Return to Video

สิ่งมหัศจรรย์ที่ซ้อนเร้นของโลกแห่งธรรมชาติ

 • 0:01 - 0:02
  อะไรคือจุดบรรจบ
 • 0:02 - 0:07
  ระหว่าง เทคโนโลยี ศิลปะ และ วิทยาศาสตร์?
 • 0:07 - 0:09
  ความใคร่รู้ และ ความอัศจรรย์ใจ
 • 0:09 - 0:12
  เพราะมันขับดันให้เราออกสำรวจค้นหา
 • 0:12 - 0:15
  เพราะเราถูกห้อมล้อมไปด้วยสิ่งที่มองไม่เห็น
 • 0:15 - 0:17
  และผมรักการใช้ภาพยนต์
 • 0:17 - 0:18
  พาเราออกเดินทาง
 • 0:18 - 0:21
  ข้ามผ่านมิติและกาลเวลา
 • 0:21 - 0:23
  ให้เรามองเห็นสิ่งที่มองไม่เห็น
 • 0:23 - 0:25
  เพราะนั่นคือการ
 • 0:25 - 0:27
  ขยายขอบเขตโลกทัศน์ของเรา
 • 0:27 - 0:29
  แปลงเปลี่ยนการรับรู้ของเรา
 • 0:29 - 0:32
  เปิดใจเราให้กว้างขึ้น
 • 0:32 - 0:34
  และจับใจเรา
 • 0:34 - 0:35
  นี่คือบางฉากบางตอน
 • 0:35 - 0:37
  จากภาพยนต์สามมิติ ไอแมกส์ (IMAX) ของผม
 • 0:37 - 0:40
  "ปริศนาแห่งโลกเร้นลับ"
 • 0:40 - 0:42
  (เสียงดนตรี)
 • 0:42 - 0:44
  การเคลื่อนไหวบางอย่างเชื่องช้า
 • 0:44 - 0:46
  เกินกว่าที่ตาเราจะสังเกตเห็น
 • 0:46 - 0:49
  และการถ่ายภาพไทม์แลปส์ (timelapse)
  ทำให้เราค้นพบ
 • 0:49 - 0:52
  และขยายทัศนะของเราที่มีต่อสิ่งมีชีวิต
 • 0:52 - 0:56
  เราสามารถมองเห็นว่าสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นมา
  และเติบโตเช่นไร
 • 0:56 - 1:00
  ว่าเถาไม้เอาชีวิตรอดด้วยการไต่ขึ้นจากพื้นป่า
 • 1:00 - 1:03
  เพื่อมองหาแสงแดดเช่นไร
 • 1:04 - 1:06
  และที่ระดับมหภาค
 • 1:06 - 1:11
  ไทม์แลปส์ทำให้เรามองเห็นโลกเคลื่อนไหว
 • 1:11 - 1:14
  เราไม่เพียงได้เห็นการขับเคลื่อน
  ที่ยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ
 • 1:14 - 1:17
  แต่ยังได้เห็นการเคลื่อนไป
  อย่างไม่หยุดยั้งของมวลมนุษย์
 • 1:17 - 1:21
  แต่ละจุดที่พุ่งไปแสดงถึงเครื่องบินโดยสารหนึ่งลำ
 • 1:21 - 1:22
  และด้วยการแปลข้อมูลจราจรทางอากาศ
 • 1:22 - 1:24
  เป็นภาพไทม์แลปส์
 • 1:24 - 1:27
  เราก็สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่เหนือเราตลอดเวลา
 • 1:27 - 1:28
  แต่มองไม่เห็น
 • 1:28 - 1:34
  โครงข่ายมหึมาของการเดินทาง
  ทางอากาศเหนือประเทศสหรัฐฯ
 • 1:34 - 1:37
  เราสามารถทำสิ่งเดียวกันนี้กับเรือในท้องทะเล
 • 1:37 - 1:39
  เราสามารถแปลงข้อมูลเป็นมุมมองไทม์แลปส์
 • 1:39 - 1:44
  ของเศรษฐกิจโลกที่กำลังเคลื่อนไหว
 • 1:50 - 1:51
  และด้วยข้อมูลหลายทศวรรษ
 • 1:51 - 1:53
  ทำให้เราได้เห็นโลกทั้งใบ
 • 1:53 - 1:55
  ในฐานะสิ่งมีชีวิตหนึ่งชีวิต
 • 1:55 - 1:58
  ซึ่งถูกอุ้มชูด้วยกระแสน้ำ
  ที่ไหลเวียนทั่วมหาสมุทร
 • 1:58 - 2:03
  และด้วยเมฆที่ล่องลอยในชั้นบรรยากาศ
 • 2:03 - 2:05
  มีสายฟ้าฟาดเป็นจังหวะชีพจร
 • 2:05 - 2:08
  มีแสงเหนือเป็นดั่งมงกุฎ
 • 2:08 - 2:12
  นี่อาจเป็นภาพไทม์แลปส์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
 • 2:12 - 2:16
  กายวิภาคของโลกที่มีชีวิต
 • 2:19 - 2:21
  ณ อีกด้านสุดขั้ว
 • 2:21 - 2:25
  มีสิ่งที่เคลื่อนที่เร็วเกินกว่าที่ตาเราจะมองเห็น
 • 2:25 - 2:27
  แต่เรามีเทคโนโลยี
  ซึ่งทำให้เราสามารถมองเห็นโลกนั้น
 • 2:27 - 2:30
  ได้เช่นกัน
 • 2:32 - 2:33
  ด้วยกล้องความไวสูง
 • 2:33 - 2:35
  เราสามารถทำสิ่งตรงกันข้ามกับไทม์แลปส์
 • 2:35 - 2:37
  เราสามารถถ่ายภาพซึ่งเร็วกว่าการมองเห็นของเรา
 • 2:37 - 2:41
  เป็นพัน ๆ เท่า
 • 2:41 - 2:45
  และเรายังสามารถมองเห็นว่า
  อุปกรณ์อันชาญฉลาดของธรรมชาติทำงานเช่นไร
 • 2:45 - 2:48
  และบางทีเราก็สามารถลอกเลียนแบบได้
 • 2:50 - 2:53
  ขณะที่แมลงปอกระพือปีกบิน
 • 2:53 - 2:54
  คุณอาจไม่ตระหนัก
 • 2:54 - 2:57
  แต่แมลงปอนั้น
  คือนักบินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในธรรมชาติ
 • 2:57 - 3:01
  มันสามารถลอยตัวอยู่กับที่ บินถอยหลัง
 • 3:01 - 3:04
  หรือแม้แต่บินกลับหัว
 • 3:04 - 3:08
  และด้วยการติดตามเส้นทาง
  การเคลื่อนที่ของปีกแมลงปอ
 • 3:08 - 3:11
  เราสามารถสร้างภาพกระแสอากาศ
  ที่เกิดจากการบินได้
 • 3:11 - 3:13
  ไม่เคยมีใครล่วงรู้ความลับนี้
 • 3:13 - 3:15
  แต่ภาพความเร็วสูงแสดงให้เห็นว่าแมลงปอ
 • 3:15 - 3:17
  สามารถขยับปีกทั้งสี่ในทิศทางต่างกัน
 • 3:17 - 3:20
  ในขณะเวลาเดียวกัน
 • 3:20 - 3:21
  และสิ่งที่เราได้เรียนรู้ สามารถพาเรา
 • 3:21 - 3:23
  ไปสู่หุ่นยนต์บินได้รูปแบบใหม่
 • 3:23 - 3:25
  ซึ่งสามารถขยายขอบเขตการมองเห็นของเรา
 • 3:25 - 3:31
  ในสถานที่สำคัญและห่างไกล
 • 3:32 - 3:34
  เราเป็นยักษ์ และเราไม่ตระหนักถึง
 • 3:34 - 3:37
  สิ่งที่เล็กเกินกว่าที่ตาเราจะเห็น
 • 3:37 - 3:40
  กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนใช้การยิงอิเล็กตรอน
 • 3:40 - 3:41
  เพื่อสร้างภาพ
 • 3:41 - 3:43
  ซึ่งสามารถขยายสิ่งต่าง ๆ ได้มากถึง
 • 3:43 - 3:45
  ล้านเท่า
 • 3:45 - 3:49
  นี่คือไข่ของผีเสื้อ
 • 3:49 - 3:53
  และก็มีสิ่งมีชีวิตที่มองไม่เห็น
  อาศัยอยู่ทั่วร่างกายคุณ
 • 3:53 - 3:55
  ซึ่งรวมถึงไรที่อาศัยอยู่บนขนตาคุณ
 • 3:55 - 3:57
  ตลอดชั่วชีวิตของมัน
 • 3:57 - 4:01
  คืบคลานไปตามผิวหนังคุณยามค่ำคืน
 • 4:01 - 4:04
  คุณเดาได้ไหมว่านี่คืออะไร?
 • 4:04 - 4:06
  ผิวปลาฉลาม
 • 4:08 - 4:11
  ปากของหนอนผีเสื้อ
 • 4:12 - 4:15
  ดวงตาของแมลงวันผลไม้
 • 4:17 - 4:20
  เปลือกไข่
 • 4:22 - 4:25
  ตัวหมัด
 • 4:27 - 4:31
  ลิ้นของหอยทาก
 • 4:32 - 4:34
  เราคิดว่าเรารู้จักอาณาจักรสัตว์แล้ว
  เป็นส่วนใหญ่
 • 4:34 - 4:37
  แต่อาจยังมีสัตว์สายพันธุ์เล็กจิ๋วอีกเป็นล้าน ๆ
 • 4:37 - 4:41
  ที่รอการค้นพบอยู่
 • 4:43 - 4:46
  แมงมุมก็เก็บงำความลับที่ยิ่งใหญ่ไว้เช่นกัน
 • 4:46 - 4:48
  เพราะเส้นใยแมงมุม
  เมื่อเทียบน้ำหนักปอด์นต่อปอด์น
 • 4:48 - 4:50
  แข็งแกร่งยิ่งกว่าเหล็กกล้า
 • 4:50 - 4:52
  แต่กลับยืดหยุ่นเป็นอย่างยิ่ง
 • 4:52 - 4:54
  การเดินทางนี้จะนำเราลึกลงไปสู่
 • 4:54 - 4:56
  โลกนาโน
 • 4:56 - 4:59
  ใยแมงมุมบางกว่าผมมนุษย์
 • 4:59 - 5:02
  เป็น 100 เท่า
 • 5:02 - 5:05
  บนนั้นมีแบคทีเรียอยู่
 • 5:05 - 5:08
  และใกล้ ๆ กับแบคทีเรีย
  เล็กกว่าเป็น 10 เท่า
 • 5:08 - 5:11
  คือไวรัส
 • 5:11 - 5:15
  ภายในนั้น เล็กกว่าเป็น 10 เท่า
 • 5:15 - 5:18
  คือดีเอ็นเอสามสาย
 • 5:18 - 5:21
  และเกือบถึงขีดจำกัดของกล้องจุลทรรศน์
  ที่ทรงพลังที่สุดของเรา
 • 5:21 - 5:26
  คืออะตอมคาร์บอนเดี่ยว
 • 5:26 - 5:28
  ด้วยปลายกล้องจุลทรรศน์ทรงพลัง
 • 5:28 - 5:30
  เราสามารถขยับอะตอมได้จริง ๆ
 • 5:30 - 5:36
  และเริ่มสร้างสรรค์อุปกรณ์นาโนอันน่าทึ่ง
 • 5:36 - 5:38
  ซึ่งวันหนึ่งจะลาดตระเวนไปทั่วร่างการของเรา
 • 5:38 - 5:40
  เพื่อป้องกันภัยจากโรคทั้งหลาย
 • 5:40 - 5:44
  และทำความสะอาดเส้นเลือดที่อุดตันตามรายทาง
 • 5:44 - 5:47
  เครื่องจักรเคมีจิ๋วแห่งอนาคต
 • 5:47 - 5:51
  วันหนึ่งอาจสามารถซ่อมแซมดีเอ็นเอ
 • 5:51 - 5:54
  เราอยู่ ณ จุดเปลี่ยนผ่านสู่ความก้าวล้ำเกินธรรมดา
 • 5:54 - 5:56
  ซึ่งเกิดจากแรงขับดันของพวกเรา
 • 5:56 - 6:00
  ที่จะไขปริศนาของสิ่งมีชีวิต
 • 6:01 - 6:03
  ดังนั้นภายใต้ฝนฝุ่นคอสมิกที่ตกไม่เคยหยุด
 • 6:03 - 6:06
  อากาศที่เต็มไปด้วยละอองเกสร
 • 6:06 - 6:09
  เพชรระดับไมโครและอัญมณีจากดาวเคราะห์อื่น
 • 6:09 - 6:11
  และการระเบิดซุปเปอร์โนวา
 • 6:11 - 6:13
  ผู้คนดำเนินชีวิต
 • 6:13 - 6:19
  ที่ถูกห้อมล้อมไว้ด้วยสิ่งที่มองไม่เห็น
 • 6:19 - 6:20
  เมื่อรู้ว่ามีสิ่งต่าง ๆ มากมายรอบตัว
 • 6:20 - 6:22
  ที่เราสามารถมองเห็นได้
 • 6:22 - 6:25
  เราจะเข้าใจโลกต่างไปจากเดิมตลอดกาล
 • 6:25 - 6:27
  และด้วยการมองดูโลกที่มองไม่เห็น เราได้ตระหนักว่า
 • 6:27 - 6:29
  เราดำรงอยู่ในจักรวาลที่มีชีวิต
 • 6:29 - 6:32
  และทัศนะใหม่นี้ก่อให้เกิดความอัศจรรย์ใจ
 • 6:32 - 6:35
  และสร้างแรงบันดาลใจให้เรากลายเป็นนักสำรวจ
 • 6:35 - 6:38
  ท่องไปในสวนหลังบ้านของเรา
 • 6:38 - 6:41
  ใครเล่าจะรู้ว่ามีอะไรรอให้พบเห็น
 • 6:41 - 6:45
  และสิ่งมหัศจรรย์ใหม่จะเปลี่ยนชีวิตเราไปเช่นไร
 • 6:45 - 6:50
  แค่เราจะต้องมองดู
 • 6:50 - 6:55
  (เสียงปรบมือ)
 • 6:55 - 7:02
  ขอบคุณครับ (เสียงปรบมือ)
Title:
สิ่งมหัศจรรย์ที่ซ้อนเร้นของโลกแห่งธรรมชาติ
Speaker:
ลูอี ชวาร์ทส์แบร์ก (Louie Schwartzberg)
Description:

เราอาศัยอยู่ในโลกแห่งความงามที่ไม่อาจมองเห็น ซึ่งละเอียดอ่อนและปราณีตเสียจนมิอาจรับรู้ได้ด้วยดวงตาของมนุษย์ เพื่อทำให้โลกที่มองไม่เห็นนี้ปรากฏขึ้น ผู้สร้างภาพยนต์ ลูอี ชวาร์ทส์แบร์ก ได้บิดงอขอบเขตของมิติและกาลเวลา ด้วยกล้องความเร็วสูง เทคนิค Time Lapse และกล้องจุลทรรศน์ ณ TED2014 เขาได้นำฉากเด็ดจากโครงการล่าสุดของเขา ภาพยนต์สามมิติเรื่อง "ปริศนาของโลกเร้นลับ" มาเผยแพร่ให้เราได้ชมถึง ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอันน่าพิศวง ซึ่งถูกทำให้ช้าลง ถูกทำให้เร็วขึ้น และถูกขยายให้ใหญ่ขึ้น

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
07:24
Kelwalin Dhanasarnsombut edited Thai subtitles for Hidden miracles of the natural world
Kelwalin Dhanasarnsombut approved Thai subtitles for Hidden miracles of the natural world
Kelwalin Dhanasarnsombut accepted Thai subtitles for Hidden miracles of the natural world
Kelwalin Dhanasarnsombut edited Thai subtitles for Hidden miracles of the natural world
Kelwalin Dhanasarnsombut edited Thai subtitles for Hidden miracles of the natural world
Kelwalin Dhanasarnsombut edited Thai subtitles for Hidden miracles of the natural world
Kelwalin Dhanasarnsombut edited Thai subtitles for Hidden miracles of the natural world
Nuchapong Wongrajit edited Thai subtitles for Hidden miracles of the natural world
Show all

Thai subtitles

Revisions Compare revisions