YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Dutch subtitles

← De koude van het heelal gebruiken als hernieuwbare energiebron

Get Embed Code
22 Languages

Showing Revision 13 created 08/22/2018 by Axel Saffran.

 1. Toen ik opgroeide, vloog ik elke zomer
 2. van mijn thuis in Canada
  naar mijn grootouders
 3. in Mumbai, India.
 4. Nu zijn Canadese zomers
  in het beste geval vrij mild --
 5. ongeveer 22°C of 72°F
 6. is een typische zomerdag –-
  en niet te warm.
 7. Mumbai is daarentegen
  een warme en vochtige plaats
 8. met temperaturen boven de 30°C of 90°F.
 9. Zodra ik aankwam, vroeg ik:
 10. "Hoe kan iemand wonen, werken
  of slapen in een dergelijke weer?"
 11. En dan hadden mijn grootouders
  niet eens een airconditioner.
 12. Hoe ik ook mijn best deed,
 13. ik kon hen nooit overtuigen
  om er een aan te schaffen.
 14. Maar dit is aan het veranderen, en snel.
 15. Koelsystemen verbruiken
  vandaag gezamenlijk

 16. wereldwijd 17% van alle elektriciteit.
 17. Dit omvat alles: van de airconditioners
 18. die ik zo graag wilde
  tijdens mijn zomervakanties,
 19. tot de koelsystemen om ons voedsel
  veilig en koud te houden
 20. in onze supermarkten
 21. en de grootschalige systemen die
  onze datacenters aan de gang houden.
 22. Samen zijn deze systemen goed voor 8%
 23. van de wereldwijde uitstoot
  van broeikasgassen.
 24. Waar ik niet van slaap, is dat tegen 2050

 25. ons energieverbruik voor koeling
  zes maal groter zou kunnen worden,
 26. voornamelijk door een intensiever gebruik
  in Aziatische en Afrikaanse landen.
 27. Ik heb dit met eigen ogen gezien.
 28. Bijna elk appartement
  in de buurt van mijn oma
 29. heeft nu een airconditioner.
 30. En dat is vooral een goede zaak
 31. voor gezondheid, welzijn en productiviteit
 32. van mensen die in warmere klimaten wonen.
 33. Een van de meest verontrustende dingen
  over de klimaatwijziging is echter
 34. dat naarmate onze planeet warmer wordt,
 35. we meer koelsystemen
  gaan nodig hebben --
 36. systemen die zelf grote
  uitstoters van broeikasgassen zijn.
 37. Dat kan een terugkoppeling veroorzaken
 38. waardoor koelsystemen alleen al
 39. een van onze grootste bronnen
  van broeikasgassen kunnen worden
 40. later deze eeuw.
 41. In het ergste geval hebben we
 42. wellicht jaarlijks meer dan 10 biljoen
  kilowattuur elektriciteit nodig.
 43. Alleen voor koeling, tegen het jaar 2100.
 44. Dat is de helft van onze
  elektriciteitsvoorziening vandaag.
 45. Alleen voor koeling.
 46. Maar dit wijst ook op een geweldige kans.
 47. Een 10 of 20% verbetering van
  de efficiëntie van elk koelsysteem
 48. kan een enorme impact hebben
  op onze uitstoot van broeikasgassen,
 49. zowel vandaag als later deze eeuw.
 50. We zouden die terugkoppelingslus
  van het ergste geval kunnen vermijden.
 51. Als wetenschapper denk ik veel na
  over licht en warmte.

 52. Vooral over hoe we
  met nieuwe materialen
 53. de stroom van deze basiselementen
  van de natuur kunnen wijzigen
 54. op manieren die we misschien
  ooit onmogelijk achtten.
 55. Ofschoon de waarde van koeling
  me al duidelijk was
 56. sinds mijn zomervakanties,
 57. begon ik me met dit probleem
  bezig te houden
 58. vanwege een intellectueel raadsel waar
  ik ongeveer zes jaar geleden op stuitte.
 59. Hoe konden oude volkeren ijs
  maken in een woestijnklimaat?
 60. Dit is een foto van een ijshuis,
 61. of een ‘yakhchal’,
  in het zuidwesten van Iran.
 62. Er zijn tientallen ruïnes
  van dergelijke structuren in heel Iran,
 63. met sporen van soortgelijke bouwwerken
  in de rest van het Midden-Oosten,
 64. helemaal tot in China.
 65. De mensen die vele eeuwen geleden
  dit ijshuis in gebruik hadden,

 66. goten water in het bekken
  -- dat je daar links ziet --
 67. in de vroege avonduren
  bij zonsondergang.
 68. En dan gebeurde er iets verbazends.
 69. Hoewel de temperatuur van de lucht
  boven het vriespunt kon zijn,
 70. misschien wel 5°C of 41°F,
 71. bevroor het water toch.
 72. Het gevormde ijs werd dan verzameld
  in de vroege ochtenduren
 73. en voor gebruik opgeslagen
  in het gebouw daar rechts,
 74. de hele zomer lang.
 75. Je hebt eigenlijk waarschijnlijk
  al iets vergelijkbaars gezien
 76. bij rijmvorming na een heldere nacht,
 77. zelfs bij een luchttemperatuur
  boven het vriespunt.
 78. Maar wacht.
 79. Hoe kan water bevriezen
  boven het vriespunt?
 80. Verdamping kan een rol spelen,
 81. maar dat is niet genoeg om water
  tot ijs te laten bevriezen.
 82. Iets anders moet het hebben afgekoeld.
 83. Denk aan een taart
  die afkoelt op een vensterbank.

 84. Om af te koelen, moet haar warmte
  naar een koelere plaats kunnen stromen.
 85. In dit geval naar de omringende lucht.
 86. Hoe ongeloofwaardig het ook mag klinken,
 87. voor dat bekken met water gaat die warmte
  in feite naar de koude van de ruimte.
 88. Hoe kan dat?

 89. Dat bekken water stuurt, zoals
  de meeste natuurlijke materialen,
 90. zijn warmte uit als licht.
 91. Dat heet thermische straling.
 92. In feite stralen we allemaal onze warmte
  uit als infrarood licht,
 93. naar elkaar en naar onze omgeving.
 94. We kunnen dit met thermische
  camera's visualiseren.
 95. Ze produceren beelden
  zoals ik jullie nu toon.
 96. Die plas water straalt
  zijn warmte de atmosfeer in.
 97. De atmosfeer en de moleculen erin
 98. absorberen een deel van die warmte
  en sturen die terug.
 99. Dat is in feite het broeikaseffect,
  verantwoordelijk voor de klimaatopwarming.
 100. Maar wat nu komt, is van cruciaal
  belang om te begrijpen.

 101. Onze atmosfeer absorbeert
  niet al die warmte.
 102. Als dat zo was, zouden we op
  een veel warmere planeet leven.
 103. Bij bepaalde golflengten,
 104. vooral tussen 8 en 13 micrometer, heeft
 105. onze atmosfeer een transmissie-venster.
 106. Dit venster laat een deel van de warmte
  die opstijgt als infrarood licht
 107. daadwerkelijk ontsnappen, waardoor
  de warmte van dat bekken afneemt.
 108. Ze verdwijnt naar
  een veel, veel koudere plaats.
 109. In de bovenste atmosfeer,
 110. en in de ruimte al helemaal,
 111. kan het -270°C of -454°F zijn.
 112. Daardoor kan de plas water meer warmte
  naar de hemel uitstralen
 113. dan dat de hemel terugstuurt.
 114. En daardoor zal het bekken afkoelen
  tot onder de omgevingstemperatuur.
 115. Dit effect staat bekend
  als nachthemelkoeling
 116. of stralingskoeling.
 117. Klimaatwetenschappers en
  meteorologen kennen het al lang
 118. als een zeer belangrijk
  natuurverschijnsel.
 119. Dit kwam ik te weten

 120. tegen het einde van
  mijn doctoraat in Stanford.
 121. Ik stond versteld van de schijnbare
  eenvoud van deze koelmethode,
 122. maar was ook in verwarring.
 123. Waarom maken wij er geen gebruik van?
 124. Wetenschappers en ingenieurs
  hadden dit idee wel onderzocht
 125. in voorgaande decennia.
 126. Maar er bleek ten minste
  één groot probleem te zijn.
 127. Er was een reden dat het
  nachtelijke koeling heette.
 128. Waarom?
 129. Er is daar dat dingetje
  dat we de zon heten.
 130. Om een oppervlak af te koelen,
 131. moet het naar de hemel gericht zijn.
 132. En in de loop van de dag,
 133. wanneer we het meest
  naar koude verlangen,
 134. staat daar helaas de zon.
 135. En de zon warmt de meeste materialen
 136. genoeg op om dit koelend effect
  volledig teniet te doen.
 137. Mijn collega's en ik
  hebben lang nagedacht

 138. over hoe we materialen
  kunnen structureren
 139. bij zeer kleine lengteschalen
 140. zodat ze nieuwe en nuttige dingen
  met licht kunnen doen --
 141. lengteschalen kleiner dan
  de golflengte van het licht zelf.
 142. Met behulp van inzichten op dit gebied,
 143. bekend als nanophotonica
  of metamaterialenonderzoek,
 144. beseften we dat er wellicht een manier was
 145. om dit voor het eerst
  overdag mogelijk te maken.
 146. Om dit te doen, ontwierp ik
  een meerlagig optisch materiaal

 147. hier getoond op een microscoopbeeld.
 148. Het is meer dan 40 keer dunner
  dan een typische menselijke haar.
 149. Het kan twee dingen tegelijk doen.
 150. Ten eerste, warmte uitstralen
 151. precies daar waar onze atmosfeer
  die warmte het beste doorlaat.
 152. We mikten op het venster naar de ruimte.
 153. Het tweede is dat het niet makkelijk
  wordt opgewarmd door de zon.
 154. Het is een zeer goede
  spiegel voor zonlicht.
 155. De eerste keer testte ik dit
  op een dak in Stanford.
 156. Ik toon het hier.
 157. Ik liet de opstelling een tijdje buiten
 158. en toen ik er na een paar
  minuten terug bij kwam,
 159. wist ik gelijk dat het werkte.
 160. Hoe?
 161. Ik raakte het aan en het voelde koud aan.
 162. (Applaus)

 163. Gewoon om te benadrukken
  hoe raar en contra-intuïtief dit is:

 164. dit en andere soortgelijke materialen
 165. worden kouder als we
  ze uit de schaduw halen,
 166. ook al valt er zonlicht op.
 167. Ik toon jullie gegevens
  van ons allereerste experiment,
 168. waar dit materiaal meer dan 5°C of 9°F
 169. kouder bleef dan de luchttemperatuur,
 170. hoewel de zon er direct op scheen.
 171. De productiemethode die we gebruikten
  om dit materiaal te maken
 172. bestaat al op grote schaal.
 173. Ik was echt enthousiast,
 174. want niet alleen maken we iets cools,
 175. maar misschien hebben
  we wel de mogelijkheid
 176. om er echt iets mee te doen
  en er iets bruikbaars van te maken.
 177. Dat brengt me bij de volgende grote vraag:
 178. hoe bespaar je nu energie met dit idee?

 179. We geloven dat de meest directe manier om
  energie te besparen met deze technologie
 180. is door de efficiëntie te verhogen
 181. van de huidige airconditioning-
  en koelsystemen.
 182. Daarvoor hebben we
  vloeistof-koelpanelen gebouwd,
 183. zoals die hier getoond.
 184. Deze panelen zien eruit als zonneboilers,
 185. maar ze doen het tegenovergestelde –-
  ze koelen het water passief
 186. door ons gespecialiseerde materiaal.
 187. Deze panelen kunnen dan
  samengaan met een component
 188. die je in bijna elke koelsysteem
  vindt, de condensor,
 189. om de onderliggende efficiëntie
  van het systeem te verbeteren.
 190. Onze start-up, SkyCool Systems,
 191. heeft onlangs een veldproef voltooid
  in Davis, Californië, hier afgebeeld.
 192. In deze demonstratie laten we zien
 193. dat we de efficiëntie van dat koelsysteem
 194. met maar liefst 12% kunnen verbeteren.
 195. In de komende paar jaar

 196. kijk ik echt uit naar de eerste
  proefprojecten op commerciële schaal
 197. voor zowel airconditioning
  als voor koeling.
 198. In de toekomst kunnen we misschien
  dit soort panelen integreren
 199. met meer efficiënte
  koelsystemen voor gebouwen
 200. om hun energieverbruik
  met tweederde te verminderen.
 201. En tenslotte gaan we misschien
  een koelsysteem kunnen bouwen
 202. dat helemaal geen
  elektriciteit meer vereist.
 203. Als eerste stap in die richting:
 204. mijn collega's van Stanford en ik
 205. hebben aangetoond dat je iets
 206. op ruim 42°C onder de luchttemperatuur
  kan houden met een betere techniek.
 207. (Applaus)
  Dank je.

 208. Stel je eens voor --

 209. iets onder het vriespunt
  op een hete zomerdag.
 210. Terwijl ik erg enthousiast ben over alles
  wat we kunnen doen om te koelen,
 211. en ik denk dat er nog
  veel te doen overblijft,
 212. ben ik als wetenschapper ook aangetrokken
  tot een meer diepgaande kans
 213. waar dit werk volgens mij naar wijst.
 214. We kunnen de koude duisternis
  van de ruimte gebruiken
 215. om de efficiëntie te verbeteren
 216. van ieder energie-gerelateerd
  proces hier op aarde.
 217. Een voorbeeld van zo'n proces dat ik
  graag wil belichten zijn zonnecellen.
 218. Ze warmen op onder de zon
 219. en worden minder efficiënt
  naarmate ze warmer zijn.
 220. In 2015 hebben we aangetoond dat we
  met aangepaste vormen van microstructuren
 221. bovenop een zonnecel,
 222. beter gebruik kunnen
  maken van dit koeleffect,
 223. zodat een zonnecel passief
  op een lagere temperatuur blijft.
 224. Hierdoor kan de cel efficiënter werken.
 225. We testen dit soort
  mogelijkheden verder uit.
 226. We onderzoeken of we de koude
  van de ruimte kunnen gebruiken
 227. voor het beter omgaan met water.
 228. Of misschien met
  netonafhankelijke scenario's.
 229. Misschien kunnen we zelfs rechtstreeks
  energie opwekken met deze koude.
 230. Er is een groot temperatuurverschil
  tussen ons hier op aarde
 231. en de koude van de ruimte.
 232. Dat verschil kan, ten minste in principe,
 233. worden gebruikt om een
  warmtemachine aan te drijven
 234. om elektriciteit te genereren.
 235. Kunnen wij dan een nachtelijke
  energiecentrale maken
 236. die bruikbare hoeveelheden
  elektriciteit genereert
 237. wanneer de zonnecellen niet werken?
 238. Kunnen we licht
  maken van duisternis?
 239. Centraal hierin staat dit vermogen

 240. om de warmtestraling overal
  om ons heen te beheren.
 241. We baden voortdurend in infrarood licht.
 242. Als we dat aan onze wil
  konden onderwerpen,
 243. konden we de stromen
  van warmte en energie,
 244. die ons elke dag doordringen,
  fundamenteel veranderen.
 245. Deze mogelijkheid, in combinatie
  met de koude donkerte van het heelal,
 246. wijst ons naar een toekomst
  waarin wij als beschaving
 247. onze thermische energie voetafdruk
  intelligenter zouden kunnen beheren
 248. tot zelfs op de allergrootste schalen.
 249. Nu we geconfronteerd worden
  met de klimaatverandering,

 250. denk ik dat deze mogelijkheid
  in onze gereedschapskist
 251. essentieel zal blijken te zijn.
 252. Als je nog eens buiten rondloopt,
 253. verwonder je dan hoe de zon
  essentieel is voor het leven op aarde,
 254. maar vergeet niet dat de rest
  van de hemel ons ook iets te bieden heeft.
 255. Dank je.

 256. (Applaus)