáró tudás.
 164. Tudásunk szerint először
  történt ez a világegyetemben.
 165. Fajunk meghatározó alkalmazkodása
  feltáró tudomány.

 166. Különbözik a nem értelmező tudástól,
 167. mely a DNS jellemzője,
 168. hiszen mindenre kiterjedő.
 169. Mondhatjuk, hogy ami megérthető,
 170. az értelmező magyarázattal történik.
 171. Továbbá bármely fizikai folyamat
 172. ilyen tudással irányítható
 173. a fizikai törvények keretein belül.
 174. Így a feltáró tudás is
 175. átalakította a Föld felszínét.
 176. Hamarosan a Föld lesz az egyetlen
  ismert objektum a világegyetemben,
 177. mely eltéríti a felé tartó aszteroidákat,
  ahelyett hogy vonzaná őket.
 178. Koheletet érthetően félrevezette

 179. a korára jellemző fájdalmasan
  lassú fejlődés.
 180. Az újdonság az emberi létben túl ritkán,
  felettébb fokozatosan következett be,
 181. ahhoz hogy érezhető legyen
  egy nemzedéken belül.
 182. Az élővilágban
 183. az új fajok fejlődése még lassúbb volt.
 184. De mindkét folyamat zajlott.
 185. Miért jellemzi a kiterjedt egyhangúság
  a világegyetem egészét,

 186. és miért töri meg ezt
  a trendet a bolygónk?
 187. A kiterjedt világegyetem
  viszonylag egyszerű.
 188. A csillagok annyira egyszerűek,
 189. hogy milliárd évekre
  meg tudjuk jósolni a viselkedésüket,
 190. és utólag meg tudjuk határozni,
  hogyan keletkeztek milliárd évvel ezelőtt.
 191. Miért egyszerű a világegyetem?
 192. Alapjában véve azért, mert hatalmas,
  masszív, erőteljes dolgok
 193. kisebb dolgokat befolyásolnak
  erősen, és nem fordítva.
 194. Ezt hívom a hierarchia elvének.
 195. Például ha egy üstökös csapódik a Napba,
 196. akkor a Nap ugyanúgy viselkedik,
  mint előtte,
 197. de az üstökös elpárolog.
 198. Ugyanezért
 199. a nagy dolgokat nemigen
  befolyásolják a kisebb részeik,
 200. azaz a részletek.
 201. Ez azt jelenti,
 202. hogy általános viselkedésük egyszerű.
 203. Mivel nem sok új történhet
 204. az egyszerű dolgokkal,
 205. a hierarchia elve alapján nagy léptékben
  minden leegyszerűsödik,
 206. és ez kiterjedt egyhangúsághoz vezetett.
 207. De a felszabadulást azt jelenti,
 208. hogy a hierarchia elve nem természeti elv.
 209. Történetesen jelen van a világegyetemben,
 210. kivéve nálunk.
 211. Az élővilágban molekuláris
  objektumok, gének,

 212. aránytalanul kiterjedt
  erőforrásokkal rendelkeznek.
 213. Az első fotoszintetizáló gének,
 214. melyek elburjánoztak,
 215. és később átalakították
  a bolygó felszínét,
 216. drasztikusan ellentettjére
  fordították a hierarchia elvét
 217. a tíz a 40. hatványú észbontó tényezővel.
 218. A magyarázó tudománynak
  hatalmas ereje van,
 219. mert egyetemes,
 220. és gyorsabban alakult ki.
 221. Mikor az emberi tudás is eléri
  a tíz a 40.-en nagyságrendet,
 222. akkor uralni fogja az egész galaxist
 223. és az azon túli világot is.
 224. Az emberiség

 225. és az esetleg létező többi
  feltárómagyarázat-készítők
 226. a világegyetem utolsó megújítói.
 227. Mi vagyunk az ok és értelem,
 228. melyben megnyilvánul az újdonság
  és kreativitás, tudás, fejlődés
 229. nagy léptékű fizikai hatása.
 230. Emberi szemszögből
 231. az egyetlen kiút a lét
  pangó társadalmi poklából
 232. az új ötletek megalkotása,
 233. új viselkedésmód, új feladatok kitalálása.
 234. Ez a robot hamarosan elavul,
 235. mert újabb feltáró tudomány
  jelenik meg: fejlődés van.
 236. De kozmikus szemszögből

 237. a feltáró tudás
  a hierarchia elvének végzete.
 238. Megszünteti az egyhangúságot.
 239. A következő kozmikus korszakot nyitja:
 240. az antropocén kort.
 241. Ha kozmikus háborúról beszélünk,
 242. akkor az nem a borúlátó
  történetekben vázoltra utal.
 243. Ez az egyhangúság és az újdonság,
 244. a pangó és a kreatív között zajlik.
 245. Ebben a harcban
 246. nem vagyunk eleve vesztésre ítélve.
 247. Ha úgy döntünk, hogy egyedi
  feltáró tudásunkat alkalmazzuk,
 248. akkor győzhetünk!
 249. Köszönöm.

 250. (Taps)