Norwegian Bokmal subtitles

← The Mozilla Story

Do you know Mozilla? This video tells the story of how Mozilla helped shape the web we know today -- and how we're going beyond Firefox to do even more.

Get Embed Code
58 Languages

Showing Revision 2 created 03/12/2012 by Amara Bot.

 1. I begynnelse var nettet enkelt, forenet
 2. åpent, trygt
 3. utformet som en kraft for gode gjerninger
 4. det skulle bli noe langt større
 5. et levende, pustende økosystem
 6. til tjeneste for menneskeheten
 7. en offtentlig ressurs for innovasjon
 8. og muligheter
 9. En sted for å virkeliggjøre dine drømmer
 10. Men i de tidlige dagene,
 11. som i ethvert økosystem,
 12. trengte nettet næring.
 13. I takt med at det vokste, stod brukerne ovenfor nye utfordringer
 14. Popups. Virus.
 15. Mangel på valg
 16. Inngjerdede hager fyllt med innhold.
 17. Nettet var under press
 18. det var tregt, komplisert, skummelt.
 19. Brukerne begynte å spørre seg...
 20. er dette alt?
 21. eller kunne nettet bli noe bedre?
 22. A liten gruppe mennesker
 23. kodere, designere, idealister
 24. trodde på det.
 25. De hadde en banebrytende idé.
 26. At et lite ideelt og globalt samfunn
 27. kunne bygge noe bedre
 28. og presse fram nye idéer og innovasjon på nettet.
 29. De kalte det Mozilla prosjektet.
 30. De begynte med å lage en ny type nettleser.
 31. Det som vi idag kjenner som Firefox.
 32. Og de gjorde det til et ikke-profitt samfunn
 33. slik at det alltid ville sette brukerne av Internett først.
 34. mer enn programvare, var det en plattform som
 35. alle kunne benytte for utvikle sine idéer.
 36. Plagene minsket.
 37. Grunnlaget for nettet vi kjenner idag
 38. begynte å komme til syne
 39. Nå er nettet et sted hvor du kan bygge nesten
 40. hva det måtte være som du kan forestille deg
 41. Mozilla og Firefox
 42. eksisterer for å kunne hjelpe mennesker overalt til å benytte denne muligheten
 43. og stå opp for brukere i en verden hvor valg og kontroll
 44. ofte står i fare.
 45. Men hva om Firefox bare var begynnelsen?
 46. Hva om det var det av noe større?
 47. Fra bruker-privatliv til Firefox Mobil,
 48. til apper og identitet
 49. vi flytter grensene for nettet hver dag.
 50. Og vi går videre fra programvare.
 51. Vi bidrar til å skape en generasjon av nettutviklere
 52. vi tror på at nettet er et sted der hvem som helst
 53. kan komme for å skape sine drømmer
 54. Det er derfor vi lager Firefox.
 55. Det er derfor titusener av frivillige hjelper til med å utvikle våre produkt.
 56. Det er derfor hundrevis av millioner verden rundt bruker vår programvare.
 57. Men aller viktigst -- det er derfor vi setter deg først
 58. og står opp imot de som ikke gjør det
 59. milloner kjenner oss for Mozilla Firfox
 60. Men vi handler om så mye mer.
 61. Vi er et ikke-profitt samfunn
 62. som kjemper for å beskytte nettet som vi alle elsker.
 63. Slå deg sammen med oss - vi trenger din støtte.
 64. Gi ett bidrag idag.