Turkish subtitles

← Demokrasiye olan inancınızı nasıl yeniden canlandırırsınız

Get Embed Code
23 Languages

Showing Revision 16 created 05/22/2019 by Cihan Ekmekçi.

 1. Sizleri dünyadaki
  52. en özgür ülkeden selamlıyorum.
 2. Bir Amerikalı olarak Freedom House
  tarafından yayınlanan yıllık sıralamada
 3. ülkemin alt sıralara düşmesi
  beni sinirlendiriyor.
 4. Ben göçmen bir ailenin çocuğuyum.
 5. Ebeveynlerim savaş ve devrim
  sırasında Çin'de doğmuş,
 6. Tayvan'a gitmiş ve daha sonrasında
  Amerika Birleşik Devletleri'ne gelmişler
 7. ki bu, hayatım boyunca özgürlük mirasının
  gerçekten ne kadar hassas olduğunun
 8. son derece farkında olduğum
  anlamına geliyor.
 9. Bu nedenle zamanımı demokrasiyi öğreterek,
  tavsiye ederek ve uygulayarak geçiriyorum.
 10. Yalan söylemiyorum.

 11. Günümüzde tüm dünyada
 12. insanlar demokrasinin korunabileceğinden
  şüphe ediyorlar.
 13. Diktatörler ve demagoglar
  cesaretlendirilmiş hatta ukala görünüyor.
 14. Özgür dünya lidersiz hissettiriyor.
 15. Yine de umutluyum.

 16. İyimser olmayı kastetmiyorum.
 17. İyimserlik izleyiciler için.
 18. Umut eylemliliği gerektiriyor.
 19. Benim sonuca bir etkim olduğunu söylüyor.
 20. Demokratik umut inancı gerektiriyor.
 21. Bir diktatöre veya
  karizmatik bir kurtarıcıyı değil
 22. birbirimize olan inancı gerektiriyor
  ve bizi şu soruyu sormaya zorluyor:
 23. "Böyle bir inanca nasıl layık olabiliriz?"
 24. Ahlaki bir uyanış anında
  olduğumuza inanıyorum.
 25. Eski mutlakların çöktüğü zaman
  gelen türden bir uyanış.
 26. Bu uyanışın temelinde
  "sivil din" dediğim şey var.
 27. Bugün sivil dinin ne olduğu,
  nasıl uyguladığımız
 28. ve neden şimdi her şeyden önemli olduğu
  hakkında konuşmak istiyorum.
 29. Ne olduğuyla başlayayım.

 30. Sivil dini, kendi kendini yöneten
  bir toplumun üyelerinin
 31. vatandaşlar gibi yaşamayı seçtiği
 32. ortak uygulamaların ve inançların
  bir sistemi olarak tanımlıyorum.
 33. Şimdi burada "vatandaş" dediğimde
  pasaportları veya evrakları kastetmiyorum.
 34. Bütünün bir parçası olmaktan,
  topluma katkıda bulunmaktan
 35. daha derin, daha kapsamlı,
  ahlaki bir kavramdan bahsediyorum.
 36. Sivil dinden bir din olarak
  bahsetmek doğru değil.
 37. Bunun nedeni demokrasinin
 38. var olan en inanç dolu
  insan faaliyetlerinden biri olmasıdır.
 39. Demokrasi sadece yeteri kadarımız
  demokrasinin işlediğine inandığında olur.
 40. Hem bir kumar hem de bir mucize.
 41. Meşruluğu anayasal kuralların
  dış çerçevesinden değil
 42. sivil ruhun iç temellerinden geliyor.
 43. Sivil din her din gibi

 44. kutsal bir öğretiyi, kutsal eylemleri
  ve kutsal kuralları içeriyor.
 45. Benim öğretim "yasaların eşit korunumu"
  ve "biz insanlar" gibi kelimeler içeriyor.
 46. Benim kutsal eylemlerim
  yürürlükten kaldırmayı,
 47. kadınların oy hakkını aramasını,
  insan hakları hareketini,
 48. Normandiya Çıkarması'nı,
  Berlin Duvarı'nın yıkımını içeriyor.
 49. Ayrıca hemen şimdi bahsedeceğim
  yeni sivil bir kuralım var.
 50. Dünyanın neresinden olursanız olun

 51. kendi öğretinizi, eyleminizi ve kuralınızı
  bulabilirsiniz veya oluşturabilirsiniz.
 52. Sivil dinin uygulaması bir ülkeye tapınmak
 53. veya iktidar partiye
  itaat etmekle alakalı değildir.
 54. Birbirimize ve ortak inançlarımıza
  bağlı olmakla alakalıdır.
 55. Sivil dinin kutsallığı ilahilik
  veya doğaüstü ile alakalı değildir.
 56. Farklı bir grup insanın benzerliğimiz,
  bir olmamız hakkında konuşmasıdır.
 57. Belki de şimdi sizi bir tarikata satmaya
  çalıştığımdan endişelenmeye başlıyorsunuz.

 58. Rahatlayın, öyle bir şey yapmıyorum.
 59. Sizi satmama gerek yok.
 60. Bir insan olarak
  bir çeşit dini deneyim için
 61. her zaman bir tarikat için pazardasınız.
 62. Yüce amaçla bizi birleştiren
  inançları kutsallaştırmak için
 63. kozmolojik açıklamalar aramaya mahkumuz.
 64. İnsanlar dini yaratır
  çünkü insanlar gruplar oluştururlar.
 65. Tek seçeneğimiz temelli olarak
  gruplaşmayı aktifleştirmek.
 66. Eğer dindar bir insansanız
  bunu bilirsiniz.
 67. Dindar değilseniz
 68. artık dini törenlere katılmıyorsanız
  veya hiç gitmemişseniz
 69. o hâlde belki de dininizin
  yoga olduğunu söyleyebilirsiniz
 70. ya da Premier Lig'in,
 71. örgü örmenin, kodlamanın
  ya da TED Konuşmalarının.
 72. Fakat bir Tanrıya veya
  Tanrıların yokluğuna inansanız da
 73. sivil din sizin inançlarınızdan
  vazgeçmenizi gerektirmiyor.
 74. Sadece bir vatandaş olarak
  ortaya çıkmanızı gerektiriyor.
 75. Bu ise beni ikinci konuya getiriyor:

 76. Sivil dini nasıl verimli bir şekilde
  uygulayabiliriz?
 77. O hâlde şimdi size
  yeni sivil kurallardan bahsedeyim.
 78. "Sivil Cumartesi" deniyor
  ve bir inanç toplantısı oluyor.
 79. Beraber şarkı söylüyoruz.
 80. Yanımızdaki yabancılarla
  ortak bir problemi tartışıyoruz.
 81. Şiir ve kutsal kitabı dinliyoruz.
 82. Bu metinleri günümüzün anlaşmazlıklarına
  ve ahlaki tercihlere bağlayan bir vaaz var
 83. ancak şarkı, kutsal kitap ve vaaz
  kiliseden, sinagogdan veya camiden değil.
 84. Onlar sivil.
 85. Ortak sivil ilkelerimizden
 86. ve bu ilkeleri benimsemenin ve karşı
  çıkmanın bir ortak tarihinden oluşmuş.
 87. Daha sonrasında toplantılar düzenlemek,
  seçmenleri kaydetmek,
 88. yeni kulüplere katılmak ve yeni arkadaşlar
  edinmek için organize oluyoruz.
 89. İş arkadaşlarım ve ben
  2016 yılında Seattle'da

 90. Sivil Cumartesileri düzenlemeye başladık.
 91. O zamandan beri kıta boyunca yayıldı.
 92. Bazen yüzlercesi katılıyor.
  Bazense düzinelercesi.
 93. Kütüphanelerde, halkevlerinde,
  ortak çalışma alanlarında,
 94. festival çadırlarının altında
  ve büyük salonlarda oluyor.
 95. Bu sosyal teknolojide
  ileri teknolojiye dair hiçbir şey yok.
 96. Temelde yüz yüze arkadaşlığa
  özlem duyan insana hitap ediyor.
 97. Genci ve yaşlıyı, solcuyu ve sağcıyı,
 98. yoksulu ve zengini, dindarı ve inanmayanı,
 99. bütün ırkları çekiyor.
 100. Sivil Cumartesi'ye geldiğinizde
  ve "Kime karşı sorumlusunuz?"
 101. veya "Toplumunuz için nelerden vazgeçmeye
  ya da neleri riske atmaya hazırsınız?"
 102. gibi soruları tartışmaya davetlisiniz.
 103. Bu olduğunda bir şeyler değişir.
 104. Değişirsiniz.
 105. Kendi hikâyenizi anlatmaya başlarsınız.
 106. Birbirimizi gerçekten anlamaya başlarız.
 107. Evsizlik, silahlı şiddet, soylulaştırma,
 108. berbat trafik, yeni gelenlere karşı olan
  güvensizlik, yanlış haberler --
 109. tüm bunlar başka birinin problemi değil.
 110. Bunlar kendi alışkanlıklarınızın
  ve ihmallerinizin birikimi.
 111. Toplum sizin davranışlarınızla şekillenir.
 112. Asla bizden vatandaşlığımızın içeriğini
  yansıtmamız istenmez.

 113. Çoğumuz asla daha fazlasını yapmak veya
  daha fazlası olmak için davet edilmemiştir
 114. ve çoğumuz bu daveti
  ne kadar istediğinin farkında değil.
 115. Kendi başlarına kendi kasabalarında
  Sivil Cumartesi'yi yönetmek için

 116. dünyanın her yerinden insanları
  eğitmeye başlamak için
 117. sivil bir seminer
  düzenlediğimizden beri farkındalar.
 118. Tennessee, Athens topluluğunda
 119. Whitney Kimball Coe
  adındaki girişken bir lider
 120. onunkini genç bir koro
  ve birçok küçük bayrakla birlikte
 121. bir sanat ve çerçeve
  dükkanında düzenliyor.
 122. Berto Aguayo isminde genç bir aktivist
 123. Sivil Cumartesi'yi Chicago'nun
  Back of the Yards mahallesinde
 124. bir sokak köşesinde düzenledi.
 125. Berto bir zamanlar çetelere karışmıştı.
 126. Şimdi ise barışı sağlıyor
  ve siyasi kampanyalar düzenliyor.
 127. Honolulu'da eski bir profesyonel
  basketbol oyuncusundan
 128. fotoğrafçıya ve çevreciye
  dönüşen Rafael Bergstrom
 129. kendininkini "Siviller seksidir"
  pankartı altında yürüttü.
 130. Seksiler.
 131. (Gülüşmeler)

 132. Bazen ilahiyat öğrencileri bile
  bana şöyle soruyor:

 133. "Dini dil kullanmak tehlikeli değil mi?
 134. Bu, siyasetimizi çok daha dogmatik
  ve aşırı ahlakçı yapmaz mı?"
 135. Ancak bu görüş bütün dinlerin
  yobaz olduğunu varsayıyor.
 136. Değil.
 137. Din ayrıca ahlaki muhakeme yeteneğidir,
 138. şüphenin bir kabulü,
 139. kendini soyutlamak ve diğerlerine
  faydalı olmak için bir bağlılık,
 140. dünyayı onarmak için bir mücadele.
 141. Bu bağlamda siyaset
  biraz daha din gibi olmalı,
 142. daha az değil.
 143. O hâlde bugünkü ikinci konumuza geçelim:

 144. Neden sivil din şimdi önemli?
 145. İki neden sunmak istiyorum.
 146. Birincisi aşırı bireyselcilik
  kültürüne karşı çıkmak için.
 147. Her ekran ve modern piyasanın
  yüzeyinden aldığımız her mesaj
 148. her birimizin tek başına olduğudur.
 149. Özgür bir birey,
 150. kendi markalarını yönetmeye özgür,
 151. köprü altlarında yaşamaya özgür,
 152. ek iş yapmaya özgür,
 153. sigortası olmadan
  yalnız ölmeye özgür bir birey.
 154. Piyasa liberalizmi bize kimseye borçlu
  olmayan efendiler olduğumuzu söylüyor
 155. ama daha sonrasında bizi
  statü endişesi ve tüketimciliğin
 156. berbat izolasyonu içine tutsak ediyor.
 157. (Seyirci) Evet!

 158. Milyonlarcamız şimdi üçkağıdın içinde.

 159. Şimdi fark ediyoruz ki
 160. herkes için özgürlük kavramı hiç de
  herkes için aynı özgürlük değil.
 161. (Alkış)

 162. Bizi gerçekten özgür yapan şey

 163. başkalarına karşılıklı yardım
  ve minnetle bağlı olmak,
 164. semt ve kasabalarımızda elimizden
  geldiğince sorunları halletmektir,
 165. sanki kaderlerimiz bağlıymış gibi --
 166. çünkü öyleler --
 167. birbirimizden ayrılamazmışız gibi.
 168. Çünkü nihayetinde ayrılamayız.
 169. Kendimizi bu şekilde bağlamak
  aslında bizi özgürleştiriyor.
 170. Haysiyette eşit olduğumuzu gösteriyor.
 171. Hakların sorumluluklarla birlikte
  geldiğini bize hatırlatıyor.
 172. Düzgünce anlaşılmış hakların aslında
  sorumluluklar olduğunu bize hatırlatıyor.
 173. Sivil dinin neden şimdi
  önemli olduğunun ikinci nedeni ise

 174. bizim ve onların en sağlıklı
  olası hikâyesini sunmasıdır.
 175. Günümüzde kimlik politikaları hakkında
  yeni bir şeymiş gibi konuşuyoruz
 176. ama yeni değil.
 177. Bütün politikalar kimlik politikalarıdır,
 178. kimin gerçekten ait olduğunu tanımlamanın
  bitmek bilmeyen bir mücadelesi.
 179. Bazılarını ebediyen
  yabancı olarak işaretleyen
 180. kan ve toprağın
  tehlikeli efsaneleri yerine
 181. sivil din herkese sadece
  katkının, katılımın, dahil olmanın
 182. evrensel öğretilerine dayanan
  bir aidiyet yolu sunuyor.
 183. Sivil dinde "bizler" faydalı olmaya,
  gönüllü olmaya, oy vermeye, dinlemeye,
 184. öğrenmeye, empati kurmaya,
  daha iyi tartışmaya,
 185. gücü toplamaktansa
  yaymaya istekli olanlar.
 186. "Onlar" ise isteksiz olanlar.
 187. Onları sert bir şekilde
  yargılamak mümkün
 188. ama gerekli değil.
 189. Çünkü her an onlardan biri
 190. sadece bir vatandaş gibi yaşamayı
  seçerek bizden biri olabilir.
 191. O hâlde onları karşılayalım.

 192. Witney, Berto ve Rafael
  yetenekli karşılayıcılar.
 193. Her birinin yer yer demokrasiyi
  başkalarının da ilişkilendirilebilir
 194. bulması için bulduğu
  ayırt edici özelliği var.
 195. Argoları Apalaşlı, Güneyli
  ya da Hawaili olabilir.
 196. Mesajları aynı:
 197. sivil sevgi, sivil ruh, sivil sorumluluk.
 198. Şimdi tüm bu sivil din şeyinin
  sadece benim gibi

 199. istekli ikinci kuşak Amerikalılar
  için olduğunu düşünebilirsiniz.
 200. Ama aslında herhangi bir yerdeki
 201. özgürlük içinde kendimizi
  yönetmek için gerekli olan
 202. güven, sevgi ve ortak eylem bağlarını
  uyandırmak isteyen herkes için.
 203. Belki Sivil Cumartesiler
  size göre değildir.
 204. Sorun değil.
 205. Kalbinizin sivil alışkanlıklarını
  teşvik etmek için kendi yollarınızı bulun.
 206. Sevgili sivil toplulukların birçok biçimi
  şimdi, bu bilinçlenme çağında gelişiyor.

 207. Kadın eşitliği için yaratıcı hikâye
  anlatıcılığı törenleri kullanan
 208. Community Organizing
  Japan gibi topluluklar.
 209. İzlanda'da genç insanların toplumlarının
  tarih ve sivil geleneklerini öğretmek için
 210. yaşça büyük bir kimse
  tarafından öncülük edildiği
 211. kiliseye kabul törenine benzeyen
 212. ergenliğe geçiş töreni ile
  sonuçlanan sivil onaylama.
 213. Amerika Birleşik Devletleri'nde
  Franklin'in otobiyografisinde derlediği
 214. adalet, minnettarlık ve bağışlama gibi
  erdemleri yansıtmak ve tartışmak için
 215. arkadaşların ayda bir toplandığı
  Ben Franklin Circles.
 216. Sivil dinin çağımızın
  köklü adaletsizliklerini düzeltmede

 217. yeterli olmadığını biliyorum.
 218. Bunun için güce ihtiyacımız var.
 219. Ama karaktersiz güç
  hastalıktan daha kötü bir tedavi.
 220. Sivil dinin kendisinin yozlaşmış kurumları
  düzeltemeyeceğini biliyorum.
 221. Ama yeni kurallar olmadan
  kurumsal reformlar uzun sürmeyecektir.
 222. Kültür yasanın yukarı akıntısıdır.
 223. Ruh siyasetin yukarı akıntısıdır.
 224. Hissiyat ülkenin yukarı akıntısıdır.
 225. Sadece aşağı akıntıyı temizlersek
  siyasetimizi temizleyemeyiz.
 226. Kaynağa inmeliyiz.
 227. Kaynak ise değerlerimizdir
 228. ve değer konusuna gelecek olursak
  tavsiyem basit: biraz değerleriniz olsun.
 229. (Gülüşmeler)

 230. (Alkış)

 231. Bu değerlerin toplum yanlısı
  olduğundan emin olun.

 232. Onları uygulayın ve bunu
  başkalarının eşliğinde
 233. hepinizi geri getirecek inançlı,
  başarılı ve keyifli bir yapıyla yapın.
 234. Demokrasiye ve hâlâ mümkün
  olduğuna inananlarımız

 235. bunu kanıtlama yüküne sahipler.
 236. Ama hatırlayın, tamamen
  insan olarak görüldüğünüz,
 237. sizi etkileyen şeylerde
  söz sahibi olduğunuz,
 238. saygı duyulmak için bir yere
  mensup olmak zorunda olmadığınız
 239. bir toplulukta olmak hiç de yük değil.
 240. Buna lütuf deniyor
  ve inanan herkes için mevcut.
 241. Teşekkür ederim.

 242. (Alkış)