Return to Video

Die toten Hosen - Schön sein / Byť pekný

 • 0:08 - 0:14
  Niektorí ľudia sú tak pekní,
  až srdce zastane.
 • 0:15 - 0:21
  Človek sa diví a myslí si,
  aký sú neskutočne krásni.
 • 0:21 - 0:28
  Väčšina ľudí nie je pekná.
  Majú nahovno postavu.
 • 0:28 - 0:35
  Nemajú BMW
  a žiadnu maturitu.
 • 0:35 - 0:43
  Byť pekný a trochu obscénny,
  žena mužovi hovorí:
 • 0:44 - 0:47
  "Zlatko, čo viac potrebujeme?"
 • 0:50 - 1:02
  "Byť bohatý", pomyslí si muž,
  pretože roznáša letáky a chce byť milionár.
 • 1:10 - 1:13
  Kto chce pracovať,
  prácu si nájde.
 • 1:13 - 1:16
  Aká už len úroveň?
 • 1:17 - 1:23
  Muži trepú blbosti
  a ženy to schytajú.
 • 1:24 - 1:30
  Aký už len lenivec?
  Aj dieťa predsa vie, ...
 • 1:31 - 1:37
  ...že medzi mužmi
  sú lenivci tí najproduktívnejší.
 • 1:38 - 1:46
  Byť pekný a trochu obscénny,
  žena mužovi hovorí:
 • 1:46 - 1:50
  "Zlatko, čo viac potrebujeme?"
 • 1:52 - 2:04
  "Byť bohatý", pomyslí si muž,
  pretože roznáša letáky a chce byť milionár.
 • 2:05 - 2:12
  A uvideli svetlo.
  Plných 60 wattov.
 • 2:12 - 2:19
  Odvtedy každú nedeľu
  zapália sviečku v kuchyni.
 • 2:19 - 2:32
  Modlia sa za splnenie svojich snov,
  pretože od života nečakajú veľa.
 • 2:33 - 2:41
  Iba byť pekný a trochu obscénny,
  žena mužovi hovorí:
 • 2:42 - 2:45
  "Zlatko, viac nepotrebujeme."
 • 2:47 - 2:59
  "Iba byť bohatý", pomyslí si muž,
  pretože roznáša letáky a chce byť milionár.
Title:
Die toten Hosen - Schön sein / Byť pekný
Description:

Skladba „Schön sein“ / "Byť pekný" je z Albumu „Unsterblich“ / "Nesmrteľný" (1999)

more » « less
Video Language:
German
Duration:
03:12

Slovak subtitles

Revisions Compare revisions