Return to Video

معجزه‌های پنهان دنیای طبیعی

 • 0:00 - 0:02
  نقطه تلاقی بین
 • 0:02 - 0:07
  فنآوری، هنر و دانش چیست؟
 • 0:07 - 0:09
  کنجکاوی و یا شگفتی،
 • 0:09 - 0:12
  چونکه اینها محرکه ای برای کاوش ما هستند،
 • 0:12 - 0:15
  چونکه ما توسط چیزهایی که نمیتوانیم ببینم احاطه شده ایم.
 • 0:15 - 0:17
  من عاشق استفاده از فیلم هستم
 • 0:17 - 0:18
  که ما را به سفری ببرد که
 • 0:18 - 0:21
  از طریق راه های ورودی زمان و فضا
 • 0:21 - 0:23
  ناپیدا ها را آشکار کند،
 • 0:23 - 0:25
  چونکه آنچه که انجام می دهد
 • 0:25 - 0:27
  این است که افق دید ما را گسترش میدهد،
 • 0:27 - 0:29
  این دریافت و آگاهی ما را دگرگون می کند،
 • 0:29 - 0:32
  و اندیشه های ما را باز می کند
 • 0:32 - 0:34
  و قلب های ما را به تپش می اندازد.
 • 0:34 - 0:35
  خُب اینها برخی صحنه هایی
 • 0:35 - 0:37
  از فیلمهای سه بعدی من هستند.
 • 0:37 - 0:40
  "رازهای جهان نادیده"
 • 0:40 - 0:42
  ( موسیقی)
 • 0:42 - 0:44
  حرکتی وجود دارد که خیلی کند است
 • 0:44 - 0:46
  برای اینکه چشمان ما بتواند آن را تشخیص دهد،
 • 0:46 - 0:49
  و گذشت زمان باعث می شود ما کشف کنیم
 • 0:49 - 0:52
  و چشم اندازمان از زندگی را گسترش دهیم.
 • 0:52 - 0:56
  ما می توانیم ببینیم که چگونه گونه های موجودات زنده، پدید می آیند و رشد می کنند،
 • 0:56 - 1:00
  چگونه یک پیچک با خزیدن از کف جنگل
 • 1:00 - 1:03
  و یافتن نور خورشید زنده می ماند.
 • 1:04 - 1:06
  و در مقیاس بزرگ،
 • 1:06 - 1:11
  گدشت زمان به ما اجازه میدهد که که سیاره مان را در حرکت ببینیم.
 • 1:11 - 1:14
  ما نه تنها می توانیم رفت و برگشت گسترده ای از طبیعت را ببینیم،
 • 1:14 - 1:17
  بلکه در آن حرکت خستگی ناپذیر انسان ها را می توان دید.
 • 1:17 - 1:21
  هر خطی نشان دهنده ی یک هواپیمای مسافربری است،
 • 1:21 - 1:22
  و با تبدیل داده های ترافیک هوایی
 • 1:22 - 1:24
  به شکل تصورات گذر زمان،
 • 1:24 - 1:27
  می توانیم چیزی را ببینیم که مداوم بالای سرمان هست
 • 1:27 - 1:28
  ولی نامرئی است.
 • 1:28 - 1:34
  شبکه بزرگ مسافرت هوایی روی ایالات متحده.
 • 1:34 - 1:37
  میتوانیم همین کار را با کشتی ها در دریا انجام دهیم.
 • 1:37 - 1:39
  میتوانیم داده ها را تبدیل کنیم به یک نمایش گذر زمان
 • 1:39 - 1:44
  از اقتصاد جهانی در حال حرکت.
 • 1:50 - 1:51
  و داده های چندین دهه
 • 1:51 - 1:53
  به ما نمایشی از کل سیاره مان به دست می دهد
 • 1:53 - 1:55
  به عنوان یک موجود زنده واحد
 • 1:55 - 1:58
  و حفظ و نگه داری شده به وسیله جریان هایی که سراسر اقیانوس ها را می پیمایند
 • 1:58 - 2:03
  و به وسیله ابرهایی که در اتمسفر می چرخند،
 • 2:03 - 2:05
  و با رعد و برق می تپند،
 • 2:05 - 2:08
  و تاج گذاری شده با شفق قطبی
 • 2:08 - 2:12
  شاید این تصویر غایت گذشت زمان باشد:
 • 2:12 - 2:16
  ساختمان زمین که زندگی را به ارمغان می آورد.
 • 2:19 - 2:21
  در نهایت سوی دیگر ،
 • 2:21 - 2:25
  چیزهایی وجود دارند که برای چشمان ما بسیار سریع حرکت می کنند،
 • 2:25 - 2:27
  اما فنآوری داریم که با ان میتوانیم
 • 2:27 - 2:30
  به این جهان نیز نگاه کنیم.
 • 2:32 - 2:33
  با دوربین های سرعت بالا،
 • 2:33 - 2:35
  میتوانیم خلاف گذشت زمان را انجام دهیم .
 • 2:35 - 2:37
  می توانیم تصویرهایی را بگیریم که هزاران بار
 • 2:37 - 2:41
  سریعتر از توان دید ما هستند.
 • 2:41 - 2:45
  می توانیم ببینیم که چگونه دستگاهای با هوش و مبتکرانه طبیعت کار می کنند.
 • 2:45 - 2:48
  و شاید حتی بتوانیم از انها تقلید کنیم.
 • 2:50 - 2:53
  هنگامی که یک سنجاقک بال بال میزند،
 • 2:53 - 2:54
  شاید شما نتوانید ان را تشخیص دهید،
 • 2:54 - 2:57
  اما این ماهرانه ترین پروازدرجا در طبیعت است.
 • 2:57 - 3:01
  سنجاقک میتواند در هوا شناور بماند، به عقب پرواز کند
 • 3:01 - 3:04
  حتی وارونه پرواز کند.
 • 3:04 - 3:08
  با دنبال کردن نشانگرهای بالهای این حشره،
 • 3:08 - 3:11
  میتوانیم جریان هوایی را که این حشرات ایجاد میکنند را ببینیم.
 • 3:11 - 3:13
  کسی راز آن را نمیدانست،
 • 3:13 - 3:15
  اما دوربینهای سرعت بالا نشان میدهند که سنجاقک
 • 3:15 - 3:17
  میتواند چهار بالش را در جهات مختلف
 • 3:17 - 3:20
  همزمان حرکت دهد.
 • 3:20 - 3:21
  و آنچه که ما یادگرفتیم میتواند هدایت کند ما را
 • 3:21 - 3:23
  به نوعی جدیدی از رباتها پرنده
 • 3:23 - 3:25
  که میتواند چشم انداز ما را
 • 3:25 - 3:31
  از مناطق مهم و دورافتاده گسترش دهد.
 • 3:32 - 3:34
  ما غول پیکریم هستیم، و از چیزهای
 • 3:34 - 3:37
  بسیار کوچک که نمی توانیم آنها را ببینیم بی اطلاع هستیم.
 • 3:37 - 3:40
  میکروسکوپ الکتروتی الکترون ها را شلیک می کند
 • 3:40 - 3:41
  که تصاویری بیافریند
 • 3:41 - 3:43
  که می تواند اشیا را به اندازه ی
 • 3:43 - 3:45
  یک میلیون برابر.
 • 3:45 - 3:49
  این تخم یک پروانه است.
 • 3:49 - 3:53
  اینها موجودات غیر قابل دیدنی هستند که روی تمام بدن شما زندگی میکنند،
 • 3:53 - 3:55
  از جمله کنه که تمام زندگیشان
 • 3:55 - 3:57
  را روی مژه های شما می گذرانند،
 • 3:57 - 4:01
  و در شب بر روی پوست شما می خزند.
 • 4:01 - 4:04
  آیا می توانید حدس بزنید که این چیست؟
 • 4:04 - 4:06
  پوست کوسه.
 • 4:08 - 4:11
  دهان کرم ابریشم
 • 4:12 - 4:15
  چشمان کرم میوه.
 • 4:17 - 4:20
  پوست یک تخم مرغ.
 • 4:22 - 4:25
  یک کک.
 • 4:27 - 4:31
  زبان یک حلزون.
 • 4:32 - 4:34
  ما فکر می کنیم که بیشتر قلمرو حیوانات را می شناسیم،
 • 4:34 - 4:37
  ولی شاید میلیون ها موجود ریز باشد
 • 4:37 - 4:41
  که منتطرند تا ما آنها را کشف کنیم.
 • 4:43 - 4:46
  یک عنکبوت نیز رازهای بزرگی دارد،
 • 4:46 - 4:48
  زیرا دسته دسته تار عنکبوت
 • 4:48 - 4:50
  محکم تر از فولا بافته می شود
 • 4:50 - 4:52
  اما کاملا ارتجاعی است.
 • 4:52 - 4:54
  این سفری ست که ما را به
 • 4:54 - 4:56
  سطح جهان نانوها می برد.
 • 4:56 - 4:59
  ابریشم ۱۰۰ بار نازکتر
 • 4:59 - 5:02
  از موی انسان است.
 • 5:02 - 5:05
  در آن باکتریهایی هست،
 • 5:05 - 5:08
  و در کنار این باکتریها، ۱۰ بار کوچکتر
 • 5:08 - 5:11
  یک ویروس هست.
 • 5:11 - 5:15
  درون آن، ده بار کوچکتر،
 • 5:15 - 5:18
  سه تا رشته دی ان ای DNA هست،
 • 5:18 - 5:21
  و در نزدیکی سر حد قدرتمندترین مکروسکوپ ما،
 • 5:21 - 5:26
  یک اتم کربن هست.
 • 5:26 - 5:28
  با نوک یک مکروسکوپ بسیار قدرتمند،
 • 5:28 - 5:30
  میتوانیم واقعا یک اتم را جابه جا کنیم
 • 5:30 - 5:36
  و شروع به خلق دستگاه های شکفت انگیز بسیار کوچک در حد نانو کنیم.
 • 5:36 - 5:38
  یک روزی برخی از این دستگاها می توانند گشتی پاسدار گونه بر بدن ما بزنند
 • 5:38 - 5:40
  و از تمامی انواع بیماریها ما را پاسبانی کنند
 • 5:40 - 5:44
  و تمامی عروق مسدود شده در طول راهشان را پاک کنند
 • 5:44 - 5:47
  ماشین آلات ریز شیمیایی در آینده
 • 5:47 - 5:51
  شاید یک روز بتوانند دی ان ای DNA ما را اصلاح کنند.
 • 5:51 - 5:54
  ما در آستانه پیشرفت فوق العاده ای هستیم،
 • 5:54 - 5:56
  که از حرکت ما برای
 • 5:56 - 6:00
  آشکار شدن رازهای زندگی متولد شده اند.
 • 6:01 - 6:03
  خب، در زیر باران بی پایان از غبار کیهانی،
 • 6:03 - 6:06
  هوا پر از گرده است،
 • 6:06 - 6:08
  برلیانهای ریز و جواهرات درخشان از دیگر سیارات،
 • 6:08 - 6:10
  و انفجار ابرستارگان.
 • 6:10 - 6:11
  مردم زندگی خودشان را می کنند
 • 6:11 - 6:13
  که احاطه شده با چیزهای غیر قابل دیدن.
 • 6:13 - 6:19
  دانستن اینکه پیرامون ما چیزهای زیادی هست
 • 6:19 - 6:20
  که ما می توانیم ببینیم
 • 6:20 - 6:22
  برای همیشه درک ما را از جهان تغییر می دهد،
 • 6:22 - 6:25
  و با نگاه کردن به جهان نادیده ها، می فهمیم
 • 6:25 - 6:27
  که مادر جهان زنده زندگی می کنیم،
 • 6:27 - 6:31
  و این چشم انداز نو شگفتی می آفریند
 • 6:31 - 6:33
  و الهام بخش ما می شود تا کاوشگرانی در
 • 6:33 - 6:36
  حیاط خانه مان بشویم.
 • 6:36 - 6:40
  چه کسی میداند چه چیزی منتطر است که دیده شود
 • 6:40 - 6:44
  و چه شگفنی تازه ای زندگی ما را دگرگون خواهد کرد.
 • 6:44 - 6:49
  فقط باید در آینده ببینیم.
 • 6:49 - 6:55
  ( تشویق)
 • 6:55 - 7:02
  سپاسگزارم. (تشویق)
Title:
معجزه‌های پنهان دنیای طبیعی
Speaker:
لویی شوارتزبرگ
Description:

ما در دنیایی زندگی می کنیم که زیبایی آن از نظرها پنهان است، چون این زیبایی ها انقدر ظریف و حساس هستند که برای چشم انسان مشهود نیستند. برای نمایش این دنیای پنهان از چشم ها، لویی شوارتزِ فیلمساز، مرزهای فضا و زمان را بوسیله ی دوربین های فوق سریع و میکروسکوپ های ثبت کننده ی گاهگذشت درمی نوردد. در مراسم TED2014 او قسمت هایی از آخرین پروژه ی خود که یک فیلم سه بعدی با نام «رازهای دنیای دیده نشده» است را با حاضرین به اشتراک می گذارد. این فیلم زمان را کند و تند می کند و شگفتی های طبیعت را بزرگنمایی می کند.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
07:24

Persian subtitles

Revisions Compare revisions